0

Tài liệu lóp ghép 4,5 tuần 20 cktkn

33 413 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

TUẦN 20 Thứ hai ngày 10/1/2011 Tập đọc Tốn Bốn anh tài ( tiếp) T Luyện tập T 99 Lớp 4 Lớp 5 A/ Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp nội dung câu chuyện. - Hiểu ND: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây (trả lời được các câu hỏi trong SGK) HSKT đọc trơn toàn bài. B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK C/ Các hoạt động dạy học: III/ Dạy bài mới: GV: a) Giới thiệu bài: - Cho HS xem tranh minh hoạ SGK. b) Hướng dẫn luyện đọc: HS tiếp nối đọc bài -Đoạn 1 : Từ đầu đến u tinh đấy . -Đoạn 2: còn lại . Lần 1: GV chú ý sửa phát âm. Lần 2: HS dựa vào SGK để giải nghĩa từ Lần 3: Hướng dẫn HS đọc đúng câu dài ở bảng phụ (ngắt, nghỉ hơi, nhấn giọng) + Nêu cách đọc đúng câu văn dài? Em đọc ứng dụng? - Đọc theo cặp. - Gọi học sinh đọc lại bài. Nhận xét cách đọc. GV đọc diễn cảm tồn bài : Hồi hộp ở đoạn đầu ; gấp gáp ,dồn dập ở đoạn sau ,trở lại giọng khoan thai ở đoạn kết .Chú ý nhấn giọng các từ :vắng teo ,lăn ra ngủ, thò đầu ,lè lưỡi , đấm một cái c) Hướng dẫn tìm hiểu bài: 1/KT, KN : Biết tính chu vi hình tròn , tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó. 2/TĐ : HS u thích mơn Tốn Lµm BT: 1(b, c); 2; 3((a). - GV: Chuẩn bị bảng phụ và các mảnh bìa có hình dạng như hình vẽ trong SGK. - HS: Chuẩn bị giấy kẻ ơ vng, thước kẻ, kéo. HS: Bài 1: Chú ý với trường hợp thì có thể đổi hỗn số ra số thập phân hoặc phân số. Đổi : r = 2 1 2 cm = 2,5 cm * Tính chu vi hình tròn C có bán kính r: b) r = 4,4 dm => C = 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm) c) r = 2 2 1 cm = 2 5 cm => C = 2 5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm) GV: -Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi hình tròn khi biết bán kính. HS: Bài 2: HS tự làm bài - Củng cố kĩ năng tìm thừa số chưa biết của một tích. r x 2 x 3,14 = 18,84 GV có thể yêu cầu HS nêu cách tìm đường kính hay bán kính khi đã biết chu vi. C = d x 3,14. d = C :3,14 r = C : 3.14 : 2 HS đọc thầm và trả lời câu hỏi: - Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào? (Gặp một bà cụ còn sống sót.Bà cụ nấu cơm cho họ ăn và cho họ ngũ nhờ.) - Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt?( - Phung nước như mưa làm ngập làng mạc) - Thuật lại cuộc chiến đấu của 4 anh em chống yêu tinh.( HS thuật lại cá nhận từng em) - Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? ( - Có sức khỏe tài năng phi thường, họ dũng cảm đồng tâm hợp lực nên đã thắng.) - Ý nghóa câu chuyện này là gì? - GV kết luận (Gọi HS đọc cá nhân) d) Hướng dẫn đọc diễn cảm: - GV hướng dẫn HS đọc giọng phù hợp với diễn biến của câu chuyện. HS luyện đọc diễn cảm theo cặp . - Thi đọc diễn cảm một đoạn: “Cẩu Khây . tối sầm lại” GV: Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học. -Về nhà tiếp tục luyện tập đọc lại câu chuyện -Yêu cầu HS làm bài vào vở nháp. -GV nhận xét và chốt lại cách làm đúng. a) Đường kính hình tròn có chu vi C = 15,7m d = 15,7 : 3,14 = 5(m) b) Bán kính hình tròn có chu vi C= 18,84dm r = 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm) Bài 3: a) Vận dụng cơng thức tính chu vi hình tròn khi biết đường kính của nó. Tìm chu vi; 10 lần chu vi; 100 lần chu vi) b.Hướng dẫn HS: Bánh xe lăn 1 vòng thì xe đạp sẽ đi được một qng đường đúng bằng chu vi của bánh xe. Bánh xe lăn bao nhiêu vòng thì xe đạp sẽ đi được qng đường dài bằng bấy nhiêu lần chu vi của bánh xe. Chu vi bánh xe là:0,65 x 3,14 = 2,041 (m) Bánh xe lăn 10 vòng được:2,041 x 10 = 20,41 (m) Đáp số: a) 2,041m. 3. Củng cố dặn dò : Tốn Tập đọc Phân số T 106 Thái Sư Trần Thủ Độ T Lớp 4 Lớp 5 II. MỤC TIÊU - Bước đầu nhận biết về phân số; biết phân số có tử số, mẫu số; Biết đọc, viết phân số. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Đọc rành mạch, lưu lốt, diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật. - Hiểu : Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, khơng vì tình riêng mà làm sai phép nước. - TĐ : Kính trọng Thái sư Trần Thủ Độ Bộ đồ dùng học tốn phân số. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: GV: Kiểm tra: Muốn tính chu, diện tích của hình bình hành ta làm như thế nào? Bài mới: a/ Giới thiệu bài : GV nêu nội dung bài và ghi tựa bài lên bảng. b/Hướng dẫn - treo hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau ,trong đó 5 phần được tơ màu . - Hình tròn được chia thành mấy phần bằng nhau ? - Có mấy phần được tơ màu ? -GV nêu chia hình tròn ra thành 6 phần bằng nhau ,tơ màu 5 phần .ta nói đã tơ màu năm phần sáu hình tròn -Năm phần sáu viết là 6 5 .Viết 5,kẻ vạch ngang dưới 5,viết 6 dưới vạch và thẳng với 5. -GV u cầu HS đọc và viết 6 5 -Ta gọi 6 5 là phân số -Phân số 6 5 có tử số là 5,có mẫu số là 6 - Phân số 6 5 cho em biết điều gì? -Mẫu số của phân số 6 5 cho biết hình tròn được chia ra thành 6 phần bằng nhau tử số được viết trên dấu gạch ngang và cho biết 5 phần bằng nhau được tơ màu . -Mẫu số là tổng số phần bằng nhau được chia ra .Mẫu số ln phải khác 0 -GV lần lượt dán hình như SGK, HS đọc và nêu cách hiểu tử số và mẫu số của từng phân số . -Phân số lần lượt là : 6 5 ; 2 1 ; 4 3 ; 7 4 HS : Bài 1 : đọc đề bài ,quan sát hình vẽ và tự làm bài ,gọi 1HS lên bảng làm ,lớp làm vào vở . a)Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tơ màu trong mỗi hình ? - HS giải miệng: . 7 3 ; 6 3 ; 10 7 ; 4 3 ; 8 5 ; 5 2 b)Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. Hoạt động 1 : Luyện đọc. HS: đọc bài. - chia đoạn để cho học sinh luyện đọc . Đoạn 1: “Từ đầu … tha cho” Đoạn 2: “ Một lần khác … thưởng cho”. Đoạn 3 : Còn lại - luyện đọctiếp sức , GV kết hợp theo dõi sửa sai, giải nghóa thêm một số từ : kiệu, quân hiệu, khinh nhường,… - đọc từ ngữ chú giải . - Cho HS luyện đọc trong nhóm, đọc thể hiện. GV: đọc diễn cảm toàn bài Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. HS: đọc đoạn 1 , trả lời câu hỏi: H: Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ?( - Ôâng đã đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân để phân biệt với những người câu đương khác H: Cách cư xử này của Trần Thủ Độ có ý gì ? ( - Có ý răn đe những kẻ có ý đònh mua quan bán tước, làm rối loạn phép nước ) -Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2 , trả lời câu hỏi: - Khinh nhờn : coi thường . H: Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử trí ra sao ?( … không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa) -Yêu cầu học sinh đọc đoạn 3 , trả lời câu hỏi: + Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ? (- Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng) - Chuyên quyền : Nắm mọi quyền hành và tự ý quyết đònh mọi việc. + Những lời nói và việc làm của Trần biết gì ? GV nhận xét , sửa sai HS : Bài 2: Viết theo mẫu . GV và HS cùng làm bài mẫu , sau HS tự làm bài HS lên bảng làm . GV : Nhận xét kq Củng cố dặn dò: - GV nhắc lại nội dung bài. - Chuẩn bị : Phân số và phép chia số tự nhiên. - GV nhận xét tiết học. Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào ?( - ng cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước Nội dung chính : Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước Hoạt động 3 : Rèn đọc diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn luyện đọc diễn cảm bài đoạn 1 đọc chậm rãi câu : Ngươi có phu nhân … để phân biệt ) giọng nghiêm, lạnh lùng; đoạn 2 lời Trần Thủ Độ ôn tồn, điềm đạm , , giọng đọc thể hiện sự trân trọng, đề cao - Yêu cầu HS đọc. GV nhận xét tuyên dương. Củng cố.- dặn dò: - Nhận xét tiết học Chuẩn bò: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng Kể chuyện Lịch sử Kể chuyện đã nghe, đã đọc T Ơn tập: Chín năm kháng chiến Bảo vệ độc lập dân tộc( 1945 – 1954) Lớp 4 Lớp 5 I. MỤC TIÊU - Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một người có tài. - Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể. II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: GV: Kiểm tra: 1/ KT, KN :: - Biết sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc : "giặc đói", "giặc dốt", "giặt ngoại xâm". - Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: + 19-12-1946 : Tồn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. + Chiến dịch Việt Bắc thu – đơng 1947 + Chiến dịch Biên giới thu – đơng 1950 + Chiến dịch ĐBP. 2/ TĐ : Tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, biết ơn các anh hùng thương binh liệt sĩ . CHUẨN BỊ : - Bản đồ Hành chính Việt Nam . Bài mới HS:( làm việc theo nhóm) : - 1 HS kể câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần, nêu ý nghĩa câu chuyện Bài mới: a/ Giới thiệu bài : GV nêu nội dung bài và ghi tựa bài lên bảng. b/Hướng dẫn: - Yêu cầu đọc đề bài gợi ý 1, 2, 3. - Lưu ý HS : -Chọn đúng câu chuyện em đã đọc hoặc đã nghe một người tài năng ở trong các lĩnh vực khác , ở mặt nào đó ( trí tuệ , sức khoẻ ) . - Những nhân vật có tài được nêu làm ví dụ trong sách là những nhân vật các em đã biết qua các bài học trong sách. Nếu không tìm được câu truyện ngoài sách , em có thể kể một trong những câu chuyện ấy - Những người như thế nào thì được mọi người công nhận là người có tài? Lấy ví dụ một số người được gọi là người có tài? - Người có tài nănng là:Lê Quý Đôn, Trương Vĩnh Kí, Cao Bá Quát ,Nguyễn Thuý Hiền ,Nguyễn Ngọc Trường Sơn… - Trước khi HS kể, GV mời HS đọc lại dàn ý bài KC. HS: Kể trong nhóm: từng cặp HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. -Thi kể trước lớp. -Sau khi kể HS có thể đối thoại một số câu hỏi VD: Bạn thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện? Chi tiết nào trong chuyện làm bạn cảm động nhất? Vì sao bạn yêu thích nhân vật trong câu chuyện ? Câu chuyện muốn nói với bạn điều gì? GV: Củng cố dặn dò. - Yêu cầu em kể hay kể lại một đoạn và nêu ý nghĩa của chuyện. -Về chuẩn bị KC tuần 21( một người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt mà em biết)được chứng kiến. - GV nhận xét tiết học. > Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà CM nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945? * Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nghìn cân treo sợi tóc. Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc : "giặc đói", "giặc dốt", "giặt ngoại xâm". 2>“ Chín năm làm một Điện Biên, Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!” * Chín năm đó được bắt đầu vào sự kiện ngày 19-12-1946 và kết thúc vào thời Em hãy cho biết : Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?( gian 7-5-1954) 3> Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 ( đã học ở lớp 4)? * Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tinh thần yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ của Lí Thường Kiệt : Sông núi nước Nam . 4> Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ? - HS trình bày , VD : + 19-12-1946 : Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. + Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 + Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 + Chiến dịch ĐBP. GV tổng kết nội dung bài học. Củng cố, dặn dò: .- GV nhận xét tiết học. Lịch sử Địa lí Chiến thắng Chi Lăng T44 Châu Á (tiếp) T T 105 Lớp 4 Lớp 5 A/ Mục tiêu: - Nắm được một số sự kiện về khởi nghóa Lam Sơn (tập trung vào trận Chi Lăng): + Lê Lợi chiêu tập binh só xâu dựng lực lượng tiến hành khởi nghóa chống quân xâm lược Minh (khởi nghóa Lam Sơn). Trận Chi Lăng là một trong những trận quyết đònh thắng lợi của khởi nghóa Lam Sơn. + Diễn biến trận Chi Lăng: quân đòch sdo Liễu Thăng chỉ huy đến ải Chi Lăng; kò binh ta nghênh chiến, như Liễu Thăng và kò binh đòch vài ải. Khi kò binh của giặc vào ải, quân ta tấn công, Liễu Thăng bò giết, quân giặc hoảng loạn và rút chạy. + Ý nghóa: Đập tan mưu đồ cứu viện thành Đông Quan của quân Minh, quân Minh phải xin hàng và rút về nước. - nắm được việc nhà Hậu Lê được thành lập: + Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân Minh phải đầu hàng, rút về nước. Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (năm 1428), mở đầu thời Hậu Lê. - Nêu các mẫu chuyện về Lê Lợi (kể chuyện Lê Lợi trả gương cho Rùa thần .) B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK. C/ Các hoạt động dạy học: III/ Dạy bài mới: - HS nêu được một số đặc điểm về dân cư, về hoạt động sản xuất của dân cư châu Á; nêu một số đặc điểm của khu vực Đơng Nam Á; sử dụng tranh ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điỉem của cư dân và hoạt động sản xuất của người dân châu Á. GDHS u thích mơn học. - Bản thế giới, lược đồ châu Á, quả địa cầu. HĐ1 : Dân cư châu Á : HS làm việc theo Nhóm + Đọc bảng số liệu, so sánh dân số châu Á với dân số thế giới (HSG : So sánh cả DT và DS châu Á với chây Mỹ để nh/x) ( Châu Á có số dân đơng nhất thế giới, gấp nhiều lần số dânc các châu khác.) + Đọc mục 3, đưa ra nhận xét về màu da, GV: a) Giới thiệu bài: b) Tìm hiểu nội dung bài. * Chi Lăng và bối cảnh dẫn tới trận Chi Lăng. GV: Treo lược đồ trận Chi Lăng, yêu cầu HS quan sát. - Thung lũng Chi Lăng ở tỉnh nào của nước ta?( - Thuộc tỉnh Lang Sơn của nước ta ngày nay.) - Thung lũng có hình như thế nào?( - Đường hẹp khe sâu.) - Hai bên thung lũng là gì? ( Núi đá hiểm trở) - Lòng thung lũng có gì đặc biệt?( - Rừng cây um tùm.) - Theo em với đòa thế như trên Chi Lăng có lợi gì cho quân ta và có hại gì cho quân đòch? - Giáo viên kết luận. * Trận Chi Lăng. HS: Nêu diễn biến của trận Chi Lăng. - Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng như thế nào?( Giả thua nhử quân giặc vào ải .) + Kò binh của ta đã làm gì khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng?( - Kò binh đòch duổi theo vào ải.) + Kò binh của giặc thua như thế nào?( Bò tên hai bên sườn núi bắn xuống.) + Bộ binh của giặc thua như thế nào?( Bò phục ở sườn núi và lòng khe) GV:* Nguyên nhân thắng lợi và ý nghóa của chiến thắng Chi Lăng. - Quân ta đã đánh tan tác quân xâm lược nhà Minh.) - Nêu kết quả của trận Chi Lăng? - Theo em vì sao quân ta trang phục của cư dân châu Á.( + Dân cư châu Á chủ yếu là người da vàng, sống tập trung đơng đúc ở các vùng châu thổ màu mỡ.) + HS khá, giỏi : Vì sao dân cư châu Á lại tập trung đơng đúc ở đồng bằng châu thổ ?( Do đất đai màu mỡ, điều kiện sinh hoạt thuận tiện.) GV bổ sung thêm : SGV (trang 119). HĐ2: Hoạt động kinh tế : HS : + Quan sát H5 và đọc bảng chú giải để nhận biết hoạt động sản xuất của người dân châu Á ? ( Trồng bơng, trồng lúa mì, lúa gạo, ni bò, khai thác dầu mỏ, sản xuất ơ tơ, . ) + Tìm kí hiệu về các HĐ sản xuất trên lược đồ và rút ra nhận xét về sự phân bố ở 1 số khu vực của 1 số khu vực, của quốc gia của châu Á ?( + Lúa gạo trồng ở TQ, Đơng Nam Á, Ấn Độp ; lúa mì : TQ, Ấn Độ, CA-dắc-xtan ; chăn ni bò : TQ, Ấn Độ, . ; khai thác dầu mỏ : Tây Nam Á, Đơng Nam Á ; XS ơ tơ : Nhật Bản, Hàn Quốc.) HĐ3 : Khu vực đơng Nam Á : HS q/sát H3 (bài 17), H5 (bài 18), xác định vị trí địa lý, địa hình, mối liên hệ giữa khí hậu và hoạt động sản xuất của khu vực ĐNA, đọc tên 11 quốc gia thuộc ĐNA, suy luận để nắm đặc điểm khí hậu ĐNA ?( Chỉ vào lược đồ, đọc tên 11 quốc gia thuộc ĐNA ; đặc điểm khí hậu : nóng, chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới ; núi là chủ yếu, có độc cao TB ; đồng bằng nằn dọc sơng lớn (MK), SX lúa gạo, trồng cây CN, khai thác khống sản, chăn ni, ) GV: HĐ3 : Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. giành được thắng lợi ở ải Chi Lăng? Củng cố dặn dò: - GV nhận xét, tuyên dương. - Nhận xét tiết học. - Về học bài và chuẩn bò bài sau Thứ ba ngày 11/1/2011 Thể dục ®i chun híng ph¶i, tr¸i trß ch¬i “ LĂN BĨNG BẰNG TAY ” A) Mơc tiªu yªu cÇu: - ¤n ®i híng ph¶i, tr¸i. Yªu cÇu thùc hiƯn ®ỵc ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c. - Häc trß ch¬i: “ Th¨ng b»ng ”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t¬ng ®èi chđ ®éng. B) Chn bÞ: S©n b·i, bãng. C)Néi dung vµ ph¬ng ph¸p: I. PhÇn më ®Çu: TËp hỵp líp, phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu cđa tiÕt d¹y. Khëi ®éng: Xoay khíp cỉ ch©n tay, ®Çu gèi h«ng. Trß ch¬i: Cã chóng em II. PhÇn c¬ b¶n: a. §H§N vµ bµi tËp RLTTCB: GV nh¾c l¹i ng¾n gän c¸ch thùc hiƯn, cho HS «n l¹i c¸c ®éng t¸c ®i vỵt chíng ng¹i vËt, thùc hiƯn 2 – 3 lÇn cù li 10 – 15 m GV quan s¸t, nhËn xÐt: Yªu cÇu HS ®¶m b¶o an toµn trong khi tËp. b. Bµi tËp rÌn lun t thÕ c©n b»ng: - ¤n ®i theo v¹ch kỴ th¼ng hai tay chèng h«ng vµ ®i theo v¹ch kỴ th¼ng hai tay dang ngang. - GV ®iỊu khiĨn cho c¶ líp ®i ®Ịu theo ®éi h×nh 2 – 3 hµng däc. Chó ý sưa ch÷a ®éng t¸c cha chÝnh x¸c vµ híng dÉn c¸ch sưa ®éng t¸c sai. 5 ’ 20 ’ ’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X - LÇn 1 vµ 2 do c¸n sù ®iỊu khiĨn líp tËp. - GV quan s¸t sưa sai cho HS. - LÇn 3. tiÕn hµnh tËp lun. GV nhËn xÐt: c) Trß ch¬i: Lăn bóng bằng tay GV nªu tªn trß ch¬i, tËp hỵp HS theo ®éi h×nh ch¬i, GV quan s¸t, nhËn xÐt, xư lÝ c¸c t×nh hng x¶y ra vµ tỉng kÕt trß ch¬i. GV nhËn xÐt: III. PhÇn kÕt thóc: Cho HS c¸c tỉ ®i nèi tiÕp nhau thµnh mét vßng trßn lín, võa ®i võa lµm ®éng t¸c th¶ láng. Sau ®ã, ®i khÐp l¹i thµnh vßng trßn nhá råi ®øng l¹i quay mỈt vµo trong. - GVnhËn xÐt tiÕt häc: - VỊ nhµ «n tËp ®éi h×nh ®éi ngò. Chn bÞ bµi sau. 5’ TËp hỵp HS theo ®éi h×nh ch¬i. Lớp tỉ chøc ch¬i. Ban c¸n sù ®iỊu khiĨn. Cho HS c¸c tỉ ®i nèi tiÕp nhau thµnh mét vßng trßn lín, võa ®i võa lµm ®éng t¸c th¶ láng. X X X X X X X X X Tốn Khoa học Phân số và phép chia số tự nhiên ( T 108) Sự biến đổi hóa học ( tiếp) T78 Lớp 4 Lớp 5 A/ Mục tiêu: - Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số: tử số là số bò chia, mẫu là số chia (BT1, BT2 (2 ý đầu) BT3 B/ Đồ dùng dạy học: - Sử dụng mô hình hoặc hình vẽ trong SGK C/ Các hoạt động dạy học: III/ Dạy bài mới: GV:a) Giới thiệu bài: b) Tìm hiểu ví dụ: VD a: Có 8 quả cam chia đều cho 4 em. - Mçi em ®ỵc: 8: 4 = 2 (qu¶ cam) - Là một số tự nhiên. -Vậy kết quả của phép chia vừa tìm được là một phân số hay một số tự nhiên? PhÐp chia 3: 4 kh«ng thùc hiƯn Nêu được một số ví dụ về biến đỏi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc ánh sáng. - Hình T 79 – 81 HS: QS hình T 79 trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao bạn kết luận như vậy? - Trường hợp nào có sự biến đổi lí học? Tại sao bạn KL như vậy? H2: Cho vơi sống vào nước, biến đổi hóa học. Vơi sống khi thả vào nước khơng giữ lại tính chất của nó nữa, nó đã biến ®ỵc Mçi em ®ỵc 4 1 c¸i b¸nh Sau 3 lÇn, mçi em cã 3 phÇn. - Ta nãi mçi em ®ỵc 4 3 c¸i b¸nh. VD b, Có 3 cái bánh chia đều cho 4 em. - 3 có chia hết cho 4 không? - Trong phạm vi số tự nhiên ta không thực hiện được phép chia 3:4. Nhưng nếu thực hiện “cách chia” nêu ở SGK lại có thể tìm được 3:4 = 3/4 (cái bánh). Tức là chia đều 3 cái bánh cho 4 em, mỗi em được 3/4 cái bánh. + Vậy thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết như thế nào? - Gọi HS đọc nhận xét như SGK nêu VD: 8: 4 = 8/4; 3: 4 = 3/4; 5: 5 = 5/5. c) Luyện tập - Thực hành. HS: Bài 1: đọc yêu cầu bài tập 7: 9 = 9 7 ; 6: 19 = 19 6 ; 5: 8 = 8 5 ; 1: 3 = 3 1 .Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. ViÕt theo mÉu. M: 24: 8 = 8 24 = 3 36: 9 = 9 36 = 4 0: 5 = 5 0 = 0 88: 11 = 11 88 = 8 7: 7 = 7 7 GV chốt lại lời giải đúng. HS: Bài 3: Gọi đọc yêu cầu bài tập. ViÕt mçi sè TN díi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè b»ng 1. 9 = 1 9 6 = 1 6 ; 1 = 1 1 ; 27 = 1 27 thành vơi tơi dẻo qch, kèm theo sự tỏa nhiệt. H 3: Xé giấy thành mảnh vụn; biến đổi lí học. Xé nhỏ vẫn giữ ngun tính chất của nó, khơng bị biến đổi thành chất khác. H4: Xi măng trộn cát biến đổi lí học H5: Xi măng trộn cát và nước, biến đổi hóa học. H6: Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ;biến đổi hóa học H7: Thủy tinh ở thể lỏng sau khi biến đổi thành chai, lọ, để nguội trở thành thủy tinh ở thể rắn; biến đổi lí học GV: KL sự biến đổi từ chất này sang chất khác gọi là biến đổi hóa học + Khơng nên đến gần các hố vơi đang tơi, vì nó tỏa nhiệt, có thể gây bỏng, rất nguy hiểm. HS: Giới thiệu trò chơi T80 KL Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt - Đọc thơng tin quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi mục thực hành T80, 81. KL: Sự biến đổi hóa học có thể xáy ra dưới tác dụng của ánh sáng GV: Củng cố dặn dò: [...]... nêu yêu cầu bài 1, 2, 3 Làm VBT, trình bày 1 Đoạn văn có mấy câu ghép ? 2 Xác đònh các vế trong mỗi câu ghép đó ? ( Dùng bút chì gạch chéo ngăn cách các vế câu ghép ) Dùng bút chì gạch 2 gạch dưới các từ và dấu câu ở ranh giới giữa các vế ? 3 Cách nối các vế câu trong những câu ghép nói trên có gì khác nhau? GV chốt :Đoạn văn có 3 câu ghép ( câu 1 ;câu 3; câu 6 ) Câu 1: có 3 vế câu Các vế được gắn với... học -GV nhận xét giờ học Sinh ho¹t I Mục tiêu : - Giúp học sinh nhận thấy những ưu, khuyết điểm của mình trong tuần để có hướng phấn đấu ở tuần sau Học sinh nắm được nội dung công việc tuần tới - Học sinh sinh hoạt nghiêm túc, tự giác - Có ý thức tổ chức kỉ luật II-Đánh giá nhận xét tuần 20 1 Giáo viên nhận xét chung * Nề nếp: Học sinh đi học chuyên cần, đúng giờ Đa số các em có ý thức giữ gìn vệ... hành HS: đọc đề bài, làm bài vào vở GV nhận xét, chốt Bài 1:Tìm câu ghép , xác đònh vế câu ghép và cặp từ chi quan hệ Câu 1 là câu ghép có 2 vế câu Cặp quan hêï từ trong câu là: nếu … thì Bài 2: Khôi phục lại những từ bò lược bỏ ? Giải thích ? - Nếu thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước thì tôi xin cử Trần Trung Tá -Tác giả lược bớt các từ... thuật Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa T58 Lớp 4 I MỤC TIÊU - Biết đặc điểm tác dụng, của một số vật liệu, dụng cụ thường dùng để gieo trång, ch¨m sãc rau hoa - Biết c¸ch sử dụng một dụng cụ trồng rau, hoa ®¬n gi¶n II HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: GV: Kiểm tra: - Trồng rau, hoa có tác dụng gì? a/ Giới thiệu bài : GV nêu nội dung bài và ghi tựa bài lên bảng b/Hướng dẫn: Hoạt động 1:Tìm hiểu các vật liệu chủ... nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì cách mạng gặp khó khăn về tài chính GV: HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm: -Gọi một số HS đọc từng đoạn, yêu cầu HS khác nhận xét cách đọc của bạn -GV hướng dẫn cách đọc cho các em -Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn 2 và 3: chú ý nhấn mạnh các từ ngữ chỉ số liệu -Tổ chức HS đọc diễn cảm - Em có nhận xét gì về tử số và mẫu... Ước muốn của người vùng cao chở cá về miền xi bán đã thành hiện thực - Đời sống của người dân được cải thiện: 10 hộ thì 9 hộ có điện dùng, 8 hộ có phương tiện nghe nhìn, 3 hộ có xe máy -Đầu năm học 200 0 -200 1 , số học sinh đến trường tăng gấp rưỡi với năm học trước.) GV: Treo bảng phụ kết hợp câu hỏi gợi ý rút ra dàn ý của bài Mở bài: Giới thiệu chung vềø địa phương em sinh sống (tên, đặc điểm chung)... trong SGK HĐ 1: Luyện đọc: HS đọc khá đọc toàn bài - Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp (theo 5 đoạn ở SGK): - Luyện đọc từ khó, sai sửa cho học sinh; Kết hợp giải nghóa từ: tài trợ, đồn điền, tổ chức, đồng Đông Dương, tay hòm chìa khoá, tuần lễ Vàng, quỹ Độc lập GV: Hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ đúng - Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm - đọc mẫu toàn bài HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài HS đọc thầm, đọc lướt toàn... phép chia số tự nhiên ( tiếp) T109 Lớp 4 A/ Mục tiêu: - Biết được thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số (BT1, BT 3) Tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng T 20 Lớp 5 - BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi v¨n, nhÊn giäng khi ®äc c¸c con sè nãi vỊ sù ®ãng gãp tiỊn cđa cđa «ng §ç §×nh ThiƯn cho c¸ch m¹ng - HiĨu néi dung: BiĨu d¬ng nhµ t s¶n yªu níc §ç §×nh... ®Ĩ nèi c¸c với yêu cầu của đề, có vÕ c©u ghÐp (BT3) đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết luận).Diễn đạt - Bảng phụ ghi bài 1 ( nhận xét ); bảng nhóm ghi bài tập 1,2 3 thành câu rõ ý HSKT đọc bài Bốn anh tài B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ đồ vật trong SGK - Giấy, bút làm bài kiểm tra - Bảng lớp viết đề bài và dàn ý của bài văn tả đồ vật C/ Các hoạt động dạy học: GV: a) Giới thiệu bài: - Gợi ý cách... cho, cái kích cỡ lẫn phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn) - Hoa văn trên mặt trống đồng được tả như thế nào?( Giữa mặt trống là hình ngôi sao hươu nai có gạc ) C/hỏi 2: ( Lao động, đánh cá, săn bắn ghép đôi nam nữ) C/hỏi 3: ( - Những hình ảnh hoạt động của con người cuộc sống hạnh phúc ấm no) C/hỏi 4:( - là cổ vật q giá của người Việt cổ xưa văn hóa lâu đời, bền vững) GV kết luận: (Nỗi dung bài) . TUẦN 20 Thứ hai ngày 10/1 /201 1 Tập đọc Tốn Bốn anh tài ( tiếp) T Luyện tập T 99 Lớp 4 Lớp 5 A/ Mục tiêu:. nào thì được mọi người công nhận là người có tài? Lấy ví dụ một số người được gọi là người có tài? - Người có tài nănng là:Lê Quý Đôn, Trương Vĩnh Kí, Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu lóp ghép 4,5 tuần 20 cktkn, Tài liệu lóp ghép 4,5 tuần 20 cktkn,

Hình ảnh liên quan

bài và ghi tựa bài lờn bảng. b/Hướng dẫn: - Tài liệu lóp ghép 4,5 tuần 20 cktkn

b.

ài và ghi tựa bài lờn bảng. b/Hướng dẫn: Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Về nhà ôn tập đội hình đội ngũ. Chuẩn bị bài sau. - Tài liệu lóp ghép 4,5 tuần 20 cktkn

nh.

à ôn tập đội hình đội ngũ. Chuẩn bị bài sau Xem tại trang 28 của tài liệu.