0

DE on he lop 3 hahien

3 5 0
  • DE on he lop 3 hahien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:36

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ LỚP 3 Môn Tiếng Việt Câu 1: Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn vă và viết lại cho đúng: Cơn dông tan gió lặng cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương lắm mùa đông, câ[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ LỚP Môn Tiếng Việt Câu 1: Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn vă và viết lại cho đúng: Cơn dông tan gió lặng cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương mùa đông, cây còn cành trơ trụi, nom cằn cỗi không, dòng nhựa trẻ rạo rực khắp thân cây xuân đến, cây gạo già lại trổ lộc, nảy hoa, lại gọi chim chóc tới Câu 2: Đặt dấu phẩy vào ô chỗ thích hợp các câu sau: a Củ cải củ cà rôt cu đậu chính là rễ cây phình to b Ngoài thân đứng còn có nhiều loại thân khác: thân leo thân bò thân củ c Lá nong tằm tròn trên mặt nước đường kính khoảng mét mép lá dựng lên trông giống cái nong dùng để nuôi tằm Câu 3: Đọc khổ thơ thơ sau và trả lời câu hỏi: a Tìm từ vật, hoạt động, đặc Cô dạy em tập viết điểm khổ thơ trên? Gió đưa thoảng hương b Sự vật nào nhân hoá? Hãy các từ ngữ nhài nhân hoá khổ thơ trên? Nắng ghé vào cửa lớp c Em cảm nhận điều gì qua biện pháp nhân Xem chúng em học bài hoá đó? Câu 4: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: a Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào bài thơ trên? Tại em biết? b Biện pháp nghệ thuật đó giúp em hiểu điều gì? Em thương làn gió mồ côi Không tìm thấy bạn, vào ngồi cây Em thương sợi nắng đông gầy Run run ngã vườn cây cải ngồng Nguyễn Ngọc Ký Câu 5: Viết đoạn văn đến 10 câu nói quê em nơi em Câu 6: Đặt câu hỏi cho phận in đậm câu đây? - Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn trên đường làng dài và hẹp - Mấy chú bé bắc bếp, thổi cơm - Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua - Cha làm cho tôi chổi cọ để quét nhà, quét sân - Sáng sớm tinh mơ, chú trống nòi đã gáy vang trên cành ổi bên hồi nhà - Nhà vùng này phần nhiều làm gỗ xoan - Nhờ cố gắng chính mình, cậu bé Nen- li đã nắm chặt cái xà Câu 7: Gạch gạch phận trả lời câu hỏi Ai ?(Cái gì? Con gì?) Gạch hai gạch phận trả lời câu hỏi Là gì? Làm gì? Như nào? Trong đoạn văn sau: Đêm trăng, biển yên tĩnh Một số chiến sĩ thả câu Một số khác quây quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo Bỗng, cá heo nhảy lên boong tàu Nó nằm im (2) bị đau Các chiến sĩ vuốt ve, nựng nựng nó Nó tỉnh dần, dụi dụi vào người chiến sĩ cảm ơn Cá hoe đúng là loài cá thông minh người Câu 8: Viết đoạn văn nói loài cây mà em yêu thích? Môn Toán: Bài 1: Tìm X a X x = 128 + 37 b X : = 215 – 42 c X x + 25 = 81 d X : = 15 dư Bài 2: Một cửa hàng bán dầu nhập thùng dầu, biết thùng thứ 215 lít dầu và chứa nhiều thùng thứ hai 22 lít dầu Hỏi cửa hàng đã nhập tất bao nhiêu lít dầu? Bài 3:Nhà Hùng nuôi số vật: gà, ngan, vịt Biết gà có 13 Nếu thêm vịt thì số vịt gấp lần số gà và số ngan ½ số vịt Hỏi nhà Hùng nuôi tất bao nhiêu vật? Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống 3m 72mm = ……… mm 2015m = ……km… m 1km 6m = ……… m 4125cm = ……m … cm Bài 5: Hiện tuổi bố 32 tuổi, ba năm tuổi bố gấp lần tuổi Hỏi tuổi phần tuổi bố? Bài 6: Tính giá trị biểu thức: 248 : + 234 = 3306+ 4008 : 3= x ( 123 – 67 ) = 30217 x – 2673 : = Bài 7: Tính nhanh a 676 + 678 + 680 – 675 – 677 – 679 = b 77 x + 17 x + x Bài 8: Nhà Hùng nuôi gà và nuôi thỏ Hùng đếm 128 chân gà và số chân gà gấp lần số chân thỏ Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu gà? Bao nhiêu thỏ? Bài 9: Hình chữ nhật có chu vi 36 m, chiều dài 12 m Tính diện tích hình chữ nhật? Bài 10: Một hình chữ nhật có chu vi 36 m và gấp lần chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật? Bài 11:Một hình mảnh vườn chữ nhật có chiều dài gấp chiều rộng Nếu tăng chiều dài thêm m và chiều rộng thêm 25 m thì mảnh vườn hình vuông a Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu? b Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu? Bài 12: Hiệu hai số 127 Nếu giảm số trừ 25 đơn vị thì hiệu bao nhiêu? Bài 13: Trong phép chia có dư, biết số bị chia là số lớn có chữ số, thương chúng là và số dư kém thương đơn vị Tìm số chia phép chia đó? Bài 14: Tìm số bị chia phép chia có dư, biết số chia là số chẵn lớn chữ số, thương là số lẻ nhỏ có chữ số khác nhau, số dư là số dư lớn có thể có? Bài 15: Tìm số biết số đó giảm lần thì số lớn có hai chữ số? (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE on he lop 3 hahien, DE on he lop 3 hahien