Giao an nhac 7 tiet 6

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:45

GV Chia lớp thành hai phần , một nử lớp TĐN và gõ tiết tâu , còn lại hát lời và gõ nhịp .Tập riêng cho từng bên để các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai bên với nhau .Sau đó đ[r] (1)Ngày soạn : 8-9-2012 Ngày dạy : 26-9-2012 TIẾT NHẠC LÝ NHỊP LẤY ĐÀ TĐN SỐ ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC SƠ LƯỢC MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY I-MỤC TIÊU : 1 Về kiến thức: Giúp HS - Có khái niệm nhịp lấy đà - Biết TĐN số hát Malayxia, nhạc sĩ Vũ Trọng Tường đặt lời Việt. - Nhận biết phân biệt nhạc cụ phương tây thường gặp Piano, Ghi ta, Violon, Acoocdion 2 Về kỹ năng: - Nhận biết nhịp lấy đà. - Đọc nhạc xác TĐN số 3, ứng dụng đánh nhịp 4/4 - Nghe phân biệt tiếng loại cụ phương tây thường gặp Piano, Ghi ta, Violon, Acoocdion 3 Về thái độ: - Qua học em có cảm nhận hay, đẹp âm nhạc từ em hình thành say mê u thích âm nhạc. II- GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ : - Đàn điện tử - Lấy dẫn chứng nhịp lấy đà Lý đa hát nhạc rừng - Đọc nhạc , đánh đàn hát thục TĐN Đất nước tươi đẹp - Chuẩn bị số tranh ảnh băng ghi âm giới thiệu nhạc cụ phương tây phổ biến rộng rãi III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn định tổ chức : 1-2 phút 2- Kiểm tra cũ : đan xen 3- Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GV ghi bảng GV giải thích Khái niệm : Thông thường , ô nhịp trong một nhạc phải có đủ số phách theo quy định số nhịp Tuy nhiên , riêng ô nhịp mổ đầu đủ thiếu phách Nếu nhịp mở đầu thiếu cịn gọi là nhịp lấy đà Trong ví dụ sách giáo khoa Ô nhịp HS ghi HS ghi nhớ nhắc lại HS tra lời Nội dung : NHẠC LÝ NHỊP LẤY ĐÀ (2)thiếu phách ? Trong ví dụ số Trong sách giáo khoa ô nhịp đầu tiên thiếu phách? GV nêu lai khái niệm GV ghi bảng GV hỏi hát chia làm mấy câu , mối câu có mấy nhịp GV định GV đàn GV hướng dẫn GV làm mẫu GV đàn GV Chia lớp thành hai phần , nử lớp TĐN và gõ tiết tâu , lại hát lời gõ nhịp Tập riêng cho bên để em nắm vững nhiệm vụ mới ghép hai bên với nhau Sau đổi lại phần trình bày bên GV nhận xét điểm , nhược điểm từng bên nhắc em HS tra lời HS ghi nhớ , ghi HS ghi Học sinh trả lời 1- HS đọc HS luyện HS thực HS gõ HS đọc nhạc gõ tiết tấu HS thực ( Nửa phách ) Khái niệm nhịp lấy đà : Là ô nhịp nhạc không dduur số phách theo quy định số nhịp Nội dung :TDN ĐẤT NƯỚC TƯƠI ĐẸP SAO 1 Chia câu : Khi tập đọc nhạc , chia nhạc thành câu ngắn hát lời thi chia làm hai câu câu có bốn nhịp 2 Tập đọc tên nốt nhạc từng câu : 3 Luyện : đọc gam Đô trưởng 4 TĐN câu Tập gõ hình tiết tấu đặc trưng của TĐN câu , 2,3 vừa đọc nhạc vừa gõ hình tiết Tấu Hai câu cịn lại hình tiết tấu được rút gọn TĐN hai câu lại , kết họp gõ tiêt tấu Hai câu lại , kết họp gõ tiết tâu nối câu thành hoàn chỉnh (3)không nên TĐN hát quá to , vừa thực bài tập vừ nghe trình bày bạn GV điều khiển GV kiểm tra GV ghi bảng GV Treo lên bảng tranh ảnh giới thiệu nhạc cụ PIANO , Vi ô lông , ghi ta, Ác cooc đê ông GV nhấn mạnh lại đặc điểm loại nhạc cụ đó . GV mở băng Cả lớp thực hiện TĐN hát lời khoảng 1-2 lần HS thực HS ghi HS Hãy lên bảng vào nhạc cụ giới thiệu điều em biết nhạc cụ cho bạn nghe HS nghe cảm nhận 6- TĐN hát lời : Khi đệm đàn GV dùng tiêt tấu cha cha cha lấy tốc độ 132 7- Củng cố : Kiểm tra việc trình bày TĐN và hát lời tùng tổ , bàn Cá nhân xung phong trình bày đạt yêu cầu ghi điểm cao cho em Nội dung : Âm nhạc thường thức : SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY Treo lên bảng tranh ảnh giới thiệu nhạc cụ PIANO , Vi ô lông , ghi ta, Ác cooc đê ông Hãy lên bảng vào nhạc cụ giưới thiệu điều em biết về nhạc cụ cho bạn nghe GV nhấn mạnh lại đặc điểm các loại nhạc cụ Nghe băng nhạc giới thiệu vế âm sắc số loại nhạc cụ IV- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 1- Bài học : - Học thuộc phần nhạc lý : khái niệm nhịp lấy đà ? dẫn chứng hát có nhịp lấy đà ? - Đọc nhạc hát thuộc lời tập đọc nhạc số 3 - Đọc kỹ phần giới thiệu loại nhạc cụ phương tây (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an nhac 7 tiet 6, Giao an nhac 7 tiet 6