0

Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

10 30 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:39

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết phân tích hiện trạng chất lượng lao động tại Việt Nam, qua đó chỉ ra những hạn chế về chất lượng lao động, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0. ... hậu xa so với nước khu vực ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Nhằm tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tiếp cận thành tựu sản... tế Kỷ luật lao động người Việt Nam nói chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt trình sản xuất công nghiệp Một phận lớn người lao động chưa tập huấn kỷ luật lao động công nghiệp 3.2 Cơ cấu lao động có việc... Lao động chủ yếu lao động nông nghiệp, nông thôn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển: Nguồn cung lao động Việt Nam ln xảy tình trạng thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao Tỷ lệ lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Số lượng và phân bố lực lượng lao động, năm 2018 - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bảng 1..

Số lượng và phân bố lực lượng lao động, năm 2018 Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.2. Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

3.2..

Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn và giới tính, năm 2018 (Đơn vị: %) - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bảng 2..

Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn và giới tính, năm 2018 (Đơn vị: %) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo, năm 2018 (Đơn vị: %) - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bảng 3..

Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo, năm 2018 (Đơn vị: %) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan