0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

... cầu - HS làm bài Nối tiếp đọc câu của mình đặt.+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu và làm bài. - Đọc câu và giải thích - Chữa bài, nhận xét bài làm của bạn .+ Bài 4: -HS đọc yêu cầu.-HS làm bài. - ... bảng lớp-Nhận xét, chữa bài. - Nối tiếp đặt câu Bài 3:1 HS nêu.-HS làm bài. - Nhận xét bài làm của bạn, chữa bài. - Nối tiếp đọc bài trớc lớp .HS lắng nghe lời dặn dò của GV. - Yêu cầu ... dò: -1 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở.1 em làm bài trên bảng nhóm. - Chữa bài, nhận xét bài làm trên bảng lớp, so sánh kết quả bài làm của bạn. *Bài 2: -1 HS nêu yêu cầu.-HS làm bài: ...
 • 27
 • 244
 • 0
Bài giảng giao an 5 tuan 21 2 buuoi

Bài giảng giao an 5 tuan 21 2 buuoi

... (1 ) là : 11,2 x 3 ,5 = 39,2 (m2 ) Diện tích mảnh đất là: 27,3+39,2=66 , 5( m2 ) Đáp số : 66 , 5( m2 ) - Lớp nhận xét GiảiDiện tích hình chữ nhật lớn là: (1 00 ,5 - 40 , 5) x (5 0 +30 ) = 4800(m2 ) Diện ... chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài tập 1 VBTT5 (2 0): HS đọc yêu cầu của bài. Cho học sinh làm bài vào vở. Bài tập 2: VBTT5 (2 1) : HS đọc yêu cầu của bài. ... giác CDN là: 25, 3 x 38 :2=480,7(m2 ) Diện tích hình thang BCMN là: (3 8+20, 8) x 37,4:2 =1099 ,56 (m2 ) Diện tích mảnh đất là: 254 ,8 + 480,7 + 1099 ,56 = 18 35, 06(m2 ) Đáp số: 18 35, 06m2 Diện...
 • 31
 • 324
 • 0
Bài giảng GIÁO ÁN 5-TUẦN 21-KNS-LIEN

Bài giảng GIÁO ÁN 5-TUẦN 21-KNS-LIEN

... nhật 2 là:40 ,5 x 15 = 607 , 5( m)Diện tích thửa ruộng là:1 950 + 607 ,5 = 255 7 , 5( m) Đáp số: 255 7 ,5 m 50 m 40m 50 m 70,5m (1 ) (2 ) (1 ) (2 ) - Gọi 1 HS đọc bài chính tả. - Hướng dẫn HS ... là: 75 x 34 : 2 = 12 75 (m)Diện tích hình thang ACDE là: ( 75 + 4 2) x 37 : 2 = 216 4 , 5( m)Diện tích mảnh đất là:12 75 + 216 4 ,5 = 3439 , 5( m) Đáp số: 3439 ,5 mĐạo đức UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG ) EM ... ruộng là:2000 + 352 5 = 55 2 5( m) Đáp số: 55 25 m - Tìm cách chia mảnh đất như hình vẽ. - Cả lớp làm vở, 1 HS khá lên bảng Bài giải:Diện tích hình chữ nhật 1 là: 60 x 32 ,5 = 1 950 (m)Diện tích hình...
 • 33
 • 379
 • 0
Bài giảng giao an lop5 tuan  21,22 chuan

Bài giảng giao an lop5 tuan 21,22 chuan

... HHCN: ( 25+ 1 5) x 2 x 18 = 1440 (dm ) DTTP HHCN: 1440 +(2 5x 1 5) x2 =219 0 (dm ) b/ DTXQ HHCN: ( 5 4+ 31 ) x 2 x 41= 7034 ( m)= 35 17(m) DTTP HHCN: - Giáo dục học sinh có ý thức học ... : (3 ,5 + 3 ,5 + 4, 2) × 3 ,5 = 39,2 (m2 ) Diện tích hình chữ nhật thứ (2 ) là :6 ,5 × 4,2 = 27,3 (m2 ) Diện tích của mảnh đất đó là :39,2 + 27,3 = 66 ,5 (m2 ) Đáp số : 66,5m2. - HS tự làm bài ... thì… là cặp quan hệ điều kiện (giả thiết )- kết quả giữa 2 vế câu Bài 2 - Suy nghó , phát biểu nhanh - Vài em phát biểu Bài 3 - 1 em đọc. + UBND xà ( phờng) có vai trò rất quan trọng nên...
 • 48
 • 426
 • 0
Bài giảng giao an 5 tuan 5 & 6

Bài giảng giao an 5 tuan 5 & 6

... hiện yêu cầu. Bài 2 (2 4-sgk): - Học sinh nêu yêu cầu. - Yêu cầu học sinh tự làm bài. Bài 4 (2 4-sgk): - Gọi học sinh đọc đề toán. - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - Gọi học sinh nhận xét bài của bạn ... lớn? - Một vài Hs nhắc lại. Bài 2 (2 3): - Hs đọc đề bài. - Y/c HS tự làm bài. - Gọi 3 Hs lên bảng làm. - Nhận xét, chữa.+ Em làm thế nào để tính đợc? 342dm = 3420cm?, 250 00m = 25km?,1cm = m Bài ... ngang. - Yêu cầu học sinh làm bài. - Gọi học sinh lên bảng làm, nhận xét. - Gọi học sinh dới lớp đọc bài. - 2 học sinh đọc bài. - 2 em đọc yêu cầu. - Lắng nghe. - Học sinh tự suy nghĩ làm bài, ...
 • 79
 • 334
 • 0
Bài giảng Giao an 4 - Tuan 21

Bài giảng Giao an 4 - Tuan 21

... tròA. Kiểm tra bài cũ: (3 phút): B. Dạy bài mới (3 0phút) 1. Giới thiệu bài 2 Bài 7 5 và 9423;32và 5 7 15 7và 3 5 31;4 5 và 12101211và 48721; 32và 43 - Gọi 3 em lên ... vởa) 6 5 và 41b) 5 3 và 73 c) 89 và98 - HS nêu Tống Thị Hoa Năm học 2009 - 20103. Củng cố , dặn dò (3 phút) - Cho hs nhắc lại nội dung - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài sau ... Kiểm tra bài (3 phút): Nêu thế nào là miêu tả. Nêu dàn bài chung của một bài văn miêu tả. B.Dạy bài mới(30 phút) 1. Giới thiệu bài 2. Nhận xét chung về kết quả bài làm - GV viết đề bài văn...
 • 24
 • 460
 • 0
Bài giảng Giao an 5 - Tuan 20

Bài giảng Giao an 5 - Tuan 20

... vở bài tập. - Yêu cầu HS tự làm bài. - Nhận xét. - Chữa bài (nếu sai). - Yêu cầu HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. Bài 2 - 1 HS đọc thành tiếng. - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập. - ... đánh giá. - HS chuẩn bị đồ dùng . - Quan sát, nhận xét. - Nhiều HS nêu. - HS nêu - Quan sát, nhận xét. - Quan sát , lắng nghe - HS vẽ.HS làm bài cá nhân.HS trng bày , giới thiệu - Nhận xét, ... ta làm ntn? ( HS nêu, GV viết lên bảng cách tính đúng) 32 : 100 x 12 ,5 = 4 (Học sinh) - GV kết luận : vậy lớp đó có 4 HS biết bơi. - Gọi 1 HS nêu đề bài - Yêu cầu HS làm bài. - Gọi HS nêu...
 • 26
 • 335
 • 0
Bài giảng Giáo Án 2 Tuần 21 CKTKN

Bài giảng Giáo Án 2 Tuần 21 CKTKN

... dõi. - HS làm bài vào vở bài tập. - HS chữa bài. - Lần lợt từng HS lên bảng chữa bài - HS khác nhận xét đúng sai. a. 5x3= 15 5x8=40 5x2=10 5x4=20 5x7= 35 5x9= 45 5x5= 25 5x6=30 5x10 =50 *b.2x5=10 5x3= 15 ... 5x3= 15 5x4=20 5x2=10 3x5= 15 4x5=20 a. 5x 7- 15= 3 5- 15= 20 b. 5x 8-2 0=4 0-2 0=20c. 5x1 0-2 8 =50 -2 8=22 - HS nhận xét đúng sai. - HS: Ta thực hiện phép nhân trớc rồithực hiện phép trừ sau. - HS giải ... nghe. - HS tự làm bài, đọc, chữa bài. Củng cố bảngnhân 4 và 5. 4x5=20 5x6=30 4x1=44x7=28 5x9= 45 1x 4=4 4 x6=24 5x8=40 5x2=10 4x8=32 5x7= 35 2x5=104x4=16 5x5= 25 5x4=20GV Hớng dẫn mẫu, HS làm bài, ...
 • 25
 • 297
 • 0
Bài giảng GIAO AN LƠP4 TUẦN 21 (CKTKN)H

Bài giảng GIAO AN LƠP4 TUẦN 21 (CKTKN)H

... T<US#ym^‹]' ) Y !- T8 -& apos;Z o!p !- > ./H!& -& apos; !- Z'X/H1[#>;./H& -& apos; !- B-L 5. /H, -& apos; !- .3901[#Y>;0f'>;!z>;O.39OO=./H,2]$_.d3*o'bn1B-n$ ) ZQ0+>;QO.d3*o'bn1B-n$ ) ZQ0+>;P. ... tập: Bài 1:\  /H, -& apos; !- .ILT<U !- -& apos;E/H. Bài 2:/c60!">; - !z>;[ -& apos;" - iIL  /H, -& apos; !- . Bài ... ( & !- T<U. 5 $t:/H#.4. Củng cố, dặn dò: T<U ) ( #TE#>.LC - # ) !- Z# ( A !- tZ o!p !- >...
 • 29
 • 317
 • 0
Tài liệu Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

Tài liệu Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

... *Bài 1 -1 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở.1 em làm bài trên bảng nhóm. - Chữa bài, nhận xét bài làm trên bảng lớp, so sánh kết quả bài làm của bạn. *Bài 2: -1 HS nêu yêu cầu.-HS làm bài: ... bảng lớp-Nhận xét, chữa bài. - Nối tiếp đặt câu Bài 3:1 HS nêu.-HS làm bài. - Nhận xét bài làm của bạn, chữa bài. - Nối tiếp đọc bài trớc lớp .HS lắng nghe lời dặn dò của GV. - Gọi HS đọc ... nháp. - Nối tiếp nhau nêu câu mình đặt. Bài 2: - HS nêu ý kiến. - Đọc ghi nhớ +Bài 1: -1 HS đọc yêu cầu. - HS làm bài. - Yêu cầu HS đặt câu ghép có dùng QHT nối các vê câu - Giới thiệu bài và...
 • 27
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