0

Ôn tập toán lớp 8 | THCS Thanh Xuân Trung

8 17 0
  • Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 15:29

Bài 2: Gọi O là giao điểm các đường thẳng chứa 2 cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD.. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M và N.[r] (1)KHỐI: 8 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC BẠN HỌC SINH THAM DỰ LỚP HỌC ONLINE MƠN TỐN- BUỔI 7 (2)LẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐƠI PHÙ HỢP LẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐƠI PHÙ HỢP EF//BC A B C E F (H.1) 0 P Q N M MN//PQ (H.2)   1 =   5   3   10   6 =   2   7   8   9   4 (3)Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD Gọi O giao điểm đường chéo,K giao điểm AD BC Đường thẳng KO cắt AB,CD theo thứ tự M và N.Chứng minh rằng: 1/ 2/ 3/ MA=MB; NC=ND Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD Gọi O giao điểm đường chéo,K giao điểm AD BC Đường thẳng KO cắt AB,CD theo thứ tự M và N.Chứng minh rằng: 1/ 2/ 3/ MA=MB; NC=ND   + Trong KDN có: AM // DN (gt) △ + Trong KCN có: BM // CN (gt) △ Từ (1) (2) suy ra Suy (đpcm)   K A B C D M O N 1/CM   �� �� = �� ��   �� �� = �� ��   �� �� = �� ��   BM // CN AM // DN ( Talet) (1)   ( Talet) (2) (4)Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD Gọi O giao điểm đường chéo,K giao điểm AD BC Đường thẳng KO cắt AB,CD theo thứ tự M N.Chứng minh rằng: 2/ 3/ MA=MB; NC=ND Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD Gọi O giao điểm đường chéo,K giao điểm AD BC Đường thẳng KO cắt AB,CD theo thứ tự M N.Chứng minh rằng: 2/ 3/ MA=MB; NC=ND   K A B C D M O N 2/ CM   Vì AM // CN (gt) (Talet) BM // DN (gt) (Talet) AB // CD (gt) (Talet) Suy (đpcm)   �� �� = �� ��   �� �� = �� ��   �� �� = �� ��   �� ��= �� ��   (5)Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD Gọi O giao điểm đường chéo,K giao điểm AD BC Đường thẳng KO cắt AB,CD theo thứ tự M N.Chứng minh rằng: 3/ MA=MB; NC=ND Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD Gọi O giao điểm đường chéo,K giao điểm AD BC Đường thẳng KO cắt AB,CD theo thứ tự M N.Chứng minh rằng: 3/ MA=MB; NC=ND K A B C D M O N 3/CM MA=MB; NC=ND + Vì   ��=��   � �2 =��2   {���� = �� �� �� �� =����   �� =��   �� �� = �� ��   ��=��  � � 2 �� ��= � �2 �� �� ⇒ � � 2 =� �2   ⇒ ��=��(đ ���)  + Mà   (6)Bài 2: Gọi O giao điểm đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC hình thang ABCD Đường thẳng qua O song song với AB cắt đường thẳng AC, BD theo thứ tự M N Chứng minh rằng: OM=ON Bài 2: Gọi O giao điểm đường thẳng chứa cạnh bên AD, BC hình thang ABCD Đường thẳng qua O song song với AB cắt đường thẳng AC, BD theo thứ tự M N Chứng minh rằng: OM=ON CM: OM = ON? Suy   �� =��   �� �� = �� ��   �� �� = �� ��   �� ��= �� ��   �� ��= �� ��   ON // DC OM // CD AB // DC + Trong tam giác BDC có: ON // DC (gt) (Talet)   + Trong tam giác ADC có: OM // CD (gt) (Talet)  + Trong tam giác ODC có: AB // DC (gt) (Talet) (7)Bài 3: Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB=a,CD=b.Qua giao điểm O đường chéo,kẻ đường thẳng // với AB,cắt AD BC theo thứ tự E G Chứng minh rằng: Bài 3: Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB=a,CD=b.Qua giao điểm O đường chéo,kẻ đường thẳng // với AB,cắt AD BC theo thứ tự E G Chứng minh rằng: a b + Vì AB//CD (t/c hthang) OE // AB (gt) AC BD = {O}⋂ + Vì AB//CD (t/c hthang OG//AB (gt) AC BD = {O}⋂ Từ (1) (2) suy ⇒ �� �� = �� �� ; ���� = �� ��   ⇒ �� �� = �� ��   (1)   ⇒ �� ��= �� ��   ⇒ �� �� + �� ��= �� �� + �� ��   ⇒ �� �� + �� ��= ��+�� �� = OA OA   ⇒�� ( ��1 + 1 (8)XIN CẢM ƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập toán lớp 8 | THCS Thanh Xuân Trung, Ôn tập toán lớp 8 | THCS Thanh Xuân Trung

Hình ảnh liên quan

LẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI PHÙ HỢPLẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI  PHÙ HỢP - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung
LẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI PHÙ HỢPLẬT HÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐÔI PHÙ HỢP Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

1:Cho hình thang ABCD có AB//CD; AB < CD. Gọi O là giao điểm 2 đường chéo,K là giao điểm của AD và BC Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài 2: Gọi O là giao điểm các đường thẳng chứa 2 cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M  và N - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

2: Gọi O là giao điểm các đường thẳng chứa 2 cạnh bên AD, BC của hình thang ABCD. Đường thẳng đi qua O và song song với AB cắt các đường thẳng AC, BD theo thứ tự ở M và N Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bài 3: Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy AB=a,CD=b.Qua giao điểm O của 2 đường chéo,kẻ đường thẳng // với AB,cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G. - Ôn tập toán lớp 8  | THCS Thanh Xuân Trung

i.

3: Cho hình thang ABCD có các cạnh đáy AB=a,CD=b.Qua giao điểm O của 2 đường chéo,kẻ đường thẳng // với AB,cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G Xem tại trang 7 của tài liệu.