0

Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

27 245 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế Tuần 21 Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 Chào cờ ********************************************** Tập đọc Trí dũng song toàn. I .Mục đích - yêu cầu: - Đọc đúng các tiếng, từ khó : khóc lóc, Liễu Thăng, cống nạp,đồng trụ. - Đọc lu loát, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, nhấn giọng các từ ngữ miêu tả - Đọc diễn cảm toàn bài. - Hiểu nội dung: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn bảo vệ đợc quyền lợi và danh dự đất nớc khi đi sứ nớc ngoài. II Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh hoạ SGK III.Các hoạt động dạy - học Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV 1.Kiểm tra bài cũ 2.Bài mới: HĐ1: Luyện đọc: .HĐ2: Tìm hiểu bài : -3 HS đọc nối tiếp và nêu nội dung bài. -Nhận xét bạn đọc bài. - 1 HS đọc toàn bài,cả lớp - Quan sát,chia đoạn - Đọc nối tiếp đoạn trớc lớp - HS ngồi cùng bàn luyện đọc đoạn . Mỗi HS đọc 1 đoạn. - Một số cặp đọc bài trớc lớp - 1 HS đọc toàn bài - HS lắng nghe GV đọc. - HS thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi. - Ông mợn cớ khóc than vì ngời họ hàng 5 đời đã chết , buộc vua nhà Minh thấy đợc sự vô lí khi bắt dân ta phải cống lễ . -HS các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung ý kiến cho hoàn chỉnh các câu trả lời của bạn. - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạngvà trả lời câu hỏi - Gọi 1 HS đọc toàn bài,cả lớp nghe,quan sát, chia đoạn - Yêu cầu 4 HS nối tiếp nhau đọc bài văn. Kết hợp sửa lỗi phát âm,ngắt câu cho HS - Kết hợp giải nghĩa từ GV đọc mẫu toàn bài thể hiện giọng của từng nhân vật trong câu chuỵện. - Yêu cầu hS đọc thầm toàn bài, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi SGK + Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng? + Giang văn Minh đã khôn khéo nh thế nào khi đẩy nhà vua vào tình thế phải bỏ lệ bắt góp giỗ Liễu Thăng? + Nhắc lại ND cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh? 1 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế *Đọc diễn cảm: 3.Củng cố dặn dò: - HS nêu nội dung chính của bài. Sau đó ghi vào vở theo nội dung GV ghi trên bảng. HS1: ngời dẫn chuyện HS 2: Giang Văn Minh HS 3: Vua nhà Minh HS 4: đại thần nhà minh HS 5: Vua Lê Thần Tông - HS luyện đọc nhóm 5. - 5 nhóm HS đại diện lên tham gia thi đọc.Lớp theo dõi, bịnh chọn nhóm đọc hay, bạn đọc hay nhất. - Nêu ý nghĩa của câu chuyện. -HS nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến cho bạn. + Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là ngời trí dũng song toàn? + Nội dung chính của bài ? - Nhận xét , kết luận ,nêu nộii dung chính của bài Yêu cầu HS đọc bài theo hình thức phân vai. HS theo dõi và nêu cách đọc của từng nhân vật cho phù hợp. + GV đọc mẫu đoạn văn Yêu cầu 5 HS luyện đọc phân vai trong nhóm. - Tổ chức cho HS thi đọc. - GV nhận xét và cho điểm HS. Câu chuyện nêu ý nghĩa gì? - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà đọc bàichuẩn bị bài sau:Tiếng rao đêm. ********************************************** Toán Luyện tập về tính diện tích I.Mục đích- yêu cầu : - Giúp HS củng cố kĩ năng tính diện tích các hình đã học nh HCN, HV II.Đồ dùng dạy- học : Bảng nhóm , thớc kẻ III.Các hoạt động dạy- học: Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV HĐ1: Tính diện tích bằng cách cắt , ghép hình Luyện tập tính diện tích - Tìm cách tính diện tích - Tự làm bài - Làm bài theo hớng dẫn của GV - Nhận xét Bài 1 : + HS đọc đề bài , cắt , ghép hình rồi tính 1 HS làm bảng nhóm.HS lớp làm nháp - Chữa bài .Nhận xét, bổ sung - Nừu cách thực hiện khác nếu có Ví dụ:Tính diện tích mảnh đất nh hình vẽ bên ( vẽ hình nh SGK lên bảng ) - Hớng dẫn HS phân tích, tìm cách giải - Giúp HS nhận ra muốn tính diện tích của một hình do nhiều hình ghép lại thì ta tính diện tích của từng hình nhỏ sau đó cộng các diện tích lại GV vẽ hình lên bảng - Hớng dẫn HS phân tích, tìm cách giải cách cắt ghép hình - Tính diện tích từng hình nhỏ, sau 2 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế Củng cố , dặn dò : Bài 2 : - HS tự làm bài vào vở rồi chữa - Nêu cách thực hiện khác đó tính diện tích hình lớn Yêu cầu hs đọc đề bài Gợi ý : Có thể làm nh bài 1 hoặc làm cách khác - Nhận xét giờ học ************************************************ Khoa học Năng lợng mặt trời I/ mục đích yêu cầu. Sau khi học bài này, học sinh biết: - Trình bày tác dụng của năng lợng mặt trời trong tự nhiên. - Kể tên một số phơng tiện máy móc, hoạt động của con ngời . sử dụng năng lợng mặt trời. II/ Đồ dùng dạy học. - Tranh minh họa SGK và su tầm III/ Các hoạt động dạy - học . Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của giáo viên *HĐ1: Vai trò của năng lợng mặt trời đối với sự sống *Hoạt động 2 * Hoạt động 3 : Quan sát và thảo luận. HS nối tiếp nêu ý kiến Bớc 1: Làm việc theo nhóm . * Nhóm trởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi : Viết câu trả lời vào phiếu ánh sáng và nhiệt Bớc 2: Làm việc cả lớp. + Đại diện các nhóm báo cáo. + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. * Nhóm trởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình sgk và thảo luận các câu hỏi. + Đại diện các nhóm báo cáo. * Mục tiêu: HS nêu đợc tác dụng của năng lợng mặt trời trong tự nhiên. Hỏi : Điều gì sẽ xảy ra nếu không có mặt trời? Đa ra các câu hỏi cho HS thảo luận: + Mặt trời cung cấp năng lợng cho trái đất ở những dạng nào? + Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối với con ngời +Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối với thời tiết và khí hậu? +Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối với thực vật? +Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối với động vật? - GV chốt lại câu trả lời đúng, rút ra KL. * Mục tiêu: HS kể đợc một số phơng tiện, máy móc, hoạt động . của con ngời sử dụng năng lợng mặt trời. * Cách tiến hành. + Bớc 1: Làm việc theo nhóm đôi. + Bớc 2: Làm việc cả lớp. 3 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế * Hoạt động 4: Liên hệ * Hoạt động 5:Trò chơi. Củng cố- dặn dò + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS nối tiếp nêu ý kiến - HS chơi thử rồi chơi chính thức. - 2 nhóm tham gia , mỗi nhóm có 5 HS. - HS nối tiếp nhau lên ghi vai trò, ứng dụng của mặt trời đối với sự sống trên trái đất và con ngời vào sơ đồ. * Đọc to ghi nhớ (sgk). - GV chốt lại câu trả lời đúng, rút ra KL. - Hãy kể một số VD về việc sử dụng năng lợng MT ở gia đình và địa ph- ơng * Mục tiêu: Củng cố cho HS những kiến thức đã học vè vai trò của năng lợng mặt trời. - GV nêu tên trò chơi, HD luật chơi. Tổ chức trò chơi : Ai nhanh ai, ai đúng - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. ************************************************* Mĩ thuật Tập nặn tạo dáng : Đề tài tự chọn I.Mục đích - yêu cầu: - HS có khả năng quan sát , biết cách nặn các hình khối - HS nặn đợc 1 số hình ngời, đồ vật , con vật .và tạo dáng theo ý thích - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của các hình khối II. Đồ dùng dạy- học - Một số tợng , đồ gốm , đồ mĩ nghệ .bằng các vật liệu khác nhau nh : gỗ , bìa cứng , vỏ hộp - Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn III.Các hoạt động dạy- học Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV 1.Bài cũ 2.Bài mới: *HĐ1: Quan sát, nhận xét *HĐ2: Cách nặn *HĐ3: Thực Kiểm tra đồ dùng - Quan sát nhận xét : Hình thức phong phú , đẹp mắt + Nghe hớng dẫn , quan sát - HS có thể xé dán bằng giấy màu nếu không có đất nặn +Học sinh thực hành nặn theo nhóm - HS thực hành nặn hoặc có thể vẽ , xé Kiểm tra sự chuẩn bị của HS Giới thiệu bài +Cho HS xem 1 số bức ảnh , tợng ngời , vật để HS nhận thấy sự phong phú về hình thức và ý nghĩa của các hình nặn Nêu các bớc nặn ,nặn mẫu cho HS quan sát + Nặn các bộ phận chính trớc , nặn các chi tiết sau + Tạo dáng cho sinh động Quan sát , giúp đỡ những HS còn 4 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế hành *HĐ4: Nhận xét, đánh giá 4.Củng cố,dặn dò: dán -Trng bày sản phẩm , xép loại theo cảm nhận riêng Nhận xét theo gợi ý của giáo viên Lắng nghe lúng túng. - Khuyến khích HS tìm các cách nặn khác nhau để bài vẽ phong phú - Cùng học sinh nhận xét,xếp loại về: + Tỉ lệ của hình nặn +Dáng hoạt động Nhận xét giờ học Dặn HS chuẩn bị bài sau *********************************************** Đạo đức Uỷ ban nhân dân xã em I. Mục đích - yêu cầu : Học xong bài này, HS biết - Cần phải tôn trọng UBND xã và vì sao phải tôn trọng UBND xã . - Thực hiện các quy định của UBND xã , tham gia các hoạt động do UBND xã tổ chức. -Tôn trọng UBND xã . II. Đồ dùng dạy- học : - ảnh trong bài phóng to III- Các hoạt động dạy- học Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV Hoạt động 1 Tìm hiểu truyện :Đến uỷ ban nhân dân phờng, xã. - HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ, ghi đầu bài - 2 HS đọc truyện - HS thảo luận nhóm 2 - 4 nhóm lần lợt trả lời các câu hỏi (mỗi nhóm trả lời 1 câu) - Để làm giấy khai sinh cho em bé - Đăng kí hộ khẩu , kết hôn . + UBND là nơi thực hiện chăm sóc, và bảo vệ lợi ích của ngời dân, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, mọi ngời dân phải tôn trọng và giúp đỡ UBND hoàn thành nhiệm vụ. - HS lắng nghe, ghi nhớ *Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài - Gọi 2 HS đọc truyện đến uỷ ban nhân dân phờng, xã trang 31 Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi + Bố Nga dẫn Nga đến UBND phờng để làm gì? + Ngoài việc cấp giấy khai sinh, UBND phờng, xã còn làm những việc gì? + Theo em UBND phờng, xã có vai trò ntn? Vì sao?( GV có thể gợi ý : mang lại lợi ích cho ngời dân) + Mọi ngời cần có thái độ ntn đối với UBND phờng, xã? + Treo ảnh UBND 1 phờng, xã - Kết luận: UBND phờng, xã là một cơ quan chính quyền, ngời đứng đầu là chủ tịch và nhiều ban ngành cấp dới. - Yêu cầu HS làm việc nhóm 2 5 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế HĐ 2 Tìm hiểu về hoạt động của UBND qua bài tập số 1 HĐ 3 Thế nào là tôn trọng UBND ph- ờng, xã 3, Củng cố- dặn dò: - HS đọc bài tập 1, sau đó đánh chữ D vào trớc các ý nêu các việc cần đến UBND để giải quyết. HS làm việc nhóm 2 theo yêu cầu của GV - HS nhân thẻ - HS lắng nghe, giơ thẻ : mặt cời đồng ý, mặt mếu không đồng ý. Đáp án: b, c, d, đ, e, h, i. - HS nhắc lại các ý b, c, d, đ, e, h, i. ( Bài tập 3 SGK) - HS quan sát đọc các hành động. - HS thảo luận nhóm 2 để các hành động , việc làm vào đúng nhóm Phù hợp : b, c Không phù hợp : a - HS lắng nghe, ghi chép yêu cầu của GV để thực hiện - Ghi nhớ GV đọc các ý trong bài tập để HS bày tỏ ý kiến băng thẻ màu - GV đọc các ý trong bài tập để HS bày tỏ ý kiến. Tổ chức cho HS góp ý bổ sung để có câu trả lời chính xác. - GV kết luận : Yêu cầu HS nêu những việc cần đến UBND phờng, xã để làm việc - GV treo bảng phụ ghi các hành động, việc làm có thể có ngời dân đến UBND xã, phờng. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 - GV kết luận : + Để tôn trọng UBND phờng, xã, chúng ta cần làm gì? + Chúng ta không nên làm gì? Vì sao? - Yêu cầu HS tìm hiểu và ghi chép lại kết quả các việc sau: + Gia đình em đã từng đến UBND xã để làm gì? Để làm việc đó cần gặp ai? + Liệt kê các hoạt động mà UBND xã em đã làm cho trẻ em. ************************************************* Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010 Toán Luyện tập về tính diện tích ( Tiếp ) I. Mục đích - yêu cầu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học nh HCN,Hình tam giác , hình thang . II. Đồ dùng dạy- học : Bảng phụ III.Hoạt động dạy học : Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ1 : Giới thiệu cách tính - Quan sát hình trong SGK - Nghe hớng dẫn và thực hiện 1 HS nêu đề bài. HS làm bài, 1HS lên làm trên bảng. Thông qua VD trong SGK hớng dãn HS cách tính - Chia hình đã cho thành 1 hình tam giác và 1 hình thang - Đo các khoảng cách mặt đất 6 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế * HĐ : Luyện tập: Củng cố - Dặn dò: Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại. Bài 1: Tìm cách chia mảnh đất đã cho thành những hình nhỏ và tính diện tích - 1 HS làm bảng nhóm.HS khác làm nháp - Chữa bài : Nhận xét , bổ sung cách giải khác nếu có Bài 2: + 1 HS nêu đề bài. HS làm bài,1 HS lên làm trên bảng. Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại. Lắng nghe. - Tính diện tích từng phần nhỏ - Tính diện tích toàn bộ mảnh đất - Gọi 1 HS nêu đề bài - Yêu cầu HS làm bài.Chú ý rèn kĩ năng thực hiện các phép tính - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - GV nhận xét, kết luận lời giải, đáp số đúng. - Gọi 1 HS nêu đề bài - Yêu cầu HS làm bài.Hớng dẫn tơng tự bài 1. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - G V nhận xét, kết luận lời giải, đáp số đúng. - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài, xem trớc bài sau. ***************************************** Tiếng Anh ( GV chuyên dạy ) ********************************************** Chính tả Trí dũng song toàn I.Mục đích - yêu cầu : - Giúp HS nghe, viết chính xác, đẹp một đoạn bài trí dũng song toàn.Viết đoạn: Thấy sứ thần Việt Nam .chết nh sống. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi. II.Đồ dùng dạy- học : - Bài tập 3a viết 2 lần vào bảng phụ hoặc giấy khổ to. III.Các hoạt động dạy - học : Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới: HĐ1: H- ớng dẫn nghe, viết chính tả: - 3 HS lên bảng viết các từ có âm đầu r/d/gi theo yêu cầu của GV. -HS theo dõi, nhận xét bài làm của bạn. -1 HS đọc thành tiếng trớc lớp. -HS nêu câu trả lời.HS nghe, nhận xét. -HS viết các từ.VD: thảm hại, giận qúa, linh cữu . Gọi 3 HS lên bảngviết các từ chứa âm đầu r/d/gi của tiết học trớc. -Yêu cầu HS đọc lại các từ đã viết. -Nhận xét chung và cho điểm HS. Trao đổi về nội dung đoạn viết: - Gọi 1 HS đọc đoạn văn cần viết. - Cho HS tìm hiểu nội dung - Hớng dẫn viết từ khó - Gọi HS lên bảng viết các từ khó 7 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế b.HĐ2: Hớng dẫn làm bài tập chính tả: 3.Củng cố- dặn dò : - HS dới lớp viết vở nháp.2 HS lên bảng - Viết chính tả - HS đổi vở cho nhau, soát lỗi. Bài 2: -1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2. -HS làm việc theo cặp, thảo luận và cùng làm bài. -1 HS đọc nghĩa của từ, 1 HS đọc từ: VD : Giữ lại để dùng về sau:để dành, dành dụm, dành tiền . Bài 3: -HS đọc yêu cầu. -Nghe GV phổ biến luật chơi. -Tham gia chơi và cổ vũ các bạn của 2 đội. - 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng trớc lớp -HS nêu theo ý hiểu của minh. HS khác nghe, nhận xét và bổ sung câu trả lời cho bạn.( Bài thơ tả gió nh một con ngời có ích,rất dáng yêu .nhng hình dáng của gió thế nào thì không ai biết Nhận xét bài viét của bạn trên bảng lớp. GV đọc cho HS viết bài. Nhắc nhở Hs viết hoa các danh từ riêng, viết các câu đối thoại. Soát lỗi , chấm bài - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - Yêu cầu HS làm việc theo cặp. Gọi HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét, kết luận lời giải đúng. - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập. + Tổ chức cho HS thi điền từ tiếp sức. Chia lớp làm 2 đội chơi.Mỗi đội khoảng 10-12 em. - Mỗi HS chỉ đợc điền 1 từ vào chỗ trống. Khi viét xong thì về chỗ, HS khác mới lên viết. Đội nào điền nhanh, đúng là đội thắng cuộc. - GV tổng kết cuộc thi. - Gọi HS đọc lại toàn bộ bài thơ. + Bài thơ cho em biết điều gì? - Nhận xét tiết học. *********************************************** Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: công dân I.Mục đích - yêu cầu : - Giúp HS mở rông và hệ thống hoá một số từ ngữ về công dân. - Hiểu nghĩa một số từ ngữ về công dân: ý thức, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. - Viết đợc đoạn văn ngắn nói về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân dựa vào câu nói của Bác Hồ. II Đồ dùng dạy- học : - Bài tập 2 viết sẵn vào bảng phụ. - Bảng nhóm ( hoặc giấy khổ to, bút dạ ) III.Các hoạt động dạy - học: Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV * HĐ1 : *Bài 1 - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1. 8 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế Mở rộng , hệ thống hoá 1 số từ về công dân * HĐ2 : luyện viết đoạn văn ngắn Củng cố dặn dò: -1 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở.1 em làm bài trên bảng nhóm. - Chữa bài, nhận xét bài làm trên bảng lớp, so sánh kết quả bài làm của bạn. *Bài 2: -1 HS nêu yêu cầu. -HS làm bài: dùng mũi tên nối các ô với nhau cho phù hợp. 1 HS làm trên bảng lớp -Nhận xét, chữa bài. - Nối tiếp đặt câu Bài 3: 1 HS nêu. -HS làm bài. - Nhận xét bài làm của bạn, chữa bài. - Nối tiếp đọc bài trớc lớp . HS lắng nghe lời dặn dò của GV. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - GV nhận xét chung và kết luận lời giải đúng. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. -Yêu cầu HS làm bài. Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng. GV nhận xét, kết luận : -Yêu cầu hS đặt câu với 1 cụm từ ở cột B. -Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 em làm trên bảng nhóm. + GV nêu nhận xét và cho điểm HS. -Yêu cầu HS dới lớp đọc đoạn văn của mình viết. + GV nhận xét chung và cho điểm HS viết đạt yêu cầu. - GV nhận xét giờ học. - Dặn dò HS ghi nhớ các từ vừa học, viết lại đoạn văn nếu cha đạt yêu cầu. ************************************************ Lịch sử Nớc nhà bị chia cắt I. Mục đích - yêu cầu : Sau bài học, HS nêu đợc: - Tình hình nớc ta sau Hiệp định Giơ - ne vơ 1954 - Đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, âm mu chia cắt lâu dài đất nớc ta.Chỉ giới tuyến quân sự tmạ thời trên bản đồ - Để thống nhất đất nớc, chúng ta phải cầm súng chống Mĩ - Diệm. II. Đồ dùng dạy- học: - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Các hình minh họa trong SGK.Bản đồ hành chính VN ( hoặc bản đồ địa lí ) - Phiếu học tập của HS. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV 1. Giới thiệu bài - HS quan sát hình chụp cầu Hiền Lơng bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc. - GV giới thiệu: Sông Bến Hải là nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt giữa hai miền Nam - Bắc đất nớc ta hơn 21 năm. HĐ 1: Nội - HS tự đọc SGK, làm việc cá nhân để - GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm 9 Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn Cầu Gồ Yên Thế dung hiệp định Giơ- tìm câu trả lời cho từng câu hỏi: hiểu các vấn đề sau: Trao đổi , đọc SGK , tìm hiểu các từ , cụm từ mới +Tìm hiểu nghĩa của các khái niệm: Hiệp định, hiệp thơng, tổng tuyển cử, tố cộng, diệt cộng, thảm sát. + Hiệp định Giơ-ne-vơ là Hiệp định Pháp phải kí với ta sau khi chúng thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ. Hiệp định ký ngày 21-7-1954. + Tại sao có Hiệp định Giơ-ne-vơ? + Công nhận chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN. Theo Hiệp định, sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. + Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì? +Mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nớc của dân tộc ta. + Hiệp định thể hiện mong ớc gì của nhân dân ta? - Mỗi HS trình bày 1 vấn đề, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến. + GV tổ chức cho HS trình bày ý kiến * HĐ 2: Vì sao nớc ta bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc? - HS làm việc theo nhóm, ghi ra phiếu học tập của nhóm. - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4. + Mĩ âm mu thay chân Pháp xâm lợc miền Nam Việt Nam. + Mĩ có âm mu gì? . Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. . Ra sức chống phá lực lợng cách mạng.- Khủng bố dã man. + Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne- vơ. + Đồng bào ta bị tàn sát, đất nớc ta bị chia cắt lâu dài. + Những việc làm của đế quốc Mĩ đã gây hậu quả gì cho dân tộc ta? + Chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mĩ và tay sai. + Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì? - Đại diện từng nhóm nêu ý kiến của - GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận trớc lớp. Củng cố dặn dò - GV tổng kết bài ****************************************** Thứ t ngày 20 tháng 1 năm 2010 Thể dục Tung và bắt bóng - Nhảy dây - bật cao I .Mục đích yêu cầu: Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 ngời, ôn nhảy dây kiểu chân trớc , chân sau chụm 2 chân.Y/ C thực hiện cơ bản đúng động tác Làm quen động tác bật cao . Y/ C thực hiện đúng cơ bản động tác 10 [...]... của trò Hỗ trợ của GV -HS đọc và trả lời câu hỏi - Gọi 4 HS nối tiếp nhau đọc bài: Trí 11.Kiểm tra - Nhận xét bạn đọc bài và trả lời câu dũng song toàn Yêu cầu trả lời câu bài cũ: hỏi hỏi 1, 2 của bài - GV nhận xét và cho điểm HS 2 .Bài mới: * HĐ1: - 1 HS đọc bài - Yêu cầu 1 HS đọc bài. HS lớp quan Luyện đọc: sát,tìm cách chia đoạn - Chia đoạn -Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bài - Đọc nối tiếp đoạn Kết... của GV 1 Kiểm tra HS nối tiếp đặt câu - Yêu cầu HS đặt câu ghép có dùng bài cũ : QHT nối các vê câu 2 .Bài mới: - Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên * HĐ1 :Tìm bảng Bài 1: hiểu ví dụ: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài 1 -1 HS đọc yêu cầu và nội dung BT - Yêu cầu HS làm bài cá nhân - HS làm bài cá nhân +Dùng dấu gạch chéo để phân biệt - Chữa bài: - Xác định các vế câu - Phát biểu ý kiến : Hai vế câu nối với... từ hoặc cặp từ Chữa bài : 3 HS làm trên bảng lớp 24 Giáo viên Vi Hải Quý Cầu Gồ Yên Thế Tr ờng Tiểu học Thị trấn Bởi chng cho nên a Vì b Vì ( Nêu ý nghĩa của các vế : Nêu miệng ) Bài 2: HS đọc yêu cầu - HS làm bài Nối tiếp đọc câu của mình đặt + Bài 3: - HS đọc yêu cầu và làm bài - Đọc câu và giải thích - Chữa bài, nhận xét bài làm của bạn + Bài 4: -HS đọc yêu cầu -HS làm bài - HS đọc câu mình đã... HS phân tích,tìm lời giải - Yêu cầu HS quan sát và tự làm bài - Gọi HS nhận xét bài trên bảng - G V nhận xét, kết luận lời giải, đáp số đúng - Gọi 1 HS nêu đề bài - Giúp HS phân tích,tìm lời giải - Yêu cầu HS làm bài Nêu:2 nửa đờng tròn của 2bánh xe chính là chu vi của 1 bánh xe ròng rọc - Gọi HS nhận xét bài trên bảng - G V nhận xét, kết luận lời giải, đáp số đúng ( 3p) - GV nhận xét tiết học ********************************************... nhau giữa hình hộp - y/c HS nhận xét chữ nhật và hình lập phơng - GV tổng hợp để HS có biểu tợng về hình chữ nhật và hình lập phơng *HĐ2 : - Gọi 1 HS nêu đề bài, GV tóm tất Bài 1: Luyện tập lên bảng bằng hình vẽ minh họa - HS quan sát hình trên bảng thực hành - Yêu cầu HS làm bài - Làm bài cá nhân - Nhận xét; kết luận - Đọc trớc lớp - Gọi 1 HS nêu đề bài, GV tóm tắt lên bảng Bài 2: - Giúp HS hiểu tính... số: S xq: 54 dm 2 - Yêu cầu HS làm bài S tp: 94 dm - Gọi HS nhận xét bài trên bảng Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại - GV nhận xét, kết luận lời giải, đáp Bài 2: số đúng 1 HS nêu đề bài - Gọi 1 HS nêu đề bài, GV tóm tắt HS trả lời lên bảng HS nêu ( Tính DT toàn phần của cái + Bài toán yêu cầu tính gì? thùng) HS nêu n/x ( Bằng tổng DT xq và 1 mặt + Làm t/n để tính đợc DT tôn cần dùng? đáy) + Cái thùng... * HĐ3: Đọc diễn cảm: - 4 HS đọc nối tiếp.Trao đổi và nêu cách đọc 3 Củng cố: - HS nghe GV đọc mẫu -2 HS cùng bàn luyện đọc - 3 -5 HS thi đọc.HS theo dõi và bình chọn bạn đọc hay nhất - Nối tiếp phát biểu cuộc sống? - GV yêu cầu HS nêu nội dung chính của bài? ( GV ghi lên bảng) - Goi 4 hS đọc nối tiếp toàn bài và nêu giọng đọc cho phù hợp + Treo bảng phụ đoạn: 3 - ọc mẫu đoạn văn -Yêu cầu HS luyện đọc... ghép bằng quan hệ từ I.Mục đích - yêu cầu : - Giúp HS hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân- kết quả - Làm đúng các bài tập: điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống, thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí các vế câu để tạo ra các câu ghép có quan hệ nguyên nhân- kết quả II Đồ dùng dạy- học : - Bảng phụ viết sẵn 2 câu văn ở phần nhận xét - Bảng phụ viết sẵn bài tập 4, bút... HS - Đọc nối tiếp đoạn theo cặp đôi +Yêu cầu HS đọc nối tiếp toàn bài 2 - Đọc nối tiếp đoạn lần 2 lợt .( kết hợp giải nghĩa từ mới ) - 1 HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu toàn bài. ( Giọng kể - Lắng nghe chuyện trầm, buồn các tiếng rao, tiếng la, tiếng kêu ) -2 HS cùng bàn đọc thầm, trao đổi và + T/ giả nghe thấy tiếng rao của ngời * HĐ2: Tìm trả lời các câu hỏi SGK bán bánh giò vào những lúc nào? hiểu bài: ... 1 từ chỉ quan hệ NN-KQ .( V1 +Gạch 1 gạch ngang dới từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu chỉ NN, V2 chỉ KQ) + Nhận xét cách nối các vế câu? 2.Thầy ngạc/vì thờng Hai vế câu đợc nối = từ thể hiện quan + Nhận xét cách sắp xếp các vế câu trong 2 câu ghép hệ NN-KQ( V1 chỉ KQ, V2 chỉ GV nhận xét và kết luận lời giải N.Nhân) đúng: - HS nhận xét bài làm trên bảng -Yêu cầu HS đặt câu vào vở nháp - HS đặt câu . tra bài cũ 2 .Bài mới: HĐ1: Luyện đọc: .HĐ2: Tìm hiểu bài : -3 HS đọc nối tiếp và nêu nội dung bài. -Nhận xét bạn đọc bài. - 1 HS đọc toàn bài, cả lớp - Quan. HS nêu. -HS làm bài. - Nhận xét bài làm của bạn, chữa bài. - Nối tiếp đọc bài trớc lớp . HS lắng nghe lời dặn dò của GV. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan ), Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan ),

Hình ảnh liên quan

đó tính diện tích hình lớn Yêu cầu hs đọc đề bài - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

t.

ính diện tích hình lớn Yêu cầu hs đọc đề bài Xem tại trang 3 của tài liệu.
-HS có khả năng quan sát, biết cách nặn các hình khối - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

c.

ó khả năng quan sát, biết cách nặn các hình khối Xem tại trang 4 của tài liệu.
+ Tỉ lệ của hình nặn  +Dáng hoạt động Nhận xét giờ học - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

l.

ệ của hình nặn +Dáng hoạt động Nhận xét giờ học Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV treo bảng phụ ghi các hành động, việc làm có thể có ngời dân đến - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

treo.

bảng phụ ghi các hành động, việc làm có thể có ngời dân đến Xem tại trang 6 của tài liệu.
HS làm bài,1 HS lên làm trên bảng. Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại. Lắng nghe. - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

l.

àm bài,1 HS lên làm trên bảng. Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại. Lắng nghe Xem tại trang 7 của tài liệu.
Nhận xét bài viét của bạn trên bảng lớp. - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

h.

ận xét bài viét của bạn trên bảng lớp Xem tại trang 8 của tài liệu.
1HS lên làm trên bảng. Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại. - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

1.

HS lên làm trên bảng. Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại Xem tại trang 11 của tài liệu.
-1 HS lên bảng vừa chỉ lợc đồ vừa nêu. - HS chia thành nhóm cùng xem lợc đồ, thảo luận, ghi ra phiếu các câu trả lời của nhóm mình. - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

1.

HS lên bảng vừa chỉ lợc đồ vừa nêu. - HS chia thành nhóm cùng xem lợc đồ, thảo luận, ghi ra phiếu các câu trả lời của nhóm mình Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn đề bài,gợi ý - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

Bảng ph.

ụ ghi sẵn đề bài,gợi ý Xem tại trang 14 của tài liệu.
+Treo bảng phụ đoạn: 3 -Đọc mẫu đoạn văn. - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

reo.

bảng phụ đoạn: 3 -Đọc mẫu đoạn văn Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Chỉ ra HHL P, HHCN trên hình vẽ 2 HS nêu. - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

h.

ỉ ra HHL P, HHCN trên hình vẽ 2 HS nêu Xem tại trang 18 của tài liệu.
GV dán tiêu chí đánh giá lên bảng: VD:Trình tự đủ 3 phần   : 2điểm.    Mục đích rõ ràng     :2 điểm - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

d.

án tiêu chí đánh giá lên bảng: VD:Trình tự đủ 3 phần : 2điểm. Mục đích rõ ràng :2 điểm Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi một số lỗi sai về: chính tả, các câu sai :cách dùng từ, cách diễn đạt,hình ảnh...cần chữa chung trớc lớp - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

Bảng ph.

ụ ghi một số lỗi sai về: chính tả, các câu sai :cách dùng từ, cách diễn đạt,hình ảnh...cần chữa chung trớc lớp Xem tại trang 24 của tài liệu.
Các tổ trởng đại diện tổ báo cáo tình hình - Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

c.

tổ trởng đại diện tổ báo cáo tình hình Xem tại trang 25 của tài liệu.