0

Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

16 303 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Tuần 33 Thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 2010 Toán Tiết 161: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 I. Mục tiêu : - Ôn về đọc, viết số, so sánh số có 3 chữ số. - Biết đếm thêm một số đơn vị trong trờng hợp đơn giản. - Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có 3 chữ số. - Làm đợc BT1(dòng 1, 2, 3), BT2 (a, b), BT4, 5. II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ viết nội dung bài tập 2. III. Hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Y/C HS nối tiếp nhau đọc thứ tự các số: HS1: từ 180 đến 200 HS2: từ 880 đến 900 - GV nhận xét, cho điểm. 2. Thực hành *Bài 1(dòng 1, 2, 3): - Gọi HS đọc đề và nêu y/c của đề. - Y/C HS tự làm bài. - HD chữa: 1 HS đọc số, 2 HS viết số - Nhận xét cho điểm. *Bài 2(a, b): - GV treo bảng phụ - Bài tập y/c chúng ta làm gì? - HD mẫu phần a (HS khá) + Điền số nào vào ô trống thứ nhất? Vì sao? + Y/C HS điền tiếp các số còn lại của phần a cho HS đọc các số này và nhận xét về dãy số. + Y/C HS tự làm các phần bài còn lại và chữa bài. + Gọi HS đọc bài làm đúng *Bài 4: - Y/C HS tự làm bài và giải thích cách so sánh. - Chữa bài cho điểm HS. *Bài 5: - Đọc từng y/c của bài và y/c HS viết số vào bảng con. - Nhận xét bài làm của HS. 3. Củng cố, dặn dò: - HS + GV hệ thống kiến thức đã ôn. - 2 HS đứng tại chỗ đọc. - 1 HS nêu y/c của bài. - Làm bài vào vở. - 1 HS đọc số, 2 HS viết số. - Điền số còn thiếu vào ô trống. - Thực hiện theo y/c. - Điền số 382 vì đếm 380, 381 sau đó đến 382. - Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 380 đến 390. - Làm bài vào vở theo y/c. - 3 HS nối tiếp nhau đọc - Nối tiếp nhau nêu cách so sánh. - HS viết theo y/c của GV Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 2009-2010 1 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Nhận xét tiết học. Tập đọc Tiết 97 + 98: bóp nát quả cam I. Mục tiêu: - Đọc rành mạch toàn bài; biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu ND: Truyện ca ngợi ngời thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn,giàu lòng yêu nớc, căm thù giặc. (trả lời đợc các CH 1, 2, 4, 5 HS khá, giỏi trả lời đợc CH4) II. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ bài tập đọc; bảng phụ chép câu khó hớng dẫn đọc III. Hoạt động dạy học : Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Gọi 2 HS đọc thuộc bài: "Tiếng chổi tre" và trả lời câu hỏi của bài. - GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài b) Luyện đọc: *GV đọc mẫu + nêu giọng đọc chung toàn bài + Em hãy nêu các từ khó đọc? + GV hớng dẫn HS luyện đọc từ khó: Nguyên, thuyền rồng, lẽ ra, lăm le, - Giải nghĩa từ : Nguyên, thuyền rồng * Luyện đọc đoạn: + GV HD đọc câu dài, câu đối thoại "Đợi từ .tra,/ vẫn .gặp,/ cậu .liều chết/ xô mấy ngã chúi,/xăm xăm xuống bến.//" + HD giải nghĩa từ cuối bài * Y/c HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm . * GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm. - 2 HS đọc bài và TLCH - 2 HS nhắc lại tên bài. + HS theo dõi và đọc thầm + HS nêu + 3 - 5 HS đọc + 2 HS giải nghĩa - 3 HS luyện đọc theo đoạn (3 lần) + HS khá, giỏi nêu cách đọc và đọc mẫu. - 2 - 3 HS khác luyện đọc + HS dựa SGK tập giải nghĩa + HS luyện đọc và sửa cho nhau trong nhóm đôi. + 4 HS đại diện 4 nhóm tham gia thi đọc (mỗi HS đọc một đoạn). Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 2009-2010 2 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS c. Tìm hiểu bài: - Câu 1: Giặc Nguyên có âm mu gì đối với nớc ta? - Thái độ của Trần Quốc Toản nh thế nào? - Gọi HS đọc đoạn 2: - Câu 2: Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? + Quốc Toản nóng lòng gặp vua ntn? - Câu 4, 5: Y/c HS thảo luận cặp, trả lời câu hỏi * HS khá, giỏi: + Qua câu chuyện, em hiểu điều gì? d) Luyện đọc lại + Gọi HS đọc cả bài + Y/c HS chọn một đoạn mình thích và thi đọc (thi 2 lần theo hai đối tợng) + HD nhận xét, bình chọn 3. Củng cố, dặn dò: + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? + Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh đọc lại bài chuẩn bị cho tiết kể chuyện. - HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi + Giả vờ mợn đờng để xâm chiếm nớc ta. + Vô cùng căm giận - 1 HS đọc trớc lớp đoạn 2 + Để đợc nói hai tiếng "xin đánh" - HS phát biểu theo suy nghĩ: - Thảo luận nhóm đôi. - VD: TQT là một thiếu niên yêu nớc. - 1 HS khá, giỏi đọc - Các nhóm cử đại diện thi đọc 1 đoạn. - Nhận xét, bình chọn. - Một số HS phát biểu. Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010 Toán Tiết 162: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 I. Mục tiêu : - HS ôn tập về đọc, viết, xếp thứ tự các số có đến 3 chữ số. - Biết phân tích các số có đến 3 chữ số thành tổng của các trăm, chục, đơn vị và ng- ợc lại. - Làm đợc BT 1, 2, 3. II. Hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra: - Y/C 3 HS nối tiếp nêu ví dụ về các số tròn trăm, tròn chục. - GV nhận xét, cho điểm. 2. H ớng dẫn ôn tập: *Bài 1: - Gọi HS nêu y/c của bài tập và tự làm bài. - Y/C HS nhận xét bài làm của bạn. - 3 HS lên bảng thực hiện. - Làm bài vào vở bài tập, 2 HS lên bảng làm 1 HS đọc số, 1 HS viết số. - Nhận xét bài làm của bạn, cho điểm. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 2009-2010 3 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Bài 2: - Viết số 842 lên bảng và hỏi: Số này gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? - Hãy viết số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị. - Nhận xét và rút ra kết luận. - Y/C HS tự làm tiếp các phần còn lại, sau đó nhận xét chữa bài bạn. *Bài 3: - Y/C HS tự làm bài và sau đó gọi HS đọc bài làm trớc lớp. 3. Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học - Số 842 gồm 8 trăm, 4 chục, 2 đơn vị - 2 HS lên bảng viết số, HS làm bài vào giấy nháp. - 842 = 800 + 40 + 2. - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Thực hiện theo y/c Kể chuyện Tiết 33: Bóp nát quả cam I. Mục tiêu: Sắp xếp đúng thứ tự các tranh và kể lại đợc từng đoạn của câu chuyện (BT1, BT2 HS khá, giỏi kể lại đợc cả câu chuyện) II. Đồ dùng : Tranh minh hoạ (SGK) III. Hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KTBC: - Gọi 3 HS lên kể nối tiếp theo đoạn truyện Chuyện quả bầu - 1 HS lên kể toàn bộ câu chuyện. - Nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) H ớng dẫn HS kể chuyện: * Sắp xếp lại trật tự các tranh theo diễn biến của câu chuyện + Nêu y/c bài tập 1? + GV đa tranh vẽ, yêu cầu HS quan sát và nêu nội dung từng tranh? + GV chốt + Y/c HS suy nghĩ, sắp xếp lại thứ tự các tranh? * HD HS kể từng đoạn theo tranh + Y/c HS tập kể trong nhóm + GV theo dõi, uốn nắn + Y/c đại diện các nhóm lên kể + GV nhận xét. * Kể toàn bộ câu chuyện: + Y/c HS đại diện của nhóm lên thi kể toàn bộ câu chuyện? - 3 HS lên bảng kể. - 1 HS khá, giỏi kể lại cả câu chuyện - 2 HS nhắc lại tên bài. + 1 HS nêu + Vài HS nêu nội dung. + Làm việc theo cặp; 1- 2 cặp sắp xếp trên bảng. + HS sắp xếp: 2 1 4 - 3 + HS dựa tranh vẽ tập kể trong nhóm, bạn khác nhận xét, bổ sung + 3 - 4 đại diện thi kể + Lớp nhận xét. + 3 HS khá, giỏi thi kể + Lớp n/xét, bình chọn nhóm thắng cuộc Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 2009-2010 4 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn + GV nhËn xÐt , biĨu d¬ng 3. Cđng cè, dỈn dß: + Qua c©u chun em biÕt ®iỊu g×? + NhËn xÐt tiÕt häc. ChÝnh t¶ TiÕt 163: Bãp n¸t qu¶ cam I. Mơc tiªu: - Nghe – viÕt chÝnh x¸c bµi CT, tr×nh bµy ®óng ®o¹n tãm t¾t trun Bãp n¸t qu¶ cam. - Lµm ®ỵc BT 2 a/b. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bót d¹, giÊy khỉ to viÕt néi dung BT2a III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. KiĨm tra bµi cò: - Cho 2 HS lªn b¶ng viÕt , líp viÕt b¶ng con 3 tõ : chÝch ch, hÝt të, rÝu rÝt. - GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi a) Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu bµi b) Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn nghe-viÕt - GV ®äc ®o¹n viÕt. - Gäi HS ®äc l¹i bµi viÕt. - Y/c hs nªu néi dung bµi ®äc. - Y/c hs t×m tõ khã - Híng dÉn viÕt bµi vµo vë : Gv ®äc cho hs viÕt - §äc cho HS so¸t lçi. - ChÊm ch÷a bµi. (5 – 7 bµi) c. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn lun tËp *Bµi tËp 2a: §iỊn vµo chç trèng s hay x: Gv treo giÊy khỉ to ghi néi dung bµi tËp. - Gv nhËn xÐt, ch÷a bµi : sao, sao, x, xng, x¸o, x¸o 3. Cđng cè , dỈn dß: - Cho hs viÕt b¶ng con l¹i c¸c tõ ng÷ ®· viÕt sai - NhËn xÐt giê - 2 HS lªn b¶ng viÕt, líp viÕt nh¸p. - 2 HS nh¾c l¹i tªn bµi. - Líp theo dâi. - 3 häc sinh ®äc l¹i . - Hs nªu. - Nªu tõ khã : - §äc, ph©n tÝch tõ khã : TrÇn Qc To¶n - ViÕt b¶ng con c¸c tõ dƠ viÕt sai - Hs viÕt bµi vµo vë. - Hs so¸t lçi. - Hs ®äc yªu cÇu. - Cho 2 hs lªn b¶ng lµm. - Líp lµm vµo b¶ng con. Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh N¨m äc 2009-2010 5 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn Thø t ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2010 To¸n TiÕt 163: ¤n tËp vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ I. Mơc tiªu: - BiÕt céng trõ nhÈm c¸c sè trßn chơc, trßn tr¨m. - BiÕt lµm tÝnh céng, trõ cã nhí trong ph¹m vi 1000. - BiÕt lµm tÝnh céng, trõ kh«ng nhí c¸c sè cã ®Õn 3 ch÷ sè. - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng - Lµm ®ỵc BT 1 (cét 1, 3), BT 2 (cét 1, 2, 4), BT 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. Giíi thiƯu bµi 2. H íng dÉn «n tËp *Bµi 1(c«t 1, 3): - Nªu yªu cÇu cđa bµi tËp, sau ®ã cho HS tù lµm. - NhËn xÐt bµi lµm cđa HS. *Bµi 2(cét 1, 2, 4): - Nªu yc cđa bµi vµ cho HS tù lµm bµi. *Bµi 3: - Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi. - Cã bao nhiªu häc sinh g¸i? - Cã bao nhiªu häc sinh trai? - Lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt trêng cã tÊt c¶ bao nhiªu HS ? - Yªu cÇu HS lµm bµi. - Ch÷a bµi vµ cho ®iĨm HS. 3. Cđng cè, dỈn dß - Tỉng kÕt tiÕt häc vµ giao c¸c bµi tËp bỉ trỵ kiÕn thøc cho HS. - NhËn xÐt giê. - 2 HS nh¾c l¹i tªn bµi. - Lµm bµi vµo vë bµi tËp. 12 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm cđa m×nh tríc líp, mçi HS chØ ®äc 1 con tÝnh. - 4 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. - Cã 265 HS g¸i. - Cã 234 HS trai. - Thùc hiƯn phÐp céng sè HS g¸i vµ sè HS trai víi nhau. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. Lun tõ vµ c©u TiÕt 33: Tõ ng÷ chØ nghỊ nghiƯp I. MỤC TIÊU : - N¾m ®ỵc mét sè tõ ng÷ chØ nghỊ nghiƯp (BT1, BT2); nhËn biÕt ®ỵc nh÷ng tõ ng÷ nãi lªn phÈm chÊt cđa nh©n d©n ViƯt nam (BT3) - §Ỉt ®ỵc 1 c©u chun ng¾n víi 1 tõ t×m ®ỵc trong BT3 (BT4) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh ho¹ BT1. Bót d¹, giÊy khỉ to lµm BT3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh N¨m äc 2009-2010 6 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1 . KiĨm tra bµi cò : - Cho 1 HS lµm BT1, 1 HS lµm l¹i BT2, - NhËn xÐt ghi ®iĨm 2. Bµi míi : a) Giíi thiƯu bµi: b) Ho¹t ®éng1 : Híng dÉn lµm BT 1, 2 *Bµi tËp 1: T×m tõ ng÷ chØ nghỊ nghiƯp cđa nh÷ng ngêi ®ỵc vÏ trong c¸c tranh d- íi ®©y : - GV ®Ýnh tranh. - GV nhËn xÐt chèt l¹i : c«ng nh©n, c«ng an, n«ng d©n, b¸c sÜ, l¸i xe, ngêi b¸n hµng. *Bµi tËp 2: T×m thªm nh÷ng tõ ng÷ chØ nghỊ nghiƯp kh¸c mµ em biÕt : - GV nhËn xÐt c) Ho¹t ®éng2: Híng dÉn lµm BT 3, 4 *Bµi t©p 3 : Trong c¸c tõ ng÷ díi ®©y, nh÷ng tõ nµo nãi lªn phÈm chÊt cđa nh©n d©n ViƯt Nam ta : - GV ph¸t giÊy khỉ to cho c¸c nhãm. - GV nhËn xÐt : anh hïng, th«ng minh, gan d¹, cÇn cï,… *Bµi tËp 4 : §Ỉt c©u víi mét tõ t×m ®ỵc trong bµi tËp 3: - ChÊm ch÷a bµi 3. Cđng cè, dỈn dß : - Cho HS nªu l¹i nh÷ng tõ ng÷ chØ nghỊ nghiƯp - NhËn xÐt giê. - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. - 2 HS nh¾c l¹i tªn bµi. - HS ®äc yªu cÇu. - Trao ®ỉi nhãm ®«i. - §¹i diƯn tr¶ lêi. - NhËn xÐt bỉ sung - HS ®äc yªu cÇu. - HS nªu miªng c¸ nh©n - HS ®äc yªu cÇu. - HS trao ®ỉi nhãm. Lµm vµo giÊy khỉ to. - §¹i diƯn lªn tr×nh bµy. - HS ®äc yªu cÇu. Líp lµm vµo vë. - 3 HS lªn b¶ng lµm - Mét vµi HS nªu l¹i. TËp viÕt TiÕt 33: Ch÷ hoa V (kiĨu 2) I. Mơc tiªu: BiÕt viÕt ch÷ hoa V kiĨu 2 (1 dßng cì võa, 1 dßng cì nhá); ch÷ vµ c©u øng dơng: ViƯt (1 dßng cì võa, 1 dßng cì nhá), ViƯt Nam th©n yªu (3 lÇn) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Ch÷ mÉu ®Ỉt trong khung, b¶ng phơ viÕt c©u øng dơng. - HS : TËp viÕt, b¶ng con, phÊn . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. KiĨm tra bµi cò: - Gäi 1 HS lªn b¶ng viÕt ch÷ Q kiĨu 2, 1 HS viÕt c©u øng dơng Qu©n d©n mét lßng - 2 HS lªn b¶ng viÕt. - Líp viÕt b¶ng con. Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh N¨m äc 2009-2010 7 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền - GV nhận xét, cho điểm. 2. Bài mới : a) Hoạt động 1: Giới thiệu bài b) Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. *GV đính chữ mẫu V kiểu 2. - GV viết mẫu V và nêu cách viết. - GV giới thiệu câu ứng dụng Việt Nam thân yêu - Y/c hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. - Y/c hs quan sát nhận xét về độ cao, . - GV viết mẫu chữ Việt và h/dẫn cách viết. c) Hoạt động 2 : Hớng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. - GV nêu yêu cầu. - Theo dõi giúp đỡ học sinh. - Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. 4. Củng cố, dặn dò: Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ V hoa kiểu 2. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Hs quan sát, n/xét cấu tạo con chữ. - Theo dõi. Viết bảng con 2 lợt. - 2 hs đọc. - 2 Hs nêu. - Quan sát, nhận xét. - Theo dõi viết bảng con 2 lợt. - HS viết vào vở. - Theo dõi tự chữa bài. - 2 HS nêu. Đạo đức Dành cho địa phơng I-Mục tiêu : Giúp HS: - Kể tên và mô tả một số đờng làng ngõ xóm nơi em ở hoặc đờng phố mà em biết. Biết đợc sự khác nhau của đờng phố. - Tìm hiểu đờng thế nào là an toàn và không an toàn. II-Chuẩn bị: - Phiếu học tập đủ dùng cho các nhóm. - Tranh về một số đờng làng hoặc đờng phố. III-Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1-Kiểm tra bài cũ: 3 GV yêu cầu HS nêu phần ghi nhớ của bài 1. - GV đánh giá, cho điểm. 2-Bài mới: 30 Giới thiệu ghi bảng. * Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của đờng làng nơi em ở. (thảo luận nhóm) - GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận nội dung câu hỏi trong phiếu học tập. - GV quan sát, hỗ trợ các nhóm. * Yêu cầu HS trình bày kết quả. * GV cùng HS nhận xét, GV kết luận. - 2 hs trả lời. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. - HS thảo luận theo nhóm 3 các câu hỏi trong phiếu học tập. + HS các nhóm thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 2009-2010 8 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoàng Thị Hiền * Hoạt động 2: Tìm hiểu đờng phố an toàn và cha an toàn. - GV giao cho HS mỗi nhóm một bức tranh theo nội dung thảo luận, yêu cầu các nhóm quan sát tranh và thảo luận theo nhóm 4. - GV hỗ trợ các nhóm. - GV nhận xét, đánh giá và kết luận. * Hoạt động 3: Nhận biết các đặc điểm của đờng phố trong tranh. (Hoạt động cả lớp) - GV gắn tranh lên bảng cho HS quan sát và trao đổi về đặc điểm của đờng phố trong mỗi bức tranh. 3- Củng cố dặn dò: 2 - GV củng cố bài, nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài sau. - HS quan sát tranh và thảo luận: Phân biệt đờng an toàn hay cha an toàn. - Đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. - Cả lớp quan sát tranh và thảo luận và phát biểu ý kiến. - GV cho HS so sánh đờng phố và đờng làng. - HS nêu lại nội dung của bài. Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2010 Thể dục Tiết 66: Chuyền cầu . Trò chơi: con cóc là cậu ông trời I. Mục tiêu : - Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 ngời. - Biết cách chơi và tham gia đợc trò chơi. II. Địa điểm, ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng. Vệ sinh sân tập. - Phơng tiện: Còi, kẻ vạch chuẩn bị. III. CáC HọAT ĐộNG DạY HọC : Phần Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: 2. Phần cơ bản: - Phổ biến nội dung, y/c tiết học. - Tổ chức cho HS: + Xoay các khớp cổ tay, đầu gối, hông, vai. + Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên + Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. + Ôn các động tác vơn thở, tay, chân, toàn thân, nhảy *Giáo viên nêu tên trò chơi: Con cóc là cậu Ông Trời - Chia 2 nhóm tham gia trò chơi. - Ôn Chuyền cầu - Tập hợp hàng. - Lắng nghe. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - Cán sự lớp điều khiển Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 2009-2010 9 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn PhÇn Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 3. PhÇn kÕt thóc: - Lun tËp nh tiÕt 65. - NhËn xÐt xem nhãm nµo thùc hiƯn trß ch¬i ®óng . - §øng t¹i chç vç tay, h¸t. - Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - Nh¶y th¶ láng - Gi¸o viªn hƯ thèng l¹i bµi. NhËn xÐt giê häc. - Giao bµi tËp vỊ nhµ. - HS thùc hiƯn. - HS thùc hiƯn. TËp ®äc TiÕt 99: Lỵm I. MỤC TIÊU : - §äc ®óng c¸c c©u th¬ 4 ch÷, biÕt nghØ h¬i sau mçi khỉ th¬. - HiĨu ND: Bµi th¬ ca ngỵi chó bÐ liªn l¹c ®¸ng yªu vµ dòng c¶m. (tr¶ lêi ®ỵc c¸c CH trong SGK; thc Ýt nhÊt 2 khỉ th¬ ®Çu) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh hoạ SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ¬ Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1. KiĨm tra bµi cò : - Gäi 3 HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái bµi Bãp n¸t qu¶ cam. - GV nhËn xÐt ghi ®iĨm. 2. Bµi míi : a) Giíi thiƯu bµi b) Ho¹t ®éng 1 : Lun ®äc  Gi¸o viªn ®äc mÉu lÇn 1 - Y/C HS ®äc nèi tiÕp c©u . +Y/C HS ph¸t hiƯn tõ khã, ®äc tõ khã, GV ghi b¶ng: lo¾t cho¾t, nghªnh nghªnh, ht s¸o,… - Y/C ®äc nèi tiÕp ®o¹n : +Y/C HS ph¸t hiƯn tõ míi, ghi b¶ng : lo¾t cho¾t, c¸i x¾c, ca l«, thỵng khÈn - §äc ®o¹n trong nhãm, thi ®äc. b. Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu bµi. - Y/C HS ®äc thÇm toµn bµi. - Cho HS ®äc c©u hái SGK vµ tr¶ lêi. +Néi dung bµi nãi lªn ®iỊu g× ? - NhËn xÐt kÕt ln - Gi¸o dơc HS : HS biÕt lµm nh÷ng viƯc - 3 HS lªn b¶ng ®äc vµ TLCH - 2 HS nh¾c l¹i tªn bµi. - HS theo dâi - §äc nèi tiÕp - HS ®äc tõ khã c¸ nh©n+ ®ång thanh - §äc nèi tiÕp. - §äc, gi¶i nghÜa tõ. - HS trong nhãm ®äc víi nhau - §¹i diƯn thi ®äc nhãm ®«i. - C¶ líp ®äc thÇm toµn bµi. - Th¶o ln vµ tr¶ lêi c©u hái. - HS tr¶ lêi. Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh N¨m äc 2009-2010 10 [...]... cđa HS - 2 HS nh¾c l¹i tªn bµi - 2 HS nªu y/c - Lµm bµi vµo vë bµi tËp; 6 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm cđa m×nh - 1 HS ®äc y/c - 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp - HS nhËn xÐt - 2 HS ®äc - Thùc hiƯn theo y/c 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë bµi tËp - Thùc hiƯn lµm bµi t×m x - HS lµm vµo vë, 2 HS lªn b¶ng lµm bµi - Líp nhËn xÐt 12 N¨m äc 20 09 -2 010 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng... thøc, kÜ n¨ng lµm thđ c«ng líp 2 - Lµm ®ỵc Ýt nhÊt mét s¶n phÈm thđ c«ng ®· häc - HS khÐo tay lµm ®ỵc Ýt nhÊt hai s¶n phÈm thđ c«ng ®· häc.Cã thĨ lµm ®ỵc s¶n phÈm míi cã tÝnh s¸ng t¹o II §å dïng d¹y häc : C¸c h×nh mÉu cđa bµi 25 , 26 , 27 , , 32 ®Ĩ HS xem l¹i III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1 Giíi thiƯu bµi 2 Thùc hµnh Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh 15 N¨m äc 20 09 -2 010 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn - HS tiÕp... ®éng 2 : Híng dÉn lun tËp *Bµi tËp 2 a: - Gäi HS nªu y/c bµi - Gv treo b¶ng phơ ghi néi dung bµi tËp - Gv nhËn xÐt, ch÷a bµi 3 Cđng cè, dỈn dß: - Cho HS viÕt b¶ng con l¹i c¸c tõ ng÷ ®· viÕt sai - NhËn xÐt giê - Em chän ch÷ nµo trong ngc ®¬n ®Ĩ ®iỊn vµo chç trèng - Cho 2 hs lªn b¶ng lµm - Líp lµm vµo vë To¸n Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh 13 N¨m äc 20 09 -2 010 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn TiÕt 16 5:... chia 2, 3, 4, 5 ®Ĩ tÝnh nhÈm - BiÕt tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc cã 2 dÊu phÐp tÝnh (trong ®ã cã 1 dÊu nh©n hc chia; nh©n chia trong b¶ng tÝnh ®· häc) - BiÕt t×m sè bÞ chia, thõa sè vµ gi¶i to¸n cã 1 phÐp nh©n - Lµm ®ỵc BT 1a, BT 2 dßng 1, BT 3, 5 II C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC: Ho¹t ®éng cđa GV 1 KiĨm tra bµi cò: - Gäi HS lªn b¶ng ®äc thc b¶ng nh©n, b¶ng chia – N/xÐt, cho ®iĨm 2 Híng dÉn «n tËp: *Bµi 1a:... bót mµu III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa GV 1 KiĨm tra bµi cò Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh Ho¹t ®éng cđa HS 14 N¨m äc 20 09 -2 010 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS - MỈt Trêi mäc ë ph¬ng nµo vµ lỈn ë ph- - 1 HS tr¶ lêi ¬ng nµo ? 2 Bµi míi a Giíi thiƯu bµi: GV cho HS h¸t bµi + HS h¸t h¸t vỊ MỈt Tr¨ng a Ho¹t ®éng 1 : VÏ vµ giíi thiƯu tranh vÏ vỊ bÇu trêi cã MỈt Tr¨ng... TiÕt 16 4: ¤n tËp vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ (TiÕp theo) I Mơc tiªu: - BiÕt céng trõ nhÈm c¸c sè trßn tr¨m - BiÕt lµm tÝnh céng, trõ cã nhí trong ph¹m vi 10 0 - BiÕt lµm tÝnh céng kh«ng nhí c¸c sè cã ®Õn 3 ch÷ sè - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp tÝnh céng - Lµm ®ỵc BT 1 (cét 1, 3), BT 2 (cét 1, 3), BT 3, 5 II c¸c Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa GV 1 Giíi thiƯu bµi 2 Híng dÉn HS thùc hµnh: *Bµi 1( cét 1, ... t×nh hng giao tiÕp ®¬n gi¶n (BT 1, 2) - ViÕt ®ỵc mét ®o¹n v¨n ng¾n kĨ vỊ mét viƯc tèt cđa em hc cđa b¹n em (BT3) II §å dïng: B¶ng phơ viÕt s½n c¸c t×nh hng III Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa GV 1 KiĨm tra bµi cò: - Gäi 2 HS thùc hiƯn hái ®¸p lêi tõ chèi trong c¸c t×nh hng cđa BT 2 tn 32 - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm 2 Bµi míi: a) Giíi thiƯu bµi b) Híng dÉn lµm bµi: *Bµi 1: Gäi 1 HS ®äc y/c ; - GV treo tranh,... *Bµi 2: - Gäi HS nªu y/c vµ ®äc c¸c t×nh hng - Y/C HS th¶o ln nhãm ®«i hái ®¸p - 2 HS nªu - Thùc hiƯn theo y/c theo c¸c t×nh hng trong SGK - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy tríc líp - Gäi HS nhËn xÐt, bỉ sung; b×nh chän - 6 cỈp thùc hµnh hái ®¸p tríc líp nhãm cã lêi ®¸p phï hỵp nhÊt, tù nhiªn VD: HS1 §õng bn nÕu em cè g¾ng h¬n em sÏ ®ỵc ®iĨm tèt nhÊt Trêng tiĨu häc B Xu©n Vinh 11 N¨m äc 20 09 -2 010 Gi¸o ¸n bi 1- ... Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2 010 ChÝnh t¶ TiÕt 66: Lỵm I Mơc tiªu: - Nghe – viÕt chÝnh x¸c bµi chÝnh t¶; tr×nh bµy ®óng 2 khỉ th¬ theo thĨ 4 ch÷ - Lµm ®ỵc BT 2 a/b hc BT 3 a/b II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: B¶ng phơ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1 KiĨm tra bµi cò: - Cho 2 hs lªn b¶ng viÕt , líp viÕt b¶ng con - 2 HS lªn b¶ng viÕt, líp viÕt vµo c¸c tiÕng : chóm... qs¸t vµ TLCH: +Tranh vÏ nh÷ng ai? Hä ®ang lµm g×? Ho¹t ®éng cđa HS - 2 HS lªn b¶ng thùc hµnh - 2 HS nh¾c l¹i tªn bµi - 1 HS nªu y/c - Thùc hiƯn theo y/c + Tranh vÏ mét b¹n bÞ g·y ch©n ph¶i n»m ®iỊu trÞ, 1 b¹n kh¸c ®Õn an đi ®éng - Y/c HS th¶o ln nhãm ®«i lêi c¸c viªn b¹n - Thùc hiƯn theo y/c trong vßng 2 phót nh©n vËt trong tranh - Gäi 2 - 3 cỈp thùc hµnh hái ®¸p tríc líp - Thùc hµnh hái ®¸p; HS kh¸c . của bài 25 , 26 , 27 , ., 32 để HS xem lại. III. Các hoạt động dạy học : 1. Giới thiệu bài. 2. Thực hành. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 20 09 -2 010 15 . 2 HS lên bảng làm bài - Lớp nhận xét Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm ọc 20 09 -2 010 12 Gi¸o ¸n bi 1- Líp 2 Hoµng ThÞ HiỊn Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2 010
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33, Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33,

Hình ảnh liên quan

Bảng phụ viết nội dung bài tập 2. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

Bảng ph.

ụ viết nội dung bài tập 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tranh minh hoạ bài tập đọc; bảng phụ chép câu khó hớng dẫn đọc - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

ranh.

minh hoạ bài tập đọc; bảng phụ chép câu khó hớng dẫn đọc Xem tại trang 2 của tài liệu.
-Viết số 842 lên bảng và hỏi: Số này gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? - Hãy viết số này thành tổng các trăm,  chục, đơn vị. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

i.

ết số 842 lên bảng và hỏi: Số này gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? - Hãy viết số này thành tổng các trăm, chục, đơn vị Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Cho 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con 3 từ : chích choè, hít tở, ríu rít. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

ho.

2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con 3 từ : chích choè, hít tở, ríu rít Xem tại trang 5 của tài liệu.
-2 HS lên bảng làm bài. - 2 HS nhắc lại tên bài. - HS đọc yêu cầu. - Trao đổi nhóm đôi - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

2.

HS lên bảng làm bài. - 2 HS nhắc lại tên bài. - HS đọc yêu cầu. - Trao đổi nhóm đôi Xem tại trang 7 của tài liệu.
- GV: Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng.    - HS : Tập viết, bảng con, phấn . - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

h.

ữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. - HS : Tập viết, bảng con, phấn Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Theo dõi viết bảng con 2 lợt. - HS viết vào vở. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

heo.

dõi viết bảng con 2 lợt. - HS viết vào vở Xem tại trang 8 của tài liệu.
- GV gắn tranh lên bảng cho HS quan sát và trao đổi về đặc điểm của đờng  phố trong mỗi bức tranh. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

g.

ắn tranh lên bảng cho HS quan sát và trao đổi về đặc điểm của đờng phố trong mỗi bức tranh Xem tại trang 9 của tài liệu.
- 3 HS lên bảng đọc và TLCH - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

3.

HS lên bảng đọc và TLCH Xem tại trang 10 của tài liệu.
+Y/C HS phát hiện từ mới, ghi bảng: loắt choắt, cái xắc, ca lô, thợng khẩn - Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

ph.

át hiện từ mới, ghi bảng: loắt choắt, cái xắc, ca lô, thợng khẩn - Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng phụ viết sẵn các tình huống. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

Bảng ph.

ụ viết sẵn các tình huống Xem tại trang 11 của tài liệu.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: Bảng phụ - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

Bảng ph.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

hu.

ộc bảng nhân và bảng chia 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm Xem tại trang 14 của tài liệu.
Các hình mẫu của bài 25, 26, 27, ..., 32 để HS xem lại. - Bài soạn Buoi 1 lop 2 tuan 33

c.

hình mẫu của bài 25, 26, 27, ..., 32 để HS xem lại Xem tại trang 15 của tài liệu.