0

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và đào tạo mai ngọc, thành phố thái nguyên

69 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƯƠNG THỊ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MAI NGỌC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nơng nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Vũ Thị Hải Anh Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Tác giả Trương Thị Minh ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung vô quan trọng khung chương trình đào tạo tất trường đại học nói chung trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên nói riêng Đây thời gian quý báu để em học hỏi rút học kinh nghiệm quý báu, hệ thống lại kiến thức, lý thuyết học làm quen với công việc thực tế quan, đơn vị vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện nâng cao kĩ làm việc, tác phong làm việc đắn Để hồn thành khóa luận này, em xin trân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên tạo điều kiện cho em trình học tập thực đề tài Có kết em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới bảo giúp đỡ tận tình Cơ giáo Th.S Vũ Thị Hải Anh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em xin trân thành cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc anh chị nhân viên công ty tạo điều kiện giúp đỡ việc hướng dẫn công việc cụ thể, cung cấp thông tin, số liệu giúp em hồn thành khóa luận Trong suốt q trình thực tập, em cố gắng thời gian thực tập kinh nghiệm trình độ thân cịn hạn chế Vì khóa luận tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót Vậy em mong nhận góp ý, bảo thầy giáo tồn thể bạn để khóa luận hồn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Tác giả Trương Thị Minh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Ngành nghề kinh doanh Công ty 29 Bảng 3.2 Thông tin nhân lực công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 2020 30 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc năm (2017 - 2019) 38 Bảng 3.4 Danh sách khách hàng năm 2020 43 Bảng 3.5 Một số công việc tự nghiên cứu tài liệu công ty 46 Bảng 3.6 Công việc thực công ty 48 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Logo biểu trưng công ty 26 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công Ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 31 Hình 3.3: Ảnh bàn giao chứng từ cho Công ty Thực Phẩm Sạch 49 Hình 3.4: Ảnh tham gia hỗ trợ lớp kế tốn k23 Cơng ty 49 Hình 3.5: Ảnh viết hóa đơn GTGT cho Cơng ty Cổ phần thực phẩm Thái Nguyên 50 Hình 3.6: Ảnh sinh nhật Cơng ty trịn tuổi 51 v DANH MỤC VIẾT TẮT CÁC TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTTN Thực tập tốt nghiệp CEO Chief Exceutive Offcer GTGT Giá trị gia tăng SQL Structured Query Language WTO World Trade Organization STT vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.5 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm đào tạo tư vấn 2.1.2 Một số khái niệm tầm quan trọng nghành kế toán doanh nghiệp 2.1.3 Khái niệm tầm quan trọng việc tìm hiểu phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 11 vii 2.1.5 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 12 2.1.6 Một số tiêu thể kết hoạt động kinh doanh 13 2.1.7 Khái niệm thị trường phát triển thị trường 13 2.1.8 Khái niệm khách hàng, sản phẩm 16 2.1.9 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 17 2.2.1 Kinh nghiệm hoạt động thực tế công ty dịch vụ kế toán dành cho doanh nghiệp nước 17 2.2.2 Kinh nghiệm hoạt động thực tế số công ty dịch vụ kế tốn dành cho doanh nghiệp nước ngồi 20 2.2.3 Bài học từ kinh nghiệm thực tế doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước nước 23 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 25 3.1 Khái quát sở thực tập 25 3.1.1 Vị trí địa lí địa giao dịch cơng ty 25 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 26 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 27 3.1.4 Tổ chức lao động công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 30 3.1.5 Cơ cấu tổ chức máy công ty 31 3.1.6 Khách hàng công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 32 3.1.7 Các sản phẩm Công ty 33 3.1.8 Một số phần mềm Công ty sử dụng công việc 36 3.2 Kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 38 3.2.1 Kết tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 38 viii 3.2.2 Định hướng Công ty năm 2020 42 3.3 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 44 3.3.1 Thuận lợi 44 3.3.2 Khó khăn 45 3.4 Nội dung thực tập 45 3.4.1 Công việc cụ thể nơi thực tập 45 3.4.2 Những thuận lợi khó khăn 51 3.4.3 Tóm tắt kết thực tập 54 3.4.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 54 3.4.5 Đề xuất giải pháp 55 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 4.1 Kết luận 57 4.2 Kiến nghị 58 4.2.1 Với Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc 58 4.2.2 Với sinh viên 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế thị trường, tình hình kinh tế xã hội nước ta ngày phát triển, hoạt đông kinh doanh ngày đa dạng phong phú Chính điều tạo hội cho doanh nghiệp thuộc khối kinh tế tư nhân ngày phát triển Tuy nhiên xu hướng làm phát sinh vấn đề phức tạp phía doanh nghiệp, đặt cho họ khó khăn thách thức, địi hỏi thân doanh nghiệp phải nỗ lực vượt qua, tránh nguy bị đào thải cạnh tranh khốc liệt thị trường [15] Quá trình chuyển đổi từ kinh tế vận hành theo chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi hoạt động doanh nghiệp tất ngành kinh tế quốc dân phải có bước chuyển đổi mạnh mẽ Hiện nay, kinh tế Việt Nam bước vào xu tồn cầu hố cạnh tranh gay gắt Nhiều doanh nghiệp nước ta nhiều bỡ ngỡ với Để đứng vững phát triển lâu dài nhiệm vụ quan tâm hàng đầu đất nước ta nói chung tất doanh nghiệp nói riêng Bất kỳ doanh nghiệp muốn tồn phát triển chế thị trường khắc nghiệt phải xây dựng có hiệu [15] Do đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh phải có chiến lược kinh doanh phát triển điều kiện Ngoài doanh nghiệp phải xác định phương hướng, mục tiêu đầu tư, thực đổi hoạt động có hiệu Các nhà lãnh đạo cần nhanh chóng nắm bắt tín hiệu thị trường, tìm kiếm sử dụng yếu tố sản xuất mang lại hiệu cao với chi phí thấp nhất, huy động vốn sử dụng cách hợp lý 46 3.4.1.1 Nội dung thứ nhất: Tìm hiểu trình thành lập phát triển cơng ty, văn hóa công ty, nội quy công ty, ứng xử sứ mệnh tầm nhìn a) Tìm hiểu q trình thành lập phát triển cơng ty Bảng 3.5 Một số công việc tự nghiên cứu tài liệu cơng ty STT Cơng việc tham gia Tìm hiểu q trình thành lập phát triển cơng ty, nội quy công ty, ứng xử nghiên cứu tài liệu Ngày Số tháng ngày 02/01 08/01/2020 06 Mức độ hồn thành Đạt Tìm hiểu máy hoạt động chức nhiệm vụ phận, người 09/01 - 30 đơn vị nghiên cứu văn bản, 09/02/2020 Đạt công văn Thực công việc đơn giản với 10/02 - giám sát trưởng phận hướng dẫn 30/3/2020 như: Soạn thảo công văn, đăng quảng 01/05- cáo khóa học… 10/5/2020 Đạt (Nguồn: Thu thập số liệu tác giả, 2020) Trước làm việc sở trước hết phải hiểu rõ nội dung bản, vấn đề tổng quát liên quan đến công ty thành lập thời gian giấy tờ liên quan tới doanh nghiệp + Để hiểu rõ công ty, đồng nghiệp công ty giới thiệu sơ qua cho em lịch sử thành lập cơng ty, q trình phát triển, phòng ban làm việc nhiệm vụ trách nhiệm người làm việc Công ty 47 + Ban lãnh đạo giới thiệu sơ qua cho em chức danh nhiệm vụ trường phận, số nhân viên công ty, số cộng tác viên, mảng kinh doanh đào tạo cơng ty b) Tìm hiểu văn hóa cơng ty, nội quy công ty, ứng xử sứ mệnh tầm nhìn Nội dung em trưởng phòng nhân giao cho tài liệu để nghiên cứu trực tiếp truyền tải văn hóa cơng ty c) Đọc tài liệu giáo trình, giảng khóa học + Nội dung em trưởng phịng đào tạo giao để tự nghiên cứu, đọc nội dung khóa học lộ trình khóa d) Nhận xét thân: Kết đạt được: Bản thân em tích lũy kiến thức phong cách làm việc cơng ty Biết lộ trình đào tạo khóa học Biết thao tác để thực nhập chứng từ doanh nghiệp, bên cạnh em cịn chị nhân viên cơng ty hướng dẫn cách để viết hóa đơn, sốt chứng từ Biết xây dựng kế hoạch làm việc mục tiêu làm việc cụ thể công ty Chưa đạt được: Lượng thông tin nhiều nên chưa lĩnh hội đầy đủ thơng tin khóa học Mơi trường làm việc động nhạy bén, cá nhân phải làm việc đa nên khơng bắt kịp đồng nghiệp *) Tìm hiểu máy hoạt động chức nhiệm vụ phận, người đơn vị nghiên cứu văn bản, công văn Nội dung em lãnh đạo công ty trực tiếp giới thiệu đưa tài liệu cơng ty cho tìm hiểu chức nhiệm vụ phận việc làm nhân viên cương vị 48 3.4.1.2 Nội dung thứ hai: Tham gia học tập phát triển thân lĩnh hội văn hóa cơng ty, hỗ trợ lớp đào tạo kế tốn Cơng ty Bảng 3.6 Công việc thực công ty Mức STT Cơng việc cụ thể Ngày tháng Số độ ngày hồn thành Tham gia học tập phát triển thân lĩnh hội văn hóa cơng ty Thứ tư hàng tuần 10 Đạt sáng thứ đầu tuần Tham gia hỗ trợ lớp đào tạo kế toán công ty vào tối thứ 21h30p tối thứ 6,7 thứ hàng tuần Đạt Đạt hàng tuần Tham gia bàn giao chứng từ cho Từ 19h30p - Công ty Ánh Dương Công ty Thực Phẩm Sạch Ngày 02/3/2020 ngày 20/3/2020 Tham gia cơng việc Cơng ty đóng chứng từ, viết hóa Lịch khơng đơn giá trị gia tăng, nhập chứng cố định 30 Đạt từ, soát chứng từ… (Nguồn: Tổng hợp số liệu tác giả, 2020) Nội dung em trực tiếp trải nghiệm sáng đầu làm việc với công ty vệ sinh 5S dọn dẹp lại nơi làm việc Sáng thứ hai chủ nhật hàng tuần họp cơng ty để xây dựng kế hoạch tuần tổng kết, chia sẻ tuần làm việc vừa qua Tham gia vào lớp đào tạo Công ty, vệ sinh xếp tài liệu cho anh chị học viên Bên cạnh e cịn chị nhân viên Cơng ty hướng dẫn viết hóa đơn giá trị gia tăng, cách 49 nhập chứng từ xao cho xác, e cịn trực tiếp tham gia công việc bàn giao chứng từ cho đối tác Cơng ty Hình 3.3: Ảnh bàn giao chứng từ cho Công ty Thực Phẩm Sạch) (Nguồn: Tài liệu tác giả, 2020) Hình 3.4: Ảnh tham gia hỗ trợ lớp kế tốn k23 Cơng ty (Nguồn: Tài liệu tác giả, 2020) 50 Ngoài e cịn chị nhân viên Cơng ty hướng dẫn viết hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp, sốt bảng kê chứng từ hàng hóa mua vào bán Đây cơng việc địi hỏi độ xác tuyệt đối Hình 3.5: Ảnh viết hóa đơn GTGT cho Công ty Cổ phần thực phẩm Thái Nguyên (Nguồn: Thu thập số liệu tác giả, 2020) 3.4.1.3 Nội dung thứ 3: Tham gia sinh nhật Công ty tròn tuổi Thật may mắn cho em đợt thực tập đón sinh nhật lần thứ Cơng ty, thấy tình cảm đồng nghiệp dành cho không công việc mà sẻ chia nhiều thứ sống, tinh thần làm việc nâng cao, đoàn kết yêu thương 51 Hình 3.6: Ảnh sinh nhật Cơng ty trịn tuổi (Nguồn: Tài liệu tác giả, 2020) 3.4.2 Những thuận lợi và khó khăn 3.4.2.1 Thuận lợi “Sự ham học hỏi định 50% thành công sinh viên thực tập” Khoa Kinh tế khoa mũi nhọn trường Đại học Nông Lâm, Lãnh đạo trường lãnh đạo khoa quan tâm tạo điều kiện tốt cho sinh 52 viên học tập, rèn nghề Khoa có đội ngũ giảng viên trình độ chun mơn cao, nhiệt tình cơng tác giảng dạy hướng dẫn sinh viên thực tập, rèn nghề Em may mắn thực tập nghề nghiệp từ năm thứ nhất, điều có ý nghĩa lớn cho đợt TTTN này, em làm quen với môi trường làm việc, tác phong, thái độ, kỹ sống, kỹ viết báo cáo, kỹ giao tiếp ứng xử Sau năm đại học, kiến thức em tích luỹ giảng đường phục vụ đắc lực cho công việc Kết thúc đợt thực tập em nhận nhiều điều, em lập kế hoạch cụ thể cho buổi thực tập Mỗi ngày em cố gắng hồn thành cơng việc giao, có băn khoăn trực tiếp hỏi người hướng dẫn Nhận lời khen ngợi người hướng dẫn em vui khả ghi nhận Theo em, thái độ thực tập sinh viên quan trọng, thể chủ động học hỏi sinh viên, cầu tiến thân làm cho người hướng dẫn có thiện cảm, nhiệt tình giúp đỡ Trong trình thực tập, em rèn luyện tác phong làm việc, khả giải cơng việc nhanh chóng, hiệu Đồng thời, em bước đầu hình dung có nhìn tồn diện cơng việc, từ tự đánh giá, hồn thiện khả Bên cạnh Cơng TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc có đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, động, trình độ chun mơn đạt chuẩn Em có sở xây dựng mối quan hệ mới, tiền đề để sau trường xin việc Do vậy, em thấy việc học nghiêm túc từ ngồi ghế nhà trường yêu cầu thiết sinh viên Tiếp đó, nhà trường tạo điều kiện giới thiệu giáo viên hướng dẫn cho em cô Vũ Thị Hải Anh tận tình chu đáo vấn đề liên quan tới đợt thực tập Và nhiều thuận lợi khác như: Cơ sở hạ tầng nơi thực tập, nơi ăn chỗ ở, trợ giúp tất người, để tránh sai lầm đáng tiếc xảy 53 3.4.2.2 Khó khăn Khơng phải ngẫu nhiên mà giáo dục lại có ngun lý “học đơi với hành”, lẽ “học” mà khơng “hành” việc “học” trở nên vơ ích, việc thực hành giúp sinh viên nâng cao chất lượng việc “học” Hoạt động thực tập tốt nghiệp sở chủ trương đắn Nhà trường tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế công việc, giúp em củng cố kiến thức học mà rèn luyện tác phong làm việc kỹ mềm cần thiết trường Thời gian thực tập sở ngắn, em học mơn kế tốn ngun lý kế toán kế toán doanh nghiệp, thời lượng kiến thức cịn thân em thích tìm hiểu lĩnh vực nên em cố gắng để hịa nhập với mơi trường đào tạo kế tốn chun nghiệp cịn thiếu yếu nhiều kỹ cần có nhân viên kế tốn Do kiến thức cịn hạn chế, va vấp với thực tế Em thường lóng ngóng, lúng túng bắt tay vào làm công việc cụ thể Đôi khi, làm hỏng việc làm đảo lộn hoạt động nơi thực tập Em gặp khó khăn việc sử dụng thiết bị văn phòng máy in, máy photo, máy fax… Bên cạnh đó, em chưa nắm thật vững kiến thức học trường để tự tin áp dụng công việc Giữa lý thuyết thực tế có khoảng cách lớn nên thiết nghĩ cần chăm học tập kiến thức lý luận rèn luyện nâng cao kiến thức thực tế Cần phải tiếp tục trau dồi kỹ mềm như: kỹ giao tiếp; kỹ tin học văn phịng; nâng cao trình độ ngoại ngữ… Em cịn bỡ ngỡ sống ban đầu nên khó hịa nhập với người, rụt dè, nhút nhát, không mạnh dạn đề xuất ý tưởng không dám thắc mắc Trình độ chun mơn thấp nên chưa tin tưởng hoàn toàn từ sở thực tập, chưa giao nhiều cơng việc mà có khả thực 54 3.4.3 Tóm tắt kết thực tập Trong thời gian thực tập Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc khoảng thời gian em học nghề từ thực tế hiểu rõ cơng việc mà làm sau rời khỏi giảng đường Đại học Em nghiêm túc công việc giao, chủ động tìm cơng việc phù hợp với thân - Cơng tác xây dựng, củng cố tổ chức quản lý, mục tiêu trách nhiệm người công ty - Sứ mệnh tầm nhìn cơng ty mang tính giáo dục nhân văn cao sâu rộng, mang tính tồn diện Khơng đơn giản mơi trường để bạn học tập mà cịn ngơi nhà để yêu thương chia sẻ cho giá trị sống tuyệt vời - Phân biệt người tài giỏi, trình độ mà môi trường làm việc dành cho người thật phù hợp Những người mong muốn học hỏi Mơi trường làm việc tích lũy cho ta ba năm làm việc nơi khác 3.4.4 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Trong thời gian thực tập Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc em học hỏi rút nhiều kinh nghiệm từ thực tế - Ngơn ngữ hình thể: Về cách ăn, mặc người nhân viên phải có phong cách ăn, mặc gọn gàng, quần áo, giày dép phải phù hợp với công việc, lịch thể chuyên nghiệp - Về thái độ: Ln có thái độ mực, ăn nói lịch sử, cởi mở, vui vẻ, lắng nghe tôn trọng phong tục, tập quán địa phương, không phán xét người khác, khơng kỳ thị nói xâu sau lưng đồng nghiệp - Về tác phong công việc: Năng động sáng tạo, nhanh nhẹ có trách nhiệm cao công việc giao 55 - Tinh thần ham học hỏi: Học cách làm tốt, làm hay người khác học hỏi chưa biết để có thêm kiến thức mới, kinh nghiệm mới, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm công việc - Sự chủ động thân: Tinh thần tự giác chủ động yếu tố định thành công công việc, biết chủ động có nhiều hội để tiếp cận với cơng việc cán có nhiều kinh nghiệm công việc - Về soạn thảo xây dựng công văn: Trong q trình xây dựng cơng văn, hay kế hoạch.…thì “Căn cứ” phải xếp thứ tự từ cấp cao xuống cấp thấp nhất, cấp văn ban hành trước xếp trước theo quy định sở thực tập - Thực tập trình trải nghiệm công việc thực tế phải biết kết hợp lý thuyết đơi với việc thực hành cơng việc đem lại hiệu cao đồng thời giúp phát triển cách tồn diện trí tuệ tích lũy nhiều kinh nghiệm phát huy lực thân công việc lĩnh vực đời sống xã hội - Tích lũy kỹ mới: Thực tập giúp thân tự tin giao tiếp, làm việc, xử lý tình khả làm việc độc lập Thực tập giúp em học hỏi nhiều điều thân thơng qua việc thực tập, em có nhìn rõ điểm mạnh, điểm yếu đồng thời giúp em phát triển kỹ làm việc tốt hơn, cách quản lý thời gian, công việc cách làm việc môi trường nhà nước 3.4.5 Đề xuất giải pháp - Công ty cần đẩy mạnh quảng cáo Marketing sản phẩm tất trang mạng xã hội Facebook, Zalo… để tiếp cận nhiều doanh 56 nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ Công ty, cá nhân quan tâm đến khóa học đào tạo kế tốn thực hành Công ty - Hiện Công ty mở lớp kế toán thực hành trực tiếp Công ty, nên mở lớp dạy online để cá nhân tất khu vực khác, địa bàn Thành phố Thái nguyên tham gia - Cơng ty nên áp dụng nhiều sách quảng bá sản phẩm, khoá học để thu hút nhiều khách hàng đến với Cơng ty Tìm kiếm đơn đặt hàng không phạm vi Thái Ngun mà cịn mở rộng phạm vi tồn miền Bắc, miền Trung miền Nam - Nhân viên cơng ty địi hỏi phải có thơng thạo sản phẩm công ty cách hạch tốn nghiệp vụ chuẩn xác, ln chủ động cơng việc Bên cạnh thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp tạo hài lòng tin tưởng cho khách hàng 57 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Trong trình học tập nghiên cứu nhà trường, với thời gian thực tập Công Ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc, em cố gắng tìm hiểu vận dụng kiến thức thầy cô truyền đạt nhà trường để tìm hiểu tình hình thực tế đơn vị Qua tìm hiểu nghiên cứu thực tế, em nhận thấy giai đoạn thực tập môn học quan trọng, sau thời gian học tập, nghiên cứu rèn luyện giúp cho sinh viên tiếp cận thực tế Làm quen với cơng tác kế tốn doanh nghiệp, hội tốt để vận dụng kiến thức tích lũy suốt q trình học tập vào cơng việc thực tế Bổ sung kiến thức mà thực tế có, sở để sinh viên vững vàng hơn, hồn thiện Chính q trình thực tập Cơng ty em sâu, học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn Về bản, cơng tác kế tốn cơng ty đáp ứng yêu cầu quản lý Tuy nhiên vài hạn chế em mạnh dạn đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện Em tin với biện pháp thích hợp số khâu, số phần hành công việc, phận kế tốn Cơng ty cịn phát huy vai trị phát triển Cơng ty Với nỗ lực thân giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy cơ, đặc biệt cô giáo hướng dẫn ThS Vũ Thị Hải Anh đạo tận tình ban lãnh đạo anh chị Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc giúp em hồn thành báo cáo Song trình độ nhận thức chun mơn có hạn, thời gian thực tập tốt nghiệp Công ty không nhiều nên vấn đề đưa chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận giúp đỡ cô chú, anh chị 58 phịng Tài - Kế tốn Cơng ty, giáo hướng dẫn ThS Vũ Thị Hải ANH thầy cô khoa Kinh tế trường để báo cáo thực tập tốt nghiệp em hồn thiện 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Với Cơng ty TNHH tư vấn và đào tạo Mai Ngọc Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, không ngừng đổi sáng tạo đặc biệt trước bối cảnh hội nhập kinh tế giới sóng cách mạng công nghệ 4.0 diễn Cán nhân viên công ty không ngừng nâng cao tay nghề, tăng suất lao động uy tín cơng ty địa bàn tỉnh nói riêng nước nói chung Bên cạnh cần nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm nhân tố quan trọng định đến khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường, nhân tố tạo dựng uy tín, danh tiếng cho tồn phát triển lâu dài doanh nghiệp Qua thu hút doanh nghiệp tỉnh sử dụng dịch vụ cơng ty Ngồi ln nâng cao chất lượng giảng khóa đào tạo kế tốn thực tế cơng ty, ln cập nhật thông tư, định Nhà Nước ban hành áp dụng doanh nghiệp Công ty trở thành trung tâm đào tạo uy tín người biết đến để học viên thật tin tưởng đăng ký học tập Công ty Dùng 10% doanh thu để đầu tư lại vào THƯƠNG HIỆU MARKETING thay giảm giá khuyến Đừng để khách hàng hiểu họ nhận đợt khuyến mãi, giá trị thực sản phẩm giá khuyến giá niêm yết 4.2.2 Với sinh viên Cần trau dồi lý tưởng, rèn luyện đạo đức, sống có văn hóa, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sách Đảng, luật pháp Nhà nước Gương mẫu cộng đồng, làm trịn bổn phận người cơng dân 59 Tích cực học tập nâng cao trình độ trị, học vấn, chun mơn, nghiệp vụ Ra sức nâng cao tay nghề, kỹ lao động, trình độ ngoại ngữ, tin học Vươn lên nắm vững khoa học, kỹ thuật, công nghệ Hăng hái tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên gắn hoạt động với hoạt động tập thể niên nơi sinh sống Tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, đội hình niên tình nguyện, sẵn sàng đảm nhiệm việc khó, việc Chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phịng, an ninh địa phương 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Báo cáo công tác hàng năm công ty 2017 - 2019 Báo cáo tài cơng ty năm 2017 - 2019 Giáo trình kế tốn doanh nghiệp Giáo trình ngun lý kế tốn Hồ sơ lực cơng ty Mục tiêu chiến lược Công ty năm 2020 – 2025 II Tài liệu Internet http://quantri.vn/dict/details/8587-khai-niem-ve-san-pham http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/phat-trien-dich-vu-tu-van-hanhnghe-ke-toan-kiem-toan-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40307686.html http://voer.edu.vn/m/khai-niem-thi-truong-va-phat-trien-thitruong/ec8573f4 10 https://crmviet.vn/khai-niem-khach-hang-la-gi/ 11 https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanhchinh/dao-tao-la-gi-258132 12 https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/doanhnghiep/hoat-dong-tu-van-la-gi167088#:~:text=Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20t% C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20l%C3%A0%20ho%E1%BA%A1t%20 %C4%91%E1%BB%99ng%20thu%20th%E1%BA%ADp%2C%20x%E1 %BB%AD,ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%AD%20d%E1% BB%A5ng%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n 13 https://trithuccongdong.net/co-so-ly-luan-chung-ve-ke-toan-quan-tri.html ... hành thực đề tài: ? ?Tìm hiểu hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH tư vấn và đào tạo Mai Ngọc, Thành phố Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu hoạt động kinh doanh phát triển thị... 3.2.1 Kết tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH tư vấn và đào tạo Mai Ngọc - Tình hình hoạt động Sau năm (2017 - 2020) hoạt động, Công ty TNHH tư vấn đào tạo Mai Ngọc có bước phát... kinh doanh chiếm tỷ trọng cao doanh thu Công ty ngành hoạt động tư vấn quản lý 30 3.1.4 Tổ chức lao động công ty TNHH tư vấn và đào tạo Mai Ngọc Lao động nhân tố quan trọng trình hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và đào tạo mai ngọc, thành phố thái nguyên , Tìm hiểu hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn và đào tạo mai ngọc, thành phố thái nguyên