0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Cải tiến và đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng:

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY RƯỢU THĂNG LONG.DOC.DOC (Trang 43 -44 )

Mở rộng và phát triển thị trờng chính là việc làm của công ty nhằm phát huy những điểm mạnh và khác phục những điểm yếu còn tồn tại từ đó có thể quản lý tốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm cho sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngày càng đợc nhiều hơn.

I. Cải tiến và đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trờng: thị trờng:

Trong chiến lợc sản phẩm của bất kỳ một doanh nghiệp nào thì công tác nghiên cứu thị trờng cũng đợc chú trọng hàng đầu theo nguyên tắc"Bán cái khách hàng cần chứ không bán cái mà ta có " công tác nghiên cứu thị trờng là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp đòi hỏi ngời nghiên cứu phải tìm hiểu tình hình thật sâu sắc,nhìn nhận đúng thị trờng.Vấn đề nghiên cứu thị tr- ờng là công việc hết sức cấp bách mà công ty cần thực hiện ngay để đẩy nhanh công tác tiêu thụ sản phẩm.

Nội dung của công tác nghiên cứu thị trờng chính là xác định qui mô và cơ cấu của thị trờng, xác định qui mô và cơ cấu thị trờng tức là nắm bắt đợc số lợng ngời tiêu thụ có nhu cầu, khả năng thanh toán của họ ra sao.Để làm đợc việc này công ty phải có nguồn tin về dân số,mức sống,trình độ văn hoá, phong tục tập quán,thói quen tiêu dùng,chế độ chính trị ...công ty cần xây dựng một hệ thống thông tin và xử lý thông tin để có thể thu thập các thông tin từ phía khách hàng và của đối thủ cạnh tranh để đua ra chiến lợc cạnh tranh,chiến lợc tiếp thị hợp lý.Tuy nhiên số liệu thông tin thu thập phải có sức thuyết phục và phản ánh đúng thực trạng thị trờng.Nếu chỉ dựa vào các số liệu về mức sống,trình độ văn hoá,phong tục tập quán,thói quen tiêu dùng,chất l- ợng sản phẩm,mẫu mã thì cha đủ nó chỉ cho ta thấy một bức tranh cha đày đủ về thị trờng vì còn nhiều yếu tố khác nh chính sách thế,các đối thủ cạnh tranh, môi trờng luật pháp, thể chế chính trị.Nghiên cứu thị trờng là một công tác tổng hợp và có những nhận định đúng đắn giúp lãnh đạo công ty nắm bắt đợc tình hình để có quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trờng sẽ giúp cho công ty có một tầm nhìn xa đồng thời ứng phó đợc những thay đổi bất thờng của thị trờng. Nghiên cứu thị tròng còn giúp công ty xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ trớc từng năm và xây dựng chiến lợc phát triển thị trờng. Để công tác điều tra nghiên cứu thị trờng có hiệu quả thì ta chia thị trờng thành hai đối tợng:

- Thị trờng đầu ra

1.Thị trờng đầu vào:

Nguyên liệu nhập vào phải đảm bảo các yếu tố sau: - Chất lợng tốt

- Giá cả và cớc phí vận chuyển hợp lý - Thời gian thanh toán chậm

- Công ty chủ động trong việc nhập nguyên vật liệu

Muốn làm đợc nh vậy công ty phải thực hiện tốt các bớc sau:

+ Nghiên cứu thị trờng thờng xuyên và phải chọn những đối tác cung ứng nguyên vật liệu lớn,có uy tín để sản phẩm của công ty có chất lợng cao,giá cả hợp lý.

+ Giữ đợc quyền chủ động chống việc gây sức ép của nhà cung cấp nguyên vật liệu.

+ Ký hợp đồng mua nguyên vật liệu của nhiều nhà cung cấp để chống việc các nhà cung cấp gây sức ép

2. Thị trờng đầu ra:

Công ty phải đảm bảo chất lợng sản phẩm,giá cả hợp lý, nâng cao chất lợng phục vụ, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ sau khi bán, thực hiện công tác quảng cáo nhằm giúp khách hàng có những nhận thức về sản phẩm tạo cho họ có những hình ảnh đẹp về công ty. Xây dựng chiến lợc Marketing, xây dựng hệ thống thông tin nhằm thu thập và xử lý thông tin để có thể đa ra các chiến lợc phù hợp giúp công ty đứng vững trên thị trờng.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY RƯỢU THĂNG LONG.DOC.DOC (Trang 43 -44 )

×