0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

43 308 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.1.1.1. Nội dung Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, giá trị lớn thể xác định một cách tách biệt rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm xây lắp. Chi phí nguyên vật liệu được tính theo giá thực tế khi xuất dùng, còn cả chi phí thu mua, vận chuyển từ nơi mua về nơi nhập kho hoặc xuất thẳng đến chân công trình. Đối với các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất các thiết bị tại phân xưởng sản xuất (đặt tại trụ sở chính của Công ty) thì chi phí nguyên vật liệu chính được tập hợp ngay khi phát sinh. Còn đối với các nguyên vật liệu được sử dụng tại công trình, chi phí nguyên vật liệu chỉ được tập hợp sau khi người quản lý đội thi công tập hợp các chi phí gửi về phòng kế toán của Công ty. Vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào thì phải được tính trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó dựa trên sở chứng từ gốc theo giá thực tế của vật liệu số lượng thực tế vật liệu đã sử dụng. Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành, tiến hành kiểm số vật liệu còn lại tại công trình để giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho từng hạng mục công trình, công trình. Các loại nguyên vật liệu chính gồm: thép tấm, thép tròn đặc, thép ống, tôn. Các loại nguyên vật liệu phụ gồm: que hàn, đá mài, đá cắt, ôxi, gas,… 1 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 1 Phiếu xuất kho Sổ chi tiết TK 1541- Công trình Sổ tổng hợp chi tiết TK 1541 Kế toán tổng hợp Thẻ tính giá thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng TK1541- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày: In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm: Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: Sơ đồ 2-1: Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp là đơn vị chuyên về lĩnh vực khí, chuyên thi công các công trình ở xa trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, việc sản xuất, chế tạo các thiết bị lại chủ yếu được thực hiện tại phân xưởng của Công ty, còn ở công trình chủ yếu là việc lắp đặt hoàn thiện công trình. Các chứng từ phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh như: Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, . Khi đã các công trình thắng thầu hay các công trình được giao thầu, Ban Giám đốc công ty thực hiện thành lập các tổ, đội thi công công trình người trực tiếp quản lý đội thi công. Các nhân viên kỹ thuật dựa trên tiến độ thi côngcông trình tiến độ sản xuất tại phân xưởng sẽ thực hiện bóc tách bản vẽ, báo cho kế toán số lượng vật tư cần thiết để sản xuất. Dựa vào tình hình tồn kho của các loại vật tư, nhân viên kỹ thuật sẽ xem xét lượng vật 2 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tư cần thiết để tiến hành sản xuất, thực hiện viết giấy đề nghị mua vật tư (Biểu số 2-1): Biểu số 2-1: Giấy đề nghị mua vật tư, thiết bị CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP -DIJC- GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tên tôi là: Nguyễn Lê Vũ Chức vụ: Kỹ sư khí- Phòng kỹ thuật Lập giấy đề nghị lãnh đạo Công ty duyệt giá mua một số vật tư, thiết bị sau đây phục vụ sản xuất cho: Công trình: Thủy điện H’Mun- Tỉnh Gia Lai 1. Gioăng cao su D18- 1.000m 2. Gioăng cao su D20- 500m 3. Thép tấm SS400- 1.980 Kg 4. Thép tấm Q345B- 30.000 Kg Kèm theo bảng giá của các đơn vị bán hàng Kính đề nghị lãnh đạo Công ty duyệt Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009 Thủ trưởng đơn vị Phụ trách bộ phận Người đề nghị Sau khi lập giấy đề nghị mua vật tư, thiết bị, nhân viên phòng kỹ thuật chuyển đến cho thủ trưởng (Giám đốc, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị) ký duyệt gửi về cho người mua vật tư trong công ty tiến hành mua vật tư. Khi các nguyên vật liệu được chuyển đến công ty thì kế toán cùng thủ kho thực hiện kiểm lại số nguyên vật liệu thực nhập, tiến hành lập biên bản bàn giao hàng hóa giữa bên mua bên bán. Phiếu nhập kho (Biểu số 2-2) do thủ kho lập, được lập theo mỗi lần nhập, số lượng lập là 02 bản, thủ kho giữ 01 bản, 01 bản chuyển cho kế toán. 3 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu số 2-2: Phiếu nhập kho CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Mẫu số: 01- VT Số 42 Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC PHIẾU NHẬP KHO Ngày 19 tháng 06 năm 2009 Nợ: 1331, 152 Số: 68909 Có: 331 Họ tên người giao hàng: Cty CP SX & TM Hoàng Đạt Địa chỉ: 412- N6C Khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính- TX Lý do nhập hàng: Nhập gioăng, thép HĐ 68909 Nhập tại kho: STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá M ã số ĐV tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 01 Gioăng cao su D18 Mét 1.000 1.000 60.000 60.000.000 02 Gioăng cao su D20 Mét 500 500 65.000 32.500.000 03 Thép tấm SS400 Kg 1.978,2 1.978,2 10.019,0 5 19.819.685 04 Thép tấm Q345B Kg 29.958 29.958 13.819,1 413.991.100 Cộng 526.310.785 Thuế VAT 21.690.539 Tổng cộng 548.001.324 Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Năm trăm bốn mươi tám triệu một nghìn ba trăm hai mươi bốn đồng chẵn./. Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………… Ngày 19 tháng 06 năm 2009 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc Khi đã giao nhận hàng hóa đầy đủ thì thủ kho chuyển toàn bộ chứng từ liên quan đến phòng kế toán để hạch toán ghi sổ, gồm: hợp đồng mua bán, hóa đơn mua hàng, bảng báo giá vật tư,… Nhân viên phòng kế toán giữ bản gốc 4 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của các chứng từ. Thông thường, các vật tư công ty mua với giá trị lớn nên thường thanh toán bằng chuyển khoản. Khi đến hạn thanh toán, nhân viên mua thiết bị viết giấy đề nghị thanh toán (Biểu số 2-3) số vật tư đã mua: Biểu số 2-3: Giấy đề nghị thanh toán CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 42 Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội -DIJC- GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Số: 20 Kính gửi: Ông chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Công nghiệp Tên tôi là: Lê Thái Vinh Lập giấy khai đề nghị lãnh đạo công ty thanh toán các khoản sau đây: TT Hóa đơn Nội dung Số tiền Số Ngày tháng … … … … … 05 68909 19/06 Nhập gioăng, thép HĐ số 68909 548.001.324 Tổng số tiền được thanh toán 1.152.125.236 Trừ số tiền đã ứng - Số tiền được thanh toán kỳ này 1.152.125.236 Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu một trăm hai mươi năm nghìn hai trăm ba mươi sáu đồng chẵn./. Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2009 Người đề nghị Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Thủ trưởng đơn vị Khi xuất dùng nguyên vât liệu, bộ phận kỹ thuật báo cho thủ kho. Thủ kho tiến hành lập phiếu xuất kho (Biểu số 2-4) thành 02 bản, kế toán giữ 01 bản thủ kho giữ 01 bản. 5 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu số 2-4: Phiếu xuất kho CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Mẫu số: 01- VT Số 42 Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC PHIẾU XUẤT KHO Ngày 25 tháng 6 năm 2009 Số: 7 Họ tên người giao hàng: Cty CP Phát triển Công nghiệp Địa chỉ: 42 Nguyễn Công Trứ- Phúc La- Hà Đông- Hà Nội Lý do xuất hàng: Xuất NVL SX CT H'Mun Xuất tại kho: STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ĐV tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B D 1 2 3 4 1 Gioăng cao su D18 Mét 164,8 164,8 60.00 0 9.888.000 2 Gioăng cao su D20 Mét 41,2 41,2 65.00 0 2.678.000 3 Gioăng cao su D22 Mét 41,2 41,2 70.00 0 2.884.000 4 Gioăng cao su D24 Mét 41,2 41,2 75.00 0 3.090.000 5 Que hàn E7016 D3,2 KG 400 400 22.30 0 8.920.000 6 Que hàn E7016 D4 KG 340 340 22.10 0 7.514.000 Cộng 34.974.000 Thuế VAT 0 Tổng cộng 34.974.000 Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba mươi bốn triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng chẵn./. Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………… Ngày 25 tháng 06 năm 2009 Người lập phiếu Người nhận hàng Giám đốc 6 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyên vật liệu chính được tập hợp vào sổ kế toán chi tiết tài khoản 152 sổ chi tiết tài khoản 1541- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Biểu số 2-5). Sổ chi tiết tài khoản chi tiết tài khoản 1541 được chi tiết theo từng công trình. Biểu số 2-5: Sổ chi tiết TK 1541 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Số 42 Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1541 05- Công trình H'Mun - tỉnh Gia Lai Từ ngày 01/01/2009 Đến ngày 31/12/2009 Đvt: VNĐ Dư kỳ đầu 0 0 Ngày Số CT Nội dung TKĐƯ Nợ … … … … … … 25/06/2009 7 Xuất NVL SX CT H' Mun 152 34.974.000 0 … … … … … … 31/12/2009 TH1 Kết chuyển CF NVL năm 2009 1545 0 1.976.712.744 Tổng 1.976.712.74 4 1.976.712.74 4 Dư kỳ cuối 0 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Cuối kỳ, hoặc khi cần thiết, kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của tất cả các công trình tại sổ tổng hợp chi tiết TK1541 (Biểu số 2-6). Sổ tổng hợp chi tiết là sổ tổng hợp theo dõi chung cho toàn bộ các công trình theo khoản mục chi phí cụ thể. 7 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu số 2-6: Sổ tổng hợp chi tiết TK 1541 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Số 42 Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1541 Từ ngày 01/01/2009 Đến ngày 31/12/2009 Đvt: VNĐ Mã số Tên cấp Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Dư cuối kỳ Nợ Nợ Nợ 05 Công trình H'Mun- tỉnh Gia Lai 0 0 1.976.712.744 1.976.712.744 0 0 … … … … … … … … Tổng cộng 0 0 6.010.016.006 6.010.016.006 0 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 2.1.1.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp Công ty CP Phát triển công nghiệp sử dụng phần mềm kế toán ACSoft, dựa trên nguyên tắc ghi sổ Nhật ký chung. Sổ Nhật ký chung (Biểu số 2-7) được ghi hàng ngày, ngay khi nghiệp vụ kế toán phát sinh: 8 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu số 2-7: Sổ Nhật ký chung (TK1541) CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 42 Nguyễn Công Trứ- Phúc La- Hà Đông- Hà Nội NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2009 Đến ngày 31/12/2009 Đvt: VNĐ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái Tài khoản Số phát sinh Ngày Số Nợ … … … … … … … 25/06 7 Xuất NVL SX CT H'Mun 1541 34.974.000 0 25/06 7 Xuất NVL SX CT H'Mun 152 0 34.974.000 … … … … … … … 31/12 TH1 Kết chuyển CF NVL năm 2009- H'Mun 1545 1.976.712.744 0 31/12 TH1 Kết chuyển CF NVL năm 2009- H'Mun 1541 0 1.976.712.744 … … … … … … … Tổng cộng 230.408.003.741 230.408.003.741 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Công ty mở Sổ Cái TK1541(Biểu số 2-8) theo kỳ kế toán là một năm, dùng để làm sở đối chiếu với sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 1541 là căn cứ để lập Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài chính. 9 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu số 2-8: Sổ Cái TK1541 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 42 Nguyễn Công Trứ- Phúc La- Hà Đông- Hà Nội SỔ CÁI Năm 2009 Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Số hiệu: 1541 Đvt: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Nợ A B C D E 1 2 Số dư đầu năm 0 0 … … … … … … … 25/06 7 25/06 Xuất NVL SX CT H'Mun 152 34.974.000 0 … … … … … … … 31/12 TH1 31/12 Kết chuyển CF NVL năm 2009- H’Mun 1545 0 1.976.712.744 Cộng số phát sinh trong năm 6.010.016.006 6.010.016.00 6 Số dư cuối năm 0 0 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 2.1.2.1. Nội dung Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh là hao phí lao động sống mà Công ty bỏ ra để thi công các công trình. Hay nói cách khác, chi phí nhân công trực tiếp là những khoản thù lao phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ như tiền lương chính, lương phụ các khoản phụ cấp tính chất lương (phụ cấp công trình, phụ cấp theo nhiệm vụ, …). Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp 10 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A 10 [...]... phương pháp tính giá thành của công ty Tại CTCP Phát triển Công nghiệp, đối tượng tính giá thành sản phẩm khí được xác định là tổng giá thành tính cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành Do Công ty chủ yếu thực hiện thi công phần khí, rất nhiều chi tiết khác nhau để hoàn thành nên một hạng mục, công trình nên Công ty không tiến hành tính giá thành đơn vị chỉ tính tổng giá thành hạng... 2.093.787.692 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 2.1.3.1 Nội dung Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản chi phí được dùng trong phân xưởng, không tính những chi phí trực tiếp sản xuất ra sản phẩm Chi phí sản xuất chung tại Công ty CP Phát triển Công nghiệp bao gồm:  Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho máy móc sản 21 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán. .. tính giá trị sản phẩm dở dang: Giá trị = Giá trị SPDD + CPSX phát - Giá trị kết SPDD đầu kỳ sinh trong kỳ chuyển Như vậy, giá trị sản phẩm dở dang luôn luôn được theo dõi tính toán được 2.1.4.2 Tổng hợp chi phí sản xuất Cuối kỳ, hoặc khi một hạng mục công trình hoàn thành, kế toán tiến hành kết chuyển các khoản mục chi phí sản xuất cho từng công trình Ngoài ra, công ty còn các khoản mục chi phí. .. chi phí phát sinh được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, đó là các khoản mục chi phí phát sinh trực tiếp tại công trình, gồm: chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đến công trình, chi phí nhiên liệu phát sinh tại công trình,… Các chi phí này được theo dõi chi tiết cho từng công trình Trong đó, các chứng từ phát sinh tại công trình được hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất kinh... 944.625.817 Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 30 Dương Thị Thương Lớp: Kế toán 48A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.4.1 Kiểm tính giá sản phẩm dở dang Công ty thực hiện quyết toán công trình theo tiến độ thi công Mỗi công trình thi công của công ty gồm nhiều hạng mục, trong đó công tác quyết toán giá trị hoàn thành của... Lớp: Kế toán 48A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Dựa vào các chứng từ phản ánh chi phí sản xuất chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung, mỗi chứng từ được phản ánh một dòng trên sổ chi tiết TK 1544 Ngoài ra, sổ chi tiết TK 1544 còn phản ánh bút toán kết chuyển chi phí vào cuối kỳ Biểu số 2-18: Sổ chi tiết TK1544 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Số 42 Nguyễn Công Trứ, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội SỔ CHI. .. thể bóc tách chi phí cho từng nhân công tại phân xưởng Mặc dù thể theo dõi chi phí nhân công trực tiếp cho từng công trình đối với các công nhân thi công tại công trình, nhưng để giảm khối lượng công việc vào cuối tháng thì kế toán tiến hành theo dõi chi phí nhân công trực tiếp cho tất cả công nhân sản xuất của công ty (bao gồm cả nhân công tại công trình tại phân xưởng Cuối tháng, kế toán tiến... thực hiện theo dõi các chi phí phát sinh thực hiện tính giá thành cho từng hạng mục được bàn giao thanh toán Khi hạng mục công trình hoàn thành, kế toán dựa vào bảng dự toán chi phí sản xuất hạng mục công trình do nhân viên kỹ thuật lập để xác định giá vốn cho hạng mục đó Sau khi kết chuyển sang TK giá vốn (giá thành dự toán) , bù trừ với chi phí thực tế phát sinh đã được kết chuyển thì số dư còn... thành Các công trình mà Công ty thi công thường thời gian kéo dài, khối lượng công việc lớn, được chia thành nhiều hạng mục công trình, nên việc tính giá thành của các hạng mục công trình được thực hiện theo giá thành dự toán Xuất phát từ phương pháp tập hợp chi phí là phương pháp trực tiếp, nên Công ty cũng áp dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành công trình Theo đó, toàn bộ chi phí phát sinh... đề thực tập tốt nghiệp xuất tại phân xưởng  Chi phí sửa chữa máy móc thiết bị tại phân xưởng  Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị  Chi phí mua ngoài khác: điện, nước,… Người quản lý phân xưởng sản xuất thường do nhân viên kỹ thuật hoặc kế toán của công ty đảm nhiệm, nên lương người quản lý phân xưởng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp Vì các sản phẩm của công ty chủ yếu được sản xuất tại . đề thực tập tốt nghiệp THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN. trình ghi sổ kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp Hàng ngày, kế toán thực hiện chấm công cho các công nhân tại phân xưởng sản xuất. Tại công trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP,

Hình ảnh liên quan

Biểu số 2-17: Bảng khấu hao TSCĐ tháng 06/2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

i.

ểu số 2-17: Bảng khấu hao TSCĐ tháng 06/2009 Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NĂM 2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

2009.

Xem tại trang 18 của tài liệu.
Khi thắng thầu một công trình, Công ty sẽ nhận được bản vẽ và bảng sơ bộ tính công trình, bảng giá cho công tác vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật; … được đính kèm theo hợp đồng kinh tế - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

hi.

thắng thầu một công trình, Công ty sẽ nhận được bản vẽ và bảng sơ bộ tính công trình, bảng giá cho công tác vận chuyển, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật; … được đính kèm theo hợp đồng kinh tế Xem tại trang 27 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG Xem tại trang 28 của tài liệu.
và bảng khối lượng công việc hoàn thành tính toán giá trị dự toán của hạng mục hoàn thành để kế toán làm căn cứ ghi sổ theo giá trị tạm tính. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

v.

à bảng khối lượng công việc hoàn thành tính toán giá trị dự toán của hạng mục hoàn thành để kế toán làm căn cứ ghi sổ theo giá trị tạm tính Xem tại trang 29 của tài liệu.
BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NĂM 2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

2009.

Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan