0

Đồ án tốt nghiệp thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp hà nam

74 1 0
  • Đồ án tốt nghiệp thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp hà nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:45

Lời mở đầu Trong năm gần đây, đất nớc ta chuyển theo chế Việc đại hoá sở hạ tầng thực tế diễn nhanh khắp nơi làm thay đổi mặt đất nớc ngày Điều có nghĩa khối lợng sản phẩm ngành xây lắp ngày lớn đồng thời số vốn đầu t cho ngành gia tăng không ngừng Vấn đề đặt thu hút quan tâm nhiều ngời để quản lý vốn cách hiệu nhất, khắc phục tình trạng lÃng phí, thất thoát vốn sản xuất kinh doanh xây lắp Cũng giống nh số doanh nghiệp Nhà nớc khác, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thớc đo trình độ công nghệ sản xuất trình độ quản lý doanh nghiệp xây lắp Dới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có nhìn xác thực trạng, khả Thông qua thông tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm kế toán cung cấp, nhà quản lý nắm đợc chi phí sản xuất giá thành sản phẩm loại hoạt động, sản phẩm nh kết toàn hoạt động kinh doanh để phân tích đánh giá tình hình sử dụng tài sản vật t, nhân lực từ sản xuất khoa học, hiệu nhằm tiết kiệm chi phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh thị trờng Khi thực tốt công tác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giá thành thu đợc lợi nhuận Chính hạch toán chi phí sản xuất Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung tính giá thành sản phẩm vốn đà phần hành công tác kế toán lại có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp xây lắp Nhận thức đợc tầm quan trọng vấn đề này, em đà chọn đề tài "Thực trạng giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty xây lắp Hà Nam" Nội dung chuyên đề gồm có hai phần: Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Phần I: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam Phần II: Giải pháp hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam Sau thời gian thực tập, em đà hoàn thành chuyên đề nhờ có giúp đỡ nhiệt tình cô giáo TS Nguyễn Thị Lời anh chị phòng tài vụ Công ty xây lắp Hà Nam Tuy nhiên trình độ hạn chế, chuyên đề chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc bảo, giúp đỡ cô giáo hớng dẫn để chuyên đề đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lại Mai Dung Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Phần I Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam I Đặc điểm tình hình chung đơn vị 1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty Công ty xây lắp Hà Nam doanh nghiệp 100% vốn Nhà nớc trực thuộc Sở xây dựng tỉnh Hà Nam quản lý, có trụ sở quốc lộ 1A- phờng Hai Bà Trng - thị xà Phủ Lý Hà Nam Công ty có đầy đủ t cách pháp nhân, có tài khoản riêng, có dấu riêng hạch toán kinh tế độc lập Công ty xây lắp Hà Nam đợc thành lập từ năm 1970 lấy tên Công ty xây dựng số Hà Nam Ninh Năm 1990 đổi tên thành Công ty xây dựng số Hà Nam Năm 1997 đổi tên thành Công ty xây dựng kinh doanh nhà Hà Nam đến năm 2001 theo định số 1073/QĐ/UB UBDN tỉnh Hà Nam ngày 13/10/2001 đổi tên thành Công ty xây lắp Hà Nam Nhiệm vụ Công ty là: xây dựng công trình dân dụng, trụ sở làm việc quan, công trình hạ tầng cỡ nhỏ - Xây dựng kinh doanh nhà phục vụ cho nhân dân - Gia công sản xuất cấu kiện bê tông sắt thép phục vụ cho xây dựng - Mua vật t vật liệu phục vụ xây dựng nhợng bán vật t vật liệu không cần dùng Nh trải qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khó khăn víi sù nghiƯp ®ỉi míi cđa ®Êt níc cho ®Õn công ty