0

Giáo án ngữ văn lớp 12 kì 2 soạn 5 hoạt động theo cv 5512 mới

314 132 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2021, 20:05

Đây là giáo án (kế hoạch bài học) môn Ngữ văn lớp 12 kì 2. Giáo án soạn theo 5 bước mới nhất theo công văn 5512 mới nhất phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.. Từng bước được soạn chi tiết cụ thể: Hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động mở rộng, hoạt động tìm tòi mở rộng... Đề kiểm tra giữa kì có ma trận theo yêu cầu mới nhất của Bộ giáo dục cho năm học 2020 2021. ... TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động học Mục tiêu Kết nối Hoạt động Mở đầu (5 phút) Hoạt động Hình thành kiến thức (60 phút) Hoạt động Luyện tập (10 phút) Hoạt động Vận dụng (10phút) Đ1, ? ?2, Đ3, Đ4, ? ?5; N1, NG1;... kịch: đóng hoạt cảnh đặc sắc truyện Đánh giá qua sản phẩm theo yêu cầu giao GV HS đánh giá CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động MỞ ĐẦU (10p) HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG a Mục tiêu: Đ1 Nhận biết nét văn hóa... hành tập luyện tập kiến thức kĩ Hoạt động Mở đầu (10 phút) Hoạt động Hình thành kiến thức (50 phút) Hoạt động Luyện tập ( 15 phút) Đ3, Đ4, ? ?5; TCTH ? ?5; NA Hoạt động Vận dụng (10 phút) Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 12 kì 2 soạn 5 hoạt động theo cv 5512 mới,

Mục lục

Xem thêm