0

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512

7 250 0
  • Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 14:54

Nội dung: học sinh tìm hiểu thông tin trong SGK, thu thập thông tin, thảo luận nhóm để biết được phương pháp học tập Lịch sử sử dựa vào 3 nguồn tư liệu chính (Tư liệu truyền miệng, tư [r] (1)TÊN BÀI DẠY - Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MƠN LỊCH SỬ Mơn: Lịch sử; Lớp Thời gian thực hiện: Tuần (1 tiết) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1 Về kiến thức - Nêu khái niệm lịch sử môn Lịch sử - Hiểu lịch sử diễn khứ - Giải thích cần thiết phải học mơn Lịch sử - Phân biệt nguồn sử liệu bản, ý nghĩa giá trị nguồn sử liệu(tư liệu gốc, truyền miệng, vật, chữ viết) 2 Về lực *Năng lực riêng/ đặc thù: Tái kiến thức lịch sử, nhận xét, phân tích. - Năng lực tìm hiểu lịch sử: + Nêu khái niệm lịch sử môn Lịch sử + Hiểu lịch sử diễn khứ + Phân biệt nguồn sử liệu bản, ý nghĩa giá trị nguồn sử liệu(tư liệu gốc, truyền miệng, vật, chữ viết) + Khai thác số kênh hình học - Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ học: + Giải thích cần thiết phải học môn Lịch sử * Năng lực chung: giao tiếp hợp tác; tự học; giải vấn đề 3 Về phẩm chất: - Giáo dục lịng u nước: biết gốc tích tổ tiên, q hương để từ bồi đắp thêm lịng yêu nước - Giáo dục tinh thần trách nhiệm: biết giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa - Giáo dục tính chăm chỉ: tìm hiểu thu thập thơng tin, hình ảnh học II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1 Đối với giáo viên - Thiết kế giảng - Máy tính, thiết bị trình chiếu Tivi, tranh ảnh - Giáo án word Powerpoint - Phiếu học tập - Thu thập tài liệu liên quan đến học. 2 Đối với học sinh Đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa, đọc tìm hiểu tài liệu liên quan III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Hoạt động 1: Khởi động (2)phương pháp học tập Lịch sử đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung học, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu b Nội dung hoạt động: HS hiểu người, cỏ, vật sinh ra, lớn lên và biến đổi theo thời gian từ dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức học, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu c Sản phẩm: Học sinh trình bày tất vật hay người đều biến đổi theo thời gian nghĩa có q khứ lịch sử Từ học sinh hình thành khái niệm lịch sử d Tổ chức thực hiện: Bước 1: Giao nhiệm vụ Giáo viên cho xem hình ảnh cơng cụ lao động thời xưa với cộng cụ lao động ngày yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Công cụ lao động thời xưa Công cụ lao động thời nay Qua tranh công cụ lao động với cộng cụ lao động thời có khác khơng? Vì sao? Bước 2: HS quan sát tranh hiểu biết để trả lời Bước 3: HS báo cáo kết ( Một HS trả lời, HS khác nhận xét) Bước 4: GV dẫn dắt vào bài: Như thấy người, cây cỏ, vật sinh ra, lớn lên biến đổi theo thời gian có khứ, nghĩa có Lịch sử Vậy học Lịch sử để làm dựa vào đâu để biết Lịch sử Chúng ta tìm hiểu nội dung tiết học ngày hơm 2 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 2.1 Hoạt động: Xã hội lồi người có lịch sử hình thành phát triển a Mục tiêu: - Nêu khái niệm lịch sử môn Lịch sử nhiệm vụ của môn lịch sử (3)d Tổ chức thực hiện: Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành nhóm: nhóm đọc mục SGK (4 phút), thảo luận thực yêu cầu sau. NỘI DUNG THẢO LUẬN Nhóm Con người vật xung quanh ta có biến đổi khơng? Sự biến đổi đó có ý nghĩa gì? Em hiểu Lịch sử gì? Nhóm Có khác lịch sử người lịch sử xã hội lồi người? Nhóm Tại Lịch sử khoa học? Bước 2: HS thực nhiệm vụ, trao đổi kết làm việc vào bảng phụ. Trong trình HS làm việc, GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ… Bước 3: đại diện nhóm trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung Bước 4: GV bổ sung nhận xét, đánh giá, kết thực nhiệm vụ học tập học sinh Chính xác hóa kiến thức hình thành cho học sinh Kết luận: - Lịch sử diễn khứ - Lịch sử cịn khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu khôi phục lại khứ người xã hội loài người 2.2 Hoạt động: Mục đích học tập Lịch sử a Mục tiêu: HS hiểu cần thiết phải học mơn Lịch sử (mục đích việc học lịch sử) hiểu phải làm cho tương lai. b Nội dung: học sinh tìm hiểu thơng tin SGK, thu thập thơng tin, thảo luận nhóm để biết mục đích học tập Lịch sử,biết phải làm cho tương lai c Sản phẩm: học sinh giải thích cần thiết phải học môn Lịch sử. d Tổ chức thực hiện: Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: Chia thành nhóm Các nhóm đọc mục SGK (4 phút), thảo luận thực yêu cầu sau NỘI DUNG THẢO LUẬN (4) Hình ảnh lớp học Hình ảnh lớp học ngày NỘI DUNG THẢO LUẬN Nhóm Học Lịch sử để làm gì? Nhóm Em lấy ví dụ sống gia đình quê hương em để thấy rõ cần thiết phải hiểu biết lịch sử Nhóm Các em cần phải làm để tưởng nhớ công ơn anh hùng hy sinh Tổ quốc có sống tốt đẹp ngày nay? Bước 2: HS thực nhiệm vụ, trao đổi kết làm việc vào bảng phụ. Trong trình HS làm việc, GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ… Bước 3: đại diện nhóm trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung Bước 4: GV nhận xét, bổ sung, đánh giá, kết thực nhiệm vụ học tập học sinh Chính xác hóa kiến thức chuẩn kiến thức Kết luận: - Để biết cội nguồn tổ tiên, quê hương, dân tộc - Để hiểu sống đấu tranh lao động sáng tạo dân tộc lồi người khứ xây dựng nên xã hội văn minh ngày - Để hiểu thừa hưởng ông cha khứ biết phải làm cho tương lai 2.3 Hoạt động: Phương pháp học tập Lịch sử a Mục tiêu: Phân biệt nguồn sử liệu bản, ý nghĩa giá trị các nguồn sử liệu(tư liệu gốc, truyền miệng, vật, chữ viết) b Nội dung: học sinh tìm hiểu thông tin SGK, thu thập thông tin, thảo luận nhóm để biết phương pháp học tập Lịch sử sử dựa vào nguồn tư liệu (Tư liệu truyền miệng, tư liệu vật, tư liệu chữ viết) c Sản phẩm: học sinh phân biệt nguồn sử liệu bản, ý nghĩa giá trị nguồn sử liệu(tư liệu gốc, truyền miệng, vật, chữ viết) d Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Chia thành nhóm Các nhóm đọc mục SGK (4 phút), thảo luận thực yêu cầu sau NỘI DUNG THẢO LUẬN Nhóm Dựa vào đâu để biết khôi phục lại lịch sử ? Tại em biết sống ông bà em trước đây? Em kể lại tư liệu truyền miệng mà em biết? Nhóm Qua hình 1, theo em có chứng tích nào, thuộc tư liệu nào? Nhóm Những sách Lịch sử có giúp ích cho em khơng? Đó nguồn tư (5)Nhóm Các nguồn tư liệu có ý nghĩa việc học tập nghiên cứu lịch sử? Hình 1: Truyền thuyết bánh chưng bánh giày Hình 2: Bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám Hình 3: Sách lịch sử 6 Bước 2: HS thực nhiệm vụ, trao đổi kết làm việc vào bảng phụ Trong trình HS làm việc, GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ… (6)dục ý thức trách nhiệm phải bảo vệ bước đầu hình thành thái độ đấu tranh chống hành động phá hủy di tích lịch sử Chính xác hóa kiến thức hình thành cho học sinh ghi nhớ khái niệm “tư liệu lịch sử”, tư liệu truyền miệng, tư liệu vật, tư liệu chữ viết(qua kênh hình) Kết luận: - Dựa vào nguồn tư liệu để biết khôi phục lại lịch sử: + Tư liệu truyền miệng (các chuyện kể, lời truyền, truyền thuyết ) + Tư liệu vật ( bia, nhà cửa, đồ vật cũ + Tư liệu chữ viết (sách vở, văn tự, khắc bia ) 3 Hoạt động 3: Luyện tập a Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hồn thiện kiến thức mà HS đã lĩnh hội hoạt động hình thành kiến thức xã hội lồi người có lịch sử hình thành phát triển, mục đích, phương pháp học tập Lịch sử b Nội dung: GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận yêu cầu học sinh chọn đáp án trả lời bảng (trắc nghiệm) c Sản phẩm: - Phần trắc nghiệm khách quan Câu ĐA A B B C A D - Phần tự luận: Câu 7: Lịch sử ghi lại những điều xảy khứ, điều tốt hay xấu, thành công hay thất bại … Lịch sử giúp ngày hiểu hay, đẹp để phát huy, xấu, khiếm khuyết để tránh bỏ, từ rút kinh nghiệm cho thân, tự trau dồi đạo đức sống cho tốt, cống hiến phần sức lực để xây dựng quê hương đất nước Lịch sử gương muôn đời để soi vào Lịch sử thầy dạy sống d Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi trắc nghiệm Trong trình làm việc HS trao đổi với bạn thầy, giáo * Phần trắc nghiệm khách quan Câu 1: Lịch sử là A diễn khứ B diễn C diễn D học sống Câu 2: Để đảm bảo độ tin cậy lịch sử, cần yếu tố sau đây? A Số liệu B.Tư liệu C Sử liệu D.Tài liệu Câu 3: Lịch sử với tính chất khoa học có nhiệm vụ tìm hiểu khơi phục lại A người trải qua từ xuất đến ngày (7) D hình thành phát triển xã hội loài người từ xuất ngày Câu 4: Người xưa để lại chứng tích có tác dụng gì? A Giúp hiểu lịch sử B Giúp hiểu nguồn gốc q trình phát triển xã hội lồi người C Giúp hiểu dựng lại lịch sử D Giúp nhìn nhận lịch sử Câu 5: + Truyện “ Thánh Gíong” thuộc nguồn tư liệu nào? A.Truyền miệng B Chữ viết D Hiện vật D Không thuộc tư liệu Câu 6: Tại biết bia Tiến sĩ? A Nhờ có tên tiến sĩ B Nhờ tài liệu lịch sử để lại C Nhờ nghiên cứu khoa học D Nhờ chữ khắc bia có tên tiến sĩ + Phần tự luận Câu 7: Em hiểu câu nói: “Lịch sử thầy dạy sống?” 4 Hoạt động 4: Vận dụng a Mục tiêu: Rút vai trò trò quan trọng việc học lịch sử, để có được phương pháp tiếp cận, để học lịch sử có hiệu b Nội dung: học sinh nhớ, hiểu trả lời câu hỏi nội dung học sau hình thành kiến thức c Sản phẩm: học trình bày người cần phải biết tổ tiên, ông bà ai, thuộc dân tộc nào, người làm để ngày hơm Hiểu phải biết quý trọng, biết ơn người làm nên sống ngày hôm nay, từ cố gắng phải học tập, lao động góp phần làm cho sống tươi đẹp d Tổ chức thực hiện: - GV đọc yêu cầu câu hỏi: Tại phải học lịch sử? HS: trả lời, nhận xét GV bổ sung - GV giao nhiệm vụ cho HS: + Sưu tầm trình bày lại kiện lịch sử + Em dự định học tập nghiên cứu môn Lịch sử nào? + Chuẩn bị - Học cũ, đọc soạn : Cách tính thời gian lịch sử + Thế âm lịch, dương lịch? https://hoatieu.vn/ 024 2242 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512, Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512

Hình ảnh liên quan

Giáo viên cho xem hình ảnh công cụ lao động thời xưa với cộng cụ lao động ngày nay yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:  - Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512

i.

áo viên cho xem hình ảnh công cụ lao động thời xưa với cộng cụ lao động ngày nay yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc vào bảng phụ. - Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512

c.

2: HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc vào bảng phụ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1: Truyền thuyết bánh chưng bánh giày - Mẫu kế hoạch bài dạy môn Lịch sử THCS theo công văn 5512

Hình 1.

Truyền thuyết bánh chưng bánh giày Xem tại trang 5 của tài liệu.