0

Giáo án (kế hoạch bài học lịch sử 7 cả năm soạn 5 hoạt động (3cột)

383 106 0
  • Giáo án (kế hoạch bài học lịch sử 7 cả năm soạn 5 hoạt động (3cột)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 19:52

Đây là giáo án (kế hoạch bài học) môn Lịch sử 7 cả năm soạn theo 5 bước mới nhất. Từng bước được soạn chi tiết cụ thể: Hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, hoạt động mở rộng, hoạt động tìm tòi mở rộng. Từng hoạt động có mục tiêu, phươgn thức hoạt động...... Đề kiểm tra giữa kì có ma trận theo yêu cầu mới nhất của Bộ giáo dục cho năm học 2020 2021. PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI TIẾT 1-BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU I.Mục tiêu cần đạt Kiến thức - HS biết: đời xã hội phong kiến châu Âu - HS hiểu: + Khái niệm” lãnh địa phong kiến”,đặc trưng kinh tế lãnh địa phong kiến + Hiểu biết số nét thành thị trung đại:Sự đời,các quan hệ kinh tế,sự hình thành tầng lớp thị dân - HS vận dụng:Đánh gía hình thành phát triển xã hội phong kiến Châu Âu 2.Kĩ - Biết xác định vị trí quốc gia phong kiến Châu Âu đồ - Biết vận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ cuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến 3.Tư tưởng,thái độ - Thông qua kiện cụ thể bồi dưỡng nhận thức cho học sinh phát triển hợp quy luật xã hội loài người từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Tư nghiên cứu khoa học lịch sử, tái kiện, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình, video clip… II Chuẩn bị 1.Giáo viên - Phương pháp:Trực quan,tổ chức hoạt động nhóm,cá nhân,tập thể cho HS - Chương trình giáo dục,Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ - Sách giáo khoa, sách giáo viên, tập - Bản đồ Châu Âu thời phong kiến - Tranh ảnh mô tả hoạt động lãnh địa phong kiến thành thị trung đại Học sinh - Chuẩn bị theo hướng dẫn GV III Tổ chức dạy học 1.Ổn định tổ chức : 1’ Kiểm tra sĩ số: Tác phong học sinh: 2.Kiểm tra cũ: 5’ Hỏi: Em trình bày thành tựu văn hoá nỗi bậc Ấn độ thời Trung đại ? * Trả lời: -Chữ viết: chữ phạn -Văn học: sử thi đồ sộ,kịch ,thơ ca… -Kinh; Vêda -Kiến trúc: Hinđu, phật giáo 3.Bài : Hoạt động thầy Hoạt động học trò Hoạt động 1(10’) : Tìm hiểu Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Âu - Phương pháp: sử dụng đồ dùng trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề - Cách tiến hành:HS làm việc cá nhân GV: Sử dụng đồ Châu Âu: Chỉ số quốc gia cổ đại phương Tây xâm nhập người Giéc - man H: Khi tràn vào lãnh thổ đế quốc tóm Rơ-Ma người Giéc - man làm -KN kiện,phân gì? H: Những việc làm có tác động xét,tổng hợp đến hình thành xã hội phong kiến Châu Âu? Ghi bảng 1.Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử: - Cuối kỉ V tộc người Giéc - man chiếm tiêu diệt quốc gia cổ đại tắt tích,nhận b) Biến đổi xã hội - Các tầng lớp xuất hiện: H: Lãnh chúa phong kiến nông -HS quan sát xác định + Tướng lĩnh, quí tộc nơ hình thành từ tầng số quốc gia cổ đại phương Tây chia ruộng đất, lớp xã hội cổ đại ? H: Quan hệ lãnh chúa nông nô nào? GV: Nhấn mạnh quan hệ sản xuất - quan hệ sản xuất phong kiến hình thành Châu Âu Hoạt động (10’) Tìm hiểu Lãnh địa phong kiến - Phương pháp: sử dụng đồ dùng trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề - Cách tiến hành:HS làm việc cá nhân,nhóm *Tích hợp mơi trường H: Em hiểu lãnh địa phong kiến? GV: Giải thích khái niệm: “lãnh chúa”, “Nông nô” : GV: Sử dụng hình (SGK) “Lâu đài thành quách lãnh chúa” Miêu tả lãnh địa phong kiến H: Quan sát hình (SGK), qua kiến thức vừa tìm hiểu em có nhận xét lãnh địa phong kiến? -> Trong lãnh địa có đầy đủ nhà cửa, trang trại, nhà thờ giống đất nước thu nhỏ H: Cuộc sống lãnh chúa nông nô lãnh địa nào? xâm nhập người Giéc - man -1 HS trình bày theo SGK việc làm người Giéc-man - HS trình bày tác động đến hình thành xã hội phong kiến Châu Âu -2 HS trình bày ý kiến cá nhân phong tước → Lãnh chúa phong kiến + Nô lệ nông dân → Nông nô - Nông nơ phụ thuộc vào lãnh chúa ⇒ XHPK hình thành 2.Lãnh địa phong kiến -1 HS trình bày mối - Là vùng đất rộng lớn quan hệ lãnh chúa lãnh chúa làm chủ, nơng nơ có lâu đài thành quách -KN tóm kiện,phân xét,tổng hợp tắt tích,nhận -1 HS trình bày theo SGK khái niệm lãnh địa PK - Đời sống lãnh địa + Lãnh chúa: Xa hoa, đầy đủ GV: Gọi học sinh đọc phần chữ in nghiêng /SGK H: Qua đoạn trích em cho biết đặc diểm kinh tế lãnh địa gì? GV: Như đặc trưng xã hội phong kiến Châu Âu hình thành kinh tế lãnh địa.Đây đơn vị khơng độc lập kinh tế mà cịn độc lập trị có quyền lập pháp hành pháp riêng.Mỗi lãnh địa coi nhưmột vương quốc riêng nên giai đoạn phát triển chế độ phong kiến Châu Âu ,quyền lực bị phân tán mà không tập trung vào tay vua.Vua thực chát lãnh chúa lớn mà GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn(5’) Phân biệt khác xã hội cổ đại với xã hội phong kiến? GV: Xã hội cổ đại gồm chủ nô nô lệ.Nơ lệ “ Cơng cụ biết nói”.XHPK gồm lãnh chúa nông nô.Nông nô phải nộp tô thuế cho lãnh chúa Hoạt động 3(10’) tìm hiểu Sự xuất thành thị trung đại - Phương pháp: sử dụng đồ dùng trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề - Cách tiến hành:HS làm việc cá nhân H:Đặc điểm “thành thị” - Quan sát nhận xét -1 HS trình bày Cuộc sống lãnh chúa nơng nơống lãnh chúa nơng nơ + Nơng nơ: Đói nghèo, khổ cực → Chống lãnh chúa - Đặc điểm kinh tế lãnh địa: Tự túc, tự cấp Không trao đổi với bên ngồi - HS trình bày đặc diểm kinh tế lãnh địa -HS làm việc hợp tác theo nhóm 3.Sự xuất thành thị trung đại -KN tóm kiện,phân xét,tổng hợp tắt tích,nhận a) Nguyên nhân: - Cuối kỉ XI, sản xuất phát triển, hàng hóa thừa bán -1 vài HS trình bày hiểu → Thành thị trung đại ? biết cá nhân xuất H: Thành thị trung đại xuất -1 HS trình bày theo b) Tổ chức: ? SGK - Bộ mặt thành thị: Phố xã, nhà cửa - Tầng lớp: Thị dân (TTC + Thương nhân) H: Cư dân thành thị bao gồm -1 vài HS trình bày hiểu c) Vai trị: ai? Họ làm nghề ? biết cá nhân - Thúc đẩy xã hội phong kiến phát triển ->+ Thợ thủ công thương nhân + Sản xuất buôn bán, trao đổi hàng hóa H: Thành thị đời có ý nghĩa -1 vài HS trình bày vai nào? trị thành thị *Tích hợp mơi trường GV: u cầu học sinh quan sát hình 2(SGK) H: Hãy miêu tả sống thành -1 vài HS trình bày ý thị qua tranh? kiến cá nhân -Đông người, sầm uất, hoạt Rèn kĩ quan động chủ yếu buôn bán, trao đổi sát,hiểu kiện lịch hàng hóa sử,nhận xét kiện lịch sử *Năng lực cần hình thành:Thực hành môn lịch sử HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử - Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nào? - Vẽ sơ đồ biểu diễn trình hình thành xã hội phong kiến Châu Âu? Lập vương quốc Đế quốc Rô- ma suy yếu Người Giéc man chiếm Rôma Chia ruộng đất phong tước Xã hội phân hóa Lã nh ch úa Nơ ng nơ XHP K Châu Âu hình nh Tiếp thu Ki-tô giáo - Nền kinh tế lãnh địa kinh tế thành thị có khác nhau? HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử - Hãy cho biết vương quốc người Giéc- man lập nên Châu Âu tương ứng với quốc gia nay?( Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý)? - Hãy đóng vai người nông nô lãnh chúa lãnh địa, mô tả lại cơng việc sống mình? HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tịi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tịi mở rộng kiến thức, khái qt lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua TIẾT 2-BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức - HS biết: nguyên nhân ,trình bày phát kiến địa lý lớn ý nghĩa chúng - HS hiểu: hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu - HS vận dụng: Đánh giá suy vong chế độ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu 2.Kĩ Rèn kĩ năng: dùng đồ giới để đánh dấu (hoặc xác định) đường ba nhà nhà phát kiến địa lý lớn Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử 3.Tư tưởng,thái độ - Qua kiện lịch sử giúp học sinh thấy tính tất yếu, tính qui luật q trình phát triển từ XHPK lên XH TBC Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính tốn - Năng lực chuyên biệt: Tư nghiên cứu khoa học lịch sử, tái kiện, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mơ hình, video clip… II Chuẩn bị 1.Giáo viên - Phương pháp:Trực quan,tổ chức hoạt động nhóm,cá nhân,tập thể cho HS - Chương trình giáo dục,Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ - Sách giáo khoa, sách giáo viên, tập - Bản đồ giới địa cầu - Tranh ảnh: Cô-lôm-bô, tàu Ca-ra-ven - Những tư liệu, câu chuyện phát kiến địa lý Học sinh - Chuẩn bị theo hướng dẫn GV III Tổ chức dạy học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ + Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nào? + Nêu đặc điểm kinh tế lãnh địa có điểm khác với kinh tế thành thị.? 3.Bài Hoạt động Thầy Hoạt động trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1(20’): tìm hiểu Những phát kiến lớn địa lý -KN tóm tắt 1.Những phát kiến *Tích hợp giáo dục mơi trường kiện,phân tích,nhận lớn địa lý H: Nguyên nhân dẫn đến xét,tổng hợp phát kiến lớn địa lý? GV: Sử dụng đồ giới tranh tàu Ca-Ra-Ven (H3 - SGK) Thuật lại tóm tắt số phát kiến địa lí lớn H: Ai người dẫn đầu đồn thám hiểm tìm Châu mĩ năm 1492 ? GV: Sử dụng ảnh C Cô- lôm- bô (1451 - 1506) giới thiệu vài nét ông H: Ai người dẫn đầu đoàn thám hiểu vòng quanh trái đất từ 1519 →1522? -1 HS trình bày nguyên nhân dẫn đến phát kiến lớn địa lý -HS quan sát đồ -1 HS trình bày ý kiến cá nhân GV: Kể vài nét chuyến vòng quanh trái đất ông H: Những phát kiến lớn địa lý TK XV – XVI đem lại kết -1 HS trình bày ý nào? kiến cá nhân a) Nguyên nhân: - Do yêu cầu phát triển sản xuất → nhu cầu thị trường nguyên liệu b)Những phát kiến địa lý - Va- xcô Ga- Ma - C Cô- lôm- bô - Ph Ma- gien- lan c) Kết quả( hệ quả): - Thúc đẩy thương -1 HS trình bày theo nghiệp Châu Âu phát triển SGK kết - Mang lại cho giai cấp tư sản Châu Âu nguồn nguyên liệu quý giá, kho vàng bạc châu báu, vùng đất mênh Hoạt động 2(10’): tìm hiểu Sự hình mơng Châu Á, Phi, thành CNTB Châu Âu Mĩ GV: Các phát kiến địa lý Sự hình thành CNTB giúp cho việc giao lưu kinh tế văn Châu Âu hố đẩy mạnh.Q trình tích luỹtư hình thành.Đó q trình tạo số vốn -KN tóm tắt ban đầu người làm thuê kiện,phân tích,nhận H: Sau phát kiến địa lý, quí xét,tổng hợp tộc thương nhân Châu Âu làm cách để có tiền vốn công nhân làm thuê? H: Tại quý tộc phong kiến không tiếp tục sử dụng nông nơ để lao động? a)Q trình tích lũy vốn H: Với nguồn vốn nhân cơng có cơng nhân làm thuê ,quý tộc thương nhân Châu - Q tộc thương Âu làm gì? nhân Châu Âu sức GV nhấn mạnh: Quá trình tạo vốn cướp bóc thuộc địa, người lao động làm th -1 HS trình bày theo bn bán nơ lệ da đen, q trình tích lũy tư ngun SGK q trình tích rào đất cướp ruộng thủy Quá trình tác động lớn đến lũy vốn cơng tình hình kinh tế, xã hội trị nhân làm thuê Châu Âu -2 HS trình bày ý H: Q trình tích lũy vốn cơng kiến cá nhân nhân làm th có tác động đến kinh tế,chính trị ,xã hội ? HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương GV gợi ý: Sau có có vốn nhân -1 HS trình bày theo pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua công làm thuê nhà tư sản làm SGK Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, quan ? Hậuđồ quả: sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụngb)lược lịch sử GV giải thích: Khái niệm “Cơng - Kinh tế:Nền kinh 1.Khoanh tròn vào đáp án câu sau trường thủ cơng” gì? doanh TBCN đời - Thiếu yếu tố sau CNTB khơng hình thành Châu Âu H: Những giai cấp công trường thủ công A Mở rộng thị trường buôn bán nước quốc tế hình thành? - Xã hội: Các giai cấp B Giai cấp tư sản có nguồn vốn khổng lồ từ bn bán, bóc lột cướp bóc H: Giai cấp vô sản tư sản hình thành: C Giai cấp tư tiền xây dựng cơng làm → hình thành từ sản tầngbỏlớp XHPKcác nhà máy, xí nghiệp Nguồn Tư sản nhân chủ nghĩa thuê bắt Câu dồi Âu?dào vốn nô lệbị tước đoạt ruộng đất nô lệ Quan hệ sản xuất TBCN -11HS trình bày theo D Có nguồn vốn tích luỹ ban đầu lớn đội ngũ đông đảo công nhân thuê H: Quan hệ sản xuất TBCN được hình làm thành SGK tác động đến 2.Nơíthành thời gian cột A vơí kiện cột B cho xác - Chính trị: Giai cấp tư nào? kinh tế,chính trị ,xã GV kếtgian luận: “Nền Thời Nối SX TBCN hội Sự kiện lịch sử sản đối lập với quí tộc đời lòng XHPK” phong kiến → Cuộc đấu 1486 Cơ lơm bơ tìm châu Mĩ 1497 Ma gie lan vòng quanh trái đất tranh chông phong kiến 1492 1519-1522 Bác tô lê mê a xơ tới mỏm cực nam Châu Phi Vaxcô Ga ma phát đừơng biển sang Ấn Độ vịng qua Châu Phi -1 HS trình bày theo HOẠT ĐỘNG 4: SGK Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập -1 HS trình bày ý Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; học nêu giải vấn đề; phương kiếndạy cá nhân pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua Định hướng phát triển lực: Năng lựctrình tư -1 HS bàylogic, theo lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân SGKvật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử - Kể chuyện liên quan đến nhân vật kĩ phát kiến địa lí thời mà em Rèn biết? quan sát,hiểu kiện lịch sử,nhận HOẠT ĐỘNG 5: Hoạtxét động tìm tịi mở rộng (2’) kiện lịchvàsử Mục tiêu: Tìm tịi mở rộng kiến thức,*Năng khái qtlực lại tồn cầnbộ nội dung kiến thức học hình thành:Thực hành Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạybộhọcmơn nêu lịch giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực sử qua Định hướng phát triển lực: Năng lực tư logic, lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử Vẽ sơ đồ tư khái quát lại nội dung học 10 - Sưu tầm tranh ảnh, nhân vật lịch sử thời kì Văn hóa Phục hưng Tìm hiểu 3: Tìm đọc tài liệu M.LuThơ, Can vanh danh nhân phong Bài tập : Chọn đáp án a Kinh đô thời Nguyễn đặt A Thăng Long C Thanh Hoá B phú Xuân ( Huế) D Nghệ An b Nguyễn ánh lên ngơi Hồng đế năm A 1806 B 1804 c Bộ luật thời Nguyễn có tên C 1815 D 1839 A Hình Thư C Quốc triều hình luật B Hồng Đức D Hoàng triều luật lệ d cố Huế cơng nhận di sản văn hố giới vào năm A 1990 B 1992 C 1993 D 1994 e Tứ dịch quán nơi để A dạy tiếng Hán C dạy tiếng pháp B dạy tiếng Pháp , Xiêm D dạy tiếng Xiêm f Nước ta chế tạo tàu thuỷ chạy nước vào năm A 1802 B 1804 C 1839 g Nhắc tới “ Hải thượng lãn ông” nhắc tới D 1840 A Lê hữu trác C hồ Xuân Hương B Nguyễn Du D cao Bá Quát Bài tập 3: Điền khuýêt a/ Cuối kỉ XVIII - đầu kỉ XI X sở nghề in gỗ xuất nghề nghề .dịng tranh tiếng ( hà Nội ( Bắc Ninh) b/ Các cơng trình khiến trúc điêu khắc tiếng Chùa Tây Phương đình làng Đình Bảng Cung điện , lăng tẩm vua Nguyễn Khuê Văn Các c/ Điền vào chỗ tên tác giả cho phù hợp với tác phẩm họ theo mẫu sau 369 Lĩnh vực Văn Học Tác giả Sử học Địa lý Y học Tác phẩm - Truyện Kiều - Bánh trôi nước - Qua đèo ngang - Chinh phụ ngâm - Phủ Biên tạp Lục, Việt Thông Sử, Kiến Văn Tiểu Lục, Vân Đài Loại Ngữ - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí - Nhất Thống Dư Địa Chí - Gia Định ThànhThống Chí Hải Thượng Y Tơng Tâm Lĩnh Hỏi : Ngồi tác giả thời kì cịn tác giả HS : Nguyễn Văn Siêu , cao bá Quát Gv : Có nhiều câu thơ ca ngợi tài văn thơ ông “Văn Siêu, Quát vô tiền Hán” Bài tập 4: Ghép đôi Thời gian Tên khởi nghĩa 1821 - 1827 Phan Bá vành 1833 - 1835 Nông Văn Vân 1833 -1835 Lê Văn Khôi 1854- 1856 Cao Bá Quát Hỏi : Hãy xác định vị trí khơỉ nghĩa lược đồ HS xác định > GV xác định lại Hỏi : Nhận xét khởi nghĩa ( kết , nguyên nhân thất bại ) • Kết : Thất bại • Nguyên nhân thất bại: +lẻ tẻ , phân tán , lực lượng chưa đủ mạnh + Thiếu huy tài tình 370 GV chốt : Mặc dù thất bại khởi nghĩa thời kì chứng tỏ tinh thần đấu tranh anh dũng tầng lớp nhân dân chống lại nhà Nguyễn 3.Hướng dẫn chuẩn bị Làm lại ôn tập lớp Ôn tập học chuẩn bị cho tiết tổng kết TIẾT 68- BÀI 30: TỔNG KẾT I.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: Giúp HS củng cố kiến thức Lịch Sử giới trung đại Lịch Sử Việt Nam từ TK X → đầu TK XIX 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ sử dụng SGK, đọc phát triển mối liên hệ chương học - Trình bày kiện lịch sử, phân tích, so sánh, rút kết luận nguyên nhân, kết ý nghĩa 3.Tư tưởng,thái độ - Giáo dục HS ý thức tôn trọng thành tựu mà nhân loại đạt 371 II Chuẩn bị 1.Giáo viên - Phương pháp:Trực quan,tổ chức hoạt động nhóm,cá nhân,tập thể cho HS - Chương trình giáo dục,Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ - Sách giáo khoa, sách giáo viên, tập - Lược đồ kháng chiến Học sinh - Chuẩn bị theo hướng dẫn GV III.Tổ chức dạy- học Kiểm tra cũ: Tiến hành tiết học 2.Tổng kết Hoạt động Thầy Hoạt động trò (Chuẩn kĩ cần đạt) I.Hoạt động khởi động:5’ GV Chúng ta học qua hai phần: Lịch sử giới trung đại lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến kỉ XIX.Cơ trị ơn lại II.Hoạt động tìm hiểu kiến thức mới(30’) 1.Hoạt động 1(10’)Tìm hiểu -KN tóm tắt nét lớn tình hình xã hội, kinh tế, kiện,phân tích,nhận văn hóa thời PK? xét,tổng hợp - Phương pháp: sử dụng đồ dùng trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề - Cách tiến hành:HS làm việc cá nhân H: XHPK hình thành phát triển nào? -Tái kiến thức học :1 HS trình 372 Nội dung cần đạt (Chuẩn kiến thức cần đạt) I Lịch sử giới: Khái quát lịch sử giới trung đại Sự hình thành phát triển chế độ phong kiến - Hình thành sở bày H: Cơ sở kinh tế – XH XHPK gì? H : Thể chế trị quốc gia thời Trung Đại nào? - Trong XH thống trị (G/C PK, địa chủ, lãnh chúa) - Bộ máy nhà nước xây dựng nào? tan rã XH cổ đại * Kinh tế: - Sản xuất nơng nghiệp + Chăn ni thủ -1 HS trình bày Cơ cơng nghiệp sở kinh tế – XH * Có hai giai cấp bản: XHPK PK địa chủ nông dân Lãnh chúa nơng nơ * Chính trị: Thể chế quân chủchuyên chế 2.Sự khác XHPK phương đông phương tây H: So sánh điểm giống khác XHPK phương đông phương tây? - GV dùng bảng phụ kẻ bảng so sánh: CĐPK Phương Đông Phương Tây - Yêu cầu HS điền tiếp: XH Phương Đơng XH Phương Tây +Thời kì hình thành +Thời kì phát triển + Thời kì khủng hoảng suy vong + Cơ sở kinh tế + Xã hội Thể chế nông nghiệp Hoạt động 2(20’): nắm -KN tóm tắt II Lịch Sử Việt Nam 373 giai đoạn lịch sử VN ( X – XIX) - Phương pháp: sử dụng đồ dùng trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề - Cách tiến hành:HS làm việc cá nhân H: Lịch sử VN từ TK X → TK XIX trải qua giai đoạn lớn nào? H: Những kiện khẳng định thắng lợi hoàn toàn nhân dân ta đấu tranh bảo vệ độc tự chủ dân tộc ? + GV gợi ý điểm lại kháng chiến chống giặc ngoại xâm từ TK X → XVIII + Nêu kết ý nghĩa k/c H: Hãy nêu tên vị anh hùng có công dương cao cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập cho đất nước? + GV gợi ý: Kể từ kháng chiến chống xâm lược Nam Hán → K/C chống quân Thanh có gương tiêu biểu nào? HS: Ngô Quyền, Lê Hồn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Thái Tơng, Lê Lợi … kiện,phân tích,nhận Từ (TK X → đầu TK xét,tổng hợp XIX) Sự phân kì: giai đoạn -Tái kiến thức học :2 HS trình + Giai đoạn: Ngơ-Đinhbày Tiền Lê -2 HS trình bày + Giai đoạn: Lý-Trần-Hồ + Giai đoạn: Lê sơ + Giai đoạn: CácTK XVI-XVIII + Giai đoạn: Nửa đầu TK XIX -2 HS trình bày tên vị anh hùng có cơng dương cao cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập cho đất nước 374 2) Những thắng lợi hoàn toàn đấu tranh đấu tranh bảo vệ độc lập, tự chủ + Chiến thắng Bạch Đằng 938 + Chiến thắng chống xâm lược Tống 971 + Kháng chiến chống Tống (1075-1077) + Chiến thắng Bạch Đằng 1288 + Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (1427) + Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1/1789) 3.Tình hình kinh tế- văn hố Mục tiêu: HS nắm tình hình kinh tế nước ta ( từ X - đầu XIX) GV: Dùng bảng thống kê: Tình hình kinh tế nước ta từ TK X → đầu TK XIX Nội dung Ngô-Đinh Tiền Lê Lý-Trần Hồ Lê sơ Thế Kỉ Nửa đầu XVI - XVIII TK XIX Nông nghiệp TCN TN Mục tiêu: HS nắm tình hình văn hóa nước ta từ TK X đến đầu TK XIX + GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê theo mẫu: Nội dung Ngô-Đinh Tiền lê Các giai đoạn phát triển Lý-Trần Lê sơ Thế kỉ Hồ XVI-XVIII Nửa đầu TK XIX Tôn giáo Giáo dục VH- NT Khoa học 3.Hướng dẫn chuẩn bị Bài1: Lập bảng thống kê khởi nghĩa nông dân từ TK XVI – XIX Theo mẫu (SGK – T148) Bài 2: Tên kinh đô quốc hiệu nước ta qua triều đại PK Việt Nam Triều đại Quốc hiệu Tên kinh đô 375 Nơi đặt kinh đô Ghi Thời Ngô Cổ Loa Đông Anh (HN) Thời đinh - Tiền lê Đại Cồ Việt Hoa Lư Gia Viền (Ninh Bình) Thời Lý Đại Việt Thăng Long (Hà Nội) Thời Trần đại Việt Thăng Long (Hà Nội) Thời Hồ Đại Ngu Tây Đô Thanh Hóa Thời Lê sơ Đại Việt Đơng Kinh Hà Nội Thời Nguyễn Việt Nam Phú Xuân Huế GVnói thêm : thời Nguyễn nước ta thay đổi nhiều quốc hiệu TIẾT 69:ÔN TẬP I.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: Giúp HS củng cố kiến thức học chương IV,V VI 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ trình bày,hệ thống,phân tích,so sánh,nhận xét kiện,hiện tượng lịch sử 3.Tư tưởng,thái độ - Giáo dục HS niềm tự hào dân tộc ,giữu gìn bảo vệ thành mà cha ông ta đạt khứ II Chuẩn bị 1.Giáo viên - Chương trình giáo dục,Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ - Sách giáo khoa, sách giáo viên, tập - Lược đồ kháng chiến Học sinh - Chuẩn bị theo hướng dẫn III Tổ chức dạy- học 1.Kiểm tra cũ: Tiến hành tiết học 2.Ôn tập Hoạt động Thầy Hoạt động trò 376 Nội dung cần đạt (Chuẩn kĩ cần đạt) (Chuẩn kiến thức cần đạt) Hoạt động 1(15’)Tìm hiểu tình hình -KN tóm tắt I.Tình hình kinh tế,văn kinh tế,văn hóa kiện,phân tích,nhận hố - Phương pháp: sử dụng đồ dùng xét,tổng hợp trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề - Cách tiến hành:HS làm việc cá nhân GV: Yêu cầu HS lập bảng so sánh Tổng hợp,so sánh tình hình kinh tế,văn hố qua thời kì? Hoạt động 2: (15’)Tìm hiểu -KN tóm tắt II Các khởi nghĩa khởi nghĩa nhân dân kiện,phân tích,nhận nhân dân - Phương pháp: sử dụng đồ dùng xét,tổng hợp Khởi nghĩa Lam trực quan,đàm thoại,nêu vấn đề Sơn - Cách tiến hành:HS làm việc cá Khởi nghĩa nơng nhân dân Đàng Ngồi H: Từ kỉ XV đến nử đầu kỉ TK XVIII Xĩ có khởi nghĩa Phong trào Tây Sơn Liệt kê nông dân nào? Các dậy H: Nêu nguyên nhân thắng lợi ý nông dân thời nghĩa lịch sử khởi nghĩa Nguyễn Tái kiến thức Lam Sơn? học H: Tìm hiểu thiên tài quân anh hùng Nguyễn Huệ-Quang Trung? H: Nhận xét quy mô dậy nông dân thời Nguyễn? CÂU HỎI ƠN TẬP Câu 1: Hãy trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ? Câu 2:Chảy qua địa phận Thuỷ Ngun (Hải Phịng)có sơng lịch sử Em cho biết sơng nào?Căn vào đâu mà em khẳng định sơng lịch sử? 377 Câu 3: Em trình bày tiến quân vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789? Câu 4: Vua Quang Trung có sách để phục hồi,phát triển kinh tế,ổn định xã hội phát triển văn hố dân tộc? Câu 5: Chính sách ngoại thương nhà Nguyễn với nước phương tây thể nào? TIẾT 70:KIỂM TRA HỌC KÌ II I.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức - Giúp khắc sâu kiến thức bản,trọng tâm phần lịch sử Việt Nam - Bồi dưỡng ,nâng cao trình độ hiểu biết lịch sử dân tộc 2.Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS kĩ trình bày 3.Tư tưởng,thái độ - HS xác định cho ý thức học tập tích cực,chủ động có ý thức tự giác làm II Chuẩn bị giáo viên học sinh 378 1.Giáo viên - Chuẩn bị đề kiểm tra có đáp án,ma trận kèm theo * Ma trận Vận dụng Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Nước Đại Việt đầu kỉ XV.Thời Lê Sơ -Biết người lónh đạo khởi nghĩa Lam Sơn -Biết người dõng “Bỡnh Ngụ sỏch” -Biết năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn,nghĩa quân lần phải rút lui lên núi Chí Linh -Biết Tướng giặc bị giết ải Chi Lăng -Biết Hội thề Đông Quan tổ chức vào thời gian -Biết Nhà sử học tiếng nước ta kỉ XV -Biết nét tình -Hiểu trận thắng định kết thúc thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn 379 Vận thấp dụng Vận dụng cao Tổng Câu Điểm Nước Đại Việt kỉ XVIXVIII Câu Điểm Việt Nam nửa đầu kỉ XIX Câu Điểm Tổng câu Tổng điểm *Đề hình kinh tế nơng nghiệp thời Lê sơ câu 3,5 đ -Biết Người cướp nhà Lê Sơ lập nhà Mạc -Biết Người nhân dân suy tơn Trạng Trình -Biết Làng Bát Tràng tiếng với nghề -Biết Chữ viết mà vua Quang Trung dùng để làm chữ viết thức nhà nước ta câu 1đ -Biết Ai người có cơng lập nên huyện Tiền Hải(Thái Bình) Kim Sơn(Ninh Bình) câu 0,25 đ 12 câu 4,75 đ câu 0,25 đ -Trình bày tiến quân vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789 câu 3đ câu 3,25 đ 380 câu 3,75 đ Chứng minh có sông lịch sử chảy qua địa phận Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) câu 2đ câu 6đ câu 2đ câu 0,25 đ 15 câu 10đ I/Bài tập trắc nghiệm(3 điểm) Khoanh trũn vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1:Ai người lónh đạo khởi nghĩa Lam Sơn? A Lờ Lợi B Lờ Hồn C Lờ Lai D Nguyễn Trói Câu 2:Người dõng “Bỡnh Ngụ sỏch”: A Lưu Nhân Chỳ B Lờ Hồn C Lờ Lai D Nguyễn Trói Câu 3: Trong năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn,nghĩa quân lần phải rút lui lên núi Chí Linh? A lần B.2 lần C lần D.4 lần Câu 4: Tướng giặc bị giết ải Chi Lăng? A Vương Thông B Liễu Thăng C Lương Minh D Lý Khỏnh Câu 5:Hội thề Đông Quan tổ chức vào thời gian nào? A.10/12/1427 B 12/12/1427 C 24/12/1427 D 3/1/1428 Câu 6:Trận thắng định kết thúc thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn là? A trận Rạch Gầm-Xoài Mút B trận Ngọc Hồi-Đống Đa C trận Tốt Động-Chúc Động D trận Chi Lăng-Xương Giang Câu 7:Người cướp nhà Lê Sơ lập nhà Mạc là? A Mạc Đăng Dung B Mạc Đĩnh Chi C Mạc Mậu Hợp D Mạc Toàn Câu 8:Người nhân dân suy tơn Trạng Trình: A Nguyễn Trãi B Nguyễn Bỉnh Khiêm C.Nguyễn Hoàng D Lê Quý Đơn Câu 9:Làng Bát Tràng tiếng với nghề gì? A Đồ gỗ B Làm đường C Làm gốm D Rèn sắt Câu 10: Nhà sử học tiếng nước ta kỉ XV: A Nguyễn Trói B Lờ Thỏnh Tụng C Ngụ Sĩ Liờn D Lờ Lợi Câu 11:Chữ viết mà vua Quang Trung dùng để làm chữ viết thức nhà nước ta là? A chữ Hán B Chữ nôm C chữ quốc ngữ D chữ La-tinh Câu 12:Ai người có cơng lập nên huyện Tiền Hải(Thái Bình) Kim Sơn(Ninh Bình)? A Nguyễn ánh B Minh Mạng C.Nguyễn Công Trứ D Tự Đức II.Tự luận (7 điểm) Câu 1(2 điểm): Hãy trình bày nét tình hình kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ? 381 Câu 2(2 điểm):Chảy qua địa phận Thuỷ Ngun (Hải Phịng)có sơng lịch sử Em cho biết sơng nào?Căn vào đâu mà em khẳng định sơng lịch sử? Câu 3(3 điểm): Em trình bày tiến quân vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789? *Đáp án biểu điểm I/Bài tập trắc nghiệm(3 điểm) Câu C1 Đáp án A C2 C3 C4 C5 C C7 C8 C9 C10 C11 C1 D C B A D B C C B A II/Tự luận(7 điểm) Câu 1(2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm - Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở quê sản xuất - Đặt số chức quan chuyên lo nông nghiệp - Thực phép quân điền - Khuyến khích bảo vệ sản xuất Câu 2( điểm): - (1 điểm) Đó sơng Bạch Đằng - (1 điểm) Tại diễn trận thuỷ chiến lịch sử chống ngoại xâm dân tộc: + Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Ngô Quyền + Cuộc kháng chiến chống Tống Lê Hoàn + Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 Câu (3 điểm): Mỗi ý 0,5 điểm - Từ Phú Xuân nghe tin cấp báo Quang Trung tiến quân bắc.Ra đến Tam điệp,Quang Trung mở tiệc khao quân tuyên bố định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu - Từ Tam Điệp Quang Trung chia quân làm năm đạo 382 C - Đêm 30 tết quân ta vượt sơng Gián Khẩu tiêu diệt tồn qn địch đồn tiền tiêu.Đêm mồng tết ,quân ta bí mật bao vây đồn Hà Hồi.Quân giặc bị đánh bất ngờ,hoảng sợ hạ khí giới đầu hàng - Mờ sáng mồng tết,quân ta đánh đồn Ngọc Hồi.Đây đồn luỹ quan trọng địch.Khi đến sát đồn giặc Quang Trung truyền lệnh cho tượng bin binh đồng loạt xông tới.Quân Thanh chống không Bỏ chạy toán loạn,giày xéo lên mà chết - Khi đạo quân Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi đạo quân đô đốc Long công đồn Đống Đa.Được nhân dân địa phương giúp sức,quân ta giáp chiến đốt lửa thiêu cháy doanh trại giặc ,tướng giặc Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử - Nghe tin đại bại Tôn Sĩ Nghị vội vã vài võ quan vượt sông Nhị sang Gia Lâm.Trưa mồng tết ,Quang trung chiến hào xạm đen khói thuốc súng đoàn quân tiến vào Thăng Long mn tiếng reo hị Học sinh - Chuẩn bị theo hướng dẫn Giáo viên III.Tổ chức dạy- học ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 2.Dạy học - GV giao đề kiểm tra cho HS - GV coi kiểm tra - Cuối GV thu 383 ... ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử Hoàn thành bảng thống kê sau: Lĩnh vực Văn học Hội hoạ Khoa học tự nhiên , Triết học Các nhà văn hoá, khoa học HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động. .. ảnh lịch sử, nhận xét nhân SGKvật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử - Kể chuyện liên quan đến nhân vật kĩ phát kiến địa lí thời mà em Rèn biết? quan sát,hiểu kiện lịch sử, nhận HOẠT ĐỘNG 5: Hoạtxét... người, sầm uất, hoạt Rèn kĩ quan động chủ yếu buôn bán, trao đổi sát,hiểu kiện lịch hàng hóa sử, nhận xét kiện lịch sử *Năng lực cần hình thành:Thực hành mơn lịch sử HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án (kế hoạch bài học lịch sử 7 cả năm soạn 5 hoạt động (3cột),