0

Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

28 367 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:12

Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui Tuần 32 Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2011 Tập đọc Vơng quốc vắng nụ cời I/ Muùc tiêu - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả. -Hiểu nội dung: Cuộc sống thiếu tiếng cời sẽ vô cùng tẻ nhạt , buồn chán. * Hs khuyết tật đọc to, rõ ràng bài tập đọc. II/ Đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK III/ Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/Bài cũ : -GV gọi 2 HS đọc bài con chuồn chuồn n- ớc,trả lời câu hỏi về nội dung bài. GV nhận xét _ ghi điểm. 2/Bài mới: -Giới thiệu bài. a, Luyện đọc - GV đọc diễn cảm toàn bài -Gọi 1 HS đọc toàn bài . H. Bài văn gồm có mấy đoạn ? -Gọi HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài( đọc 3 lợt ) - Gv theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS và giúp HS hiểu các từ ngữ: Nguy cơ, thân hành, du học -Gọi HS đọc toàn bài. b.Tìm hiểu bài H. Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vơng quốc nọ rất buồn ? H.Vì sao cuộc sống ở vơng quốc ấy buồn chán nh vậy ? H.Nhà vua để làm gì để thay đổi tình hình? H.Kết quả ra sao ? H.Điều gì bất ngờ xảy ra ở phần cuối đoạn -2 HS đọc bài -Hs theo dõiSGK -1 HS đọc -Có 3 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu . về môn cời cợt. Đoạn 2 : Tiếp theo . học không vào . Đoạn 3 : Còn lại. - HS nối tiếp nhau đọc(9HS ) -HS đọc chú giải để hiểu các từ mới của bài. -1 HS đọc toàn bài -Mặt trời không muốn dậy , chim không muốn hót, hoa trong vờn cha nở đã tàn , g- ơng mặt mọi ngời rầu rĩ, héo hon, - Vì c dân ở đó không ai biết cời. -Vua cử một viên đại thần đi du học nớc ngoài, chuyên về môn cời cợt. -Sau một năm, viên đại thần trở về , xin chịu tội vì đã gắn hết sức nhng học không vào - Bắt đợc một kẻ đang cời sằng sặc ngoài đ- Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui này? H. Thái độ của nhà vua thế nào khi nghe tin đó ? c.Luyện đọc diễn cảm -GV gọi ba HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài . -Hớng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn sau theo cách phân vai: Vị đại thần vừa xuất hiện . Đức vua phấn khởi ra lệnh. +GV đọc mẫu . +Cho HS luyện đọc trong nhóm . +Cho Hs thi đọc diễn cảm GV nhận xét ghi điểm. 3.Củng cố - dặn dò -Gọi HS nêu ý nghĩa của bài. -Nhận xét tiết học. ờng. -Vua phấn khởi ra lệnh dẫn ngời đó vào -3 HS đọc, lớp theo dõi tìm ra giọng đọc phù hợp . +HS lắng nghe. +HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm4 +Vài HS thi đọc trớc lớp. -2HS nêu. -HS lắng nghe và thực hiện _________________________________________________ Toán Ôn tập các phép tính về số tự nhiên (tiếp theo) I/Mục tiêu - Biết dặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số có không quá ba chữ số (tích không quá ba chữ số) - Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số không quá hai chữ số. - Biết so sánh số tự nhiên. * Hs khuyết tật không làm Bt4, 5. IIĐồ dùng dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ : ( 3 ) Tính bằng cách thuận tiện nhất : 68 + 95 +32 + 5 102 +7 + 243 +98 GV nhận xét ghi điểm 2. Bài mới Bài 1: (7 ) Đặt tính rồi tính -Cho HS tự làm vào vở, 2 HS làm bảng. -GV chấm chữa bài Bài 2: (4 ) Tìm x Cho HS tự làm vào vở, 2 HS làm bảng. - 2 HS lên bảng -HS tự làm vào vở, 2 HS làm bảng a. ) 2 057 ì 13 = 26 741 3 167 ì 204 =646068 b. )7368 :24 =307 285 120 : 216 =1320 HS tự làm vào vở, 2 HS làm bảng a )40 ì x = 1400 b) x : 13 =205 x = 1400 :4 x =205 ì 13 x =350 x = 2665 Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui - GV chữa bài , gọi HS nêu quy tắc Tìm thừa số cha biết, Tìm số bị chia cha biết Bài 3:(5 ) Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. - Gv chấm chữa bài, và yêu cầu HS phát biểu bằng lời các tính chất ( tơng ứng với các phần trong bài ) . Bài 4 : ( 5 ) Yêu cầu HS tự làm , 1 HS lên bảng sửa bài. Bài 5 : ( 6 ) Gọi HS đọc đề toán, phân tích đề, suy nghĩ nêu cách giải và làm bài giải. - Gv chấm chữa bài. 3. Củng cố Dặn dò ( 2) Gv nhận xét tiết họ Dặn HS về ôn lại các kiến thức đã học - HS nêu quy tắc Tìm thừa số cha biết, Tìm số bị chia cha biết HS tự làm bài. a ì b = b ì a ( a ì b ) ì c = a ì ( b ì c ) a ì 1 = 1 ì a = a a ì (b + c) = a ì b + a ì c a ì 1 = a : a = 1( a khác 0 ) o : a = 0 ( a khác 0) - HS phát biểu bằng lời các tính chất ( t- ơng ứng với các phần trong bài ) . - HS tự làm , 1 HS lên bảng sửa bài. 12 500 =125 ì 100 257 > 8762 ì 0 26 ì 11 > 280 ; 320 : ( 16 ì 2 ) =320 :16 : 2 1600:10 < 1006 15 ì 8 ì 37 = 37 ì 15 ì 8 - 1HS đọc đề toán, 2 HS phân tích đề, - Lớp suy nghĩ nêu cách giải và làm bài __________________________________________________ Khoa học Động vật ăn gì để sống? I/Mục tiêu: Sau bài học này HS biết - Nêu đợc những yếu tố cần để duy trì dự sống của động vật nh: nớc, thức ăn, không khí, ánh sáng. II/ Đồ dùng dạy học - Hình tranh 126, 127 SGK - Su tầm tranh ảnh những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau. III. Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động củaHS 1. Bài cũ: ( 3 ) H. Nêu cách làm thí nghiệm chứng minh vai trò của nớc thức ăn , không khí, và ánh sáng đối với đời sống thực vật. H. Nêu những điều kiện cần để động vật sống và -2 HS lên bảng Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui phát triển bình thờng. Gv nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới Hoạt động 1 :( 13 ) Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau . -GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc theo nhóm. - GV cùng HS nhận xét sản phẩm của từng nhóm. GV kết luận: Mục bạn cần biết trang 127 SGK. Hoạt động 2 :( 13 )Trò chơi đố bạn con gì ? - GV Hớng dẫn cách chơi. - Nhắc HS huy động những kiến thức đã học về các con vật để hỏi, nhng cần tập trung vào tên thức ăn của các con vật đó . - GV cho HS chơi thử. -Cho HS chơi theo nhóm . 3. Củng cố dặn dò ( 3 ) -Cho HS nối tiếp nêu tên các con vật và thức ăn mà chúng thờng sử dụng. - Nhận xét tiết học. - Nhóm trởng điều khiển nhóm tập hợp các tranh ảnh của nhữnng con vật ăn các loại thức ăn khác nhau mà các thành viên trong nhóm su tầm đợc. -Sau đó phân chúng thành các nhóm theo thức ăn của chúng. +Nhóm ăn thịt: +Nhóm ăn cỏ, lá cây +Nhóm ăn hạt: +Nhóm ăn sâu bọ: +Nhóm ăn tạp: -Các nhóm trình bày lên giấy to. - Các nhóm trng bày sản phẩm , HS xem và nhận xét sản phẩm của từng nhóm. -HS lắnng nghe. -Một HS đợc GV đeo hình vẽ bất kì một con vật nào trong số những hình các em đã su tầm hoặc hình trong SGK. - HS đeo hình vẽ phải đặt câu hỏi đúng/ sai để đoán xem đó là con gì . Vd: +Con vật này ăn thịt ( ăn cỏ ) phải không? + Con vật này có sừng phải không ? + Con vật này thờng hay ăn cá, cua,tôm, tép phải không ? - Cả lớp chỉ trả lời đúng sai . - HS nối tếp nhau nêu. __________________________________________________________________________ Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2011 Chính tả Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui Vơng quốc vắng nụ cời I. Muùc tiêu - Nghe viết đúng bài chính tả; biết trình bày đúng đoạn văn trích. - Làm đúng BT CT phơng ngữ 2a/b. * HS khuyêt tật viết đúng bài chính tả. II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ viết sẵn bài tập 2a III. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) + GV đọc các từ dễ lẫn, khó viết ở tuần trớc cho HS viết. + lắng nghe, ngỡ ngàng, thanh khiết , thiết tha 2. Dạy bài mới : GV giới thiệu bài. * H ớng dẫn viết chính tả (25 phút) a) Trao đổi về nội dung đoạn văn. + Yêu cầu HS đọc đoạn văn. H: Đoạn văn kể cho chúng ta nghe chuyện gì? H: Những chi tiết nào cho thấy cuộc sống ở đây rất tẻ nhạt và buồn chán? b) H ớng dẫn viết từ khó : + GV đọc lần lợt các từ khó viết cho HS viết: Vơng quốc, kinh khủng, rầu rỉ, héo hon, nhộn nhịp, lạo xạo , thở dài c) Viết chính tả. + GV đọc cho HS viết bài. d) Soát lỗi, chấm bài. + GV đọc cho HS soát lỗi, báo lỗi và sửa lỗi viết cha đúng. *Luyện tập ( 7phút) + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. 2a + Yêu cầu HS tự làm bài. + Gọi HS nhận xét, chữa bài. + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài 2b ; GV hớng dẫn nh bài 2a 3. Củng cố dặn dò: (3 phút) + 2 HS lên bảng viết, lớp viết vào nháp rồi nhận xét trên bảng. + 2 HS đọc + kể về một Vơng quốc rất buồn chán và tẻ nhạt + những chi tiết mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót + HS tìm và nêu. + 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp. + HS đọc lại các từ khó viết + HS lắng nghe và viết bài. + Soát lỗi, báo lỗi và sửa. + 1 HS đọc. 2 HS lên bảng, lớp làm vào vở. + Nhận xét chữa bài. Đáp án đúng + vì sao , năm sau, xứ sở, gắng sức, xin lỗi , sự chậm trể + 1 HS đọc lại + Đáp án đúng + nói chuyện, dí dỏm, hóm hnh, công chúng, nói chuyện, nổi tiếng. Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui + Nhận xét tiết học. Dặn HS về làm bài tập trong vở in _________________________________________________ Toán Ôn tập các phép tính về số tự nhiên (tiếp theo) I/Mục tiêu - Tính đợc giá trị của biểu thức chứa hai chữ. - Thực hiện đợc 4 phép tính với số tự nhiên - Biết giải bài toán liên quan đến các phép tính với số tự nhiên. * HS khuyết tật không phải làm BT5. III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : (4 )Đặt tính rồi tính: 1806 x 23 28 8332 : 272 GV nhận xét- ghi điểm. 2.Bài mới: Bài 1a : ( 5 ) GV hớng dẫn HS cách trình bày bài tính giá trị của biểu thức. GV chấm chữa bài. Bài 2:b (7 ) Yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức ở từng phần. GV chấm chữa bài. Bài 3: (6 ) Tính bằng cách thuận tiện nhất. Yêu cầu HS tự làm và nêu kết quả. Gv nhận xét , chốt lại cách tính thuận tiện . Bài 4: (7 ) Gọi HS đọc đề, phân tích đề. H. Muốn tìm trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đợc bao nhiêu mét vải cần tìm gì ? Gv chấm chữa bài. -2 HS lên bảng HS làm vở, 1 HS làm bảng. a) Nếu m = 9520, n = 28 thì m + n = 952 + 28 = 980 m -n = 952 - 28 = 924 m x n = 952 x 28 = 26656 m : n = 952 : 28 = 34 HS nêu và làm bài. 2HS làm bảng 9700 : 100 +36 x 12 =97 +432 =529 (160 x 5 - 25 x 4 ) : 4 =(800 -100) : 4 = 700 : 4 =175 HS làm vở, 2 HS làm bảng a) 36 x 25 x 4 =36 x (25 x 4 = 36 x 100 = 3600 18 x 24 : 9 =(18 : 9) x 24 =2 x 24 = 48 41 x 2 x 8 x 5 = (41 x 8) x( 2 x 5) =328 x 10 = 3280 -1 HS đọc đề, 2 HS phân tích đề. - Tổng số vải bán đợc trong hai tuần. -Số ngày bán trong 2 tuần đó . Bài giải Tuần sau cửa hàng bán đợc số mét vải Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui Bài 5: (6 ) Hớng dẫn HS làm bài. 3. Củng cố- Dặn dò ( 2 ) -Nhận xét tiết học. -Dặn HS làm các bài còn lại. là: 319 + 76 =395( m) Cả hai tuần cửa hàng bán đợc số mét vải là: 319 + 395 = 714( m ) Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là: 7 x 2 = 14 ( ngày ) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán đợc số mét vải là: 714 : 14 = 51 ( m ) Đáp số : 51 m vải. __________________________________________________ Lịch sử Kinh thành Huế I/Mục tiêu Mô tả đợc đôi nét về kinh thành Huế: + Với công sức của hàng ngàn vạn dân và lính sau hàng chục năm xây dựng và tu bổ, kinh thành Huế đợc xây dựng bên bờ sông Hơng, đây là toà thành đồ sộ và đẹp nhất nớc ta thời đó. + Sơ lợc về cấu trúc của kinh thành Huế. IIĐồ dùng dạy học: -Hình trong SGK -Một số hình ảnh và lăng tẩm Huế. -Phiếu học tập choHs. III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: (4) H. Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? H. Nêu những điều cho thấy vua Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai. Nêu ghi nhớ. GV nhận xét- ghi điểm. 2.Bài mới; a.Tìm hiểu quá trình xây dựng kinh thành Huế. GV nêu sau khi Nguyễn Anh lật đổ triều đại Tây Sơn . Huế đợc chọn làm kinh đô. Yêu cầu HS đọc đoạn: Nhà Nguyễn các công trình kiến trúc -3 HS lên bảng - HS nghe. - Một số HS mô tả trớc lớp.( nh SGK ) Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui - GV yêu cầu HS mô ta sơ lợc lại quá trình xây dựng kinh thành Huế. - GV chốt lại quá trình xây dựng kinh thành Huếvà những kiến trúc bên trong kinh thành. b.Tìm hiểu những nét đẹp của kinh thành Huế. - Gv phát cho 4 nhóm , mỗi nhóm một ảnh chụp kiến trúc kinh thành Huế. Nhóm 1: Ngọ Môn Nhóm 2: Lăng Tự Đức Nhóm 3 ; Hoàng Thành Nhóm 4 : Điện Thái Hoà . - Gv hớng dẫn HS nhận xét thảo luận để đi đến thống nhất về những nét đẹp của công trình kiến trúc đó. -GV kết luận : Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta .Ngày 11 12- 1993 , UNESCO đã công nhận Huế là một Di sản Văn hoá thế giới. 3. Củng cố- Dặn dò (3) - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK. H. Ngoài nội dung bài , em biết thêm gì về thiên nhiên và con ngời ở Huế - Gv nhận xét tiết học. - Lớp nghe , nhận xét bổ sung. - HS nghe. - Các nhóm thảo luận mô tả vẻ đẹp của các công trình đó. - Đại diên từng nhóm báo cáo . - HS nghe hiểu. - 2 HS đọc ghi nhớ. __________________________________________________ Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu I/Mục tiêu - Hiểu đợc tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu ( trả lời câu hỏi:Bao giờ? Khi nào ? Mấy giờ ? ). - Nhaọn dieọn đợc traùng ngửừ chổ thụứi gian trong câu; bớc đầu biết thêm trạng ngữ cho trớc vào chỗ thích hợp trong đoạn văn a hoặc đoạn văn b ở BT2. * HS khuyết tật nhận biết đợc trạng ngữ chỉ thời gian. II/Đồ dùng dạy học: -Bảng lớp viết : + Hai đoạn văn ở BT1( phần NX ) +Hai đoạn văn ở BT1( phần Luyện tập ) - Bảng phụ viết đoạn văn ở BT 2 III/Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: (3) H. Nêu ghi nhớ ? Nêu VD. HS nêu miệng bài 3. - 2HS lên bảng Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui GV nhận xét- ghi điểm. 2.Bài mới :Giới thiệu bài(1 ) a.P hần nhận xét. -Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1, 2. -GV nhắc HS cần tìm thành phần CN,VN của câu sau đó tìm thành phần trạng ngữ. -Yêu cầu HS gạch dới bộ phận trạng ngữ ,làm bằng bút chì vào SGK -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. H. Trạng ngữ trong các câu trên bổ sung ý nghĩa gì cho các câu trên ? -Hớng dẫn HS đặt câu hỏi cho các trạng ngữ vừa tìm đợc. b.Phần ghi nhớ -GV giảng và rút ra nội dung nh phần ghi nhớ -Gọi HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK -Yêu cầu HS nêu VD về trạng ngữ chỉthời gian. c.Luyện tập Bài 1 :(7 ) Gọi HS đọc yêu cầu bài. H . Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào ? - Yêu cầu HS làm bài - GV nhận xét ghi điểm cho HS Bài 2 :(8 ) Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Gv yêu cầu HS đọc kĩ đoạn văn, chỉ ra những câu văn thiếu trạng ngữ trong đoạn văn. Sau đó , viết lại câu bằng cách thêm trạng ngữ đã cho ở - Gv nhận xét cho điểm 3. Củng cố Dặn dò ( 2) GV nhận xét tiết học.Yêu cầu HS học bài - 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung các yêu cầu 1, 2. - HS làm bằng bút chì vào SGK, 1 HS làm trên bảng lớp gạch dới bộ phận trạng ngữ. Đúng lúc đó, một viên thị vệ //hớt hải chạy vào. -Trạng ngữ trong các câu trên bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu. HS nêu: -Viên thị vệ hớt hải chạy vào khi nào ? -1 HS đọc yêu cầu bài. -Bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi Bao giờ? Khi nào ? Mấy giờ ? . ? -HS làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp gạch dới bộ phận trạng ngữ chỉ thời gian. - Gọi HS đọc yêu cầu bài. - HS làm bài, phát biểu ý kiến,2 HS làm trên 2 băng giấy dán bảng. __________________________________________________ Đạo đức Dành cho địa phơng (tit 1) Tiết kiệm điện nớc I.Mục tiêu - HS thấy đợc vì sao cần phải tiết kiệm điện nớc. - Từ đó HS có ý thức tiét kiệm điện nớc. II. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Trờng Tiểu học BXuân Vinh Trần Thị Kim Vui 1) Giới thiệu bài 2) Bài mới - GV đa ra một số câu hỏi, HS thảo luận nhóm 4 + Làm thế nào để biết đợc mỗi tháng một gia đình dùng hết bao nhiêu số điện, số nớc? + ở gia đình em hàng tháng có phải trả tiền điện, n- ớc không? + Vì sao gia đình em phải trả tiền điện, nớc? - Gọi HS trả lời - GV kết luận. - Yêu cầu HS nêu quy trình sản xuất nớc sạch ở địa phơng em? - GV nêu quy trình sản xuất điện? * GV chốt lại: Vì thế mỗi gia đình phải tiết kiệm điện, nớc. - HS thảo luận cách tiết kiệm điện, nớc. - GV chốt lại các cách tiết kiệm điện. 3. Củng cố - dặn dò. - áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày. - HS về nhóm cùng thảo luận các câu hỏi. - Đại diện các nhóm trả lời. - Nhóm khác nhận xét và bổ sung - HS thảo luận - HS trả lời - HS khác bổ sung _________________________________________________________________________ Thứ t ngày 21 tháng 4 năm 2011 Toán Ôn tập về biểu đồ I/Mục tiêu - Biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột. * HS khuyết tật không phải làm Bt3. IIĐồ dùng dạy học: Bảng vẽ biểu đồ trong bài tập 1 III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ: (4)Tính 39275 306 ì 25 6720 : 120 + 25 ì 100 2. Bài mới Bài 1:(5 ) Gv treo bảng phụ cho Hs tìm hiểu yêu cầu của bài toán trong SGK. a) Cả bốn tổ cắt đợc bao nhiêu hình?Trong đó có -2 hs làm bảng -HS quan sát và trả lời câu hỏi SGK theo cặp . [...]... -HS lần lợt nêu: 1 / ; ;2 / ; ;3 / 2 6 -1 HS lên bảng làm bài -HS làm bài vào vở +Ta chia cả tử và mẩu của phân số đó cho cùng 1 số tự nhiên khác 1 -1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở 60 60 : 12 5 = = = 5; 12 12 : 12 1 18 18 : 6 3 = = 24 24 : 6 4 -GV gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn -GV nhận xét và ghi điểm HS -HS theo dõi bài chữa của GV Bài 4: -GV yêu cầu HS nêu cách quy đồng hai... HS Bài 2: -GV vẽ tia số nh bài tập lên bảng, sau đó gọi HS lên bảng làm bài -Yêu cầu các HS còn lại vẽ tia số vào vở và điền tiếp các phân số vào tia số -GV nhận xét và chữa bài cho HS Bài 3: -GV yêu cầu HS đọc đề, sau đó hỏi: Muốn rút gọn phân số ta làm nh thế nào? -GV yêu cầu HS làm bài 12 12 : 6 2 = = ; 18 18 : 6 3 20 20 : 5 4 = = ; 35 35 : 5 7 4 4 :4 1 = = ; 40 40 : 4 10 1 5 3 5 -HS lần lợt nêu: 1. .. hệ thống bài học - Cho HS đi đều 2 -4 hàng dọc và hát - Trò chơi : GV chọn - GV nhận xét , đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà - GV hô giải tán 18 - 22 phút 9 -11 phút 9 -11 phút 4- 5 phút 4- 5 phút 9 -11 phút 5-6 phut 3 -4 phút 9 -11 phút 1- 2 phút Trần Thị Kim Vui GV - HS tập hợp theo đội hình hàng ngang GV - Tập động loạt theo đội hình vòng tròn 4- 6 phút 1 -2 phút 1- 2 phút 1 phút 1 2 phút... 7 7 9 1 5 = 12 3 12 5 1 9 + = 12 3 12 - 2 HS lên bảng thực hiện 2 3 10 21 31 + = + = 7 5 35 35 35 31 2 31 10 21 3 = = = 35 7 35 35 35 5 31 3 31 21 10 2 = = = 35 5 35 35 35 7 Bi 3: học sinh nêu đề bài - HS nhắc lại cách tìm số hạng , số bị trừ , số trừ ch- - 2HS lên bảng thực hiện a biết - HS tự suy nghĩ và tìm cách tính vàovở - GV gọi HS lên bảng tính Bi 4: -Yêu cầu học sinh nêu đề bài Bài giải... tán Trần Thị Kim Vui cáo 1- 2 phút 1 phút 2-3 phút 1 phút 18 - 22 phút 9 -11 phút 9 -11 phút 5-6 phút 5-6 phút 5-6 phút 3 -4 phút 9 -11 phút GV GV - HS tập hợp theo đội hình hàng ngang GV 3 -4 phút 4- 6 phút 1 -2 phút 1- 2 phút 1 phút 1 2 phút - Đội hình hồi tĩnh và kết thúc GV - HS hô khoẻ Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2 011 Tập đọc I Mục tiêu Ngắm trăng... của trò 1. Thực hnh : Bi 1 : học sinh nêu đề bài - 2 HS làm trên bảng : - HS tự suy nghĩ và thực hiện vào vở 2 4 6 6 4 2 -2 HS lên bảng thực hiện a) + = - = 7 7 7 7 7 7 -Nhận xét bài làm học sinh Bi 2: học sinh nêu đề bài - HS nhắc lại cách cộng 2 phân số khc mẫu số - HS tự suy nghĩ v tìm cách tính vào vở - GV gọi HS lên bảng tính 2 4 6 - = 7 7 7 1 5 9 b) + = 3 12 12 9 5 5 = 12 12 12 4 2 6 + =... yêu cầu HS tự làm bài Trần Thị Kim Vui -1 HS phát biểu ý kiến trớc lớp, 3 HS lên bảng làm bài -HS theo dõi GV chữa bài -GV chữa bài và ghi điểm HS Bài 5: -Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng -GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? dần -GV hớng dẫn: +Trong các phân số đã cho, phân số nào lớn hơn 1, 1 1 phân số nào bé hơn 1? +Phân số bé hơn 1: ; 3 6 5 3 Phân số lớn hơn 1: ; 2 2 1 1 + > 5 3 3 6 +Hãy... Vui 3 1 19 + = ( vờn hoa ) 4 5 20 Số phần diện tích để xây bể nớc 1 19 1 = ( vờn hoa ) 20 20 b Diện tích vờn hoa là : 20 x 15 = 300 ( m2 ) Diện tích để xây bể nớc là : 1 = 15 (m2) 20 1 Đáp số : a vờn hoa 20 300 x Bi 5: học sinh nêu đề bài Có thể tìm trong một phút mỗi con sên bị đợc bao nhiêu Xăng-ti-mt ? - Yêu cầu HS tự suy nghĩ và thực hiện tính vào vở - GV gọi HS lên bảng giải bài b 15 m2 - 1 HS... phận chỉ ba tháng sau trong câu a là gì? Bài 2:( 5 ) -1 HS đọc -Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập -1 HS làm bài trên bảng -Yêu cầu HS tự làm bài -Nhận xét, chữa bài -Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn -Chữa bài cho HS: -Nhận xét, kết luận lời giải đúng Bài 3: ( 7 ) -1 HS đọc -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập -Gọi 3 HS lên bảng đặt câu, HS dới lớp làm bài -HS thực hiện yêu cầu vào vở -3-5 HS tiếp... gọi HS lên bảng giải bài b 15 m2 - 1 HS lên bảng tính 2 2 m = x 10 0cm = 40 cm 5 5 1 1 Đổi: giờ = x 60 phút =15 phút 4 4 Đổi: Vậy: - Trong 15 phút con sên thứ nhất bị đợc 40 cm - Trong 15 phút con sên thứ hai bị đợc 45 cm Vậy con sên thứ hai bị nhanh hơn 2.Củng cố - Dặn dị: -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và làm bài Địa lí Biển, đảo và quần đảo I/Mục tiêu: . ; 7 4 5:35 5:20 35 20 == ; 10 1 4: 40 4: 4 40 4 == ; 5 1 5 12 :12 12 :60 12 60 === ; 4 3 6: 24 6 :18 24 18 == -GV gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn -GV. 057 ì 13 = 26 7 41 3 16 7 ì 2 04 = 646 068 b. )7368 : 24 =307 285 12 0 : 216 =13 20 HS tự làm vào vở, 2 HS làm bảng a )40 ì x = 14 00 b) x : 13 =205 x = 14 00 :4 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32, Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32,

Hình ảnh liên quan

-Cho HS tự làm vào vở, 2HS làm bảng. -GV chấm chữa bài - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

ho.

HS tự làm vào vở, 2HS làm bảng. -GV chấm chữa bài Xem tại trang 2 của tài liệu.
-2HS lên bảng - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

2.

HS lên bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
-Hình trong SGK - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

Hình trong.

SGK Xem tại trang 7 của tài liệu.
+Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc 200- 250m. - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

h.

ạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc 200- 250m Xem tại trang 14 của tài liệu.
-Hình minh họa - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

Hình minh.

họa Xem tại trang 18 của tài liệu.
+Nhắc HS quan sát hình dáng bên ngoài con vật mình thích, viết đoạn văn miêu tả ngoại hình của con vật đó , chú ý chọn  những    đặc điểm riêng, nổi bật. - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

h.

ắc HS quan sát hình dáng bên ngoài con vật mình thích, viết đoạn văn miêu tả ngoại hình của con vật đó , chú ý chọn những đặc điểm riêng, nổi bật Xem tại trang 21 của tài liệu.
-GV gọi HS lên bảng tính - Bài soạn buoi 1 lop 4 tuan 32

g.

ọi HS lên bảng tính Xem tại trang 24 của tài liệu.