0

MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING tại NHÀ HÀNG SIK GAEK THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC tế KERNEL VIỆT NAM

83 50 0
  • MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING tại NHÀ HÀNG SIK GAEK THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC tế KERNEL VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHẠM THỊ HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI NHÀ HÀNG SIK GAEK THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KERNEL VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI, NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHẠM THỊ HUYỀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI NHÀ HÀNG SIK GAEK THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KERNEL VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Sinh viên thực Mã sinh viên Niên khoá Hệ đào tạo : : : : PHẠM THỊ HUYỀN 1611140217 (2016-2020) CHÍNH QUY HÀ NỘI, NĂM 2020 CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG STT Chữ viết tắt/ký hiệu TNHH ĐH CĐ TC BH & CCDV Cụm từ đầy đủ Trách nhiệm hữu hạn Đại học Cao đẳng Trung cấp Bán hàng cung cấp dịch vụ DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG, CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ STT Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Bảng 3.8 Bảng 3.7 Bảng 3.6 Bảng 3.5 Bảng 3.4 Bảng 3.3 Bảng 3.2 Bảng 3.1 Sơ đồ 2.1 Diễn giải Doanh thu BH & CCDV giai đoạn năm 2017-20119 Biểu đồ thể khách hàng biết đến nhà hàng qua phương tiện Đánh giá phong cách phục vụ nhân viên nhà hàng Sik Gaek Quy trình dịch vụ số phận nhà hàng Sik Gaek Đánh giá chất lượng phục vụ nhân viên nhà hàng Cơ cấu lao động nhà hàng Sik Gaek Đánh giá giá sản phẩm ăn uống nhà hàng Sik Gaek Đánh giá mức độ da dạng sản phẩm nhà hàng Sik Gaek Đánh giá sở vật chất nhà hàng Sik Gaek Tổng doanh thu nhà hàng Sik Gaek giai đoạn 2017 – 2019 Sơ đồ tổ chức máy nhà hàng Sik Gaek MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu sử dụng khóa luận tác giả khác xin ý kiến sử dụng chấp nhận Các số liệu khóa luận kết khảo sát thực tế từ đơn vị thực tập Tôi xin cam kết tính trung thực luận điểm khóa luận Tác giả khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lý lựa chọn đề tài Trong năm gần đây, nhờ đường lối đổi sách mở cửa Đảng, Nhà nước với phối hợp tích cực cấp ngành phấn đấu trưởng thành đội ngũ cán công nhân viên ngành du lịch, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước Việt Nam du khách từ khắp nơi giới biết đến điểm đến an toàn thân thiện mang đặc trưng văn hóa Á Đơng Cùng với phát triển ngành du lịch, kinh doanh dịch vụ ăn uống lĩnh vực có sức hấp dẫn cao, đặc biệt mơ hình nhà hàng nhiều tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt Trong mơi trường cạnh tranh đó, cơng ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam với năm tồn phát triển vượt lên nhiều công ty khác để trở thành biểu tượng thành cơng mơ hình kinh doanh dịch vụ ăn uống Tuy nhiên, dù doanh nghiệp tồn thị trường, với môi trường kinh doanh thay đổi ngày cạnh tranh khốc liệt, công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam cần phải có sách marketing riêng cho để đứng vững thị trường Vì sách marketing ví “kim nam” giúp cho doanh nghiệp hoạt động, rõ tình hình doanh nghiệp, mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được, phương hướng, đường để doanh nghiệp tới nơi muốn, kiểm tra xem có doanh nghiệp có đến nơi cần hay khơng? Theo đánh giá nhìn nhận quản lý nhà hàng sách marketing cịn tồn số hạn chế như: Hoạt động nghiên cứu thị trường công ty chưa diễn thường xuyên thực có hiệu quả, tập chung vào đối tượng khách trọng điểm mà bỏ quên thị trường khách khác Hoạt động maketing đơn giản, phiến diện như: việc nghiên cứu nhu cầu thị hiếu khách hàng sơ sài, mơ hồ, sách marketing cơng ty chưa quan tâm mực, đầu tư hiệu quả,… Nguyên nhân công ty tập trung vào đoạn thị trường, điều làm cho công ty hội kinh doanh mở rộng thị trường Đây có lẽ phần lí lượng khách đến với công ty giảm dần qua năm, công ty phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt nhà hàng hạng địa bàn Trước thực tế đó, giải pháp hồn thiện sách marketing nhằm thu hút khách hàng đến nhà hàng Sik Gaek ngày trở nên cấp thiết hết Sau thời gian tìm hiểu thực tế nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam, nhận thức tầm quan trọng chiến lược marketing kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam nói riêng động viên hướng dẫn thầy cô giáo khoa Kinh tế tài nguyên môi trường, tác giả định chọn đề tài: “Một số giải pháp hồn thiện sách marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng sách marketing nhà hàng Sik Gaek từ đề xuất số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng đến nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Khái quát hóa sở lý luận thực tiễn sách marketing kinh doanh dịch vụ ăn uống - Đánh giá thực trạng sách maketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Đề xuất số giải pháp maketing nhằm thu hút khách hàng đến nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các sách marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Phạm vi thời gian: + Thời gian nghiên cứu thực trạng: 2017 – 2019 + Thời gian thu thập số liệu: từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2020 + Giải pháp đề xuất cho giai đoạn 2020 – 2025 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Quy trình thu thập liệu thứ cấp: - Bước 1: Xác định thông tin cần thu thập Thu thập liệu liên quan đến hoạt động marketing thu hút khách hàng đến nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Bước 2: Xác định nguồn thu thập liệu Nguồn liệu: thu thập bên bên ngồi cơng ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam + Nguồn bên trong: Bộ phận kế toán, phận nhân sự, phận kinh doanh công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam + Nguồn bên ngồi: sách, báo, tạp chí, internet…có thơng tin liên quan đến công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Bước 3: Tiến hành thu thập liệu - Bước 4: Phân tích liệu 1.4.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Quy trình cách thức thực phương pháp điều tra trắc nghiệm: - Xác định vấn đề cần nghiên cứu nội dung thông tin cần thu thập: Vấn đề cần nghiên cứu thực trạng sách marketing cơng ty qua đề số giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng đến nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam Nội dung thông tin cần thu thập qua phiếu điều tra thông tin đánh giá khách hàng, vấn, điều tra nhân viên sách marketing nhằm thu hút khách hàng nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Chọn đối tượng phát phiếu số phiếu phát ra: + Đối tượng phát phiếu khách hàng công ty + Số phiếu phát 80 phiếu + Mục đích: nghiên cứu đánh giá hài lịng khách hàng số tiêu chí dịch vụ nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Phỏng vấn, điều tra cán bộ, nhân viên nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam + Mục đích: xác định hài lịng cán cơng nhân viên cơng ty sách nhân nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam 1.4.3 Phương pháp phân tích liệu - Phương pháp thống kê, xác suất + Đối với liệu sơ cấp, sau tập hợp về, xác định số phiếu thu về, thống kê câu trả lời, sau xác định tỉ lệ câu trả lời giống so với tổng phiếu trả lời - Phương pháp so sánh, thay sử dụng hàm excel Dùng để phân tích liệu thứ cấp sơ cấp: + Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh số liệu định tính định lượng thời kì kinh doanh khác nhau, tiêu tiêu khác, nguồn liệu khác + Sử dụng phương pháp thay để thay mức định tính tiêu định lượng để đánh giá + Sử dụng hàm tổng hợp excel để tính toán xếp mức độ quan trọng - Phương pháp thống kê mô tả + Được sử dụng để phân tích thơng tin sơ cấp thứ cấp liên quan đáng tin cậy: tần số, % trung bình, tỷ lệ tăng giảm 1.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu Để cảm nhận có nhìn tổng quát hầu hết quan điểm marketing điều khơng dễ thực Vì vậy, phạm vi giới hạn, đề tài hướng đến nghiên cứu tài liệu marketing theo nội dung: marketing dịch vụ, marketing mix, marketing kinh doanh nhà hàng….Theo đó, người viết tìm hiểu tài liệu có liên quan số đề tài tác giả: 1.5.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Phạm Thị Huế (2013), Hoàn thiện chiến lược marketing khách sạn Sunrise Hội An Beach Resort, Khóa luận tốt nghiệp khoa Khách sạn - Du lịch, trường Đại học Thương mại Đề tài nêu rõ tầm quan trọng chiến lược maketing kinh doanh khách sạn, đánh giá thực trạng chiến lược marketing khách sạn đưa đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động marketing nhằm trì thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trước tình hình như: quy mô 10 bá sản phẩm đến trung gian kênh phương pháp marketing trực tiếp hiệu Các thơng tin nên trình bày dạng thư ngỏ, tờ rơi hay trang giới thiệu địa điểm ăn ngon tiếng Hà Nội Nói tóm lại, việc xúc tiến sản phẩm phải tính đến hai vấn đề chủ yếu nội dung phương thức quảng bá sản phẩm Tùy vào đối tượng tiếp nhận mà thông điệp quảng bá phải thiết kế cho phù hợp mang lại hiệu cao Với giải pháp này, hình ảnh sản phẩm nhà hàng tiếp cận với đối tượng khách hàng, rút ngắn khoảng cách cung cầu hoạt động xúc tiến - Nên thực việc quảng bá sản phẩm thông qua kênh truyền thông gián tiếp tham gia hợp tác với ứng dụng nhà hàng hay ăn trực tuyến điều giúp nhà hangflieen kết với nhiều khách hàng thông qua việc họ sư dụng ứng dụng ngày họ có nhu cầu muốn tìm kiếm khuyến mại hay chương trình ứu đãi hấp dẫn Có nhiều ứng dụng khuyến mại hay cung cấp thông tin mà nhà quản lý nhà hàng Sik Geak tham khảo: Foody, Table now, JAMJA, địa điểm ăn uống, Meete - Giải pháp cuối nhằm hồn thiện sách xúc tiến tăng cường cơng tác đào tạo, tuyển chọn nguồn nhân lực phục vụ, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhà hàng Nguồn nhân lực ln đóng vai trị định hoạt động doanh nghiệp Với hoạt động xúc tiến sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống yếu tố người quan trọng Đội ngũ nhân viên nhà hàng thường xuyên làm việc tiếp xúc với khách kênh marketing trực tiếp, hoạt động hiệu tạo cho khách hàng ấn tượng tốt sản phẩm Vì vậy, cơng ty cần thiết lập trì đội ngũ có phong cách làm việc chun nghiệp, thục việc thương lượng thuyết phục khách nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm cơng ty 4.2.5 Đề xuất sách người 4.2.5.1 Chính sách nhân viên Đối với nhân viên, cơng ty cần có sách để khắc phục non trẻ thiếu kinh nghiệm thiếu lịng trung thành cơng ty Một số sách thực như: 69 a, Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần cho tồn nguồn nhân lực - Tôn trọng nhân viên đối xử với họ tài sản có giá trị - Thực sách đãi ngộ tốt nhân viên tạo dựng cho nhân viên cảm giác họ thuộc công ty để họ thoải mái cống hiến cho công ty cần đảm bảo vệ thu nhập việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ để họ yên tâm làm việc hết mình; khuyến khích sáng tạo công việc, tạo điều kiện để nhân viên phát triển hết khả họ; cần có phối hợp với sở du lịch ban ngành hữu quan nhằm tạo điều kiện để nhân viên đào tạo, nâng cao kĩ trình độ chun mơn cho họ… - Có sách khen thưởng vật chất tinh thần đáng kể cho nhân viên có thành tích - Để tạo thoải mái tế nhị mối quan hệ nhân vien lãnh đạo, cơng ty xây dựng hịm thư góp ý thường xun trưng cầu ý kiến nhân viên lãnh đạo việc việc từ tình hình hoạt động chung phương án phát triển cho công ty hay sách nhân cơng ty, góp ý cách thức quản lý lãnh đạo Điều giúp cho công ty giảm bớt mâu thuẫn khơng đáng có, hay cơng việc bị chồng chéo nhằm đem lại hiệu suất hoạt động cao cho công ty - Tin tưởng vào giá trị nhân viên định Ban lãnh đạo nên giao quyền cho nhân viên làm việc tốt, động viên khuyến khích họ tự tin định Ln khuyến khích động sáng kiến nhân viên trình làm việc - Đối với nhân viên yếu việc sử dụng ngoại ngữ, công ty cần đầu tư cho nhân viên có khả học ngoại ngữ học thêm nhằm hoàn thiện nâng cao kiến thức kĩ họ giao tiếp ngoại ngữ Sau đó, cơng ty cần có đợt kiểm tra trình độ ngoại ngữ khoảng thời gian định năm - Quan tâm đời sống tâm lý nhân viên, nhấn mạnh vào cảm giác nhóm gia đình họ nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc họ Ngoài ra, cần thường xuyên thực hoạt động gia tăng lợi ích nhân viên giảm giá cho nhân viên gia 70 đình họ sử dụng dịch vụ công ty, hay dịp hè, công ty nên xây dựng chương trình tour miễn phí dành riêng cho gia đình cán nhân viên đồng thời tổ chức buổi liên hoan, sinh hoạt văn nghệ, vào dịp lễ 8.3, 20.10, công ty cần tổ chức buổi liên hoan tặng kèm hoa hay quà cho cán nhân viên nữ, … để khích lệ, động viên họ b, Tuyển dụng nhân viên tốt Hiên nay, công tác tuyển dụng nhà hàng Sik Gaek, cơng ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam nói riêng hầu hết công ty kinh doanh dịch vụ khác coi trọng kỹ ngoại ngữ trình độ chun mơn nghiệp vụ mà ý đến tố chất quan trọng nhân viên, yêu nghề coi phục vụ niềm hạnh phúc Trong đội ngũ nhân viên cơng ty có khơng nhân viên thiếu lịng u nghề, cảm thấy khơng coi trọng làm công việc phục vụ người khác Những nhân viên cản trở lớn công ty kiến thức đào tạo suy nghĩ tự thân họ khó thay đổi Vì vậy, ngồi cơng tác đào tạo, củng cố “niềm kiêu hãnh phục vụ” cho nhân viên q trình tuyển dụng, cơng ty lựa chọn nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng dựa tình cảm khơng phải kỹ chun mơn Tốt nhân viên có thái độ tích cực với nghề tích cách lạc quan Sau đó, tổ chức buổi đào tạo họ kỹ công việc cần thiết c, Đào tạo chuyên sâu bổ sung kiến thức, kỹ lĩnh vực môi trường cho đội ngũ nhân viên tiếp xúc trực tiếp Để tạo hình ảnh doanh nghiệp thân thiện với mơi trường vấn đề quan trọng hàng đầu đào tạo chuyên sâu bổ sung kiến thức, kỹ lĩnh vực môi trường cho đội ngũ nhân viên tiếp xúc trực tiếp Đội ngũ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng phận lễ tân, nhà hàng, dịch vụ bổ sung…phải tham dự khóa học lĩnh vực du lịch xanh, du lịch sinh thái nói chung phải truyền đạt công tác bảo vệ môi trường hướng để chuyển tải đến khách hàng tiếp xúc với khách 4.2.5.2 Chính sách khách hàng - Hồn thiện hệ thống nhận xử lý phàn nàn khách hàng 71 - Hoàn thiện sở liệu khách hàng - Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, kể nhu cầu riêng lẻ đáng khách nhằm đem đến quan tâm phục vụ chu đáo - Xây dựng đội ngũ nhân viên tiếp xúc trực tiếp giàu kinh nghiệm, am hiểu văn hóa tâm lý du khách đến từ quốc gia khác 4.2.6 Đề xuất quy trình phục vụ Về quy trình phục vụ, nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty xây dựng cho quy trình đầy đủ, rõ ràng áp dụng theo tiêu chuẩn VTOS – tiêu chuẩn kỹ nghề du lịch Việt Nam hệ thống quản trị chất lượng toàn TQM nhằm đưa dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu khách hàng, quan trọng là quy trình áp đặt áp dụng triệt để nhà hàng Tuy nhiên, tồn số vấn đề, đó, cần có số giải pháp nhỏ nhằm hồn thiện cho quy trình dịch vụ công ty Dưới vài giải pháp nhỏ, tác giả xin đề xuất sau: - Hạn chế hết mức xảy sai xót bị thiếu hoạt động quy trình phục vụ khách Ví dụ, khách muốn đổi sang bàn khác, càn set up lại bàn cho khách cách cẩn thận đừng quên kiểm tra lại xem có hiếu đồ dùng dành cho khách hay khơng… - Cần thiết kế chương trình đào tạo nhân viên thực quy trình nhà hàng tạo hợp tác, phối hợp, kèm cặp chặt chẽ giữ nhân viên thâm niên với nhân viên để quy trình phục vụ ln thực cách tốt nhất, khơng để xảy tình trạng ăn bớt giai đoạn Để đẩy mạnh nữa, nâng quy trình phục vụ nhà hàng lên mức tốt nhất, đảm bảo với cam kết dịch vụ quy trình với biện pháo nhỏ giúp cho quy trình hồn thiện đáng kể 4.2.7 Đề xuất yếu tố hữu hình Yếu tố hữu hình điểm gây ấn tượng để tạo niềm tin khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Bởi vậy, với chiến lược yếu tố hữu hình tại, cơng ty cần xây dựng giải pháp nhằm khắc phục nhược điểm tồn Tác giả xin đề xuất số giải pháp đây: - Về website: Đầu tư hình thức nội dung website, thuê chỗ 72 quảng cáo, thuê đặt logo website tiếng khác người Việt Nam cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống làm việc Việt Nam Dân trí, Google (Naver), Kakao Talk, Soompi tạo đường links dẫn đến website công ty Về nội dung, cần có đổi sáng tạo xây dựng câu chuyện trải nghiệm ăn uống nhà hàng, đồng thời cung cấp thơng tin có ích, hấp dẫn đáng nhớ tới người đọc Về hình thức, nhà hàng cần làm trang web mình, cập nhật thơng tin cách xác, liên tục đầy đủ - Về trang phục nhân viên phục vụ phận nhà hàng, thay mặc quần tối màu, áo sơ mi đen in logo công ty, công ty nên thay đổi chút thông lệ mặc áo bà ba cách tân vào buổi sáng trưa, cịn vào buổi tối mặc áo phơng có cổ để vừa mang tính thẩm mĩ vừa phù hợp với hồn cảnh khơng khí trang trọng, lịch bữa ăn mang theo phong cách châu Á Hay vào ngày lễ quan trọng người Hàn Quốc dịp Tết, ngày Quốc khách hfn Quốc mặc đồ truyền thống hanbok, vào ngày lễ Việt Nam lễ 30/4, Quốc Khánh 2/9 mặc quần tối màu, áo phơng cờ đỏ vàng để khách hàng hịa khơng khí ngày Quốc lễ, trải nghiệm phần nét văn hóa Việt Nam - Về sở hạ tầng: + Công ty cần không ngừng nâng cấp, đầu tư thêm nhiều nội thất trang trí cho lịch sự, đại nhằm tạo ấn tượng phong cách làm việc chuyên nghiệp Cách bày trí phòng, bàn thiết bị, nội thất bên phải loại cao cấp để thể đẳng cấp nhà hàng đạt tiêu chuẩn cần thiết kế, trí vừa đại vừa thân thiện với môi trường 4.4 Kết luận số kiến nghị 4.4.1 Kết luận Thực đề tài “Một số giải pháp hồn thiện sách Marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam”, tác giả rút số kết luận sau đây: Marketing nổ lực tổng thể doanh nghiệp, khơng xây dựng cho sản phẩm hữu hình thơng thường mà thực sản phẩm dịch vụ sản phẩm ăn uống Các sách marketing có vai trị vơ 73 quan trọng việc định hướng hoạt động kinh doanh ăn uống doanh nghiệp, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Trên sở vấn đề tồn sách marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam, đề tài mạnh dạn đề xuất nhóm giải pháp làm sở cho việc thực thi giải pháp marketing mà doanh nghiệp cần thực nhằm hồn thiện sách marketing cho sản phẩm ăn uống doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp tiếp tục đạt mục tiêu kinh doanh thời gian tới Đó là: - Giải pháp hồn thiện sách sản phẩm - Giải pháp để hồn thiện sách giá - Giải pháp để hồn thiện sách phân phối - Giải pháp nhằm hồn thiện sách xúc tiến - Giải pháp hồn thiện sách người - Giải pháp hồn thiện quy trình phục vụ - Giải pháp hồn thiện yếu tố hữu hình Các kết mà khóa luận đạt là: - Khóa luận khái quát hóa sở lý luận thực tiễn sách marketing kinh doanh dịch vụ ăn uống - Thông qua việc thu thập xử lý liệu sơ cấp thứ cấp, khóa luận tiến hành phân tích đánh giá thực trạng sách marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam Từ kết phân tích, khóa luận đánh giá thành cơng hạn chế sách marketing áp dụng nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Trên sở nguyên nhân hạn chế, khóa luận đề xuất số giải pháp hồn thiện sách marketing nhằm thu hút khách hàng đến nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam Tóm lại, khóa luận bao quát lý thuyết thực tiễn giải pháp hồn thiện sách marketing nhằm thu hút khách hàng nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam, đồng thời đưa giải pháp sách marketing nhằm thu hút khách hàng công ty Để từ tác giả đưa số kiến nghị mong mỏi sách marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam ngày hoàn thiện thu hút khách hàng 74 4.4.2 Một số kiến nghị 4.4.2.1 Kiến nghị với Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch thành phố Hà Nội - Tạo điểm du lịch hấp dẫn sở phát huy văn hóa dân tộc, tiềm tự nhiên nhân văn vùng; tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu, tôn tạo địa điểm du lịch văn hóa, danh lam thắng cảnh - Giảm nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, ách tắc giao thông hình ảnh thiếu văn minh đường phố; xây dựng đường, tuyến phố văn minh nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí người dân du khách - Cải tạo mở rộng tuyến đường nhằm đảm bảo cho việc phục vụ đưa đón khách diễn nhanh chóng thuận tiện - Trồng thêm nhiều xanh đường phố nhằm làm giảm thiểu nhiễm tạo khơng khí lành - Có biện pháp tích cực để bảo vệ mơi trường, tránh tình trạng vất rác bừa bãi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thủ mắt du khách nước - Giáo dục tồn dân giữ gìn trật tự trị an, tự giác tích cực tham gia xây dựng phong cách ứng xử văn minh, có cử hành vi đẹp - Các điểm đến du lịch phải tăng cường cơng tác quản lý, bảo đảm an tồn tài sản tính mạng cho khách, tránh để xảy tình trạng tệ nạn xã hội điểm đến du lịch 4.4.2.2 Kiến nghị với công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam - Nâng cao nhận thức đội ngũ nhân viên tầm quan trọng hoạt động marketing tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty - Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán công nhân viên, đặc biệt nghiệp vụ tin học hiểu biết thương mại điện tử Đây xu hướng phát triển chung doanh nghiệp kinh tế tồn cầu hố - Liên tục cải tiến, đầu tư nâng cấp trang web riêng công ty, cập nhật liên tục thơng tin sách cơng ty, xem công cụ marketing chiến lược - Cuối việc xây dựng triển khai sách marketing phải tiến hành theo trình tự, phải kiểm tra, đánh giá thường xuyên để phát bất cập, thiếu sót để điều chỉnh cách linh hoạt, hướng hoạt động kinh doanh công ty phù hợp với biến động thị trường giai đoạn định 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Thị Thanh Thủy (2012), “Hoàn thiện chiến lược Marketing khách sạn Hà Nội Daewoo” Lưu Văn Nghiêm(2008), Giáo trình Marketing dịch vụ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Ngô Ngọc Ngân(2013),“Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc đến khách sạn Từ Sơn công ty Tất Thắng – Bắc Ninh” Phạm Thị Huế(2013), “Hoàn thiện chiến lược marketing khách sạn Sunrise Hội An Beach Resort” Trần Thị Kim Anh(2009), “Giải pháp marketing mix thu hút khách du lịch công vụ khách sạn Hacinco, công ty cổ phần Hacinco” Vương Thị Hạnh Hoa(2011), “Giải pháp marketing thu hút khách du lịch Châu Âu khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake” www.marketingchienluoc.com, "Tầm nhìn thương hiệu" Abdulkadir Efendioglu, Fabiola Igna(2011), “Attracting Customers Online: Effectiveness of Online Marketing Tools” J.C Holloway C Robinson(2002), Marketing for Tourism, Singapore 10 Juwon Talabi( 2015), “The Role of Marketing in Hotel Industry” 11 Királová A MalachovskY A.(2014), “Developing Destination Marketing Strategy for Success” 12 Norman Au, Erdogan H Ekiz(2009), “Issues and Opportunities of Internet Hotel Marketing in Developing Countries” 13 Ozer O(2012), “The Role of Marketing Mix Components in Destination Choices of Visitors” 14 Philip Kotler (2002), Marketing bản, NXB Thống Kê, Hà Nội 15 https://www.slideshare.net/garmentspace/thc-trng-v-gii-php-hon-thin-hot-ngmarketing-ti-cng-ty-c-phn-du-lch-thng-mi-v-u-t 16 Giáo trình marketing (Học viện Tài chính) – ThS Ngô Minh Cách TS Đào Thị Minh Thanh 17 Lê Thị Lan Thảo (2019), “Một số giải pháp hồn thiện sách marketing du thuyền Sealife Legend, cơng ty TNHH Sealife Group” , Khóa luận tốt nghiệp 18 Facebook: https://www.facebook.com/sikgaekhanoi72/ 19 Website: https://www.sikgaekhanoi.com/ 76 77 PHỤ LỤC CÁC BẢNG, BIỂU Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN ( Dành cho khách hàng ) Nhằm mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu sách Marketing nhằm thu hút khách hàng đến với nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam, mong nhận ủng hộ giúp đỡ Quý khách Sự đánh giá Quý khách giúp cho sản phẩm dịch vụ chúng tơi ngày hồn thiện Xin q khách cho biết vài thông tin cá nhân: Quý danh: Giới tính: Độ tuổi: Nghề nghiệp: Quốc tịch: Quý khách biết đến nhà hàng qua phương tiện ? Sách báo, tạp chí Người thân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp Internet, Website, Facebook Công ty lữ hành, đại lý du lịch Các phương tiện khác (ghi rõ): 78 Q khách vui lịng đánh giá tiêu chí Đánh giá Tiêu chí Bình thường Rất cao Cao Thấp Rất thấp Cơ sở vật chất kĩ thuật đầy đủ, tiện nghi Nhân viên vui vẻ nhiệt tình thân thiên với khách hàng Phong cách phục vụ chuyên nghiệp Khi có khiếu nại phàn nàn giải nhanh chóng Tơn trọng lắng nghe ý kiến khách hàng Thực đơn đa dạng phong phú Giá hợp lý Xin trân thành cảm ơn hợp tác Quý khách ! 79 Phụ lục OPINION SURVEY (For customers) In order to serve the study of marketing policies to attract customers come Sik Gaek Korean Cuisine Restaurant, KERNEL INTERNATIONAL CO.,LTD We hope to receive your support Your assessment will make our products and services more and more complete Please fill some personal information Name: Sex: Age: Occupation: Nationality: 2.How you know about Sik Gaek Korean Cuisine? Newspapers, magazines Friend, Family, Colleague Internet, Website, Facebook Tour Operators, travel agents Others 80 Please rate the quality of restaurant services Item Rate Very hight Hight Medium Low Very low Full technical facilities, facilities Staff happy, enthusiastic and friendly with customers Professional service style There are complaints, complaints are resolved quickly Respect and listen to customers' opinions Diverse menu Good price Thank you for your cooperation! 81 Phụ lục 3: Một số hình ảnh nhà hàng Sik Gaek 82 Phụ lục 4: Menu 83 ... nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam 3.1.3.1 Thị trường khách Nhà hàng Sik Gaek thuộc cơng ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam nói chung nhà hàng Hàn Quốc nói chung Việt Nam. .. viên nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam + Mục đích: xác định hài lịng cán cơng nhân viên cơng ty sách nhân nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam. .. đến nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel Việt Nam 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các sách marketing nhà hàng Sik Gaek thuộc công ty TNHH Quốc tế Kernel
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING tại NHÀ HÀNG SIK GAEK THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC tế KERNEL VIỆT NAM ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm