0

GIAI TOAN VAO 10 BINH THUAN 1516 nhieu cach

3 4 0
  • GIAI TOAN VAO 10 BINH THUAN 1516 nhieu cach

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:07

Huỳnh Tấn Trường – THCS Tân Nghĩa.. Hướng dẫn giải..[r] (1)Huỳnh Tấn Trường – THCS Tân Nghĩa Câu Hướng dẫn giải a x2 + x – =  12  4.1.( 6) 25  x1  b   25   25 2; x2   2.1 2.1  x  y 8 2 x 10  x 5  x 5      x  y 2  x  y 8 5  y 8  y 3 A = 27  12  75 3   a      b B=  1 3 3   3 3 3 3    6  3 9 a b Pt hoành độ giao điểm (P) và (d) là: x kx   x  kx  0 (1) 2 Ta có:  (  k )  4.1.( 1) k  4  với k  Pt (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với k nên (d) luôn cắt (P) hai điểm phân biệt với k (2) Huỳnh Tấn Trường – THCS Tân Nghĩa a Xét tứ giác OACD có: A D  900 (t/c tiếp tuyến)    A  D 180  Tứ giác OACD nội tiếp Cách 1: Xét  CBD và  CDE có:  C chung  D    sd DE   B       CBD  CDE (g.g) CB CD  CD CE  CD CE.CB  b Cách 2:  ABC vuông A,có AE là đường cao  ( AEB 90 góc nt chắn nửa đtròn)  AC CE.CB (htl  vuông) Mà AC = CD (t/c tiếp tuyến cắt nhau)  CD CE.CB c Cách 1: Gọi K là giao điểm OC và AD, M là giao điểm AC và BD, I là giao điểm BC và DF Ta có: OC là đường trung trực AD (t/c tiếp tuyến cắt nhau)  OC  AD K  OC / / BM (vì cùng vuông góc với AD) Xét  ABM, có OA = OB và OC // BM  AC MC (1)  Trong ABC, có IF // AC (cùng  với AB) FI BI   AC BC (hệ Talet) (2) Trong  CBM, có DI // MC (cùng  với AB) DI BI   MC BC (hệ Talet) (3) Từ (1), (2), (3)  FI DI  I là trung điểm DF  Đường thẳng BC qua trung điểm DF Cách 2: (3) Huỳnh Tấn Trường – THCS Tân Nghĩa     ECK EAK DBC Ta có:  Tứ giác ACEK nội tiếp IDK IEK   KAC     Tứ giác IDEK nội tiếp     DKI DAB DEI     ( vì DKI và DAB đồng vị)  Mà K là trung điểm AD I là trung điểm DF  Đường thẳng BC qua trung điểm DF  KI / / AF Gọi S là phần diện tích cần tìm Ta có: S SOACD  S qAOD OC  OA2  d  2R   R  3R AC = (đl Pytago) SOACD = SOAC + SODC = 2.SOAC (vì  OAC =  ODC (c.c.c)) 1 = 2 OA.AC =2 R 3R  3R Trong  OAC vuông A có: OA R     sinC OC R  OCA 30    COA 600  AOD 2COA 2.600 1200  sd AD  AOD 1200 (t/c góc tâm) R n R sd AD R 120 R     360 360 360 SqOAD Do đó: S SOACD  S qOAD   3  R  3R   R 3 (đvdt) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAI TOAN VAO 10 BINH THUAN 1516 nhieu cach, GIAI TOAN VAO 10 BINH THUAN 1516 nhieu cach