giao an lop 11 tiet 54

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:14

+ ánh sáng truyền từ môi trường triết Nêu điều kiện để xảy ra hiện tượng phản quang hơn sang môi trường chiết quang xạ toàn phần?. kém.[r] (1)Tiết 54 Ngày soạn: Bài soạn: PHẢN XẠ TOÀN PHẦN I-Mục tiêu 1.Nêu nhận xét tượng phản xạ toàn phần qua việc quan sát các hí nghiệm thực lớp 2.Trả lời câu hỏi nào là phản xạ toàn phần? tính igh và nêu các điều kiện có phản xạ toàn phần 3.trình bày cấu tạo và tác dụng dẫn sáng sợi quang, cáp quang 4.Giải các bài toán đơn giản phản xạ toàn phần II - Chuẩn bị: 1.Giáo viên: -Dụng cụ: Phấn màu, thước kẻ -Thí nghiệm tượng phản xạ toàn phần, sợi quang học -Chuẩn bị phiếu 2.Học sinh: Ôn lại định luật khúc xạ ánh sáng III-Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra bài cũ: Bài Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động 1; (10’) Tmf hiểu truyền ánh sáng vào môi -Tiến hành thí nghiệm trường chiết quang kém -Cho HS đọc SGK, nêu PC1, PC2 -Đọc SGK mục I.1, I.2 đồng thời quan +PC1:Quan sát thí nghiệm và điền vào sát thí nghiệm tìm hiểu và trả lời PC1, phiếu PC2 +PC2: Lập biểu thức xác định góc giới hạn +TLC2; Khi bắt đầu xảy tượng phản xạ toàn phần phản xạ toàn phần góc khúc xạ 90 -Gợi ý HS trả lời Áp dụng định luật khúc ạ: sin igh  ni n1 +TLC1: Tia tới có I = nhận xét câu trả lời bạn -TLC2; Trong trường hợp này : + Luôn có khúc xạ + r < i: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến với tia tới +i = 900, r = rgh, s inrgh  -Nêu câu hỏi C1 -Nêu câu hỏi C2 n1 n2 Hoạt động 2: (10’) Giải thích vài tượng -TL3: Là phảm xạ toàn ánh sáng -Nêu PC3: tượng phản xạ toàn phần là gì? (2) tới mặt phân cách -TL4; -nêu PC4 + ánh sáng truyền từ môi trường triết Nêu điều kiện để xảy tượng phản quang sang môi trường chiết quang xạ toàn phần? kém + góc tới lớn góc giới hạn Hoạt động 3: (10’) Tìm hiểu cá ứng d=ụng tượng phản xạ toàn phần -TL5: +Cấu tạo là bó sợi quang: sợi quang -Nêu PC5 là dây suốt có tính dẫn sáng Nêu cấu tạo cáp quang và ứng dụng nhờ tượng phản xạ toàn phần nó + Sợi gồm hai phần chính: Phần lõi suốt thuỷ tinh siêu có chiết suất lớn phần vỏ thuỷ tinh suốt có triết suất nhỏ -Công dụng: để truyền thông tin dẫn sáng vào thể ứng dụng nội soi 4.Vận dụng-Củng cố-giao nhiệm vụ nhà (2’) -Cho HS thảo luận PC7 -Nhận xét, đánh giá, nhấn mạnh kiến thức bài -Ghi bài tập SGK: bài đến bài (Tr 172 – 173) -Giờ sau chữa bài tập (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 11 tiet 54, giao an lop 11 tiet 54