0

Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

10 11 0
  • Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:39

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết phân tích hiện trạng chất lượng lao động tại Việt Nam, qua đó chỉ ra những hạn chế về chất lượng lao động, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0. NGÀNH KINH TẾ Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 Orientations for improving Vietnamese labor quality to meet the requirements of the industrial revolution 4.0 Vũ Thị Lý, Nguyễn Thị Quỳnh Email: lyvu1985@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 10/4/2020 Ngày nhận sửa sau phản biện: 25/8/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/9/2020 Tóm tắt Cách mạng cơng nghiệp 4.0 địi hỏi sản xuất thơng minh, đó, tương tác người lao động với máy móc xác định Những đặc điểm địi hỏi sáng tạo người lao động có chun mơn kỹ làm việc Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, quản lý nguồn nhân lực phải đối mặt với thách thức kiến thức kỹ liên quan đến công nghệ quy trình Nội dung chủ yếu báo tập trung phân tích trạng chất lượng lao động Việt Nam, qua hạn chế chất lượng lao động, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 Từ khóa: Chất lượng lao động; cách mạng cơng nghiệp; nâng cao chất lượng; chất lượng nguồn nhân lực; lao động Việt Nam Abstracts The Industrial Revolution 4.0 requires intelligent production, in which, workers’ interaction with machines is determined These characteristics require the creativity of workers who also have professional skills and skills In the context of Industry 4.0, human resource management faces new challenges of knowledge and skills related to new technologies and processes The main content of the paper focuses on analyzing the current quality of labor in Vietnam, thereby pointing out labor quality limitations, and proposes some solutions to improve the quality of labor to meet the requirements of the industrial revolution 4.0 Keywords: Labor quality; industrial revolution; improving the quality and quality of human resources and Vietnamese labor ĐẶT VẤN ĐỀ Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 tạo thay đổi lớn cung - cầu lao động Các nhà kinh tế khoa học quốc tế cảnh báo, cách mạng này, thị trường lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng cung cầu lao động cấu lao động Trong số lĩnh vực, với xuất robot, số lượng nhân viên cần thiết 1/10 so với Như vậy, 9/10 lao động lại phải chuyển nghề thất nghiệp Bởi vậy, phát triển cách mạng đòi hỏi cấp bách nguồn nhân lực mới, tầm vĩ mô cấp quốc gia tổ Người phản biện: PGS TS Lưu Ngọc Trịnh TS Nguyễn Minh Tuấn chức, doanh nghiệp Sự thay đổi lao động xảy toàn diện xã hội, kinh tế vĩ mô tổ chức xã hội, doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt lĩnh vực có liên quan đến cơng nghệ thơng tin hay chịu ảnh hưởng nhiều từ tảng công nghệ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 coi điểm nhấn kỷ nguyên số có tác động mạnh mẽ đến ngành nghề kinh tế quốc gia, có Việt Nam - quốc gia có nguồn cung lao động dồi ổn định với hàng triệu lao động Tác động CMCN 4.0 đến lao động việc làm rõ rệt, cụ thể: - Tác động đến số lượng, chất lượng việc làm thơng Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 93 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC qua thay sức lao động máy móc, robot, trí tuệ nhân tạo ứng dụng công nghệ thông tin số ngành, nghề diễn nhanh chóng thâm nhập nơi làm việc thị trường lao động Việt Nam Điều làm thay đổi chất việc làm, làm số công việc biến đồng thời tạo nhiều cơng việc Thậm chí, khơng phải cơng việc nặng nhọc mà cơng việc địi hỏi chun mơn cao, tự động hóa phần hoàn toàn Theo chuyên gia Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF), nghề có nguy việc làm cao gồm: công nhân nhà máy (44%); nhân viên thu ngân (40%); tài xế taxi (20%); nhân viên chăm sóc khách hàng (18%); phi cơng (16%) Trong đó, có loại việc làm khó thay robot Cũng theo WEF, công việc: bác sĩ, y tá (3%); luật sư (4%); nhà báo (5%); nhà nghiên cứu (6%); nông dân (11%), [1] Những cơng nghệ có tiềm giải phóng lao động Việt Nam khỏi cơng việc có giá trị gia tăng thấp, từ tạo điều kiện cho lao động tham gia vào cơng việc nhàm chán, có giá trị gia tăng cao Đồng nghĩa với việc làm tăng suất người lao động Nếu Việt Nam khơng có chuẩn bị tốt CMCN 4.0 dẫn đến việc làm số ngành, nghề thâm dụng lao động ILO dự báo, 10 năm tới, Việt Nam, 70% số việc làm có rủi ro cao (có xác suất bị thay 70%), 18% có rủi ro trung bình (có xác suất bị thay từ 30-70%) 12% có rủi ro thấp (có xác suất bị thay 30%) [5] Có rủi ro hiểu cơng việc bị thay hệ thống, máy móc tự động hóa Những ngành có rủi ro cao bao gồm: nơng, lâm thủy sản (với 83,3% số việc làm có rủi ro cao); công nghiệp chế biến, chế tạo (74,4% số việc làm có rủi ro cao); bán bn, bán lẻ (84,1% số việc làm có rủi cao) [5] Ngay cơng việc lĩnh vực nông nghiệp truyền thống Việt Nam với đặc điểm lao động thủ công có tính lặp lặp lại cao có nguy bị thay máy móc thiết bị tự động Những nghề có rủi ro cao là: trồng trọt (khoảng 13,7 triệu việc làm); chăn nuôi (gần 3,2 triệu việc làm); làm vườn (1,0 triệu việc làm); đánh bắt nuôi trồng thủy sản (0,84 triệu việc làm) [2],… Tuy nhiên, tự động hóa khơng phải mối đe dọa người tìm việc, họ có kỹ Hầu hết nhà tuyển dụng cho số hóa làm tăng khả tuyển dụng thời gian tới Chỉ có 10% dự đốn giảm số nhân lực tự động hóa Do đó, tự động hóa, hầu hết doanh nghiệp cần thêm người khơng - Tác động đến chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, kỹ lao động cần thiết CMCN 4.0 yêu cầu cứng kỹ kỹ thuật (mức trung bình cao) bao gồm kiến thức kỹ chuyên biệt thuộc kỹ thuật nhằm thực cơng việc cụ thể cần phải có kỹ làm việc mềm hay cốt lõi như: khả tư sáng tạo tính chủ động cơng việc, kỹ sử dụng máy tính, internet, khả ngoại ngữ, kỹ làm việc nhóm, kỹ an toàn tuân thủ kỷ luật lao động, kỹ giải vấn đề, kỹ quản lý thời gian, kỹ tập trung Ở Việt Nam, lực lượng lao động dồi chất lượng cung thấp cải thiện, nhiên trình diễn chậm chạp - Với tảng cơng nghệ số, tích hợp tất thơng tin cơng nghệ, quy trình, phương thức sản xuất, nhu cầu ngành, nghề, kỹ khả kết nối, chia sẻ toàn giới thông qua thiết bị công nghệ làm thay đổi cách thức kết nối cung cầu thị trường lao động Tình trạng người lao động chưa có kỹ cần thiết để đáp ứng yêu cầu việc làm hay sau này, có nhiều yếu tố khác làm hạn chế khả nâng cao kỹ thành cơng cơng việc [7] Ở Việt Nam, tình trạng thiếu trình độ, kỹ gia tăng xu hướng lớn bắt đầu có ảnh hưởng đến tranh việc làm Ngay lao động có kỹ phù hợp chưa tìm việc làm phù hợp với trình độ hay sở thích Ngun nhân chưa có điểm hay nơi để người lao động, doanh nghiệp kết nối với cách hiệu - Tác động lớn đến cơng tác phân tích, dự báo thơng tin thị trường lao động CMCN 4.0 tác động mạnh đến số lượng, chất lượng hay chất chất việc làm tương lai Và nay, lý thiếu thơng tin hội việc làm, thiếu thông tin chất lượng người lao động, thiếu thời gian mà hạn chế lựa chọn cơng việc, thiếu thu nhập nên khó chuyển sang công việc phù hợp hơn, hay loạt yếu tố khác dẫn đến cân đối cung cầu thị trường lao động Như vậy, làm để giải vấn đề trên, cơng tác phân tích, dự báo thơng tin thị trường lao động Tuy nhiên, công tác Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn u cầu người lao động đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0 - Người lao động phải chuyên gia, vững 94 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 NGÀNH KINH TẾ kiến thức chun mơn, có lực tư sáng tạo, đổi mới, có kĩ phân tích tổng hợp thơng tin, có khả làm việc độc lập, làm việc nhóm định dựa sở phân tích chứng liệu - Người lao động cần thay đổi thân, thay đổi tư đáp ứng nhu cầu cần cập nhật kiến thức với hàm lượng trí tuệ, hàm lượng cơng nghệ nhằm đáp ứng với thời đại - Cần kết hợp học tập công nghệ 4.0 với chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp qua giao lưu, kiểm tra chéo, tham quan doanh nghiệp nước - Cần chủ động nâng cao tính chuyên nghiệp, khả làm chủ hệ thống công nghệ đại Tăng khả ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ cao công việc THỰC TRẠNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN NAY Việt Nam nước có quy mơ dân số lớn, tháp dân số tương đối trẻ thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với nguồn nhân lực dồi từ trước đến Theo kết tổng điều tra dân số nhà năm 2019 tiến hành ngày 1/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 Thủ tướng phủ, dân số nước ta đạt 96,2 triệu người, nam chiếm 49,8%, nữ chiếm 50,2% Gia tăng dân số năm qua kéo theo gia tăng lực lượng lao động Nhìn chung, năm Việt Nam có khoảng gần triệu người bước vào độ tuổi lao động Đây lợi cạnh tranh quan trọng Việt Nam việc thu hút đầu tư nước ngồi góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thực trạng lực lượng lao động Việt Nam thể qua vấn đề sau: 3.1 Quy mô phân bố lực lượng lao động Lực lượng lao động trung bình nước năm 2018 55,3542 triệu người, tăng 530 nghìn người (0,96%) so với năm trước Lực lượng lao động bao gồm 54,25 triệu người có việc làm 1,1 triệu người thất nghiệp Nữ giới chiếm 47,8%, thấp nam giới (52,2%) (bảng 1) Tỉ lệ nữ lực lượng lao động thành thị nơng thơn chênh lệch khơng đáng kể, lại có khác biệt vùng Đồng sông Cửu Long mức thấp (44,1%) cao Đồng sơng Hồng (50,5%) Số liệu cho thấy, có ngược chiều mức độ tham gia vào lực lượng lao động hai giới hai vùng đồng lớn nước ta Sự phân bổ lao động chưa tạo điều kiện phát huy lợi đất đai, tạo việc làm cho người lao động tác động tích cực đến di chuyển lao động từ vùng nông thôn thành thị Bảng Số lượng phân bố lực lượng lao động, năm 2018 Lực lượng lao động (Nghìn người) Tổng số Nam Nữ % Nữ tính vùng Cả nước 55.354,2 100 100 100 47,8 Thành thị 18.071,8 32,6 32,6 32,7 47,9 Nông thôn 37.282,4 67,4 67,4 67,3 47,8 Trung du miền núi phía Bắc 7.684,4 13,9 13,4 14,4 49,5 Đồng sơng Hồng Trong đó: Hà Nội 12.095,5 3.851,0 21,9 7,0 20,7 6,8 23,1 7,2 50,5 49,2 Bắc Trung duyên hải Miền Trung 11.959,6 21,6 21,2 22,1 48,9 Tây Nguyên 3.596,0 6,5 6,5 6,5 47,8 Đông Nam Bộ Trong đó: Thành phố Hồ Chí Minh 9.351,6 4.469,0 16,9 8,1 17,5 8,5 16,2 7,6 46,0 45,2 Đồng sông Cửu Long 10.667,0 19,3 20,7 17,8 44,1 Nơi cư trú/vùng Tỷ trọng (%) Các vùng (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2018 [4]) Mặc dù có tăng lên đáng kể tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị năm gần đây, 67,4% lực lượng lao động nước ta tập trung khu vực nông thôn Phần lớn lao động xuất thân từ nông thôn, nông nghiệp, mang nặng tác phong sản xuất nông nghiệp tiểu nông, tùy tiện giấc hành vi Người lao động chưa trang bị kiến thức Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 95 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC kỹ làm việc theo nhóm, khơng có khả hợp tác gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm làm việc Lao động chủ yếu lao động nông nghiệp, nông thôn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển: Nguồn cung lao động Việt Nam ln xảy tình trạng thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao Tỷ lệ lao động đào tạo nghề thấp, kỹ năng, tay nghề, thể lực tác phong lao động cơng nghiệp cịn yếu nên khả cạnh tranh thấp Tình trạng thể lực lao động Việt Nam mức trung bình kém, chiều cao, cân nặng sức bền, dẻo dai, chưa đáp ứng cường độ làm việc yêu cầu sử dụng máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế Kỷ luật lao động người Việt Nam nói chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt q trình sản xuất cơng nghiệp Một phận lớn người lao động chưa tập huấn kỷ luật lao động công nghiệp 3.2 Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn Tỷ trọng lao động có việc làm chưa học chiếm 3,6% tổng số người có việc làm, nữ chiếm tỷ lệ cao nam (60,1%) Gần phần ba số lao động kinh tế tốt nghiệp trung học sở (29,4%) Bảng Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn giới tính, năm 2018 (Đơn vị: %) Tổng số Nam Nữ % Nữ tính trình độ học vấn Tổng số 100 100 100 47,8 Chưa học 3,6 2,7 4,5 60,1 Chưa tốt nghiệp tiểu học 9,9 9,2 10,7 51,4 Tốt nghiệp tiểu học 21,8 21,4 22,2 48,6 Tốt nghiệp THCS 29,4 28,9 30,0 48,7 Tốt nghiệp THPT 13,4 13,4 13,4 47,8 Có trình độ chun mơn kỹ thuật 21,9 24,3 19,3 42,0 Trình độ học vấn (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm, năm 2018 [4]) Số liệu cho thấy, trình độ học vấn thấp (từ chưa học chưa tốt nghiệp tiểu học) nữ chiếm tỷ trọng cao nam, nhiên trình độ cao nam lại chiếm tỉ lệ cao nữ Trình độ học vấn lao động Việt Nam chưa cao Số lượng lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật chiếm 21,9% Điều làm giảm lợi cạnh tranh lao động Việt Nam so với lao động nước khác khu vực Biểu đồ Phân phối lao động việc làm theo trình độ học vấn số nước khu vực ASEAN (Nguồn: Asean in transformation - the future of jobs at risk of automation [6]) 96 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 NGÀNH KINH TẾ Biểu đồ cho thấy, trình độ học vấn lao động Việt Nam mức thấp Số lượng người lao động tốt nghiệp trung học sở trở xuống chiếm đa số, khoảng 74%, số lượng người lao động có trình độ trung học phổ thơng chiếm khoảng 18%, cịn lại sau trung học đại học So sánh với số nước khu vực, lao động có trình độ cao Việt Nam cao Campuchia, thấp so với Thái Lan, Indonesia đặc biệt thấp nhiều so với Philippines Theo Ngân hàng Thế giới, kỹ công nhân đào tạo trường không phù hợp với kỹ mà doanh nghiệp cần lớn, gần 65% chủ doanh nghiệp FDI cho kỹ mà trường dạy nghề Trung học chuyên nghiệp đào tạo không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Tỷ lệ doanh nghiệp nước thấp hơn, khoảng 35% Như vậy, để nâng cao suất lao động cần phải giảm khác biệt kỹ đào tạo kỹ mà doanh nghiệp cần Có thể thấy, CMCN 4.0 với mở rộng ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin, điều khiển, tự động hóa lao động Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, người lao động phải đối mặt với nguy việc làm q trình tự động hóa robot thay người toàn kinh tế Do đó, vấn đề đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp đặc biệt bối cảnh CMCN 4.0 cần thiết quan trọng hết 3.3 Trình độ chun mơn kỹ thuật kỹ lao động 3.3.1 Trình độ chuyên môn kỹ thuật Mặc dù, chất lượng lao động Việt Nam cải thiện liên tục năm gần nhìn chung tỉ trọng lực lượng lao động qua đào tạo nước ta thấp Trong tổng số lực lượng lao động gồm 55,35 triệu người từ 15 tuổi trở lên nước, có khoảng 12,2 triệu người đào tạo, chiếm 22,0% tổng lực lượng lao động [3] Hiện nước có 43,1 triệu người (chiếm 78% lực lượng lao động) chưa đào tạo để đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật định Như vậy, nguồn nhân lực nước ta trẻ dồi trình độ tay nghề chun mơn kỹ thuật cịn thấp Bảng Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo, năm 2018 (Đơn vị: %) 22,0 24,4 19,5 37,9 14,4 Dạy nghề 5,5 9,0 1,7 7,8 4,3 Trung cấp 3,8 3,5 4,1 5,4 3,0 Cao đẳng 3,2 2,5 3,9 4,7 2,4 Đại học trở lên 9,7 9,5 9,9 20,0 4,6 Trung du miền núi phía Bắc 18,3 4,7 Đồng sơng Hồng Trong đó: Hà Nội 30,7 46,8 8,5 9,5 Bắc Trung duyên hải Miền Trung Tây Ngun Đơng Nam Bộ Trong đó: Thành phố Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long 21,2 14,2 27,9 36,9 13,3 5,1 3,2 6,6 6,8 2,7 4,3 4,4 5,9 4,0 3,2 3,7 4,4 2,7 2,9 4,0 5,3 3,3 2,2 4,0 5,2 1,7 6,5 13,7 26,1 8,8 5,7 13,6 20,5 6,2 Nơi cư trú/vùng Tổng số Cả nước Nam Nữ Thành thị Nông thôn Các vùng (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2018 [4]) So sánh số liệu theo vùng kinh tế - xã hội tỷ lệ lao động qua đào tạo cao vùng Đồng sông Hồng (30,7%) thấp vùng Đồng sông Cửu Long (13,3%) Tỷ trọng lực lượng lao động có trình độ đại học trở lên khác đáng kể vùng Nơi có tỷ trọng cao Đồng sông Hồng (13,7%) thấp Tây Nguyên (5,7%) Tỷ lệ lao động qua đào tạo nam cao nữ khu vực thành thị nông thôn cho thấy xu hướng Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới, chất lượng lao động Việt Nam đạt mức 3,79 điểm (trong thang điểm 10) xếp hạng thứ 11 số 12 quốc gia khảo sát châu Á Như vậy, lao động nước ta yếu chất lượng, thiếu động sáng tạo, tác phong cơng nghiệp Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 97 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Biểu đồ Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo theo thành thị/nông thơn giới tính (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2018 [4]) Trong đó, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh (Falmi), nhu cầu lao động doanh nghiệp phát triển theo hướng cần nhân lực có trình độ cao, nhân lực qua đào tạo chiếm đến 82,92% Trong đó, nhu cầu nhân lực có trình độ đại học trở lên chiếm 12,46%; cao đẳng chiếm 17,04%; trung cấp chiếm 26,04%; sơ cấp nghề - công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 27,38% Để thích ứng, tồn phát triển bối cảnh CMCN 4.0, doanh nghiệp ngày có xu hướng tiếp cận với công nghệ sản xuất đại nhằm tăng suất, giảm chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm thị trường Mục đích cuối để tăng cường khả cạnh tranh đặc biệt không bị tụt hậu công nghệ Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn - kỹ thuật cao để vận hành dây chuyền tham gia vào khâu sản xuất đòi hỏi kỹ phức tạp Tuy nhiên, nay, phần lớn lao động Việt Nam có trình độ chun mơn - kỹ thuật thấp, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Không hạn chế quy mô mà chất lượng lao động qua đào tạo không đảm bảo, nhiều lao động dù đào tạo bị đánh giá có trình độ chun mơn kỹ thấp đáp ứng đáp ứng mức thấp u cầu cơng việc Bên cạnh đó, nhân lực nước ta yếu chất lượng, thiếu động sáng tạo, tác phong lao động công nghiệp Với trình độ tay nghề chun mơn lao động Việt Nam phải đối mặt với canh tranh mạnh mẽ từ lao động quốc gia khác tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN 3.3.2 Kỹ người lao động Theo báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam chí nước có tỷ trọng lao động kỹ thấp cao khu vực: 41% lao động Việt Nam có kỹ thấp, tỷ lệ Lào 1% Singapore 8% Theo báo cáo trên, nhóm nước Việt Nam, Lào, Campuchia Myanmar có lực lượng lao động có kỹ ASEAN Báo cáo khuyến nghị, nước cần có hệ thống dạy nghề kỹ thuật quán để phục vụ cho phát triển công nghiệp, lao động bậc thấp bậc cao quốc gia thiếu yếu nhiều kỹ Biểu đồ Phân phối lao động theo kỹ (theo tỷ lệ phần trăm) số nước khu vực ASEAN (Nguồn: Asean in transformation - the future of jobs at risk of automation [6]) 98 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 NGÀNH KINH TẾ Biểu đồ cho thấy, kỹ người lao động Việt Nam phổ biến mức thấp, chiếm khoảng 41%, kỹ cao chiếm 10% So sánh với số nước ASEAN, thấy rằng, tỷ lệ người lao động Việt Nam có kỹ trình độ thấp cao nhất, kỹ trình độ cao lại thấp, đứng sau Indonesia Kết khảo sát Ngân hàng Thế giới nghiên cứu mức độ đáp ứng kỹ sinh viên tốt nghiệp đại học so với yêu cầu nhà tuyển dụng quốc gia Đơng Á, có Việt Nam cho thấy, thái độ làm việc đánh giá mức thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động Việt Nam Các kỹ tư sáng tạo, kỹ công nghệ thông tin, kỹ lãnh đạo, kỹ giải vấn đề thiếu hụt lớn Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 2018 cho thấy, người lao động khơng có kỹ phù hợp, thiếu kỹ khan người lao động số ngành nghề - thiếu hụt người lao động có tay nghề Khảo sát ILSSA - Manpower cho thấy, ý thức chất lượng giờ/đáng tin cậy kỹ thiếu hụt lớn nhất, với khoảng 30% nhóm lao động trực tiếp quản lý phân xưởng Những kỹ thiếu hụt khả thích nghi với thay đổi, khả làm việc nhóm, khả nhận biết tiếp thu ứng dụng công nghệ mới, kỹ máy tính Điều phản ánh thực tế chất lượng đào tạo nước ta thấp, lao động Việt Nam làm việc vị trí địi hỏi trình độ đào tạo cao chí thấp so với kỹ có - thừa thiếu hụt kỹ 3.4 Năng suất lao động Theo Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam, suất lao động Việt Nam thấp nhiều nước khu vực ngang với Lào nhỉnh Campuchia Đào tạo nhân lực Việt Nam lại chưa gắn với nhu cầu thị trường số lượng, cấu chất lượng Thực tế cho thấy, nhiều học sinh, sinh viên trường không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Nguyên nhân dẫn đến suất lao động Việt Nam thấp nước khu vực giới là: Thứ nhất, thể chế thiếu đồng bộ, đặc biệt thị trường lao động, thị trường công nghệ, thị trường bất động sản Hệ thống pháp luật, sách cho việc phát triển loại thị trường chưa hoàn chỉnh, chất lượng chưa cao chưa theo kịp phát triển thị trường; Thứ hai là, quy mô kinh tế Việt Nam nhỏ với xuất phát điểm thấp, quy mơ kinh tế nhỏ; Thứ ba là, q trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực cịn chậm, ngành cơng nghiệp, dịch vụ, ngành dịch vụ mang tính chất động lực hay huyết mạch kinh tế tài chính, ngân hàng, du lịch Việt Nam chiếm tỷ trọng thấp; Thứ tư, máy móc, thiết bị quy trình cơng nghệ cịn lạc hậu; Thứ năm, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế; Thứ sáu là, trình độ tổ chức, quản lý hiệu sử dụng nguồn lực bất cập Theo Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2014 - 2018, suất lao động Việt Nam có xu hướng tăng hầu hết ngành kinh tế, bình quân tăng 4%/năm tăng mạnh từ năm 2016 trở Điều cho thấy xu hướng phục hồi tăng trưởng nhanh kinh tế cải tiến suất lao động Đến năm 2018, suất lao động Việt Nam tính theo giá hành ước đạt khoảng 102,4 triệu đồng lao động Biểu đồ Năng suất lao động Việt Nam phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2014 - 2018 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2018 [4]) Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 99 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Biểu đồ cho thấy, khu vực kinh tế cơng nghiệp khu vực có suất lao động cao nhất, đó, nơng - lâm - thủy sản khu vực có suất thấp Năng suất lao động khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản 1/3 suất lao động khu vực công nghiệp 1/2 suất khu vực dịch vụ Năng suất lao động thấp khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản nguyên nhân ảnh hưởng tới suất lao động xã hội, phần lớn lao động Việt Nam làm việc khu vực Năm 2019, NSLĐ Việt Nam đạt 110,4 triệu đồng/lao động (tương đương 4,791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018) Theo sức mua tương đương (PPP) 2011, NSLĐ Việt Nam năm 2019 đạt 11.757 USD, tăng 1.766 USD; tăng 6,2% so với năm 2018, năm có mức tăng NSLĐ cao giai đoạn 2016-2019 Năng suất lao động đo lường theo nhiều cách Sau bảng xác định suất lao động tính theo GDP với giá không đổi lao động số quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 Biểu đồ So sánh suất lao động Việt Nam với số nước khu vực (Nguồn: APO Productivity Database 2019 [8]) Biểu đồ cho thấy, suất lao động Việt Nam thấp so với quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương Trước đây, suất lao động Việt Nam cao Myamar Campuchia, thời điểm này, suất lao động Myamar vượt Việt Nam Bên cạnh đó, Lào quốc gia phát triển sau Việt Nam suất lao động Lào năm gần tăng cao Việt Nam kết Lào thu hẹp dần khoảng cách nhanh chóng bắt kịp suất lao động nước ta, vào năm 2017, suất lao động Việt Nam tụt hậu so với Lào Vì vậy, thời gian tới, Việt Nam cần phải tìm giải pháp để nâng cao suất lao động nhằm tránh tình trạng tụt hậu xa so với nước khu vực ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Nhằm tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tiếp cận thành tựu sản xuất mới, để tham gia hiệu vào chuỗi giá trị tồn cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa thích ứng với thay đổi mà CMCN 4.0 đem tới, cần có giải pháp sau: Thứ nhất, Nhà nước, cần hoàn thiện chế sách phát triển đội ngũ nhà giáo đổi cấu hệ thống giáo dục - đào tạo sở khung trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ nghề nghiệp, tiêu chuẩn kỹ mềm phù hợp với bối cảnh đất nước xu nước khu vực giới Xây dựng nội dung, chương trình phương pháp giáo dục đào tạo theo định hướng phù hợp chuẩn quốc tế đặc thù Việt Nam; trọng môn học liên quan đến ứng dụng thực tế rèn luyện trình độ ngoại ngữ kỹ cần thiết cho người học Xây dựng tiêu chí chất lượng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lực nghề nghiệp hội nhập quốc tế rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng, đại học đảm bảo đáp ứng u cầu nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa bối cảnh tồn cầu hố Đồng thời, tăng cường hoạt động hợp tác song phương đa phương lĩnh vực giáo dục - đào tạo như: Nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý; Quản trị nhà trường; Tạo điều kiện thuận lợi môi trường pháp lý xã hội 100 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 NGÀNH KINH TẾ để nhà đầu tư nước mở sở giáo dục chất lượng cao Việt Nam Thứ hai, nước ta nay, muốn ứng dụng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải nâng cao chất lượng lao động bắt đầu từ khâu đào tạo nghề, điều chỉnh đào tạo nhân lực theo xu hướng nghề nghiệp CMCN 4.0 tạo thay đổi lớn lĩnh vực ngành nghề, đòi hỏi lao động kỹ thuật chất lượng cao phù hợp với thay đổi cơng nghệ Vì vậy, ngành học liên quan đến sử dụng khoa học công nghệ nên trọng nhiều để đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm khơng nước mà cịn ngồi nước Cần quan tâm đến việc phát triển ngành tự động hóa, đồng thời đầu tư cho nhóm nghiên cứu sâu lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ thông tin, lượng vật liệu mới, công nghệ sinh học, Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sở giáo dục nghề nghiệp gắn nghiên cứu với hoạt động chuyển giao sở Chú trọng nghiên cứu mô phỏng, nghiên cứu tương tác người máy Thứ ba, doanh nghiệp đào tạo - dần trở thành “chìa khóa” cho nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động, nhà trường cần phối hợp với doanh nghiệp xây dựng xác định nội dung, mục tiêu đào tạo, chuẩn kỹ cần đạt, tiến độ luân chuyển qua vị trí đào tạo,… tổ chức học tập, rèn luyện kỹ cho người học vị trí làm việc kết thúc khóa học Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp linh hoạt mang lại hiệu cho nhiều phía: Sinh viên rèn luyện, ứng dụng việc học với phát triển kỹ vị trí việc làm Doanh nghiệp có hội thử thách tuyển dụng, đào tạo huấn luyện tạo nguồn nhân lực chất lượng bền vững cho doanh nghiệp Nhà trường tăng hiệu đào tạo, giáo viên tiếp cận, cập nhật với công nghệ mới,… Bên cạnh đó, xây dựng mối liên kết nhà trường doanh nghiệp, mặt để tạo cầu nối cho sinh viên có mơi trường thực hành thực tế, đảm bảo kỹ nhà trường đào tạo phù hợp với kỹ mà doanh nghiệp cần; mặt khác, để kết nối trực tiếp người lao động người sử dụng lao động giúp giảm chi phí tìm việc chi phí tuyển dụng Thứ tư, thân người lao động cần phải xác định CMCN 4.0 xu tất yếu, diễn khơng ngăn cản Người lao động khơng có quyền lựa chọn mà bắt buộc phải thích nghi cách chủ động học tập, rèn luyện, trước đón đầu kỹ cần thiết cho kinh tế thông minh công nghiệp hóa khơng bị đào thải khỏi thị trường lao động Mỗi cá nhân người lao động phải nỗ lực học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ nghề nghiệp, trang bị kỹ mềm như: khả tư duy, xử lý tình thực tế, kỹ giao tiếp, nghiên cứu tài liệu nước ngồi, sử dụng cơng nghệ thơng tin, sáng tạo, thích nghi, nắm bắt xu phát triển xã hội,… coi trọng đến vấn đề ngoại ngữ, tin học, lĩnh trị, đạo đức nghề nghiệp, lực lãnh đạo, quản lý Ngoài ra, người lao động cần có lực tư sáng tạo, đổi mới, có kĩ phân tích tổng hợp thơng tin, có khả làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động nâng cao tính chuyên nghiệp, khả làm chủ hệ thống công nghệ đại, áp dụng công nghệ cao công việc,… để đáp ứng yêu cầu ngày cao kinh tế KẾT LUẬN Cuộc CMCN 4.0 phát triển mạnh mẽ giới ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam Đây hội lớn q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nhiên, việc thiếu hụt lao động chất lượng cao vấn đề thách thức đặt Việt Nam đón bắt hội Cách mạng Kết nghiên cứu cho thấy, có nhiều chuyển biến tích cực song chất lượng lao động Việt Nam chưa cao, kỹ suất lao động thấp so với nước khu vực giới, chưa đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 Trên sở đó, giải pháp đặt thời gian tới cần quan tâm đến việc phát triển ngành tự động hóa, đồng thời đầu tư cho nhóm nghiên cứu sâu lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ thông tin, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sở giáo dục nghề nghiệp Đồng thời xây dựng mối liên kết nhà trường doanh nghiệp, mặt để tạo cầu nối cho sinh viên có mơi trường thực hành thực tế, đảm bảo kỹ nhà trường đào tạo phù hợp với kỹ mà doanh nghiệp cần Mỗi cá nhân người lao động phải nỗ lực học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ nghề nghiệp, trang bị kỹ để đáp ứng yêu cầu mà CMCN 4.0 đặt Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 101 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] Nguyễn Mạnh Thắng (2018), Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động đến lao động việc làm, tổng thông tin điện tử Cơng đồn Việt Nam Ban Tun giáo Trung ương (2011), Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật Thủ tướng Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển Giáo dục 2011- 2020, ban hành theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012; [4] Tổng cục Thống kê (2018), Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2018 [5] Tổ chức Lao động Quốc tế Liên hợp quốc (ILO), Các nghiên cứu khác [6] ILO, (2017), Asean in transformation: The future of jobs at risk of automation - ILO.1.2 Background statistics, 10 - 11 [7] Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2016), Tổng luận “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, [8] APO Productivity Database 2019, 5.1 Per Worker Labor Productivity, 44 [9] Các website:gso.gov.vn, molisa.gov.vn, chinhphu.vn, laodongxahoi.net… THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Vũ Thị Lý - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2007: Tốt nghiệp ngành Kế toán, Trường Đại học Thương mại + Năm 2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Kế toán doanh nghiệp, kế tốn hành nghiệp, quản trị kinh doanh, bảo hiểm, thuế - Email: lyvu1985@gmail.com - Điện thoại: 0976365265 Nguyễn Thị Quỳnh - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2008: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân + Năm 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Thương mại - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Kế toán doanh nghiệp, kế tốn hành nghiệp, quản trị kinh doanh, bảo hiểm, thuế - Email: quynhnguyen.neu@gmail.com - Điện thoại: 0977567238 102 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (70) 2020 ... hậu xa so với nước khu vực ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Nhằm tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tiếp cận thành tựu sản... tế Kỷ luật lao động người Việt Nam nói chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt trình sản xuất công nghiệp Một phận lớn người lao động chưa tập huấn kỷ luật lao động công nghiệp 3.2 Cơ cấu lao động có việc... Lao động chủ yếu lao động nông nghiệp, nông thôn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển: Nguồn cung lao động Việt Nam ln xảy tình trạng thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao Tỷ lệ lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Số lượng và phân bố lực lượng lao động, năm 2018 - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bảng 1..

Số lượng và phân bố lực lượng lao động, năm 2018 Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.2. Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

3.2..

Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn và giới tính, năm 2018 (Đơn vị: %) - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bảng 2..

Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ học vấn và giới tính, năm 2018 (Đơn vị: %) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo, năm 2018 (Đơn vị: %) - Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bảng 3..

Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo, năm 2018 (Đơn vị: %) Xem tại trang 5 của tài liệu.