0

Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22

17 447 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

Kế hoạch dạy học Lớp Hai TUẦN 22 Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Tập đọc MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (TIẾT1) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ. MT: HS đọc đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi về nội dung bài: Vè chim. PP: Thực hành, hỏi đáp. Hoạt động lớp. 2 HS đọc thuộc lờng bài : Vè chim và TLCH: ? Tìm tên các loài chim được tả trong bài? ? Tìm những từ ngữ tả đặc điểm của loài chim? GV nhận xét, ghi điểm. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Giới thiệu bài và đọc mẫu. ĐD: Tranh SGK trang 31 phóng to. SGK trang 31. PP: Trực quan, hỏi đáp làm mẫu Hoạt động lớp Bước 1: Giới thiệu bài. GV đính tranh phóng to lên bảng và hỏi: ? Tranh vẽ gì? Gv giới thiệu bài : Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Bước 2: Đọc mẫu. HS mở SGK trang 31 lắng nghe GV đọc. Chú ý: Nhấn mạnh các từ ngữ: trí khôn, coi thường, chỉ có một, hàng trăm, cuống quýt, đằng trời, Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3:(25’) Luyện đọc MT: - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. ĐD: SGK trang 31. Bìa viết câu: Chợt… săn, chúng cuống quýt… hang. PP: Luyện tập, thực hành, hỏi đáp. Hoạt động kết hợp: Lớp, nhóm, cá nhân. - Bước 1: Đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. ? Trong bài có từ nào khó đọc, dễ lẫn? (cuống quýt, buồn bã,…). HS luyện đọc từ khó. - Bước 2: Đọc từng đoạn trước lớp. +HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài: 3 lượt. + GV kết hợp hướng dẫn ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng. Chợt … săn,/ chúng cuống quýt… hang.// ( Giọng hồi hộp) * HS đọc phần chú giải sau bài: - 2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm. Bước 3: Đọc từng đoạn trong nhóm . HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong nhóm. Bước 4: Thi đọc giữa các nhóm. Đại diện nhóm thi đọc. Lớp và GV nhận xét, tuyên dương tuyên dương nhóm đọc đúng và hay. HOẠT ĐỘNG 4: (3’) Tổng kết. GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 Tập đọc: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (TIẾT 2) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1 (15’) HD tìm hiểu bài MT: Hiểu bài học rút ra từ câu chuyện: Khó khăn, hoan nạn, thử thách trí thông minh của mỗi người; Chớ kiêu căng xem thường người khác.( Trả lời được câu hỏi 1,2,3,5). HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 4. ĐD: SGK trang 31. PP: Thực hành, hỏi đáp, thảo luận nhóm. Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân. - 1 HS đọc to đoạn 1, cả lớp đọc thầm rồi TLCH ? Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng?( Chồn vẫn ngầm coi thường bạn; ít thế sao; mình thì có hàng trăm) GV viết bảng: ngầm ( HS đọc từ ở chú giải) ? Khi gặp hoạn nạn chồn như thế nào? ( Rất sợ hãi và chẳng nghĩ ra điều gì) - 1 HS đọc to đoạn 2,3, 4, cả lớp đọc thầm. ? Gà rừng đã nghĩ ra mẹo gì để cả hai cùng thoát nạn? Gà giả vờ chết rồi vùng chạy, đánh lạc hướng người thợ săn, tạo cơ hội cho chồn vọt chạy ra khỏi hang) GV cho HS xem tranh minh hoạ. ? Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi như thế nào? ( Dành cho HS khá giỏi) ( Nó tự thấy một trí khôn của bạn còn hơn trăm trí khôn của mình)) ? Chon tên khác cho truyện? (HS thảo luận nhóm) - Đaị diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. Kết luận: Chồn và Gà Rừng tên của hai nhân vật chính của truyện. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2 (13’) Luyện đọc lại MT: Đọc rõ lời nhân vật trong truyện. ĐD: SGK trang 31. PP: Luyện tập, thực hành, hỏi đáp. Bước 1: Phân vai. Hoạt động nhóm. GV chia nhóm rồi giao việc: Trong nhóm thảo luận rồi phân vai chuẩn bị đọc lại câu chuyện. HS làm việc theo nhóm. GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Đọc theo vai. Hoạt động lớp. GV gọi một số nhóm đọc. Lớp lắng nghe, nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân đọc hay. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3:(5’) Củng cố, dặn dò. MT: Liên hệ thực tế. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp. ? Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao? ? Em học tập đức tính gì ở Gà Rừng? Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt. Dặn dò: Về nhà đọc lại bài chuẩn bị cho tiết kể chuyện Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010 TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI XIN LỖI. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM. CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: Bài cũ MT: HS thực hành nói 1 đoạn về mùa hè. PP: Thực hành Hoạt động nhóm đôi, lớp. - 2 HS nói về mùa hè cho cả lớp nghe. Lớp và GV nhận xét, đánh giá. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: 15’ Thực hành đáp lời xin lỗi MT: Biết đáp lại lờiôixin lỗi trong tình huống giao tiếp đơn giản. ĐD:Tranh SGK trang 39 phóng to. Bìa phụ ghi sẵn các tình huống BT2. PP: Trực quan, thảo luận, thực hành. * HD HS làm BT1. Bước 1: Làm việc theo nhóm. Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài 1. GV giao việc cho các nhóm: Quan sát tranh đọc lời nhân vật và trao đổi với bạn. HS làm việc theo nhóm. GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Làm việc cả lớp. GV đính tranh phóng to lên bảng ? Nêu nội dung bức tranh? ( 1 bạn ngồi bên cạnh làm rơi vở của bạn, vội nhặt vở và xin lỗi bạn) - Gọi đại diện một vài nhóm lên thực hành theo tranh. Lớp lắng nghe nhận xét. ? Trong trường hợp nào cần nói lời xin lỗi? ( Khi làm điều gì sai trái không phải với người khác và khi làm phiền người khác) ? Nên đáp lời xin lỗi của người khác với thái độ như thế nào? ( Tuỳ theo lỗi để có lời đáp khác nhau: vui vẻ, buồn phiền, trách móc cần thể hiện thái độ lịch sự, thông cảm) * HD HS Làm BT2. Bước 1: Đóng vai theo tình huống. Hoạt động nhóm đôi. HS đọc yêu cầu BT2. Từng cặp xung phong làm mẫu tình huống a. GV giao việc: Từng đôi một thực hành nói lời xin lỗi và đáp lời xin lỗi trong các tình huống a, b, c,d. HS thảo luận , GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Đóng vai. Hoạt động lớp. GV đính lần lượt từng tình huống lên bảng, gọi một số cặp lên thực hành đóng vai.Lớp và GV nhận xét tuyên dương nhóm đóng vai tốt. HOẠT ĐỘNG 3: 15’ Nói về loài chim. MT: Tập sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí. ĐD: Băng giấy viết sẵn BT3. Vở ô li PP: Thực hành. Bước 1: HD HS làm BT3. Hoạt động lớp. GV treo bảng phụ và giao việc: Đọc kĩ từng câu , sắp xếp lại cho đúng thứ tự để tạo thành một đoạn văn và viết bài vào vở. Bước 2: Học sinh làm bài. Hoạt động cá nhân. HS làm bài vào vở, GV quan tâm theo dõi. Trò chơi tiếp sức: GV phát băng giấy cho 4 nhóm. Các nhóm thi đua đính băng giấy lên bảng tạo thành đoạn văn. Nhận xét tiết học - Dặn dò. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Chính tả:( Nghe- viết) MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: Luyện viết những tiếng có vần uôc/uôt. ĐD: Bảng con PP: Thực hành Hoạt động lớp, cá nhân. HS viết 2 tiếng có vần: uôc, uôt vào bảng con. HS viết. GV nhận xét, sửa sai. Chuyển tiếp( Giới thiệu bài) HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD nghe viết MT: Nghe- viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn xăn có lời nhân vật. ĐD: SGK trang 31, bảng con, vở chính tả. PP: Hỏi đáp, thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1: HDHS chuẩn bị. - GV đọc bài chuẩn bị viết cho HS nghe một lần. Gọi 1-2 em đọc. ? Sự việc gì xảy ra với gà rừng và chồn trong lúc dạo chơi? (Gặp người thợ săn và cuống quýt nấp vào hang) ? Tìm câu nói của người thợ săn, câu nói đó được dặt trong dấu gì? ( “Có mà trốn đằng trời” đặt trong dấu ngoặc kép) -HS luyện bảng con những chữ viết dễ sai, dễ lẫn: buổi sáng, cuống quýt, Bước 2: HS viết bài vào vở -GV đọc chậm rãi từng cụm từ cho HS viết bài. HS viết bài vào vở. GV quan tâm theo dõi. Bước 3: Chấm chữa bài cho HS. GV đọc dò chậm rãi- HS soát lỗi. GV thu 2-3 nhóm chấm. Nhận xét chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (10’) HD làm bài tập 2. MT: Làm đúng BT2a. ĐD: Bảng con. PP: Thực hành. Hoạt động cá nhân, lớp. HS đọc yêu cầu bài 2a. GV nhấn mạnh: Tìm tiếng có âm r/d/gi. GV đọc từng yêu cầu, HS suy nghĩ rồi làm vào bảng con. Tuyên dương em tìm đúng, nhanh. Đáp án: - reo, giật, gieo HOẠT ĐỘNG 4: (2’) Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học - Dặn: Viết lại những từ mình viết sai cho đúng chính tả. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2010 Tập viết: CHỮ HOA: S CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ. HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ. -MT: Luyện nét chữ hoa R, Quê. -ĐD: Bảng con -PP: Luyện tập thực hành Hoạt động cá nhân +GV kiểm tra phần viết ở nhà của HS -HS viết bảng con chữ hoa R, Ríu -GV nhận xét đánh giá chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 2: (5’) Hướng dẫn viết chữ hoa S. -MT:Viết đúng chữ hoa S -ĐD: Mẫu chữ S đặt trong khung chữ.HS có bảng, phấn. -PP: Quan sát mô tả. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa R. -GV đính chữ mẫu S lên bảng HS nhận xét. ? Chữ S cao mấy li, gồm mấy nét? ( 5 li, 1 nét) GV nêu cách viết và viết mẫu lên bảng: 1 nét viết liền kết hợp của 2 nét cơ bản. - Nét 1: Đặt bút trên đương kẻ 6,viết nét cong dưới ,lượn từ dưới lên rồi dừng bút ở ĐK6. - Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút viết tiếp nét móc ngược trái ,cuối nét móc lượn vào trong, DBtrên ĐK2. Bước 2: Hướng dẫn HS viết bảng con. -HS viết 2, 3 lần S. GV theo dõi, uốn nắn. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: (5’) HD viết cụm từ ứng dụng. -MT: Viết đúng chữ và câu ứng dụng: Sáo tắm thì mưa. ĐD: Bìa viết sẵn cụm từ ứng dụng -PP:Quan sát, mô tả, thực hành ,luyện tập. Hoạt động lớp ,cá nhân. Bước1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. -GV đính cụm từ lên bảng.Gọi 1,2 HS đọc. ? Em hiểu như thế nào về câu: Sáo tắm thì mưa? ? Nêu nhận xét độ cao của các chữ cái? ? Khoảng cách giữa các tiếng, cách đặt dấu thanh ? Bước 2: HD HS viết bảng con: Sáo HS viết. GVnhận xét. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 4: (20’) Viết. -MT: Viết đúng chữ hoa S(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Sáo ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ),Sáo tắm thì mưa( 3 lần) ĐD: Vở tập viết. -PP: Thực hành luyện tập Hoạt động cá nhân. -HS mở vở tập viết để lên bàn. -Gv nêu yêu cầu viết cho HS nắm. -HS tự viết bài. GV quan tâm theo dõi. -GV chấm một số em, nhận xét. Nhận xét tiết học. Dặn dò: Viết phần còn lại cho đúng, đẹp Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Kể chuyện: MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: HS kể lại câu chuyên: Chim sơn ca và bông cúc trắng. PP: Thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. GV gọi 2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng. GV nhận xét, đánh giá từng em. Chuyển tiếp.Giới thiệu bài. HOẠT ĐỘNG 2: (25’) Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện. MT: Biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện. ĐD: Bút dạ, bảng nhóm. PP: Thảo luận, thực hành. Bước 1: Hoạt động nhóm HS mở SGK trang 33 đọc yêu cầu bài 1. GV phát giấy bút cho ccác nhóm rồi giao việc: Cùng nhau thảo luận suy nghĩ rồi đặt tên cho đoạn rồi ghi vào giấy. Lưu ý: Tên mỗi doạn câu chuyện cần thể hiện nội dung chính của đoạn. HS thảo luận, GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Hoạt động lớp. Đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. KL: Đoạn 1: Chú Chồn hóm hỉnh. Đoạn 2: Trí khôn của Chồn ở đâu Đoạn 3: Gà Rừng mới thật là khôn. Đoạn 4: Gặp lại nhau. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: (5’) Kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện MT: Kể lại được từng đoạn câu chuyện. HS khá giỏi biết kể lại được toàn bộ câu chuyện. ĐD: Bìa ghi sẵn từng đoạn. PP: Thực hành. Bước 1: Kể từng đoạn trong nhóm. GV đính nội dung chính từng đoạn lên bảng, gọi 2 HS đọc. GV giao việc: Dựa vào tên các đoạn, nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện trong nhóm. HS kể trong nhóm, GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: Kể từng đoạn trước lớp. Đại diện nhóm thi kể trước lớp. Lớp nhận xét, bổ sung. Bước 3: HS khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. HS xung phong kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau mỗi lần kể, lớp nhận xét nội dung và cách diễn đạt động tác cử chỉ khi kể. GV cùng lớp tuyên dương những bạn kể hay. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 4: (3’) Củng cố-Dặn MT: Củng cố nội dung bài. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp. ? Em học tập đức tính của ai? GV nhận xét tiết học. Dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 TỰ NHIÊN XÃ HỘI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH ( TIẾT 2) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THÊ HOẠT ĐỘNG 1: 5’ Bài cũ. MT: Ôn kiến thức đã học. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp. ? Nêu tên một số ngành nghề ở địa phương em? ? Bố mẹ và những người họ hàng nhà em làm nghề gì ? Giáo viên nhận xét, đánh giá. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2: 12’ Kể một số ngành nghề ở thành phố PP: Thuyết trình, hỏi đáp. Bước 1 Giới thiệu bài: Ở tiết 1, các em được biết số ngành nghề ở miền núi và các vùng nông thôn. Còn ở thành phố có những ngành nghề nào. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài: “ Cuộc sống xung quanh “ phần 2 để biết được điều Bước 2: Kể tên một số ngành nghề ở thành phố, thành thị. Học sinh trình bày trước lớp (Nghề công an, công nhân ) - Từ những thảo luận trên em rút ra được điều gì ? Kết luận : Có nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi người có một nhiệm vụ riêng HOẠT ĐỘNG 3: 10’ Kể và nói tên một số ngành nghề của người dân thành phố qua hình vẽ. MT: Mô tả được một số nghề nghiệp. cách sinh hoạt của người dân vung thành thị. ĐD: Tranh phóng to(46). PP: Quan sát, thảo luận. Bước 1: Làm việc theo nhóm 6. Giao việc: Quan sát tranh SGK trang 46, 47 nói về những gì các em thấy trong tranh. Các nhóm thảo luận. GV quan tâm theo dõi. Bước 2: Làm việc cả lớp. GV đính tranh lên bảng, gọi đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. ? Bức tranh này diễn tả cuộc sống ở đâu? Vì sao em biết? KL: Thẻ hiện nghề nghiệp và sinh hoạt của người dân thành phố, thành thị. HOẠT ĐỘNG 4: 12’ Làm việc với tranh sưu tầm. MT: Như HĐ1. ĐD: Tranh sưu tầm, bảng nhóm. PP: Thảo luận, đàm thoại. Bước 1: Làm việc theo nhóm 6. GV giao việc: Sắp xếp tranh sưu tầm được dán vào bảng nhóm và giới thiệu về tranh sưư tầm đó. HS làm việc, GV quan tâm giúp đỡ. Bước 2: làm việc cả lớp. Đại diện nhóm giới thiệu về tranh sưu tầm của nhóm mình. Lớp nhận xét. GV tuyên dương nhóm sưu tầm nhiều và giới thiệu hay. Liên hệ: ? Em ở huyện nào, tỉnh nào? Nơi ấy. người dân làm nghề gì để sống? Nhận xét tiết học - Dặn dò. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010. ĐẠO ĐỨC: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ ( T2) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: 8’ Tự liên hệ. MT: Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu để nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày. PP: Hỏi đáp. Hoạt động lớp. GV nêu yêu cầu: Những em nào đã biết nói lời yêu cầu đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ. Hãy kể lại một vài trường hợp cụ thể. HS tự liên hệ. GV khen những HS đã biết thực hiện bài học. HOẠT ĐỘNG 2: 15’ Đóng vai. MT: Biết sử dụng lời yêu câu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hằng ngày ĐD: Phiếu học tập viết sẵn tình huống 1, 2, 3. PP: Thảo luận, thực hành, đóng vai. Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi. GV nêu tình huống yêu cầu học sinh thảo luận, đóng vai theo tình huống. * Tình huống 1: Em muốn được bố hoặc mẹ cho đi chơi vào ngày chủ nhật. * Tình huống 2: Em muốn hỏi thăm chú công an đường đi đến nhà một người quen * Tình huống 3: Em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút. HS thảo luận, và đóng vai theo từng cặp. Bước 2: Hoạt động lớp. GV mời một số cặp lên đóng vai trước lớp. Cả lớp thảo luận nhận xét về lời nói cử chỉ hành động khi đề nghi được giúp đỡ của các nhóm. Bước 3: Kết luận: Khi cần đến sự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động cử chỉ phù hợp. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 3: 10’ Trò chơi:“ Văn minh lịch sự ” MT: Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu để nghị phù hợp trong các tình huống thường gặp hằng ngày. ĐD: GV chuẩn bị trò chơi. PP: Trò chơi học tập. Bước 1: GV nêu tên trò chơi : Văn minh lịch sự rồi phổ biến luật chơi: Người chủ trò đứng trên bảng nói to một câu đề nghị nào đó đối với các bạn trong lớp. Nếu là lời đề nghị lịch sự thì học sinh trong lớp sẽ làm theo. Còn nếu lời đề nghị chưa lịch sự thì các bạn sẽ không thực hiện động tác được yêu cầu. Ai không thực hiện đúng luật chơi sẽ chịu một hình thức phạt do lớp đề ra. Bước 2: Học sinh thực hiện trò chơi Cả lớp chơi : Giáo viên nhận xét đánh giá GV nhận xét tiết học - Dặn dò. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2010 Chính tả:( Nghe- viết) CÒ VÀ CUỐC CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài cũ MT: Luyện viết đúng những tiếng có dấu hỏi. ĐD: Bảng con PP: Thực hành Hoạt động lớp, cá nhân. GV đọc, HS viết bảng con: giã gạo, bé nhỏ, ngõ xóm. HS viết. GV nhận xét, sửa sai. Chuyển tiếp( Giới thiệu bài) HOẠT ĐỘNG 2: (20’) HD nghe viết MT: Nghe- viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn có lời nhân vật. ĐD: SGK trang 37, bảng con, vở chính tả. PP: Hỏi đáp, thực hành. Hoạt động lớp, cá nhân. Bước1: HDHS chuẩn bị. - GV đọc bài chuẩn bị viết cho HS nghe một lần. Gọi 1-2 em đọc. ? Đoạn viết nói chuyện gì? ( Cuốc thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi Cò có ngại bẩn không?) ? Câu hỏi của Cò được đặt trong dấu câu gì? ( Sau dấu hai chấm và gạch ngang đầu dòng) - HS luyện bảng con những chữ viết dễ sai, dễ lẫn: bẩn, lẫn, Bước 2: HS viết bài vào vở -GV đọc chậm rãi từng cụm từ cho HS viết bài. HS viết bài vào vở. GV quan tâm theo dõi. Bước 3: Chấm chữa bài cho HS. GV đọc dò chậm rãi- HS soát lỗi. GV thu 2-3 nhóm chấm. Nhận xét chung. Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 3: (10’) HD làm bài tập 2. MT: Làm đúng BT2a/b. ĐD: Bảng con. PP: Thực hành. Hoạt động cá nhân, lớp. HS đọc yêu cầu bài 2. GV nhấn mạnh: Tìm tiếng có âm r/d/gi. Tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã. HS tự làm vào vở. 2 HS làm bài vào giấy A3. HS làm xong đính bài lên bảng, Lớp và GV cùng chữa. Đáp án: a, ăn riêng, ở riêng/ tháng giêng loài dơi/ rơi vải sáng dạ/ rơn rạ b, rẻ tiền/ đường rẻ mở cửa/ rán mỡ HOẠT ĐỘNG 4: (2’) Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học - Dặn: Viết lại những từ mình viết sai cho đúng chính tả. Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2010 Toán: KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: 3’ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. ĐD: Giấy kiểm tra, bút. PP:Kiểm tra, nhận xét. Hoạt động lớp, cá nhân. GV yêu cầu HS bỏ giấy kiểm ra lên bàn để GV kiểm tra. Gv nhận xét. Chuyển tiếp. HOẠT ĐỘNG 2 : 8’ Nêu đề thi - Viết đề thi lên bảng MT: Kiển tra tập trung vào các nội dung sau: Bảng nhân 2, 3,4,5. Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc, tính độ dài đường gấp khúc Giải toán có lời văn bằng một phép nhân. Bước 1: GV đọc đề thi Bước 2: Viết đề thi lên bảng Đề ra 1, Tính : 2 x 3 = 6 x 3 = 7 x 4 = 4 x 7 4 x 4 = 2 X 9 = 5 x 8 = 3 x 9 = 3 x 6 = 3 x 4 = 2, Tính theo mẫu : 2 x 8 - 15 = 5 x 9 - 34 = 3 x 7 + 34 = 4 x 3 + 54 = 5 x 5 - 14 = 5 x 7 - 24 = 3, Điền số : A , 5 15 25 35 B, 4 8 16 24 C, 3 9 15 21 4, Bài toán giải : Mỗi can đựng 5 lít dầu. Hỏi 9 can như vậy đựng bao nhiêu lít dầu ? 5, Tính độ dài đường gấp khúc sau: B D 4cm 3cm 3cm 5cm A C E HOẠT ĐỘNG 2: 30’ HS làm bài Bước 1: HS làm bài ở giấy KT Củng cố - dặn dò Nhắc nhở HS học thuộc bảng nhân chuẩn bị cho học bảng chia [...]... GV nhận xét, đánh giá Chuyển tiếp Bước 1: HD HS làm bài Hoạt động lớp GV cho HS mở SGK trang 111 lần lượt làm các BT 2, 3, 5 GV hướng dẫn từng bài Bài 2: HS đọc yêu cầu BT2 GV yêu cầu HS tính kết quả rồi ghi vào sau dấu bằng Bài 3: HS đọcyêu cầu bài ? Bài toán cho biết gì? ( Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ) ? Bài toan hỏi gì? ( Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?) GV tóm tắt bài toán Bước 2: HS làm bài Hoạt động... trong tuần PP: Thảo luận HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ Bước 1: Lớp trưởng thay mặt lớp đánh giá các hoạt động trong tuần HS lắng nghe lớp trưởng đánh giá chung HS phát biểu ý kiến Bước 2: GV đánh giá toàn diện - Ưu điểm: Đi học đều đặn mang áo quần đồng phục và sạch sẽ Vệ sinh cá nhân và lớp học tốt Sách vở bao bọc cẩn thân và có nhãn Học bài và xây dụng bài tốt Lớp đã tập văn nghệ rất có hiệu quả Đăc biệt trong tuần. .. học - HS giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp 1- 2, 1 – 2 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc tren địa hình tự nhiên: 6 0-8 0m - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông - HS xoay cánh tay, khớp vai - Tập các động tác TDPTC 2 x 8 nhịp Chuyển tiếp Bước 1: Đi theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông GV nêu nhiệm vụ và cho HS ôn tập HS tập 1 lần do GV điều khiển HS ôn tập dưới sự điều khiển của lớp trưởng Bước 2: ...Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 20 10 Toán: CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: (5 ’) Bài cũ MT: Củng cố về bảng chia đã học PP: Thực hành HOẠT ĐỘNG 2: ( 5’) Trò chơi truyền điện (BT1) MT: Thuộc bảng chia 2 ĐD: SGK trang 111 PP: Trò chơi học tập HOẠT ĐỘNG 3: (20 ’) Hướng dẫn HS làm BT2,3(cột 1), 4 MT: Thuộc bảng chia 2 Biết giải toán có một phép chia( Trong bảng chia 2) ĐD: Vở ô li, SGK... tốt HOẠT ĐỘNG 3: (5’) Củng c - Dặn dò Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 20 10 Toán: PHÉP CHIA CÁC HOẠT ĐỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: ( 5’) Hoạt động lớp, cá nhân Bài cũ GV nêu bài toán: Mỗi phần có 3 ô vuông Hỏi 2 phần cps MT: Ôn phép nhân đã mấy ô vuông? học HS viết phép tính và tính kết quả vào bảng con ĐD: Bảng con Nhiều em đọc kết quả bài làm của mình Lớp Và GV PP: Thực hành nhận... thẳng, 2 tay dang ngang Tiến hành tương tự Bước 3: Trò chơi: Nhảy ô GV giới thiệu ô và chỉ cho HS xem Từng HS lần lượt bật nhảy chụm hai chân từ vạch xuất phát vào ô số 1 sau đó nhảy tách 2 chân vào ô số 2, số 3 Chuyển tiếp Hoạt động lớp Cúi người thả lỏng: 5-1 0 lần Cúi lắc người thả lỏng: 6-8 lần Nhảy thả lỏng: 4-5 lần -GV cùng HS hệ thống bài học - GV nhận xét giờ học - Dặn dò: Về nhà ôn lại bài TDPTC... rất nhiều, lớp tuyên dương - Khuyết điểm: Một số em tóc còn dài: Vinh, Dụng, Cường Một số em chưa chịu khó trong học tập như Dũng, Duật -Lớp bình chọn bạn ngoan, học giỏi trong tuần, cả lớp tuyên dương Chuyển tiếp HOẠT ĐỘNG 2: (15’) Kế hoạch tuần tới MT: Biết kế hoạch trong tuần tới để thực hiện cho thật tốt ĐD: Bản phương hướng tuần tới PP: Thuyết trình GV nêu phương hướng tuần tới cho cả lớp nghe Chủ... diềm và evx màu màu Bước 2: Nhận xét, đánh giá theo ý thích -GV cho HS nhận xét một số bài vẽ đã hoàn thành ĐD: Vở tập vẽ, chì, màu -GV cho HS tự xếp loại các bài vẽ theo ý thích PP: Quan sát, thực hành, GV nhận xét tiết học nhận xét Dặn: Sưu tầm tranh thiếu nhi Kế hoạch dạy học Lớp Hai Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 20 10 ÂM NHẠC: CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 1: Bài cũ.( 5’) MT: Ôn lại bài hát: Hoa lá mùa xuân... bao quát từ bài cũ đến bài mới ? Mỗi phần có 3 ô vuông, 2 phần có mấy ô vuông Ta có phép tính nào? 6 :2= 3 3x2=6 6:3 =2 6 ô vuong chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô vuông,ta có phép chia nào? ? 6 ô vuông chi mỗi phần 3 ô, được mấy phần? ? Từ một phép nhân có mấy phép chia tương ứng? ( 2) Chuyển tiếp Hoạt động lớp, cá nhân HS mở SGK trang 107 lần lượt làm các bài tập 1; 2 HS làm bài tập GV quan... ĐỘNG 2: (15’) Ôn tập bài hát Hoa lá mùa xuân MT: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca biết vỗ tay theo bài hát ĐD: Nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe, trống, mõ, phách PP: Thực hành, làm mẫu ÔN TẬP BÀI HÁT HOA LÁ MÙA XUÂN HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ Hoạt động cá nhân, lớp GV gọi 2 HS lên hát bài: Hoa lá mùa xuân GV nhận xét, đánh giá Chuyển tiếp Hoạt động lớp Bước 1: Ôn bài hát GV cho HS nghe nhácau đó hát lại bài . học Lớp Hai TUẦN 22 Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 20 10 Tập đọc MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN (TIẾT1) CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG 1: (5’) Bài. = 3 x 7 + 34 = 4 x 3 + 54 = 5 x 5 - 14 = 5 x 7 - 24 = 3, Điền số : A , 5 15 25 35 B, 4 8 16 24 C, 3 9 15 21 4, Bài toán giải : Mỗi can đựng 5 lít dầu.
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22, Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22,

Hình ảnh liên quan

GV đính tranh phóng to lên bảng và hỏi: ? Tranh vẽ gì?  - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22

nh.

tranh phóng to lên bảng và hỏi: ? Tranh vẽ gì? Xem tại trang 1 của tài liệu.
ĐD: Bảng con - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22

Bảng con.

Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bước 2: Viết đề thi lên bảng - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22

c.

2: Viết đề thi lên bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
ĐD: HS chuẩn bị 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật, hình vuông. - Gián án Bài soạn lớp 2 - Tuần 22

chu.

ẩn bị 1 hình vuông, 1 hình chữ nhật, hình vuông Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan