0

Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 25

30 330 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Tuần 25 Thứ hai ngày1tháng 3 năm 2010 Toán Tiết 121: MộT PHầN NĂM I. Mục tiêu : - Bớc đầu nhận biết đợc (bằng hính ảnh trực quan) một phần năm, biết đọc , biết viết 1 5 - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau. II. Đồ dùng dạy và học: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy và học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 1 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. 1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi học sinh lên bảng làm bài : +Điền dấu thích hợp vào ô trống : 5 x 32 50 : 5 ; 30 : 5 3 x 2 3 x 5 45 : 5 +Đọc bảng chia 5 . - Giáo viên và học sinh nhận xét, ghi điểm . 2. Bài mới: a. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. b. Hoạt động 2: Giới thiệu một phần năm. - Yêu cầu học sinh lấy 1 tờ giấy hình vuông chia thành 5 phần bằng nhau, dùng kéo cắt 5 phần rời nhau. Sau đó lấy ra 1 phần, nh vậy ta đợc 1 phần mấy của hình? - Cho học sinh tiến hành tơng tự với hình tròn để học sinh tự rút ra kết luận. - Giáo viên nhận xét, bổ sung, đa ra kết luận đúng: có một hình tròn, chia thành năm phần bằng nhau, lấy một phần, đợc một phần năm hình tròn. - Giáo viên giảng: Trong toán học, để thể hiện một phần năm hình hình vuông, một phần năm hình tròn ngời ta dùng số một phần năm viết là 1 . 5 c. Hoạt động 3: Luyện tập thực hành. *Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài. - Yêu cầu học sinh đọc kĩ bài trong SGK. - Viết lên bảng 8 : 2 và hỏi : 8 chia 2 đợc mấy ? - Hãy nêu tên gọi của các thành phần và kết quả của phép chia trên . - Vậy phải viết các số của phép chia này vào bảng ra sao? - Yêu cầu học sinh làm bài . - Gọi học sinh nhận xét bài của bạn trên bảng. - Giáo viên nhận xét và đa ra đáp án đúng: các hình đã tô màu 1 hình là : A, C, D 5 *Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài . - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa và tự làm bài. - Vì sao nói hình a đã khoanh vào một phần năm số con vịt . - Nhận xét cho điểm học sinh . - Chữa bài, nhận xét và cho điểm học sinh . 3. Củng cố, dặn dò : - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dơng . - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau . - 2 HS lên bảng làm. - Lớp làm vào vở nháp. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Học sinh thực hiện các thao tác và trả lời. *Ta lấy 1 phần, ta đợc một phần năm của hình vuông - Học sinh thực hiện . - Học sinh theo dõi bài giảng của giáo viên. - Học sinh theo dõi bài giảng của giáo viên và đọc, viết 1 5 - 2 HS nêu y/c. *8 chia 2 đợc 4. *Trong phép chia 8 : 2 = 4 thì 8 là số bị chia, 2 là số chia, 4 là thơng . *Viết 8 vào cột số bị chia 2 vào cột số chia và 4 vào cột th- ơng . - 1 em lên bảng, các em khác theo dõi. - Học sinh tự nhận xét. - 1 em đọc yêu cầu của bài - Học sinh tự làm - 1 em lên bảng, dới lớp làm vào vở . *Vì hình a có tất cả 10 con vịt, chia làm 5 phần bằng nhau thì mỗi phần co 2 con vịt, hình a có 2 con vịt đợc khoanh . 2 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Tập đọc Tiết 73 + 74: SƠN TINH THủY TINH I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ ràng lời nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu ND: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nớc ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thgời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt. (trả lời đợc CH 1, 2, 4). HS khá, giỏi trả lời đợc CH 3. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh họa bài tập đọc. - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hớng dẫn luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học . Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 3 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của gọc sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh kiểm tra bài Voi nhà: +Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Vì sao những ngời trên xe phải ngủ trong rừng qua đêm ? +Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: mọi ngời lo lắng nh thế nào khi thấy con voi đến gần? +Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: con voi đã giúp họ nh thế nào ? - GV nhận xét, tuyên dơng, ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài. a. Hoạt động 1: Luyện đọc. *Đọc mẫu: - Giáo viên đọc mẫu . - Yêu cầu học sinh đọc lại . *Luyện phát âm - Yêu cầu học sinh tìm từ khó, giáo viên ghi lên bảng - Cho học sinh luyện đọc các từ. *Luyện đọc đoạn: - Gọi học sinh đọc chú giải. - Giáo viên hỏi: Bài này có thể chia làm mấy đoạn? Các đoạn phân chia nh thế nào? - Gọi học sinh đọc đoạn 1 - Yêu cầu học sinh xem chú giải và giải nghĩa từ: cầu hôn . - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn và cho biết câu văn học sinh khó ngắt giọng . - Hớng dẫn học sinh ngắt giọng câu văn khó : +Nhà vua muốn kén chồng cho công chúa / một ngời chồng tài giỏi . +Một ngời là Sơn Tinh , / Chúa miền non cao , / còn ngời kia là Thuỷ Tinh , / vua vùng nớc thẳm. - Hớng dẫn giọng đọc: Đây là đoạn giới thiệu truyện nên học sinh cần đọc với giọng thong thả, trang trọng . - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1. Theo dõi học sinh đọc để chỉnh sửa lỗi nếu có. - Hớng dẫn học sinh đọc đoạn 2 và 3 tơng tự nh hớng dẫn đoạn 1 . - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2 : - Chú ý nhấn giọng các từ chỉ lễ vật: Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, / hai trăm nệp bánh chng, / voi chín ngà, / gà chín cựa, / ngựa chín hồng mao . // - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng . - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 2 . - Gọi học sinh đọc đoạn 3 - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp - Chia nhóm và theo dõi học sinh đọc trong - 3 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Học sinh lắng nghe . - 1 học sinh khá đọc lại toàn bài, lớp đọc thầm theo. - Học sinh tìm và nêu. - 5 đến 7 học sinh đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh. - 1 học sinh đọc, cả lớp theo dõi sách giáo khoa. - 1 HS đọc - HS trả lời. - 1 học sinh đọc đoạn 1. *Là xin lấy ngời con gái làm vợ. - Học sinh trả lời . - Luyện ngắt giọng câu văn dài theo hớng dẫn của giáo viên . -Học sinh nghe giáo viên hớng dẫn. - 1 số học sinh đọc lại đoạn 1. - 3 đến 4 học sinh đọc . - 1 Học sinh khá đọc. - 2 học sinh đọc nhấn giọng. - 3 HS đọc lại đoạn 2. - 1 HS đọc đoạn 3. - 3 học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn 4 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010 Toán Tiết 122: Luyện tập I. Mục tiêu: - Học thuộc lòng bảng chia 5. - Biết giải bài toán có 1 phép chia trong bảng chia 5. - Làm đợc BT 1, 2, 3. II. Các hoạt động dạy và học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 5 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên vẽ trớc lên bảng một số hình hình học và yêu cầu học sinh nhận biết các hình đã tô màu một phần năm hình . - Giáo viên nhận xét và ghi điểm . 2. Bài mới : a. Hoạt động 1: Giới thiệu bài . b. Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập . *Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài . - Yêu cầu học sinh tự làm bài . - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm học sinh . *Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài - Yêu cầu HS nhẩm và điền kết quả vào SGK - Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi tiếp sức . 5 x 2 = 5 x 4 = 10 : 2 = 20 : 4 = 10 : 5 = 20 : 5 = 5 x 3 = 5 x 1 = 15 : 3 = 5 : 1 = 15 : 5 = 5 :5 = - Giáo viên theo dõi sửa bài nhận xét. *Bài 3: - Gọi học sinh đọc đề bài: có 35 quyển vở, chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ? - Có bao nhiêu quyển vở ? - Chia đều cho 5 bạn có nghĩa là chia nh thế nào? - Yêu cầu học sinh suy nghĩ làm bài . - Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - Giáo viên sửa bài đa ra đáp án đúng: Tóm tắt 5 bạn : 35 quyển vở . 1 bạn : . Quyển vở ? Giải Mỗi bạn nhận đợc số quyển vở là : 35 : 5 = 7 (quyển ) Đáp số : 7 quyển . - Giáo viên chấm 1 số bài . 3. Củng cố, dặn dò : - Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5 . - Về học thuộc lòng bảng chia 5 . - 2 em lên bảng làm bài. - Lớp làm vào bảng con. - 2 HS nhắc lại tên bài. - 1 học sinh nêu. - 1 học sinh lên bảng làm bài dới lớp làm vào vở bài tập - Học sinh nêu . - Học sinh làm vào SGK. - Chia làm 2 đội lần lợpt từng em lên điền kết qủa vào bài . Đội nào làm nhanh và đúng đ- ợc tuyên dơng . - 1 học sinh đọc . *Có tất cả 35 quyển vở . *Có nghĩa là chia 5 phần bằng nhau, mỗi bạn đợc 1 phần . - 1 học sinh lên bảng, dới lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh tự nhận xét . - Học sinh sửa bài. - 2 , 3 học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5. 6 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Kể chuyện Tiết 25: SƠN TINH , THủY TINH I. Mục đích yêu cầu : - Sắp xếp lại đợc thứ tự các bức tranh theo đúng trình tự nội dung câu chuyện (BT 1); dựa theo tranh, kể lại đợc từng doạn câu chuyện (BT 2) - HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện. (BT 3) II. Đồ dùng dạy- học : 3 tranh minh họa trong sách giáo khoa . III. Các hoạt động dạy - học : Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 7 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Chính tả Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên gọi học sinh lên bảng mỗi em kể 1 đoạn nối tiếp đến hết câu chuyện: Quả tim khỉ . - Giáo viên nhận xét, ghi điểm, tuyên dơng. 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài . b. H ớng dẫn kể chuyện. *Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo đúng nội dung câu chuyện . - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1 . *Sắp xếp thứ tự các bức tranh theo đúng nội dung câu chuyện Sơn Tinh , Thủy Tinh . - GV treo tranh HS quan sát và hỏi : +Bức tranh 1 minh họa điều gì? +Đây là nội dung thứ mấy câu chuyện . +Bức tranh 2 vẽ cảnh gì ? +Đây là nội dung thứ mấy câu chuyện . +Hãy nêu nội dung của bức tranh thứ 3 . - Hãy sắp lại thứ tự cho các bức tranh theo đúng nội dung câu chuyện . - Giáo viên nhận xét tuyên dơng . *Kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện . - Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có 3 học sinh và giao nhiệm vụ cho các em tập kể lại truyện tronh nhóm: Các nhóm kể chuyện theo hình thức nối tiếp. Mỗi học sinh kễ một đoạn truyện tơng ứng với nội dung bức tranh . - Tổ chức cho các nhóm thi kể . - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng các nhóm kể tốt. 3. Củng cố, dặn dò : - Giáo viên nhận xét tiết học . - Về tập kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe và chuẩn bị bài sau. *Chú ý: 3 HS học hoà nhập không y/c thi kể. - 3 em lên bảng kể. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Học sinh đọc . - Học sinh quan sát và trả lời . *Tranh 1 minh hoạ trận đánh của hai vị thần. Thủy Tinh đang hô ma, gọi gió, dâng n- ớc, Sơn Tinh bốc từng quả đồi chặn đứng dòng nớc lũ. *Đây là nội dung cuối cùng của câu chuyện . *Vẽ cảnh Sơn Tinh mang lễ vật đến trớc và đón đợc Mị N- ơng . *Đây là nội dung thứ 2 của câu chuyện *Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nơng . - Học sinh lên sắp xếp theo thứ tự: 3, 2, 1. - Học sinh tập kể chuyện trong nhóm. - Các nhóm thi kể. 8 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Tiết 49: SƠN TINH THủY TINH I. Mục đích yêu cầu : - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Làm đợc BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung đoạn chép và bài tập 2 . III. Các hoạt động dạy - học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 9 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009- 2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên bảng viết: Huơ, quặp, xâu kim, lụt lội, rụt rè, sút bóng. - Giáo viên nhận xét tuyên dơng, ghi điểm. 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Hoạt động 1: Hớng dẫn viết chính tả. *Ghi nhớ nội dung đoạn viết - GV treo bảng phụ đọc mẫu và yêu cầu học sinh đọc lại đoạn chép. - Đoạn văn nói về nội dung gì ? *Hớng dẫn cách trình bày: - Yêu cầu HS quan sát kĩ bài viết mẫu trên bảng và nêu cách trình bày một đoạn văn . *Hớng dẫn viết từ khó: - Trong bài có những chữ nào phải viết hoa ? - Hãy tìm trong bài các chữ bắt đầu bởi âm r, gi, d, ch, tr, các chữ có dấu hỏi, dấu ngã. - Yêu cầu học sinh viết những từ : +Tuyệt trần, công chúa, chồng, chàng trai, non cao, nớc , . +Giỏi, thẳm, - Giáo viên theo dõi chỉnh sửa. *Viết bài: - Giáo viên treo bảng phụ, yêu cầu học sinh nhìn bảng chép bài. *Soát lỗi: - Đọc lại bài cho học sinh soát lỗi. *Chấm bài: - Thu và chấm 1 số bài, nhận xét. b. Hoạt động 2: Hớng dẫn làm bài tập . *Bài 2a: - Gọi học sinh đọc đề bài. - Yêu cầu học sinh làm bài . - Yêu cầu HS nhận xét bài bạn làm trên bảng - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng . 3. Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học, tuyên dơng 1 số em viết đẹp. - Về viết lại lỗi chính tả . - 3 em lên bảng viết - Lớp viết vào bảng con. - 2 HS nhắc lại tên bài. - 2 HS đọc. HS khác theo dõi *Giới thiệu về vua Hùng Vơng thứ mời tám .Ông có một ngời con gái xinh đẹp tuyệt vời. Khi nhà vua kén chồng cho con gái thì đã có hai chàng trai đến cầu hôn. *Khi trình bày một đoạn văn, chữ đầu đoạn văn phải viết hoa và lùi vào một ô . *Các chữ đứng đầu câu văn và tên riêng . - Tìm và nêu các từ khó . - 2 em lên bảng viết, dới lớp viết vào bảng con. - Học sinh chép bài . - Học sinh soát lỗi . - 1 em đọc . - 2 em lên bảng làm, dới lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh nhận xét bài bạn và chữa lại nếu sai . 10 [...]... x 4 : 2 = 12 : 2 =6 - 1 học sinh nêu - 1 học sinh nêu - 2 học sinh lên bảng làm bài Cả lớp làm vào vở - Nêu cách tìm số hạng cha biết của 1 tổn , thừa số cha biết của 1 tích để giải thích - 2 HS nêu y/c - 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở *Hình C Vì hình C có 2 ô vuông, trong đó đã tô 1 ô vuông - 1 HS đọc đề bài - 1 HS lên bảng Lớp làm vở - Học sinh trả lời Năm học 20 09- 2 010 Giáo... hỏi gợi ý bài tập 3 trên bảng phụ - Tranh minh hoạ bài tập 3 III Các hoạt động dạy - học : Trờng tiểu học B Xuân Vinh 21 Năm học 20 09- 2 010 Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ: - Gọi án buổi 1- lên bảng: Đóng vai làm bài tập 2 Giáo học sinh Lớp 2 +Kể lại câu chuyện Vì sao ? - Giáo viên nhận xét, ghi điểm 2 Bài mới: a Hoạt động 1: Giới thiệu bài b Hoạtđộng 1 : Hớng dẫn làm bài tập *Bài 1: - Gọi... học 20 09- 2 010 Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ: - Gọi án buổi 1- lên bảng: Giáo học sinh Lớp 2 +Đọc bảng chia 5 +Làm bài tập 3 / 12 3 +Làm bài tập 4 / 12 3 - Giáo viên sửa bài và ghi điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 2: Hớng dẫn luyện tập *Bài 1: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - Viết lên bảng : 3 x 4 : 2 và hỏi 2 nhân 4 chia 2 có mấy phép tính ? - Khi thực hiện tính giá trị... động dạy - học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh 27 Năm học 20 09- 2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên vẽ lên bảng làm bài: 1 giờ = phút và 60 phút = giờ - Giáo viên nhận xét, ghi điểm 2 Bài mới: a Hoạt động 1: Giới thiệu bài b Hoạt động 1: Hớng dẫn thực hành *Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 1 - Yêu cầu học sinh quan sát từng đồng... điểm học sinh *Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu bài - Yêu cầu học sinh tự làm bài - Yêu cầu học sinh nhận xét bài của bạn trên bảng - Yêu cầu học sinh giải thích cách tìm x trong bài tập trên - Giáo viên nhận xét đa ra đáp án đúng a x + 2 = 6 b 3 + x = 15 x= 62 x = 15 3 x=4 x = 12 xx2=6 3 x x = 15 x=6 :2 x = 15 : 3 x=3 x=5 *Bài 3: - Gọi HS nêu y/c - Yêu cầu học sinh tự làm bài - Hình nào đã... 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Thứ t ngày 3 tháng 3 năm 2 010 Toán Tiết 12 3: Luyện tập chung I Mục tiêu: - Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân, chia trong hợp đơn giản - Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 5) - Biết tìm số hạng của 1 tổng; tìm thừa số - Làm đợc BT 1, 2, 4 II Hoạt động dạy - học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh 11 Năm học 20 09- 2 010 Hoạt động của giáo viên 1. .. Năm học 20 09- 2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên bảng làm: Bài tập 1, 2, 3 của tiết luyện từ và câu tuần trớc - Giáo viên nhận xét, ghi điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 2: Hớng dẫn làm bài tập *Bài 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài - Chia học sinh thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 học sinh, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy yêu... dơng *Bài 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài - Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau thảo luận cặp đôi để tím lời đáp thích cho từng tình huống của bài - Yêu cầu một số cặp HS trình bày trớc lớp Hoạt động của học sinh Hoàng Thị vai - 2 học sinh lên đóngHiền và diễn lại tình huống trong bài Học sinh cả lớp theo dõi - 1 em kể - 2 HS nhắc lại tên bài - HS đọc lại yêu cầu của bài - 1 HS đọc bài lần 1, 2 HS... học B Xuân Vinh 23 Năm học 20 09- 2 010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Kiểm tra bài cũ - Gọián buổi 1- Lớp 2thuộc lòng bảng nhân 4 và - 2 em lên bảng đọc Hiền Giáo học sinh đọc Hoàng Thị bảng chia 4 - Giáo viên nhận xét và ghi điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1: Hớng dẫn xem giờ - Giáo viên hỏi : +Các em đã học đơn vị chỉ thời gian nào ? - 2 HS nhắc lại tên bài - Học sinh... lại *Còn gọi là 19 giờ 15 phút - Yêu cầu các em khác nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét, tuyên dơng Trờng tiểu học B Xuân Vinh 24 *Bài 2: - Hớng dẫn HS hiểu y/c và thực hành Năm học 20 09- 2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Thứ sáu ngày5 tháng 3 năm 2 010 Chính tả Tiết 50: Bé nhìn biển I Mục tiêu : - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 3 khổ thơ 5 chữ - Làm đợc BT 2 a/b hoặc BT 3 . sức . 5 x 2 = 5 x 4 = 10 : 2 = 20 : 4 = 10 : 5 = 20 : 5 = 5 x 3 = 5 x 1 = 15 : 3 = 5 : 1 = 15 : 5 = 5 :5 = - Giáo viên theo dõi sửa bài nhận xét. *Bài 3:. học 20 09- 2 010 1 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 20 09- 2 010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 25, Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 25,

Hình ảnh liên quan

-Giáo viên vẽ trớc lên bảng một số hình hình học và yêu cầu học sinh nhận biết các hình đã tô màu một phần năm hình  - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 25

i.

áo viên vẽ trớc lên bảng một số hình hình học và yêu cầu học sinh nhận biết các hình đã tô màu một phần năm hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Giáo viên gọi học sinh lên bảng mỗi em kể 1 đoạn nối tiếp đến hết câu chuyện: Quả tim khỉ  - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 25

i.

áo viên gọi học sinh lên bảng mỗi em kể 1 đoạn nối tiếp đến hết câu chuyện: Quả tim khỉ Xem tại trang 8 của tài liệu.