0

Gián án GA 4 tuần 19-20-21 2010-2011

2 246 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 10:11

GV Ngụ Th Hng Võn TH inh B Lnh Tuần 19 (T ngay 3/1/2010 -7/1/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Hai CHO C Tập đọc toán khoa học đạo đức Chào cờ u tun Bốn anh tài Kilômet vuông Tại sao có gió ? Kính trọng và biết ơn ngời lao động Ba TH DC chính tả lt&câu Toán lịcH sử i vt chng ngi vt thp.TC:Chy theo hỡnh TG Nghe-viết : Kim tự tháp Ai Cập Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ? Luyện tập Nớc ta cuối thời Trần T tập đọc Tlv Toán địa Lý kĩ thuật Chuyện cổ tích về loài ngời LT xây dựng mở bài trong bài văn MT đồ vật Hình bình hành Đồng bằng Nam Bộ ch li ca vic trng rau, hoa Năm TH DC lt& câu Toán khoa học mĩ thuật i vt chng ngi vt thp TC :Thng bng MRVT : Tài năng Diện tích hình bình hành Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão TTMT : Xem tranh Dân gian Việt Nam Sáu Toán TLV kể chuyện âm nhạc hđ tt Luyện tập LT xây dựng kết bài trong bài văn MT đồ vật Bác đánh cá và hung thần Hc hỏt :Bi ôChỳc mngằ.Mt s hỡnh thc trỡnh by Sinh hoạt cuối tuần Lch s: Tit 21 Tập đọc : Tiết 37 Toán : Tiết 91 Chính tả : Tiết 19 Khoa học : Tiết 37 Tập đọc : Tiết 38 Toán : Tiết 93 TLV : Tiết 37 Toán : Tiết 94 Lịch sử : Tiết 19 Toỏn : Tiết 95 HTT : Tiết 19 Đạo đức : Tiết 19 luyn t & cõu Toán : Tiết 92 Địa lí : Tiết 19 Khoa học : Tiết 38 Tập đọc : Tiết 39 Toán : Tiết 96 Chính tả : Tiết 20 Kể chuyện : Tiết 20 Khoa học : Tiết 39 Tập đọc : Tiết 40 SGK:17, SGV: 31 Toán : Tiết 44 SGK: 54, SGV: 103 TLV : Tiết 39 SGK:18, SGV:34 LT&C : Tiết 40 Toán : Tiết 99 TLV : Tiết 40Toán : Tiết 100Khoa học : Tiết 40 SGK:80, SGV:144 Lịch sử : Tiết 20 SGK:39, SGV: 35 Đạo đức : Tiết 20 HĐTT :Tiết 20 Tập đọc : Tiết 41 Toán : Tiết 101 TLV : Tiết 42 Khoa học : Tiết 42Đạo đức : Tiết 21 TLV : Tiết 41 Toán : Tiết 104 Địa lí : Tiết 22Chính tả : Tiết 21 HĐTT :Tiết 21 LT&C : Tiết 39 Toán : Tiết 97 Địa lí : Tiết 21 Khoa học : Tiết 41 LT&C : Tiết 41 Toán : Tiết 102 Tp c: Tiờt 42 Kể chuyện : Tiết 21 LT&C : Tiết 42 Toán : Tiết 105 GV Ngô Thị Hồng Vân TH Đinh Bộ Lĩnh . đọc : Tiết 40 SGK:17, SGV: 31 Toán : Tiết 44 SGK: 54, SGV: 103 TLV : Tiết 39 SGK:18, SGV: 34 LT&C : Tiết 40 Toán : Tiết 99 TLV : Tiết 40 Toán : Tiết 100Khoa. Tiết 40 SGK:80, SGV: 144 Lịch sử : Tiết 20 SGK:39, SGV: 35 Đạo đức : Tiết 20 HĐTT :Tiết 20 Tập đọc : Tiết 41 Toán : Tiết 101 TLV : Tiết 42 Khoa học : Tiết 42 Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GA 4 tuần 19-20-21 2010-2011, Gián án GA 4 tuần 19-20-21 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

Diện tích hình bình hành - Gián án GA 4 tuần 19-20-21 2010-2011

i.

ện tích hình bình hành Xem tại trang 1 của tài liệu.