0

ON THI QG MON TOAN DE 1

2 4 0
  • ON THI QG MON TOAN DE 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:02

Cán bộ hỏi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh c[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ Thời gian làm bài: 180 phút 2x  y x 1 Câu 1.(2,0 điểm) Cho hàm số a) Khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số đã cho b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp điểm có tung độ y = c) Tìm m để đường thẳng d : y = 2x +m cắt ( C) hai điểm phân biệt A,B cho tiếp tuyến A, B song song với Câu 2.(1,0 điểm)  tan       vaø sin = Tính A=   tan  , sin  ,cos(  a) Cho góc α thỏa mãn: ) b) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức: (1  i)z  (3  i)z 2  6i Tính môđun z Câu 3.(0,5 điểm) Giải phương trình: log  x  1  log  x  1 2 ln     xe x  dx x e 2 Câu 4.(1,0 điểm) Tính tích phân: I  Câu 5.(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông B, AC = 2a, ACB = 30o, Hình chiếu vuông góc H đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm cạnh AC và SH  2a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) Câu 6.(1,0 điểm) Trong không gian hệ tọa ộ Oxyz , cho mặt phẳng (P) : 2x  y  2z  0 và x  y z 3   2 Tìm tọa độ giao điểm d và (P) Viết phương trình mặt đường thẳng d: phẳng chứa d và vuông góc với (P) Câu 7.(0,5 điểm) Hai thí sinh A và B tham gia buổi thi vấn đáp Cán hỏi thi đưa cho thí sinh câu hỏi thi gồm 10 câu hỏi khác nhau, đựng 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, phong bì đựng câu hỏi; thí sinh chọn phong bì số đó để xác định câu hỏi thi mình Biết 10 câu hỏi thi dành cho các thí sinh là nhau, tính xác suất để câu hỏi A chọn và câu hỏi B chọn là giống Câu 8.(1,0 điểm) Giải bất phương trình: x2  x  x   3(x  2x  2) Câu 9.(1,0 điểm) Cho tam giác ABC, A(2;-3), B(3;-2), trọng tâm G thuộc  : x  y  0 Tìm tọa độ C để S ABC  Câu 10.(1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực thuộc đoạn [1; 4] và x  y, x z P Tìm GTNN biểu thức x y z   2x  3y y  z z  x (2) - HẾT Gv : Ngụy Như Thái - Sđt : 0982908329 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: ON THI QG MON TOAN DE 1, ON THI QG MON TOAN DE 1