0

GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

27 206 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

[...]... giành-chanh chua +Nhóm 1: tranh-chanh ; trng-chng b) con báo-báu vật ; tờ báo-kho báu +Nhóm 2: trúng-chúng ; trèo-chèo +Nhóm 3: báo-báu ; cao-cau +Nhóm 4: lao-lau ; mào-màu - Mời 4 nhóm lên thi tiếp sức -Cả lớp và GV nhận xét, KL nhóm thắng cuộc * Bài tập 3 (137): *Lời giải: - Mời 1 HS đọc đề bài Các tiếng cần điền lần lợt là: - Cho HS làm vào vở bài tập đảo, hào, dạo, trọng, tàu, vào, trớc, tr- Mời một số... đất nớc ta mà em biết? -Loại hình vận tải đờng ô tô +Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá? -HS trình bày kết quả -Vì ô tô có thể đi lại trên nhiều dạng địa -Cả lớp và GV nhận xét hình, len lỏi vào các ngõ nhỏ, nhận và -GV kết luận: SGV-Tr.109 giao hàng ở nhiều địa điểm khác nhau -GV hỏi thêm: Vì sao loại hình vận tải đờng ô tô có vai trò quan trọng nhất? -HS . người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày. - Kĩ năng tư duy phê phán( biết phê phán, đánh giá những quan niện sai, những hành vi ứng xử không phù hợp với. câu chuyện b) Thi KC trớc lớp: -Cho HS thi kể từng đoạn chuyện theo tranh trớc lớp. -Các HS khác nhận xét, bổ sung. -GV nhận xét, đánh giá. -Cho HS thi kể
- Xem thêm -

Xem thêm: GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010, GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010,

Hình ảnh liên quan

-Mời một HS lên bảng chữa bài. -Cả lớp và GV nhận xét. - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

i.

một HS lên bảng chữa bài. -Cả lớp và GV nhận xét Xem tại trang 5 của tài liệu.
-GV chốt ý, ghi bảng, cho HS đọc. - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

ch.

ốt ý, ghi bảng, cho HS đọc Xem tại trang 11 của tài liệu.
GV: -Bảng phụ ghi vắn tắt nội dung và 3 phần chớnh của biờn bản một cuộc họp. - 1 tờ phiếu viết nội dung bài tập 2 (phần luyện tập). - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

Bảng ph.

ụ ghi vắn tắt nội dung và 3 phần chớnh của biờn bản một cuộc họp. - 1 tờ phiếu viết nội dung bài tập 2 (phần luyện tập) Xem tại trang 12 của tài liệu.
-Cho HS làm bảng con. GVnhận xột. - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

ho.

HS làm bảng con. GVnhận xột Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

ghe.

viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi Xem tại trang 18 của tài liệu.
-HS viết bảng con. - HS viết bài. - HS soát bài. - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

vi.

ết bảng con. - HS viết bài. - HS soát bài Xem tại trang 19 của tài liệu.
-Mời 1 HS lờn bảng chữa bài. - Cả lớp và GVnhận xột. - GÁO ÁN LỚP 5-T14-2010

i.

1 HS lờn bảng chữa bài. - Cả lớp và GVnhận xột Xem tại trang 22 của tài liệu.