0

Bài giảng môn Marketing - chương 6 Chiến lược Sản phẩm

6 1,283 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:15

CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Sản phẩm chiến lược sản phẩm Sản phẩm là tập hợp tất cả các giá trị có thể thỏa mãn mong muốn của khách hàng  Vật chất và phi vật chất  Xem hình 47 trang 207 Lợi ích cốt lõi Sản phẩm hiện thực Sản phẩm mong đợi Sản phẩm mở rộng (dịch vụ cộng thêm) Sản phẩm tiềm năng “Năm Tầng” của sản phẩm: PHÂN LOẠI SẢN PHẨM Hàng hóa theo nhu cầu thụ động Hàng hóa theo nhu cầu thụ động  Không hay biết hay không nghĩ đến  Cần quảng cáo và bán hàng cá nhân Bảo hiểm tính mạng, hiến máu, bia mộ Hàng hóa theo nhu cầu Hàng hóa theo nhu cầu đặc biệt đặc biệt  Bỏ nhiều công sức để tìm kiếm  Giá cao  Tính năng đặc biệt  Có thương hiệu  Ít chỗ bán i.e Lamborghini, Rolex Hàng hóa mua có lựa chọn Hàng hóa mua có lựa chọn  Mua ít thừơng xuyên,  Có cân nhắc và so sánh  Giá cao  Ít bán nhiều nơi Quần áo, xe hơi, đồ điện gia dụng Hàng hóa sử dụng thường Hàng hóa sử dụng thường ngày ngày  Mua thường xuyên hay khẩn cấp ngẫu hứng  Giá thấp  Mass advertising  Bán nhiều nơi Báo chí, kẹo, thuốc lá Quyết định của cá nhân về sản phẩm Thuộc tính sản phẩm Thương hiệu (brand) Bao bì Nhãn hiệu (label) Dịch vụ hỗ trợ Chất lượng Chất lượng Tính năng Tính năng Phong cách Phong cách Khả năng dự tính của sản phẩm có thể thực hiện các chức năng độ bền, tính chính xác, độ tin cậy Khả năng dự tính của sản phẩm có thể thực hiện các chức năng độ bền, tính chính xác, độ tin cậy Giúp phân biệt sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh Giúp phân biệt sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh Tạo sự khác biệt, cảm nhận riêng Tạo sự khác biệt, cảm nhận riêng Thuộc tính sản phẩm Thương hiệu  Chức năng: – Cá thể hoá, sự vui thích, chuyên biệt, dễ phân biệt  Một thương hiệu duy nhất cho tất cả các sản phẩm  Phân biệt hoá các nhãn hiệu cho từng nhóm sản phẩm  Phân biệt hoá các nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm  Kết hợp thương hiệu của doanh nghiệp với tên nhãn hiệu riêng của từng sản phẩm . CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Sản phẩm và chiến lược sản phẩm  Sản phẩm là tập hợp tất cả các giá trị có. ích cốt lõi Sản phẩm hiện thực Sản phẩm mong đợi Sản phẩm mở rộng (dịch vụ cộng thêm) Sản phẩm tiềm năng “Năm Tầng” của sản phẩm: PHÂN LOẠI SẢN PHẨM Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Marketing - chương 6 Chiến lược Sản phẩm, Bài giảng môn Marketing - chương 6 Chiến lược Sản phẩm,

Hình ảnh liên quan

 Xem hình 47 trang 207 - Bài giảng môn Marketing - chương 6 Chiến lược Sản phẩm

em.

hình 47 trang 207 Xem tại trang 2 của tài liệu.