0

Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

20 2 0
  • Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:49

Kỹ năng lãnh đạo – xây dựng nhóm đây là kỹ năng mềm quan trọng của bất kỳ quản trị viên cấp nào. Phát triển kỹ năng lãnh đạo không phải là việc muốn là được ngay mà là quá trình dài. Đó là quá trình phấn đấu và rèn luyện của mỗi cá nhân. Để nắm rõ hơn về các kỹ năng mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm dưới đây. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM GIÁO TRÌNH: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – XÂY DỰNG NHĨM Tác giả: TS Nguyễn Hồng Khắc Hiếu (Chủ biên) TS Bùi Hồng Quân ThS Phạm Thái Sơn ThS Hoàng Thị Thoa TP.HCM 6/2018 Lưu hành nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN LÃNH ĐẠO LÀ GÌ PHẦN BA THỨ CẦN CÓ CỦA MỘT LÃNH ĐẠO Kiến thức chuyên môn Kỹ quản trị Phẩm chất lãnh đạo PHẦN NỘI HÀM MỘT SỐ KỸ NĂNG CỤ THỂ 10 Kỹ hoạch định chiến lược 10 Kỹ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, xử lý vấn đề 11 Kỹ truyền cảm hứng tạo động lực làm việc 12 Kỹ quản lý đào tạo nhân 15 LỜI NÓI ĐẦU Các bạn sinh viên thân mến! KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – XÂY DỰNG NHÓM kỹ mềm quan trọng quản trị viên cấp Phát triển kỹ lãnh đạo việc muốn mà q trình dài Đó q trình phấn đấu rèn luyện cá nhân Một người lãnh đạo nhóm tốt nâng cao hoạt động nhóm lên tầm cao Kết nhóm thành tựu vượt bậc tập hợp học cá nhân riêng lẻ Đồng thời thông đó, thành viên phát triển tốt khả John Maxwell (tác giả tiếng lãnh đạo) cho “một cá nhân đơn lẻ tự làm nên điều vĩ đại có thần thoại” Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson khẳng định “Khơng có vấn đề khơng giải Nếu có mình, giải vài vấn đề” Chúc bạn thành cơng! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – XÂY DỰNG NHĨM PHẦN LÃNH ĐẠO LÀ GÌ Sơ đồ: So sánh lãnh đạo quản lý * Về công việc Lãnh đạo: xác lập tầm nhìn => để định hướng đường lối Quản lý: tổ chức công việc => để đạt đến mục tiêu * Về người Lãnh đạo: thu phục nhân tâm => để truyền động lực cảm hứng làm việc Quản lý: quản trị người => để xây dựng quản lý đội ngũ Vậy, thường lãnh đạo mang tính “mềm”, cịn quản lý mang tính “cứng” Lãnh đạo thiên tầm nhìn lãnh tụ tinh thần, cịn quản lý thiên kế hoạch cụ thể quản lý kỷ luật vận hành Trong khuôn khổ viết này, khái niệm lãnh đạo hiểu theo nghĩa rộng, tức bao hàm khái niệm lãnh đạo nghĩa hẹp khái niệm quản lý Tóm lại, lãnh đạo "tổ chức nhóm người để đạt mục tiêu chung" PHẦN BA THỨ CẦN CÓ CỦA MỘT LÃNH ĐẠO Để trở thành lãnh đạo, cần có hội tụ nhiều yếu tố bên số yếu tố thứ yếu bên (mối quan hệ, thời cơ…) Tuy nhiên, thời đại ngày nay, yếu tố bên quan trọng nhất, thực chất mà bạn nên rèn luyện cho kể từ hơm Ba yếu tố bên lãnh đạo là: Kiến thức chun mơn Bạn cần có hiểu biết lĩnh vực mà lãnh đạo, để: - Có liệu tư xử lý công việc, giải đáp nhân viên thắc mắc, đào tạo nhân viên cịn yếu - Có tảng hiểu biết để thiết kế quy trình quản lý vận hành cho khớp với đặc trưng chuyên ngành, biết khó khăn lĩnh vực để khắc phục, biết rủi ro chun mơn để phịng ngừa - Để kiểm tra, giám sát đánh giá sai, mức độ thành thục nhân viên làm việc (Người lãnh đạo khơng có chun mơn, dễ bị nhân viên/khách hàng “qua mặt”, cho “ăn bánh vẽ”, xử lý chậm chạp, không nhận nể phục) - Nếu bạn lãnh đạo nhóm làm việc/quản lý nhóm sản xuất, bạn phải có chun mơn chí phải nhân viên mà bạn quản lý - Tuy nhiên, lên vị trí cao hơn, am hiểu sâu chuyên môn cần đi, thay vào đó, bạn cần tầm nhìn khả dùng người nhiều Khi vị trí lên cao, việc bạn từ kỹ chuyên môn chuyển sang kỹ “sử dụng người có chun mơn” để hồn thành mục tiêu tổ chức “Người giỏi người làm tất cả, người giỏi người biết sử dụng người giỏi mình” trường hợp bạn quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp, trưởng nhóm đa dạng mà thành viên phụ trách mảng chuyên môn khác BÀI TẬP Hãy suy ngẫm, tại, chuyên môn bạn đủ tốt để trở thành người lãnh đạo nhóm nào? BÀI TẬP Hãy hình dung nhóm mà bạn muốn lãnh đạo Liệt kê khả chuyên môn mà lãnh đạo nhóm phải có Lên kế hoạch để đạt khả chun mơn cần thiết Kỹ quản trị Kỹ quản trị gồm kỹ lãnh đạo kỹ quản lý Cụ thể là: - Kỹ hoạch định chiến lược - Kỹ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, xử lý vấn đề - Kỹ truyền cảm hứng tạo động lực làm việc - Kỹ quản lý đào tạo nhân Đây kỹ kỹ quản trị, nhiên, lại kỹ cốt lõi khiến bạn trở nên khác biệt với người “chỉ giỏi chuyên môn” khác Trong số nhân viên chun mơn giỏi, có tay nghề, nhân viên có tầm nhìn chiến lược chút, biết lập kế hoạch, biết tổ chức công việc, biết phân công công việc… thường cấp ý cất nhắc làm quản lý bồi dưỡng thành hạt giống lãnh đạo cho tổ chức Hiện tại, bạn có kỹ quản trị rồi? BÀI TẬP Lập kế hoạch để rèn luyện cho kỹ Gợi ý: Các hoạt động sau có ích cho việc hình thành kỹ quản trị từ thời sinh viên: - Mức độ đơn giản: Làm lớp trưởng, bí thư chi đồn, chi hội trưởng, nhóm trưởng nhóm học tập - Mức độ trung bình: Bí thư đồn khoa, Liên chi hội trưởng (trong trường) team-leader, supervisor, trưởng nhóm làm việc (khi làm thêm) - Mức độ khó: Bí thư đoàn trường, Chủ tịch hội sinh viên - Mức độ siêu khó: Entrepreneur (người khởi nghiệp) Phẩm chất lãnh đạo - Sống chủ động Muốn làm lãnh đạo, bạn cần đạo người thiếu dẹp bỏ tính nhút nhát, e thẹn, thụ động, chờ người giao việc mà nên tập cho tự tin, người dám nghĩ khác nghĩ lớn, dám phát biểu cần, dám hành động để tạo kết Đặc biệt, chủ động hay thể qua thói quen “ln suy nghĩ trước bước” so với người khác Trong tập thể loay hoay giao thử thách toanh, lúng túng xảy biến cố, biết xôn xao bàn tán… người có phẩm chất lãnh đạo suy nghĩ giải pháp dám đứng lên hiến kế tổ chức người giải thử thách, dẫn dắt tập thể qua biến cố Thế chủ động luyện tập lâu dài tạo thành người