0

Giao an vat li 8 ca nam 3 cot

54 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2021, 21:56

Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào giải thích một số hiện tượng vật lí đơn giản trong thực tế cuộc sống.. II.[r] (1)Tuần: 1 §1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Ngày soạn: Tiết: 1 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hiểu chuyển động học - Hiểu quỹ đạo chuyển động - Có khái niệm đứng n chuyển động từ hiểu rõ tính tương đối chuyển động 2 Kĩ năng: - Lấy ví dụ chuyển động học đời sống - Nêu ví dụ tính tương đối chuyển động đứng yên - Xác định dạng chuyển động thường gặp chuyển động thẳng, cong, tròn 3 Thái độ: - u thích mơn học thích khám tự nhiên II CHUẨN BỊ 1 Đối với GV: - Tranh vẽ phóng to hình 1.1;1.2;1.3 SGK 2 Đối với nhóm HS: - Tài liệu sách tham khảo … III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Kiểm tra cũ Dạy nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu nội dung chương trình dạy (2’) - Gv giới thiệu nội dung chương trình môn học năm - Gv đưa tượng thường gặp liên quan đến học - Yêu cầu học sinh gải thích - Gv đặt vấn đề vào - HS ghi nhớ - HS nêu chất chuyển động mặt trăng, mặt trời trái đất hệ mặt trời - HS đưa phán đoán Hoạt động 2: Tìm hiểu làm để biết vật chuyển động hay đứng yên (15’) - Yêu cầu HS thảo luận C1 - GV nhận xét đưa cách xác định khoa học - GV đưa khái niệm chuyển động học - Y/c HS hoàn thành C2, C3 - GV đưa kết luận -HS hoạt động nhóm (2’) - đại diện nhóm nêu, HS khác giải thích - HS ghi nhớ - HS thảo luận C2, cá nhân làm C3 - HS trả lời - HS lấy ví dụ chuyển động đứng yên đồng thời rõ vật chọn làm mốc I - Làm để biết vật chuyển động hay đứng yên. - Sự thay đổi vị trí vật theo thời gian so với vật khác ( Vật mốc ) gọi chuyển động học gọi tắt ( chuyển động ) - Khi vị trí vật khơng thay đổi so với vật mốc coi đứng yên Hoạt động 3: Xác định tính tương đối chuyển động đứng yên (8’) - Gv cho HS xác định chuyển động đứng yên khách ngồi ô tô chuyển động - Yêu cầu HS trả lời C4 đến C7 - GV nhận xét đưa tính thương đối chuyển động - HS thảo luận theo bàn - HS đại diện trả lời - HS hoạt động cá nhân trả lời từ C4 đến C7 II – Tính tương đối chuyển động đứng yên Kết luận: Chuyển động hay đứng n có tính tương đối Vì vật chuyển động so với vật lại đứng yên so với vật khác ngược lại Nó phụ thuộc vào vật chọn làm mốc Hoạt động 4: Xác định số dạng chuyển động thường gặp (10’) - GV giới thiêu quỹ đạo chuyển động - ? Có dạng chuyển động - HS ghi nhớ III – Một số chuyển động thường gặp. (2)- Gv nhận xét cho HS mô tả dạng chuyển động số vật thực tế - HS nghiên cứu SGK nêu tên dạng chuyển động động vạch goi quỹ đạo chuyển động - Căn vào Quỹ đạo chuyển động ta có dạng chuyển động + Chuyển động thẳng + Chuyển động cong + Chuyển động tròn 3 Củng cố - luyện tập (9’) - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS thảo luận C10 C11 - GV nhận xét cho điểm - HS đọc to ghi nhớ SGK - HS thảo luận ttả lời C10 C11 - HS đại diện trả lời IV – Vận dụng C 11 Khi nói: khoảng cách từ vật tới mốc khong thay đổi đứng yên so với vật mốc, khơng phải lúc Ví du chuyển động trịpn khoảng cách từ vật đến mốc ( Tâm ) không đổi song vật chuyển đông 4 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (1’) - Hướng dẫn HS làm ài tập 1.1 đến 1.4 Tại lớp - Dặn HS học cũ làm tập lại nghiên cứu trước Tuần: 2 §2 VẬN TỐC Ngày soạn: Tiết: 2 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hiểu khái niệm, ý nghĩa vận tốc - Biết công thức đơn vị tính vận tốc 2 Kĩ năng: - So sánh mức độ nhanh, chậm chuyển động qua vận tốc - Biết vận dụng công thức tính vận tốc để tính: vận tốc, quãng đường thời gian chuyển động biết đại lượng lại 3 Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác có ý thức xây dựng II CHUẨN BỊ 1 Đối với GV:- bảng 2.1, tốc kế xe máy. 2 Đối với nhóm HS: - Tài liệu sách tham khảo …. III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Kiểm tra cũ: (5’) - Nêu khái niệm chuyển động học, cho ví dụ - Tại nói chuyển đơng hay đứng n có tính tương đối Lấy ví dụ minh hoạ 2 Dạy nội dung mới. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tổ chức tình học tập (8’) Từ câu hỏi kiểm tra Gv đưa câu hỏi: - Làm để biết vật chuyển động nhanh hay chậm - GV đặt VĐ - HS đưa cách (3)- GV cho HS đọc bảng 2.1 - Yêu cầu HS hoàn thành C1 - Yêu cầu HS hoàn thành C2 - GV kiểm tra lại đưa khái niệm vận tốc - Yêu cầu HS hoàn thành C3 - GV nhận xét kết luận - Độ lớn vận tốc cho biết gì? - Vận tốc xác định ? - HS quan sát bảng 2.1 - HS hoạt động cá nhân làm C1 - HS ghi kết tính vào bảng 2.1 - HS ghi nhớ -HS hoạt động theo nhóm, đại diện nhóm trả lời - HS ghi nhớ - HS trả lời I – Vận tốc - Quãng đường đơn vị thời gian gọi vận tốc - Độ lớn vận tốc cho biết nhanh, chậm chuyển động - Độ lớn vận tốc tính qquãng đường đơn vị thời gian Hoạt động 3: Xác định cơng thức tính vận tốc (10’) - Cho HS nghiên cứu SGK - Yêu cầu viết công thức - Cho HS nêu ý nghĩa đại lượng công thức - GV nhận xét - Từng HS nghiên cứu SGK - HS lên bảng viết cơng thức tính vận tốc - HS nêu ý nghĩa đại lương công thức - HS ghi nhớ II- Cơng thức tính vận tốc Trong đó: - V vận tốc chuyển động - S quãng đường chuyển động vật - t thời gian hết quãng đường Hoạt động 4: Xác định đơn vị vận tốc (8’) -Vận tốc có đơn vị đo ? - GV giới thiệu đơn vị đo độ lớn vận tốc - Tốc kế dùng để sử dụng đâu ? - HS hoàn thành C4 để xác định đơn vi vận tốc - HS III - Đơn vị vận tốc - Đơn vị vận tốc thường dùng là: m/s ;km / h - Dụng cụ đo vận tốc goi tốc kế 3 Củng cố – Luyện tập (5’) - GV hướng dẫn HS thảo luận làm C5 đến C7 - GV nhận xét, bổ xung câu trả lời HS - GV cho HS lên bảng làm C6 - GV nhận xét kết luận - HS hoạt động cá nhân trả lời C5 đến C7 - Cả lớp làm,2 HS lên bảng làm C6 ; HS làm C7 - HS khác nhận xét làm bảng - HS ghi nhớ cách làm IV - Vận dụng C5 a, Điều cho biết giây tàu hoả 10m, ô tô 10 m xe đạp m b, Chuyển động ô tô tàu hoả bâừng nhanh C6 -Vận tốc tầu là: = V = 54 km / h(hay 15m/s) - Vận tốc đơn vị C Quãng đường là: S = V t = 12 1,5 = 8km /h 4 Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’) - GV đặt câu hỏi để HS nêu lại nội dung học - GV giới thiêu số đơn vị đo vận tốc khác - HD HS làm tập 2.1 2.2 lớp hướng dẫn làm tập nhà - Dặn HS làm lại tập, học cũ nghiên cứu trước Tuần: 3 §3 CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU Ngày soạn: (4)CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU Tiết: 3 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hiểu khái niệm chuyển động chuyển động khơng - Biết cơng thức tính vận tốc trung bình chuyển động 2 Kĩ năng: - Nhận biết chuyển động không chuyển động - Biết cách tính vận tốc trung bình chuyển động Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác có ý thức xây dựng bài, có hứng thú hcọ II CHUẨN BỊ 1 Đối với GV:- máng nghiêng có độ nghiêng thay đổi, đồng hồ bấm giây, xe lăn 2 Đối với nhóm HS: - Tài liệu sách tham khảo …. III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Kiểm tra cũ: (5’) - Nêu khía niện vận tốc cho biết vận tốc cho biết điều ? Viết cơng thức tính vận tốc - Làm tập 2.4 SGK 2 Dạy nội dung mới. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển động chuyển động khơng (12’) - Cho HS nghiên cứu SGK - Chuyển động chuyển động khơng có đặc điểm khác nhau? - GV kết luận - Cho HS lấy ví dụ cho loại - Cho HS làm thí nghiệm hình 3.1 Theo dõi chuyển động trục bánh xe ghi quãng đường chuyển động sau giây liên tiếp - Y / c HS làm C1 - GV nhận xét kết luận - Cho HS làm C2 - Yêu cầu HS lấy ví dụ thực tế chuyển động chuyển động không - GV nhận xét phân tích kĩ - Từng HS đọc Định nghĩa SGK - HS trả lời, HS khác nhận xét - HS lấy ví dụ - HS trả lời - HS hoạt động cá nhân trả lời C2 - HS lấy ví dụ I - Định nghĩa - Chuyển động chuyển động có vận tốc không thay đổi theo thời gian - Chuyển khơngđộng chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian C1: - Chuyển động đoạn DF - Chuyển động không đoạn AD C2: - Chuyển động đầu cánh quạt chạy ổn định chuyển động - Chuyển động cịn lại chuyển động khơng Hoạt động 2: Xác định cơng thức tính vận tốc trung bình (10’) - GV giới thiệu rõ cơng thức tính vận tốc trung bình chuyển động không -HS ghi nhớ II – Vận tốc trung bình chuyển động khơng 3 Củng cố - Luyện tập (17’) - GV hd HS làm câu hỏi C4 đến C7 - Gọi HS làm C5 - GV nhận xét cho điểm - HS lên bảng hoàn thành C - HS hoạt động theo nhóm nhỏ ( Bàn ) - HS lên bảng làm C5 ( HS khác làm nháp nhận xét - Từng HS làm C6, HS lên bảng làm III – Vận dụng C4: Khi nói tơ chạy từ HN đến HP với vận tốc 50 km /h nói vận tốc trung bình C 5: - Vận tốc xe quãng đường dốc là: S1 + S2 + S3 + …. Vtb = t1 + t2 + t3 + …. S1 120m V = = = 4m/s (5)- Vận tốc xe quãng đường - Vận tốc xe hai quãng đường Vtb = 3,3 m/s C6: - Quãng đường đoàn tàu là: S = V t = h 30 km / h S 150 km / h 4 Hướng dẫn học sinh tự học nhà (1’) - Cho HS nêu lại nội dung phần ghi nhớ, viết cơng thức tính vận tốc trung bình - Dặn HS học cũ làm tập SBT - Yêu cầu HS xem lại kiến thức lực lớp Tuần: 4 §4 BIỂU DIỄN LỰC Ngày soạn: Tiết: 4 Ngày giảng: I – MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - HS hiểu đại lượng véc tơ Xác định số đại lượng véc tơ đại lượng học - Nhận biết yếu tố lực 2 Kĩ năng: - Biểu diễn số véc tơ lực đơn giản biết yếu tố lực ngược lại xác định yếu tố lực cho véc tơ 3 Thái độ: - Rèn tính kiên trì, tính cẩn thận cho HS … II – CHUẨN BỊ: 1 Đối với GV: - Giáo án tài liệu tham khảo … Đối với HS: - Xem lại kiến thức lực – Hai lực cân lớp III – TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1 Kiểm tra cũ: - HS : Phân biệt chuyển động với chuyển động khơng đều, cho ví dụ viêts cơng thức tính vận tốc chuyển động khơng - HS 2: Làm tập 3.6 SBT Dạy nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức lực - Yêu cầu HS nhắc lại: + Khái niệm lực + Kết gây lực tác dụng - Cho HS làm C1 - GV nhận xét, nhắc lại giới - HS nhắc lại I - Ơn lại khía niệm lực ( SGK vật lí ) S1 + S2 120 +60 Vtb = = t1 + t2 30 + 24 S2 60m V = = =2.5m/s (6)thiệu phần - HS tự ghi nhớ Hoạt động 2: Tìm hiểu yếu tố lực cách biểu diễn lực - GV đưa yếu tố lực giới thiệu đại lượng véc tơ - Trong đại lượng ( vận tốc, khối lượng, trọng lượng,khối lượng riêng ) đại lượng đại lượng véc tơ? Vì sao? - Yêu cầu HS nêu yếu tố lực - Khi bểu diễn lực ta phải biểu diễn nào? - GV giới thiệu hướng dẫn HS cách biểu diễn lực - GV lấy ví dụ mịnh hoạ - Gọi HS lên bảng yếu tố lực hình 4.3 SGK - GV nhận xét đưa kết luận - HS ghi nhớ - Từng HS trả lời, 1HS lên bảng trả lời: Vận tốc trọng lượng có đủ yếu tố lực - Từng HS xác định HS lên bảng HS khác bổ xung - HS theo dõi làm theo - HS ghi nhớ - HS lên bảng trả lời II – Biểu diễn lực 1 Lực đại lượng véc tơ vừa có dộ lớn, phương, chiều điểm đặt 2 Cách biểu diễn kí hiệu véc tơ. a, Cách biểu diễn: Lực biểu diễn mũi tên có: - Gốc điểm mà lực tác dụng lên vật - Phương chiều mũi tên phương chiều lực tác dụng - Độ dài mũi tên biể diễn độ lớn lực theo tỉ xích b, Kí hiệu véc tơ lực là F, độ lớn lực F Ví dụ: F 30o 100N Hình vẽ cho biết -Lực kéo có điểm đặt A - Có phương hợp với phương ngang 30o - Có chiều từ trái sang phải - Có độ lớn 300 N 3 Củng cố – Luyện tập - Cho HS hoàn thành C2; C3 - GV nhận xét cho điểm - Từng HS hoàn thành C2;C3 - HS lên bảng làm - HS khác nhận xét III – Vận dụng C2: P = 40N P F = 400N C3 HS tự ghi 4 Hướng dẫn HS tự học nhà - Dặn HS ôn cũ, làm tập SBT - Đọc trước trước (7)Tuần: 5 §5 SỰ CÂN BẰNG LỰC – QUÁN TÍNH Ngày soạn: Tiết: 5 Ngày giảng: I Mục tiêu. 1 Kiến thức: Nêu số VD lực cân Làm TN lực cân 2 Kĩ năng: Nghiêm túc, hợp tác lúc làm TN 3 Thái độ: HS u thích mơn học, hăng hái phát biểu ý kiến xây dụng II Chuẩn bị GV HS. 1 Chuẩn bị GV: Bảng phụ kẻ sẵn bảng 5.1 SGK, máy atút, xe lăn,1 búp bê 2 Chuẩn bị HS: Mỗi nhóm HS đồng hồ bấm giây. III Tiến trình dạy học. 1 Kiểm tra cũ: (5’) Em nêu cách biểu diễn lực? HS: Trả lời nội dung ghi nhớ SGK 2 Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (22’) Nghiên cứu hai lực cân bằng GV: Yêu cầu HS trả lời C1: SGK GV: Các vật đặt hình 5.2 chịu lực nào? GV: Nhận xét điểm đặt, cường độ, phương chiều? GV: Cho HS đọc phần dự đoán SGK GV: Làm TN hình 5.3 SGK GV: Tại cân A ban đầu đứng yên? GV: Khi đặt cân A’ lên cân A cân A A’ chuyển động? GV: Khi A qua lỗ K, A’ giữ lại, A cịn chịu tác dụng lực nào? GV: Hướng dẫn cho HS thực thí nghiệm theo câu C5 HS: rả lời HS: Chúng điểm đặt, độ lớn, phương ngược chiều HS: dự đốn: vật có vận tốc khơng đổi HS: Quan sát HS: Vì A chịu tác dụng lực cân HS: Vì trọng lượng cân A A’ lớn lực căng T HS: Trọng lực lực căng lực hai lực cân HS: thực thí nghiệm theo nhóm I/ Lực cân 1/ Lực cân gì? C1 a Tác dụng lên sach có lực: Trọng lực P lực đẩy Q b Tác dụng lên cầu có lực: Trọng lực P lực căng T c Tác dụng lên bóng có lực: Trọng lực P lực đẩy Q - Hai lực cân hai lực có điểm đặt, độ lớn, phương ngược chiều 2 Tác dụng hai lực cân bằng lên vật chuyển động. a) Dự đốn: SGK. b) Thí nghiệm kiểm tra. C2: A chịu tác dụng hai lực cân P T C3: PA + PA’ lớn T nên (8) GV: Qua thí nghiệm em cố nhận xét hai lực cân lên vật chuyển động? GV: Như vật chuyển động mà chịu tác dụng hai lực cân tiếp tục chuyển động thẳng GV: Tác dụng lực cân lên vật có làm vận tốc vật thay đổi khơng? HS: Một vật chuyển động mà chịu tác dụng hai lực cân tiếp tục chuyển động thẳng HS: Không Hoạt động (12’) Tìm hiểu qn tính GV: Cho HS đọc phần nhận xét SGK GV: Quan sát hình 5.4 cho biết đẩy xe phía trước búp bê ngã phía nào? GV: Hãy giải thích sao? GV: Đẩy cho xe búp bê chuyển động dùng xe lại Hỏi búp bê ngã hướng nào? GV: Tại ngã trước GV: Hướng dẫn cho HS giải thích câu SGK HS: Thực HS: phía sau HS: trả lời HS: Ngã trước HS: Trả lời II/ Quán tính: 1 Nhận xét: SGK 2 Vận dụng: C6 Búp bê ngã phái sau đẩy xe chân búp bê chuyển động với xe qn tính nên thân đầu chưa kịp chuyển động C7 Búp bê ngã phía trước xe dừng lại chân búp bê dừng lại Thân đầu có qn tính nên búp bê ngã trước C8 a.Khi ôtô đột ngột rẽ phải, hành khách xe bị nghiêng phía trái xe thay đổi hướng đột ngột người ngồi xe chưa kịp thay đổi hướng có qn tính nên bị nghiêng trái 3 Củng cố, luyện tập (5’). Hệ thống lại ý cho HS Hướng dẫn HS giải BT 5.1, 5.2 SBT 4 Hưỡng dẫn học sinh tự học nhà (1’). Làm tập 5.3-5-5 Tuần: 6 §6 LỰC MA SÁT Ngày soạn: Tiết: 6 Ngày giảng: I Mục tiêu. 1 Kiến thức: Nhận biết loại lực học lực ma sát Bước đầu phân tích xuất loại ma sát trượt, lăn, nghỉ 2 Kĩ năng: Làm TN để phát lực ma sát nghỉ 3 Thái độ: HS u thích mơn học, hăng hái phát biêu ý kiến xây dựng II Chuẩn bị GV HS. (9)III Tiến trình dạy học. 1 Kiểm tra cũ: (5’) Câu hỏi: Bài tập 5.3; 5.5 Đáp án: 5.3: Câu D 5.5: Quả cầu đứng yên chịu tác dụng hai lực cân nhau, trọng lực P cân với sức căng T 2 Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (17’) Tìm hiểu có lực ma sát: GV: cho HS đọc phần SGK GV: Lực ma sát má phanh ép vào vành bánh xe lực ma sát gì? GV: Lực ma sát trượt xuất nào? GV: Hãy lấy VD lực ma sát trượt đời sống? GV: Khi lăn bóng mặt đất sau khoảng thời gian bóng dừng lại, lực ngăn cản lực ma sát lăn Vậy lực ma sát lăn gì? GV: Hãy lấy VD lực ma sát trượt đời sống? GV: Hãy quan sát hình 6.1 SGK cho biết trường hợp có lực ma sát lăn, trường hợp có lực ma sát trượt? GV: Hãy so sánh cường độ lực ma sat lăn lực ma sát trượt? GV: Cho HS quan sát hình 6.2 SGK GV: Yêu cầu HS làm TN theo nhóm hình 6.1 GV: Tại tác dụng lực kéo lên vật vật đứng yên? GV: Nêu khái niệm lực ma sát nghỉ GV: Hãy tìm vài VD lực ma sát nghỉ đời sống, kỉ HS: Thực đọc HS: Lực ma sát trượt HS nêu được: Vật trượt lên vật HS: Đẩy tủ mặt sàn nhà, chuyển động bít tơng xi lanh HS: Là lực xuất vật lăn bề mặt vật HS: Lấy ví dụ HS: Hình a ma sát trượt, hình b ma sát lăn HS: Độ lớn lực ma sát lăn nhỏ so với lực ma sát trượt HS: Quan sát số lực kế lúc vật chưa chuyển động HS: Vì lực kéo chưa đủ lớn để làm vật chuyển động HS: - Ma sát bao xi măng với dây chuyền nhà máy sản xuất xi măng nhờ mà bao xi măng chuyển từ hệ thống sang hệ thống khác Nhờ lực ma sát nghỉ mà ta I/ Khi có lực ma sát: 1 Lực ma sát trượt: Lực ma sát trượt sinh vật trượt bề mặt vật khác C1 Ma sát má phanh vành bánh xe Ma sát trục quạt với ổ trục 2 Lực ma sát lăn: Lực sinh vật lăn bề mặt vật C2 - Bánh xe mặt đường - Các viên bi với trục C3 Hình a ma sát trượt, hình b ma sát lăn Độ lớn lực ma sát lăn nhỏ so với lực ma sát trượt 3 Lực ma sát nghỉ: C4 Vì lực kéo chưa đủ lớn để làm vật chuyển động (10)thuật? lại Hoạt động (10’) Tìm hiểu lực ma sát đời sống kĩ thuật GV: Lực ma sát có lợi hay có hại? GV: Hãy nêu số ví dụ lực ma sát có hại? GV: Các biện pháp làm giảm lực ma sát? HS: Bôi trơn dầu, mỡ GV: Hãy nêu số lực ma sát có ích? HS: Có lợi có hại HS: Ma sát làm mịn giày ta đi, ma sát làm mịn líp xe đạp … HS: Vặn ốc, mài dao, viết bảng … II/ Lực ma sát đời sống và kĩ thuật: 1 Ma sát có hại: 2 Lực ma sát ích Hoạt động (8’) Vận dụng: GV: Hướng dẫn HS giải thích câu C8 GV đánh giá cho điểm hs có câu trả lời tốt GV: Cho HS ghi ý vừa giải thích GV: Ổ bi có tác dụng gì? GV: Tại phát minh ổ bi có ý nghĩa quan trọng phát triển kĩ thuật, công nghệ? HS: Thực HS: Chống ma sát HS: làm giảm cản trở chuyển động, góp phần phát triển ngành động họ III/ Vận dụng: C8 C9 Ổ bi có tác dụng giảm lực ma sát Nhờ sử dụng ổ bi nên làm giảm lực ma sát khiến cho máy móc họat động dễ dàng 3 Củng cố, luyện tập (4’) GV hệ thống lại kiến thức Hướng dẫn học sinh làm BT 6.1 SBT 4 Hưỡng dẫn học sinh tự học nhà (1’) Học thuộc phần ghi nhớ SGK Đọc phần “ Em chưa biết” Làm BT 6.2; 6.3; 6.4 SBT Tuần: 7 KIỂM TRA TIẾT Ngày soạn: Tiết: 7 Ngày giảng: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: từ đến 2 Kĩ năng: - Củng cố kiến thức học, tự đánh giá lực học tập thân để từ điều chỉnh việc học cho tốt - Rèn luyện khả làm tự luận trắc nghiệm - Biết vận dụng kiến thức học để giải thích số tượng thực tế 3 Thái độ. - HS có ý thức độc lập làm bài, khơng xem tài liệu, không trật tự II Chuẩn bị. (11)3 Ma trận đề kiểm tra Tuần: 8 §7 ÁP SUẤT Ngày soạn: Tiết: 8 Ngày giảng: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa áp lực áp suất - Viết cơng thức tính áp suất,nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức 2 Kĩ năng: - Vận dụng cơng thức tính áp suất để giải tập đơn giản áp lực,áp suất - Nêu cách làm giảm áp suất đời sống dùng để giải thích số tượng đơn giản thường gặp 3 Thái độ: - Rèn luyện tính trung thực, cẩn thận,nghiêm túc làm thí nghiệm II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: GV chuẩn bị cho nhóm:- Ba miếng kim loại hình hộp chữ nhật 2 Học sinh: - Mỗi nhóm chuẩn bị chậu nhựa đựng cát hạt nhỏ (hoặc bột mì) III Tiến trình dạy: 1 Kiểm tra cũ: (Không kiểm tra) 2 Bài mới: (1’) ĐVĐ: - Xe tăng nặng ô tô.Tại xe tăng khơng bị lún đất mềm,đất xốp, cịn tơ thường bị xa lầy? Bài học hôm nghiên cứu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: (10 phút ) Hình thành khái niệm áp lực GV:Trình bày khái niệm áp lực,hướng dẫn học sinh quan sát H.vẽ 7.2 SGK phân tích đặc điểm lực để tìm Theo dõi trình bày GV Quan sát h7.2 SGK I/ ÁP LỰC LÀ GÌ? (12)ra áp lực.Sau yêu cầu HS nêu thêm VD áp lực,phân tích Phân tích đặc điểm lực Nêu thêm ví dụ áp lực đời sống Tác dụng áp lực lớn độ lớn áp lực lớn diện tích bị ép nhỏ Hoạt động 2: (15 phút) Tìm hiểu áp suất phụ thuộc vào yếu tố nào? GV: Nêu vấn đề hướng dẫn HS làm TN phụ thuộc áp suất vào F S thông qua TN 7.4 SGK Sau đó, yêu cầu HS điền vào bảng so sánh 7.1 SGK GV yêu cầu HS hoàn thành câu kết luận C3 HS làm TN phụ thuộc áp suất vào F S qua TN h7.4 SGK HS điền vào bảng so sánh 7.1 SGK HS hoàn thành câu kết luận 1/ mạnh 2/ nhỏ II/ ÁP SUẤT: Ap suất độ lớn áp lực đơn vị diện tích bị ép Hoạt động 3: (7’) Giới thiệu cơng thức tính áp suất. GV giới thiệu cơng thức tính áp suất, đơn vị áp suất yêu cầu HS làm tập đơn giàn áp suất Thí dụ: tính áp suất Của người đứng sàn nhà cho biết trọng lượng người 450N, diện tích hai bàn chân ép lên sàn nhà 300 cm2 GV yêu cầu HS tóm tắt đề giải tốn HS lắng nghe thơng báo GV cơng thức tính áp suất đơn vị áp suất HS tóm tắt đề Tóm tắt F = 450 N S = 300cm2 = 0.03m2 P = ? Giải Vận dụng công thức P = F/S = 450 / 0.03 = 15000N/m2 Cơng thức: Trong đó: F áp lực(N) S diện tích bị ép(m2) Đơn vị áp suất N/m2 Còn gọi Paxcan, kí hiệu Pa: Pa = 1N/m2 Hoạt động 4: (5’) Vận dụng GV Hưỡng dẫn HS trả lời thảo luận các câu hỏi C4 C5 SGK GV yêu cầu HS đọc phần em chưa biết SGK C4/ Lưỡi dao mỏng dao sắc, tác dụng áp lực, diện tích bị ép nhỏ ( lưỡi dao mỏng) tác dụng áp lực lớn ( dao dễ cắt gọt vật) III/ VẬN DỤNG C4/ C5/ Áp suất xe tăng lên mặt đường nằm ngang là: p1 = F1/S1 = 340000/1.5 = 226666.6N/m2 Ap suất xe ô tô lên mặt đường nằm ngang p2 = F2/S2 = 20000/0.025 = 800000N/m2 Áp suất xe tăng lên mặt đường nhỏ áp xuất xe ôtô lên mặt đường 3 Củng cố: (5’) 1/Hãy trả lời câu hỏi phần mở bài? p = F (13)Giải thích: máy kéo có xích giống xe tăng, áp xuất máy kéo tác dụng xuống mặt đường nhỏ so với áp xuất ô tô tác dụng xuống mặt đường máy kéo chạy bình thường dất mềm cịn tơ khó chạy đất mềm thường bị xa lầy 2/ nhắc lại ghi nhớ SGK 3/ vật có khối lượng m = 6kg đặt mặt bàn nằm ngang diện tích mặt tiếp xúc vật với mặt bàn S = 60 cm2 áp suất tác dụng lên mặt bàn là: a/ 10000N/m2 b/ 15000 N/m2 c/ 17000 N/m2 d/ 20000 N/m2 4 Hướng dẫn học nhà: (2’) - Làm tập từ 7.1 – 7.6 SBT - Xem trước 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THƠNG NHAU Tuần: 9 §8 ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THƠNG NHAU Ngày soạn: Tiết: 9 Ngày giảng: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Mơ tả thí nghiệm chứng tỏ tồn áp suất lỏng chất lỏng - Viết cơng thức tính áp suất chất lỏng, nêu tên đơn vị đại lượng có mặt cơng thức 2 Kĩ năng: - Vận dụng cơng thức tính áp suất chất lỏng để giải tập đơn giản - Nêu ngun tắc bình thơng dùng để giải thích số tượng thường gặp 3 Thái độ:- Rèn luyện tính trung thực, cẩn thận,nghiêm túc làm thí nghiệm. 2 Chuẩn bị: 1 Giáo viên: GV chuẩn bị cho nhóm nhóm gồm: - bình trụ có đáy C lỗ A, B hai thành bình bịt màng cao su mỏng - bình trụ thuỷ tinh có đĩa D tách rời dùng để làm đáy - bình thơng 2 Học sinh: III Tiến trình dạy: 1 Kiểm tra cũ: Áp suất ? Viết công thức, đơn vị áp suất ? 2 Bài mới: Tổ chức tình học tập: (3’) - Tại lặn sâu, người thợ lặn phải mặc áo lặn chịu áp suất lớn? Liệu áp suất chất lỏng có giống áp suất chất rắn mà ta học không ? Để giải thích câu hỏi này, hơm nghiên cứu học: * Bài 8: “Áp suất chất lỏng – Bình thơng nhau” Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: (9’) Tìm hiểu áp suất chất lỏng lên đáy bình thành bình - Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm - Mơ tả qua thí nghiệm u cầu HS dự đốn tượng xảy - Yêu cầu HS làm thí nghiệm - Từ điều HS thu thập sau quan sát thí nghiệm: GV yêu cầu HS trả lời câu C1 - Yêu cầu HS quan sát hình 8.2, vật rắn tác dụng lên mặt bàn áp - HS dự đốn tượng xảy ra? - HS làm thí nghiệm kiểm tra dự đốn - HS trả lời câu C1 - HS quan sát hình 8.2 trả lời - Không Chất lỏng gây áp (14)suất, áp suất có phương ? - Vậy áp suất chất lỏng có giống áp suất chất rắn khơng ? Hay có phải chất lỏng tác dụng áp suất lên bình theo phương chất rắn không ? suất theo phương Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu áp suất chất lỏng tác dụng lên vật lòng chất lỏng - ĐVĐ: Chất lỏng có gây áp suất trong lịng hay không ? - GV mô tả dụng cụ thí nghiệm - Hãy dự đốn tượng xảy - Yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra dự đốn thảo luận theo nhóm trả lời câu C3 - Yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu C4 - HS dự đốn - HS làm thí nghiệm kiểm tra - HS trả lời câu C3 - HS trả lời câu - HS đọc mục SGKC4 2./ Thí nghiệm 2: SGK 3./ Kết luận : Chất lỏng không gây áp suất lên thành bình, mà lên đáy bình vật lòng chất lỏng Hoạt động 3: (5’) Xây dựng cơng thức tính áp suất chất lỏng - Yêu cầu HS đọc mục SGK, sau đó khắc sâu kiến thức: - GV treo tập: Hãy tính áp suất lên đáy bể chứa đầy dầu cho biết bể cao 1,2m trọng lượng riêng dầu 000 N/m3 - Yêu cầu HS làm tập C7 - Gọi vài HS lên bảng làm bài, em khác làm vào tập tập - HS làm phần câu C7 II./ Công thức: p = d h (Pa) + p: AS đáy cột CL (Pa) + d: TLR chất lỏng (N/m3) + h:Chiều cao cột Clỏng(m) Hoạt động 4: (10’) Tìm hiểu nguyên tắc bình thơng nhau - Giới thiệu bình thơng - Yêu cầu HS đọc câu C5 - u cầu HS dự đốn mực nước bình trạng thái trạng thái mơ tả SGK - u cầu HS làm thí nghiệm - Qua kết thí nghiệm ta rút điều ? - Từ nhận xét chọn từ thích hợp để điền vào câu C5 - HS đọc câu C5 - HS dự đoán - HS làm thí nghiệm - Nxét: Khi chất lỏng đứng yên, áp suất chất lỏng điểm A,B phải nhau, hai cột chất lỏng A B phải độ cao - HS chọn từ thích hợp để điền vào câu C5 III./ Bình thơng nhau: Kluận: Trong bình thơng chứa chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng nhánh luôn độ cao Hoạt động 5:(5’) Vận dụng - Yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu C6 - Yêu cầu HS đọc trả lời câu C8, C9 - Yêu cầu HS đọc phần em chưa biết - HS làm việc cá nhân trả lời câu C6 - HS đọc trả lời câu C7,C8, C9 - GV chỉnh sửa câu trả lời HS IV./ Vận dụng: (15)3 Củng cố: (3’) Đọc phần ghi nhớ phần em chưa biết 4 Hướng dẫn học nhà: (2’) + Về nhà xem lại bài, làm lại câu C1  C9, học thuộc phần ghi nhớ làm tập 8.1  8.5 SBT / Trang 13, 14 Tuần: 1 0 §9 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN Ngày soạn: Tiết: 1 0 Ngày giảng: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - HS hiểu tồn áp suất khí khơng khí có trọng lượng,áp suất khí tác dụng lên vật theo hướng 2 Kĩ năng: - Giải thích số tượng thơng thường có liên quan đến áp suất khí - Rèn luyện khả tư ,quan sát tượng phân tích 3 Thái độ: - Rèn luyện tính trung thực, cẩn thận,nghiêm túc làm thí nghiệm II Chuẩn bị: 1 Giáo viên: * Cho lớp: cốc thủy tinh nhỏ, ống hút nước nhỏ, vỏ hộp đựng sữa giấy, tờ giấy trắng, hút móc quần áo, tranh vẽ hình 9.5 * Cho nhóm: li thủy tinh có chứa nước, ống thủy tinh nhỏ 2 Học sinh: III Tiến trình dạy: 1 Kiểm tra cũ: (5’) Câu 1: Sự khác áp suất chất lỏng áp suất gây chất rắn ? Viết cơng thức tính áp suất chất lỏng giải thích kí hiệu cơng thức Câu 2: Đặc điểm bình thơng ? Làm tập sbt: 8.1,8.2 2 Bài mới: (2’) Đặt vấn đề - Khi lộn ngược cốc nước đầy đậy kín tờ giấy khơng thấm nước nước có chảy ngồi khơng ? - Gv làm thí nghiệm sau hỏi HS: Tại ? -Để trả lời xác câu hỏi này,chúng ta nghiên cứu tiếp qua áp suất khí quyển. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: (13’) Tìm hiểu tồn áp suất khí quyển. - GV giới thiệu lớp khơng khí bao bọc xung quanh Trái Đất - Khơng khí có lượng khơng ?Vì sao? - Từ đó,Gv giới thiệu áp suất khí - GV: Để chứng tỏ tồn áp suất khí áp suất tác dụng theo phương nào,chúng ta tiến hành số thí nghiệm sau -Gv: Y/c làm thí nghiệm hình 9.2 - GV u cầu nhóm trình bày ý kiến câu C1 GV thống ý kiến GV gợi ý cho Hs câu hỏi sau: Khi hút bớt khơng khí vỏ hộp - HS: có,vì khơng khí chịu tác dụng lực hút Trái Đất - Hs làm TN H.9.2 SGK -HS thảo luận theo nhóm để trả lời C1 I Sự tồn áp suất khí quyển: 1 Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 2: thí nghiệm 3: Nhận xét: (16)thì áp suất khơng khí bên hộp tác dụng lên hộp so với áp suất khí (áp suất khơng khí bên ngồi hộp) tác dụng lên hộp ? Áp suất lớn ? Do áp lực lớn ? - Sau hoàn thành C1 - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo bước yêu cầu sgk - Y/c HS trả lời câu C2,C3 - GV cho HS đọc nội dung thí nghiệm sau Gv tóm tắt lại TN Ghê-rich cách cho HS quan sát H 9.4 SGK - Y/cầu HS thảo luận câu C4 - Gv thống phần trả lời HS -Qua thí nghiệm trên,áp suất khí tác dụng lên vật theo phương ? - HS trả lời… - HS làm thí nghiệm - Thảo luận theo nhóm để trả lời C2,C3 C2: khơng,vì áp suất khí gây áp lực đẩy nước lên C3: nước chảy từ ống ngồi Lúc ống thủy tinh trở thành bình thơng Do chênh lệch áp suất ,nước chảy từ nơi có áp suất cao nơi có áp suất thấp - HS lắng nghe làm việc cá nhân để trả lời C4 - HS : Theo phương Hoạt động 2: (10’) Tìm hiểu độ lớn áp suất khí quyển. : GV: Chúng ta biết tồn áp suất khí Vậy độ lớn áp suất tính ? tiếp tục nghiên cứu qua phần II - Gv giới thiệu thí nghiệm Tơ-ri-xe-li H6 sgk - Sau Gv đặt câu hỏi câu C5,C6,C7 - GV thông báo: thông thường người ta cần nói áp suất khí theo độ cao cột thủy ngân C5: C6: Tại A áp suất khí Tại B áp suất cột chất lỏng( thuỷ ngân) bên ống thủy tinh C7: p=h.d =0,76.136000 =103360 N/ m2 II Độ lớn áp suất khí quyển: 1 Thí nghiệm To ri xe -li: 2 Độ lớn áp suất khí quyển: -Áp suất khí áp suất cột thủy ngân trongống Torixeli -Người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí Hoạt động 3: (7’) Vận dụng Gv yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành câu C8,C9,C10,C11 - Gv giao câu C12 cho Hs nhà làm Trong câu hỏi ,Gv cho điểm miệng HS có câu trả lời C8: áp suất khí gây áp lực tác dụng lên tờ giấy theo phương thẳng chiều hướng lên làm cho tờ giấy miệng li khít chặt,nước khơng ngồi C11: h=10,336m III Vận dụng: C10: P = d.h = 136000.0,76 = 103360N/ m2 * Ghi nhớ: sgk/34 c Củng cố: (6’) HS đọc ghi nhớ,có thể em chưa biết Làm tập SBT ,nếu không đủ thời gian giao thành tập nhà d Hướng dẫn học nhà: (2’) - Về nhà ôn tập nội dung học để tiết sau kiểm tra Tuần: 1 1 (17)Tiết: 1 1 Ngày giảng: Tuần: 1 2 Bài 10 LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT Ngày soạn: Tiết: 1 2 Ngày giảng: I-MỤC TIÊU * Kiến thức: (18)- Viết cơng thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet, nêu tên đại lượng đơn vị đại lượng cơng thức - Giải thích số tượng đơn giản thường gặp vật nhúng chất lỏng.Biết ô nhiễm môi trường chất thảI từ phương tiện giao thông biển - Vận dụng cơng thức tính lực đẩy Acsimét để giải thích tượng đơn giản * Kĩ năng: Làm thí nghiệm cẩn thận để đo lực tác dụng lên vật để xác định độ lớn lực đẩy Acsimét * Thái độ: Có ý thức tìm hiểu biện pháp bảo vệ mơi trường có nguy nhiễm: tàu thuỷ nên dùng lượng sạch… II-CHUẨN BỊ Cho nhóm học sinh: - lực kế, giá đỡ, cốc nước, 1bình tràn, nặng (1N) III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: * Kiểm tra cũ: (3 phút). 1 Lấy ví dụ chứng tỏ tồn áp suất khí Độ lớn áp suất khí * Tổ chức tình học tập: SGK Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Họat động 2:Tác dụng chất lỏng lên vật nhúng chìm (15 phút) - u cầu HS nghiên cứu thí nghiệm hình 10.2 Thí nghiệm gồm có dụng cụ gì? Cách tiến hành TN? + Lực kế treo vật đo P + Lực kế treo vật nhúng nước đo P1 - Yêu cầu HS tiến hành TN theo nhóm đo P, P1 - Kết TN: P> P1 Dựa vào kết TN trả lời C1 Rút kết luận C2 Gv giới thiệu lực nhà bác học ACSIMÉT phát nên người ta gọi lực đẩy ACSIMÉT Chất thải từ tàu thuỷ khu du lịch gây ảnh hưởng gì? Nêu biện pháp khắc phục? - HS quan sát hình 10.2, trao đổi nhóm đề xuất phương án thí nghiệm - HS quan sát hình 10.3, trao đổi nhóm đề xuất phương án thí nghiệm I Tác dụng chất lỏng lên những vật nhúng chìm trong nó. - Một vật nhúng chất lỏng bị chất lỏng tác dụng lực đẩy, hướng từ lên Họat động 3: Tìm cơng thức tính độ lớn lực đẩy ACSIMÉT (15 phút) - u cầu HS đọc mơ tả tóm tắt dự đoán Nếu vật nhúng trongchất lỏng nhiều chất lỏng dâng lên nào? - GV tiến hành TN cho HS quan sát ghi lại kết TN Dựa vào kết TN suy nghĩ hoàn thành C3 Fđẩycủa chất lỏng lên vật tính bằng cơng thức nào? - Hs trả lời - Hs trả lời II Độ lớn lực đẩy ACSIMÉT 1 Dự đoán - Độ lớn lực đẩy lên vật nhúng chất lỏng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ 2 Thí nghiệm kiểm tra - Dụng cụ thí nghiệm: - Cách tiến hành thí nghiệm - Kết thí nghiệm: Fđẩy = P chất lỏng chiếm chỗ 3.Cơng thức tính độ lớn lực đẩy ACSIMÉT FA = d.V (19)riêng chất lỏng.FA độ lớn lực đẩy ACSIMÉT Họat động 4: Vận dụng (7 phút) Hãy vận dụng kiến thức học vào để trả lời C4, C5, C6, C7 - Hs trả lời câuhỏi III Vận dụngC4: Gầu nước ngập nước thì: P = P1 – Fđ Nên lực kéo giảm so với gầu nước ngồi khơng khí C5: FđA = d vA FđB = d vB Mà vA = vB FđA = FđB Củng cố: (4 phút) - Lực đẩy Ác – si – mét xuất mơi trường nào? Nó có phương chiều nào? - Nêu công thức tính độ lớn lực đẩy Ác – si – mét Dựa vào công thức cho biết độ lớn lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào yếu tố nào? Hướng dẫn nhà: (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Chuẩn bị báo cáo nghiên cứu kĩ thực hành để sau học Tuần: 1 3 THỰC HÀNH NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC - SI - MÉT Ngày soạn: Tiết: 1 3 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Viết đựơc cơng thức tính độ lớn lực đẩy ác - si - mét: F = P chất lỏng mà vật chiếm chỗ: F = d.V - Nêu tên đơn vị đại lượng công thức - Tập đề xuất phương án thí nghiệm sở dụng cụ thí nghiệm có - Biết vận dụng kiến thức để vận chuyển vật nhờ lực nâng nước giải thích tượng thực tế 2.Kĩ năng: - Sử dụng lực kế, bình chia độ … để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn lực đẩy ác - si - mét 3.Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, trung thực, đoàn kết II CHUẨN BỊ Cho nhóm học sinh: - lực kế GHĐ: N - Vật nặng có V = 50cm3 (khơng thấm nước) - bình chia độ - giá đỡ - bình nước - khăn lau khô (20)III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: * Kiểm tra cũ: (2 phút) - Nêu lại dự đoán Ác - si – mét lực đẩy ác - si – mét * Tổ chức tình học tập: - Để kiểm tra dự đốn tiến hành thực hành Họat động giáo viên Họat động học sinh Họat động 2: Phân phối dụng cụ cho nhóm HS, nêu muc tiêu thực hành, giới thiệu dụng cụ (5 phút) GV: Yêu cầu: Lớp phó học tập báo cáo kết chuẩn bị nhà HS nêu mục tiêu thí nghiệm HS lớp đọc phần chuẩn bị dụng cụ Gọi HS giới thiệu dụng cụ kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ nhóm HS nhóm khác kiểm tra tương tự báo cáo kết với GV Họat động 3: Phát biểu cơng thức tính FA nêu phương án thí nghiệm kiểm chứng (15 phút) GV: Yêu cầu HS: Đọc mục 1, 2/II em nêu dụng cụ, cách làm thí nghiệm tính FAvà đo trọng lượng phần nước tích bằng vật HS khác nghe bạn phát biểu; nhận xét; bổ sung HS: Thực yêu cầu GV Đo P F H11.1 H11.2 Đo V1 V2 H11.3 H11.4 Trả lời C1, 2, GV: Lưu ý HS: Các kết TN phải đo lần ghi vào mẫu báo cáo, tính trung bình Sau đó: Hồn thành báo cáoTH nộp cho GV Họat động 4: HS làm thực hành theo tài liệu, hoàn thành báo cáo thí nghiệm (16 phút) GV: Yêu cầu HS thực hành theo nhóm Quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn HS HS: Làm thực hành theo đơn vị nhóm, ghi kết vào báo cáo hồn thành báo cáo nộp cho GV I.Chuẩn bị dụng cụ - Báo cáo thực hành. (SGK - Trang 40, 42) II Nội dung thực hành 1 Đo lực đẩy ác si mét - Đo P vật ngồi khơng khí - Đo hợp lực F lực tác dụng lên vật chìm khơng khí - Tính lực đẩy ác si mét: FA = P - F 2 Đo trọng lượng phần nước tích bằng thể tích vật a Đo thể tích vật: - Đo thể tích nước V1 (đánh dấu vạch 1) - Nhúng vật vào bình Đo thể tích nước V2 (đánh dấu vạch 2) - Tính thể tích vật: V = V2 - V1 b.Đo trọng lượng chất lỏng tích thể tích vật: Đo P1 Đo P2 Đo trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: PN = P2 - P1 3 So sánh kết đo P FA, nhân xét rút kết luận. Họat động 5: Củng cố (6 phút) Thu dọn dụng cụ, Thu báo cáo thựchành Nhận xét chuẩn bị làm thực hành HS Họat động 6: Hướng dẫn nhà (1 phút) Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết”trang39 Ơn lại kiến thức học về:tính trọng lượng vật, tính FA (21)Tuần: 1 4 Bài 12 SỰ NỔI Ngày soạn: Tiết: 1 4 Ngày giảng: I- MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Giải thích vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu điều kiện vật - Giải thích tượng vật thường gặp đời sống - Biết ảnh hưởng chất khí thải môi trường ảnh hưởng việc rò rỉ dầu lửa vận chuyển sinh vật nước 2 Kĩ năng: - Làm thí nghiệm, phân tích tượng, nhận xét tượng 3 Thái độ: Rèn tính tích cực, tự giác học tập Có ý thức tìm biện pháp khắc phục tượng ô nhiễm môi trường nước khơng khí II CHUẨN BỊ Cho nhóm học sinh: - cốc thuỷ tinh to đựng nước - đinh - miếng gỗ có khối lượng lớn đinh - Hình vẽ tàu ngầm - ống nghiệm nhỏ đựng cát có nút đậy kín III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ: (4 phút) HS 1: Lực đẩy Ác- si – mét phụ thuộc vào yếu tố nào? Vật đứng yên chịu tác dụng lực cân có trạng thái chuyển động nào? HS 2: Chữa 10.6 Tổ chức tình học tập: (1 phút) GV:Tại thả vào nước viên gạch lại chìm cịn cục xốp lại nổi? GV: Bài học hôm xét kĩ xem vật nổi, vật chìm Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Họat động 2:Nghiên cứu điều kiện để vật nổi, vật chìm (15 phút). GV: Một vật lòng chất lỏng chịu tác dụng lực nào? (C1) Nêu phương chiều lực? GV: Chốt lại vấn đề sau Hs trả lời đúng, sai điều chỉnh GV: Em biểu diễn lực GV: Yêu cầu HS đọc trả lời C2 GV: Gọi HS nhận xét Chốt lại điều kiện vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng Khi vận chuyển dầu lửa mà bị rò rỉ tràn dầu gây ảnh hưởng gì? Chất khí thải sinh họat sản xuất người gây ảnh hưởng tới môi trường ntn? Nêu biện pháp khắc pphục ảnh hưởng trên? Hs: Nêu phương chiều lực? Hs: Họat động theo nhóm thực yêu cầu GV I.Điều kiện để vật nổi, vật chìm P > FA Vật chìm (Vật chuyển động xuống ) 2 P = FA Vật lơ lửng (Vật đứng yên) P < FA Vật (Vật chuyển động xuống dưới) (22)ĐVĐ: Như ta thấy, FA > P vật lên Cuối vật hẳn mặt thống cuả chất lỏng chuyển động nào? GV: Khi vật đứng yên mặt chất lỏng quan hệ P FA nào? Ta biết P không đổi Vậy lên đến mặt nước FA lại giảm GV: Gợi ý thêm.Hãy quan sát phần miếng gỗ mặt nước GV: Yêu cầu HS trả lời C3, 4, C5 GV:Hãy rút nhận xét vật mặt nước lực đẩy ác- si – mét tính nào? GV: tiếp tục cho HS thảo luận C6 để rút ý HS: Họat động theo nhóm thực yêu cầu Gv HS: Thảo luận nhóm C3, 4, 5, nêu phương án trả lời; nhận xét; bổ sung, ghi phần chốt kiến thức GV II Độ lớn lực đẩy Ác- si – mét vật mặt thoáng của chất lỏng F = d.V Trong đó: F: độ lớn lực đẩy Ác- si – mét d: Trọng lượng riêng chất lỏng V: thể tích phần vật chìm chất lỏng * Chú ý: Vật chìm xuống khi: dv > dl Vật đứng yên đáy bình: P = FA + F phút " lơ lửng " CL: dv = dl (P = FA= V.d, với V thể tích vật) " lên mặt CL: dv < dl (P = FA=V.d, với V thể tích phần chìm vật chất lỏng) Họat động 4: Vận dụng (7 phút) Vận dụng: Cho HS làm C7, 8, 9. C8 d (Hg) = 136 000 N/m3 d (sắt) = 78 000 N/m3 d (gỗ) = 000 N/m3 Củng cố: (3 phút) ? Nhúng vật chất lỏng xảy trường hợp với vật? So sánh P FA? ? Vật lên mặt chất lỏng vật phải có điều kiện nào? Đọc ghi nhớ SGK Hướng dẫn nhà (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 13 (SGK) Tuần: 1 5 BÀI 13 CÔNG CƠ HỌC Ngày soạn: Tiết: 1 5 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Biết dấu hiệu để có cơng học - Nêu ví dụ thực tế để có cơng học khơng có cơng học - Phát biểu viết cơng thức tính cơng học Nêu tên đại lượng đơn vị đại lượng công thức - Vận dụng công thức tính cơng học trường hợp phương lực trùng với phương chuyển rời vật - Biết nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tắc đường, đường giao thông lại khó khăn 2 Kĩ năng: - Phân tích lực thực cơng - Tính cơng học (23)- Rèn tính cẩn thận, kiên trì làm việc Có ý thức tìm giải pháp khắc phục tình trạng tắc đường cải thiện chất lượng đường giao thông II CHUẨN BỊ * Cho lớp: tranh vẽ: - Con bò kéo xe - Vận động viên cử tạ, - Máy xúc đất làm việc III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ: (4 phút) - Trả nhận xét kết thực hành HS Tổ chức tình học tập: (1 phút) - Vào SGK Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Họat động 2: Điều kiện để có cơng cơ học (20 phút) GV: u cầu HS đọc thông tin suy nghĩ để trả lời C1? +Trường hợp lực bò kéo thực công học + Trường hợp lực người lực sĩ đỡ tạ không thực công học Trường hợp có cơng học có đặc điểm chung gì? Khác so với trường hợp khơng có cơng học? GV: C2? GV: Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tắc đường, đường giao thơng lại khó khăn? Tìm giải pháp khắc phục tình trạng trên? GV: Nhận xét chốt phương án đúng, chuyển phần II - HS trả lời C1: - HS trả lời C2 - HS đến thống câu trả lời, ghi kết luận - HS thảo luận theo nhóm để trả lời C3, C4 Cử đại diện nhóm trả lời; nhận xét; bổ sung I Khi có cơng có học 1.Nhận xét: Có cơng học có lực tác dụng vào vật vật chuyển dời 2.Kết luận: - Chỉ có cơng học có lực tác dụng vào vật làm làm cho vật chuyển dời - Công học công lực - Công học thường gọi tắt công 3 Vận dụng Câu3: Chọn: A, C, D Câu4: A - Lực kéo đầu tầu hoả B - Lực hút Trái đất (Trọng lượng) làm bưởi rơi xuống C - Lực kéo người cơng nhân Họat động 3: Tìm hiểu cơng thức tính cơng học (15 phút) GV: HS đọc thơng tin SGK để: Nêu cơng thức tính cơng học? Đơn vị đại lượng? Khi áp dụng cơng thức tính cơng học ta cần ý gì? GV: Nhận xét, chốt kiến thức, ghi bảng nêu điểm cần ý tính công A GV: Yêu cầu HS họat động cá nhân làm C5, 6, Gọi HS chữa 5, bảng, GV: Nhận xét, chốt câu Hs: Nêu tên giải thích đại lượng có cơng thức? HS: HĐ cá nhân trả lời câu hỏi HS làm C7 chỗ HS lại tự giải tập so sánh kết với bạn II.Cơng thức tính cơng học 1 Cơng thức tính cơng học A = F.s Trong đó: A cơng lực (J) F lực t/d vào vật (N) S quãng đường vật d/c (m) Khi: F = N, S = m Thì: A = N m = Nm = J * Chú ý: - Nếu vật chuyển dời khơng theo phương lực cơng tính cơng thức khác - Nếu vật chuyển dời theo phương vng góc với phương lực A = o 2 Vận dụng: Làm C5, 6, * Ghi nhớ: (SGK) Họat động 4: Củng cố (4 phút) Nêu điều kiện để có công học (24)HS đọc phần ghi nhớ SGK Hướng dẫn nhà: (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết”.Đọc trước 14 (SGK) * Tìm giải pháp khắc phục tình trạng tắc đường thành phố cải thiện chất lượng đường giao thôngở địa phương em Tuần: 1 6 ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNGBài 14 Ngày soạn: Tiết: 1 6 Ngày giảng: I - MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Phát biểu đinh luật công dới dạng: Lợi lần lực thiệt nhiêu lần đ-ờng - Vận dụng định luật để giải tập mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, ( giải đợc tập địn bẩy) 2 Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm để rút mối liên hệ yếu tố: Lực tác dụng quãng đường dịch chuyển để xây dựng định luật công 3 Thái độ: - Cẩn thận, nghiêm túc, xác II-CHUẨN BỊ Cho nhóm học sinh: - thớc có GHĐ:30cm ; ĐCNN:1mm - giá đỡ - nằm ngang - ròng rọc - nặng 100 - 200N - lực kế 2.5N - 5N - dây kéo cớc Cho lớp: - đòn bẩy - thước thẳng - nặng 200g - nặng 100g III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ: (4 phút) Viết cơng thức tính cơng thức tính cơng học? Nêu tên đơn vị đại lượng có cơng thức? Làm BT1 (SBT) Tổ chức tình học tập: (1 phút) Giới thiệu SGK Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Họat động 2: Làm thí nghiệm để rút định luật công (20 phút) GV điều khiển Hs đến thống câu trả lời HS đọc thông tin Dụng cụ? Cách tiến hành? HS tiến hành TN để thu thập thông tin - HS trả lời C1 -HS trả lời C2 I Thí nghiệm * Dụng cụ: H14.1 - SGK *Cách tiến hành: SGK- Trang 49 *Kết TN: (25)GV: yêu cầu HS làm C1 GV: yêu cầu HS làm C2 GV: yêu cầu HS làm C3 GV: yêu cầu HS làm C4 - HS trả lời C3 -HS trả lời C4 *Kết luận: (SGK) - lực - đường đi - công Họat động 3: Định luật công (5 phút) GV: Gọi HS đọc thông tin Phát biểu định luật công? II.Định luật công Không máy đơn giản cho ta lợi cơng, lợi lần lực thiệt nhiêu lần đường ngược lại Họat động 4: Vận dụng: (10 phút) HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi phần vận dụng * Củng cố: (4 phút) HS đọc phần ghi nhớ SGK * Hướng dẫn nhà: (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em cha biết” Ôn tập phần kiến thức họ dể sau ôn tập Tuần: 1 7 ÔN TẬP HKI Ngày soạn: Tiết: 1 7 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Ơn tập, hệ thống hố kiến thức phần học, vận dụng kiến thức học vào giải số tập - Có ý thức trách nhiệm cao học tập 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ giải tập học sinh 3 Thái độ: Rèn tính tích cực, tự giác, học tập. II CHUẨN BỊ *Mỗi học sinh: Đề cương ôn tập. III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Tổ chức tình học tập (2 phút) Nêu mục tiêu Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Họat động 2: Ôn tập (18 phút) GV: Gọi HS tự trả lời câu hỏi phần ôn tập SGK - trang 62, 63 từ C1- C16 1.Chuyển động học làgì? Cho VD? Lấy VD chứng tỏ chuyển động có tính chất tương đối 3 Cơng thức tính vận tốc 4 Chuyển động đều, chuyển động không đều? 5.Lực? GV: nhận xét, bổ sung, sửa lại kết HS: Thực yêu cầu GV A ÔN tập - Chuyển động học: SGK - Cơng thức tính vận tốc: v = S/t - Chuyển động đều, chuyển động không - Lực (26)Họat động 3: Vận dụng (23 phút) GV: Yêu cầu HS đứng chỗ trả lời nhanh tập trắc nghiệm HS: suy nghĩ phút để trả lời câu hỏi phần vận dụng C1? C2? C3? C4? C5? C6? GV: Gọi HS lên bảng tóm tắt câu1, Tổ chức HS thảo luận nêu phương án giải giải bảng - HS trả lời C1 - HS trả lời C2 - HS trả lời C3 - HS trả lời C4 - HS trả lời C5 -HS trả lời C6 - HS lên bảng làm HS: Tự giải tập theo phương án gợi ý; sáng tạo, sau so sánh kết với bạn Chốt kiến thức theo GV B Vận dụng I Trắc nghiệm khách quan C1: Chọn D C2: Chọn A C3: Chọn B C4: Chọn A C5: Chọn D C6: Chọn D 2 Bài tập tự luận C1 vtb1 = S1 / t1 = 100/25 = 49 (m/s) vtb2 = S2 / t2 = 50/ 20 = 2, (m/s) vtb = S1 + S2 / t1 + t2 = 150 / 45 = 3, 33 (m/s) C3 Do vật giống nên: PM = PN VM = VN (1) Khi M, N đứng yên ( cân chất lỏng) FA1 = PM (2) FA2 = PN (3) Từ 1, 2, ta suy ra: FA1 = FA2 (đpcm) Mặt khác: FA1 = d1.VM1 FA2 = d2.VM2 Mà FA1 = FA2 Suy ra: d1.VM1= d2.VM2 Do VM1> VM2 (hình vẽ) suy ra: d1 < d2 Vậy lực đẩy ác si mét nhau; d1 < d2 Họat động 4: Hướng dẫn nhà (2 phút): Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK (bài ôn tập) Làm hết tập SBT (27)Tiết 18 - Tuần 18 Ngày soạn:22/12/2011 KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức phần chuyển động học, phần áp suất lực tác dụng học kì I - Vận dụng kiến thức học để giải thích tượng thực tế 2 Kĩ năng: - Rèn luyện cách làm tập vật lí tính độc lập tự giác suy nghĩ. 3 Thái độ: - Rèn ý thức làm nghiêm túc, độc lập, tự giác, trung thực II CHUẨN BỊ Cho lớp: Đề kiểm tra, đáp án III ĐỀ KIỂM TRA - ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Vi tính trang bên IV-CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN Củng cố: Thu kiểm tra Nhận xét ý thức chuẩn bị làm kiểm tra HS Hướng dẫn: (28)Tuần: 2 0 CÔNG SUẤT Ngày soạn: Tiết: 1 9 Ngày giảng: I-MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hiểu công suất công thực 1s, đại lượng đặc trưng cho cho khả thực công nhanh hay chậm người, vật máy móc Biết lấy ví dụ minh họa - Viết biểu thức tính cơng suất, đơn vị công suất Vận dụng để giải tập định lượng đơn giản 2 Kĩ năng: Biết tư từ tượng thực tế để xây dựng khái niệm đại lượng công suất 3 Thái độ: Rèn tính tích cực, tự giác, tìm tịi nghiên cứu học tập. II-CHUẨN BỊ Cho lớp: Chuẩn bị tranh 15.1 số tranh vẽ cần cẩu, palăng. III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1 Kiểm tra cũ: (5 phút) C1: Phát biểu định luật công Làm 14.1 (chọn E) 2 Tổ chức tình học tập: Cùng thực công để biết làm việc khỏe hơn, tìm hiểu 16: Cơng suất Giơí thiệu phần I: Ai làm việc khỏe hơn? Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Họat động Ai làm việc khỏe hơn? (7 phút) GV: Yêu cầu HS họat động theo nhóm C1? C2? GV điều khiển HS đến thống câu trả lời, ghi phương án chọn HS đọc thông tin - HS trả lời C1 - HS trả lời C2 I Ai làm việc khỏe hơn? C1:A1 = 640 J A2 = 960 J C2 Chọn c d a - Khơng (t) người khác b - Khơng (A) người khác C3 - Dũng - Khi thực công anh Dũng (t) Họat động 2: Thơng báo khái niêm cơng thức tính cơng suất (7 phút) Gv: Cơng thức tính cơng suất? Gv: Nêu tên giải thích đại lượng có cơng thức? Gv: Đơn vị đại lượng? Khi áp dụng cơng thức tính cơng suất ta cần ý gì? HS đọcthơng tin - HS trả lời II.Công suất. 1 Khái niệm: Đại lượng xác định công thực đơn vị thời gian gọi công suất 2 Công thức tính cơng suất P = A: t, Suy ra: A = P t; t = A: P Họat động 3: Tìm hiểu đợn vị cơng suất (8 phút) GV: Yêu cầu HS: Đọc thông tin mục III, nêu tên đơn vị công suất, cách đổi đơn vị HS: Thực yêu cầu GV, ghi phần chốt kiến thức GV III Đơn vị cơng suất. Là t (w), ngồi dùng số đơn vị: kw, Mw w = J/s kw = 000 vv Mw = 000 kw = 000 000 w Họat động 4: Vận dụng (10 phút) Vận dụng: HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi phần vận dụng: C4, 5, 6. Củng cố: (7 phút) HS đọc phần ghi nhớ SGK Hướng dẫn nhà: (1 phút) (29)Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập 15 SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Tuần: 2 1 CƠ NĂNG Ngày soạn: Tiết: 2 0 Ngày giảng: I- MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Tìm ví dụ minh họa cho khái niệm năng, năng, động - Thấy cách định tính hấp dẫn vật phụ thuộc vào độ cao vật so với mặt đất động vật phụ thuộc vào khối lượng vận tốc vật Tìm ví dụ minh họa - Biết vật có vận tốc lớn (có Wđ lớn) tham gia giao thơng gặp cố việc xử lí có nhiều khó khăn vật rơi từ cao xuống gây nhiều nguy hiểm nghiêm trọng 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu… Thái độ: - Hứng thú học tập mơn Có thói quen quan sát tượng thực tế vận dụng kiến thức học giải thích tượng đơn giản - Có ý thức tn thủ qui tắc an tồn giao thơng an toàn lao động II- CHUẨN BỊ Cho nhóm học sinh: Lị xo làm thép uốn thành vòng tròn Lò xo nén sợi dây len, miếng gỗ nhỏ, bao diêm Cả lớp: Tranh phóng to mơ tả thí nghiệm (hình 16.1a, b SGK) Tranh phóng to hình 16.4 (SGK), bi thép, máng nghiêng, miếng gỗ, cục đất nặn III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Tổ chức tình học tập (5 phút) - Kiểm tra: nêu định nghĩa, cơng thức, đơn vị tính cơng suất - Giới thiệu mới: SGK (30)Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung ghi bảng Gv thông báo khái niệm I Cơ năng: SGK Họat động 2: Hình thành khái niệm (15 phút) GV: - Treo tranh vẽ hình 16.1 SGK Quả nặng A đứng n mặt đất khơng có khả sinh công - Nếu đưa nặng A lên độ cao vật có khả sinh cơng hay khơng? Từ rút vật có khơng? GV: Nếu vật A vị trí cao vật nào? GV: Thế vật khôngnhững phụ thuộc vào vị trí vật so với mặt đất mà phụ thuộc vào khối lượng vật Thông báo phần ý SGK GV: Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm GV: Cho HS dự đốn kết xảy ra, sau HS làm TN, cung quan sát tượng trả lời C2 GV: Nếu nén lị xo nhiều tượng xảy nào? Và tượng chứng tỏ điều gì?Thế phụ thuộc vào độ biến dạng lò xo gọi đàn hồi HS: Trả lời C1 HS: Trao đổi nhóm để trả lời HS: Tiến hành TN nén lò xo cách kéo dây, cài chốt đặt lên vật miếng gỗ II Thế năng 1.Thế hấp dẫn - Khi vật nằm mặt đất hấp dẫn vật - Thế phụ thuộc: + Độ cao + Khối lượng 2 Thế đàn hồi * Nhận xét: Lò xo bị nén nhiều cơng lị xo sinh lớn, lớn Họat động 3: Hình thành khái niệm động (17 phút) GV: Giới thiệu dụng cụ TN Quan sát TN, trả lời C3, C4, C5 GV: Vậy động phụ thuộc vào yếu tố nào? GV: Hướng dẫn HS làm TN thả cầu A lăn máng nghiêng vị trí cao vị trí tới đập vào B, đáng dấu quãng đường di chuyển B, so sánh với quãng đường TN C7, C8 GV: Vậy động vật phụ thuộc vào yếu tố nào? HS: Trả lời GV: Vậy động hai dạng Một vật vừa có động vừa Cơ = động + Các vật có vận tốc lớn (có Wđ lớn) tham gia giao thơng gặp cố việc xử lí sẽ? Vì vật rơi từ cao xuống gây nhiều nguy hiểm nghiêm trọng? Nêu giải pháp khắc phục cố trên? HS: Tiến hành TN, cho cầu A lăn máng nghiêng đập vào khúc gỗ B HS: Tiến hành TN trả lời C6 HS: Đọc làm TN Thảo luận trả lời III Động năng 1.Khi vật có động năng - TN1: ( hình 16.3 SGK) Cơ vật có chuyển động gọi động 2 Động vật phụ thuộc vào yếu tố nào? - TN 2: (hình 16.3 SGK) Nhận xét: Động cầu A phụ thuộc vào vận tốc vật - TN3: Nhận xét: Động phụ thuộc vào khối lượng vật * Kết luận: Động phụ thuộc vào: - Vận tốc vật - Khối lượng vật Họat động 4: Vận dụng (4 phút) Gv: yêu cầu Hs trả lời C9, 10 Hướng dẫn nhà: (1 phút) (31)Tuần: 2 2 TỔNG KẾT CHƯƠNG I CƠ HỌC Ngày soạn: Tiết: 2 1 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Ôn tập hệ thống hoá kiến thức phần học để trả lời câu hỏi phần ôn tập 2 Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học để giải tập phần vận dụng 3 Thái độ: - Rèn ý thức học tập chăm chỉ, nghiêm túc II CHUẨN BỊ - GV viết sẵn mục I phần B bảng phụ phiếu học tập để phát cho HS - GV đưa phương án kiểm tra HS theo tên cụ thể.Tương ứng với hỏi phần ôn tập phần vận dụng để đánh giá kết học tập học sinh chương cách toàn diện - Học sinh chuẩn bị phần A - Ôn tập nhà sẵn III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (2 phút) *Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị câu hỏi nhà HS *Tổ chức tình học tập: Giới thiệu phần mục tiêu. Họat động 2: Ôn tập (10 phút) Họat động giáo viên Họat động học sinh ghi chép GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo phần kiến thức - Động hoc động lực học - Tĩnh học chất lỏng - Công Trả lời câu hỏi sau: 1 Chuyển động học làgì? Cho VD? 2 Lấy VD chứng tỏ chuyển động có tính chất tương đối 3, Cơng thức tính vận tốc 4 Chuyển động đều, chuyển động không đều? Lực? Cách biểu diễn lực? Lực cân bằng? Định luật công? Công suất cho ta biết điều gì? Định luật bảotồn năng? VD? A.ÔN tập I Phần học: (C1 - C10) - Chuyển động học - Cơng thức tính vận tốc - Chuyển động đều, chuyển động không - Lực - Cách biểu diễn lực - Lực cân II Phần tĩnh học chất lỏng. (C11 -C12) - Lực đẩy ác si mét - Điều kiện để vâtnổi, chìm, lơ lửng III Phần công năng. - Định luật công - Công suất (32)Họat động 3: Vận dụng (12 phút) Gv yêu cầu Hs suy nghĩ phút để trả lời câu hỏi phần vận dụng C1? C2? C3? C4? C5?2 - không đổi C6? B Vận dụng I Trắc nghiệm khách quan C1: Chọn D C2: Chọn A C3: Chọn B C4: Chọn A C5: Chọn D C6: Chọn D GV: Yêu cầu HS suy nghĩ cách không đổ2.Giải, nêu phương án giải tập GV: Chốt lời giải gọi HS lên bảng chữa II Bài tập. Bài 3, - SGK trang 65 Lời giải: SGV Họat động 4: Trị chơi chữ (10 phút) GV: Treo bảng trị chơi chữ H18.3 Tổ chức HS chơi theo nhóm ( đội) Bốc thăm đội câu Đội diểm cao đội thắng C Trị chơi chữ. 1- cung; 2- khơng đổi; - bảo tồn - công suất - ác si mét 6- tương đối - 8- Dao động - lực cân Họat động 4: Vận dụng (10 phút) Hướng dẫn nhà (1 phút) (33)Tuần: 2 3 CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?Chương 2: Nhiệt học Ngày soạn: Tiết: 2 2 Ngày giảng: I.MỤC TIÊU 1 Kiến thứ c: - Kể số tượng chứng tỏ vật chất cấu tạo cách gián đoạn từ hạt riêng biệt, chúng có khoảng cách - Bước đầu nhận biết thí nghiệm mơ hình tương tự thí nghiệm mơ hình tượng cần giải thích - Dùng hiểu biết cấu tạo hạt vật chất để giải thích số tượng thực tế đơn giản 2 Thái độ: - u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống 3 Thái độ: - Kích thích HS yêu thích mơn II CHUẨN BỊ * Cho nhóm học sinh: - bình chia độ GHĐ: 100cm3, ĐCNN: 2cm3. - bình đựng 50cm3 ngơ. - bình đựng 50cm3 cát khơ mịn. III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra: Vật liệu thí nghiệm HS chuẩn bị. * Vào bài: Giới thiệu mở chương 19 Họat động 2: Tìm hiểu cấu tạo chất (15 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng GV: Yêu cầu HS: đọc thông tin phần I nhớ lại kiến thức cấu tạo chất học mơn hố để trả lời câu hỏi sau: Các chất có cấu tạo từ hạt riêng biệt khơng? Hình 19.3 cho ta biết điều gì? Tại nhìn chất lại dường liền khối? Hs: nghe ghi I.Các chất có cấu tạo từ các hạt riêng biệt không? Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt vô nhỏ gọi nguyên tử, phân tử Nguyên tử hạt chất nhỏ vật chất Phân tử nhóm nguyên tử kết hợp lại Vì nguyên tử, phân tử vơ nhỏ bé nên chất nhìn liền khối Họat động 3: Tìm hiểu khoảng cách nguyên tử, phân tử (12 phút) GV: Yêu cầu HS đọc thông tin TN mô hình GV: thơng báo mục đích TN - Kết TN? - Nhận xét thể tích hỗn hợp so với tổng thể tích ban đầu? - Giải thích? - Dựa vào TN mơ hình giải thích TN vào GV? Qua thí nghiệm em có kết luận gì? GV: Chốt kết luận, ghi bảng HS: - Tiến hành làm TN mơ hình theo nhóm HS: tiếp thu kiến thức, ghi II.Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách hay khơng? 1.Thí nghiệm mơ hình: (Câu - SGK, trang 69) - Giải thích: Do hạt gạo nằm xen kẽ vào khoảng cách hạt ngô 2.Kết luận: (34)Họat động 4: Vận dụng – Củng cố (10 phút) HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi phần vận dụng (C3, 4, 5) Nguyên tử, phân tử có đặc điểm gì? Các chất cấu tạo nào? Giữa phân tử, nguyên tử có khoảng cách khơng? HS đọc phần ghi nhớ SGK Họat động 5: Hướng dẫn nhà (3 phút). Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 20 (SGK) Tuần: 2 4 NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN? Ngày soạn: Tiết: 2 3 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Giải thích chuyển động Bơ - rao - tương tự chuyển động bóng bay khổng lồ vô số HS xô đẩy từ phía chuyển động Bơ- rao - Nắm phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt độ vật cao Giải thích nhiệt độ cao tượng khuếch tán xảy nhanh 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ phân tích, quan sát tượng thí nghiệm 3 Thái độ: - Kiên trì cơng việc tiến hành thí nghiệm, u thích mơn học. II CHUẨN BỊ: * Cho lớp: GV làm trước thí gnhiệm tượng khuếch tán dung dịch đồng sunfát (hình 20.4 -SGK) Nếu có điều kiện GV cho hs làm thí nghiệm tượng khuếch tán theo nhóm từ trước phịng học môn: ống trước ngày, ống làm trước ngày, ống làm học - Tranh vẽ phóng to hình 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (6 phút) *Kiểm tra cũ: Các chất cấu tạo nào? Bỏ thêm thìa muối nhỏ vào cốc nước đầy, cốc nước khơng bị trào ngồi Hãy giải thích? *Tổ chức tình học tập: Như SGK Họat động 2: Thí nghiệm Bơ- Rao (7 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng GV dùng tranh phóng to thơng báo lại kết HS: đọc thông tin Mô tả lại TN bơ -rao Kết quả? HS: Tiếp thu, ghi kiến thức trọng tâm theo GV I.Thí nghiệm Bơ -Rao - Quan sát: hạt phấn hoa nước kính hiển vi - Kết quả: Chúng chuyển động khơng ngừng phía Họat động 3: Tìm hiểu chuyển động nguyên tử, phân tử (10 phút) GV: Nhắc lại thí nghiệm mơ hình: Trộn rượu với nước yêu cầu: C1? C2? HS đọc thơng tin, thảo luận nhóm để trả lời C1, C2, C3 (35)C3? GV: điều khiển HS trả lời C1, C2, C3 Gv: rút kết luận Chốt phương án trả lời ghi bảng HS: Tiếp thu, ghi thông tin vào C2: Các HS tương tự phân tử nước C3: Các phân tử nước chuyển động không ngừng đến va chạm vào hạt phấn hoa từ nhiều phía Các va chạm khơng cân nên làm cho hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng * Kết luận: Mọi nguyên tử, phân tử cấu tạo nên chất chuyển động không ngừng Họat động 4: Tìm hiểu mối quan hệ chuyển động phân tử t o (10 phút) GV: Trong TN Bơ - Rao ta tăng nhiệt độ chuyển động hạt phấn hoa thay đổi nào? Tại hạt phấn hoa lại chuyển động nhanh? GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS Chuyển động phân tử có liên quan đến nhiệt độ? GV: Chốt phương án trả lời, ghi bảng HS: Tiếp thu, ghi III.Chuyển động phân tử và nhiệt độ - Nhiệt độ cao phân tử, nguyên tử chuyển động nhanh - Do chuyển động nguyên tử, phân tử liên quan đến nhiệt độ nên chuyển động gọi chuyển động nhiệt Họat động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (12 phút) Vận dụng- Củng cố: GV:giới thiệu C4 ( H20.4) để hs nêu tượng khuếch tán: * Hiện tượng khuếch tán: Là tượng nguyên tử, phân tử chất chuyển động xen kẽ, hoà lẫn vào nguyên tử, phân tử chất - Tổ chức HS làm C5, phần vận dụng, đọc phần ghi nhớ Hướng dẫn nhà: Tìm hiểu tượng khuếch tán: có ảnh hưởng đến môi trường đời sống người ntn? Học thuộc làm hết tập 20 SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 21 (SGK) Tuần: 2 5 NHIỆT NĂNG Ngày soạn: Tiết: 2 4 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thứ c: - Phát biểu định nghĩa nhiệt mối quan hệ nhiệt với nhiệt độ vật - Tìm thí dụ thực công truyền nhiệt - Phát biểu định nghĩa đơn vị nhiệt lượng 2 Kĩ năng: - Sử dụng thuật ngữ như: nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt 3.Thái độ: (36)II CHUẨN BỊ * Cho nhóm học sinh: - miếng kim loại đồng tiền kim loại - cốc nhựa + thìa nhơm * Chuẩn bị cho GV - bóng cao su - miếng kim loại ( đồng xu) - phích nước nóng - thìa nhơm - cốc thuỷ tinh - banh kẹp, đèn cồn, diêm III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra cũ: 1 Các chất cấu tạo nào? Vận tốc nguyên tử, phân tử phụ thuộc vào nhiệt độ nào? 2 Trong q trình chun hố học có đặc điểm gì? *Tổ chức tình học tập: GV:Thả bóng rơi, yêu cầu HS quan sát nhận xét độ cao bóng Hiện tượng có vi phạm đinh luật bảo tồn khơng? Nếu khơng bóng biến đâu? Họat động 2: Tìm hiểu nhiệt (12 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng GV:Yêu cầu học sinhđọc thông tin Động gì? Tìm mối quan hệ nhiệt nhiệt độ vật? Đơn vị nhiệt năng? GV: Chốt kiến thức, ghi bảng Học sinh: Tiếp thu kiến thức, ghi theo phần chốt kiến thức GV Hs: Đọc thông tin - HS trả lời I.Nhiệt năng 1 Định nghĩa: Tổng động phân tử cấu tạo nên vậr gọi nhiệt vật 2 Mối quan hệ nhiệt năng nhiệt độ vật. - Nhiệt độ vật cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn 3 Đơn vị nhiệt năng: Là Jun (J) Họat động 3: Cách làm thay đổi nhiệt (10 phút) GV:Tổ chức học sinh họat động trên, yêu cầu HS đọc thông tin: Nêu cách làm thay đổi nhiệt vật? Cho ví dụ Hs: Đọc thông tin; II.Cách làm thay đổi nhiệt vật - Nhiệt vật thay đổi cách: + Thực công (đem cọ xát vật) + Truyền nhiệt: Là cách làm thay đổi nhiệt vủa vật mà không cần thực công (hơ lửa, nhúng vào nước nóng) Họat động 4: Tìm hiểu nhiệt lượng (6 phút) - GV thông báo định nghĩa nhiệt lượng đơn vị đại lượng có mặt cơng thức Giải thích đơn vị J nhiệt lượng? III.Nhiệt lượng 1 Định nghĩa: - Phần nhiệt mà vật nhận thêm vào hay bớt trình truyền nhiệt gọi nhiệt lượng 2 Đơn vị: Jun (J) Họat động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (12 phút) * Vận dụng: Tổ chức HS trả lời cá nhân câu 3, 4, phần vận dụng (37) Nêu kiến thức trọng tâm HS đọc phần ghi nhớ * Hướng dẫn nhà: Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT ( 21) Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 22 (SGK) Tuần: 2 6 KIỂM TRA 45 PHÚT Ngày soạn: Tiết: 2 Ngày giảng: I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức phần công, công suất phần nhiêt dã học - Vận dụng kiến thức học để giải thích tượng thực tế 2 Kĩ năng: - Rèn luyện cách làm tập vật lí tính độc lập tự giác suy nghĩ. 3 Thái độ: - Rèn ý thức làm nghiêm túc, độc lâp, tự giác, trung thực II CHUẨN BỊ Cho lớp: Đề kiểm tra, đáp án III ĐỀ KIỂM TRA - ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Vi tính trang bên IV-CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN (3 phút) Củng cố: Thu kiểm tra Nhận xét ý thức chuẩn bị làm kiểm tra HS Hướng dẫn: (38)Mã đề LY 8- 045-2211-1925-1216-0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN VẬT LÍ LỚP 8. Thời gian làm 45phút NỘI DUNG Nhận biết CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨCThông hiểu Vận dụng TỔNG Cơ C1, 2, (1, đ) 3 (1, 5) Nguyên tử, phân tử, nhiệt C 4, 5, (1, 5đ) C7, (3, đ) 5 (5, 0) Lực - Công C9 (3, đ) (3, 5) Tổng (39)Mã đề LY 8- 045-2211-1925-1216-0 ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ LỚP 8Thời gian làm 45phút *** Điểm Lời phê cô giáo Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước phương án trả lời đúng: Câu 1: A Trong trình học động vật bảo tồn B Trong q trình học vật bảo tồn C Trong q trình học, hấp dẫn vật bảo toàn D Trong trình học, đàn hồi vật bảo toàn Câu Trong vật sau vật năng? A Vật nằm yên mặt đất B Hòn bi lăn mặt đất C Con chim đậu nhà D Quả bóng bay cao Câu Trong vật sau vật khơng năng? A Viên đạn bay B Lò so để tự nhiên độ cao so với mặt đất C Hòn bi lăn mặt đất D Lò xo bị ép đặt mặt đất Câu Tính chất sau nguyên tử, phân tử? A Chuyển động khơng ngừng B Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên C Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách D Chuyển động nhanh nhiệt độ cao Câu Khi đun nóng khối nước thì: A Thể tích nước giảm B Khối lượng nước tăng C Nhiệt nước tăng D Trọng lượng nước giảm Câu Khi nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên đại lượng sau tăng lên? A Nhiệt độ vật B Trọng lượng vật C Khối lượng vật D Cả khối lượng lẫn trọng lượng vật Câu (2 điểm) Trong thực tế người ta ứng dụng q trình chuyển hố động để làm gì? Viêc làm có tác dụng bảo vệ môi trường nào? Câu (1, điểm): Khi ném vật lên cao ta thấy lên cao vật chuyển động chậm dần Hãy dùng định luật bảo toàn để giải thích tượng Bỏ qua ma sát Câu (3, điểm): Vật A hình vẽ bên có khối lượng 80 kg kéo lên lực F a) Hỏi lực kéo F bao nhiêu? b) Tính cơng lực kéo vật kéo lên cao mét? Bỏ qua lực ma sát, trọng F lượng dây ròng rọc (40)(41) PTRƯỜNG THCS HỒNG PHONG Mã đề LY 8- 045-2211-1925-1216-0 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MƠN VẬT LÍ LỚP 8. Thời gian làm 45phút CÂU PHẦN NỘI DUNG ĐIỂM 1, 2, 3, 4, 5, 1 - B - D - C - B - D - A 3, 7 * Ứng dụng q trình chuyển hố động năng: Sử dụng dòng nước từ cao chảy xuống làm quay tua bin máy phát điện, cối giã gạo * Tác dụng với mơi trường: Điều tiết dịng chảy, hạn chế lũ lụt dự trữ nước, bảo vệ môi trường 1, 1, 8 - Khi ném vật lên cao ta dự trữ cho vật lượng dạng động - Khi vật lên cao vật lớn động vật chuyển hoá sang - Vì động vật giảm vận tốc vật giảm nên vật chuyển động chậm dần 0, 0, 0, 9 m =80 kg P = 800 N Do dùng ròng rọc động nên: F = P: = 800: = 400 (N) Công lực kéo là: A = F.s = F 2h = 400 = 2400 (J) 0, 1, 1, Tuần 27 - tiết 27 Ngày soạn: 2/3/2011 Bài 22 DẪN NHIỆT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Tìm ví dụ thực tế dẫn nhiệt - So sánh tính dẫn nhiệt chất rắn, chất lỏng, chất khí - Thực thí nghiệm dẫn nhiệt, thí nghiệm chứng tỏ tính dẫn nhiệt chất lỏng, chất khí 2 Kĩ năng: Quan sát tượng vật lí, tổng hợp kiến thức. 3 Thái độ: u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống II CHUẨN BỊ * Cho nhóm học sinh: - đèn cồn có gắn đinh a, b, c, d, e sáp hình 22.1 Lưu ý đinh có kích thước nhau, sử dụng nến để gắn đinh lưu ý nhỏ nến để gắn đinh - Bộ thí nghiệm hình 22.2 Lưu ý gắn đinh khoảng cách - giá đựng ống nghiệm, kẹp gỗ, ống nghiệm: + ống có sáp (nến) đáy ống hơ qua lửa lúc ban đầu để nến gắn xuống đáy ống nghiệm không bị lên, đựng nước +ống 2: Trên nút ống nghiệm cao su nút bấc có1 que - khay đựng khăn ướt III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (42) Không thực công lên vật làm cho nhiệt vật tăng lên cách nào? * Tổ chức tình học tập: Khi ta đổ nước sôi vào cốc nhôm cốc sứ, em sờ tay vào cảm thấy cốc nóng hơn? Vì sao? Họat động 2: Tìm hiểu dẫn nhiệt (10 phút) GV: Yêu cầu HS đọc mục TN SGK, nêu tên dụng cụ, bước tiến hành TN GV: giới thiệu lại dụng cụ TN, bước tiến hành thí nghiệm Hướng dẫn HS cách lắp TN HS: - Các nhóm tiến hành TN thảo luận C1, C2, C3 - GV điều khiển HS đến thống câu trả lời, rút kết luận I Sự dẫn nhiệt 1.Thí nghiệm: (SGK) 2.Trả lời câu hỏi: C1, 2, (SGK) 3 Kết luận: Sự truyền nhiệt TN gọi dẫn nhiệt Họat động 3: Tìm hiểu dẫn nhiệt chất (23 phút) GV làm TN biểu diễn - TN B1:Lắp TN hình 22.2 B2: Dùng đèn cồn đun nóng C4? C5? - TN B1:Lắp TN hình 22.3 B2: Dùng đèn cồn đun nóng miệng ống nghiệm C6? - TN B1:Lắp TN hình 22.4 B2: Dùng đèn cồn đun nóng đáy ống nghiệm C7? II.Tính dẫn nhiệt chất 1.TN 1: (H22.2 – SGK) * Nhận xét: Trong truyền nhiệt chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt 2.TN 2: (H22.3 – SGK) * Nhận xét: Chất lỏng dẫn nhiệt chất rắn 3.TN3: ( H22.4 SGK) * Nhận xét: Chất khí dẫn nhiệt cịn chất lỏng Họat động 4: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (7 phút) * Vận dụng: C8? ( SGV) C9? C10? C11? III.Vận dụng C9: Không C10: Để tăng khả hấp thụ tia nhiệt C11: Để giảm khả hấp thụ tia nhiệt * Củng cố: HS cho biết: Nhiệt truyền nào, hình thức nào? Nêu tính dẫn nhiệt chất R, L, K Đọc phần ghi nhớ * Hướng dẫn nhà: (43)Tuần 28 - tiết 28 Ngày soạn: 9/3/2011 Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT I MỤC TIÊU 1 Kiến thứ c: - Nhận biết dòng đối lưu chất lỏng chất khí - Biết đối lưu xảy môi trường không xảy môi trường nào.Biết ứng dụng tượng đối lưu xạ nhiệt việc xây dựng nhà ở… - Tìm ví dụ thực tế xạ nhiệt - Nêu tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân khơng 2 Kĩ năng: - Sử dụng số dụng cụ đơn giản đèn cồn, nhiệt kế … - Lắp thí nghiệm theo hình vẽ - Sử dụng khéo léo số dụng cụ thí nghiệm rễ vỡ 3 Thái độ: - u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống Trung thực, hợp tác họat động nhóm Có ý thức trồng xanh làm thống khí nhà ở… II CHUẨN BỊ * Cho nhóm học sinh: - Bộ dụng cụ thí nghiệm hình 23.3: 1 giá thí nghiệm, nhiệt kế, cốc thuỷ tinh, lưới đốt, đèn cồn, gói thuốc tím Cho GV: - Thí nghiệm hình 23.2, 23.5: phích, 1tờ tranh vẽ phích (phóng to ) III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra cũ: So sánh tính dẫn nhiệt, dẫn điện chất: R, L, K? Chữa tập 22.1, 22.2 * Tổ chức tình học tập: GV đưa câu hỏi: Taị đun nước người ta không đun từ phía xoong nồi mà lại đun từ phía xoong? Họat động 2:Tìm hiểu tượng đối lưu (15 phút) - HS quan sát hình 23.2 SGK để nhận biết dụng cụ bố trí thí nghiệm - HS tiến hành TN ( GV lưu ý HS cách tiến hành) quan sát tượng xảy GV yêu cầu HS tìm hiểu trả lời theo nhóm câu C1 HS tìm hiểu thảo luận câu C2 GV điều kiển HS thảo luận chung lớp, thống trả lời C2 Yêu cầu HS trả lời cá nhân C3 - HS trả lời cá nhân C3 GV thơng báo: Sự truyền nhiệt tạo thành dịng gọi đối lưu Sự đối lưu xảy chất khí Gió đối lưu dịng chất khí GV làm TN hình 23.3 - SGK cho HS quan sát hướng dẫn HS trả lời C4 GV hướng dẫn HS thảo luận chung để trả lời C5, C6và chốt KL: Sự đối lưu xảy môi trường nào? Không xảy môi trường nào? Khi làm việc, học tập phịng khơng thống khí thấy tượng gì? Cách khắc phục? I Đối lưu 1 Thí nghiệm f Dụng cụ g Cách tiến hành h Kết quả: Đáp án C1, 2, 2 Trả lời câu hỏi C1, 2, - SGK * Kết luận: Sự truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí gọi đối lưu Gió đối lưu dịng chất khí 3 Vận dụng C4, 5, – SGK * Chú ý: Sự đối lưu xảy với chất lỏng chất khí, không xảy chất rắn môi trường chân khơng Họat động 3: Tìm hiểu xạ nhiệt (15 phút) GV: Mùa hè trời ta cảm thấy nóng rát, che ta lại cảm thấy mát nhiều Tại vậy? (44)GV làm ba lần TN hình 23.4 SGK cho HS quan sát Lần 1: Đặt gần đèn cồn Lần 2: Ngăn bìa Lần 2: Bỏ bìa GV yêu cầu HS quan sát tượng mô tả hiệu tượng xảy với giọt nước màu Cá nhân HS quan sát tượng TN GV làm thảo luận để trả lời C7, C8, C9 GV hướng dẫn HS để thống câu trả lời GV thông báo: Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy môi trường chân không Ở xứ lạnh sử dụng ánh nắng Mặt trời để làm gì? Ở xứ nóng để điều hồ, làm mát khơng khí nguời ta làm ntn? 1 Thí nghiệm: ( hình 23.4, 23.5) 2 Trả lời câu hỏi C7, 8, - SGK 3.Kết luận: Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy mơi trường chân khơng Họat động 4: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (10 phút) * Vận dụng: Tổ chức HS làm câu 10, 11, 12. * Củng cố: So sánh đối lưu xạ nhiệt? HS đọc phần ghi nhớ * Hướng dẫn nhà: Học thuộc phần ghi nhớ (SGK); Trả lời lại câu hỏi SGK; Làm hết tập SBT; Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết; - Chuẩn bị tốt kiến thức dụng cụ học tập để buổi sau kiểm tra 45 phút - Ôn 29 (SGK): Phần A: C1 – 7, B/I: C1 – Tuần 29- tiết 29 Ngày soạn:16/3/2011 Bài 24 CƠNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Kể tên yếu tố định độ lớn nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên - Viết cơng thức tính nhiệt lượng, kể tên, đơn vị đại lượng có mặt cơng thức - Mơ tả thí nghiệm xử lí bảng ghi kết thí nghiệm chứng tỏ nhiệt lượng phụ thuộc vào m, t chất làm vật 2 Kĩ năng: - Phân tích bảng kết thí nghiệm số liệu có sẵn - Rèn kĩ tổng hợp, khái quát hoá 3 Thái độ: u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống II CHUẨN BỊ * GV: - giá thí nghiệm, lưới amiăng, đèn cồn (bấc kéo lên nhau), cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, kẹp, nhiệt kế ( dùng để minh họa thí nghiệm bài) - Bảng phụ ghi kết thí nghiệm bảng 24.1, 24.2 III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1:Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra cũ: - Trả kiểm tra 45 phút * Tổ chức tình học tập: - Vào SGK Họat động 2: Thông báo nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào? (5 phút) GV: Thông báo nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố: + Khối lượng; + Độ tăng nhiệt độ vật; + Chất cấu tạo lên vật; I Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào? - Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố: (45)Để kiểm tra điều ta phải làm nào? + Độ tăng nhiệt độ vật + Chất cấu tạo lên vật Họat động 3: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng vật (8 phút) GV:Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1, quan sát H24.1, nêu tên dụng cụ bước tiến hành thí nghiệm Thảo luận nhóm kết thí nghiệm bảng 24.1SGK), trả lời C1?C2? HS thảo luận để đến thống kết 1 Quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng của vật a Thí nghiệm: H24.1. b Kết TN: Bảng 24.1. c Kết luận: m tăng Q tăng. Họat động 4: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ vật (8 phút) HS họat động nhóm, giới thiệu TN SGK kết TN bảng 24.2 i C3? j C4? GV treo bảng 24.2 Giải thích TN SGK C5? HS thảo luận để đến thống kết 2 Quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ của vật. a Thí nghiệm: H24.2. b Kết TN: Bảng 24.2. c Kết luận: độ tăng to tăng Q tăng. Họat động 5: Tìm hiểu mối quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất cấu tạo vật (7 phút) HS họat động nhóm, giới thiệu TN SGK kết TN bảng 24.3 k C6? l C7? HS thảo luận để đến thống kết 3.Quan hệ nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất cấu tạo vật a Thí nghiệm: H24.3. b Kết TN: Bảng 24.3. c Kết luận:Q phụ thuộc vào chất làm vật. Họat động 6: Giới thiệu cơng thức tính nhiệt lượng (6 phút) GV: Q mà vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào mấy yếu tố? GV: Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng, đơn vị đại lượng có công thức Nêu ý nghĩa (c)? vận dụng bảng (c) giải thích số tập Crượu = 500 J/kgK? II.Cơng thức tính nhiệt lượng Q = m.c.t Q: nhiệt lượng vật thu vào (J) m: khối lượng vật (kg) ∆t = t2- t1: độ tăng nhiệt độ (0C, oK) C: nhiệt dung riêng (J/kgK) * Khái niệm (c) bảng (c) số chất: Bảng 24.4 – SGK Họat động 7: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (7 phút) Vận dụng: Yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời C8, C9 Củng cố: Cho HS nêu kiến thức trọng tâm đọc phần ghi nhớ. Hướng dẫn nhà: Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 25 (SGK) Tuần 30 - tiết 30 Ngày soạn: 23/3/2011 Bài 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Phát biểu nội dung nguyên lí truyền nhiệt (46)2 Kĩ năng: Vận dụng cơng thức tính nhiệt lượng. 3 Thái độ: - u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống Kiên trì, trung thực học tập II CHUẨN BỊ GV: - phích nước, bình chia độ hình trụ, nhiệt lượng kế, nhiệt kế III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra cũ: Viết cơng thức tính nhiệt lượng thu vào, nêu tên, đơn vị đại lượng có mặt trong công thức? 2 Chữa BT 24.4 * Tổ chức tình học tập: - Tổ chức tình học tập SGK Họat động 2:Tìm hiểu nguyên lí truyền nhiệt (7 phút) GV: - Yêu cầu HS đọc thơng tin ngun lí truyền nhiệt - Nêu nguyên lí truyền nhiệt? HS vận dụng để giải thích tình vào bài? (An nói đúng) I.Ngun lí truyền nhiệt - Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp - Sự truyền nhiệt xảy nhiệt độ vật ngừng lại - Nhiệt lượng vật toả nhiệt lượng vật thu vào Họat động 3: Phương trình cân nhiệt (10 phút) GV: hướng dẫn HS dựa vào nội dung thứ của nguyên lí truyền nhiệt để xây dựng phương trình cân nhiệt Viết cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào? Viết cơng thức tính nhiệt lượng vật toả ra? Q-toả = m.c (t2 – t1) - HS trả lời câu hỏi, đọc công thức, nêu ý nghĩa đại lượng cơng thức? II.Phương trình cân nhiệt Qtoả = Qthu hay: m1 c1 (t1 – t) = m2 c2 (t – t2) m1 c1t1 = m2 c2t2 Với: m1, m2:khốilượng vật toả;thu nhiệt (kg) c1, c2:nhiệt dung riêng (J/kg) t1, t2: nhiệt độ đầu (0C) t: nhiêt độ cuối (0C). Họat động 4: Ví dụ phương trình cân nhiệt (15 phút) GV: yêu cầu HS đọc VD SGK; hướng dẫn HS tóm tắt đề bài, hd HS giải (nếu HS khơng tìm phương án giải): t0 vật cân bằng?, vật thu nhiệt, vật nào toả nhiệt? Viết cơng thức tính nhiệt lượng vật thu vào? Viết cơng thức tính nhiệt lượng vật toả ra? Q-toả = m.c (t2 – t1) Làm để tính khối lượng vật? III Ví dụ phương trình cân nhiệt Tóm tắt: m1 = 0, kg c2 = 880 J/kgK t1 = 1000 C t2 = 20 C c2 = 200 J/kgK t = 25 0 C m2 =? Lời giải: (SGK – Tr 89) Họat động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (8 phút) * Vận dụng: GV: Hướng dẫn HS làm C1? GV: phát dụng cụ TN cho HS tiến hành TN để trả lời C2? C3? Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK) IV.Vận dụng - HS vào kết thu so sánh để rút nhận xét - Ghi nhớ: (SGK) * Củng cố: (47)Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập 25 SBT (48)Tuần 31 - tiết 31 Ngày soạn:1/4/2011 Bài 26 NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU I MỤC TIÊU 1 Kiến thứ c: - Phát biểu định nghĩa suất toả nhiệt nhiên liệu - Viết công thức tính nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt cháy toả Nêu tên đơn vị đại lượng công thức - Biết W hoá thạch hạn chế nguyên nhân làm cho Trái Đất nóng lên 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ vân dụng kiến thức giải cácbài tập giải thích tượng thưc tế 3 Thái độ: - u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống - Có ý thức sử dụng W hợp lí, ngăn chặn nguy làm nóng Trái Đất II CHUẨN BỊ GV: Một số tranh ảnh, tư liệu khai thác dầu, khí Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) Kiểm tra cũ: Nêu ngun lí truyền nhiệt? Viết phương trình cân nhiệt? Tổ chức tình học tập: Gọi HS đọc phần vào bài: (SGK) Họat động2: Tìm hiểu nhiên liệu (7 phút) GV: Khi nấu chín thực phẩm, đun sôi nước người ta thường dùng loại vật liệu gì? Nhiên liệu gì? Đặc điểm chung: - Khi đốt cháy toả khí độc, ô nhiễm môi trường - Ngày cạt kiệt HS: Phát biểu ý kiến, ghi phần chốt kiến thức theo GV Họat động 3: Thông báo suất toả nhiệt nhiên liệu (10 phút) GV: Nêu định nghĩa suất toả nhiệt nhiên liệu? Giới thiệu kí hiệu, đơn vị, bảng suất toả nhiệt nhiên liệu HS nghiên cứu bảng 26.1 HS đọc giải thích số liệu bảng Họat động 4: Xây dựng cơng thức tính nhiệt lượng (10 phút) GV: cho HS nhắc lại suất toả nhiệt nhiên liệu Cho HS nêu ý nghĩa số liệu cụ thể bảng GV gợi ý cho HS xây dựng cơng thức tính nhiệt lượng: Nếu đốt cháy hồn tồn m kg n/l có NSTN q nhiệt lượng toả bao nhiêu? Hãy thiết lập mối liên hệ Q, m, q nêu tên đại lượng công thức? HS: Thực YC GV, chốt kt ghi nội dung theo GV Sử dụng nhiều nhiên liệu hố hố thạch gây hậu gì? ( khai thác nhiều, nóng TĐ…) I.Nhiên liệu Vật chất bị đốt cháy, bị biến đổi chất toả lượng gọi nhiên liệu Gồm: than, củi, dầu II.Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. 1.ĐN: Đại lượng vật lí cho biết nhiệt lượng toả 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi suất toả nhiệt nhiên liệu 2 Kí hiệu: q. 3 Đơn vị: J/kg. 4 Bảng suất toả nhiệt vủa nhiên liệu. (SGK – trang 91) III.Cơng thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn toả ra. Q = q.m Trong đó: Q: nhiệt lượng toả (J) q: suất toả nhiệt nhiên liệu (J/kg) (49)Nêu biện pháp khắc phục? Họat động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (13 phút) * Vận dụng: Gọi cá nhân HS trả lời câu C1 ( qt > qc, bếp than lại dễ chế tạo, tiện lợi, góp phần bảo vệ rừng Gọi 1HS lên bảng làm C2 HS làm vào vở, sau theo dõi, nhận xét làm bạn * Củng cố: Nói ( q) củi khơ 10.106có nghĩa nào? Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK * Hướng dẫn nhà: Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK Làm hết tập SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 27 (SGK) Tuần 32 - tiết 32 Ngày soạn:7/4/2011 Bài 27 SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Tìm đượcví dụ truyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác; chuyển hoá dạng năng, nhiệt - Phát biểu định luật bảo toàn chuyển hố lượng - Dùng định luật bảo tồn chuyển hố lượng để giải thích số tượng đơn giản liên quan đến định luật - Biết nguyên nhân xuất nhiệt máy ma sát.Ma sát làm giảm H máy mà làm máy nhanh hỏng 2 Kĩ năng: Phân tích tượng vật lí. 3 Thái độ: - u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống - Mạnh dạn, tự tin vào thân tham gia thảo luận lớp - Có ý thức làm giảm tác hại ma sát II CHUẨN BỊ - Bảng phụ bảng 27.1, 27.2 III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra: 1 Khi vật có năng? Cho VD? Nêu dạng năng? nhiệt gì? Nêu cách làm thay đổi nhiệt vật? Tổ chức tình học tập: SGK (50)-GV: Yêu cầu HS xem bảng 27.1 trả lời C1 Nhận xét truyền lượng từ tượng Hoàn thành bảng 27.1: (1)Cơ (2) Nhiệt (3)Cơ (4) Nhiệt HS: Hoàn thành y/c trên, ghi phần chốt kiến thức GV I.Sự truyền năng, nhiệt từ vật này sang vật khác. - Cơ năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác Họat động 3: Tìm hiểu chuyển hố nhiệt (10 phút) - GV: Yêu cầu HS xem bảng 27.2 trả lời C2 Nhận xét truyền lượng từ tượng Hoàn thành bảng 27.2 ghi theo phần chốt kiến thức GV: (5)thế (6)Động (7) Động (8) Thế (9) Cơ (10) Nhiệt (11) NHiệt (12) Cơ II.Sự chuyển hoá dạng cơ năng, nhiệt năng. - Động chuyển hoá thành ngược lại (sự chuyển hoá dạng năng) - Cơ chuyển hố thành Nhiệt ngược lại Họat động 4: Tìm hiểu bảo toàn lượng (10 phút) GV: Từ nhận xét phần phần 3, HS rút ra nhận xét chung GV thông báo nội dung ĐL SGK HS nêu VD minh họa cho ĐL, thảo luận hoàn thiện câu Tại họat động máy thường nóng lên? Hậu tượng đó? Nêu biện pháp khắc phục? III.Sự bảo toàn lượng hiện tượng nhiệt - Năng lượng không tự sinh khơng tự đi, truyền từ vật sang vật khác, chuyển hoá từ dạng sang dạng khác Họat động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (10 phút) Vận dụng: - Tổ chức HS thảo luận trả lời câu hỏi phần vận dụng: C4, 5, Củng cố: - HS đọc phần ghi nhớ em chưa biết Hướng dẫn nhà: - Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) - Trả lời lại câu hỏi SGK - Làm hết tập SBT: Từ 27.1 - 27.6 - Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” (51)Tuần 33 - tiết 33 Ngày soạn; Bài 28:ĐỘNG CƠ NHIỆT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Phát biểu định nghĩa động nhiệt - Dựa vào mơ hình hình vẽ động nổ bốn kì, mơ tả cấu tạo động có - Dựa vào hình vẽ kì động nổ kì, tả chuyển vận động - Viết cơng thức tính hiệu suất động nhiệt Nêu tên đơn vị đại lượng công thức - Giải tập đơn giản động nhiệt - Biết ảnh hưởng chất thải động nhiệt họat động môi trường 2 Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát mơ hình, tranh vẽ. 3 Thái độ: u thích mơn học, có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải thích số tượng vật lí đơn giản thực tế sống - Có ý thức làm giảm ảnh hưởng động nhiệt môi trường II.CHUẨN BỊ - Ảnh chụp số loại động nhiệt; hình 28.5 phóng to - mơ hình động nổ bốn kì cho tổ - Hình vẽ mơ họat động động kì III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (5 phút) * Kiểm tra cũ: Phát biểu nội dung định luật bảo tịan chuyển hố lượng? Lấy VD? * Tổ chức tình học tập: Như phần mở SGK Họat động 2: Tìm hiểu động nhiệt (10 phút) GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK Phát biểu định nghĩa động nhiệt? VD động nhiệt mà em thường gặp? GVghi tên động nhiệt HS lấy VD lên bảng Những điểm giống khác động này? GV:Gợi ý so sánh về: Loại nhiên liệu sử dụng - Nhiên liệu đốt cháy bên trong, bên xilanh? Khi động nhiệt họat động gây ảnh hưởng đến môi trường ntn? Nêu biện pháp khắc phục? (nâng coa hiệu đ/c sử dụng W sạch…) I.Động nhiệt gì? - Động nhiệt động biến phần lượng nhiên liệu bị đốt cháy thành để họat động - VD; Động ơtơ, xe máy… - Có hai loại động đốt động đốt Họat động 3: Tìm hiểu động bốn kì (10 phút) - GV treo tranh vẽ lên bảng kết hợp với mơ hình giới thiệu phận động nổ kì HS: nhắc lại tên phận Chức phận? GV: Giới thiệu kì chuyển vận động đó: Khi pittơng xilanh từ lên từ xuống lúc động thực kì chuyển vận Nêu tên kì? Chức kì? - HS dựa vào thơng tin SGK để trả lời - Trong kì vận chuyển kì sinh cơng? Bánh đà động có tác dụng gì? HS quan sát hình 28.2.Trên hình vẽ em thấy bốn xi lanh vị trí nào? Tương ứng với kì vận chuyển nào? GV: Nhờ có cấu tạo, họat động xilanh ln có xilanh kì 3, nên trục quay ổn II.Động nổ kì 1 Cấu tạo: h 28.4 - SGK-t98. 2 Chuyển vận: Theo kì: 1 Kì thứ nhất: Hút nhiên liệu Kì thứ 2: Nén nhiên liệu Kì thứ 3: Đốt nhiên liệu Kì thứ tư: Thốt khí - Trong kì có kì thứ động sinh cơng - Các kì khác động chuyển động nhờ đà vô lăng * Liên hệ thực tế: _ Động ơtơ có xilanh (52)đinh Họat động 4: Tìm hiểu hiệu suất động nhiệt (8 phút) HS thảo luận theo nhóm C1 Hiệu suất động gì? - HS trả lời GV: yêu cầu HS giải thích kí hiệu đại lượng công thức nêu đơn vị chúng III.Hiệu suất động nhiệt Định nghĩa: (SGK) 2 Công thức: H = A Q Trong đó: - H hiệu suất (%) - A công học (J) - Q nhiệt lượng (J) Họat động 5: Vận dụng – Củng cố – Hướng dẫn nhà (12 phút) *Vận dụng: GV: Tổ chức cho HS thảo luận C3, C4, C5 HS: Thực yêu cầu GV Ghi phần kiến thức trọng tâm C5: Động nhiệt gây tác hại mơi trường IV Vận dụng C3: Các máy đơn giản lớp động nhiệt khơng có biến đổi từ lượng nhiên liệu bị đốt cháy thành *Củng cố: HS đọc ghi nhớ SGK. *Hướng dẫn nhà: Học thuộc phần ghi nhớ (SGK) Trả lời lại câu hỏi SGK, SBT Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết” Đọc trước 29 (SGK) Tuần 34 - tiết 34 Ngày soạn: ÔN TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Củng cố toàn kiến thức học chương trình - Vận dụng kiến thức giải tập có liên quan - Biết cách bảo vệ mơi trường thơng qua học có liên quan: đốt cháy nhiên liệu, chuyển hoá dạng lượng 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ tổng hợp vận dụng kiến thức cho, kĩ bảo vệ môi trường 3 Thái độ: - Rèn tính kiên trì, tích cực, chủ động học tập II CHUẨN BỊ GV: Hệ thống câu hỏi, tập, đáp án. HS: ơn tồn kiến thức III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Họat động 1: Kiểm tra cũ – Tổ chức tình học tập (3 phút) * Kiểm tra cũ: Kết hợp ôn tập. *Tổ chức tình học tập: Giới thiệu phần mục tiêu. HĐ2: Tổ chức HS ôn tập (15 phút) GV: Gọi - HS trả lời phần ôn tập (mỗi em từ - câu, số câu hỏi phần tự kiểm tra mà học sinh yêu cầu) HS: trả lời phần ôn tập So sánh kết với bạn Nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét, chốt đáp án HS: Sửa lại phần sai, bổ sung I Ôn tập: - Phần tự kiểm tra chương I: trang 62 - Phần tự kiểm tra chương II: trang 101 - Trả lời số câu hỏi trọng tâm: 1 Nêu cách tính cơng, cơng suất vật? 2 Nêu điều kiện để vật có động năng, năng, vừa có động vừa năng? 3 Các đại lượng: t0, W đ, nhiệt năng, thể tích phụ thuộc yếu tố nào? 4 So sánh dẫn nhiệt chất R - L- K? (53)phần thiếu GV: Tiếp tục tổ chức HS trả lời ssó câu hỏi vận dụng, nhận biết đơn giản HĐ2: Vận dụng (25 phút) GV:Nêu số câu hỏi kiêm tra chương II để HS trả lời GV: Đọc số tập để hh/s ghi tự giải Bài 1: Tóm tắt: m1 = kg ; m2= 0, kg t1 = 200C; C2 = 880J/kgK t = 1000C; H = 30% C1= 4200J/kgK qd = 44 106 J/kg Q =? md =? GV: Để tính Q, kl dầu ta phải làm nào? Vậy tính Q ntn? Tính Q1 công thức nào? Thay số? Kết quả? HS: em lên bảng làm BT Các em lại làm ghi Bài 2: Trong làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng chì, học sinh thả miếng chì m= 300 gđược nung nóng tới 1000C vào 250 g nước 58, 5 0C làm cho nước nóng lên 600C. a Tính nhiệt lượng nước thu vào? b Tính nhiệt dung riêng chì? c Tại kết tính gần với giá trị (C) ghi bảng 7 Nêu nội dung nguyên lí cân nhiệt Viết phương trình cân nhiệt, cơng thc tính nhiệt lượng toả nhiên liệu bị đốt cháy hồn tồn? 8 Vì mùa ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen? 9 Tại mặc nhiều áo mỏng lại ấm mặc áo dày? 10 Tại chất rắn chân không không xảy tượng đối lưu? II Vận dụng. 1 trả lời câu hỏi: (SGV - trang 152, 153, 154) 2 tập: Bài 1: Lời giải: Tính nhiệt lượng cung cấp cho ấm nước: Q = Q1 + Q2 = m1c1 (t - t1) + m2c2 (t - t2) = 1.4200 (100 - 20) + 0, 5.880 (100 - 20) = 371 200 (J) Tính tổng nhiệt lượng dầu cháy toả ra: Qd = QH = 37120040/100 928000 (J) Tính khối lượng dầu cần dùng: Qd = md.qd = 928000 44 106 =0,02(kg) Bài 2: Lời giải: A, b Vì nhiệt lượng nước thu Q chì toả nên: Q1 = Q2 Nên: m1c1 (t - t1) = m2c2 (t2 - t) = 0, 25.4200 (60 - 58, 5) = 0, 3.c2 (100 - 60) 1575 = 12 c2 Suy ra: c2 = 131 (J/kgK) Q1 = 575 (J) c Khi tính c chì ta bỏ qua truyền nhiệt cho bình đựng nước mơi trường chung quanh nên giá trị tính lớn giá trị ghi bảng c số chất Họat động 3: Hướng dẫn nhà (2 phút) - Trả lời lại câu hỏi phần tự kiểm tra chương I, II SGK câu hỏi bổ sung. - Làm lại hết tập ôn tập - Chuẩn bị tốt kiến thức, dụng cụ học tập để sau kiểm tra học kì II. Tuần 35 – tiết 35 Ngày soạn: KIỂM TRA HỌC KÌ II I-MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức phần cơ- nhiệt học - Vận dụng kiến thức học để giải thích tượng thực tế có liên quan - Biết cách thức giải toán phần nhiệt học 2 Kĩ năng: - Rèn luyện cách làm tập vật lí kĩ tính tốn, tổng hợp kiến thức. 3.Thái độ: (54)II-CHUẨN BỊ - Cho lớp: Đề kiểm tra III-ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN - Đề đáp án vi tính trang bên IV- CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: * Củng cố: - Thu kiểm tra - Nhận xét ý thức làm chuẩn bị dụng cụ kiểm tra HS * Hướng dẫn nhà: - Làm lại hết tập đề kiểm tra vào tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat li 8 ca nam 3 cot,