0
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

Một vài biện pháp khác:

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY RƯỢU THĂNG LONG.DOC.DOC (Trang 46 -47 )

Để thực hiện tốt công tác mở rộng và phát triển thị trờng công ty cần chú ý đến 2 vấn đề sau:

- Đào tạo bồi dỡng cán bộ để nâng cao năng lực của cán bộ, đặc biệt là các kiến thức trong nghiên cứu thị trờng.

- Các nhân viên tiếp thị có thể học lớp nghiên cứu, quản trị Marketing để bồi dỡng kiến thức và chuyên môn nghiên cứu từ đó có thể thực hiện tốt công tác thị trờng.

- Xây dựng kênh phân phối hợp lý:

- Công ty có thể quảng cáo ở các dạng nh tờ rơi, áp phích bên lề đờng, trên báo...

Lời kết luận

Trong toàn bộ nội dung đề tài tôi đã trình bày khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Rợu-NGK Thăng Long. Nhiệm vụ của công ty là sản xuất và tiêu thụ Vang, cùng với chính sách mở cửa mọi doanh nghiệp đều bình đẳng với nhau do vậy trên thị trờng diễn ra các cuộc cạnh tranh khốc liệt, các đối thủ luôn tìm mọi cách thôn tính nhau và lôi kéo khách hàng về phía mình nhằm gia tăng thị phần của mình lên. Đứng trớc tình hình đó công ty Rợu-NGK Thăng Long đã tăng khả năng của mình để có thể cạnh tranh trên thị trờng.

Đề tài này tôi không có tham vọng xây dựng một hệ thống phát triển và mở rộng thị trờng hoàn chinh mà chỉ nhằm đa ra một phơng pháp luận về tiến trình thực hiện hoạt động và phát triển thị trờng để góp phần nhỏ vào duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty Rợu-NGK Thăng Long.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Ban giấm đốc, các phòng ban cùng toàn thể công nhân viên của công ty đã đóng góp ý kiến giúp đỡ về nhiều mặt trong quá trình thực tập tại công ty. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Hồng Minh hớng dẫn, cảm ơn thầy cô giáo và các bạn đã đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành đề tài này.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY RƯỢU THĂNG LONG.DOC.DOC (Trang 46 -47 )

×