có tầm nhìn, nghĩ xa người khác nhiều bước, nhìn trước nhiều nước cờ, phẩm chất quý giá người lãnh đạo Hiện tại, bạn sống chủ động chưa? - Đầy lửa đam mê Giả sử, bạn từ điểm A muốn đến điểm B Có hai người dẫn đường cho bạn với hai lối khác nhau, dẫn tới B có thử thách dọc đường Một người đoạn, ơng lại khơng đường có không, dự, thay đồ khác, định rẽ trái, lại đổi ý rẽ phải, gặp hầm chông hố gai đường chán nản ngồi thừ đấy, chí bỏ bạn Người thứ hai quyết, đầy lượng, định bạn kiên trì đến cùng, “trầy vi tróc vảy” mỉm cười động viên bạn phải tới nơi tới chốn Bạn chọn với người dẫn đường nào? Hiện tại, bạn có đủ “lửa” đam mê cho việc theo đuổi? - Quan tâm thật đến sống nhân viên Nếu biết kỷ luật, nề nếp, quan tâm đến sản phẩm, bạn mãi người quản lý Nhưng muốn lãnh đạo thật sự, bạn cần quan tâm đến đời sống nhân viên, vật chất lẫn tinh thần Đôi khi, nhân viên làm việc hết 100% cơng suất cho tổ chức, khơng phải sợ bị kỷ luật, mà họ thật tâm u kính người sếp Đơi khi, vụ phản bội, vụ rò rỉ nghiêm trọng chặn đứng kịp thời nhờ nhân viên thật lòng yêu mến nơi làm việc đặt “tâm” vào Và rất nhiều nhân viên lịng gắn bó với công ty dù nơi khác mời gọi với mức lương hấp dẫn họ không rời bỏ người sếp giúp đỡ hoạn nạn đối xử với chân thành Hiện tại, bạn có biết quan tâm đến sống thành viên? - Chính trực Sự trực biểu người lãnh đạo có đạo đức, làm việc tốt, làm việc “Chính nghĩa” phẩm chất giúp thu hút người có tài có tâm đến với tổ chức Đạo đức sếp gương mà hàng ngày nhân viên soi vào để hoàn thiện mình, mà gìn giữ văn hóa tổ chức Nếu lãnh đạo người tham ô, gian dối, dùng thủ đoạn để bịn rút cho cá nhân, “thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nhân viên người làm việc hình thức cho có, chủ yếu sâu đục khoét cho riêng Hiện tại, bạn có phải người trực? - Những nét tính cách bổ trợ Ngồi phẩm chất trên, người lãnh đạo có nét tính cách riêng để bổ trợ cho việc làm lãnh đạo tạo nên dấu ấn phong cách cá nhân Những nét tính cách bổ trợ thường gặp như: + Quyết đoán khẩn cấp + Độc lập không bảo thủ + Mềm dẻo linh hoạt cần + Điềm tĩnh biến cố + Gần gũi, hịa đồng tập thể Hiện tại, bạn có nét tính cách rồi? BÀI TẬP Làm để rèn luyện phẩm chất trên? Hãy tìm giải pháp, hoạt động rèn luyện phù hợp ứng với phẩm chất chia sẻ lại ý tưởng với tập thể PHẦN NỘI HÀM MỘT SỐ KỸ NĂNG CỤ THỂ kỹ kỹ quản trị kỹ lớn, nội hàm rộng Trong khuôn khổ hạn hẹp viết này, phác thảo số nội hàm kỹ để giúp bạn đ ịnh hướng rèn luyện cho mình: Kỹ hoạch định chiến lược Kỹ gồm kỹ thành phần gồm: Hình: thành phần kỹ hoạch định chiến lược - Thiết lập tầm nhìn: Kỹ hình thành nhờ thói quen sau: + Thói quen “đi trước bước” suy nghĩ: người khác loay hoay người lãnh đạo dự đốn trước “đề bài”, tập nhìn thấy trước rủi ro, suy nghĩ xem rủi ro xảy thật giải pháp gì, từ nhìn thấy giải pháp trước người khác + Thói quen “dự đốn sóng thị trường”: từ biểu dự báo nước biển rút xuống nhanh, người lãnh đạo dự đốn sóng thần chuẩn bị ập đến, nghĩa tập quan sát dấu hiệu sớm để đón đầu thị trường + Thói quen “tuy n lần”: thơng thường hay có thói quen tư lần để dự đoán, dự đốn “nơng” Nhưng tập suy luận “n” lần để nhìn xa gấp “n” lần người khác người có tầm nhìn Người đánh cờ hay khơng suy luận nước cờ tới mà tính tốn để nhìn - bước đầu quân - Cụ thể hóa thành “bộ mục tiêu” & quán triệt cho tồn nhóm: + Tầm nhìn cần diễn đạt thành mục tiêu rõ ràng, phát biểu dễ hiểu, có số cụ thể, đo lường được, có thời hạn hồn thành (tham khảo sâu kỹ viết “KỸ NĂNG XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO BẢN THÂN” giáo trình này) + Sau cụ thể hóa xong, mục tiêu phải toàn thể thành viên hiểu, đồng tình, thấm nhuần, ghi nhớ cảm thấy đầy cảm hứng Đặc biệt, mục tiêu tổ chức phải “link” (liên kết) với mục tiêu cá nhân nhân viên (thường nhân viên làm với mục tiêu vật chất, an toàn, danh dự, mối quan hệ, phát triển thân, đạo đức) Nếu không “link” mục tiêu tổ chức mục tiêu cá nhân, nhóm làm việc bị “gãy” thành viên quan tâm đến thân họ, dẫn đến tình trạng “cha chung khơng khóc” - Phác thảo chiến lược: Thực ra, chiến lược bước lớn, bước có tính tốn, khơn ngoan, cho nhanh – an toàn – tiết kiệm Để có óc chiến lược, bạn cần tập thói quen sau: + Thói quen “ln lập kế hoạch” cho thân, lập kế hoạch cho mục tiêu lớn + Thói quen “ln tìm cách làm thơng minh” trước làm để tìm phương pháp khơn ngoan để tiết kiệm sức lực học, làm việc Hãy bỏ thói quen làm theo năng, làm mù qng, làm nơng cạn + Thói quen “đọc sách tư chiến lược” để phát triển trí óc, mở rộng tầm tư cho trí não Đây cách để “đứng vai người khổng lồ” thông qua việc học hỏi lối tư chiến lược họ Kỹ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, xử lý vấn đề Nội hàm kỹ này, bạn tìm hiểu sâu hai viết giáo trình này: - KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU VÀ LẬP KẾ HOẠCH - KỸ NĂNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH Kỹ truyền cảm hứng tạo động lực làm việc Nói mức độ truyền cảm hứng, tham khảo mơ hình “05 cấp độ lãnh đạo” John Maxwell Mơ hình “05 cấp độ lãnh đạo” John Maxwell # Cấp 1: POSITION (Lãnh đạo chức vụ, quyền hành) - Nhân viên theo bạn họ “phải theo”, bạn “cấp trên” họ, bạn có “quyền hành” tay - Ảnh hưởng bạn không mở rộng vượt ranh giới công việc bạn John Maxwell lập luận, lối diễn đạt “nỗi cô đơn đỉnh cao quyền lực” điển hình cho mức độ lãnh đạo - Nhân viên làm việc trướng nhà lãnh đạo thường sẽ: + Làm việc khơng nhiệt tình, làm cho xong, làm để khỏi vi phạm quy định + Tính kỷ luật tự giác thấp, quy đ ịnh sếp có khe hở nhân viên có xu hướng lợi dụng thay đề xuất cải tiến + Khơng cảm thấy khích lệ, từ có xu hướng tránh mặt sếp chí cân nhắc thơi việc Cảnh báo: Khơng nên lâu cấp độ này: "Bạn lâu cấp độ này, tín nhiệm nhân viên với bạn giảm, họ đi" # Cấp 2: PERMISSION (Lãnh đạo mối quan hệ, tình cảm) - Nhân viên theo bạn họ thích bạn uy tín bạn - Cấp độ bắt đầu tạo cảm hứng cho nhân viên làm việc - Nhân viên phạm vi phận bạn làm việc nhiệt tình, sơi nổi, có bạn tham gia - Bộ phận bạn có tinh thần giúp đỡ nhau, hay chia sẻ, động viên… công việc sống Cảnh báo: Không nên lâu cấp độ này: "Ở lại lâu khiến người có động lực cao trở nên hiếu động không cần thiết, dễ sinh bè phái" # Cấp 3: PRODUCTION (Lãnh đạo suất, hiệu quả) - Nhân viên theo bạn họ thích bạn làm cho tổ chức, bạn làm việc hiệu - Khi đó, hầu hết người cảm nhận thành công bạn tổ chức - Các vấn đề giải dễ dàng có động lực niềm tin vào bạn - Nhân viên rõ mục tiêu, trách nhiệm, quyền lợi, kết công việc cụ thể để phấn đấu - Tính trách nhiệm cam kết nhân viên tốt - Các phận nhân viên có kế hoạch làm việc rõ ràng Bạn sâu sát với nhân viên, hỗ trợ, động viên, khích lệ họ kịp thời Lưu ý: "Họ thích bạn thích lực bạn, mục tiêu nghiêm túc giải Tuy nhiên, dừng mức độ lâu, dẫn đến cho nhân viên nhàm chán.” # Cấp 4: PEOPLE DEVELOPMENT (Lãnh đạo phát triển lực đội ngũ) - Nhân viên theo bạn bạn làm cho họ, giúp họ phát triển, có thêm lực, có thêm hội, có thêm thu nhập - Bạn dành nhiều thời gian để đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên - Bạn chủ động giao quyền, ủy quyền, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên phát huy tối đa tiềm năng, điểm mạnh - Nhân viên hướng dẫn lộ trình phát triển nghề nghiệp, lực cần rèn luyện rõ ràng Bạn chuẩn bị vài người người kế thừa cho bạn - Nhân viên hướng đến phục vụ phát triển lâu dài cho tổ chức Lưu ý: "Ở mức độ này, lãnh đạo phát triển tiềm người cộng tác Ngoài ra, cam kết phát triển hệ lãnh đạo bạn đảm bảo phát triển cho tổ chức tạo động lực lớn cho người, họ biết họ có hội cho vị trí cao # Cấp 5: PERSONHOOD (Lãnh đạo gương hình mẫu) - Nhân viên theo bạn bạn đại diện cho điều tốt đẹp - Nhân viên kính phục “năng lực”, “phẩm chất” “con người” thật bạn Họ có “lịng tin” bạn - Tính nhiệt huyết với giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp thể rõ, từ cấp quản lý đến cấp nhân viên - Các phận phối hợp với tốt Tất mục tiêu, lợi ích chung - Bạn gương cho người noi theo lấy cảm hứng Mọi người tự hào làm việc cho bạn Lưu ý: "Nó dành cho nhà lãnh đạo dành nhiều năm tâm huyết phát triển nhân tổ chức, đạt ngưỡng mộ xã hội, không nhiều người có điều Ngồi ra, nhà lãnh đạo có “mặt trái” bị phát thơng qua scandal, hình mẫu lung lay, chí sụp đổ" Ngày nay, người ta thêm vào cấp độ thứ cấp độ lãnh đạo: # Cấp 6: PRESERVATION & PROGRESS (Lãnh đạo gìn giữ hệ thống cốt lõi cải tiến không ngừng) - Các giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, định hướng chiến lược thấm nhuần từ cấp quản lý đến nhân viên - Cơng ty có đội ngũ kế thừa, từ quản lý cấp cao đến quản lý cấp trung - Dù khơng có mặt bạn, cơng ty khơng ngừng cải tiến phát triển bền vững, dựa hệ thống tổ chức tảng cốt lõi mà bạn xây dựng - Bạn “lãnh tụ tinh thần” người * Lưu ý: Thực điều này, tổ chức bạn không “tốt” mà “vĩ đại”, không “bền vững” mà phát triển tương đối “trường tồn” Kỹ quản lý đào tạo nhân Trong khuôn khổ viết này, chúng tơi trình bày phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến việc quản lý đào tạo nhân để bạn lựa chọn phong cách phù hợp với a Bốn phong cách lãnh đạo: Mơ hình phong cách quản lý Blanchard Hershey # Chỉ đạo: Phong cách tập trung vào chất lượng nhiệm vụ tập trung vào việc đào tạo nhân Lãnh đạo tư thay yêu cầu nhân viên làm theo để đảm bảo công việc ý lãnh đạo muốn Kiểu thường áp dụng khi: - Sự việc quan trọng, khơng phép có sơ sót dù nhỏ - Nhân viên cịn yếu để thực nhiệm vụ cách độc lập # Hướng dẫn: Phong cách vừa tập trung vào chất lượng nhiệm vụ, vừa tập trung vào việc đào tạo nhân Lãnh đạo đạo hành động nhân viên dành thời gian để giải thích định, hỏi ý kiến nhân viên, giám sát nhân viên thi hành để kịp thời chỉnh sửa, giúp nhân viên phát triển Phong cách lãnh đạo đòi hỏi nhiều thời gian, kiên nhẫn phần tình cảm nhà lãnh đạo # Tham gia: Nhà lãnh đạo làm với nhân viên Điều tốt cho mối quan hệ với nhân viên, nhiên, lãnh đạo có chức khác cần hồn thành khơng nên tham gia nhiều vào chức nhân viên Nếu không, tạo cho nhân viên tính ỷ lại vào tham gia lãnh đạo làm phân tán nhiệm vụ quan trọng khác mà người lãnh đạo phải hoàn thành # Ủy quyền: Lãnh đạo chuyển trách nhiệm định giải vấn đề cho nhân viên có khả làm việc độc lập Điều giải phóng người lãnh đạo, nhiên, để có nhân viên có khả tự định, tự giải vấn đề cần phải thu thập nhân tài người nhân viên cần phải trải qua trình đào tạo lâu dài kỹ lưỡng Khi định uỷ quyền cho nhân viên tự giải quyết, người lãnh đạo cần: - Nhân viên có lực kiểm chứng - Quyền hạn cần đôi với chịu trách nhiệm - Phải hướng dẫn rõ ràng chắn họ hiểu rõ; tốt quản lý KPI (tiêu chí) - Giữ truyền thơng hai chiều - Thơng báo thơng tin đến tất người có liên quan để phối hợp - Một bạn uỷ quyền, theo dõi để đảm bảo công việc thực mà khơng can thiệp đến b Ba phong cách lãnh đạo: Sơ đồ: Minh hoạ phong cách lãnh đạo # Phong cách độc đoán: - Chỉ đạo chủ yếu - Dùng quyền lực - Một chiều từ xuống, gần không hỏi ý kiến cấp - Thưởng phạt mạnh tay - Ít trị chuyện, giao tiếp Phong cách phù hợp khi: - Tình khẩn cấp, khơng có thời gian trao đổi - Tập thể tranh cãi không phân thắng bại, cần lãnh đạo đoán - Nhân viên yếu để tự tư - Nhân viên thiếu kỷ luật lãnh đạo cần mạnh tay - Lãnh đạo tài năng, sáng suốt # Phong cách dân chủ: - Tích cực trao đổi ý kiến định - Đặt định nhóm cao định cá nhân - Vẫn chịu trách nhiệm với định chung Phong cách phù hợp khi: - Thời gian không khẩn cấp - Vấn đề quan trọng, cần trao đổi kỹ - Vấn đề phức tạp, cần phải biện nhiều góc nhìn - Vấn đề cần nhiều ý tưởng - Vấn đề liên quan nhiều đến sở thích, cảm xúc nhân viên - Nhân viên có lực tư tốt, có kiến & có tinh thần hợp tác # Phong cách tự do: - Tôn trọng làm việc cá nhân, kiểm sốt - Tơn trọng tự do, theo khn mẫu kỷ luật Phong cách phù hợp khi: - Vấn đề giải với lực cá nhân nhân viên, nhân viên cần khơng gian riêng tư để hồn thành - Nhân viên có tính tự ý thức cao, tự ý thức chất lượng làm việc ý thức "deadline" - Nhân viên tài - Đặc trưng văn hố cơng ty thiên sáng tạo, tự thoải mái Mỗi phong cách phù hợp với hoàn cảnh khác nhau, vấn đề khác kiểu nhân viên khác Do đó, người lãnh đạo cần linh động phối hợp phong cách tuỳ đối tượng tuỳ tình BÀI TẬP Làm để rèn luyện Kỹ hoạch định chiến lược? Hãy tìm giải pháp, hoạt động rèn luyện phù hợp để rèn luyện kỹ cho BÀI TẬP Sưu tầm câu chuyện kể, gương lãnh đạo ứng với cấp độ cấp độ lãnh đạo BÀI TẬP a Hiện tại, bạn hay dùng phong cách lãnh đạo nhất? b Theo bạn, phong cách lãnh đạo phụ hợp để rèn luyện nhất? c Làm để rèn luyện phong cách lãnh đạo đó? BÀI TẬP Tìm hiểu thêm số kỹ cần thiết xây dựng nhóm thuyết trình trước lớp chủ đề sau: Chủ đề 1: a Triết lý "cây gậy & củ cà rốt" quản lý nhân gì? b Ứng dụng triết lý để tạo động lực làm việc cho nhân viên? Chủ đề 2: a Văn hoá tổ chức (hoặc văn hoá doanh nghiệp/ văn hoá tập thể) gì? b Cho ví dụ văn hố doanh nghiệp số doanh nghiệp tiếng có mặt Việt Nam (ví dụ: Văn hố Viettel, Văn hoá Unilever ) c Làm để xây dựng văn hóa cho tổ chức/ doanh nghiệp? Chủ đề 3: a Vai trị nội quy hình thành nhóm? b Thường nội quy doanh nghiệp có mảng nào? Cho ví dụ cụ thể nội quy số doanh nghiệp Việt Nam Chủ đề 4: a Có hình thức khen thưởng hình thức trách phạt áp dụng cho nhóm học tập – đội làm việc nhỏ – doanh nghiệp lớn? b Những điều nên làm điều nên tránh thiết kế quy định thưởng - phạt nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên? Chủ đề 5: a Thơng thường, nhóm từ thành lập hoàn thiện trải qua giai đoạn nào? b Giai đoạn nguy hiểm nhất, khó khăn nhất? c Người nhóm trưởng nên làm giai đoạn để hạn chế mâu thuẫn đẩy nhanh tốc độ phát triển nhóm? Chủ đề 6: a Phân biệt vị trí vị thế? b Làm để người có vị trí có vị thế? Chủ đề 7: Làm để hiểu điểm mạnh & điểm yếu nhân (để phục vụ cho việc phân công công việc, phát triểm tiềm nhân viên)? ... giải vài vấn đề” Chúc bạn thành công! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO – XÂY DỰNG NHÓM PHẦN LÃNH ĐẠO LÀ GÌ Sơ đồ: So sánh lãnh đạo quản lý * Về công việc Lãnh đạo: ... cần lãnh đạo đoán - Nhân viên yếu để tự tư - Nhân viên thiếu kỷ luật lãnh đạo cần mạnh tay - Lãnh đạo tài năng, sáng suốt # Phong cách dân chủ: - Tích cực trao đổi ý kiến định - Đặt định nhóm. .. tư chiến lược họ Kỹ lập kế hoạch, tổ chức triển khai, xử lý vấn đề Nội hàm kỹ này, bạn tìm hiểu sâu hai viết giáo trình này: - KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU VÀ LẬP KẾ HOẠCH - KỸ NĂNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu