giao an lop 4 tuan 8

28 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:18

HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Luyện tập GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hướng dẫn HS tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.. GV y[r] (1)Ngày soạn: 2/10/2010 THỨ HAI Ngaøy daïy :4- /10/2010 TẬP ĐỌC TIẾT : NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đọc trơn bài, đọc đúng nhịp thơ Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, thể niềm vui, niềm khao khát các bạn nhỏ ước mơ tương lai tốt đẹp Hiểu ý nghĩa bài: Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu, nói ước mơ các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho giới tốt đẹp II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh học bài học SGK III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 1 Khởi động: Hát Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra hai nhóm HS phân vai đọc và trả lời câu hỏi Học sinh đọc 2-3 lượt Bài mới: Học sinh đọc a Giới thiệu bài: Nếu chúng mình có phép lạ b Luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài 10 Luyện đọc: - GV đọc diễn cảm bài thơ : giọng hồn nhiên, tươi vui Nhấn giọng từ ngữ thể hồn nhiên, tươi vui… -HS nối tiếp đọc các khổ thơ bài, chú ý ngắt nhịp thơ - HS luyện đọc theo cặp 20 Tìm hiểu bài: - Một, hai HS đọc bài + GV chia lớp thành số nhóm để các em tự điều khiển đọc (chủ yếu đọc thầm, đọc lướt ) và trả lời câu hỏi Sau đó đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp GV điều khiển lớp đối thoại và tổng kết Các hoạt động cụ thể: Các nhóm đọc thầm và trả lời câu hỏi Nói lên ước muốn bạn Câu thơ nào lập lại nhiều lần bài? nhỏ tha thiết Câu : Nếu chúng mình có phép lạ Việc lặp lại nhiều lần nói lên điều gì? Các nhóm đọc thầm Mỗi khổ thơ nói lên điều ước các bạn nhỏ Lần lượt HS nêu câu hỏi và Những điều ước là gì ? HS khác trả lời Khổ 1: cây mau lớn Khổ 2: trẻ em trở thành người lớn để làm HT -Giuùp hs gioûi phaùt đúng và đọc diễn caûm baøi vaên -Giuùp hs yếu caâu , đoạn bài vaên (2) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS việc Khô 3: trái đất không còn mùa đông Khổ 4: trái đất không còn bom đạn, trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi Nhận xét ước mơ các bạn nhỏ bài tròn thơ? Những ước mơ lớn, ước mơ cao đẹp: sống no đủ, làm việc, không còn thiên tai, giời hoàbình HS trả lời Em thích ước mơ nào bài ? Vì ? (HS đọc thầm tự suy nghĩ và phát biểu ) Đại diện nhóm nêu câu hỏi để các nhóm khác trả lời Học sinh đọc d Hướng dẫn đọc diễn cảm - HS nối tiếp đọc + GV hướng dẫn lớp đọc diễn cảm đoạn bài bài -Từng cặp HS luyện đọc - GV đọc mẫu -Một vài HS thi đọc Củng cố: Ý nghĩa bài thơ: ước mơ diễn cảm các bạn nhỏ mong muốn giới tốt đẹp -Học sinh thi đọc Tổng kết dặn dò: thuộc lòng Nhận xét tiết học Học thuộc lòng bài thơ MÔN:KHOA HỌC BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH ? I-MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh biết: -Nêu biểu thể bị bệnh -Nói với cha mẹ người lớn người cảm thấy khó chịu không bình thường II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình trang 32,33 SGK III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ Y HT (3) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HT Khởi động: Bài cũ: -hãy nêu nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hoá? Em phòng tránh nào? 20 Giới thiệu: Bài “Bạn cảm thấy nào bị bệnh?” Phát triển: TIẾT4: -Hs làm việc nhóm,xếp các hình SGK thành câu chuyện -Xếp hình kể chuyện nhóm Đại diện các nhóm kể -Kể LUYỆN TẬP I - MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố về: Tính tổng các số và vận dụng số tính chất phép cộng để tính tổng cách thuận tiện Tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ, tính chu vi hình chữ nhật, giải toán có lời văn II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG H S HT Khởi động: Bài cũ: Tính chất kết hợp phép cộng yêu cầu HS sửa bài làm nhà HS làm bài nhận xét Bài mới: HS sửa bài Giới thiệu: Luyện tập: (4) TL 30 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Bài 1: HS làm vào bảng Bài 2: HS tính cách thuận tiện Lưu ý HS vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để thực phép tính Bài 3: HS làm bảng Khi HS làm cần nêu lại cách tìm số bị trừ và số hạng chưa biết Bài 4: HS đọc đề GV tóm tắt đề toán Bài 5: HS tính chu vi hình chữ nhật theo yêu cầu Củng cố – Dặn dò : Nhận xét tiết học Làm VBT HOẠT ĐỘNG H S HS làm bài HS sửa bài HT Gíup hs làm caùc baøi toùan HS làm bài HS sửa bài HS làm bài HS sửa bài ĐẠO ĐỨC – TIẾT :TIẾT KIỆM THỜI GIỜ ( TIẾT ) I - Mục tiêu - Yêu cầu - Kiến thức : - Củng cố kiến thức đã học tiết - Kĩ : - HS biết sử dụng tiết kiệm thời - Thái độ : - HS biết quý trọng thời gian II - Đồ dùng học tập GV : - SGK HS : - SGK III – Các hoạt động dạy học TL 20 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Khởi động : - Kiểm tra bài cũ : Tiết kiệm thời - Thế nào tiết kiệm thời ? - Vì cần tiết kiệm thời ? - Dạy bài : HOẠT ĐỘNG HS - HS làm việc cá nhân - HS trình bày , trao đổi trước lớp a - Hoạt động : Giới thiệu bài - Tiết đạo dức hôm chúng ta tiếp tục luyện tập và biết cách tiết kiệm thời b - Hoạt động : Làm việc cá nhân ( Bài - HS cặp trao đổi với tập SGK ) việc thân đã sử dụng thời nào và dự kiến HT (5) => Kết luận : - Các việc làm (a) , (c) , (d) là tiết kiệm thời - Các việc làm ( b) , (đ) , (e) không phải là tiết kiệm thời c - Hoạt động : Thảo luận theo nhóm đôi ( bài tập SGK ) thời gian biểu cá nhân thời gian tới - Vài HS triønh bày trước lớp - Lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét - HS trao đổi, thảo luận ý nghĩa các câu ca dao, tục ngữ, truyện, gương đó - Nhận xét , khen ngợi HS đã biết tiết kiệm thời và nhắc nhở các HS còn sử dụng lãng phí thời d - Hoạt động : Làm việc chung lớp - Trình bày giới thiệu các tranh vẽ ,câu ca dao , tục ngữ, truyện, gương sưu tầm tiết -> Kết luận : kiệm thời + Thời là thứ quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm + Tiết kiệm thời là sử dụng thời vào các việc có ích cách hợp lí, có hiệu - Củng cố – dặn dò - Thực tiết kiệm thời sinh hoạt ngày - Chuẩn bị : Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ THỨ BA 4/10/2010 CHÍNH TẢ TIẾT : TRUNG THU ĐỘC LẬP I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn bài Trung thu độc lập Tìm đúng, viết đúng chính tả tiếng bắt đầu r/d/gi vần iên/yên/iêng để điền vào chỗ trống ; hợp với nghĩa đã cho II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Ba bốn tờ phiếu khổ to viết sẵn nội dung BT2a 2b - Bảng lớp viết nội dung BT3a 3b + số mẫu giấy gắn lên bảng để học sinh thi tìm từ (6) III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TL 20 10 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động : Kiểm tra dụng cụ học tập hát Kiểm tra bài cũ: HS viết lại vào bảng từ đã Nhận xét phần kiểm tra bài cũ viết sai tiết trước Bài mới: Trung thu độc lập HS theo dõi SGK Hoạt động 1: Giới thiệu bài HS đọc thầm Giáo viên ghi tựa bài HS viết bảng Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết HS nghe a Hướng dẫn chính tả: Giáo viên đọc đoạn viết chính tả b Hướng dẫn HS nghe viết chính Cả lớp đọc thầm tả: Nhắc cách trình bày bài Học sinh đọc thầm đoạn chính tả Giáo viên đọc cho HS viết Cho HS luyện viết từ khó vào bảng Giáo viên đọc lại lần cho học sinh con: trợ giúp, sương gió, thịnh vượng, soát lỗi HS viết chính tả Hoạt động 3: Chấm và chữa bài Chấm lớp đến bài HS dò bài Giáo viên nhận xét chung HS đổi tập để soát lỗi và ghi lỗi Hoạt động 4: HS làm bài tập chính ngoài lề trang tập tả HS làm bài Giáo viên giao việc: HS làm sau đó thi đua làm đúng Cả lớp làm bài tập 2b yên tĩnh, nhiên, ngạc nhiên, HS trình bày kết bài tập biểu diễn, buột miệng, tiếng đàn 3b điện thoại, nghiền, khiêng HS trình bày kết bài làm Nhận xét và chốt lại lời giải đúng HS ghi lời giải đúng vào Củng cố, dặn dò: HS nhắc lại nội dung học tập Nhắc nhở HS viết lại các từ sai (nếu có ) Nhận xét tiết học, làm bài 2a và 3a, HS đọc yêu cầu bài tập 2b, 3b chuẩn bị tiết LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 15 : CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI , TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Nắm quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài HT Gíup hs gioûi vieát baøi CT khoâng maéc loãi , Giuùp hs yeáu laøm các baøi taäp (7) Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc II Đồ dùng dạy học GV : - Giấy khổ to-bút để HS làm việc nhóm - Bảng phụ viết sẵn lời giải bài tập III III Các hoạt động dạy học TL 17 13 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – Khởi động – Bài cũ : Cách viết tên người – Tên địa lí Việt Nam - Đọc lại quy tắc viết hoa? – Bài a – Hoạt động : Giới thiệu bài b – Hoạt động : Phần nhận xét Bài 1: Gv đọc mẫu yêu cầu bài Sau đó hướng dẫn HS đọc đúng theo chữ viết ,ngắt chỗ ngăn cách các phận tên Bài 2: Yêu cầu phân tích cấu tạo phận Gợi ý: Mỗi phận tên riêng nước ngoài gồm tiếng? Cách viết các tiếng cùng phận tên nào? (Giữa các tiếng cùng phận có dấu gạch nối) Bài : Cách viết số tên người,tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt - Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị - Tên địa lí : Hy Mã Lạp Sơn, Luân Đôn , Bắc Kinh, Thuỵ Điển c – Hoạt động : Phần ghi nhớ - Hướng dẫn HS rút ghi nhớ d – Hoạt dộng : Luyện tập Bài tập : Chép lại cho đúng tên riêng đoạn văn Bài tập : Viết lại cho đúng quy tắc GV và tập thể lớp nhận xét viết hoa Bài tập : ( Trò chơi du lịch) - Giáo viên chuẩn bị 10 lá thăm theo mẫu sau Tên nước HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HT - Cả lớp đọc thầm Đọc tên người Đọc tên địa lí - Phân tích các phận tạo thành tên Tôn-xtôi: tiếng Mô-rít-xơ : tiếng Mát-téc-lích : tiếng… - Giữa các tiếng phận trên có gạch nối - Đọc đề bài - Viết giống tên riêng VN.tất các tiếng viết hoa (vì là phiên âm theo âm Hán Việt –âm mượn tiếng Trung Quốc) - Đọc ghi nhớ SGK - Đọc yêu cầu đề bài - HS Làm nháp : Aùc-boa… - Trao đổi thảo luận nhóm -Thư ký viết kết trên giấy khổ lớn , dán nhanh bài lên bảng lớp Giuùp hs yeáu laøm caùc baøi taäp HS thi tiếp sức (8) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HT Tên thủ đô ……………………………… AÁn Độ ………………………………… Thái Lan ……………………………… Mát-xcơ-va …………………………… Tô-ki-ô ………………………… Oa-sinh - tơn -Từng HS rút thăm, ghi tên mình vào góc trái lá thăm - Viết tên thủ đô tên nước ngoài vào chỗ trống trên lá thăm và dán lá thăm lên bảng lớp ( Mỗi lá thăm có thể ghi số các tên sau : Mát-xcơ-va, Tô-ki –ô, Lào , Thái Lan…vv GV : phổ biến cách chơi - Ai viết đúng ,viết nhanh là thắng - Chọn 10 HS tham gia trò chơi - Củng cố – dặn dò Về nhà học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị : Dấu ngoặc kép TẬP LÀM VĂN TIẾT3 : LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I - MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU : Làm quen với thao tác phát triển câu chuyện Biết xếp các việc theo trình tự thời gian II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TL 30 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động: Bài cũ: Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập GV mở bảng phụ đã viết đề bài và các gợi ý, hướng dẫn HS nắm yêu cầu đề: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS đọc Cả lớp đọc thầm HS đọc yêu cầu đề bài và phần gợi ý HS làm bài dựa vào câu hỏi gợi ý HT (9) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN GV gạch từ ngữ quan trọng đề bài: giấc mơ, bà tiên cho ba điều ước, trình tự thời gian Cho HS làm bài GV nhận xét phần làm bài học sinh Củng cố – dặn dò: GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS phát triển câu chuyện giỏi Yêu cầu HS nhà hoàn thiện câu chuyện và kể cho người thân nghe HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS kể chuyện nhóm HS cử đại diện nhóm trình bày HT TOÁN TIẾT : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ I - MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết cách tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó Giải bài toán liên quan đến tìm hai số biết tổng và hiệu hai số đó II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC II.CHUẨN BỊ: Tấm bìa, thẻ chữ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL 15 HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Luyện tập GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hướng dẫn HS tìm hai số biết tổng & hiệu hai số đó GV yêu cầu HS đọc đề toán GV đặt câu hỏi để HS nêu: đề bài cho biết gì? Đề bài hỏi gì? GV vẽ tóm tắt lên bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS đọc đề bài toán HS nêu & theo dõi cách tóm tắt GV Hai số này không Vì có hiệu (hoặc nhìn vào tóm tắt là thấy) Hai số này có không? Vì em Tổng giảm: 70 – 10 = 60 biết? HT (10) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV a.Tìm hiểu cách giải thứ nhất: Nếu bớt 10 số lớn thì tổng nào? (GV vừa nói vừa lấy bìa che bớt đoạn dư số lớn) Khi tổng đã giảm 10 thì hai số này nào? Và số nào? Vậy 70 – 10 = 60 là gì? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: hai lần số bé: 70 – 10 = 60) Hai lần số bé 60, muốn tìm số bé thì ta làm nào? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: Số bé là: 60 : = 30) Có hai số, số bé và số lớn Bây ta đã tìm số bé 30, muốn tìm số lớn ta làm nào? (HS có thể nêu nhiều cách khác nhau, GV ghi bảng) Yêu cầu HS nhận xét cách giải thứ Hai lần số bé: 70 – 10 = 60 tổng - hiệu (tổng – hiệu) Số bé là: 60 : = 30 (tổng – hiệu) : = số bé Số lớn là: 30 + 10 = 40 số bé + hiệu = số lớn Hoặc: 70 – 30 = 40 Tổng – số bé = số lớn Rồi rút quy tắc: Bước 1: số bé = (tổng – hiệu) : Bước 2: số lớn = tổng – số bé (hoặc: số bé + hiệu) b.Tìm hiểu cách giải thứ hai: Nếu tăng 10 số bé thì tổng nào? (GV vừa nói vừa vẽ thêm vào số bé cho số lớn) Khi tổng đã tăng thêm 10 thì hai số này nào? Và số nào? Vậy 70 + 10 = 80 là gì? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: hai lần số lớn: 70 + 10 = 80) Hai lần số lớn 80, muốn tìm số lớn thì ta làm nào? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: Số lớn là: 80 : = 40) Có hai số, số bé và số lớn Bây ta đã tìm số lớn 40, muốn tìm số bé ta làm nào? (HS có thể nêu nhiều cách HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hai số này & số bé Hai lần số bé Số bé bằng: 60 : = 30 HS nêu HS nêu tự theo suy nghĩ Vài HS nhắc lại quy tắc thứ Tổng tăng: 70 + 10 = 80 Hai số này & số lớn Hai lần số lớn Số lớn bằng: 80 : = 40 HS nêu HS nêu tự theo suy nghĩ HT Gíup hs laøm caùc baøi toùan (11) TL 20 HOẠT ĐỘNG CỦA GV khác nhau, GV ghi bảng) 70 + 10 = 80 tổng + hiệu (tổng + hiệu) Số lớn là: 80 : = 40 (tổng + hiệu) : = số lớn Số bé là: 40 - 10 = 30 số lớn - hiệu = số bé Hoặc: 70 – 40 = 30 Tổng – số lớn = số bé Rồi rút quy tắc: Bước 1: số lớn = (tổng + hiệu) : Bước 2: số bé = tổng – số lớn (hoặc: số lớn - hiệu) Yêu cầu HS nhận xét bước cách giải giống & khác nào? Yêu cầu HS chọn cách để thể bài làm Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: HS đọc đề, GV tóm tắt Yêu cầu HS ứng dụng quy tắc để giải Bài tập 2: HS đọc đề, GV tóm tắt Yêu cầu HS ứng dụng quy tắc để giải Bài tập 3: HS đọc đề, GV tóm tắt Yêu cầu HS ứng dụng quy tắc để giải Bài 4: Yêu cầu HS tính nhẩm Củng cố Dặn dò: Làm bài VBT Chuẩn bị bài: Luyện tập HOẠT ĐỘNG CỦA HS Yêu cầu HS nhận xét cách giải thứ Hai lần số lớn: Vài HS nhắc lại quy tắc thứ Giống: thực phép tính với tổng & hiệu Khác: quy tắc 1: phép tính -, quy tắc 2: phép tính + HS làm bài Từng cặp HS sửa & thống kết HS làm bài HS sửa HS làm bài HS sửa bài nhắc lại quy tắc tìm hai số biết tổng & hiệu số đó ÑÒA BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết Tây Nguyên có đất đỏ ba-dan thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp Đồng cỏ Tây Nguyên thuận lợi để chăn nuôi gia súc có sừng Các hoạt động khai thác sức nước; rừng & việc khai thác rừng Tây Nguyên HT (12) 2.Kĩ năng: Trình bày số đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Biết các công việc cần phải làm quá trình sản xuất các sản phẩm đồ gỗ Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức Xác lập mối quan hệ địa lí các thành phần tự nhiên với & thiên nhiên với hoạt động sản xuất người 3.Thái độ: Có ý thức tôn trọng, bảo vệ thành lao động người dân II.CHUẨN BỊ: SGK Bản đồ tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh vùng trồng cây cà phê, số sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL 20 HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Một số dân tộc Tây Nguyên Hãy kể tên số dân tộc đã sống lâu đời Tây Nguyên? Họ có đặc điểm gì trang phục & sinh hoạt? Mô tả nhà rông? Nhà rông dùng để làm gì? GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động nhóm Ở Tây Nguyên trồng loại cây công nghiệp lâu năm nào? Cây công nghiệp nào trồng nhiều đây? Tại Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp? Đất ba-dan hình thành nào? GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày GV giải thích thêm cho HS biết hình thành đất đỏ ba-dan: Xưa nơi này đã có núi lửa hoạt động Đó là tượng đá bị nóng chảy, từ lòng đất phun trào ngoài Sau núi lửa này ngừng hoạt động, các lớp đá nóng chảy nguội dần, đông đặc lại Dưới tác dụng nắng mưa kéo dài hàng HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS nhóm thảo luận theo câu hỏi gợi ý Quan sát lược đồ hình Quan sát bảng số liệu Đọc mục 1, SGK Đọc mục 1, SGK Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cây cà phê Buôn Ma Thuột HS lên bảng vị trí Buôn Ma Thuột (13) triệu năm, các lớp đá trên bề mặt vụn bở trên đồ tự nhiên Việt Nam tạo thành đất đỏ ba-dan HS xem tranh ảnh Hoạt động 2: Hoạt động lớp GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cây cà phê Buôn Ma Thuột GV yêu cầu HS vị trí Buôn Ma Thuột trên đồ tự nhiên Việt Nam Tình trạng thiếu nước vào mùa khô GV giới thiệu cho HS xem số tranh ảnh sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột (cà phê hạt, cà phê bột…) HS dựa vào hình 1, bảng số liệu, mục để Hiện nay, khó khăn lớn việc trả lời các câu hỏi trồng cây cà phê Tây Nguyên là gì? Người dân Tây Nguyên đã làm gì để khắc phục tình trạng khó khăn này? Hoạt động 3: Làm việc cá nhân Hãy kể tên các vật nuôi Tây Nguyên? Con vật nào nuôi nhiều Tây Nguyên? Tại Tây Nguyên lại thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc có sừng? Ở Tây Nguyên voi nuôi để làm gì? Vài HS trả lời GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày Củng cố GV yêu cầu HS trình bày lại hoạt động sản xuất (trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc có sừng) Dặn dò: Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (tiết 2) - (14) THỨ TƯ 5/10/2010 KỂ CHUYỆN Tiết 1: KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC IMỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Rèn kĩ nói : - Biết kể tự nhiên, lời mình câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc, nói ước mơ đẹp ước mơ viển vông, phi lí - Hiểu truyện, trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn chuyện) Rèn kĩ nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể bạn II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Tranh minh hoạ truyện Lời ước mơ trăng (phóng to – có) để GV kiểm tra bài cũ - Một số báo, sách, truyện viết ước mơ (GV và HS sưu tầm được), sách Truyện đọc lớp (nếu có) - Bảng lớp viết Đề bài III – HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Đọc và gạch từ quan trọng: Hãy kể câu chuyện mà em B – Bài nghe, đọc ước mơ đẹp và Giới thiệu bài: ước mơ viển vông phi lí Hướng dẫn hs kể chuyện: -Đọc thầm các gợi ý và giới thiệu câu chuyện mình muốn kể (có thể là câu 15 *Hoạt động 1:Hướng dẫn hs hiểu yêu chuyện SGK các câu chuyện cầu đề bài ngoài) -Yêu cầu hs đọc đề bài và gạch từ quan trọng -Đọc thầm gợi ý 2, và chuẩn bị nội -Yêu cầu hs đọc gợi ý dung câu chuyện -Yêu cầu hs đọc gợi ý và giới thiệu câu chuyện muốn kể Gợi ý các ước mơ về: sống no đủ, hạnh phúc; chinh phục thiên nhiên; sống tương lai, hoà bình; … -Thực hành kể chuyện Trao đổi với -Yêu cầu hs đọc thầm gợi ý 2, và nhắc ý nghĩa câu chuyện nhở hs kể chuyện phải đủ phần; kể xong cần trao đổi ý nghĩa, nội dung câu chuyện Với chuyện khá dài cần kể 1, đoạn 15 *Hoạt động 2: Hs thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện HT A – Bài cũ Giuùp HS YEÁU KEÅ ĐƯỢC 1-2 ĐOẠN CK (15) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HT -Yêu cầu hs kể chuyện theo cặp và trao đổi ý nghĩa câu chuyện -Tổ chức cho hs bình chọn hs kể tốt 3.Củng cố, dặn dò: -Gv nhận xét tiết học, khen ngợi hs kể tốt và hs chăm chú nghe bạn kể, nêu nhận xét chính xác -Yêu cầu nhà kể lại truyện cho người thân, xem trước nội dung tiết sau SỬ ÔN TẬP I Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS củng cố lại kiến thức từ bài đến bài hai giai đoạn lịch sử : buổi đầu dựng nước và giữ nước; nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập 2.Kĩ năng: - HS kể tên lại kiện lịch sử tiêu biểu hai thời kì này biểu diễn nó trên trục và bảng thời gian 3.Thái độ: - Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước II Đồ dùng dạy học : - Băng và trục thời gian - Một số tranh , ảnh , đồ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Hát Bài cũ: HS thuật lại diễn biến trận đánh Bài mới: trên sông Bạch Đằng Giới thiệu: Ngô Quyền xưng vương vào năm 25 Hoạt động1: Hoạt động theo nhóm nào, kinh đô đóng đâu? - GV phát cho nhóm thời gian và các nhóm ghi nội dung giai đoạn Hoạt động 2: Làm việc lớp - GV treo trục thời gian lên bảng va yêu cầu HS ghi các kiện tương ứng với thời gian có trên trục : khoảng 700 năm TCN , 179 TCN , 938 Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - HS hoạt động theo nhóm - Đại diện nhóm báo cáo sau thảo luận HS lên bảng ghi lại các kiện tương ứng (16) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV chia lớp thành nhóm thảo luận Nhóm 1: Vẽ tranh đời sống người Lạc Việt thời Văn Lang Củng cố - Dặn dò: Nhóm 2: kể lại lời khởi Về nhà ôn bài Chuẩn bị bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ nghĩa Hai Bà Trưng: nổ hoàn cảnh nào? Ý nghĩa & kết quân khởi nghĩa? - GV nhận xét Nhóm 3: Nêu diễn biến & ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng - Đại diện nhóm báo cáo MÔN:KHOA HỌC ĂN UỐNG KHI BỊ BỆNH I-MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh biết: -Nói chế độ ăn uóng bị số bệnh -Nêu chế độ ăn uống người bị bệnh tiêu chảy -Pha dung dịch ô-rê-dôn và chuẩn bị nước muối -Vận dụng điều đã học vào sống II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình trang 34,35 SGK -Chuẩn bị theo nhóm: gói ô-rê-dôn; cốc có vạch chia; bình nước nắm gạo, ít muối; bình nước; bát (chén) ăn cơm III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: (17) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Giới thiệu: Bài “Aên uống bị bệnh” Phát triển: Hoạt động 1:thảo luận chế độ ăn uống người mắc bệnh thong thường Khởi động: Bài cũ: -Khi bị bệnh em cảm thấy nào? -Khi đó em nên làm gì? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Làm việc nhóm, thảo luận -Các nhóm trưởng báo cáo theo câu hỏi lúc lên bóc thăm Các nhóm khác bổ sung -Đọc SGK -Phát phiếu câu hỏi cho các nhóm thảo luận: +Kể tên các thức ăn cho người mắc bệnh thông thường +Đối với nhười bệnh nặng nên cho ăn thức ăn đặc hay loãng?Tại sao? +Đối với người bệnh không muốn ăn ăn quá ít nên làm nào? Kết luận: Như mục “Bạn cần biết “trang 35SGK Hoạt động 2:Thực hành pha dung dịch Ôrê-dôn và chuẩn bị vật liệu để nấu cháo muối -Yêu cầu hs quan sát và đọc lời thoại hình 4, trang 35 SGK -Gọi hs đọc vai Bà mẹ và bác sĩ -Bác sĩ khuyên người bị bệnh tiêu chảy cần phải ăn uống nào? -Chỉ định vài hs nhắc lại lời khuyên bác sĩ -Yêu cầu các nhóm trình bày dung dịch Ô-rêdôn và Vật liệu nấu cháo muối -Chia nhóm pha dung dịch và nhóm nấu cháo muối -Yêu cầu hs đọc hướng dẫn trên gói O-rê-dôn -Xem SGK -Đọc lời bà mẹ và bác sĩ -Uống Ô-rê-dôn cháo muối Cần ăn đủ chất -Nhắc lại -Chuẩn bị -Chuẩn bị pha -Đại diện các nhóm lên trình bày cách tiến hành TOÁN TIẾT : LUYỆN TẬP I - MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố giải bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu chúng II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (18) TL HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Tìm hai số biết tổng & hiệu HS làm bài hai số đó Từng cặp HS sửa & thống kết GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Thực hành Bài tập 1: HSnêu lại cách tìm hai số biết tổng và hiệu HS làm bảng Bài tập 2: HS đọc đề GV tóm tắt, sau đó học sinh giải Bài tập 3, 4, làm tương tự bài tập (Nếu không đủ thời gian HS làm bài 1, và 5) Củng cố-Dặn dò: Nhận xét tiết học 30 HS làm bài HS sửa HS làm bài HS sửa bài HT Gíup hs laøm các baøi toùan HS làm bài HS sửa bài HS nhắc lại quy tắc tìm hai số biết tổng & hiệu hai số đó (hoặc thi đua giải nhanh bài toán dựa vào tóm tắt GV cho sẵn) THỨ NĂM 6/10/2010 TẬP ĐỌC TIẾT : ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đọc lưu loát toàn bài Nghỉ đúng, tự nhiên câu dài để tách ý Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể và tả chậm rãi, nhẹ nhàng hợp với nội dung hồi tưởng lại niềm ao ước ngày nhỏ chị phụ trách nhìn thấy đôi giày ba ta màu xanh; vui nhanh thể niềm xúc động, vui sướng khôn tả cậu bé lang thang lúc tặng đôi giày Hiểu ý nghĩa bài: Để vận động cậu bé lang thang học, chị phụ trách đã quan tâm tới ước mơ cậu, làm cho cậu xúc động, vui sướng vì thưởng đôi giày buổi đến lớp đầu tiên II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh học SGK III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS 1 Khởi động: Hát Kiểm tra bài cũ: HS đọc thuộc lòng bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ và TLCH Học sinh đọc 2-3 lượt HT (19) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN SGK Bài mới: HOẠT ĐỘNG HS Học sinh đọc HT 10 25 a Giới thiệu bài: Đôi giày ba ta màu xanh b.Luyện đọc và tìm hiểu bài Luyện đọc: +Đoạn 1: từ đầu đến cái nhìn thèm muốn các bạn tôi +Đoạn 2: đoạn còn lại +Kết hợp giải nghĩa từ: ba ta, vận đông, cột - GV đọc diễn cảm bài văn Đọc và tìm hiểu đoạn 1: + GV chia lớp thành số nhóm để các em tự điều khiển đọc (chủ yếu đọc thầm, đọc lướt ) và trả lời câu hỏi Sau đó đại diện nhóm trả lời câu hỏi trước lớp GV điều khiển lớp đối thoại và tổng kết Các hoạt động cụ thể: Các nhóm đọc thầm và trả lời câu hỏi Đại diện nhóm nêu câu hỏi để các nhóm khác trả lời Nhân vật “tôi ” là ai? Là chị phụ trách Đội Thiếu niên Tiền Phong Ngày bé, chị phụ trách Đội ước mơ điều gì? Có đôi giày ba ta màu xanh đôi giày anh họ chị Tìm câu văn tả vẻ đẹp đôi giày ba ta ? Cổ giày ôm sát chân Thân giày làm gỗ cứng, dáng thon thả, màu vải màu da trời ngày thu Phần thân gần sát cổ có hai hàng khuy dập, luồn sợi dây trắng nhỏ vắt ngang Ước mơ chị phụ trách Đội ngày có đạt không? Không thể đạt Chị tưởng tượng mang đôi giày thì bước nhẹ nhàng và nhanh hơn, các bạn nhìn thèm muốn Luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2: Chị phụ trách Đội giao việc gì ? Vận động Laí, cậu bé nghèo sống lang thang trên đường phố học Chị phát Lái thèm muốn điều gì? HS nối tiếp đọc đoạn bài -Giuùp hs gioûi phaùt - HS luyện đọc theo cặp đúng - Một, hai HS đọc bài và đọc dieãn Các nhóm đọc thầm Lần lượt HS nêu câu hỏi và HS caûm khác trả lời baøi vaên -Giuùp Học sinh đọc đoạn và trả lời hs yeáu caâu , - HS luyện đọc theo cặp đoạn - Một, hai HS đọc bài baøi vaên Học sinh đọc đoạn và trả lời.0 - HS luyện đọc theo cặp - Một, hai HS đọc bài - Tìm hiểu nội dung đoạn văn Vì chị theo Lái trên khắp các đường phố Vì ngày nhỏ chị mơ ước có đôi giày ba ta màu xanh hệch Lái (20) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh cậu bé dạo chơi Vì chị biết điều đó ? Chị đã làm gì để động viên Lái ngày đầu tiên tới lớp ? Tại chị phụ trách Đội lại chọn cách làm đó? Tìm chi tiết nói lên cảm động và niềm vui Lái nhận đôi giày? - Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm đoạn: “Hôm nhận nhảy tưng tưng.” - Hai HS thi đọc diễn cảm Củng cố:Em có nhận xét gì chị phụ trách Đội Tổng kết dặn dò: Nhận xét tiết học HOẠT ĐỘNG HS Chị định thưởng cho Lái đôi giày ba ta buổi đầu cậu đến lớp HT Tay Lái run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày lại nhìn xuống đôi bàn chân …ra khỏi lớp, Lái cột hai giày vào nhau, đeo vào cổ nhảy tưng tưng MÔN : MĨ THUẬT BÀI: VẼ TRANH : ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MỤC TIÊU : HS biết quan sát hình ảnh , nhận vẻ đẹp phong cảnh quê hương HS biết cách vẽ tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng _ HS thêm yêu mến quê hương ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : SGK , SGV ; số tranh ảnh phong cảnh ; Bài vẽ phong cảnh HS các lớp trước Học sinh : SGK ; Tranh ảnh phong cảnh ; Vở thực hành ; Bút chì , tẩy , màu vẽ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động :Hát Kiểm tra bài cũ : Dạy bài : Hoạt động 1:Tìm, chọn nội dung đề tài HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Quan sát các tranh phong cảnh (21) TL 15 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN -Giới thiệu cho hs tranh phong cảnh: +Vẽ cảnh đẹp quê hương, đất nước, +Cảnh vật là chính +Được sáng tác trên cảm xúc người vẽ -Nơi em có phong cảnh nào đẹp không? -Em biết cảnh đẹp nào? -Em chọn cảnh nào để vẽ tranh? Mô tả lại cảnh đẹp đó? -Lưu ý chọn cảnh đơn giản Hoạt động 2:Cách vẽ tranh phong cảnh -Giới thiệu cho hs cách vẽ tranh phong cảnh: vẽ trực tiếp và vẽ trí nhớ -Gợi ý các bước vẽ tranh: +Nhớ lại các hình vẽ +Sắp xếp hình ảnh chính phụ cho cân đối +Vẽ hết phần giấy và vẽ hết phần (Có thể dúng màu trực tiếp) -Cho hs xem số tranh mẫu hs các năm trứơc Hoạt động 3:Thực hành -Yêu cầu hs thực hành -Lưu ý vẽ hình chính trước và vẽ thêm hình phụ là người, vật cho sinh động Hoạt động 4:Nhận xét, đánh giá -Nhận xét số bài tốt Dặn dò: Quan sát chuẩn bị cho bài sau HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Nêu -Đà Lạt, Vũng Tàu… -Nêu và mô tả lại cảnh đẹp hs biết -Nêu cách vẽ -Thực hành vẽ MÔN : KĨ THUẬT BÀI: KHÂU ĐỘT MAU (T2) A MỤC TIÊU : HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng khâu đột mau HS khâu các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu Rèn luyện thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Tranh quy trình khâu mũi khâu đột mau ; Mẫu đường khâu đột mau Vật liệu và dụng cụ : mảnh vải trắng kích thước 20 cm x 30 cm Chỉ; Kim Kéo, thước , phấn vạch (22) Học sinh : số mẫu vật liệu và dụng cụ GV C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I.Khởi động: II.Bài cũ: Nhận xét bài thực hành III.Bài mới: 20 1.Giới thiệu bài: Bài “Khâu đột mau” 2.Phát triển: *Hoạt động 1:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu -Giới thiệu mẫu kâu đột mau, yêu cầu hs quan sát và nhận xét đim63 giống và khác các mũi đã học -Nhờ các đặc điểm đó mũi khâu và bền *Hoạt động 2:GV hướng dẫn hs thao tác kĩ thuật -Treo quy trình yêu cầu hs quan sát -Hướng dẫn mũi -Lưu ý cho hs:khâu mũi từ phải sang; quy tắc “lùi tiến 2” theo đường vạch dấu, không gút quá chặt -Hướng dẫn lại toàn bài lần IV.Củng cố: Yêu cầu hs đọc phần gi nhớ V.Dặn dò: Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Quan sát và nhận xét: giống mũi may máy khâu, các mũi dài nối tiếp Ơû mặt trái mũi sau lấn ½ mũi trước -Quan sát và thực trên giấy TOÁN TIẾT : GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT I - MỤC TIÊU : (23) Giúp HS: Có biểu tượng góc nhọn , góc bẹt , góc tù Biết dùng ê ke để nhận dạng góc nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ê – ke (cho GV & HS) Bảng vẽ các góc nhọn, góc tù, góc bẹt, tam giác vuông Tam giác có góc nhọn, tam giác có góc tù III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Luyện tập chung GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét Bài mới: 10 Giới thiệu: Hoạt động1: Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt GV phát cho HS giấy có vẽ sẵn các hình GV vẽ lên bảng & cho HS biết: Đây là góc nhọn GV hướng dẫn HS dùng ê ke đo vào hình giấy để thấy: “góc nhọn bé góc vuông” GV vẽ tiếp góc nhọn lên bảng Hỏi HS: đây có phải là góc nhọn không? Làm nào để biết đây là góc nhọn? Tương tự giới thiệu góc tù Giới thiệu góc bẹt: từ góc tù cho tăng dần độ lớn đến hai cạnh góc đó “thẳng hàng”, ta có góc bẹt (cần phải rõ cho HS đâu là đỉnh góc, đâu là hai cạnh góc bẹt, lưu ý hai cạnh góc bẹt thẳng hàng) Yêu cầu HS dùng ê ke để thấy rõ “góc bẹt hai góc vuông” Yêu cầu HS so sánh góc vuông, góc tù, góc bẹt, góc nhọn với Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: HS quan sát góc dùng ê-ke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt Bài tập 2: Yêu cầu HS nêu hình nào là hình tam giác có góc nhọn, hình tam giác có góc vuông, hình tam giác có góc tù Củng cố - Dặn dò: 25 HOẠT ĐỘNG CỦA HS HT HS dùng ê ke để kiểm tra góc nhọn & nêu nhận xét HS trả lời HS nêu nhận xét Vài HS nhắc lại HS làm bài Gíup hs Từng cặp HS sửa & thống kết laøm caùc baøi HS làm bài toùan HS sửa (24) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HT Làm bài VBT Chuẩn bị bài: Hai đường thẳng vuông góc LUYỆN TỪ VÀ CÂU T5 : DẤU NGOẶC KÉP I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Nắm tác dụng dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép Biết vận dụng hiểu biết trên để dùng dấu ngoặc kép viết II Đồ dùng dạy học - GV : Bảng phụ viết sẵn nội dung các bài tập , III Các hoạt động dạy học TL 10 Các hoạt động Giáo viên – Khởi động – Bài cũ : – Bài a – Hoạt động : Giới thiệu bài Hôm các em học “Dấu ngoặc kép” b – Hoạt động : Phần nhận xét Bài : - Gạch chân từ ngữ và câu đặt dấu ngoặc kép - Đó là lời nói ? - Nêu tác dụng dấu ngoặc kép ? Bài : Yêu cầu HS đọc đề Khi nào dấu ngoặc kép dùng độc lập? Các hoạt động học sinh HT - Lời Bác Hồ - để dẫn lời nói người câu văn nhắc tới - dùng để trích dẫn lời nói trực tiếp nhân vật Khi lời dẫn trực tiếp là từ hay cụm từ - lời nói trực tiếp là câu trọn vẹn hay đoạn - HS đọc yêu cầu - Chia nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày Khi nào dấu ngoặc kép dùng phối hợp với dấu hai chấm Bài : HS đọc phần ghi nhớ 20 Từ lầu dấu ngoặc kép dùng với ý nghĩa đặc biệt c – Hoạt động : Phần ghi nhớ - Hướng dẫn HS rút ghi nhớ d – Hoạt dộng : Luyện tập Bài tập : HS đọc yêu cầu HS làm vào HS đọc yêu cầu HS làm Giuùp hs (25) TL Các hoạt động Giáo viên Các hoạt động học sinh GV chốt lại lời giải đúng Bài tập : HS đọc yêu cầu Lời giải: Đề bài cô giáo và các câu Chia nhóm thảo luận văn bạn HS không phải là dạng đối Đại diện nhóm trình bày thoại trực tiếp, đó không thể viết xuống dòng, đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng Bài tập : “vôi vữa, trường thọ, đoản thọ” - Củng cố – dặn dò - Nêu tác dụng dấu chấm? - Nêu tác dụng dấu chấm ? - Chuẩn bị Mở rộng vốn từ : Ước mơ HT yeáu laøm các baøi taäp THỨ SÁU 8/10/2010 TOÁN TIẾT 41 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I - MỤC TIÊU : Giúp HS: Có biểu tượng hai đường thẳng vuông góc Biết hai đường thẳng vuông góc tạo thành góc vuông có chung đỉnh Biết dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc hay không ? II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ê – ke (cho GV & HS) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA HS TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Góc nhọn – góc tù – góc bẹt GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà GV nhận xét Bài mới: Giới thiệu: Hoạt động1: Giới thiệu hai đường thẳng HS dùng thước ê ke để xác định vuông góc 10 GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng HS dùng thước ê ke để xác định Yêu cầu HS dùng thước ê ke để xác định bốn góc A, B, C, D là góc vuông GV kéo dài hai cạnh BC & DC thành hai đường thẳng DM & BN, tô màu hai đường HS đọc tên hai đường thẳng vuông thẳng này Yêu cầu HS lên bảng dùng góc với thước ê ke để đo & xác định góc vừa HT (26) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV tạo thành hai đường thẳng này GV giới thiệu cho HS biết: Hai đường thẳng DM & BN là hai đường thẳng vuông góc với A B HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS liên hệ HT HS thực vẽ hai đường thẳng vuông góc theo hướng dẫn GV D C M N GV yêu cầu HS liên hệ với số hình ảnh xung quanh có biểu tượng hai đường thẳng vuông góc với (hai đường mép vở, hai cạnh bảng đen, hai cạnh ô cửa sổ…) Hướng dẫn HS vẽ hai đường thẳng vuông góc ê ke (hai đường thẳng cắt điểm nào đó) HS làm bài C Từng cặp HS sửa & thống kết A 25 B D + Bước 1: Vẽ đường thẳng AB + Bước 2: Đặt cạnh ê ke trùng với AB, vẽ đường thẳng CD dọc theo cạnh ê ke, ta đường thẳng AB & CD vuông góc với Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Yêu cầu HS dùng ê-ke để kiểm tra hai đường thẳng hình có vuông góc với không Bài tập 2: HS nêu tên cặp cạnh vuông góc với hình chữ nhật đã cho Bài tập 3: HS dùng ê- ke kiểm tra góc vuông nêu tên cặp đoạn thẳng vuông góc với hình SGK Bài tập 4: Yêu cầu HS các cặp cạnh vuông góc với và các cặp canh cắt mà không vuông góc với Củng cố GV cho HS HS làm bài HS sửa HS làm bài HS sửa bài HS làm bài HS sửa bài HS làm bài HS sửa bài thi đua vẽ hai đường thẳng vuông Gíup hs laøm caùc baøi toùan (27) TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV Dặn dò: Làm bài VBT Chuẩn bị bài: Hai đường thẳng song song HOẠT ĐỘNG CỦA HS góc qua điểm nào đó cho sẵn HT TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I - MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU : Tiếp tục củng cố kĩ phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian Nắm cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Các tranh minh họa SGK (phóng to) Các tờ phiếu to ghi các câu hỏi gợi ý III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TL 30 HOẠT ĐỘNG CỦA GV Khởi động: Bài cũ: Luyện tập phát triển câu chuyện Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS thực Bài tập 1: GV nhận xét, dán tờ phiếu ghi mẫu chuyển thể Ví dụ: Tin –tin và Mi-tin đến thăm công xưởng xanh Thấy em bé mang cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-tin ngạc nhiên hỏi em bé làm gì cánh tay Em bé nói mình dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất Từng cặp HS đọc trích đoạn Ở Vương quốc Tương Lai, quan sát tranh minh họa kịch, suy nghĩ, tập kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian -Học sinh đọc yêu cầu bài tập -Cho HS giỏi làm mẫu Chuyển từ ngôn ngữ kịch sang lời kể Bài tập 2: GV hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu bài: Kể theo cách khác: Hai nhân vật không cùng thăm công xưởng xanh và khu vườn kì diệu Bài tập 3: -HS phát biểu ý kiến -Ba học sinh thi kể -Cả lớp nhận xét -HS đọc yêu cầu đề Từng HS tập kể theo câu chuyện trình tự không gian -Hai HS thi kể -HS khác nhận xét -HS đọc yêu cầu bài HS nhắc lại khác hai cách kể chuyện HT (28) GV dán tờ phiếu ghi bảng so sánh hai đoạn mở đầu đoạn 1,2 GV nêu nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Về trình tự xếp : Có thể kể đoạn nào trước Về từ ngữ: Từ ngữ nối đoạn với đoạn có thay đổi Củng cố – Dặn dò: Nhận xét tiết học T5:Sinh ho¹t líp ổn định : H¸t §¸nh gi¸ tuÇn: Khen tríc líp nh÷ng HS, tæ, nhãm cã thµnh tÝch tèt häc tËp , gi÷ g×n vÖ sinh chung, ch¨m sãc c©y xanh §éng viªn ,nh¾c nhë nh÷ng HS cha ngoan, cha ch¨m häc , cha cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh chung Nh¾c HS vÒ gi÷ g×n ATGT tham gia BGH DUYEÄT TOÅ KHOÁI DUYEÄT (29)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 4 tuan 8, giao an lop 4 tuan 8