0

Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

47 680 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 11:01

Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuNền kinh tế việt nam đang từng bớc phát triển trớc sự đổi mới của đất n-ớc, nó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có những cơ hội phát triển. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp doanh nghiệp phát huy hết nội lực của mình để có thể đa doanh nghiệp ngày càng đi lên.Trong nền kinh tế thị trờng công tác tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp vì chỉ khi tiêu thụ đợc sản phẩm thì các hoạt động khác của doanh nghiệp mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện đợc các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị tròng. Trong tình hình kinh doanh hiện nay các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh với nhau để có thể chiến thắng và chiếm lĩnh đợc thị trờng. Do vậy muốn chiến thắng và chiếm lĩnh đợc thị trờng doanh nghiệp chỉ có cách là mở rộng và phát triển thị trờng nhằm tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm trên thị trờng qua đó khẳng định đợc vị trí sản phẩm của doanh nghiệp trên trị trờng. Mở rộng trị trờng một mặt tạo cho doanh nghiệp có vị trí ngày càng ổn định đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả tốt mặt khác có thể giúp cho doanh nghiệp tận dụng đợc u thế và quyền lực của mình, hạn chế rủi ro nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Trong thời gian thc tập tại công ty Rợu - NGK Thăng Long tôi đã tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thực tế trong những năm qua công ty đã tập trung rất nhiều vào công tác thị trờng coi thị trờng là động lực của sản xuất kinh doanh, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng về hàng hoá, có những ứng xử phù hợp với thay đổi của thị trờng đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng nên đã đa công ty từ chỗ làm ăn thua lỗ lúng túng bị động, sản xuất ứ đọng không tiêu thụ đợc đến chỗ làm ăn có lãi đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nớc và nâng cao đời sống của ngời lao động. Tuy nhiên những thành tích đó vẫn cha thể đảm bảo cho sự thành công trong tơng lai. Vì vậy công tác mở rộng và phát triển thị trờng để tiêu thụ sản phẩm luôn luôn phải đợc coi trọng. Làm tốt công tác mở rộng và phát triển thị trờng sẽ giúp công ty dành đợc u thế hơn các đối thủ cạnh tranh và tăng thị phần của mình. Vì vậy mà trong thời gian thực tập tôi đã chọn đề tài nghiên cứu:Những biện pháp cơ bản để mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu -NGK Thăng Long.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chuyên đề gồm 3 phần :Phần thứ nhất: Mở rộng thị trờng là một trong những nhân tố cơ bản nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Phần thứ hai: Phân tích thực trạng mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu - NGK Thăng Long Phần thứ ba: Những biện pháp cơ bản nhằm mở rộng và phát triển thị tr-ờng của công ty Rợu - NGK Thăng Long 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần thứ nhấtMở rộng thị trờng là một trong những nhân tố cơ bản nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tếI. Thị trờng và vai trò của thị trờng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 1. Khái niệm thị trờng: Có rất nhiều khái niệm khác nhau về thị trờng 1.1. Về mặt truyền thống đa ra 4 khái niệm - Thị trờng là nơi hoặc địa điểm diễn ra hoạt động mua bán hoặc trao đổi dịch vụ. - Thị trờng là một khâu lu thông thuộc về quá trình tái sản xuất. - Thị trờng là một quá trình mà ở đó ngời mua và ngời bán tác động qua lại lẫn nhau nhằm xác định chất lợng của hàng hoá, giá cả của hàng hoá. -Thị trờng là tổng thể các quan hệ kinh tế trong lĩnh vực trao đổi và thông qua đó lao động kết tinh trong hàng hoá đợc xã hội thừa nhận.1.2. Khác với khái niệm truyền thống:- Nói đến thị trờng chỉ đề cập đến ngời mua, không đề cập đến ngời bán. - Những ngời đang mua hàng của doanh nghiệp và những ngời sẽ mua hàng của doanh nghiệp. Chỉ đề cập đến ngời mua là khâu cuối cùng từ đó doanh nghiệp tìm mọi cách mà có thể phù hợp với lợi ích ngời tiêu dùng. Nói đến ngời mua sản phẩm của doanh nghiệp tức là nói đến mục đích của sản xuất và nói đến ngời tiêu dùng tức là nói đến lý do tồn tại của doanh nghiệp. 1.3. Theo quan điểm Marketing:Thị trờng là tập hợp những ngời mua hàng hiện có và sẽ có. 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.4. Theo Mác :Thị trờng là lĩnh vực của sự trao đổi hàng hoá, hành vi cơ bản của thị tr-ờng là hành vi mua bán. Bởi vậy trên thị trờng có hai chủ thể tham gia là ngời bán và ngời mua. Ngời bán đại diện cho yếu tố cung còn ngời mua đại diện cho yếu tố cầu trên thị trờng. - Cung: Là số lợng của cải hoặc dịch vụ mà ngời bán đã sẵn sàng nhợng lại với một giá nào đấy.- Cầu : Là số lợng của cải hoặc dịch vụ mà ngời mua sẵn sàng chấp nhận với một giá nào đó. Cung cầu sễ gặp nhau tại điểm cân bằng 1.5. Theo quan điểm kinh doanh:Thị trờng là một tập hợp nhu cầu về một loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể, là nơi diễn ra hành vi mua bằng tiền. Nói cách khác thị trờng là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu của một sản phẩm các doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm của họ cho ngời tiêu dùng nhằm thoả mãn nhu cầu.Nghiên cứu ngời tiêu dùng và những tiến triển theo thói quen của họ trong tiêu dùng. Đó là những sự cần thiết sống còn mà cac doanh nghiệp phải thích nghi nhanh chóng.Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc một phần vào chất lợng nghiên cứu tiến hành trớc khi hành động. Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến thị trờng là cần thiết đối với tất cả mọi doanh nghiệp cho dù quy mô, bản chất hoạt động của chúng nh thế nào. Doanh nghiệp luôn luôn phải tìm cách lôi kéo khách hàng đến với sản phẩm của mình, biết ai là đối thủ và bớc đi của họ nh thế nào là những điều kiện cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp.2. Vai trò chức năng của thị trờng:2.1. Vai trò: - Là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.- Là nơi hình thành và xử lý các mối quan hệ.4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Vừa là môi trờng kinh doanh vừa là tấm gơng để doanh nghiệp nhận biết nhu cầu xã hội và hiệu quả kinh doanh.- Là nơi mà doanh nghiệp có thể kiểm nghiệm các chi phí (chi phí sản xuất, chi phí lu thông).- Vừa là đối tợng vừa là căn cứ của kế hoạch hoá.- Là công cụ điều tiết vĩ nền kinh tế của Nhà nớc.2.2. Chức năng:- Chức năng thừa nhận:Việc tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trờng, thị trờng thừa nhận chính là sự chấp nhận của ngời mua đối với hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp. Thị truờng thừa nhận hành vi buôn bán trao đổi hàng hoá, dịch vụ.- Chức năng thực hiện: Hành vi mua bán là hành vi cơ bản bao trùm thị trờng hoạt động này là cơ sở quan trọng có tính chất quyết định tới việc thực hiện các quan hệ và hoạt động khác. Thị trờng thực hiện hành vi trao đổi hàng hoá, thực hiện tổng cung-cầu thực hiện cân bằng cung-cầu từng loại hàng hoá, thực hiện giá trị thông qua giá cả, bởi chức năng này mà doanh nghiệp thu hồi đợc hao phí lao động bỏ vào sản xuất.- Chức năng điều tiết kích thích:Trên thị trờng có sự hoạt động của các quy luật kinh tế của sản xuất và trao đổi hàng hoá vì vậy thị trờng có chức năng này thông qua cạnh tranh trong và giữa các ngành. Thị truờng điều tiết việc di chuyển sản phẩm từ các ngành có ít lợi sang các ngành có lợi, thông qua cạnh tranh trong nội bộ ngành thị trờng sẽ khuyến kích doanh nghiệp tận dụng các lợi thế và thời cơ kinh doanh đồng thời nó cũng khuyến kích các doanh nghiệp không có lợi thế vơn lên thoát khỏi phá sản. Thị truờng kích thích việc tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí lu thông, hớng ngời tiêu dùng trong việc mua hàng hoá và dịch vụ.3. Khái niệm, nội dung, vai trò và nguyên tắc của việc mở rộng phát triển thị trờng3.1. Khái niệm mở rộng thị trờng:5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Theo nghĩa trực tiếp thì mở rộng thị trờng là một quá trình tăng khối l-ợng sản phẩm hàng hoá bán ra và tăng số lợng khách hàng của doanh nghiệp bằng cách lôi kéo những ngời không tiêu dùng tơng đối trở thành khách hàng của doanh nghiệp và lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh.3.2. Vai trò của việc mở rộng thị trờng:Các doanh nghiệp hiện nay dồn hết mọi nỗ lực của mình vào việc mở rộng thị trờng vì có làm nh thế doanh nghiệp mới có thể lôi kéo khách hàng tiềm năng, khách hàng không tiêu dùng tơng đối và khách hàng của đối thủ cạnh tranh bằng các chính sách giá, chính sách chất lợng. Việc mở rộng thị tr-ờng giúp cho doanh nghiệp bán đợc nhiều hàng hơn và thu đợc nhiều lợi nhuận hơn. Vì vậy việc mở rộng và phát triển thị trờng là nhân tố quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp.- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, sản phẩm ngày càng tiêu thụ đợc nhiều. - Tạo lợi nhuận và doanh thu cho doanh nghiệp ngày càng cao.- Tăng sức cạnh tranh trên thị trờng.- Tạo cho việc sản xuất kinh doanh liên tục tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.3.3. Nội dung của việc mở rộng thị trờng:- Nâng cao sản lợng tiêu thụ sản phẩm truyền thống đối với khách hàng truyền thống. Khách hàng đã quen với sản phẩm nên việc mở rộng tiêu thụ làm thế nào để củng cố lòng tin kích thích nhu cầu bằng các chính sách giá cả, khen thởng, bán chịu, bán trả chậm, trả góp .- Tìm kiếm thêm khách hàng mới - Đa hàng mới vào thị trờng truyền thống. Khi đa sản phẩm nào vào thị trờng doanh nghiệp cần xác định đúng thời điểm, số lợng là bao nhiêu là hợp lý. Việc làm đó có làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty hay không, sản phẩm của doanh nghiệp là sản phẩm thay thế hay bổ sung. - Thâm nhập thị trờng mới :Thâm nhập thị trờng mới, thị trờng có các đối thủ cạnh tranh mạnh là việc làm hết sức khó khăn song cũng hết sức cần thiết nó đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu t thích đáng để nghiên cứu thị trờng. Thu thập thông tin tổng hợp, phân tích 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368và ra quyết định để đánh giá đợc khả năng năng thâm nhập thị trờng. Trớc khi ra quyết định công ty phải giải đáp những vấn đề sau: + Thị trờng muốn xâm nhập có thuận lợi và khó khăn gì +Đối thủ cạnh tranh là ai, điểm mạnh và điểm yếu của họ + Đâu là thị trờng mà sản phẩm của doanh nghiệp có thể phát huy đợc lợi thế hoặc lĩnh vực nào phù hợp nhất đối với hoạt động của doanh nghiệp +Khả năng tiêu thụ là bao nhiêu +Cần có những cải tiến gì về sản phẩm để tăng tính phù hợp, doanh nghiệp có chiến lợc tiếp thị nh thế nào +Doanh nghiệp có chiến lợc nào để có thể tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng 3.4. Nguyên tắc khi mở rộng thị trờng:- Mở rộng thị trờng trên cơ sở đã đảm bảo vững chắc thị trờng hiện có. Đối với doanh nghiệp thì việc ổn định thị trờng hiện có là rất quan trọng. Vì nó đảm bảo cho doanh nghiệp có một khoản doanh thu ổn định để có thể đầu t vào thị trờng mới. Để tạo một thị trờng ổn định doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện các biện pháp khai thác thị trờng hiện có cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, thông qua hoat động này sẽ nâng cao uy tín sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trờng tạo nên thị trờng kinh doanh ổn định. - Mở rộng thị trờng phải dựa trên cơ sở huy động tối đa các nguồn lực trong doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm bán ra trên thị trờng phải đảm bảo yêu cầu số lợng, chất lợng giá cả. Trong doanh nghiệp các nguồn lực nh lao động, tài chính, thiết bị vật t sẽ ảnh hởng trực tiếp đến số lợng, chất lợng, giá cả sản phẩm. Mọi kế hoạch sản xuất đều dựa trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu của thị trờng và khả năng về nguồn lực trong doanh nghiệp. - Mở rộng thị trờng phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các loại nhu cầu và khả năng thanh toán của ngời tiêu dùng. II. Phân loại thị trờng:Trên thực tế có rất nhiều cách phân loại thị trờng theo nhiều tiêu thức khác nhau. Có thể đơn cử dới đây một vài cách phân loại phổ biến.1. Căn cứ vào thuộc tính chung nhất của sản phẩm:7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Thị trờng của các sản phẩm hàng hoá thông thờng- Thị trờng sản phẩm vô hình hay thị trờng dịch vụ gồm những cái không nhìn thấy đợc một cách thông thờng nh giấy phép, bằng sáng chế, bản quyền, bí quyết kỹ thuật.2. Phân loại theo lĩnh vực sử dụng: Có thể chia khái quát nh sau:- Thị trờng hàng hoá gồm thị trờng hàng tiêu dùng và t liệu sản xuất.- Thị trờng dịch vụ gồm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ thơng mại và dịch vụ sản xuất.* Thị trờng hàng tiêu dùng, xét theo mức độ cấp thiết của nhu cầu lại chia ra thành:+ Thị trờng hàng cấp 1: Chủ yếu là loại hàng ngắn ngày phục vụ cho 3 loại nhu cầu ăn, mặc, học.+ Thị trờng hàng cấp 2: Chủ yếu là những hàng lâu năm phục vụ cho nhu cầu ở và đi lại.+ Thị trờng hàng cấp 3: Hàng xa xỉ đắt tiền.* Thị trờng hàng t liệu sản xuất tức hàng công nghiệp gồm 2 nhóm cơ bản là nguyên nhiên vật liệu và máy móc thiết bị. Cả nguyên vật liệu và thiết bị lại đợc chia làm hai khu vực rất rõ:+ Thị trờng hàng t liệu sản xuất thuộc khu vực 1 gồm các ngành công nghiệp nặng nh luyện kim, chế tạo máy, năng lợng, hoá chất.+ Thị trờng hàng t liệu sản xuất thuộc khu vực 2 gồm các nghành công nghiệp nhẹ nh công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp dệt.3. Theo phơng thức giao dịch- Thị trờng buôn bán.- Thị trờng bán lẻ.- Thị trờng sở giao dịch.8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Thị trờng đấu giá, đấu thầu.4. Theo không gian địa lý:- Thị trờng thế giới.- Thị trờng khu vực.- Thị trờng quốc gia.- Thị trờng địa phơng5. Phân loại theo tơng quan thế lực giữa các bên:- Thị trờng ngời bán, ở thị trờng này u thế sẽ thuộc vào bối cảnh của thị tr-ờng. Nếu cung nhỏ hơn cầu u thế sẽ thuộc về ngời bán và ngợc lại.- Thị trờng ngời mua6. Phân loại theo quá trình sản xuất:- Thị trờng nguyên liệu.- Thị trờng bán thành phẩm- Thị trờng thành phẩm7. Phân loại theo trình độ phát triển kinh tế:- Thị trờng các nớc phát triển cao: G7- Thị trờng các nớc phát triển: Thuỵ Điển, Đan Mạch, Thuỵ Sỹ .- Thị trờng các nớc NICs gồm có: Singapore, Hàn Quốc, Mêhicô- Thị trờng các nớc đang phát triển: Trung Quốc, ấn Độ, Việt Nam .- Thị trờng các nớc chậm phát triển8. Căn cứ vào vai trò số lợng ngời mua và ngời bán trên thị trờng ngời ta chia thành:- Thị trờng độc quyền9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo- Thị trờng cạnh tranh không hoàn hảoIII. Phân đoạn thị trờngVới sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển dẫn đến sản phẩm ngày càng có chất lợng cao đồng thời rất phong phú về chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu rất đa dạng của con ngời. Phạm vi trao đổi sản phẩm ngày càng phát triển cả chiều sâu lẫn bề rộng. Do vậy, việc phân loại sản phẩm một cách khái quát hay việc nghiên cứu tổng hợp thị trờng sẽ cha thể cung cấp đợc những thông tin đầy đủ cho hoạt động kinh doanh. Phân đoạn thị trờng là thực sự cần thiết để doanh nghiệp lựa chọn đợc thị trờng mục tiêu có hiệu quả trên cơ sở thoả mãn tốt nhu cầu phong phú và đa dạng của ngời tiêu dùng.1. Khái niệm:Phân đoạn thị trờng là kỹ thuật chia nhỏ một thị trờng thành những đoạn khác biệt và đồng nhất.2. Các loại phân đoạn thị trờng:- Phân đoạn vĩ mô:Là kỹ thuật chia thị trờng thành những đoạn lớn mà ở phạm vi đó thể hiện tính đồng nhất cao trên diện rộng cho phép doanh nghiệp xác định đợc các liên kết thị trờng có hiệu quả. -Phân đoạn vi :Là kỹ thuật chia thị trờng thành những đoạn nhỏ hơn nữa nh phân chia giới tính thành những nhóm nhỏ nh nhóm tiêu dùng trẻ em, nhóm tiêu dùng thanh niên hay phụ nữ, ngời già. 3. Những lý do và yêu cầu của phân đoạn thị trờng:3.1 Những lý do phải phân đoạn thị trờng:Việc phânđoạn thị trờng có thể đợc tập hợp thành 4 lý do sau đây: - Những ngời tiêu dùng rất đông: Những ngời tiêu dùng sản phẩm đợc xác định qua dân số của thành phố hay quốc gia, đồng thời nó cũng phản ánh quy thị trờng của quốc gia đó. Cho nên dân số là một nhân tố quan trọng nó 10[...]... nhu cầu của họ, đồng thời đáp ứng cho khách hàng truyền thống, ổn định thị trờng trong nớc và đẩy mạnh xuất khẩu.IV. Phân tích tình hình mở rộng và phát triển thị tr-ờng của công ty Rợu -NGK Thăng long: 34 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần thứ baNhững biện pháp cơ bản nhằm mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu - NGK Thăng long Mở rộng và phát... nhất: Mở rộng thị trờng là một trong những nhân tố cơ bản nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Phần thứ hai: Phân tích thực trạng mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu - NGK Thăng Long Phần thứ ba: Những biện pháp cơ bản nhằm mở rộng và phát triển thị tr-ờng của công ty Rợu - NGK Thăng Long 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... 10.2 10.2 10.25. Đánh giá thị phần của Công ty Rợu-NGK Thăng LongTình hình sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển thông qua các con số mà công ty nộp cho ngân sách Nhà nớc ngày càng nhiều. Kết quả đạt đợc đó là do công ty luôn chú ý tới công tác tiêu thụ và mở rộng thị trờng nhằm tiêu thụ nhiều hàng hoáđồng thời tạo đợc vị thế trên thị trờng. Nếu xét trên thị truờng tiêu thụ những... Bắc thì thị phần của Công ty Rợu-NGK Thăng Long nắm giữ khoảng 25%, khu vực miền Trung thị phần của công ty khoảng 20% còn ở khu vực miền Nam thị phần của công ty là 28%.6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc- Trong điều kiện kinh doanh khắc nghiệt của nền kinh tế thị trờng hiện nay, có nhiều khó khăn nhng công ty Rợu-Nớc gải khát Thăng Long đà khẳng định đợc vị thế và quy của mình... trờng để tiêu thụ sản phẩm luôn luôn phải đợc coi trọng. Làm tốt công tác mở rộng và phát triển thị trờng sẽ giúp công ty dành đợc u thế hơn các đối thủ cạnh tranh và tăng thị phần của mình. Vì vậy mà trong thời gian thực tập tôi đà chọn đề tài nghiên cứu:Những biện pháp cơ bản để mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu -NGK Thăng Long.1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... Ngoài ra công ty công nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật để đa sản phẩm ngày càng có chất lợng cao hơn giúp quá trình tiêu thụ ngày càng nhiều qua đó có thể mở rộng và phát triển thị trờng.2. Các biện pháp về giá:Chính sách định giá là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hởng tới tình hình cạnh tranh của công ty. Nếu công ty định giá thấp cho phép sản phẩm của công ty xâm nhập sâu hơn vào thị truờng... 0918.775.368V. C¸c biƯn pháp để mở rộng và phát triển thị trờng: Mở rộng và phát triển thị trờng là một trong những biện pháp và chiến l-ợc cơ bản của doanh nghiệp nhằm đâỷ mạnh tiêu thụ sản phẩm kích thích sản xuất phát triển. Mở rộng thị trờng có ý nghĩa tăng nhu cầu về sản phẩm, quy mô về thị trờng, thu hút nhiều khách hàng hơn dẫn đến sản lợng tiêu thụ ngày càng nhiều. Thị trờng luôn là nhân... quyền lực của mình, hạn chế rủi ro nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Trong thêi gian thc tËp t¹i công ty Rợu - NGK Thăng Long tôi đà tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thực tế trong những năm qua công ty đà tập trung rất nhiều vào công tác thị trờng coi thị trờng là động lực của sản xuất kinh doanh, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm đáp ứng đợc nhu cầu của khách... lôi kéo khách hàng về phía mình nhằm gia tăng thị phần của mình lên. Đứng trớc tình hình đó công ty Rợu-NGK Thăng Long đà tăng khả năng của mình để có thể cạnh tranh trên thị trờng.Đề tài này tôi không có tham vọng xây dựng một hệ thống phát triển và mở rộng thị trờng hoàn chinh mà chỉ nhằm đa ra một phơng pháp luận về tiến trình thực hiện hoạt động và phát triển thị trờng để góp phần nhỏ vào duy... sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy việc mở rộng và phát triển thị trờng là biện pháp quan trọng mà các doanh nghiệp cần thực hiện.1. Biện pháp đảm bảo chất lợng:Việc đảm bảo chất lợng chính là viƯc mµ bÊt kú mét doanh nghiƯp nµo khi tham gia vào thị trờng cũng phải quan tâm. Nó là động lực giúp cho việc mở rộng và phát triển thị trờng đợc dễ dàng hơn. Đảm bảo chất lợng chính là việclàm của doanh . trạng mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu - NGK Thăng Long Phần thứ ba: Những biện pháp cơ bản nhằm mở rộng và phát triển thị tr-ờng của công ty. nghiên cứu:Những biện pháp cơ bản để mở rộng và phát triển thị trờng của công ty Rợu -NGK Thăng Long. 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC, Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC, , Về mặt truyền thống đa ra 4 khái niệm Khác với khái niệm truyền thống: Theo quan điểm Marketing: Theo Mác : Theo quan điểm kinh doanh:, Khái niệm mở rộng thị trờng: Vai trò của việc mở rộng thị trờng: Nội dung của việc mở rộng thị trờng:, Căn cứ vào thuộc tính chung nhất của sản phẩm: Phân loại theo lĩnh vực sử dụng: Theo phơng thức giao dịch Theo không gian địa lý: Phân loại theo tơng quan thế lực giữa các bên: Phân loại theo quá trình sản xuất:, Phân loại theo trình độ phát triển kinh tế: Căn cứ vào vai trò số lợng ngời mua và ngời bán trên thị trờng ngời ta chia thành: Khái niệm: Kỹ thuật phân đoạn thị trờng :, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng đến môi trờng kinh doanh : Các chiến lợc mở rộng thị trờng :, Công tác điều tra nghiên cứu thị trờng : Chiến lợc thâm nhập thị trờng:, Chiến lợc phát triển thị trờng: Chiến lợc phát triển sản phẩm: Chiến lợc đa dạng hoá:, Chất lợng của sản phẩm: Chính sách xúc tiến bán hàng :, Giai đoạn 1989-1993 sản xuất thủ công: Gai đoạn 1993-1997 sản xuất nửa cơ giới và cơ giới, Những thành tựu của công ty Quy trình sản xuất vang, Quy trình tạo hơng quả Tình hình về nhân sự của công ty Đặc điểm về máy móc thiết bị:, Phân tích tình hình thị trờng vang: 1. Khái quát chung về thị trờng:, Các đối thủ cạnh tranh và biện pháp đẩy mạnh quá trình tiêu thụ, Tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của công ty: tình hình doanh thu của công ty Rợu-Nớc gải khát Thăng Long 1992- 1999, Sản lợng của Công ty Rợu-NGK Thăng Long Tình hình cạnh tranh trên thị trờng:, Đánh giá thị phần của Công ty Rợu-NGK Thăng Long Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc Biện pháp đảm bảo chất lợng:, Các biện pháp về giá: Các biện pháp tiêu thụ:, Xúc tiến bán hàng: Xây dựng các quan hệ với công chúng:, Chiến lợc mở rộng và phát triển thị trờng của công ty:

Hình ảnh liên quan

5. Tình hình về nhân sự của công ty - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

5..

Tình hình về nhân sự của công ty Xem tại trang 30 của tài liệu.
1. Tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của công ty: - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

1..

Tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của công ty: Xem tại trang 35 của tài liệu.
Biểu đồ 1: Tình hình doanh thu của công ty - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

i.

ểu đồ 1: Tình hình doanh thu của công ty Xem tại trang 36 của tài liệu.
Tình hình sản lợng của công ty Rợu-Nớc gải khát Thăng Long đều tăng qua các năm. Sản lợng năm 1996 tăng gấp ba lần năm1995, đây là hiện tợng  tốt - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

nh.

hình sản lợng của công ty Rợu-Nớc gải khát Thăng Long đều tăng qua các năm. Sản lợng năm 1996 tăng gấp ba lần năm1995, đây là hiện tợng tốt Xem tại trang 37 của tài liệu.
Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển thông qua các con số mà công ty nộp cho ngân sách Nhà nớc ngày càng nhiều - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

nh.

hình sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển thông qua các con số mà công ty nộp cho ngân sách Nhà nớc ngày càng nhiều Xem tại trang 38 của tài liệu.
6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

6..

Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc Xem tại trang 38 của tài liệu.
Nhìn vào bảng trên ta thấy mặc dù sản luợng của công ty có tăng qua các năm do đã phù hợp với nhu cầu của thị trờng, tuy nhiên giá cả vẫn còn cao  hơn các đối thủ cạnh tranh - Biện pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty rượu Thăng Long.doc.DOC

h.

ìn vào bảng trên ta thấy mặc dù sản luợng của công ty có tăng qua các năm do đã phù hợp với nhu cầu của thị trờng, tuy nhiên giá cả vẫn còn cao hơn các đối thủ cạnh tranh Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan