0

GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

26 642 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

Giáo án lớp 1 TUẦN17 LỊCH BÁO GIẢNG ( Ngày 13/12 ĐẾN 17/12/2010) THƯ ́ MÔN TIẾT TÊN BÀI GIẢNG Đ C 2/13/12 Chào cờ Học vần Học vần Đạo đức 17 Nói chuyện dưới cờ. Bài 69 Vần ăt - ât nt Trật tự trong trường học( t2) 3/14/12 Thể dục Toán Học vần Học vần TNXH 17 65 17 Sơ kết kỳ 1 Luyện tập chung ( trang 90) Bài 70 Vần ôt - ơt nt Giữ gìn lớp học sạch đẹp 4/15/12 Âm nhạc Toán Học vần Học vần 17 66 Tiết dành cho địa phương( Học hát Nhi đồng ca) Luyện tập chung ( trang 91) Bài 71 Vần et - êt NT 5/16/12 Toán Học vần Học vần M-thuật T-công 67 17 17 Luyện tập chung ( trang 92) Bài 72 Vần ut - ưt NT Vẽ tranh ngôi nhà của em Gâ ́ p cái ví ( t1) 6/17/12 Toán T. viết T viết HĐTT 68 T. 15 T.16 Kiểm tra cuối kỳ 1 Thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm… Xay bột, nét chữ, chim cút… Sinh hoạt sao nhi đồng. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010 CHÀO CỜ Nói chuyện dưới cờ. *********************** HỌC VẦN: BÀI 69 vần ăt - ât A/MỤC TIÊU: - HS đọc được : ăt, ât, rửa mặt,đấu vật, từ và đoạn thơ ứng dụng. - HS viết được :ăt, ât,rửa mặt, đấu vật. - Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật. B/CHUẢN BỊ: - GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, tranh vẽ minh hoạ. - HS chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, bảng con. C/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/Bài cũ: 3 HS đọc SGK bài vần ot – at: phần 1, phần 2, phần 3 1 HS đọc toàn bài 2 HS viết từ: tiếng hót, ca hát TIẾT 1 2/Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học 3/Dạy vần mới: ăt, ât * Dạy vần: ăt -GV ghi bảng vần : ăt - Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: ăt a/Nhận diện vần: - GV Hỏi: Vần được cấu tạo bởi mấy âm? b/HD đánh vần: Vần - GV đánh vần mẫu: ă - t - ăt - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS - Yêu cầu HS chọn ghép vần - HD đọc trơn vần: ăt c/HD đánh vần: Tiếng - GV hỏi: có vần ăt muốn được tiếng mặt ta làm thế nào? - GV hỏi: Tiếng mặt có âm gì trước vần gì sau dấu thanh gì? - GV đánh vần mẫu: - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai cho - HS phát âm vần: ăt ( CN, ĐT) - HS nhận diện vần: ăt - HS nêu: Vần ăt được cấu tạo bởi 2 âm, âm ă và âm t. - HS đánh vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS chọn ghép vần: ăt - HS đọc trơn vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS nêu:Có vần ăt muốn được tiếng mặt ta thêm âm m vào trước vần ăt và dấu nặng. - HS nêu: tiếng mặt có âm m đứng trước vần ăt đứng sau, dấu nặng dưới âm ă. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 HS - Yêu cầu ghép tiếng: mặt - HD đọc trơn tiếng d/Giới thiệu từ ứng dụng: - Luyện đọc trơn từ : rửa mặt * Dạy vần : ât - GV đọc vần, HD phát âm vần: ât - Yêu cầu so sánh vần: ăt, ât - Dạy các bước tương tự vần ăt - HD đọc lại cả 2 vần vừa học. đ/Giới thiệu từ ứng dụng: Đôi mắt mật ong Bắt tay thật thà - Yêu cầu HS đánh vần thầm các tiếng có vần: ăt, ât - Luyện đọc từ - GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS +HD đọc lại toàn bài e/Luyện viết vần, từ: - GV viết mẫu, HD cách viết. - GV hỏi: Vần ăt,ât được viết bởi mấy con chữ? - GV hỏi: Từ rửa mặt, đấu vật được viết bởi mấy chữ? - GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o +GV đọc mẫu toàn bài - Yêu