0

Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

36 395 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng bản Chi nhánh công ty cổ phần đện xây dựng tại Thanh Hoá. 1. Kế toán chi phí sản xuất Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá. 1.1. Đặc điểm đối tợng chi phí sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Chi nhánh tính chất sản xuất, quy trình sản xuất phức tạp nên các nghiệp vụ hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là nhiều đa dạng Chi nhánh xác định đối tợng tập hợp chi phí dựa trên các căn cứ sau: - Tính chất sản xuất phức tạp, quy trình công nghệ liên tục. - Loại hình sản xuất đơn chiếc. - Đặc điểm tổ chức sản xuất: sản xuất theo đơn đặt hàng khoán gọn. - Đảm bảo yêu cầu thực hiện hạch toán nội bộ. Chi nhánh xác định đối tợng tập hợp chi phí là tập hợp theo từng công trình, hạng mục công trình. Mặt khác do quy mô sản xuất lớn mật độ phát sinh chi phí dày nên công ty tổ chức hạch toán chi phí sản xuất theo phơng pháp khai thờng xuyên. 1.2. Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất : - Phiếu xuất kho. - Bảng xuất NVL. - Bảng tổng hợp xuất NVL, CCDC - Bảng thanh toán lơng. - Bảng phân bổ tiền lơng - Bảng trích khấu hao TSCĐ,CCDC trích trớc sửa chữa lớn TSCĐ - Chứng từ ghi sổ ,sổ cái. - Sổ chi tiết các tài khoản. SV: Mai Thị Nga 1 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội 1.3. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Chi nhánh. Hình thức tập hợp chi phí sản xuất Chi nhánh là hình thức phân cấp. Chi phí sản xuất trực tiếp đợc tính toán quản lý chặt chẽ, cụ thể cho từng công trình, hạng mục công trình. Các chi phí trực tiếp nh chi chí vật liệu, chi phí nhân công máy thi công phát sinh công trình, hạng mục công trình nào thì đợc hoạch toán trực tiếp vào công trình, hạng mục công trình đó. Tập hợp chi phí sản xuất theo hình thức phân cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính tổng sản phẩm dễ dàng. Các chi phí đợc tập hợp hàng tháng theo từng khoản mục chi tiết cho từng đối tợng sử dụng. Vì vậy khi công trình hoàn thành, kế toán chỉ cần tổng cộng chi phí sản xuất các tháng từ lúc khởi công cho tới khi hoàn thành sẽ đợc giá thành thực tế của sản phẩm theo từng khoản mục chi phí. Các khoản mục chi phí phát sinh Chi nhánh đợc tiến hành tập hợp một cách cụ thể nh sau. 1.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Tại Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá, chi phí vật liệu thờng chiếm khoảng từ 60 - 80% trong tổng sản phẩm. Do vậy việc quản lý chặt chẽ tiết kiệm vật liệu là một yêu cầu quản lý hết sức cần thiết nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Xác định đợc tầm quan trọng đó, Chi nhánh luôn chú trọng tới việc quản lý vật liệu từ khâu thu mua, vận chuyển cho tới khi xuất dùng cả trong quá trình sản xuất thi công hiện trờng. Tại Chi nhánh vật t đợc sử dụng để sản xuất bao gồm nhiều chủng loại với yêu cầu chất lợng khác nhau từ nguyên vật liệu chính đến nguyên vật liệu phụ các loại nhiên liệu. Công trình áp dụng hình thức khoán cho các các đội thi công tuy nhiên chủ yếu nguyên vật liệu là do Chi nhánh mua chuyển tới các công trình thi công. Để phục vụ cho sản xuất thi công các công trình, hàng tháng Phòng kế hoạch căn cứ vào khối lợng dự toán các công trình sẽ mua, dự trữ cung cấp cho các đội đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó những công trình do Chi nhánh thi công thì vật t sử dụng đợc hạch toán theo giá thực tế. Đối với vật t đội mua hoặc do Chi nhánh xuất thẳng tới công trình của đội thì giá thực tế vật liệu xuất dùng bao gồm giá mua vật t, chi phí thu mua, chi phí vận chuyển Công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu Chi nhánh đợc tiến hành nh sau: Khi nhận xây lắp một công trình mới, căn cứ vào hợp đồng giao thầu, Phòng kế hoạch thiết kế thi công cải tiến kỹ thuật nhằm hạ giá thành. Sau đó lập các dự toán phơng án thi công, tiến độ thi công cho từng giai đoạn, hạng mục công trình lên kế hoạch cung cấp vật t. Khi nhu cầu về vật t chính từ yêu cầu cung cấp vật t xác nhận của cán bộ kỹ thuật chỉ huy công trờng gửi lên bộ phận kế hoạch xem xét, đồng ý, xác nhận rồi chuyển lên Phòng kế SV: Mai Thị Nga 2 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 2 Giá trị NVL trực tiếp xuất kho cho sản xuất Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội toán để làm thủ tục xuất kho hoặc cho cán bộ cung ứng vật t mua vật t chuyển thẳng tới chân công trình. Để theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng cho hoạt động của công ty, công ty sử dụng TK 621"Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp". TK 621 đợc mở chi tiết cho từng công trình tại các đội. Kết cấu TK 621 Bên Nợ: - Tập hợp chi phí NVL trực tiếp dùng cho SX sản phẩm xây lắp. Bên Có: - Giá trị NVL sử dụng không hết đợc nhập lại kho. - Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất. TK 621 không số d cuối kỳ. Phơng pháp hạch toán cụ thể. - Căn cứ vào chứng từ gốc mua nguyên vật liệu đa trực tiếp vào sản xuất mà không qua kho Chi nhánh, kế toán ghi. Nợ TK 621: Giá trị nguyên vật liệu mua cho sản xuất. Nợ TK 133: Thuế VAT đợc khấu trừ TK 111, 112, 331 .: Tổng giá trị thanh toán trên hoá đơn. - Căn cứ vào phiếu xuất kho nguyên vật liệu, kế toán ghi: Nợ TK 621 TK 152 - Trị giá NVL dùng không hết nhập lại kho. Nợ TK 621 TK 152 - Kết chuyển chí phí NVL trực tiếp sản xuất để tính giá thành. Nợ TK 154 TK 621 1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Đối với ngành xây dựng nói chung Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá nói riêng thì sau chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp là loại chi phí chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Do đó việc hạch toán đúng đủ chi phí nhân công trực tiếp, trả lơng chính xác kịp thời ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tốt chi phí giá thành. Chi phí nhân công trực tiếp của Chi nhánh bao gồm: tiền lơng SV: Mai Thị Nga 3 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 3 Tiền lương phải trả của công nhân viên trong thángMức lương ngày của công nhân viên hưởng theo cấp bậcSố ngày làm việc trong tháng = x Mức lương ngày của công nhân viên hưởng lương theo cấp bậc = 540.000đ x (Hệ số lương + phụ cấp)26 ngày Tiền lương phải trả của công nhân viên trong tháng Khối lượng công việc hoàn thành Đơn giá tiền lương theo thoả thuận = x Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội chính, lơng phụ phụ cấp lơng của công nhân trực tiếp sản xuất thi công. Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lơng của cán bộ quản lý gián tiếp. Chi nhánh áp dụng hai hình thức trả lơng: trả lơng theo thời gian trả lơng theo sản phẩm. Việc trả lơng theo thời gian căn cứ vào cấp bậc của công nhân viên, số ngày công trong tháng của công nhân để tính ra số tiền lơng phải trả theo công thức: VD: Anh Mạnh là kỹ s mới ra trờng đợc tính lơng tháng 6/2008 là: Tiền lơng tháng này = 51.507 x 26 = 1.339.200đ Nh vậy mức lơng ngày của anh là = 540.000 x (1.78 + 0.7)/26 = 51.507đ Trong đó: Việc trả lơng theo sản phẩm, căn cứ vào số lợng công việc đợc giao khoán đơn giá thoả thuận trong hợp đồng giao khoán để tính ra: Để theo dõi tình hình sử dụng lao động các khoản thanh toán cho ngời lao động nh: tiền lơng, các khoản bảo hiểm, các khoản phụ cấp, trợ cấp tiền thởng theo thời gian hiệu quả lao động, đồng thời cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, hạch toán thu nhập một số nội dung liên quan. Chi phí nhân công trực tiếp hạch toán chi tiết tại Chi nhánh bao gồm tiền lơng các khoản trả lao động chính: SV: Mai Thị Nga 4 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 4 Tổng CP nhân công trực tiếp phát sinh trong tháng Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội công nhân thuộc biên chế của đơn vị công nhân thuê ngoài. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại các công trình vừa xác định đợc thời gian lao động sản xuất mặt khác lại tính ra chi phí nhân công trực tiếp bỏ ra để thi công công trình. Chỉ huy công trình phụ trách phần giá trị hợp đồng khoán bao gồm cả tiền lơng phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất. Theo đó các tổ sản xuất đợc chỉ huy công trình giao khoán cho việc trả lơng cho tổ đó trên tổng giá trị khoán của phần việc nhân công trực tiếp sản xuất công trình đợc trả lơng theo hình thức lơng khoán sản phẩm. Đối với công nhân trong biên chế, các tổ trởng sản xuất theo dõi tình hình lao động của công nhân trong tổ mình để chấm công cho công nhân bảng chấm công đằng sau hợp đồng làm khoán. Đối với công nhân thuê ngoài, sau khi thoả thuận về tiền lơng, tổ trởng sản xuất hoặc chỉ huy công trình sẽ tiến hành ký hợp đồng thuê ngoài với các lao động này, sau đó trong quá trình thi công, chỉ huy công trờng cũng phải tổ chức theo dõi tình hình lao động về khối lợng công việc, thời gian lao động để thanh toán tiền công. Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng TK 622 "Chi phí nhân công trực tiếp" chi tiết theo từng công trình. Kết cấu TK 622 Bên Nợ: - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp (không bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ). Bên Có: - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sản xuất . TK 622 không số d cuối kỳ. Phơng pháp cụ thể. - Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lơng do kế toán tiền lơng cung cấp, kế toán chi phí sản xuất tập hợp chi phí nhân công trực tiếp trong tháng. Nợ TK 622 TK 334 - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp SX cho đối tợng chịu chi phí Nợ TK 154 TK 622 SV: Mai Thị Nga 5 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội 1.3.3. Kế toán chi phí máy thi công. Chi phí máy thi công là loại chi phí riêng trong doanh nghiệp xây dựng tỷ trọng đáng kể trong toàn bộ chi phí sản xuất công trình. Chi phí máy thi công bao gồm: Chi phí nhiên liệu, động lực chạy máy, chi phí nhân công điều khiển máy, chi phí chung của bộ phận máy thi công. Máy thi công công ty bao gồm: Máy trộn bê tông, máy hàn, máy đào, máy ủi. Khi tiến hành thi công công trình, Chi nhánh sẽ lệnh điều động máy thi công phục vụ sản xuất. Sau khi hoàn thành phần công việc thi công bằng máy sẽ đợc điều động đi công trình khác hoặc nghỉ bảo dỡng chờ phục vụ công trình mới. Để theo dõi chi phí sử dụng máy thi công của Chi nhánh trong kỳ, kế toán sử dụng TK 632 "Chi phí sử dụng máy thi công". Kết cấu TK 623 Bên Nợ: - Tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (chi phí NVL trực tiếp) Bên Có: - Phân bổ. TK 623 không số d cuối kỳ. TK 623 đợc mở chi tiết tại các đội. - TK 6231: Chi phí nhân công dùng cho máy thi công. - TK 6232: Chi phí nguyên vật liệu dùng cho máy thi công. - TK 6234: Chi phí khấu hao cho máy thi công. - TK 6237: Chi phí dịch vụ mua ngoài cho máy thi công. - TK 6238: Chi phí bằng tiền khác cho máy thi công. Phơng pháp hạch toán cụ thể. - Khi phát sinh chi phí cho việc sử dụng máy thi công, kế toán ghi: Nợ TK 623 (chi tiết): Tổng chi phí sử dụng máy thi công TK 111, 112: Chi phí bằng tiền TK 152, 153: Chi phí về NVL, CCDC TK 334: Chi phí về tiền lơng - Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công để tính giá thành. SV: Mai Thị Nga 6 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 6 Tổng mức trích khấu hao máy thi công Tỷ lệ khấu hao đã đăng ký Giá trị của máy thi công = x Mức khấu hao máy thi công phân bổ cho từng công trình Tổng mức trích khấu hao máy thi côngTổng các giá trị công trình Giá trị công trình cần tính khấu hao = x Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Nợ TK 154 TK 623 - Hạch toán chi phí nhân công điều khiển máy thi công. Tổ trởng giới theo dõi tình hình LĐ của công nhân trong tổ chấm công cho công nhân Bảng chấm công kèm theo hợp đồng làm khoán. Việc tính lơng cũng tơng tự nh công nhân trực tiếp tham gia SX. Chi phí nhân công điều khiển máy thi công đợc phản ánh vào bên Nợ 6231 - Chi phí nhân công cho sử dụng máy thi công trong Bảng phân bổ tiền lơng BHXH của quý. - Hạch toán chi phí chung cho máy thi công. Chi phí chung cho máy thi công đợc tập hợp trực tiếp vào chi phí máy thi công bao gồm chi phí khấu hao máy thi công chi phí dịch vụ mua ngoài, các chi phí bằng tiền khác. Khấu hao máy thi công đợc tính hạch toán chi tiết vào TK 6234. Chi nhánh trích khấu hao cho toàn bộ máy thi công theo tỷ lệ cố định đã đăng ký. Sau đó phân bổ cho từng công trình theo từng loại máy. Cuối kỳ kế toán lập bảng tính phân phối KH TSCĐ cho từng công trình phản ánh vào các sổ tổng hợp. VD: Tổng mức trích KH Của máy Xúc = 25% x 700.000.000 = 175.000.00đ Mức KH máy Xúc phân bổ cho từng công trình là: (175.000.000đ/72.578.375.737đ) x 18.405.864.534đ =44.378.117đ 1.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung của chi nhánh bao gồm: Các chi phí tiền lơng cho quản lý công trình, chi phí khấu hao TSCĐ công trờng (trừ máy thi công). Kế toán chi phí sản xuất chung tại Chi nhánh sử dụng TK 627 Kết cấu TK 627. SV: Mai Thị Nga 7 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Bên Nợ: - Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ (tiền lơng công nhân quản lý đội, trích BHXH, BHYT, KPCĐ). Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung. - Phân bổ TK 627 không số d cuối kỳ. TK 627 đợc mở chi tiết. - TK 6271: Chi phí nhân viên - TK 6272: Chi phí vật liệu - TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất. - TK 6274: Chi phí khấu hao tài sản cố định. - TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài. - TK 6278: Chi phí bằng tiền khác. Trình tự hạch toán cụ thể: Căn cứ vào phiếu xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho sản xuất chung kế toán ghi: Nợ TK 627 (chi tiết) TK152, 153. Định kỳ căn cứ vào bảng khấu hao tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất tính chi phí khấu hao cho sản xuất chung. Nợ TK 627 (6274) TK 214 Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lơng căn cứ khoản trích theo lơng, kế toán chi phí sản xuất tính chi phí tiền lơng cho nhân viên quản lý. Nợ TK 627 (Chi tiết) TK 334 Tiền lơng phải trả cho nhân viên quản lý. TK 338 Trích 19% trên tổng tiền lơng phải trả (công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý). Căn cứ vào các phiếu chi phát sinh các khoản chi phí bằng tiền khác, kế toán ghi: Nợ TK627 (chi tiết) TK 111, 112, 141 Khi phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung nh: Nguyên vật liệu thừa nhập lại kho, kế toán ghi: SV: Mai Thị Nga 8 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Nợ TK 152, 111, 138 TK 627 (chi tiết) Các khoản chi phí mua ngoài nh Tiền điện, nớc Nợ TK 627 Nợ TK 133 TK 111, 113, 331 2. Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá. 2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá việc thanh toán sản phẩm xây dựng hoàn thành là theo điểm dừng kỹ thuật, kỳ tính giá thành xây dựng hoàn thành là quý. Do đó, để xác định đợc chi phí thực tế của khối lợng xây lắp dở dang cuối quý - khối lợng dở dang cuối quý là khối lợng xây lắp cha đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã quy định. Công thức tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ: Giá trị thực tế của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ = Xây dựng dở dang đầu kỳ + giá trị thực tế phát sinh trong kỳ x Giá trị dự toán của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ Giá trị dự toán của khối lợng xây lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ + giá trị dự toán của khối lợng xây lắp lợng xây lắp dở dang cuối kỳ VD: Công trình Cầu tào xuyên Giá trị thực tế của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ = 167.428.598 + 19.457.716.000 x 870.152.369 18.421.002.314 + 870.152.369 = 885.217.414đ 2.2. Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp * Đối tợng tính giá thành sản phẩm Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá dựa trên sở đối tợng tập hợp cho phí, đối tợng tính giá thành cuối cùng là từng công trình, hạng mục công trình. Tuy nhiên do đặc điểm của ngành xây lắp là quy trình sản xuất phức tạp, liên tục, thời gian sản xuất kéo dài qua nhiều kỳ nên đối tợng SV: Mai Thị Nga 9 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội tính giá thành nhỏ nhất là từng giai đoạn công việc hoàn thành. Đối với các đơn đặt hàng thì toàn bộ chi phí liên quan tới thi công lắp đặt đơn đặt hàng đó đều đợc tập hợp theo đơn đặt hàng. Khi đơn đặt hàng hoàn toàn thì số chi phí tập hợp theo đơn đặt hàng chính là giá thành thực tế của đơn đặt hàng. Đối với phần việc tính giá thành thực tế thì đối tợng là từng phần việc kết cấu riêng, dự toáng riêng đạ tới một điểm dừng kỹ thuật hợp lý theo quy định trong hợp đồng. * Phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm: Chi nhánh công ty điện xây dựng tại Thanh Hoá áp dụng phơng pháp tính giá thành trực tiếp cho từng công trình. Toàn bộ chi phí phát sinh thực tế cho từng công trình từ khi khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao chính là giá thực tế của công trình đó. Tuy nhiên, ngoài việc tính giá thành khi công trình đã hoàn thành, cuối mỗi quý Chi nhánh phải tính cả khối lợng công tác xây lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ. Giá thành công trình xây lắp trong kỳ báo cáo đợc xác định theo công thức VD: Giá thành thực tế công việc hoàn thành: = 167.428.598 + 19.457.716.000 - 855.217.414 = 18.769.927.180đ 3. Sổ sách liên quan: - Phiếu xuất kho - Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Bảng tổng hợp xuất vật t - Bảng phân bổ NVL, CCDC. - Bảng phân bổ tiền lơng. - Bảng chi phí khấu hao trích sửa chữa lớn TSCĐ. - Bảng dịch vụ mua ngoài chi phí bằng tiền khác. - Bảng phân bổ khấu hao trích trớc sửa chữa lớn. - Sổ chi tiết các TK 621, 622, 623, 627, 154 - Bảng tính giá thành công trình, hạng mục công trình. một số sổ sách khác liên quan SV: Mai Thị Nga 10 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá trị khối lợng sản phẩm dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - Giá trị khối l- ợng sản phẩm dở dang cuối kỳ 10 [...]... lập 35.748.536.862 Kế toán trởng Bảng tổng hợp chi phí sản xuất Sau khi số liệu sổ chi tiết TK 154 phơng pháp tính giá thành sản phẩm đã định, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất bảng tính giá thành SV: Mai Thị Nga 32 32 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội công trình, hạng mục công trình hoàn thành trong kỳ.Bảng tổng hợp chi phí sản xuất là... quản lý 334 Chi nhánh, tổ 5 Khấu hao tài sản cố định 214 Kết chuyển 154 Diễn giải Ngời lập Số tiền Nợ 2 5.380.000 3 Ghi chú 4 45.674.832 1.043.748.500 Kế toán trởng Chi nhánh công ty cổ phần điện xây dựng tại Thanh Hoá áp dụng phơng pháp tính giá thành theo phơng pháp tổng cộng chi phí nên căn cứ vào số liệu trên kế toán mở sổ chi tiết TK154 theo từng công trình hoặc hạng mục công trình nh sau:... thẻ tính giá thành công trình, hạng mục công trình hoàn thành trong kỳ - căn cứ vào Sổ chi tiết TK 154 để lập bảng tổng hợp chi phí - Cột 1: ghi khoản mục các quý - Cột 2, 3, 4, 5: ghi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung của tngf công trình, hạng mục công trình - Cột 6: ghi tổng công số tiền Đơn vị: chi nhánh cty cp cơ. ..Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội 4 Sơ đồ luân chuyển chứng từ của kế toán chi phí tính giá thành tại Chi nhánh Bảng tổng hợp xuất NVL, CCDC, Bảng phân bổ tiền tiền lương Sổ chi tiết TK 621,622,627 Chứng từ ghi sổ Bảng cân đối kế toán Sổ đăng ký CTGS Bảng tổng hợp chi phí Sổ cái TK 621, 622, 623,627, 154 Các báo cáo kế toán Thẻ tính giá thành Chú ý: Ghi hàng ngày... 1.775.905.824 1.951.710.943 Ngời lập Tổng 6 8.288.782.510 10.663.934.467 18.952.716.977 Kế toán trởng Bảng tính giá thành công trình, hạng mục công trình Dùng để tính giá thành từng công trình, hạng mục công trình - Cột 1: ghi số thứ tự - Cột 2: ghi tên công trình, hạng mục công trình - Cột 3: ghi chi phí dở dang đầu kỳ SV: Mai Thị Nga 33 33 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao... Trờng ĐH Lao động xã hội Đơn vị: CHI NHáNH CÔNG TY Cổ PHầN ĐIệN XÂY DựNG TạI THANH HOá Địa chỉ: thiệu đô- thiệu hoá- thanh hoá Bảng tính giá thành công trình, hạng mục công trình 2 quý đầu năm 2008 TT 1 2 Tên công trình, hạng mục công trình Công trình Cửu Đạt Công trình thuỷ điện SêSan Tổng Chi phí phát sinh trong kỳ CPDD ĐK CPNCTT CPSDMTC CPSXC Tổng CP CPDDCK 12.917.113.008 2.307.987.202 1.775.905.824... 60.795.354.000 3 4 TK 621 Công trình Cửa Đạt Công trình thuỷ điện Sê San TK 623 Công trình Cửa Đạt Công trình thuỷ điện Sê San TK 627 Công trình Cửa Đạt Công trình thuỷ điện Sê San Tổng Ngời lập 85.487.624 10.425.000 13.587.243 85.487.624 Kế toán trởng Bảng thanh toán lơng Bảng thanh toán tiền lơng đợc lập dựa trên bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 19 SV: Mai Thị Nga... Tiền điện, nớc Chi phí khác Cộng Ngời lập E D Nợ G 6277 6278 111 111 Số tiền 1 Ghi chú E 2.050.000 743.000 8.680.000 Kế toán trởng Kế toán tập hợp các chứng từ gốc các bảng lập bảng tổng hợp xuất vật t, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ cho từng công trình Lập xong đối chi u với sổ chi tiết Bảng tổng hợp xuất vật t SV: Mai Thị Nga 17 17 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng... 39.050.280 1.393.794.077 Kế toán trởng 15 15 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí bằng tiền khác phát sinh thì hạch toán vào tài khoản liên quan Cuối tháng kế toán đội lập các bảng nh sau: Bảng chi phí khấu hao trích trớc sửa chữa lớn TSCĐ Tác dụng: tập hợp chi phí khấu hao trích trớc sửa chữa... ghi chi phí phát sinh trong kỳ nh chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung - Cột 8: ghi tổng cộng chi phí phát sinh trong kỳ - Cột 9: ghi chi phí dở dang cuối kỳ - Cột 10: ghi giá vốn của công trình, hạng mục công trình SV: Mai Thị Nga 34 34 Lớp LTC3KT1 Khoa Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng ĐH Lao động xã hội Đơn vị: CHI NHáNH CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá., Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.,

Hình ảnh liên quan

Bảng tổng hợp xuất NVL, CCDC, Bảng phân bổ tiền tiền lương… - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng t.

ổng hợp xuất NVL, CCDC, Bảng phân bổ tiền tiền lương… Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng kê phiếu nhập - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng k.

ê phiếu nhập Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng kê phiếu nhập - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng k.

ê phiếu nhập Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng phân bổ tiền lơng - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng ph.

ân bổ tiền lơng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng kê chi phí khấu hao và trích trớc sửa chữa lớn TSCĐ - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng k.

ê chi phí khấu hao và trích trớc sửa chữa lớn TSCĐ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng kê dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng k.

ê dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác Xem tại trang 17 của tài liệu.
Căn cứ vào các bảng tổng hợp xuất NVL, CCDC và các chứng từ khác có liên quan.  - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

n.

cứ vào các bảng tổng hợp xuất NVL, CCDC và các chứng từ khác có liên quan. Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng thanh toán tiền lơng là chứng từ làm căn cứ để thanh toán lơng, phụ cấp, các khoản thu nhập làm thêm ngoài tiền lơng cho ngời lao động, kiểm tra việc thanh toán lơng cho ngời lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là thống kê về lao động tiền - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng thanh.

toán tiền lơng là chứng từ làm căn cứ để thanh toán lơng, phụ cấp, các khoản thu nhập làm thêm ngoài tiền lơng cho ngời lao động, kiểm tra việc thanh toán lơng cho ngời lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là thống kê về lao động tiền Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng phân bổ khấu hao và trích trớc  chi phí sửa chữa lớn - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng ph.

ân bổ khấu hao và trích trớc chi phí sửa chữa lớn Xem tại trang 21 của tài liệu.
Căn cứ để lập chứng từ ghi sổ là các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

n.

cứ để lập chứng từ ghi sổ là các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chi phí sản xuất - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

Bảng t.

ổng hợp chi phí sản xuất Xem tại trang 32 của tài liệu.
Sổ cái TK627 Công trình: Cửa Đạt - Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình xây dựng cơ bản ở Chi nhánh công ty cổ phần cơ đện và xây dựng tại Thanh Hoá.

c.

ái TK627 Công trình: Cửa Đạt Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn