0

SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

111 891 4
  • SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:20

Chuyên đề tốt nghiệp SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN I. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 1. Khái niệm kế hoạch Hiểu theo cách chung nhất, kế hoạchsự thể hiện cách thức, giải pháp cho một hoạt động nhằm đạt được mục đích và kết quả như mong muốn. Nó có thể được xem như nhịp cầu nối hiện tại và vị trí mà chúng ta muốn đến trong tương lai. Tuy nhiên, nếu xét về bản chất, kế hoạch chính là sự hướng tới tương lai. Tính chất đó của kế hoạch được thể hiện ở hai nội dung như sau: - Kế hoạch dự báo những gì sẽ xảy ra, đặt ra kết quả đạt được trong tương lai. - Kế hoạch thực hiện việc sắp đặt các hoạt động của tương lai, các công việc cần làm và thứ tự thực hiện các công việc để đạt được kết quả đã định. Để thể hiện hai nội dung trên, các kế hoạch thông thường sẽ đi trả lời bốn câu hỏi chính như sau : - Chúng ta đang ở đâu ? - Chúng ta muốn đi đến đâu ? - Làm thế nào để chúng ta đi đến đó ? - Làm thế nào để chúng ta luôn đi đúng hướng ? Tương ứng với bốn câu hỏi đó là bốn giai đoạn của quá trình lập kế hoạch. Đó chính là: Phân tích tổng quan; thiết lập và phân tích mục tiêu; lên kế hoạch hành động; theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch và các kết quả đạt được. Bốn giai đoạn này có mối quan hệ mật thiếttác động qua lại lẫn nhau. Chúng ảnh hưởng đến chất lượng và tính khả thi của kế hoạch đã được đưa ra. 2. Vai trò của công tác lập kế hoạch Mỗi loại kế hoạch có vai trò cụ thể khác nhau và hiện nay, chưa có tài liệu nào nói về vai trò của công tác kế hoạch nói chung. Tuy nhiên, căn cứ vào bốn câu hỏi chính của công cụ kế hoạch, ta có thể nhận thấy vai trò của công tác lập kế hoạch như sau: Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 1 1 Chuyên đề tốt nghiệp - Giúp cá nhân hay tổ chức lập kế hoạch hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu…của đối tượng được lập kế hoạch. - Định hướng cho đối tượng được lập kế hoạch về mục tiêu trong tương lai của mình. - Tìm kiếm, huy động, tập trung và phối hợp các nguồn lực một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu và mong muốn đặt ra. - Phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận, tổ chức có liên quan. - Là một công cụ dùng để quản lý và ứng phó với những bất định của cuộc sống. Như vậy, có thể thấy kế hoạch có vai trò rất lớn trong tất cả mọi hoạt động của đời sống con người. 3. Qui trình lập kế hoạch. Thông thường, lập kế hoạch thường trải qua 4 bước - Bước 1 : Trả lời câu hỏi chúng ta đang ở đâu ? - Bước 2 : Trả lời câu hỏi chúng ta muốn đi tới đâu ? - Bước 3 : Trả lời câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta đi đến đó ? - Bước 4 : Trả lời câu hỏi làm thế nào để chúng ta luôn đi đúng hướng ? Cụ thể như sau : 3.1. Bước 1: Trả lời câu hỏi chúng ta đang ở đâu Để trả lời trên, người lập kế hoạch phải có cái nhìn tổng quan và khách quan về nội dung lập kế hoạch. Mặc dù vậy, mỗi loại kế hoạch khác nhau sẽ đi sâu phân tích tổng quan về một nội dung khác nhau. Với kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội, người làm kế hoạch thường đi sâu phân tích khả năng, điều kiện phát triển các yếu tố tiềm năng trong tương lai và đánh giá trình độ phát triển của quốc gia hoặc địa phương đó ở hiện tại. Kế hoạch kinh doanh thì lại đi sâu vào phân tích đánh giá môi trường bên trong, bên ngoài để xác định doanh nghiệp đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểm yếu của mình…Tuy nhiên tựu chung lại, khi trả lời câu hỏi chúng ta đang ở đâu, người lập kế hoạch cần phải rút ra được tương quan so sánh giữa ta trong quá khứ với ta ở hiện tại, giữa ta hiện tại với thế giới bên ngoài. Cùng với đó, quá trình này cũng cần đưa ra nhận dạng những cơ hội có thể có trong tương lai cũng như các thách thức có thể xảy ra. 3.2. Bước 2: Trả lời câu hỏi chúng ta muốn đi tới đâu Câu trả lời của câu hỏi chúng ta muốn đi tới đâu là quá trình thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ cần thực hiện cho bản kế hoạch. Thông thường, căn cứ vào thông tin có đuợc từ quá trình phân tích tổng quan, người lập kế hoạch sẽ đề ra các cấp độ mục Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 2 2 Chuyên đề tốt nghiệp tiêu khác nhau như mục tiêu cuối cùng (hay còn gọi là tác động), mục tiêu trung gian (hay còn gọi là kết quả), mục tiêu đầu ra…Tuy nhiên, tất cả các mục tiêu đều cần tuân thủ một nguyên tắc được rất nhiều người biết đến - nguyên tắc Smart : - S - Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. - M - Measurable: Đo đếm được. - A - Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình. - R-Realistic: Thực tế, không viển vông. - Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra. 3.3. Bước 3: Trả lời câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta đi đến đó Hành trình đi đến mục tiêu đã đặt ra luôn nhiều chông gai và yếu tố bất định. Vì vậy, cần phải có một kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Trong kế hoạnh hành động này, người lập kế hoạch sẽ liên kết, huy động và cân đối các nguồn lực. Đồng thời, người lập kế hoạch cũng sẽ xác định thứ tự ưu tiên, chia nhỏ mục tiêu và lên kế hoạch thời gian cụ thể để con đường đi đến mục tiêu là con đường phù hợp nhất. 3.4. Bước 4: Trả lời câu hỏi làm thế nào để chúng ta luôn đi đúng hướng Là quá trình theo dõi, đánh giá nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu, phát hiện những vấn đề có liên quan đến khả năng thực hiện mục tiêu đã đề ra để có những điều chỉnh cho phù hợp. Việc theo dõi đánh giá này có thể được triển khai bởi chính người lập kế hoạch hoặc một cá nhân, tổ chức khách quan, độc lập. Trong một thế giới có tính biến dịch rất cao thì việc theo dõi và đánh giá là vô cùng cần thiết. Nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những hạn chế của công tác phân tích, dự báo và giúp bản kế hoạch trở nên linh hoạt trong một môi trường linh động. II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI VỚI SINH VIÊN 1. Đặc điểm của sinh viên Sinh viên là một nhóm xã hội đặc biệt, là những người đang theo học ở bậc đại học để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất vật chất hay tinh thần của xã hội. Nhóm xã hội đặc biệt này được đào tạo với nghiệp vụ cao và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, là nguồn bổ sung đội ngũ trí thức cho xã hội. Tuổi sinh viên nhìn chung là từ 18 – 25. Đây là thời kỳ của sự trưởng thành xã hội - bắt đầu có quyền của người công dân, hoàn thiện học vấn để chuẩn bị cho một Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 3 3 Chuyên đề tốt nghiệp nghề nghiệp chuyên môn nhất định, có quan điểm chính trị, có được nghề ổn định, bắt đầu lao động, giảm phụ thuộc kinh tế, bước vào hôn nhân… Sinh viên là những người lớn cả về phương diện sinh học và xã hội. Mặc dù vẫn còn là đối tượng đang được tiếp tục giáo dục nhưng xã hội nhìn nhận sinh viên như chủ thể có trách nhiệm của hoạt động sản xuất xã hội và đánh giá các kết quả hoạt động của họ theo "tiêu chuẩn người lớn". 1.1. Sự phát triển cơ thể Sự phát triển cơ thể của sinh viên diễn ra ổn định, đồng đều. Trọng lượng não đạt mức tối đa, khoảng 1400gr và chứa khoảng 14-16 tỷ nơ-ron. Các nơ-ron đã phát triển hoàn thiện - phát triển các sợi nhánh, sợi trục được myelin hóa hoàn hảo đảm bảo sự dẫn truyền các luồng thần kinh nhanh chóng, chính xác. Các sợi nhánh đảm bảo sự liên hệ hết sức rộng khắp, chi tiết và tinh tế. Các nhà nghiên cứu đã tính được nhiều tế bào thần kinh đến tuổi sinh viên có thể nhận tin từ 1200 nơ-ron trước và gửi đi 1200 nơ-ron sau. Số lượng các kênh liên hệ đó làm cho khả năng hoạt động trí tuệ của sinh viên vượt xa học sinh phổ thông trung học. Ước tính có khoảng 2/3 số kiến thức học được trong cuộc đời được tích lũy trong thời gian này. Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 4 4 Chuyên đề tốt nghiệp 1.2. Những thay đổi về tâm lý 1.2.1. Đặc điểm chung của thời kỳ phát triển Đặc trưng tâm lý quan trọng nhất của tuổi sinh viên là tình trạng chuyển tiếp giữa cận dưới là sự chín muồi về sinh lý, cận trên là có nghề nghiệp ổn định và bắt đầu bước vào một phạm vi hoạt động lao động nhất định. Đây cũng là giai đoạn có sự biến đổi mạnh mẽ về động cơ và thang giá trị xã hội có liên quan đến nghề nghiệp. Ở sinh viên, sự tự ý thức phát triển mạnh. Họ chú trọng đến việc tự đánh giá hành động và kết quả tác động của mình, đánh giá về tư tưởng, tình cảm, phong cách đạo đức, hứng thú, tư tưởng, động cơ hành vi, vị trí của mình trong các mối quan hệ và trong cuộc sống nói chung. Thông qua tự đánh giá, sinh viên chủ động điều chỉnh hành vi, hoàn thiện nhân cách, chủ động tổ chức toàn bộ thế giới nội tâm của mình. 1.2.2. Những mâu thuẫn chính phải giải quyết ở tuổi sinh viên Thế giới nội tâm của sinh viên rất phức tạp và nhiều mâu thuẫn. Có thể nêu ra 4 mâu thuẫn lớn sau đây: - Mâu thuẫn giữa mơ ước với khả năng, điều kiện và kinh nghiệm để thực hiện mơ ước đó. - Mâu thuẫn giữa mong muốn học tập sâu những môn mình yêu thích với yêu cầu thực hiện toàn bộ chương trình học tập. - Mâu thuẫn giữa số lượng thông tin đưa tới người sinh viên và thời gian để hiểu, để suy ngẫm các thông tin đó. - Mâu thuẫn giữa yêu cầu học tập và nhu cầu của đời sống giới trẻ. 1.2.3. Những véc-tơ phát triển của sinh viên Chickering và Reiser (1993) cho rằng sự phát triển xã hội là cuộc hành trình làm tăng tính phức tạp. Trong quá trình phát triển có những bản đồ (véctơ) "mô tả những xa lộ chính để đi tới cá tính, tới sự đồng cảm với những cá nhân khác và những nhóm khác". Sinh viên thực hiện cuộc hành trình theo những tốc độ khác nhau qua các véctơ, nhưng họ luôn di chuyển từ những mức độ thấp hơn đến mức độ cao hơn của sự phức tạp trong véctơ đó. a. Véctơ phát triển năng lực Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 5 5 Chuyên đề tốt nghiệp Sinh viên di chuyển từ mức độ thấp hơn đến mức độ cao hơn của năng lực trí tuệ, thể lực và năng lực quan hệ giữa cá nhân với nhau. - Năng lực trí tuệ bao gồm khả năng nắm vững nội dung, xây dựng kỹ năng thông hiểu, phân tích và tổng hợp, và phát triển tính chất tinh tế về trí tuệ và thẩm mỹ. - Năng lực quan hệ giữa các cá nhân với nhau là biết lắng nghe, trả lời và kết hợp các mục đích cá nhân với mục đích của nhóm. b. Véctơ quản lý cảm xúc - Ý thức về cảm xúc: sinh viên tiến triển từ mức độ thấp hơn đến mức độ cao hơn của: o Khả năng kiểm soát các cảm xúc gây rối ren (lo lắng, gây gổ, suy sụp .). o Nhận thức về cảm xúc. o Khả năng phối hợp cảm xúc với hành động. - Di chuyển từ độc lập sang tự chủ: sinh viên phải học cách tự lo liệu, nhận trách nhiệm theo đuổi những mục đích tự lựa chọn. Họ trở nên ít chịu ảnh hưởng của người khác. - Phát triển những mối quan hệ chín chắn giữa cá nhân với nhau: sinh viên đi từ mức độ thấp hơn đến mức độ cao hơn của: o Khả năng dung thứ giữa cá nhân với nhau và giữa các nền văn hoá. o Từ có những mối quan hệ tưởng tượng, ngắn hạn hay không lành mạnh sang khả năng quan hệ gần gũi và cam kết lớn hơn. - Ổn định cá tính: sinh viên đi từ sự khó chịu đến sự an tâm thoải mái với vẻ ngoài của mình, với giới, gia đình, nguồn gốc xã hội/văn hoá, các vai trò và lối sống. - Phát triển mục đích: tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện những quan tâm, những mục đích và kế hoạch đối với thiên hướng, những hứng thú cá nhân và sự sốt sắng với các mối quan hệ. c. Phát triển tính toàn vẹn Các chuẩn mực ứng xử của sinh viên được biến đổi từ nước đôi, cứng nhắc và tự cho mình là trung tâm trở thành các chuẩn mực: - Ứng xử có nhân tính (quan tâm đến những sở thích của người khác). Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 6 6 Chuyên đề tốt nghiệp - Cá nhân hoá (khẳng định những giá trị cốt yếu của mình trong khi vẫn tôn trọng những người khác). - Thích hợp (làm cho những chuẩn mực ứng xử của cá nhân mình tương xứng với những hành vi có trách nhiệm về mặt xã hội). Như vậy, có thể thấy lứa tuổi sinh viên là giai đoạn chín muồi về sức khoẻ, rảnh rỗi về thời gian và không chịu nhiều sức ép về tiền bạc. Đây cũng chính là giai đoạn chuyển tiếp vô cùng quan trọng, là giai đoạn định hình, phát triển và ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của mỗi người. Ở giai đoạn này, sinh viên đã bắt đầu được gia đình, xã hội trao quyền quyết định về cuộc đời mình. Vì vậy, việc lên kế hoạch cuộc đời cho chính mình và bắt tay vào thực hiện kế hoạch đó là rất cần thiết với sinh viên. 2. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cuộc đời với sinh viên Theo như phân tích ở trên, việc lập kế hoạch cuộc đời sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sinh viên như : Giúp sinh viên hiểu được những giá trị nội tại của mình, sử dụng thời gian hiệu quả, vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống …Tuy nhiên trong phạm vi đề án, xin phân tích tích lợi ích tổng quan ở tầm vĩ mô của việc lập kế hoạch cuộc đời trên 3 khía cạnh: Tâm lý, Văn hoá – Xã hội và Kinh tế. 2.1. Lợi ích về mặt tâm lý Mỗi người chỉ có một cuộc đời để làm chủ, đề sống theo đúng niềm đam mê của mình. Chỉ khi theo đuổi ước mơ và những kế hoạch do chính mình đặt ra, mỗi người mới có thể sống vui vẻ, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và phát huy hết năng lực, sự nhiệt tình của mình trong công việc. Tuy nhiên hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ đang sống với kế hoạchsự sắp xếp của cha mẹ, họ hàng. Điều này khiến cho nhiều lúc, một số lượng không nhỏ các bạn sinh viên cảm thấy hoang mang hay chán nản về tương lai của chính mình. Lướt qua các phương tiện thông tin đại chúng, người lớn có thể giật mình trước những thống về tỉ lệ giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng bị rối loạn tâm lý trước những áp lực từ bố mẹ, cuộc sống. Trong lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, áp lực học tập vì kỳ vọng của gia đình với học sinh THPT vào khoảng 50%; và với sinh viên là hơn 37%. Ngoài ra, những Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 7 7 Chuyên đề tốt nghiệp khó khăn HS gặp phải khi học tập có đủ dạng: học thiếu động cơ, mục đích (53,53%); nội dung học quá nặng, thiếu phương pháp học tập có hiệu quả 30,02%; thời gian học nhiều (30,8%). Bên cạnh đó, theo ông Trần Văn Vũ - Phó trưởng khoa 3 thuộc Bệnh viện Tâm thần T.Ư cho hay: “Mỗi năm, bệnh viện đón nhận gần 4.000 bệnh nhân, trong đó 30% là đối tượng HS, sinh viên. Có thể thấy, trước những khó khăn và áp lực từ nhiều phía, nhiều sinh viên không chống đỡ nổi với cạm bẫy, cám dỗ, phát triển tâm lý lệch lạc, rơi vào trầm cảm hoặc khiến có những phản ứng “phá phách”. Việc sống không có mục đích, không có định hướng còn để lại hậu quả về mặt tâm lý cho những “tri thức trẻ” khi rời giảng đường bước vào cuộc sống. Không ít người khi trở thành một phần của guồng máy chầm chậm tại các công ty nhà nước hay khi đối mặt với những góc tối của cuộc sống đã cảm thấy chán nản, mệt mỏi… Cũng có một số lượng không nhỏ sinh viên chọn làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân hay các doanh nghiệp nước ngoài. Ở môi trường này, áp lực về hiệu quả, chất lượng và tính chuyên nghiệp khiến nhiều người đã dốc hết cả thể chất và tinh thần vào công việc, để rồi dẫn đến chứng rối loạn tâm thần (RLTT). Biểu hiện của chứng bệnh RLTT là căng thẳng, lo âu, trầm cảm, thậm chí có người tự hủy hoại sự sống. Đương nhiên, không phải tất cả sinh viên nếu không lập kế hoạch cuộc đời đều trở nên như vậy ; và không phải lập kế hoạch cuộc đời sẽ chắc chắn giúp sinh viên tránh được toàn bộ những khó khăn trở ngại như đã kể ở trên. Tuy nhiên, hoạt động đó luôn là điều kiện cần, là hành trang không thể thiếu khi ta muốn đi tới đích là một cuộc sống thành công, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 8 8 Chuyên đề tốt nghiệp 2.2. Lợi ích về mặt văn hoá - xã hội Lập kế hoạch cuộc đời giúp sinh viên nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bản thân gia đình và xã hội. Như những thông tin phía trên, việc không có kế hoạch cuộc đời có thể dẫn đến rối loạn về mặt tâm lý. Kéo theo đó là sự phá huỷ nguồn lực, chất lượng cuộc sống của cá nhân nói riêng và xã hội nói chung. Nếu có khoảng 50% sinh viên ý thức sâu sắc về bản thân mình, biết mình học để làm gì, mình thực sự phù hợp và yêu thích công việc gì thì những người này có thể đóng góp nhiều hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, nâng cao chất lượng cuộc sống chính bản thân mình, của gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, lập kế hoạch cuộc đời có thể giúp sinh viên chủ động tránh xa những tệ nạn xã hội. Thời gian rảnh rỗi nhiều lại không có sự quản lý và giám sát của gia đình, không ít sinh viên đã bị lôi kéo vào những hoạt động xã hội không lành mạnh. Theo thống chưa đầy đủ của Bộ GD-ĐT, giai đoạn từ năm 2003-2007, số SV phạm tội hình sự là 27 SV, bị bắt giữ liên quan đến vụ việc khác là 77 SV, 126 SV bị buộc thôi học và 2.533 SV vi phạm quy chế nhà trường. Những con số này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Để giải thích cho những tình trạng báo động trên, có một nguyên nhân đã được giới truyền thông đã, đang và có lẽ sẽ còn nhắc đến nhiều. Đó chính là thói quen không lập kế hoạch trong cuộc sống, bị động, chưa chủ tâm tìm đến những môi trường sinh hoạt lành mạnh và sử dụng thời gian một cách hiệu quả của chính sinh viên. Hơn 30 năm trước, kinh tế Việt Nam vận hành dưới chế độ kế hoạch hóa tập chung. Trong đó, nhà nước lên kế hoạch phát triển, trực tiếp kiểm soát các nguồn lực xã hội và giao chỉ tiêu về cho từng địa phương, từng công dân. Thói quen thụ động bắt nguồn từ đó và ảnh hưởng sâu sắc đến tận bây giờ, bất chấp nền kinh tế Việt Nam đã vận động theo chế độ kinh tế thị trường với những quy luật vốn có của nó. Thời đại mới đòi hỏi lối tư duy mới, những con người mới. Lập kế hoạch cuộc sống, chủ động chèo lái con thuyền cuộc đời giúp sinh viên trở thành người đặt viên gạch đầu tiên trong quá trình thay đổi tư duy thụ động và thiên về cảm tính của người Việt Nam, viết lên một trang mới về con người Việt Nam giàu truyền thống văn hóa nhưng lại rất linh hoạt, chủ động và sáng tạo khi hòa mình vào dòng chảy của thế giới. Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 9 9 Chuyên đề tốt nghiệp 2.3. Lợi ích về mặt kinh tế Trong cuộc sống, các phương tiện thông tin đại chúng nhắc rất nhiều tới lãng phí biển, lãng phí rừng, lãng phí đất. Nhưng có một nguồn lực vô hạn chưa được đánh giá đúng với giá trị vốn có của nó, đó là tiềm năng của con người. Tiềm năng con người có sức mạnh phi thường. Theo các nhà khoa học, con người có khả năng đạt được hầu hết những mục tiêu mà mình thiết lập cho bản thân. Mọi cá nhân đều có khả năng làm được nhiều hơn những gì người đó có thể hình dung. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không nhận ra và sử dụng hết tiềm năng của mình. Theo một nghiên cứu của trường Đại học Stanford, một người bình thường chỉ sử dụng 2% năng lực trí tuệ của mình. Phần còn lại chỉ nằm yên dự trữ để giành thời gian về sau. Nó cũng giống như việc cha mẹ giành cho con cái một ngân quỹ 100.000 đô-la, nhưng con trẻ chỉ rút ra tiêu 2.000 đô la. Số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản và không được sử dụng đến hết cuộc đời. Không chỉ gây lãng phí cho cá nhân, việc không lập kế hoạch cuộc đời còn gây ra nhiều lãng phí cho xã hội và đất nước. Theo khảo sát về việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học do tiến sĩ (TS) Lê Thi ̣ Thanh Mai va ̀ Trâ ̀ n Văn Đô ̀ ng thư ̣ c hiê ̣ n, hơn 60% sinh viên ra trường phải đào tạo lại. Đó là một con số lãng phí đáng báo động với một nước còn nghèo như nước ta. Đứng trước thực trạng đó, bản thân mỗi sinh viên cần có trách nhiệm với cuộc đời mình. Sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng giúp giới trẻ có thể tiến tới gần hơn nền văn mình của nhân loại. Vậy tại sao mỗi sinh viên không tự giúp mình và góp phần vào sự thay đổi bộ mặt của đất nước ? Giá trị thặng dư của xã hội bắt nguồn từ sự cố gắng của mỗi cá nhân. Các quy luật tự nhiên như luật hấp dẫn, luật nhân quả, luật cho nhận…vẫn luôn hiện hữu trong xã hội, dẫu cho mọi người có biết tới nó hay không. Với những sinh viên chủ động lập kế hoạch cuộc đời, họ kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình và nhận được những gì xứng đáng với những thứ họ đã bỏ ra. Đó có thể là những thứ có thể đo đếm được Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B 10 10 [...]... định: Hiện nay, đa phần sinh viên Việt Nam không có thói quen lập kế hoạch cuộc đời Nguyên nhân thì có rất nhiều như: không được dạy về lập kế hoạch cuộc đời, không có ý thức, mải chơi, không có tầm nhìn, thích lý thuyết mà không lưu tâm đến ứng dụng vào công việc và cuộc sống… Tuy nhiên, việc sinh viên lập kế hoạch cuộc đời là hết sức cần thiết Bởi kế hoạch cuộc đời giúp sinh viên có tầm nhìn xa, biết... được cuộc đời mình Có kế hoạch sẽ biết rõ từng giai đoạn của cuộc đời, vững vàng trong cuộc sống Cũng có một số sinh viên thành công nhưng không lập kế hoạch Nhưng, thành công bền vững khó có thể có ở những người không có kế hoạch cuộc đời 3.4 Harry Nguyễn - Project Manager của FPT Chia sẻ với giới truyền thông, Harry Nguyễn đưa ra quan điểm của mình về lập kế hoạch cuộc đời như sau : ‘‘Theo tôi, lập. .. Các yếu tố tác động tới lập kế hoạch cuộc đời Căn cứ vào những nghiên cứu của các chuyên gia về con người, có thể thấy yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất tới việc có lập kế hoạch cuộc đời hay không chính là suy nghĩ Nếu một người nghĩ rằng mình không muốn lập kế hoạch, không cần lập kế hoạch thì không ai có thể bắt người đó viết ra kế hoạch cuộc đời của họ và ngược lại Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B... lớn, vì vậy, tỉ lệ sinh viên phải trọ học xa gia đình rất cao Không có thầy cô và cha mẹ luôn nhắc nhở, nếu không có kế hoạch cuộc đời cho mình, những SV năm đầu rất dễ mất phương hướng của cuộc đời mình Ngoài việc đưa ra phương hướng cho cuộc sống, việc lập kế hoạch cuộc đời còn giúp sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất dễ dàng tiếp cận với những Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B Chuyên... sức ỳ của bản thân, từng bước phấn đấu để đi tới mục tiêu của mình Các thói quen tiếp theo giúp mở rộng mối quan hệ trong xã hội cũng như hoàn thiện bản thân để trở nên thành đạt II ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI 1 Thời điểm lập kế hoạch cuộc đời Với những phân tích về lứa tuổi sinh viên ở trên, có thể nhận thấy thời điểm tốt nhất để bắt đầu lập kế hoạch cuộc đời là khi sinh viên bắt... mình 3 Phương pháp lập kế hoạch cuộc đời Người lập kế hoạch cuộc đời có thể sử dụng bản đồ tư duy của Tony Buzan để lập được kế hoạch cuộc đời Đây là một công cụ tổ chức tư duy, giúp chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não Nó là phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó, sắp xếp ý nghĩ của con người Để Lập Bản Đồ Tư Duy, mỗi người cần một tờ giấy... Tử đã đưa ra 2 Nội dung của kế hoạch cuộc đời Nội dung của một bản kế hoạch cuộc đời cần tập trung vào bốn vấn đề chính: - Bản thân người lập kế hoạch là ai và đang ở đâu – Đây là những hiểu biết tổng quan về chính bản thân mỗi người, hiểu sứ mệnh, mục đích sống, điểm mạnh, điểm yếu… của cá nhân đó Vương Thị Thùy Dung Lớp: Kế Hoạch 48B Chuyên đề tốt nghiệp - 34 Người lập kế hoạch muốn đi tới đâu –... người lập kế hoạch cần làm để có thể theo dõi và điều chỉnh quá trình thực hiện kế hoạch của mình Trả lời câu hỏi này không hề dễ, tuy nhiên, câu trả lời của câu hỏi này giúp người lập kế hoạch trở nên linh hoạt hơn trong một môi trường biến động mà vẫn không đi lệch lại những nguyên tắc sống của mình Trong số những nội dung vừa nêu trên, người lập kế hoạch cuộc đời cần tập trung vào nội dung của phần... MÔ HÌNH VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI I GIỚI THIỆU VỀ QUAN ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH LIÊN QUAN TỚI LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI TRÊN THẾ GIỚI Đi theo bốn câu hỏi của qui trình lập kế hoạch, tôi tìm tới công trình nghiên cứu của một số chuyên gia về thay đổi bản thân trên thế giới Cụ thể như sau : Nghiên cứu về giá trị của con người và cách xác định mình đang ở đâu của Mike George; Carl Gustav Jung và công ty House,... đến với những người không chủ động với cuộc đời mình Đó là sự tương hợp giữa cuộc sống với các qui luật tự nhiên 3 Đánh giá của một số người nổi tiếng về tầm quan trọng của hoạt động lập kế hoạch cuộc đời 3.1 Cố thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh Cố thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh - nhà xã hội học quen thuộc với giới truyền thông đã từng viết về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch . Chuyên đề tốt nghiệp SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN I. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 1. Khái niệm kế hoạch Hiểu theo cách. cuộc đời cho chính mình và bắt tay vào thực hiện kế hoạch đó là rất cần thiết với sinh viên. 2. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cuộc đời với sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN, SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN,

Hình ảnh liên quan

Trung tâm "Giác quan" trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị.. - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

rung.

tâm "Giác quan" trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 2.1: Bánh xe cuộc sống - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình 2.1.

Bánh xe cuộc sống Xem tại trang 20 của tài liệu.
Thông qua hình ảnh trên, mỗi cá nhân có thể biết ta đang ở mức độ nào, còn thiếu những gì, thiếu bao nhiêu…Đây là cách nhìn một cách tổng quát và khách quan về bản thân mỗi người. - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

h.

ông qua hình ảnh trên, mỗi cá nhân có thể biết ta đang ở mức độ nào, còn thiếu những gì, thiếu bao nhiêu…Đây là cách nhìn một cách tổng quát và khách quan về bản thân mỗi người Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.2: Kết quả khảo sát của bánh xe cuộc sống - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình 2.2.

Kết quả khảo sát của bánh xe cuộc sống Xem tại trang 21 của tài liệu.
Dưới đây là hình ảnh minh họa về việc sử dụng phần mềm Mindmap để lập kế hoạch cuộc đời: - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

i.

đây là hình ảnh minh họa về việc sử dụng phần mềm Mindmap để lập kế hoạch cuộc đời: Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức trường ĐH Kinh tế quốc dân - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình 3.1.

Sơ đồ tổ chức trường ĐH Kinh tế quốc dân Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 3.4: Sơ đồ các tổ hội sinhviên trường KTQD - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình 3.4.

Sơ đồ các tổ hội sinhviên trường KTQD Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 3.10: Đánh giá các hoạt động đã được lập KH của SV KTQD - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình 3.10.

Đánh giá các hoạt động đã được lập KH của SV KTQD Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 3.1: Thống kê tỉ lệ SV K49, K50, K51 xem lại kế hoạch mình đã lập - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Bảng 3.1.

Thống kê tỉ lệ SV K49, K50, K51 xem lại kế hoạch mình đã lập Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 3.2: Thống kê tỉ lệ SV K48 xem lại kế hoạch mình đã lập - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Bảng 3.2.

Thống kê tỉ lệ SV K48 xem lại kế hoạch mình đã lập Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 3.3: Đánh giá của SV về tầm quan trọng của lập KHCĐ - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Bảng 3.3.

Đánh giá của SV về tầm quan trọng của lập KHCĐ Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 3.15: Phân tích nguyên nhân SV không lập KHCĐ - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình 3.15.

Phân tích nguyên nhân SV không lập KHCĐ Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 4.1: Tính cách theo 12 cung hoàng đạo - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Bảng 4.1.

Tính cách theo 12 cung hoàng đạo Xem tại trang 56 của tài liệu.
BẢNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẢN THÂN THEO PHƯƠNG PHÁP MBTITHEO PHƯƠNG PHÁP MBTI - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN
BẢNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẢN THÂN THEO PHƯƠNG PHÁP MBTITHEO PHƯƠNG PHÁP MBTI Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hai người trẻ tuổi có ngoại hình giống hệt nhau, lúc nào cũng sống động, là con của thần Choce và vương hậu Leanta - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

ai.

người trẻ tuổi có ngoại hình giống hệt nhau, lúc nào cũng sống động, là con của thần Choce và vương hậu Leanta Xem tại trang 96 của tài liệu.
- Luôn tạo cho mình hình ảnh sạch sẽ và đáng yêu như con mèo cảnh trong nhà, nếu có một khuyết tật nào đó họ sẽ  mất rất lâu để nghĩ về nó. - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

u.

ôn tạo cho mình hình ảnh sạch sẽ và đáng yêu như con mèo cảnh trong nhà, nếu có một khuyết tật nào đó họ sẽ mất rất lâu để nghĩ về nó Xem tại trang 99 của tài liệu.
Hình nửa người nửa ngựa đang giương cung lên - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Hình n.

ửa người nửa ngựa đang giương cung lên Xem tại trang 104 của tài liệu.
PHỤ LỤC 5: HÌNH CHỤP MÀN HÌNH BẢNG HỎI TRỰC TUYẾN GỬI TỚI K48 - SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN

5.

HÌNH CHỤP MÀN HÌNH BẢNG HỎI TRỰC TUYẾN GỬI TỚI K48 Xem tại trang 110 của tài liệu.

Từ khóa liên quan