xây Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung lắp Hà Nam đứng vững ngày khẳng định đợc vị trí Kết hoạt động kinh doanh công ty qua thời kỳ bảo toàn vốn có lÃi Trong sản xuất kinh doanh, đơn vị lấy chất lợng sản phẩm uy tín khách hàng làm u tiên hàng đầu, coi điều kiện tiên để tồn phát triển Công ty đợc chủ đầu t đánh giá tốt tiến độ chất lợng, kỹ thuật mỹ thuật sản phẩm, hoàn thành nhiệm vụ cấp giao Từ thành lập nay, công ty xây lắp Hà Nam đà thi công bàn giao nhiều công trình xây dựng chất lợng cao, bàn giao tiến độ, giá hợp lý Công ty đà góp phần không nhỏ vào ngân sách nhà nớc, tạo công việc ổn định cho ngời lao động Công ty đà đợc Sở xây dựng Hà Nam tặng khen "Đà có thành tích xuất sắc phong trào thi đua" ty 1.2.Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công Giám đốc công ty Mô hình tổ chức máy quản lý Công ty đợc thể qua sơ đồ sau: Phó giám đốc sản xuất Phòng KH KT_ KT Phòng Vật t Thiết bị Chuyên đề thực tập ĐộiDung Đội Lại Mai XD số Phó giám đốc hành XD số Đội XD số Phòng tổ Chức hành Đội XD số Phòng kế toán tài vụ Đội XD số Sơ đồ 1- Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Hiện đứng đầu máy quản lý Công ty Giám đốc, giúp việc giám đốc có PGĐ hệ thống phòng ban chức Giám đốc đại diện pháp nhân Công ty, chịu trách nhiệm trớc pháp luật, trớc Sở xây dựng Hà Nam toàn hoạt động Công ty Giám đốc có quyền điều hành cao ngời phụ trách chung toàn hoạt động Công ty, phụ trách trực tiếp công tác tài Công ty Quan hệ giao dịch với khách hàng, tìm kiếm đối tác ký hợp đồng kinh tế Trực tiếp điều hành PGĐ, trởng phòng ban, đội trởng đội xây dựng Phó giám đốc sản xuất đợc giám đốc phân công phụ trách sản xuất, an toàn lao động cho ngời, thiết bị máy móc thi công Nhiệm vụ khai triển thi công xây dựng sau hợp đồng kinh tế A- B đà ký, quán xuyến, kiểm tra đôn đốc đội sản xuất thi công công trình theo tiến độ thi công đà đợc duyệt Thi công theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo chất lợng an toàn cho ngời lao động Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Phó giám đốc hành đợc giám đốc phân công phụ trách hành chính, đời sống, an toàn quan Nhiệm vụ PGĐ hành thờng trực quan trực tiếp giải thủ tục hành chính, ®i häp thay cho gi¸m ®èc c¸c cc häp vỊ phong trào đoàn thể quần chúng Theo dõi quản lý có kế hoach sửa chữa nhà cửa, phơng tiện làm việc cho văn phòng Công ty, tiếp khách giám đốc công tác vắng, thăm hỏi, đối nội, đối ngoại đợc giám đốc phân công Chức nhiệm vụ phòng Phòng kế hoạch-kinh tế -kỹ thuật: Đi sâu công việc làm hồ sơ đấu thầu đảm bảo xác, đầy đủ vẽ số liệu có liên quan Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn ngắn hạn, hoạch định chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm cải tiến nâng cao chất lợng công trình, hạ giá thành sản phẩm Phòng vật t thiết bị: Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời đồng loại vật t cho sản xuất Tham mu cho giám đốc nguồn vật t, chủng loại, số lợng vật t, tổ chức giao dịch vận chuyển cấp phát vật t kịp thời cho tổ đội sản xuất Phòng tổ chức hành chính: Tham mu cho giám đốc tình hình lao động, nhu cầu lao động, cụ thể hoá sách pháp luật lao động ngời lao động doanh nghiệp Giúp đỡ giám đốc xắp xếp, tổ chức cán công ty, tuyển chọn bố trí nguồn nhân lực Quản lý sở vật chất trang bị hành Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Giải thủ tục văn th công việc phát sinh hàng ngày doanh nghiệp Phòng kế toán tài vụ: Có nhiệm vụ tổng hợp toàn số liệu, xác định xác kết kinh doanh thông qua tập hợp, tính toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, thực thu chi, toán chế độ, đối tợng giúp cho Giám đốc quản lý, sử dụng cách khoa học tiền vốn, theo dõi công nợ với bên, đội xây dựng để kịp thời thu hồi vốn, toán thời gian quy định, hớng dẫn kiểm tra đội xây dựng mở sổ sách thu thập chứng từ ban đầu Các đội trởng sản xuất: Có chức tổ chức quản lý thi công theo hợp đồng thiết kế đợc duyệt công ty ký kết Bố trí ngời quản lý xe máy, thiết bị thi công hợp lý tiết kiệm vật t nhiên liệu để đạt hiệu cao Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc theo dõi hoạt động công trình đảm bảo chất lợng tiến độ theo yêu cầu công ty 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đặc điểm xây lắp có ảnh hởng lớn đến việc tổ chức quản lý sản xuất doanh nghiệp xây dựng, sản phẩm xây dựng nói chung công ty xây dựng nói riêng công trình, hạng mục công trình, vật kiến trúc, công trình xây dựng dân dụng công nghiệp thuộc xây dựng Có quy mô, cấu phức tạp, sản phẩm đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài với quy mô lớn đòi hỏi khối lợng Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung quy mô chủng loại yếu tố nhân tố đầu vào phải có kế hoạch năm Đặc điểm làm cho việc tổ chức quản lý hạch toán doanh nghiệp xây lắp khác với doanh nghiệp khác chỗ: sản phẩm xây lắp phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công) Quá trình sản xuất xây lắp phải so sánh dự toán, phải lấy dự toán làm thớc đo Sản phẩm tiêu thụ theo giá dự toán (giá toán với bên chủ đầu t ) giá thoả thuận với bên chủ đầu t (giá thoả thuận đợc xác định dự toán công trình) Mặt khác sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất chịu nhiều ảnh hởng địa phơng nơi đặt sản phẩm (địa hình, địa chất, thuỷ văn, thời tiết khí hậu, thị trờng yếu tố đầu vào) Hơn điều kiện sản xuất nh: xe máy thiết bị ngời lao động phải đợc chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Đặc điểm làm cho công tác quản lý sử dụng hạch toán nh vật t tài sản công ty dễ mát, h hỏng Ngoài đặc điểm xây lắp, việc tổ chức quản lý sản xuất công ty chịu nhiều ảnh hởng quy trình xây lắp Quy trình công nghệ sản phẩm công ty Sản phẩm công ty đa dạng công trình dân dụng, công trình giao thông thuỷ lợi, nhà phục vụ nhân dân Dới minh họa quy trình công nghệ xây dựng công trình dân dụng: Nhận mặt Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Thi công móng Đổ cột , dầm, sàn, xây t ờng tầng - Xác định đối tợng tính giá thành, lựa chọn phơng pháp tính giá thành phù hợp - Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Quy trình trình tự công việc phân bổ chi phí cần thiết cho đối tợng chịu phí Nh nói rằng, chất lợng thông tin kế toán có ảnh hởng không nhỏ tới tính xác phản ứng doanh nghiệp lợng thông tin Hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung phận chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng nhằm cung cấp thông tin xác cho quản lý nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lợc phát triển doanh nghiệp Phơng hớng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam Phơng hớng chung để hoàn thiện công tác quản lý nói chung nh công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phát huy u điểm có, tìm cách khắc phục tồn nhằm đảm bảo hạch toán theo chế độ tài kế toán đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty, đợc giúp đỡ cán phòng tài vụ em đà đợc tìm hiểu công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Qua ®ã em xin ®Ị xt mét sè ý kiÕn, biƯn pháp cụ thể để khắc phục tồn quản lý hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty 2.1 Về việc luân chuyển chứng từ Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Công ty xây lắp Hà Nam có địa bàn hoạt động rộng số lợng công trình mà Công ty thi công thời gian nhiều, rải rác phân tán Do việc luân chuyển chứng từ gốc ban đầu lên phòng kế toán Công ty không tránh khỏi chậm trễ Việc phản ánh khoản phí không thời gian phát sinh, công việc kế toán dồn vào cuối kỳ dẫn đến việc kết toán chậm, không đảm bảo đợc yêu cầu quản lý Công ty Để khắc phục tình trạng chậm trễ này, phòng tài vụ cần quy định thời gian giao nộp chứng từ toán kịp thời chuyển phòng tài vụ để có số liệu phản ánh kịp thời số sách kế toán, tránh trờng hợp chi phí phát sinh kỳ nhng kỳ sau đợc ghi sổ Muốn vậy, trởng phòng tài vụ cần xây dựng lịch trình cho đội, xí nghiệp thi hành, sai phạm tiến hành xử phạt Bên cạnh cần phải có hỗ trợ Ban giám đốc công ty việc nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng chế độ thởng phạt rõ ràng - Chấn chỉnh hoạt dộng tài công ty cách tổ chức họp phòng tài vụ, ban giám đốc đội trởng xây dựng nhân viên kế toán đội yêu cầu đội trởng xây dựng phải tiến hành lập dự toán tiến độ thi công chuyển cho phòng tài vụ để kế toán trởng lập kế hoạch tài cách xác, hợp lý, giảm bớt chi phí phát sinh không cần thiết Các kế toán đội đội trởng xây dựng phải tuân thủ đầy ®đ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n C¸c ®éi mn đợc tạm ứng phải có đơn xin tạm ứng kèm theo hợp đồng Nh quy định chặt chẽ thời hạn toán chứng từ Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung cách quy định rõ đội phải toán xong lần tạm ứng trớc đợc tạm ứng lần 2.2 Về hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán sổ sách sử dụng Thứ nhất: Công ty nên mở tài khoản 623 để theo dõi chi phí sử dụng máy thi công lẽ chi phí máy thi công chiếm vị trí quan trọng giá thành sản phẩm Theo cần mở sổ chi tiết TK 623 để theo dõi chi tiết máy thi công Máy thi công phần tài sản cố định công ty đặc thù ngành xây lắp nói chung Máy thi công giúp cho việc thi công đợc liên tục có hiệu Máy thi công Công ty tổ máy thi công quản lý Để chủ động thi công cần thi công công trình sử dụng máy thi công cho công trình tiếp tục thi công công trình khác Chi phí sử dụng máy thi công nh: xăng dầu, chi phí bảo dỡng máy đợc lái xe toán với kế toán đội xây dựng mà máy thi công phục vụ Máy thi công Công ty gồm: Máy dầm, máy ủi, máy san Căn vào hợp đồng thuê máy, bảng kê chi phí thuê máy, bảng kê chi phí chạy máy, bảng tính phân bổ khấu hao, bảng tính khấu hao trích trớc sửa chữa lớn máy thi công cuối tháng kế toán nên lập :"Bảng tổng hợp chi phí máy thi công" vào chứng từ ghi sổ qua tài khoản 623 chi phí máy thi công chi tiết cho công trình nh sau: Bảng tổng hợp chi phí máy thi công Tháng 10 năm 2002 Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Công trình: Trờng PTTH Lý Nhân ST TK Diễn giải ĐƯ 13 Số tiền T Chi phí khấu hao máy thi công Chi phí trích trớc sửa chữa lớn máy thi 13 00 1.300.0 00 công Chi phí NVL chạy máy thi công Lơng công nhân điều khiển máy thi 13 00 2.500.0 c«ng Tỉng 00 4.880.0 13 150.0 930.0 00 Chøng tõ ghi sỉ Sè: 312 Ngµy 31 tháng 10 năm 2002 STT Diễn giải TKĐƯ Số tiền Chi phí sử dụng máy 623 Nợ 4.880.00 Có thi c«ng c«ng trêng 141 4.880.000 trêng PTTH lý Nhân Tổng 4.880.00 4.880.000 Căn vào chứng từ ghi sổ, kế toán vào sổ tài khoản 623 có mẫu tơng tự nh chi phí khác Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Thứ hai: Bổ sung tài khoản chi tiết 154 Hiện Công ty, tài khoản 154 đợc sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất quy mô toàn doanh nghiệp Song đặc điểm kinh doanh Công ty, đối tợng tập hợp chi phí tính giá thành cuối kỳ công trình xây dựng Nh vậy, để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cách dễ dàng xác, Công ty nên mở sổ chi tiết tài khoản 154 chi tiết cho công trình Việc mà hoá tài khoản chi tiết cho công trình xây lắp tơng ứng với tài khoản cấp hai phản ánh chi phí công trình Ví dụ: TK 154 - 028 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình trờng PTTH Lý Nhân TK 154 - 029 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình Bu điện tỉnh Và vào chứng từ gốc chứng từ ghi sổ kế toán công ty vµo sỉ chi tiÕt TK 154 nh sau: Sỉ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 154-028: Công trình Trờng PTTH Lý Nhân Chứng từ SH NT TK Diễn giải ĐƯ Số tiền Nợ 43 D đầu kỳ 31/1 CPNVLTT quý 62 423.700.00 43 IV/2002 31/1 CPNCTT quý 62 172.659.00 43 IV/2002 31/1 CPSXC quý IV/2002 43 31/1 Bàn giao hạng mục 63 công trình Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung 62 hoµn Cã 70.683.276 539.584.0 00 thµnh Céng ph¸t sinh 577.042.27 539.584.0 D cuèi kú 37.458.276 2.3 Về công tác quản lý khoản chi phí 00 Thứ nhất: Chi phí nguyên vật liệu Là khoản mục chi phí mà công ty cần phải quan tâm nhiều Trớc hết với vật t mua công trình xa công ty mà vật t kho cung cấp đợc chi phí vận chuyển lớn Chi phí cần có cán vật t lập kế hoạch chi phí vật tvới định mức hao phí mà đảm bảo chất lợng yêu cầu kỹ thuật Những nhà cung cấp vật t cần phải có uy tín cung cấp đầy đủ vật t theo yêu cầu công ty Hạn chế chi phí vận chuyển hao hụt vận chuyển bảo quản vật t Kế toán đội cần phải có chứng từ làm cho việc mua sắm vật t, bảo quản vật t sử dụng vật t Những hợp đồng kinh tế, hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho chứng từ cho viƯc mua s¾m vËt t Nhng vỊ viƯc sư dụng vật t, kế toán đội cần lập sổ danh điểm vật t để theo dõi loại vật t đợc sử dụng có danh sách nhà cung cấp cho loại vật t Từ kế toán công ty cán công ty dễ dàng theo dõi kiểm tra Kế toán đội cã thĨ lËp mét sỉ danh ®iĨm vËt t cho đội nh sau: Sổ danh điểm vật t Đội xây dựng công trình STT Danh điểm vật Đvt Số lợng Tên nhà cung cấp t Xi măng 10.000 Nhà máy xi măng Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung kg Bút Sơn Cuối tháng đội nộp chứng từ lên, kế toán công ty lập sổ theo dõi vật t cho công trình MÉu nh sau: Sỉ chi tiÕt vËt t theo c«ng trình Công trình trờng PTTH Lý Nhân ST T Chứng từ SH NT Tên vật t HĐGT 25/1 Xi GT ĐVT măng kg Bỉm sơn Đơn Số l- giá ợng 980 10.00 Thành tiền 9800.00 512 Tổng Sổ đợc dùng để đối chiếu với bảng kê chi phí vật t đội xây dựng công trình Thứ hai: Chi phí nhân công Đối với khoản mục này, Công ty sử dụng hai tài khoản là: TK 334 - phải trả công nhân với công nhân biên chế TK 331 - phải trả ngời bán với lao động thuê Trong doanh nghiệp xây lắp số công nhan biên chế không nhiều mà chủ yếu công nhân thuê Khi theo dõi tài khoản 331 gồm nhiều nội dung khác gây khó khăn cho công ty toán theo dõi lơng cho thợ thuê Đồng thời việc trả lơng cho công nhân biên chế công nhân thuê có tính chất toán lơng, công cho ngời lao động nên để thuận tiện công tác quản lý, công ty nên cho mục chi phí nhân công thợ thuê vào theo dõi chung tài khoản 334 - phải trả công nhân viên Tài khoản 334 đợc chi tiết cho Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung đối tợng công nhân biên chế công nhân thuê 334: Phải trả công nhân viên 334.1 : Phải trả công nhân viên 334.2 : Phải trả thợ thuê - Khi phòng tài vụ tập hợp chứng từ ghi sổ kế toán nh sau: Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (chi tiết cho đối tợng) Có TK 334: Phải trả công nhân viên (chi tiết cho đối tợng) Hơn nữa, công nhân thuê ngoài, để đảm bảo an toàn lao động, tăng suất lao động, công ty nên có quy định trích số phần trăm số tiền phải trả cho ngời lao động cụ thể 2% Trong thi công, có tai nạn lao động bất ngờ xảy công ty có khoản tiền để hỗ trợ cho ngời bị tai nạn Việc vừa khuyến khích ngời lao động làm việc có suất, đồng thời nâng cao uy tín công ty phù hợp với chế độ bảo hiểm ngời lao động Để thực đợc điều công ty ngời lao ®éng ph¶i cã sù tho¶ thn víi Khi ®ã bảng toán tiền công cho thợ thuê thêm cột nh sau: Bảng toán thợ thuê Công trình trờng PTTH Lý Nhân ST T Chøng tõ SH NT H§ 128 Néi dung 5/10 Thanh tiền Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Số Trích Còn lại tiền toán 500.0 2% 10.00 490.0 công 00 00 Ký cho anh Thanh Tổng Thứ ba: chi phí sản xuất chung Tại Công ty xây lắp Hà Nam, đội thi công đợc khoán thi công công trình Các chi phí chung đội đợc kế toán đội tập hợp gửi lên phòng tài vụ công ty Do chi phí chung có nhiều mục, nhiều khoản nên kế toán đội nên có bảng kê riêng cho loại chi phí để kế toán công ty dễ dàng tập hợp vào bảng tổng hợp chi phí chung toàn doanh nghiệp Để quản lý tốt khoản mục chi phí sản xuất chung có cách hiệu kiểm tra chặt chẽ chi phí kể nguồn gốc phát sinh đối tợng chịu phí Các chi phí bất hợp lý cần phải đợc kiểm tra loại bỏ khỏi giá thành công trình Chi phí công trình bất hợp lý công trình chịu, tuyệt đối không gánh bù cho công trình khác Và việc quan trọng phân bổ chi phí sản xuất chung hợp lý tránh tình trạng phản ánh sai lệch giá thành công trình từ giảm đợc khoản mục chi phí 2.4 Việc sử dụng máy tính cho công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Trong thời đại nay, sử dụng máy vi tÝnh phơc vơ cho viƯc s¶n xt kinh doanh, qu¶n lý doanh nghiệp xu hớng tất yếu chức thay ngời máy tính ngày đợc khai thác triệt để, máy vi tÝnh sÏ xư lý sè liƯu mét c¸ch khoa häc xác Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Tuy nhiên phòng kế toán công ty xây lắp Hà Nam cha khai thác triệt để mạnh máy vi tính công tác kế toán nói chung việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng (cả phòng có máy tính) Công việc kế toán chủ yếu kế toán viên ghi chép sổ sách, tính toán máy tính cá nhân nên hiệu suất công việc cha cao, việc hạch toán ghi chép kế toán viên vất vả Mặt khác việc lu giữ sổ sách, chứng từ kế toán đơn giấy tờ cha lu máy cách khoa học Bởi vậy, Công ty nên xây dựng phần mềm cho phòng tài vụ công ty Thực đợc đồng giải pháp trên, chắn Công ty nâng cao đợc hiệu sản xuất kinh doanh không ngừng nâng cao thu nhập cho ngời lao động Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Kết luận Trong kinh tế thị trờng với cạch tranh lành mạnh nay, doanh nghiệp tồn đứng vững biết sử dụng kết hợp đắn yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lợng đầu tự cân đối hạch toán kinh tế Để đạt đợc điều thông tin kinh tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc chi phối định quản trị Nó gắn liền với công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng Tập hợp chi phí sản xuất cách xác, tính tính đủ giá thành sản phẩm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp đa định đắn, xác giá bán, nhằm thu đợc lợi nhuận tối đa mà đóng vai trò quan trọng việc quản lý tình hình cấp phát sử dụng vốn, vấn đề nói nan giải tăng trởng cđa nỊn kinh tÕ ®Êt níc hiƯn Trong thêi gian thực tập công ty xây lắp Hà Nam, em đà cố gắng tìm hiểu thực trạng công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, kết hợp với lý luận đà tiếp thu trờng, em xin mạnh dạn trình bày số ý kiến nhỏ với nguyện vọng hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Mặc dù có nhiều cố gắng, nhng trình độ có hạn, thời gian thực tập ngắn, viết em đề cập đến vấn đề có tính chất đa ý kiến bớc đầu chắn không tránh khỏi Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung thiếu sót Em mong nhận đợc quan tâm góp ý bảo thầy cô cán phòng kế toán công ty để viết hoàn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô giáo TS Nguyễn Thị Lời Cảm ơn cán phòng tài kế toán công ty xây lắp Hà Nam Cám ơn ban giám đốc Công ty xây lắp Hà Nam đà giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2002 Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung Mục lục Phần I: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam I Đặc điểm tình hình chung đơn vị 1.1 Qúa trình hình thành phát triĨn cđa c«ng ty 1.2.Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty 1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty 1.5 Hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm áp dụng doanh nghiệp .9 II Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty xây lắp Hà nam 12 A - Hạch toán chi phí sản xuất 12 Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất 12 Phân loại chi phí sản xuất đơn vị 12 Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất 13 3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .13 3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 18 3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 24 3.4 Hạch toán thiệt hại sản xuất 28 Tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang cuèi kú 30 Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung 4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 30 4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 31 B Tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam 32 Đối tợng phơng pháp tính giá thành công ty 32 Hạch toán chi tiết giá thành 33 Phần II: Giải pháp hoàn thiện công tác chi phí sản xuất Và tính giá thành sản phẩm công ty Xây lắp Hà Nam 38 I Đánh giá chung công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam 38 Ưu ®iÓm: 38 Những tồn tại: 41 II Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam 43 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty xây lắp Hµ Nam 43 Phơng hớng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam 2.1 VỊ viƯc lu©n chun chøng tõ 43 2.2 Về hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán sỉ s¸ch sư dơng .46 2.3 Về công tác quản lý khoản chi phÝ 48 2.4 ViƯc sư dơng m¸y tÝnh cho công tác hạch toán chi phí sản 51 xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Chuyên đề thực tập Lại Mai Dung ... kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam Phần II: Giải pháp hoàn thiện công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam Sau thời gian thực. .. Xây lắp Hà Nam I Đánh giá chung công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp Hà Nam Công ty xây lắp Hà Nam kể từ thành lập đến đà ba mơi năm với nỗ lực toàn thể cán công nhân... Hà nam A - Hạch toán chi phí sản xuất Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất Để phục vụ cho việc tính giá thành xác công việc đòi hỏi nhà quản lý phải làm xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp hà nam , Đồ án tốt nghiệp thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp hà nam

Mục lục

Xem thêm