cầu HS đọc toàn bài. * HD trò chơi củng cố: - GV nêu tên trò chơi, HD thực hiện - Tuyên dương, khen ngợi. - HS đánh vần: tiếng ( Cá nhân, ĐT) - HS chọn ghép tiếng: mặt - HS đọc trơn: mặt - HS đọc trơn từ ứng dụng: rửa mặt - HS đọc cả vần. - HS phát âm vần: ât ( CN, ĐT) - HS so sánh vần: ăt, ât -Giống: Có cùng âm t ở cuối vần. -Khác: âm đầu vần: ă/ â - HS đánh vần: ât - HS ghép vần: ât - HS đọc trơn vần: ât - HS đánh vần tiếng: vật - Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ. - HS đọc 2 vần - HS đánh vần thầm tiếng có vần ăt, ât - HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT) - HS đọc toàn bài. - HS nêu cách viết vần. - HS nêu cách viết từ. - HS luyện viết bảng con vần, từ: ăt, ât, rủa mặt, đấu vật - HS đọc toàn bài theo thứ tự, không thứ tự. - HS tham gia trò chơi. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 TIẾT 2 - GV hỏi:Tiết 1 em vừa học vần gì?tiếng gì? Từ gì? 3/Luyện tập: a/ Gọi HS đọc bài tiết 1 -GV:Nêu yêu cầu tiết 2 - GV choHS nhận biết: Phần 1,phần2 SGK,HD cách cầm sách của HS. +Yêu cầu HS đọc SGK. b/Giới thiêu câu ứng dụng: - HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu câu: -“Cái mỏ tí hon .Ta yêu chú lắm” -HS đọc thầm, tìm tiếng có vần đang học -HS đánh vần tiếng, đọc từ, đọc cả câu. - GV sửa lỗi sai của HS. c/HD đọc SGK: - Yêu cầu HS đọc từng phần, đọc toàn bài. d/Luyện viết: - GV viết mẫu và nêu cách viết. - HD viết bài vào vở, Nhắc nhở cách trình bày bài viết. d/ Luyện nói: - GV HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu chủ đề luyện nói: Ngày chủ nhật - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, 4 câu. - Tranh vẽ gì? -Ngày chủ nhật, Bố mẹ cho em đi chơi ở đâu? - Em thấy những gì trong công viên? * GV nói mẫu. 4/Củng cố: - GV hỏi: Em vừa học vần gì? - HD trò chơi củng cố: - Tuyên dương khen ngợi 5/ Dặn dò: - Dặn HS ôn bài - Làm bài ở vở BT. - Xem bài 70 Vần ôt, ơt. - HS nêu vần, tiếng , từ vừa học - HS đọc ( CN, ĐT) - HS đọc SGK( CN, nối tiếp) - HS quan sát tranh vẽ, nhận xét. - HS đọc thầm - HS Luyện đọc( CN, ĐT) - HS đọc SGk ( Cá nhân, tiếp sức) - HS viết bài vào vở tập viết vần, từ vừa học. - HS quan sát tranh vẽ: - HS đọc chủ đề luyện nói: Ngày chủ nhật. - HS thảo luận nhóm đôi - Luyện nói trong nhóm. - HS trình bày câu luyện nói; - Ngày chủ nhật bố mẹ đưa em đi chơi công viên. - Trong công viên có nhiều con vật rất đẹp. * HS yếu lặp lại câu luyện nói. - HS nêu vần, tiếng, từ vừa học. - HS tham gia trò chơi. - HS nghe dặn dò. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 ĐẠO ĐỨC : Tiết 17 TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (T2) I. Mục đích, yêu cầu : Giúp HS: -Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. -Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. -HS rèn luyện kĩ năng: giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng. II. Đồ dùng dạy học : - Vở Bài tập Đạo đức 1. - Bài hát : Em yêu trường em. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra 2 HS. + Khi xếp hàng ra vào lớp em phải xếp như thế nào ? + Vì sao phải xếp hàng trật tự khi ra vào lớp ? - Nhận xét, tuyên dương. B. Dạy bài mới : * Giới thiệu : Giới thiệu- Ghi đầu bài lên bảng. 1. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi BT3. - GV yêu cầu HS quan sát tranh BT3/27 và thảo luận nhóm đôi theo các nội dung sau : +Các bạn trong tranh ngồi học như thế nào? + Các bạn đó có đáng khen không ? - Yêu cầu các nhóm lên trình bày. - Nhận xét, tuyên dương. - Liên hệ : Trong lớp ta những bạn nào đã ngồi học trật tự như các bạn trong tranh ? Vì sao em phải ngồi học như vậy ? - Kết luận : Trong lớp, các em cần giữ trật tự để nghe cô giảng bài, không đùa nghịch, không nói chuyện riêng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu. 2. Hoạt động 2 : Bài tập 4 - 2 HS trả lời. - 2 HS trả lời. - HS đọc đầu bài. - HS quan sát tranh BT3/27 và thảo luận nhóm đôi. -Đại diện các nhóm lên trình bày. - HS tự liên hệ - HS quan sát tranh và thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 - Yêu cầu HS quan sát tranh BT4/27 và đánh dấu + vào bạn giữ trật tự trong giờ học. - HS trả lời các câu hỏi sau : + Các em có nên học tập các bạn đó không ? Vì sao ? - Kết luận : Chúng ta nên học tập các bạn, biết giữ trật tự trong giờ học. 3. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm 4 BT5/28 - GV yêu cầu HS quan sát tranh BT5/28 và thảo luận nhóm 4 theo các nội dung sau : + Tranh vẽ gì ? + Bạn nào mất trật tự trong giờ học ? + Việc làm của các bạn đúng hay sai ? Vì sao ? + Mất trật tự trong giờ học có hai gì ? - Yêu cầu các nhóm lên trình bày. - Kết luận : + Hai bạn đã giành nhau quyển truyện gây mất trật tự trong giờ học. + Tác hại của việc làm mất trật tự trong giờ học : không nghe cô giảng bài, không hiểu bài; làm mất thời gian của cô; ảnh hưởng đến các bạn. - Hướng dẫn HS đọc 2 câu thơ cuối bài Trò ngoan vào lớp nhẹ nhàng Trật tự nghe giảng, em càng ngoan hơn. * Kết luận chung: + Khi ra vào lớp em cần xếp hàng trật tự, không chen lấn, xô đẩy, đi theo hàng. + Trong giờ học cần chú ý nghe cô giáo giảng bài, Không đùa nghịch, không làm việc riêng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu. + Giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học giúp các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - HS làm bài vào vở bài tập - HS quan sát tranh BT5/28 và thảo luận nhóm 4. - Hs nêu nhận xét - Đại diện các nhóm lên trình bày. - HS nêu mất trật tự trong giờ học: các em không nghe hết bài giảng. - HS đọc CN, ĐT. - HS nghe. - HS trả lời. - HS nghe kết luận GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 - HS hát bài : Em yêu trường em. - Em phải làm gì khi cô giáo giảng bài ? - Em cần xếp hàng thế nào khi ra vào lớp ? - Bài sau: Thực hành kĩ năng cuối HKI. Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 TOÁN (T65) : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục đích, yêu cầu : Giúp HS : - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. - Viết được các số theo thứ tự quy định. - viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. - HS làm bài tập: bài 1( cột 3,4) bài 2,3 II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ, BC. - Bộ đồ đùng dạy toán lớp 1. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ : - Điền +, - : 8 . 2 > 9 10 . 5 = 5 5 . 5 = 0 3 . 4 < 8 - Đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Luyện tập chung trang 90. 2. Luyện tập : * Bài 1 : ( cột 3,4) SGK / 90 - Gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập + Gợi ý: HS nhớ lại phép cộng trừ trong phạm vi đã học - Chữa bài, nhận xét. * Bài 2 : SGK / 90 - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn HS làm bài vào bảng con. - Nhận xét, tuyên dương. * Bài 3 : SGK/90 - GV y/cầu HS đọc tóm tắt bài toán và viết lên bảng. - 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC. - Cả lớp mở SGK trang 90. * Bài 1 : Số - Hs nêu nhanh số cần điền vào chỗ chấm. * Bài 2 : - Viết các số 7, 5, 2, 9, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. a/ 2,5,7,8,9 b/9,8,7,5,2. - HS đọc bài làm * Bài 3 : 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC. - HS nêu đề bài toán. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 - GV hướng dẫn HS làm bài. - GV chữa bài, nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : Ai nhanh hơn? - Bài sau : Luyện tập chung. - HS viết phép tính vào bảng con. a/ 4 + 3 = 7 b/ 7 – 2 = 5 - HS tham gia chơi. HỌC VẦN: BÀI 70 Vần ôt - ơt A/MỤC TIÊU: - HS đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt, từ và đoạn thơ ứng dụng. - HS viết được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. - Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Những người bạn tốt B/CHUẨN BỊ: - GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, Tranh vẽ minh hoạ. - HS chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, bảng con C/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TIẾT 1 1/Bài cũ: 3 HS đọc SGK phần 1, phần 2, phần 3 / Bài 69 1 HS đọc toàn bài 2 HS viết từ: rửa mặt, đấu vật 2/Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học 3/Dạy vần mới: ôt - ơt * Dạy vần : ôt -GV ghi bảng vần: ôt - Phát âm mẫu, HD học sinh cách phát âm vần: ôt a/Nhận diện vần: - GV Hỏi: Vần ôt được cấu tạo bởi mấy âm? b/HD đánh vần: Vần ôt - GV đánh vần mẫu: ô - t - ôt - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS - Yêu cầu HS chọn ghép vần - HD đọc trơn vần: ôt c/HD đánh vần: Tiếng - GV hỏi: có vần ôt muốn được tiếng cột ta làm thế nào? - GV hỏi: Tiếng cột có âm gì trước vần gì sau dấu thanh gì? - GV đánh vần mẫu: ô - t - ôt - HS phát âm vần: ôt ( CN, ĐT) - HS nhận diện vần: ôt - HS nêu: Vần ôt được cấu tạo bởi 2 âm, âm ô và âm t. HS đánh vần: ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS chọn ghép vần: ôt - HS đọc trơn vần: ôt ( Đọc nối tiếp CN, ĐT) - HS nêu:Có vần ôt muốn được tiếng cột ta thêm âm c và dấu nặng. - HS nêu: tiếng cột có âm c đứng trước vàn ôt đứng sau, dấu nặng dưới âm ô. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS - Yêu cầu ghép tiếng: cột - HD đọc trơn tiếng d/Giới thiệu từ ứng dụng: cột cờ - Luyện đọc trơn từ * Dạy vần : ơt - GV đọc vần, HD phát âm vần: ơt - Yêu cầu so sánh vần: ôt - ơt - Dạy các bước tương tự vần ôt - HD đọc lại cả 2 vần vừa học. đ/Giới thiệu từ ứng dụng: Cơn sốt quả ớt Xay bột ngớt mưa - Yêu cầu HS đánh vần thầm các tiếng có vần: ôt - ơt - Luyện đọc từ - GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS +HD đọc lại toàn bài e/Luyện viết vần, từ: - GV viết mẫu, HD cách viết. - GV hỏi: Vần ôt, ơt được viết bởi mấy con chữ? - GV hỏi: Từ cột cờ, cái vợt được viết bởi mấy chữ? - GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - HD khoản cách chữ cách chữ 1 con chữ o +GV đọc mẫu toàn bài - Yêu cầu HS đọc toàn bài. * HD trò chơi củng cố: - GV nêu tên trò chơi, HD cách thực hiện - Tuyên dương, khen ngợi. - HS đánh vần:( Cá nhân, ĐT) - HS chọn ghép tiếng: cột - HS đọc trơn: cột - HS đọc trơn từ ứng dụng: cột cờ - HS đọc cả vần. - HS phát âm vần: ơt ( CN, ĐT) - HS so sánh vần: ôt và ơt -Giống: có cùng âm t ở cuối vần. -Khác: Âm đầu vần ô/ơ - HS đánh vần: ơt - HS ghép vần: ơt - HS đọc trơn vần: ơt - HS đánh vần tiếng: vợt - Ghép tiếng, đọc trơn tiếng, đọc từ. - HS đọc 2 vần - HS đánh vần thầm tiếng - HS đọc từ:( nối tiếp CN, ĐT) - HS đọc toàn bài. - HS nêu cách viết vần. -HS nêu cách viết từ -HS luyện viết bảng con vần, từ: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt - HS đọc toàn bài theo thứ tự, không thứ tự. - HS tham gia trò chơi. GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 TIẾT 2 - GV hỏi:Tiết 1 em vừa học vần gì?tiếng gì? Từ gì? 3/Luyện tập: a/ Gọi HS đọc bài tiết 1 -GV:Nêu yêu cầu tiết 2 - GV cho HS nhận biết: Phần 1,phần2 SGK. HD /HS cách cầm sách. +Yêu cầu HS đọc SGK. b/Giới thiêu câu ứng dụng: - HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu câu: -“ Hỏi cây bao nhiêu tuổi .Che tròn một bóng râm.” - HS đọc thầm,tìm tiếng có vần vừa học -HS đánh vần tiếng, đọc từ, đọc cả câu. - GV sửa lỗi sai của HS. c/HD đọc SGK: - Y/cầu HS đọc từng phần, đọc toàn bài. d/Luyện viết: - GV viết mẫu và nêu cách viết - HD viết bài vào vở, Nhắc nhở cách trình bày bài viết. d/ Luyện nói: - GV HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu chủ đề luyện nói: - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, 4 câu. -Tranh vẽ gì? -Giới thiệu tên người bạn em thích nhất? - Vì sao em lại yêu thích bạn đó? -Người bạn tốt đã giúp đỡ em những gì? * GV nói mẫu: 4/Củng cố: - GV hỏi: Em vừa học vần gì? - HD trò chơi củng cố: - Tuyên dương khen ngợi - HS nêu vần,tiếng, từ vừa học - HS đọc ( CN, ĐT) - HS đọc SGK( CN, nối tiếp) - HS quan sát tranh vẽ, nhận xét. - HS đọc thầm - HS Luyện đọc( CN, ĐT) - HS đọc SGK ( Cá nhân, tiếp sức) - HS viết bài vào vở tập - HS quan sát tranh vẽ - HS đọc chủ đề luyện nói: « những người bạn tốt. » - HS thảo luận nhóm đôi - Luyện nói trong nhóm. - HS trình bày câu luyện nói; - Bạn em tên là . - Bạn chơi với em rất thân, bạn thường giúp em làm những bài toán khó. * HS yếu lặp lại câu luyện nói. - HS nghe nói mẫu. - HS nêu - HS tham gia trò chơi. GV: Giao Thị Lệ Trang [...]... Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 - Nhận xét, tuyên dương 3 Nhận xét, dặn dò : - Nhận xét tiết học Dặn dò - Bài sau: Gấp cái ví (T2) GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2 010 Toán : Kiểm tra cuối kỳ 1 * * * * * * * * * * * TẬP VIẾT (TUẦN 15 ) : thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS : - Viết đúng các chữ : thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi... Trang Giáo án lớp 1 Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 TOÁN (T67) : LUYỆN TẬP CHUNG( trang 92) I Mục đích, yêu cầu : Giúp HS -Biết cấu tạo các số trong phạm vi10 -Thực hiện được cộng, trừ so sánh các số trong phạm vi 10 -Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ, nhận dạng hình tam giác - Hs làm bài: bài 1, bài 2 ( dòng 2) bài 3 , bài 4 II Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ, BC - Bộ đồ đùng dạy toán lớp 1 III... - 4 nhóm lần lượt lên bảng (một em trình bày và một em thực hành) - HS nghe + GD các em có kĩ năng giữ gìn lớp học sạch đẹp GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2 010 TOÁN (T66) : LUYỆN TẬP CHUNG( trang 91) I Mục đích, yêu cầu : Giúp HS - Thực hiện được so sánh các số -Biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 -Biết cộng, trừ các số trong phạm vi10 -Viết được phép tính thích... từ (vừa viết vừa hướng dẫn) - GV yêu cầu HS viết bảng con 3 HS viết vở Tập viết : - GV cho HS viết vào vở tập viết : + thanh kiếm (1 dòng) + âu yếm (1 dòng) + ao chuôm (1 dòng) + bánh ngọt (1 dòng) + bãi cát (1 dòng) + thật thà (1 dòng) - GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu - Thu vở 5 em, chấm và nhận xét 4 Củng cố - Dặn dò : - Trò chơi : Thi viết chữ đẹp - Bài sau : Tập viết tuần 16 - HS quan sát và 1 em... : 1 Giới thiệu bài : xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết 2 Hướng dẫn viết : - GV treo bài mẫu cho HS xem - GV lần lượt giới thiệu và hướng dẫn quy trình viết từng từ (vừa viết vừa hướng dẫn) - GV yêu cầu HS viết bảng con 3 HS viết vở Tập viết : - GV hướng dẫn cho HS viết vào vở tập viết :+ xay bột (1 dòng) + nét chữ (1 dòng) + kết bạn (1 dòng) + chim cút (1 dòng) + con vịt (1 . .. sắc trên e - GV đánh vần mẫu: e - t - et - HS đánh vần :( Cá nhân, ĐT) - HD HS đánh vần, uốn sửa lỗi sai của HS - Yêu cầu ghép tiếng: - HS chọn ghép tiếng: tét - HD đọc trơn tiếng - HS đọc trơn: tét d/Giới thiệu từ ứng dụng: bánh tét - Luyện đọc trơn từ - HS đọc trơn từ ứng dụng: bánh tét GV: Giao Thị Lệ Trang Giáo án lớp 1 * Dạy vần : êt - GV đọc vần, HD phát âm vần: êt - Yêu cầu so sánh vần: et - êt.. .Giáo án lớp 1 5/ Dặn dò: - Dặn HS ôn bài -Làm bài ở vở BT, tìm thêm từ mới có vần vừa học -Xem bài 71 Vần et, êt - HS nghe dặn dò TỰ NHIÊN XÃ HỘI : TIẾT 17 GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP I Mục tiêu : Giúp HS : -Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp -Biết giữ gìn lớp học sạch đẹp *Nêu những việc em có thể làm để góp phần làm cho lớp học sạch đẹp II Đồ dùng dạy học... làm bài tập: bài 1, bài 2( a,b,cột 1) bài 3( cột 1, 2) bài 4 II Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ, BC - Bộ đồ đùng dạy toán lớp 1 III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra bài cũ : - Viết các số : 4, 10 , 7, 0, 5 theo thứ tự : + Từ bé đến lớn : + Từ lớn đến bé : - GV nhận xét, ghi điểm B Bài mới : 1 Giới thiệu bài : Hôm nay, chúng ta học bài Luyện tập chung trang 91 - Ghi đầu bài lên... Luyện tập : * Bài 1 : SGK / 91 - Gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS nối các chấm theo theo thứ tự từ số bé đến số lớn - Sau khi nối các chấm theo thứ tự ta được hình gì ? - Chữa bài, nhận xét * Bài 2 : (a , b , cột 1) - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài - Nhận xét, tuyên dương * Bài 3 :(Cột 1, 2 ) SGK/ 91 - 2 HS lên bảng, cả lớp làm BC - Cả lớp mở SGK trang 91 * bài 1 : - Nối các chấm... Trang Giáo án lớp 1 HỌC VẦN: BÀI 71 VẦN et - êt A/MỤC TIÊU: - HS đọc được: et, êt, bánh tét, dệt vải, từ và các câu ứng dụng - HS viết được: et, êt, bánh tét, dệt vải - Luyện nói 2, 4 câu theo chủ đề: Chợ Tết B/CHUẢN BỊ: - GV chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, tranh vẽ minh hoạ - HS chuẩn bị: Bộ chữ thực hành, bảng con C/HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: TIẾT 1 1/Bài cũ: 3 HS đọc SGK bài phần 1, phần 2, phần 3/ Bài 70 1 . Giáo án lớp 1 TUẦN17 LỊCH BÁO GIẢNG ( Ngày 13 /12 ĐẾN 17 / 12 /2 010 ) THƯ ́ MÔN TIẾT TÊN BÀI GIẢNG Đ C 2 /13 /12 Chào cờ Học vần Học vần Đạo đức 17 Nói. học( t2) 3 /14 /12 Thể dục Toán Học vần Học vần TNXH 17 65 17 Sơ kết kỳ 1 Luyện tập chung ( trang 90) Bài 70 Vần ôt - ơt nt Giữ gìn lớp học sạch đẹp 4 /15 /12
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC, GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC,

Hình ảnh liên quan

-GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

y.

êu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Bảng phụ, BC. - Bộ đồ đùng dạy toán lớp 1. - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

Bảng ph.

ụ, BC. - Bộ đồ đùng dạy toán lớp 1 Xem tại trang 7 của tài liệu.
-HS viết phép tính vào bảng con. a/ 4  + 3 =  7  - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

vi.

ết phép tính vào bảng con. a/ 4 + 3 = 7 Xem tại trang 8 của tài liệu.
-GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

y.

êu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Ghi đầu bài lên bảng. - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

hi.

đầu bài lên bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Ghi đầu bài lên bảng. - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

hi.

đầu bài lên bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Yêu cầu HS nhìn vào hình vẽ và tự nêu đề bài theo nhiều cách khác nhau. - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

u.

cầu HS nhìn vào hình vẽ và tự nêu đề bài theo nhiều cách khác nhau Xem tại trang 14 của tài liệu.
-GV ghi bảng vần: et - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

ghi.

bảng vần: et Xem tại trang 15 của tài liệu.
-GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

y.

êu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS Xem tại trang 16 của tài liệu.
-GV ghi bảng vần: ut - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

ghi.

bảng vần: ut Xem tại trang 19 của tài liệu.
-GV yêu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

y.

êu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS Xem tại trang 20 của tài liệu.
-GV yêu cầu 2HS lên bảng, cả lớp viết bảng con. - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

y.

êu cầu 2HS lên bảng, cả lớp viết bảng con Xem tại trang 24 của tài liệu.
-GV yêu cầu HS viết bảng con. - GIÁO ÁN TUẦN 17 LỚP 1 ( CKTKN).DOC

y.

êu cầu HS viết bảng con Xem tại trang 25 của tài liệu.