0

giao an tuan 2

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:15

- Thi đọc cả bài - Cả lớp đọc đồng thanh cả bài * Hoạt động 3: Tìm hiểu bài Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa.. GV:[r] (1)TUẦN Thứ hai ngày 26 tháng năm 2013 Tập đọc: PHẦN THƯỞNG I Mục tiêu: - Biết ngắt ,nghỉ sau dấu chấm,dấu phẩy, các cụm từ -Hiểu nội dung:Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích HSlàm việc tốt( trả lời các câu hỏi 1,2 4) -HS khá ,giỏi trả lời câu hỏi II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Tranh minh họa bài học sách giáo khoa - Học sinh: Bảng phụ III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tiết 1: Kiểm tra bài cũ: 2HS thực - Học sinh lên đọc bài: “Tự thuật” và trả lời câu hỏi sách giáo khoa Bài mới: 2.Bài a) Phần giới thiệu : - HS trả lời *Treo tranh và hỏi : - Tranh vẽ gì ? - Tranh vẽ cô giáo trao phần thưởng cho Na là bạn không phải là học sinh giỏi vì hôm chúng ta tìm hiểu bài “ Phần thưởng ” - Ghi tựa bài lên bảng b) Luyện đọc đoạn ,2 -HS nghe -Đọc mẫu diễn cảm đoạn và -HSnối tiếp đọc bài -Đọc giọng kể cảm động nhẹ nhàng nhấn giọng từ ngữ thể vai chuyện *Hướng dẫn đọc câu: * Hướng dẫn phát âm * Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt -HS đọc đoạn giọng số câu dài , câu khó ngắt thống cách -Đọc nhóm đôi đọc các câu này lớp -Thi đọc cá nhân, tổ * Đọc đoạn : -Lớp nhận xét -Yêu cầu tiếp nối đọc đoạn trước lớp - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh -Yêu cầu đọc đoạn nhóm - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc * Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc -Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng và cá nhân -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm * Đọc đồng -Yêu cầu đọc đồng bài -HStrả lời -HS phân vai đọc * Tìm hiểu nội dung đoạn và Lớp đọc thầm đoạn 1,2 trả lời câu hỏi -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi : - Kể bạn Na -Câu chuyện kể bạn nào ? - Na là cô bé tốt bụng - Bạn Na là người nào ? - Na gọt bút chì giúp bạn Lan , làm trực - Hãy kể việc tốt mà Na đã làm ? (2) - Các bạn Na nào ? - Tại luôn các bạn quý mến mà Na lại buồn ? - Chuyện gì đã xảy vào cuối năm học - Yên lặng có nghĩa là gì ? - Các bạn Na đã làm gì vào chơi ? - Theo em các bạn Na bàn bạc điều gì ? - Để biết điều bất ngờ mà lớp và cô giáo muốn giành cho Na chúng ta tìm hiểu tiếp đoạn còn lại TIếT : Luyện đọc đoạn -Đọc mẫu diễn cảm đoạn * Hướng dẫn phát âm : -Hướng dẫn tương tự đoạn và * Hướng dẫn ngắt giọng :- Tổ chức cho học sinh tìm cách ngắt giọng số câu dài * Đọc đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc đoạn trước lớp - Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh -Yêu cầu đọc đoạn nhóm - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc */ Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc -Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng và cá nhân -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm * Đọc đồng -Yêu cầu đọc đồng đoạn * Tìm hiểu nội dung đoạn và - Mời học sinh đọc thành tiếng đoạn -Mời em đọc câu hỏi -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi : -Theo em nghĩ Na có xứng đáng thưởng không ? Vì ? - Khẳng định : Na xứng đáng thưởng mặc dù Na học chưa giỏi Na có lòng tốt đáng thưởng - Khi Na thưởng vui mừng ? Vui nào ? đ) Củng cố- dặn dò : -Yêu cầu đọc lại đoạn văn mà em yêu thích ? - Qua câu chuyện này em học điều gì Na ? - Chúng ta có nên làm nhiều việc tốt không ? -Giáo viên nhận xét đánh giá Dặn nhà học bài xem trước bài nhật giúp bạn - Rất quý mến Na -Vì Na chưa học giỏi - Các bạn túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật Các bạn đề nghị cô giáo trao phần thưởng cho Na vì em là cô bé tốt bụng - Lắng nghe đọc mẫu đoạn -Rèn đọc các từ như: bất ngờ , phần thưởng , vang dậy , lặng lẽ ,… -Lần lượt nối tiếp đọc câu đoạn -Từng em đọc lại đoạn bài trước lớp - Lắng nghe để hiểu nghĩa các từ bài - Ba em đọc lại đoạn bài -Đọc đoạn nhóm Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc - Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng và cá nhân đọc - Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng - Lớp đọc đồng đoạn bài - Hai em đọc thành tiếng đoạn -Một em đọc câu hỏi tìm hiểu đoạn -Lớp đọc thầm đoạn thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi - Na xứng đáng thưởng vì bạn là người tốt bụng , lòng tốt đáng quý Chính tả Tập chép :PHẦN THƯỞNG I Mục Tiêu: - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt nội dung bài: “Phần thưởng” (3) -Làm các bài tập 2a, 3,.4 II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở bài tập III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ: -GV đọc các từ khó bài trước cho -Viết b/c HS viết b/con Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu bài - Học sinh lắng nghe * Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép - Giáo viên đọc mẫu đoạn chép - Hướng dẫn tìm hiểu bài Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài chép - Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: Phần thưởng, lớp, yên lặng, … - Hướng dẫn học sinh viết vào - Yêu cầu học sinh chép bài vào - Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ em chậm theo kịp các bạn - Đọc cho học sinh soát lỗi -Chấm chữa bài * Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập vào -Bài a:Điền s x -Bài 3:Viết chữ cái còn thiếu: -Bài 4:Học thuộc bảng chữ cái vừa viết * Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét học - Học sinh viết lại chữ khó và học thuộc bảng chữ cái - Học sinh đọc lại - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên - Học sinh luyện bảng - Học sinh theo dõi - Học sinh chép bài vào - Soát lỗi HS đổi chấm - Học sinh đọc đề bài - Học sinh làm bài vào - Học sinh lên bảng làm - Cả lớp nhận xét - HS thảo luận nhóm đôi và viết chữ cái còn thiếu vào ô trống - Học sinh học thuộc 10 chữ cái vừa nêu - Học thuộc 29 chữ cái (4) Kể chuyện : PHẦN THƯỞNG I Mục tiêu: -Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý(SGK),kể lại đoạn câu chuyện(BT1,2,3) - HS khá, giỏi kể toàn câu chuyện(BT4) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Tranh minh họa bài sách giáo khoa - Học sinh: Bảng phụ III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Hoạt động giáo viên Kiểm tra bài cũ: 5p - Gọi 1-2 học sinh kể lại câu chuyện: “Có công mài sắt có ngày nên kim” - Giáo viên nhận xét + ghi điểm Bài mới: 25p * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kể - Kể đoạn theo tranh + Kể theo nhóm +GV thẽo,uốn nắn + Đại diện các nhóm kể trước lớp Giáo viên nhận xét chung - Kể toàn câu chuyện + Giáo viên cho các nhóm kể toàn câu chuyện + Sau lần học sinh kể lớp cùng nhận xét *HS khá, giỏi kể lại toàn câu chuyện - Đóng vai: + Gọi các nhóm lên đóng vai + Giáo viên nhận xét bổ sung * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét học - Học sinh kể cho nhà cùng nghe Hoạt động học sinh -2 HS thực - Học sinh quan sát tranh - Nối kể nhóm - Cử đại diện kể trước lớp - Một học sinh kể lại - HS nhóm nối tiếp kể chuyện - Nhận xét - Các nhóm cử đại diện lên đóng vai - Cả lớp cùng nhận xét để chọn nhóm đóng vai đạt (5) Tập đọc: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I Mục tiêu: -Biết ngắt, nghỉ sau các dấu chấm,dấu phẩy, các cụm từ -Hiểi ý nghĩa: Mọingười, vật làm việc;làm việc mang lại niềm vui.(Trả lời các câu hỏi SGK) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Tranh minh họa bài học sách giáo khoa - Học sinh: Bảng phụ III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Hoạt động giáo viên Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên đọc bài: “Phần thưởng” và trả lời câu hỏi sách giáo khoa Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 2: Luyện đọc: - Giáo viên đọc mẫu - Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc câu, đoạn - Giải nghĩa từ: sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng - Hướng dẫn đọc bài - Đọc theo nhóm - Thi đọc bài - Cả lớp đọc đồng bài * Hoạt động 3: Tìm hiểu bài Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn bài để trả lời các câu hỏi sách giáo khoa GV:Qua bài văn,em có nhận xét gì sống quanh ta? GDBVMT:Đó là môi trường sống có ích thiên nhiên và người chúng ta * Hoạt động 4: Luyện đọc lại * Hoạt động 5: Củng cố - Dặn dò - Giáo viên hệ thống nội dung bài - Học sinh nhà đọc bài và chuẩn bị bài Hoạt động học sinh -2HS thực - Học sinh lắng nghe - Học sinh nối đọc câu, đoạn - Học sinh đọc phần chú giải Luyện đọc từ khó - Học sinh lắng nghe - Học sinh đọc theo nhóm đôi - Đại diện các nhóm thi đọc - Cả lớp nhận xét nhóm đọc hay - Cả lớp đọc đồng toàn bài lần - Học sinh đọc thầm và trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo viên -Mọi vật ,mọi người làm việc thật nhộn nhịp vui vẻ - Các nhóm học sinh thi đọc bài - Cả lớp cùng nhận xét -3HS yếu đọc lại bài (6) Thứ năm ngày 29 tháng năm 2013 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ ;TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP DẤU CHẤM HỎI I.Mục tiêu: -Tìm các từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập(BT1) -Đặt câu với 1từ vừa tìm được(BT2);biết xếp lại các từ câu để tạo câu mới(BT3);biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi(BT4) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở bài tập III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ: - Học sinh lên bảng làm bài tiết học trước Bài mới: Hoạt động giáo viên * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu - Cho HS thảo luận nhóm và làm bài vào phiếu học tập - Giáo viên nhận xét Bài 2: Gọi học sinh đọc đề - Gọi học sinh đọc câu mình - Giáo viên cùng học sinh lớp cùng nhận xét sửa sai Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài - -Thảo luận nhóm đôi làm bài - Học sinh làm bài vào - Giáo viên nhận xét – sửa sai Hoạt động học sinh - Học sinh thảo luận nhóm học hành, học tập, tập đọc, tập viết, … Đại diện nhóm lên bảng làm - Nhóm khác nhận xét - Học sinh đọc lại các từ vừa nêu - Học sinh tự đặt câu vào nháp - Đọc câu mình vừa đặt - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh tự làm bài vào - Một số học sinh đọc bài làm mình + Bác Hồ yêu thiếu nhi + Thiếu nhi yêu Bác Hồ + Thu là bạn thân em + Bạn thân Bài 4: em là thu - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm - Học sinh đọc yêu cầu bài - Đây là câu hỏi - Đây là câu gì ? - Dùng dấu hỏi chấm - Sau câu hỏi chúng ta phải dùng - Học sinh viết lại các câu này vào dấu câu gì ? - Giáo viên thu số bài để chấm * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò - Nhận xét học Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2013 Tập viết: CHỮ HOA Ă , Â (7) I Mục tiêu: Rèn kỹ viết : - Biết viết hoa chữ cái Ă, Â theo cỡ vừa và nhỏ - Viết chữ Ăn:1 dòng cỡ vừa và 1dòng cữ nhỏ - Ăn chậm nhai kỹ (3 lần) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Chữ mẫu chữ - Học sinh: Vở tập viết III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ: HS viết chữ A hoa và Anh em thuận hòa HS lớp viết vào bảng Bài mới: Hoạt động giáo viên * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết - Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu - Nhận xét chữ mẫu - Giáo viên viết mẫu lên bảng Ă, Â - Phân tích chữ mẫu - Hướng dẫn học sinh viết bảng -Gv theo dõi, uốn nắn * Hoạt động 3: Hướng dẫn viết từ ứng dụng - Giới thiệu từ ứng dụng Ăn chậm nhai kỹ - Giải nghĩa từ ứng dụng - Hướng dẫn viết từ ứng dụng vào bảng * Hoạt động 3: Viết vào tập viết - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào theo mẫu sẵn *HS khá ,giỏi viết hết - Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa sai - Chấm, chữa * Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò - Nhận xét học - Học sinh viết phần còn lại Hoạt động học sinh - Học sinh quan sát và nhận xét độ cao các chữ - Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu - Học sinh phân tích - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc từ ứng dụng - Giải nghĩa từ - Học sinh viết bảng chữ Ăn, - Học sinh viết vào Sửa lỗi (8) Chính tả: Nghe viết : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I Mục tiêu: - Nghe viết đúng bài chính tả: “Làm việc thật là vui”;trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi -Biết thực đúng yêu cầu bài tập 2;bước đầu biết xêp tên người theo thứ tự bảng chữ cái(BT3) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở bài tập III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ: 5p - Gọi học sinh lên bảng viết: xoa đầu, ngoài sân HS lớp viết vào bảng Bài mới: Hoạt động giáo viên * Hoạt động 1: Giới thiệu bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn viết 20p - Giáo viên đọc mẫu đoạn viết Hoạt động học sinh - Học sinh lắng nghe - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn tìm hiểu bài - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu giáo Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời viên theo nội dung bài - Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào - Học sinh luyện bảng bảng con: làm việc, quét nhà, nhặt rau, luôn luôn -GV theo dõi, uốn nắn - Hướng dẫn học sinh viết vào - Học sinh theo dõi - Đọc cho học sinh chép bài vào - Học sinh viết bài vào - Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ em chậm theo kịp các bạn - Đọc cho học sinh soát lỗi - Soát lỗi - Chấm và chữa bài - Đổi chấm bài * Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập 5p - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập vào - Các nhóm học sinh lên bảng thi tìm Bài tập 2:Tìm tiếng bắt đầu g hay gh nhanh các chữ bắt đầu g gh - Thảo luận nhóm ghi vào phiếu bài tập - Cả lớp nhận xét và tuyên dương nhioms nào tìm nhiều Bài 3:Viết tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái -Thảo luận nhóm đôi GV chốt lại -Trình bày * Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò - Giáo viên nhận xét học (9) Tập làm văn: CHÀO HỎI _TỰ GIỚI THIỆU 1Mục tiêu: -Dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu thân(BT 1, BT2) -Viết tự thuật ngắn(BT3) II Đồ dùng học tập: - Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa - Học sinh: Bảng phụ; III Các hoạt động dạy, học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ: 2HS đọc bài tuần Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Nói lời em - Học sinh theo dõi Trả lời câu hỏi thân - Từng cặp học sinh nối nói lời chào và - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời đóng vai và đóng vai + Con chào mẹ học ạ! - Giáo viên làm mẫu + Em chào cô ! + Chào cậu ! Chào bạn ! - Cả lớp nhận xét Bài 2: Nhắc lại lời các bạn tranh - Cho học sinh quan sát tranh và trả lời Học sinh làm miệng câu hỏi: + Tranh vẽ ? - Tranh vẽ Bóng nhựa, Bút thép và Mít + Bóng nhựa và bút thép chào mít và tự - Chúng tớ là Bóng nhựa và Bút thép giới thiệu nào ? + Mít chào Bóng nhựa và Bút thép và tự - Chào hai cậu tớ là Mít thành phố tí hon giới thiệu nào ? - Giáo viên gọi hs cách chào hỏi và - Học sinh làm vào tự giới thiệu nhân vật tranh - Một số bạn đọc tự thuật mình - Cả lớp cùng nhận xét Bài 3: - Giáo viên giúp học sinh nắm vững bài - Hs làm bài cá nhân - Giáo viên nhận xét sửa sai * Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò - Nhận xét học (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 2, giao an tuan 2