0

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SYDNEY TRONG PHÂN LOẠI đặc điểm nội SOI và mô BỆNH học VIÊM dạ dày mạn TÍNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

54 43 0
  • ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SYDNEY TRONG PHÂN LOẠI đặc điểm nội SOI và mô BỆNH học VIÊM dạ dày mạn TÍNH  NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 07:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SYDNEY TRONG PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI VÀ MƠ BỆNH HỌC VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SYDNEY TRONG PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60720140 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Ngọc Ánh HÀ NỘI – 2015 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT (+) (-) Cs DSR LS HP HTT LHTT MHB PCR VDDMT VDD TCLS TNDM PV HV TV GBCN CVKS ELISA HANS YTNC UTDD BN DDTT BCĐNTT VLDDTT HE CagA CLOtest OLGA HĐ LP VT VHĐ NC Dương tính Âm tính Cộng Dị sản ruột Loạn sản Helicobacter Pylori Hành tá tràng Loét hành tá tràng Mô bệnh học Polymerase Chain Reaction Viêm dày mạn tính Viêm dày Triệu chứng lâm sàng Trào ngược dịch mật Phình vị Hang vị Thân vị Góc bờ cong nhỏ Chống viêm khơng sterroid Enzym link Immunosorbent Assay Hình ảnh nội soi Yếu tố nguy Ung thư dày Bệnh nhân Dạ dày tá tràng Bạch cầu đa nhân trung tính Viêm loét dày tá tràng Haematoxylim Eosin Cytotoxine Associated gene Campylobacter Like- Organison test Operative Link for Gastritis Assessment Hoạt động Lympho Viêm teo Viêm hoạt động Nghiên cứu MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Đại cương 1.1.1 Cấu trúc mô học dày 1.1.2 Phân loại viêm dày 1.2 Khái niệm viêm dày mạn tính 1.3 Triệu chứng lâm sàng viêm dày mạn tính 1.4 Nguyên nhân yếu tố nguy viêm dày mạn tính 1.4.1 Đặc điểm vi khuẩn H.P 1.4.2 Cơ chế gây bệnh H.P .8 1.4.3 Chẩn đoán HP 1.5 Chẩn đốn viêm dày mạn tính 11 1.6 Cơ chế bệnh sinh 12 1.7 Phân loại viêm dày mạn 13 1.7.1 Phân loại Schindler 13 1.7.2 Phân loại Cheli Dodero .14 1.7.3 Phân loại Whitehead cộng 14 1.7.4 Phân loại viêm dày theo hệ thống OLGA 16 1.7.5 Một số viêm dày mạn tính khác .16 1.7.6 Phân loại viêm dày theo hệ thống “Sydney System” 17 1.8 Vai trò HP bệnh lý dày tá tràng 22 1.8.1 HP với viêm dày 22 1.8.2 HP với loét tá tràng .23 1.8.3 HP với loét dày 23 1.8.4 HP với ung thư dày 24 1.8.5 HP với u lympho dày .24 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp 27 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu .27 2.2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu .27 2.2.4 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 27 2.2.5 Kỹ thuật nội soi sinh thiết dày 28 2.2.6 Xét nghiệm mô bệnh học (MBH) 29 2.2.7 Các phương pháp chẩn đoán HP 29 2.2.8 Đánh giá viêm dày mạn tính qua hình ảnh nội soi 30 2.2.9 Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm dày mạn tính theo tổn thương mơ bệnh học 31 2.2.10 Phương pháp xử lý số liệu 34 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ DỰ KIẾN 35 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 35 3.1.1 Tỷ lệ VDDMT theo nhóm có nhiễm khơng nhiễm HP 35 3.1.2 Đặc điểm tuổi 35 3.1.3 Phân bố theo giới VDDMT 36 3.1.4 Các yếu tố liên quan với viêm dày mạn 36 3.1.5 Thời gian mắc bệnh 36 3.2 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 37 3.3 Kết soi dày .38 3.3.1 Chẩn đoán nội soi theo tiêu chuẩn Sydney cải tiến 38 3.3.2 Vị trí tổn thương nội soi 38 3.3.3 Tổn thương kết hợp khác 39 3.4 Kết mô bệnh học 39 3.4.1 Vị trí viêm dày theo mơ bệnh học 39 3.4.2 Tổn thương mô bệnh học theo Sydney cải tiến 40 3.4.3 Các thể viêm hoạt động 40 3.4.4 Dị sản ruột loạn sản 41 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 42 4.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu .42 4.2 Đặc điểm nội soi nhóm nghiên cứu 42 4.3 Đặc điểm mô bệnh học nhóm nghiên cứu 42 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 43 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tỷ lệ VDDMT theo nhóm có nhiễm HP khơng nhiễm HP 35 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 35 Bảng 3.3 Phân bố theo giới VDDMT .36 Bảng 3.4 Các yếu tố liên quan 36 Bảng 3.5 Thời gian mắc bệnh đến vào viện .36 Bảng 3.6 Triệu chứng lâm sàng 37 Bảng 3.7 Số triệu chứng lâm sàng bệnh nhân 37 Bảng 3.8 Các tổn thương nội soi .38 Bảng 3.9 Vị trí tổn thương dày nội soi 38 Bảng 3.10 Các tổn thương kết hợp .39 Bảng 3.11 Vị trí viêm dày mạn theo mơ bệnh học 39 Bảng 3.12 Các tổn thương mô bệnh học theo Sydney cải tiến 40 Bảng 3.13 Các thể viêm hoạt động .40 Bảng 3.14 Dị sản ruột loạn sản 41 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lý dày tá tràng (DDTT) bệnh phổ biến giới Việt Nam, viêm dày (VDD) bệnh thường gặp Thuật ngữ viêm dày dùng để mô tả tất tổn thương viêm niêm mạc dày đáp ứng dày với tất tác nhân gây viêm Nguyên nhân gây viêm dày nhiều công trình nghiên cứu Người ta nhận thấy bệnh nhiều nguyên nhân điều trị gặp nhiều khó khăn.Các nguyên nhân gây bệnh dừng viêm dày cấp tiến triển dần thành viêm dày mạn Năm 1983, B.Marshall R.Warren nuôi cấy thành công xác định tính chất men học vi khuẩn Helicobacter Pylory (HP) từ niêm mạc dày người bị viêm dày Theo thống kê VDD có HP dương tính chiếm tỷ lệ 20% đến 30% dân số nước phát triển có khoảng 70%-90% nước phát triển Ở pháp tỷ lệ nhiễm HP chiếm khoảng 53% số người đến khám bệnh nội soi tiêu hóa Tỷ lệ nhiễm HP giảm vùng châu Thái Bình Dương, việt nam tỷ lệ nhiễm cao [1] Ở Việt Nam chưa có theo dõi cộng đồng lớn, chưa có theo dõi dọc, chủ yếu số liệu dựa nghiên cứu rãi rác cộng đồng nhỏ Tỷ lệ nhiễm HP lứa tuổi từ 15-75 khoảng 56%- 75,2% với xét nghiệm huyết học tỷ lệ nhiễm thể bệnh qua nội soi người lớn vào khoảng 53%- 89,5% số bệnh viện thành phố lớn Tỷ lệ nhiễm H.P viêm dày mạn miền Bắc Việt Nam từ 53-72,8%; thành phố Hồ Chí Minh 64,7% [2],[3] Từ phát HP đến có hàng nghìn nghiên cứu viêm dày HP Để tìm mối liên hệ nguyên nhân sinh bệnh HP bệnh lý viêm loét dày tá tràng Tất tổn thương viêm niêm mạc dày đáp ứng dày với tất tác nhân gây viêm có đặc điểm riêng tác nhân Sự thay đổi niêm mạc dày với tác nhân gây bệnh phản ứng viêm từ giai đoạn viêm cấp đến viêm mạn Bệnh thường kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, tiến triển thành đợt, tỷ lệ tái phát sau điều trị cao nhiều tác giả khẳng định: Viêm dày mạn(VDDM)có thể dẫn đến loét dày tá tràng, ung thư dày Việc phân loại VDD nội soi theo hệ thống Sydney phổ biến đạt thống cao mô tả tổn thương Hiện việc chẩn đoán xác định theo dõi diễn biến viêm loét dày tá tràng (VLDDTT) chủ yếu dựa vào nội soi xét nghiệm mô bệnh học (MBH) (trong chẩn đốn MBH coi tiêu chuẩn vàng) nhờ vậy, việc điều trị đạt hiệu cao, ổn định tái phát [4] Tuy vậy, việt nam cịn có nghiên cứu VDDM nhiễm helicobacter dựa theo tiêu chuẩn Sydney cải tiến Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: “Áp dụng tiêu chuẩn Sydney phân loại đặc điểm nội soi mơ bệnh học viêm dày mạn tính nhiễm helicobactery Pylori” Đề tài nhằm mục tiêu sau: Áp dụng tiêu chuẩn Sydney phân loại tổn thương nội soi viêm dày nhiễm HP không nhiễm HP Nghiên cứu tổn thương mô bệnh học viêm dày nhiễm HP theo tiêu chuẩn sydney cải tiến CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương 1.1.1 Cấu trúc mô học dày Được cấu tạo gồm lớp: niêm mạc, niêm mạc, lớp cơ, lớp mạc - Lớp niêm mạc: lớp thành dày, bề mặt niêm mạc dược bao phủ tế bào biểu mô tạo thành nhiều hố lõm nơi đổ tuyến dày Có độ dày từ 670µm - 829µm, chia thành phần theo cấu tạo tuyến: tâm vị, thân vị, hang vị Niêm mạc dày cấu tạo lớp: lớp biểu mô phủ, lớp mô đêm lớp niêm + Lớp biểu mơ phủ: phủ tồn dày từ tâm vị tới môn vị, gồm tế bào chế nhầy hình trụ, nhân nhỏ lệch đáy có chứa số lượng lớn muxin trung tính dẽ dàng phát phản ứng acid periodie Dưới kính hiển vi điện tử, tế bào hình trụ có viền nhung mao ngắn Ở vùng ranh giới, niêm mạc dày chuyển sang dạng biểu mô Malpighi (biểu mô lát tầng) thực quản (ở tâm vị) biểu mô trụ đơn niêm mạc ruột tá tràng (ở môn vị) Bề mặt dày có chỗ lõm xuỗng gọi khe (Crypte) Những khe sâu hang vị nơng phần cịn lại dày Các tế bào biểu mô phủ tới tận đáy khe, nơi tuyến đổ vào + Lớp mô điệm: cấu tạo từ mô liên kết giàu mạch máu dây thần kinh Các liên bào sợi lympho, tương bào Các nang lympho hay gặp hang vị Mô liên kết gồm tế bào sợi, sợi tạo keo, sợi trơn mạch máu, mạch bạch huyết nhỏ Mơ liên kết có chứa nhiều tuyến: Tuyến tâm vị: tuyến hình ống đổ vào khe ngắn có vùng hẹp vài mm niêm mạc thực quản thân vị, gồm tế bào hình trụ có chứa muxin trung tính tiết chất nhầy 33 Hoạt động nhẹ: có < 10 bạch cầu đa nhân trung tính Hoạt động vừa: có ≥10 →20 bạch cầu đa nhân trung tính Hoạt động nặng: có> 20 bạch cầu đa nhân trung tính bạch cầu đa nhân trung tính xếp thành đám, xâm nhập vào tế bào biểu mô khe tuyến * Xác định dị sản ruột: + Dị sản ruột: Dị sản ruột hình ảnh thường thấy viêm dày mạn tính đặc biệt viêm teo niêm mạc dày Đây tình trạng tổn thương mà niêm mạc dày thay tế bào biểu mô kiểu ruột (các tế bào có chân chứa nhày, tuyến hốc kiêu ruột, có tế bào Paneth), đơi thấy nhung mao giống ruột Bình thường tế bào nằm màng đáy tuyến dày, tập trung lại đáy hốc tuyến ruột non Dị sản ruột chia thành ba loại sau Týp I (dị sản ruột hoàn toàn): Bao gồm tế bào ruột non với bờ bàn chải tế bào hình chén tiết sialomucin Các khe tuyến thẳng, cấu trúc đặn Týp II (dị sản ruột khơng hồn tồn): Các tế bào hấp thu khơng có có Có mặt tế bào hình trụ “trung gian” giai đoạn biệt hóa, tiết chất nhày trung tính siamulocin acid Các tế bào hình ly có chân tiết siamulocin đơi sulfomucin Cấu trúc tuyến khơng cịn thẳng, Týp III (dị sản ruột khơng hồn tồn): Các tế bào khơng biệt hóa nhiều týp II, tế bào “trung gian” chủ yếu tiết sulfomucin, tế bào hình ly có chân tiết siamulocin đơi sulfomucin Không gặp tế bào hập thu, cấu trúc tuyến bị thay đổi nhiều *Xác định loạn sản: + Loạn sản: Loạn sản hình ảnh sản tế bào, thay đổi cấu trúc, hình dạng nhân, chất nguyên sinh, thay đổi tỷ lệ nhân chất nguyên sinh Theo tổ chức y tế giới lọa sản chia làm ba mức độ: 34 Loạn sản nhẹ: mơ học thấy thây đổi ít, tế bào biểu mơ phủ tuyến hình trụ tăng ưa kiềm nhân tế bào tương đối đồng dạng, thon dài xếp phía màng đáy Tỷ lệ nhân chất nguyên sinh tăng nhẹ Loạn sản vừa: Biểu tính biệt hóa hồn tồn tế bào biểu mơ nhân tế bào lớn trở lên trịn hơn, tỷ lệ nhân chất nguyên sinh tăng rõ, tăng số nhân chia Cấu trúc tuyến không cịn bình thường Loạn sản nặng: Có biến đổi khơng điển hình tế bào cấu trúc tuyến đa hình thái tế bào nhân, tế bào xếp giả hàng nhiều hàng tuyến khơng bình thường xuất nhiều nhân chia co nhân chia khơng điển hình [26] 2.2.10 Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu xủ lý theo phương pháp thơng kê y học máy tính phần mềm SPSS 20.0 Thiết kế nghiên cứu Triệu chứng lâm sàng nghi có DDMT Urease Test, Xét nghiệm khác cần Không đủ tiêu chuẩn NC VDDMT→ Loại khỏi NC HP(+) Nội soi Mơ tả theo “Sydney System” cải tiến MBH Phân loại theo “Sydney” Có VDDMT Phân tích số liệu HP(-) 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ DỰ KIẾN 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 3.1.1 Tỷ lệ VDDMT theo nhóm có nhiễm không nhiễm HP Bảng 3,1 Tỷ lệ VDDMT theo nhóm có nhiễm HP khơng nhiễm HP VDDMT HP(+) VDDMT HP(-) p n Tỷ lệ % 3.1.2 Đặc điểm tuổi Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi NhómVDDMT Nhóm tuổi 16 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 ≥ 61 Tổng Tuổi trung bình VDDMT HP(+) HP(-) N= N= N= n % n % n p % 3.1.3 Phân bố theo giới VDDMT Bảng 3.3: phân bố theo giới VDDMT Nhóm VDDMT VDDMT n % HP(+) n % HP(-) n p % 36 Giới Nam Nữ 3.1.4 Các yếu tố liên quan với viêm dày mạn Bảng 3.4 Các yếu tố liên quan Nhóm VDDMT VDDMT n % Các yếu tố liên quan Thuốc Rượu, rượu bia Ăn cay Uống chống viêm không steroid Bệnh liên quan HP(+) n % HP(-) n % p 3.1.5 Thời gian mắc bệnh Bảng 3.5 Thời gian mắc bệnh đến vào viện Nhóm VDDMT VDDMT Thời gian mắc bệnh n % HP(+) n HP(-) % n p % < năm 1-3 năm 3-5 năm >5 năm Tổng 3.2 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng Bảng 3.6 Triệu chứng lâm sàng Nhóm VDDMT Triệu chứng lâm sàng Đau thượng vị Nóng rát thượng vị Đầy bụng Buồn nơn, nôn VDDMT n % HP(+) n % HP(-) n % p 37 Ợ Ợ chua Bảng 3.7 Số triệu chứng lâm sàng bệnh nhân Nhóm VDDMT Số TCLS/ BN TCLS TCLS TCLS TCLS TCLS TCLS Tổng số VDDMT n % HP(+) n % HP(-) n % p 38 3.3 Kết soi dày 3.3.1 Chẩn đoán nội soi theo tiêu chuẩn Sydney cải tiến Bảng 3.8 Các tổn thương nội soi Nhóm VDDMT HP(+) n % Hình ảnh nội soi Phù nề, xung huyết Xuất huyết Trợt phẳng Trợt lồi Viêm teo Phì đại Trào ngược dịch mật HP(-) n % p 3.3.2 Vị trí tổn thương nội soi Bảng 3.9 Vị trí tổn thương dày nội soi Nhóm VDDMT Vị trí tổn thương Hang vị Thân vị GBCN Toàn dày Tổng HP(+) n HP(-) % n p % 39 3.3.3 Tổn thương kết hợp khác Bảng 3.10 Các tổn thương kết hợp Nhóm VDDMT Các tổn thương Viêm hành tá tràng Loét hành tá tràng Sẹo hành tá tràng Trào ngược thực quản Tổng HP(+) n % HP(-) n % p 3.4 Kết mơ bệnh học 3.4.1 Vị trí viêm dày theo mơ bệnh học Bảng 3.11 Vị trí viêm dày mạn theo mơ bệnh học Nhóm VDDMT Vị trí tổn thương Hang vị Thân vị GBCN Tồn dày Tổng HP(+) n % HP(-) n % p 40 3.4.2 Tổn thương mô bệnh học theo Sydney cải tiến Bảng 3.12 Các tổn thương mô bệnh học theo Sydney cải tiến Nhóm VDDMT VDDMT Tổn thương HP(+) HP(+) p mô bệnh học n % n % n % Viêm nông mạn Viêm teo nhẹ Viêm teo vừa Viêm teo nặng Tổng 3.4.3 Các thể viêm hoạt động Bảng 3.13 Các thể viêm hoạt động Nhóm VDDMT Các thể viêm hoạt động Thể hoạt động nhẹ Thể hoạt động vừa Thể hoạt động nặng Tổng VDDMT HP(+) n n % % HP(-) n % p 41 3.4.4 Dị sản ruột loạn sản Bảng 3.14 Dị sản ruột loạn sản Nhóm VDDMT Dị sản ruột Và lọan sản Dị sản ruột Loạn sản Dị sản ruột + loạn sản Tổng VDDMT n % HP(+) n % HP(-) n % p 42 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm chung nhóm nghiên cứu 4.2 Đặc điểm nội soi nhóm nghiên cứu 4.3 Đặc điểm mơ bệnh học nhóm nghiên cứu 43 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Đặc điểm hình ảnh viêm dày mạn tính nhiễm HP khơng nhiễm HP theo Sydney Tương quan mô bệnh học theo Sydney cải tiến VDDMT nhiễm HP không nhiễm HP DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Lam S.K., Talley N.J (1998), “Helicobacter pylori consensus: Report of the 1997 Asia Pasific consesus conference on management of Helicobacter pylori infection”, Gastroenterol Hepatol, 13, pp.1-12 TA Long et al (2010), Helicobacter pylori infection, peptic ulcer and gastric cancer in Vietnam, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam 5(20), 1317-1334 Hội khoa học tiêu hóa Việt Nam (2013), Khuyến cáo chẩn đoán điều trị Helicobacter pylori Việt Nam, Nhà xuất Y học, tr 6- 22 Nguyễn Văn Toại, Trần Văn Hợp, Nguyễn Xuân Huyên (2001) Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học viêm dày mạn tính có nhiễm Helicobacter pylori mối liên quan chúng Y học thực hành – số 4/2001, 16-19 Võ Thị Mỹ Dung, P.H.P (1997), “Đánh giá thử nghiệm huyết chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori”, Y học thành phố Hồ Chí Minh,1, tr 35-40 Koido S., Odahara S., Mitsunaga M., Aizawa M., Itoh S., Uchiyama K., etal (2008), Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Comparison with gold standard Rinsho Byori, 56 (11), 1007-1013 Nguyễn Thái Sơn (2002), “Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp chẩn đoán H.P bệnh lý dày tá tràng”, Luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y Fiocca R., Luinetti O., VillaniL., Chiaravalli A., Cornaggia M., et al (1993) High incidence of Helicobacter Pylori colonization in early gastric cancer and the posible relationship to carcinogenesis Eur J Gastroenterol Hepatol 5(suppl.2): S2-S8 Phạm Quang Cử (2008), Helicobacter pylori, Vi khuẩn gây bệnh dày-tá tràng, Nhà xuất Y Học Hà Nội 10 Bùi Hữu Hoàng (2009), “Cập nhật thơng tin Helicobacter pylori”, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 4(17), tr.1109-1112 11 Anderson J., Gonzalez J (2000), “H Pylori infection: review of the guideline for diagnosis and treatement geriatrics”, Cur Gastroenterol, 55(6), pp.44-48 12 Cave D.R (1999), “Helicobacter pylori : Epidemilory and pathogenesis, clinical practice of gastroenterology”, Curr medicine, 36( 1), pp 249254 13 Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Khánh Trạch (1996), “Bệnh viêm dày mạn tính, hình thái lâm sàng, hình ảnh nội soi mô bệnh học”, Nội khoa, 3, tr 29-32 14 Nguyễn Văn Thịnh (2009), “Tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori viêm dày mạn tính qua kết hợp nhiều phương pháp pháp hiện”, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 4(17), tr 1113-1119 15 Hoàng Trọng Thắng (2007), “Helicobacter pylori bệnh lý liên quan đến dày tá tràng”, Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 2(6), tr 362369 16 Lambert J.R., Lin S.K., Sievert W., Nicholson L., Schembri M (1995), “High prevalenceof Helicobacter pylori antibodies in an institutionalized population: evidence for person-to-person transmission”, Am J Gastroenterol, l 90 (71) , pp 2167 17 Mitchell H.M., Hu P.J., et al (1992), “Epidemiology of Helicobacter pylori in Southern China - identification of early childhood as critical period foracquisition”, J Infect Dis, 166( 53), pp.149 18 Nguyễn Ngọc Lanh (1999), “Cơ chế bệnh sinh loét dày tá tràng”, Bài giảng sau đại học, Bộ môn miễn dịch- Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội 19 Quách Trọng Đức (2011), Mối liên quan teo niêm mạc dày nội soi theo phân loại Kimura - Takemoto với tổn thương tiền ung thư bệnh viêm dày mạn, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh 20 Tạ Long (2003), Bệnh lý dày tá tràng vi khuẩn H.P, NXB Y học Hà Nội 21 Crocker JD., Bender G.N (1995) Antral nodularity, fold thickness, and narrowing sings of the upper gastrointestinal series that may indicate chronic active gastritis secondary to Helicobacter Pylori Invest – Radiol Aug.; 30(8): 480-483 22 Dixon M.F., Genta R.M.,Yardley Y.H., Correa P (1996) Classification and granding of gastriti The updated Sydney System The american J.of Surg Pathology, 20(10), 1161- 1187 23 Whitehead R (1985) Simple (non specific) gastritis Mucosal Biopsy of the Gastrointestinal tract, W.B Saunders Company, Philadelphia, 3358 24 Whitehead R (1986) Gastritis and Duodenitis Surgery of the stomach and duodenum Fourth Edition Little, Brw and Company 199-220 25 Price A.B (1991) The Sydney system: Histological division Journal of Gastroenterology and Hepatology, 6: 209-222 26 Morson B.C., Sobin L.H., Grundmann E et al (1980) Precancerous conditions and epithelial dysplasia in the stomach J Clin Pathol, 33: 711-21 27 Fung W.P.,Papadimitriou J.M., and Matz L.R., (1997) Endoscopic, histological an ultrastructural correlations in chronic gastritis Amer.J Gastroenterol;71: 269-279 28 Kreuning J Bosman F.T., Kuiper G., Wal A.M., Lindeiman J (1978) Gastric and duodenal in “healthy” individuals An endoscopic and histopathological study of 50 volunteers J Clin Pathol 31-69 29 Wyatt J.J (1995) Histopathology of gastroduodenal inflammation, the impact of Helicobacter Pylori(Review) Histopathology 26(1), jan: 1-15 30 Cornet A Et Barbier Y.Ph (1977) Gastrites Prescis des maladies du tube digestif( Debray ch Geffroy Y.), 209-221 31 Rugge M., Correa P., Di Mario F.,et al (2008), “OLGA staging for gastritis: A tutorial”, Digestive and Liver Disease, 40, pp 650-8 32 Dixon M.F., Genta R.M., Yardley J.H., Correa P (1994), “Classification andgrading of gastritis The updated Sydney system, International workshop on thehistopathology of gastritis, Houston”, Am J surg pathol, 10, pp.116-81 33 Nguyễn Quang Chung, Tạ Long, Dương Minh Thắng (1997), “Giá trị nội soi, sinh thiết chẩn đoán định khu VDDMT”, Nội khoa, 1, tr 54-56 34 Andreas L., Megraud F (2001), “Diagnosis of Helicobacter pylori infection”,Cur Gastroenterol, Aug, 17 (1), pp.19-24 35 Mangham D.C., Newbold K.M Mucosal mast cells in reflux gastritis and chronic (type B) gastritis Histopathology, 1989 nov.; 15/5 : 531535 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SYDNEY TRONG PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI VÀ MƠ BỆNH HỌC VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Chuyên... VDDM nhiễm helicobacter dựa theo tiêu chuẩn Sydney cải tiến Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Áp dụng tiêu chuẩn Sydney phân loại đặc điểm nội soi mô bệnh học viêm dày mạn tính nhiễm helicobactery... Pylori? ?? Đề tài nhằm mục tiêu sau: Áp dụng tiêu chuẩn Sydney phân loại tổn thương nội soi viêm dày nhiễm HP không nhiễm HP Nghiên cứu tổn thương mô bệnh học viêm dày nhiễm HP theo tiêu chuẩn sydney
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN SYDNEY TRONG PHÂN LOẠI đặc điểm nội SOI và mô BỆNH học VIÊM dạ dày mạn TÍNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI ,

Từ khóa liên quan