0

Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 19

17 409 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

Kế hoạch dạy học Lớp Hai TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng 1 năm 2010 Tập đọc: CHUYỆN BỐN MÙA (TIẾT 1) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Giới thiệu 7 chủ điểm của HKII và chủ điểm mới của tuần 19- 20 MT: HS sẽ biết được 7 chủ điểm sẽ học trong KH II và tên chủ điểm của tuần này. ĐD: Mục lục SGKTV2 Tranh minh hoạ chủ điểm 4 mùa trang 3. PP: Quan sát, hỏi đáp. Hoạt động lớp. HS mở SGK rhần mục lục đọc tên 7 chủ điểm ở SGK ( 2em đọc) GV đính tranh cho HS xem và giới thiệu chủ điểm của tuần 19, 20 là “Bốn mùa”. Giới thiệu bài học đầu tiên của chủ điểm là: Chuyện bốn mùa. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Đọc mẫu MT: HS nắm được sơ lược cách đọc. ĐD:Tranh SGK trang 4 PP: Làm mẫu. Hoạt động lớp HS mở SGK trang 4 theo dõi đọc thầm, lắng nghe GV đọc mẫu. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3:(25’) Luyện đọc MT: - Đọc rành mạch toàn bài. Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. ĐD: SGK trang 4. Bìa viết câu: Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, có… chăn. PP: Luyện tập, thực hành, hỏi đáp. Hoạt động kết hợp: Lớp, nhóm, cá nhân. -Bước 1: Đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. ? Trong bài có từ nào khó đọc, dễ lẫn? (tinh nghịch, phá cỗ, nảy lộc,…). HS luyện đọc từ khó - Bước 2: Đọc từng đoạn trước lớp. +HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài: 3 lượt. + GV kết hợp hướng dẫn ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng. Có em/ mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm trong chăn.// Bước 3: HS đọc phần chú giải sau bài: - 2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm. Bước 4: Đọc từng đoạn trong nhóm HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm. - Bước 5: Thi đọc giữa các nhóm. Đại diện nhóm thi đọc, lớp nhận xét, tuyên dương. GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ hai ngày tháng 1 năm 2010 Tập đọc: CHUYỆN BỐN MÙA (TIẾT 2) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1 (20’) HD tìm hiểu bài MT: Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống( Trả lời được câu hỏi 1,2,4). HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3. ĐD: SGK trang 4. Bảng nhóm kẻ sẵn 3 cột (Đông, hạ, thu) PP: Thực hành, hỏi đáp, thảo luận nhóm. Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân. - 1 HS đọc to đoạn 1, cả lớp đọc thầm rồi TLCH ? Bốn nàng tiên trong truyện tương đương với những mùa nào trọg năm? (4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông) GV cho HS xem tranh tìm các nàng tiên và nói rõ đặc điểm của từng nàng. ? Mùa xuân có gì hay theo lời nàng Đông? ( Vừa đâm chồi vừa nảy lộc) GV nghi bảng: Đâm chồi nảy lộc. - 1 HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm. ? Mùa Xuân có gì hay theo lời bà đất? ( Làm cho cây lá tươi tốt) Làm việc theo nhóm 6. GV phát giấy bút cho các nhóm rồi giao việc: Đọc thầm lại bài và cùng nhau thảo luận để trả lời câu hỏi: Mjuah Hạ, mùa Thu, mùa Đông có gì hay? HS thảo luận rồi ghi vào giấy, làm xong dán kết quả lên bảng. Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung. GV giảng từ: bập bùng, tựu trường ( HS đọc chú giải) Tựu trường cong gọi là ngày khai giảng. - HS đọc thầm toàn bài. ? Nêu ý nghĩa bài văn? ( Ca ngợi 4 mùa, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích lợi riêng, đều có ích lợi cho cuộc sống) Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2 (13’) Luyện đọc lại MT:Đọc rành mạch toàn bài. Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. ĐD: SGK trang 4 PP: Luyện tập, thực hành, hỏi đáp. Hoạt động lớp, cá nhân. ? Muốn đọc bài này cần có mấy vai? (6 vai: Người dẫn chuyện, Bà Đất, Xuân, Hạ, Thu, Đông) HS luyện đọc theo nhóm 6.( Tự phân vai) HS đcọ, GV quan taqam theo dõi. Một vài nhóm thi đọc trước lớp ( Có đeo tên phân vai) Lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung, tuyên dương nnhóm, cá nhân đọc hay. HOẠT ĐỘNG 3:(3’) Củng cố, dặn dò. Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. Dặn dò: Về nhà đọc lại bài chuẩn bị cho tiết kể chuyện Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ năm ngày tháng 1 năm 2010 Chính tả:( Nghe- viết) THƯ TRUNG THU CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: HS viết lại cho đúng những từ có dấu hỏi và dấu ngã. ĐD: Bảng con PP: Thực hành Hoạt động lớp, cá nhân. GV đọc, HS viết bảng con: vỡ tổ, bão táp, nảy bông. HS viết. GV nhận xét, sửa sai. Chuyển tiếp( Giới thiệu bài) HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD nghe viết MT: Nghe- viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ. ĐD: SGK trang 7, bảng con, vở chính tả. PP: Hỏi đáp, thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1: HDHS chuẩn bị. - GV đọc 12 dòng thơ của Bác cho nghe một lần. Gọi 1-2 em đọc. ? Nội dung bài thơ nói lên điều gì? ? Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào? ? Những chữ nào trong bài thơ phải viết hoa? Vì sao? -HS luyện bảng con những chữ viết dễ sai, dễ lẫn. Bước 2: HS viết bài vào vở -GV đọc chậm rãi từng dòng thơ cho HS viết bài. HS viết bài vào vở. GV quan tâm theo dõi. Bước 3: Chấm chữa bài cho HS. GV đọc dò chậm rãi- HS soát lỗi. GV thu 2-3 nhóm chấm. Nhận xét chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (10’) HD làm bài tập chính tả MT: Làm đúng BT2b, BT3a. ĐD: Bìa viết sẵn BT2b; BT3a, VBT TV. PP: Thực hành, động não. Bước 1: HD làm bài tập 2b. HS đọc yêu cầu bài. Hoạt động cá nhân, lớp. GV cho HS quan sát tranh, viết vào vở BT tên các vật theo số thứ tự hình vẽ trong SGK. 3 HS làm bài ở bìa. Làm xong đính bài lên bảng. Lớp cùng chữa, phát am đúng tên các nhân vật trong tranh. Các em nối tiếp nhau đọc kết quả. Bước 2: HD làm BT3a. Hoạt động lớp. GV nhấn mạnh: Điền dấu hỏi/ dấu ngã. 2 HS làm bài vào bìa. Cả lớp làm VBT TV. HS làm bài ở bìa đính bài lên bảng. Lớp cùng chữa. Đáp án: thi đỗ, đổ rác, giả vờ (đò), giã gạo. HOẠT ĐỘNG 4: (2’) Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học - Dặn: Viết lại những từ mình viết sai cho đúng chính tả. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2009 Tập viết: CHỮ HOA: P CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ. HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ. -MT: Luyện nét chữ hoa Ô, Ơn. -ĐD: Bảng con -PP: Luyện tập thực hành Hoạt động cá nhân +GV kiểm tra phần viết ở nhà của HS -HS viết bảng con chữ hoa Ô, Ơn. -GV nhận xét đánh giá chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Hướng dẫn viết chữ hoa P -MT:Viết đúng chữ hoa P -ĐD: Mẫu chữ Pđặt trong khung chữ.HS có bảng, phấn. -PP: Quan sát mô tả Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1:Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa P. -GV đính chữ mẫu P lên bảng HS nhận xét. ? Chữ P cao mấy li, gồm mấy nét? ( 5 li, 2 nét) Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét móc ngược trái như nét 1 của chữ B. Dừng bút ở đường kẻ 2. Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên đường kẻ 5viết nét cong trên có 2 đầu uốn vào trong. Dừng bút ở đường kẻ 4 và 5. Bước 2: Hướng dẫn HS viết bảng con. -HS viết 2,3 lần P GV theo dõi, uốn nắn. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: (5’) HD viết cụm từ ứng dụng. -MT: Viết đúng chữ và câu ứng dụng: Phong, Phong cảnh hấp dẫn. ĐD: Bìa viết sẵn cụm từ ứng dụng -PP:Quan sát, mô tả, thực hành ,luyện tập. Hoạt động lớp ,cá nhân. Bước1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. -GV đính cụm từ lên bảng.Gọi 1,2 HS đọc. ? Em hiểu như thế nào về: Phong cảnh hấp dẫn? ( Phong cảnh đẹp, lôi cuốn mọi người) ? Nêu nhận xét độ cao của các chữ cái? ? Khoảng cách giữa các tiếng, cách đặt dấu thanh ở các con chữ? Bước 2: HD HS viết bảng con: Phong HS viết. GVnhận xét. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 4: (20’) Viết. -MT: Viết đúng chữ hoa P(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Phong ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn ( 3 lần) ĐD: Vở tập viết. -PP: Thực hành luyện tập Hoạt động cá nhân. -HS mở vở tập viết để lên bàn. -Gv nêu yêu cầu viết cho HS nắm. -HS tự viết bài. GV quan tâm theo dõi. -GV chấm một số em, nhận xét. Nhận xét tiết học. Dặn dò: Viết phần còn lại cho đúng, đẹp Thứ ba ngày tháng 1 năm 2010 Kế hoạch dạy học Lớp Hai Chính tả:( Tập- chép) CHYỆN BỐN MÙA CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Giới thiệu bài. Hoạt động lớp. GV: Bài chính tả đầu tiên của HKII là bài: Chuyện bốn mùa. GV ghi đề lân bảng. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD tập chép MT: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn. ĐD: Bảng phụ viết sẵn đoạn cần chép. Bảng con, vở chính tả. PP: Trực quan, hỏi đáp, thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước 1: HDHS chuẩn bị. - GV đọc bài chuẩn bị viết ở bảng phụ. Gọi 1-2 em đọc. ? Đoạn này ghi lời của ai trong: Chuyện bốn mùa? ( Lời của bà Đất) ? Đoạn cần chép có những tên riêng nào? Viết như thế nào với tên riêng đó? ( Xuân, Hạ, Thu, Đông. Phải viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng) GV chỉ một lần các tên riêng cho HS ghi nhớ. Bước 2: HS chép bài vào vở -GV hướng dẫn cách trình bày. HS chép bài vào vở. GV quan tâm theo dõi. Chú ý: Đọc nhẩm từng cụm từ, câu để viết cho đúng chính tả. Bước 3: Chấm chữa bài cho HS. - HS dò lại bài. GV thu 2-3 nhóm chấm. Nhận xét chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (8’) HD làm bài tập chính tả MT: Làm đựoc BT2b. ĐD: Bìa viết sẵn BT2b. PP: Thảo luận, thực hành. Bước 1: Làm việc theo nhóm HS đọc yêu cầu bài. GV phát bìa viết sẵn BT2b cho các nhóm rồi giao việc: Cùng nhau thảo luận, ghi vào những chữ in đậm dẫu hỏi hay đấu ngã. HS làm việc theo nhóm, GV quan tâm theo dõi. Bước 2: Làm việc cả lớp. Đại diện nhóm trình bày kết quả nhóm mình Lớp nhận xét, bổ sung. Đáp án: tổ, bão, nảy, kĩ. HOẠT ĐỘNG 4: (2’) Củng cố, dặn dò. Nhận xét tiết học Dặn: Viết lại những từ mình viết sai cho đúng chính tả Thứ ba ngày tháng 1 năm 2010 Kế hoạch dạy học Lớp Hai Kể chuyện: CHUYỆN BỐN MÙA CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu bài.(5’) Hoạt động lớp GV giới thiệu tiết kể chuyện đầu tiên của HKII, đó là bài: Chuyện bốn mùa. GV ghi đề. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh. MT: Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 1 của câu chuyện. Biết kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện. ĐD: Tranh SGK trang 6 phóng to. PP: Quan sát, hỏi đáp, kể chuyện. Bước 1: Kể lại đoạn 1 theo tranh. Hoạt động nhóm đôi, lớp. HS mở SGK trang 6, đọc yêu cầu BT1. GV giao việc: Quan sát tranh trang 6, dựa vào những từ gợi ý để kể lại đoạn 1 của câu chuyện: Chuyện bốn mùa. 1 HS xung phong kể mẫu, lớp lắng nghe. Từng đôi một quan sát tranh kể lại đoạn 1 cho nhau nghe. Gv đính tranh lên bảng, gọi đại diện 1 vài nhóm kể đoạn 1. Lớp lắng nghe, nhận xét bổ sung. Bước 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoạt động nhóm. GV giao việc cho các nhóm: Trong nhóm nối tiếp nhau kể đoạn 2 của câu chuyện và sau đó kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện. HS kể theo nhóm. GV quan tâm giúp đỡ. GV đính tranh phóng to lên bảng. Đại diện nhóm thi kể trước lớp. Lớp nhận xét bổ sung. GV nhận xét, tuyên dương cá nhân, nhóm kể tốt, có tính sáng tạo và có cử chỉ điệu bộ. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (10’) Dựng lại câu chuyện. MT: HS khá giỏi thực hiện được BT3. PP: Thực hành. Hoạt động cá nhân, lớp. HS đọc yêu cầu BT3. ? Muốn dựng lại câu chuyện cần có mấy người nhập vai? ( 6 người) ? Đó là những vai nào? GV cho HS khá giỏi xung phong lên nhập vai ( tự phân vai) dựng lại câu chuyện. HS dựng lại câu chuyện. Lớp và GV nhận xét tuyên dương. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 4: (3’) Củng cố-Dặn GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Thứ hai ngày tháng 1 năm 2010 Kế hoạch dạy học Lớp Hai ĐẠO ĐỨC: TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT1) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: 6’ Nhận xét Hoạt động lớp. - Nhận xét những tồn tại mà học sinh mắc phải ở học kì I. HOẠT ĐỘNG 2: 15’ Làm việc với SGK MT: Biết: - Nhặt được của rơi cần tìm cách trả cho người mất ĐD: Tranh SGK trang 29 phóng to. PP: Quan sát, thảo luận. Bước 1: Giới thiệu bài. Cho học sinh hát bài: “ Bà Còng “ ? Các em có thấy trong bài hát này bạn Tôm và Tép có ngoan không? GV: Bạn Tôm và bạn Tép đã nhặt được tiền của Bà Còng và mang trả lại cho bà. Hai bạn này thật thà rất đáng khen. Hôm nay chúng ta sẽ học bài: “ Trả lại của rơi’’ -Bước 2: Làm việc với SGK: Yêu cầu học sinh quan sát tranh và cho biết nội dung tranh: Hai bạn nhỏ cùng đi học về bỗng cả hai nhìn thấy tờ 20.000đ rơi ở dưới đất. ? Theo em, hai bạn nhỏ đó có thể có những cách giải quyết nào với số tiền nhặt được ? Bước 3: HS thảo luận nhóm 6 em GV giao việc: Thảo luận và tranh luận chọn tình huống đúng sau: Chia nhau; tìm người mất trả lại; Đưa đến cho cô giáo, tặng cho bạn nghèo Đại diện từng nhóm trình bày. * Kết luận: Khi nhặt được của rơi, cần tìm cách trả lại cho người mất. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: 15’ Bày tỏ thái độ MT: Biết: - Trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng ĐD: Phiếu học tập PP: Thảo luận, thực hành, hỏi đáp. Bước 1: Làm việc theo nhóm. - Giáo viên phát phiếu cho học sinh rồi giao việc: Hãy đánh dấu + vào ô  trước những ý kiến mà em tán thàn: a. Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý. b. Trả lại của rơi là ngốc. c. Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình. d. Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết. Bước 2: Làm việc cả lớp. - Đại diện nhóm lên trình bày. Lớp nhận xét: Ý kiến a,c là đúng. (?) Khi được của rơi em trả lại cho người mất em sẽ được gì? ( Được mọi người yêu mến, quý trọng. Đó là người thật thà) Liên hệ trong HS: ? Các em tự giác nêu những công việc đã làm trả lại của rơi? HS: làm việc cá nhân và nêu GV nhận xét tiết học - Dặn dò. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ ba ngày tháng 1 năm 2010 MĨ THUẬT: VẼ TRANH ĐỀ TÀI: SÂN TRƯỜNG TRONG GIỜ RA CHƠI CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (3’) Bài cũ. MT: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. ĐD: Vở tập vẽ, chì, màu PP: Quan sát, nhận xét Hoạt động cá nhân, lớp. GV yêu cầu HS bỏ vở tập vẽ, chì, màu lên bàn để Gv kiểm tra. HS thực hiện. GV kiểm tra nhận xét. Chuyển tiếp: Giới thiệu bài HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Tìm chọn nội dung đề tài MT: Hiểu đề tài giờ ra chơi ở sân trường. ĐD: Tranh ảnh về hoạt động vui chơi ở sân trường. PP: Quan sát, hỏi đáp Hoạt động lớp. + GV treo một số tranh, ảnh để HS nhận biết: ? Tranh vẽ cảnh gì? ? Giờ ra chơi ở sân trường như thế nào? ? Em hãy kể một vài hoạt động của HS trong giờ ra chơi? ( Nhảy dây, đá cầu, xen báo, múa, hát, chơi bi,…) + Quang cảnh sân trường. ? Trên sân trường có những gì? ( Cây, bồn hoa, cây cảnh,…) GV bổ sung thêm một số hình ảnh để hiểu rõ hơn đề tài. HOẠT ĐỘNG 3: (5’) Cách vẽ đề tài. MT: Biết cách vẽ tranh đề tài Sân trương trong gời ra chơi. ĐD: Hs sưu tầm tranh, ảnh về hoạt động vui chơi của HS PP: Quan sát, hướng dẫn có gợi ý. Hỏi đáp. Hoạt động lớp. - GV gợi ý cho HS tìm, chọn nội dung. ? Vẽ về hoạt động nào? ?Hình dáng khác nhau của HS trong các hoạt động ở sân trường? - GV hướng dẫn cách vẽ. + Vẽ hình chính trước sao cho rõ nội dung. + Vẽ hình phụ sau sao cho hình vẽ thêm sinh động. + Vẽ màu: * Vẽ màu tươi sáng có màu đậm, màu nhạt. * Nên vẽ màu kính hình và nền. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 4: ( 15’) Thực hành. MT: Vẽ được tranh đề tài Sân trường trong gời ra chơi theo ý thích. HS khá giỏi biết xếp hình vẽ cân đói, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp. ĐD: Vở tập vẽ, chì, màu. PP: Quan sát, thực hành, nhận xét Hoạt động cá nhân, lớp. Bước 1: GV hướng dẫn cách vẽ. GV cho HS xem một số bài vẽ về đề tài này. GV quan sát lớp và gợi ý HS cách vẽ, tập trung vào: Tìm chọn nội dung; Vẽ thêm hình gì cho rõ nội dung hơn; Cách vẽ màu Bước 2: HS làm bài. - HS vẽ vào vở tập vẽ. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. Bước 3: Nhận xét, đánh giá. -GV chọn và giới thiệu một số bài vẽ đã hoàn thành để HS nhận xét. HS nhận xét bài nào đẹp, bài nào chưa đẹp. Vì sao? Dặn: Sưu tầm tranh vẽ thiếu nhi. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ hai ngày tháng 1 năm 2010 Toán: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ. CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: ( 5’) Chữa bài kiểm tra. MT: HS thấy được những tồn tại và thiếu sót để sữa chữa, khắc phục. PP: Thuyết trình. Hoạt động lớp. GV đưa ra những bài mà HS làm sai phổ biến để chữa. HS theo dõi và ghi nhớ để lần sau không bị sai phạm nữa. Chuyển tiếp: Giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG 2: ( 13’) Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính. MT: Nhận biết tổng của nhiều số. Biết cách tính tổng của nhiều số. ĐD: Bảng con. Bìa viết sẵn nội dung SGK trang 91. PP: Hỏi đáp, thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. GV ghi: 2 + 7 + 3 = ? Yêu cầu HS đặt tính và tính kết quả vào bảng con. HS làm bài vào bảng con rồi nêu kết quả. ? Có mấy số hạng trong phép cộng này? GV giới thiệu bài.GV ghi”: 2 + 7 3 GV nhấn mạnh cách đặt tính và làm tính. Nhiều HS nêu cách tính, Gv gắn bìa phụ ghi sẵn vào bảng con . ? 12 là gì? ( 12 là tổng của các số hạng 2,7,3) * Tiến hành tương tự với các phép tính: 12 + 40 + 34 và 15 + 46 + 29 + 8. ? Có nhận xét gì về các phép tính: 2 + 7 + 3; 12 + 40 + 34; 15 + 46 + 29 + 8? ( Phép tính thứ nhất là tổng các số có 1 chữ số; Phép tính thứ hai là phép cộng tổng của số có hai chữ số không nhớ; phép tính thứ ba là phép tính có tổng của các số có 2 chữ số và có nhớ) Nhấn mạnh: Thứ tự thực hiện từ phải sang trái (Bắt đầu từ hàng đơn vị). Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3 ( 15’) HD làm bài tập. MT: Nhận biết tổng của nhiều số. Biết cách tính tổng của nhiều số. ĐD: Vở toán, SGK trang 91 PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. HS mở SGK trang 91 lần lượt làm các bài tập: Bài 1( cột 2); Bài 2 ( cột 1,2,3); Bài 3a. HS làm bài tập. GV quan tâm theo dõi. chấm chữa bài. GVnhận xét chung giời học. Dặn: Hoàn thành bài ở VBT. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ ba ngày tháng 1 năm 2010 Toán: PHÉP NHÂN CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: ( 5’) Bài cũ MT: HS biết tính tổng của nhiều số hạng nhanh, chính xác. ĐD: Bảng con. PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. Tính tổng của nhiều số hạng sau: 5 + 5 + 5 + 5 = HS làm bảng con ? Tổng trên có mấy số hạng: Em có nhận xét gì về các số hạng trên? GV chuyển tiếp để làm một phép cộng các số hạng bằng nhau. Đó là phép nhân. HOẠT ĐỘNG 2: ( 13’) Hướng dẫn HS nhận biết về phép nhân. MT: Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. Biết đọc kí hiệu của phép nhân. Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. ĐD: 5 tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn và các nhóm đồ vật có cùng số luyượng phù hợp với SGK. Bảng con. PP: Trực quan, hỏi đáp, thực hành. Bước 1: Hoạt động cá nhân. GV giao việc: Lấy một tấm bìa có 2 chấm tròn để lên bàn. ? Tấm bìa có mấy chấm tròn? Lấy tiếp 5 tấm bài như thế. GV đính 5 tấm bìa ( Mỗi tấm có 2 chấm tròn vào bảng gài) GV chỉ vào đồ dùng và hỏi: ? Có 5 tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn. Vậy có tất cả mấy chấm tròn? ( 10) ? Em làm phép tính gì để biết? ( cộng: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10) ? Phép cộng đó có mấy số hạng và mỗi số hạng như thế nào? ( 5 số hạng bằng nhau và đều bằng 2) ? 2 chấm tròn được lấy mấy lần? ( 5 lần) GV: Vậy 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 chuyển thành phép nhân là: 2 x 5 = 10. Dấu x gọi là dấu nhân. Nhiều HS đọc: Hai nhân năm bằng mười. Bước 2: Hoạt động nhóm. GV giao việc: Chuyểnb phép cộng sau thành phép nhân tương ứng: 4 + 4 + 4 = 12 HS làm vào bảng nhóm. Đáp án: 4 x 3 = 12 ( 4 được lấy 3 lần) HOẠT ĐỘNG 3 ( 15’) HD làm bài tập. MT: Như hoạt động 2. ĐD: Vở toán, SGK trang 92. PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. HS mở SGK trang 91 lần lượt làm các bài tập 1; 2. HS làm bài tập. GV quan tâm theo dõi. chấm chữa bài. GVnhận xét chung giời học. Dặn: Hoàn thành bài ở VBT Toán. [...]... thỏng 1 nm 20 10 T NHIấN X HI: NG GIAO THễNG K hoch dy hc Lp Hai Toỏn: CC HOT NG HOT NG 1: ( 5) Bi c MT: Cng c cỏch tỡm kt qu ca phộp nhõn D: Bng con PP: Thc hnh HOT NG 2: ( 13) Hng dn HS lp bng nhõn 2 MT: Lp c bng nhõn 2 Nh c bng nhõn 2 D: B D Dy - Hc Bng nhúm PP: Trc quan, hi ỏp, tho lun, thc hnh HOT NG 3 ( 15) HD lm bi tp MT: Nh c bng nhõn 2 Bit gii toỏn cú mt phộp nhõn( trong bng nhõn 2) D: V toỏn,... thờm 2 D: Bỡa vit sn BT3 cho cỏc nhúm PP: Trũ chi hc tp Th nm ngy thỏng 1 nm 20 10 BNG NHN 2 CC HOT NG Hot ng lp, cỏ nhõn HS lm bng con 2x5= 3x4= 5x2= 4x3= GV nhn xột, ỏnh giỏ Chuyn tip Bc 1: Hot ng cỏ nhõn - GV cho hc sinh b lờn bn 1 tm bỡa v hai chm trũn ? Tm bỡa cú my chm trũn ? c ly my ln ? - GV cng gn 1 tm bỡa cú hai chm trũn trờn bng gi v nờu: Mi tm bỡa u cú hai chm trũn, ta ly 1tm bỡa, tc l 2. .. hai chm trũn trờn bng gi v nờu: Mi tm bỡa u cú hai chm trũn, ta ly 1tm bỡa, tc l 2 chm trũn c ly 1 ln Ta vit: 2 x 1 = 2 Gi HS c ( hai nhõn mt bng hai) - Tng t nh vy vi 2 x 2= 4, 2 x 3 = 6 Bc 2: Lm vic theo nhúm GV phỏt bỡa cho cỏc nhúm ri giao vic: Dựng cỏc chm trũn cỏc tm bỡa lp y bng nhõn 2, ri nghi vo bng nhúm i din cỏc nhúm c kt qu nhúm mỡnh Lp nhn xột HS c thuc bng nhõn ? Em cú nhn xột gỡ v tha... hc Lp Hai Thứ ngày tháng 1 năm 20 10 TP LM VN: P LI CHO - LI T GII THIU CC HOT NG HOT NG C TH HOT NG 1: 5 HKI ó hc cỏch cho hi v t gii thiu Hụm nay chỳng Gii thiu bi ta hc cỏch ỏp li li cho hoc li t gii thiu ca ngi PP: Thuyt trỡnh khỏc Chuyn tip HOT NG 2: 15 * HD lm BT1 HD lm BT1, BT2 Bc 1: Lm vic theo nhúm ụi (BT1) MT: Bit nghe v ỏp -Gi 1 hc sinh c yờu cu BT1 li li cho, li t giớ -Yờu cu HS quan sỏt... tip HOT NG 2: ( 20 ) Bc 1: HD HS lm bi Hng dn HS lm BT Hot ng lp MT: Thuc bng nhõn 2 GV cho HS m SGK trang 96 ln lt lm cỏc BT1, Bit võn dng bng nhõn 2 2, 3 thc hin phộp nhõn s cú kốm GV hng dn tng bi n v o vi mt s Bi 1: HS c yờu cu bi Bit gii toỏn cú mt phộp GV nhn mnh: Nhỡn cho tht kớ, nu l phộp nhõn thỡ nhõn (trong bng nhõn 2) in tớch, nu l phộp cng thỡ in tng D: V ụ li, SGK trang 96 Bi 2: HS c yờu... nm ngy 7 thỏng 1 nm 20 10 TH DC: TRề CHI: NHANH LấN BN I V NHểM BA, NHểM BY CC HOT NG HOT NG 1: ( 7) Phn m u MT: - HS bit c ni dung, yờu cu tit hc -Bit xoay cỏc khp c tay, c chõn, hụng, u gi lm quen xoay cỏnh tay, khp vai D: Sõn trng V sinh an ton ni tp PP: Thuyt trỡnh, thc hnh HOT NG C TH Hot ng lp GV nhn lp, ph bin ni dung, yờu cu gi hc HS gim chõn ti ch, m theo nhp 1- 2, 1 2 - Chy nh nhng theo mt... ng lp GV nhn lp, ph bin ni dung, yờu cu gi hc HS gim chõn ti ch, m theo nhp 1- 2, 1 2 - Chy nh nhng theo mt hng dc tren a hỡnh t nhiờn: 6 0-8 0m - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, u gi, hụng - HS xoay cỏnh tay, khp vai - i thng theo vũng trũn v hỏt Chuyn tip HOT NG 2: (20 ) Phn c bn MT: Bit cỏch chi v tham gia chi c cỏc trũ chi: Nhanh lờn bn i v Nhúm ba nhúm by D: Sõn bói, cũi, c chun b trũ chi PP: Lm mu,... chu pht theo yờu cu ca lp Chuyn tip HOT NG 3: (5) Phn kt thỳc MT: Cng c li bi hc Th gión sau tit hc PP: Trũ chi, thuyt trỡnh Hot ng lp Cỳi ngi th lng: 5-1 0 ln Cỳi lc ngu th lng: 6-8 ln Nhy th lng: 4-5 ln -GV cựng HS h thng bi hc - GV nhn xột gi hc - Dn dũ: V nh ụn li bi TDPTC v trũ chi K hoch dy hc Lp Hai ... 2 HS lm bi tp GV quan tõm theo dừi chm cha bi Bc 1: Hot ng nhúm GV nờu tờn trũ chi v HD cỏch chi Cỏc nhúm tham gia chi ri ớnh sn phm nhúm mỡnh vo v trớ ó quy nh Bc 2: Hot ng lp Cỏc nhúm tham quan ỏnh giỏ ln nhau GV nhn xột tuyờn dng nhúm thng cuc GV nhn xột tit hc - Dn dũ K hoch dy hc Lp Hai Th sỏu ngy Toỏn: CC HOT NG HOT NG 1: ( 5) Trũ chi truyn in MT: ễn bng nhõn 2 PP: Trũ chi hc tp thỏng 1 nm 20 10... C TH Bc 1: Gii thiu bi hỏt GV ớnh tranh cho HS quan sỏt v hi: ? Tranh v gỡ? GV gii thiu bi, ghi Bc 2: GV hỏt mu cho HS nghe GV hỏt din cm tc va phi hoc cho HS nghe bng Bc 3: Tp hỏt - c ng thanh li ca - Dy hỏt tng cõu Bi chia thnh 4 cõu hỏt Chỳ ý ch ly hi Hỏt theo nhúm, theo t, c lp Chuyn tip HOT NG 2: 10 Hỏt kt hp gừ m MT: Bit hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo bi hỏt HS cú nng khiu bit gừ m theo phỏch, . ĐD: Vở toán, SGK trang 91 PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. HS mở SGK trang 91 lần lượt làm các bài tập: Bài 1( cột 2) ; Bài 2 ( cột 1 ,2, 3); Bài 3a Bước 2: HD làm BT3a. Hoạt động lớp. GV nhấn mạnh: Điền dấu hỏi/ dấu ngã. 2 HS làm bài vào bìa. Cả lớp làm VBT TV. HS làm bài ở bìa đính bài lên bảng. Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 19, Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 19,

Hình ảnh liên quan

-GV đính chữ mẫu P lên bảng HS nhận xét. ? Chữ P cao mấy li, gồm mấy nét? ( 5 li, 2 nét) Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét móc ngược trái như nét 1 của chữ B - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 19

nh.

chữ mẫu P lên bảng HS nhận xét. ? Chữ P cao mấy li, gồm mấy nét? ( 5 li, 2 nét) Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét móc ngược trái như nét 1 của chữ B Xem tại trang 4 của tài liệu.
ĐD: Bảng phụ viết sẵn - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 19

Bảng ph.

ụ viết sẵn Xem tại trang 5 của tài liệu.
MT: Ôn bảng nhân 2. PP: Trò chơi học tập. - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 19

n.

bảng nhân 2. PP: Trò chơi học tập Xem tại trang 14 của tài liệu.