0

Sáng kiến Kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7

7 1,089 11
  • Sáng kiến Kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:11

Rèn kỹ năng đọc lập biểu đồ nhiệt độ lượng mưa trong chương trỡnh địa cho học sinh lớp 7 A. Đặt vấn đề Môn Địa 7 nhằm giúp học sinh có những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa cỏc hoạt động của con người ở trên trái đất cũng như các châu lục; góp phần hỡnh thành cho học sinh thế giới quan khoa học, giỏo dục tư tưởng, tỡnh cảm đúng đắn, giúp cho học sinh bước đầu vận dụng kiến thức địa để ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên,xó hội xung quanh, phự hợp với yờu cầu của đất nước thế giới trong thời đại mới. Vỡ vậy, việc rốn luyện những kỹ năng địa là rất cần thiết cho việc học tập đồng thời cũng chuẩn bị kỹ năng cho việc tiếp thu kiến thức ở các lớp trên. Có rất nhiều kỹ năng cơ bản cần phải luyện cho học sinh trong quá trỡnh dạy Địa 7. Một trong những kỹ năng quan trọng đó là : “ Kỹ năng về cách đọc lập biểu đồ nhiệt độ lượng mưa”. Đây là kỹ năng rất cơ bản, cần thiết khi học Địa 7, nó đũi hỏi học sinh phải nắm vững nội dung đó học. Nú giỳp học sinh cú thể dựa vào biểu đồ nêu được về đặc điểm chế độ nhiệt, chế độ mưa, sự phân bố của nó ngược lại cũng có thể lập được biểu đồ dựa vào số liệu cho sẵn. Đây cũng là nội dung được làm nhiều trong các tiết thực hành. Trên thực tế, học sinh lớp 7 phần lớn đều chưa thạo kỹ năng quan trọng này. Thường học sinh lúng túng trong cách đọc biểu đồ, lẫn giữa nhiệt độ lượng mưa, lẫn cột số liệu; hoặc học sinh rất kém trong việc lập biểu đồ dựa trên các bảng số liệu có sẵn. Việc rèn cho học sinh cách đọc lập biểu đồ lượng mưa nhiệt độ là một trong những trọng tâm về thực hành địa 7. Do đó tôi xin chọn đề tài : “ rèn kỹ năng đọc lập biểu đồ nhiệt độ lượng mưa trong chương trỡnh địa cho học sinh lớp 7”. Trong bài biết nhỏ này, tôi xin được đưa ra một số phương pháp giải quyết vấn đề cụ thể mà tôi đó ỏp dụng thành cụng trong cỏc tiết dạy Địa 7 trong những năm vừa qua. B. nội dung 1. Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa thể hiện tỡnh hỡnh khớ hậu của một địa phương qua hai yếu tố: Nhiệt độ lượng mưa trung bỡnh của cỏc thỏng trong năm. Biểu đồ gồm có hai trục tung hai bên một trục hoành. ở các lớp trên, biểu đồ cũn thờm yếu tố độ ẩm. Một trục tung có các vạch chia đều về nhiệt độ, tính bằng độ C( oC); một trục tung có các vạch chia đều về lượng mưa, tính bằng mm. Trục hoành chia làm 12 phần, mỗi phần là một tháng lần lượt ghi đều từ trái sang phải, từ tháng 1 đến tháng 12 bằng số hoặc chữ. Đường biểu diễn biến thiên nhiệt độ hàng năm được vẽ bằng đường cong màu đỏ nối liền các tháng trong năm. Sự biến thiên lượng mưa hàng tháng được thể hiện bằng hỡnh cột ( hoặc đường cong màu xanh nối lượng mưa trung bỡnh cỏc thỏng trong năm) ( Hỡnh bờn là minh hoạ biểu đồ nhiệt độ lượng mưa trung bỡnh ở Pớt - Australia) Qua chỉ số nhiệt độ lượng mưa trung bỡnh hàng thỏng, ta biết được diễn biến khí hậu của địa phương đó như thế nào dựa vào chi tiết sau: Về nhiệt độ: + Trên 20oC là tháng nóng + Từ 10oC đến 20oC là tháng mát ( ấm áp xứ lạnh) + Từ 5oC đến 10oC là tháng lạnh ( mát xứ lạnh) + Từ - 5oC đến 5oC là rét đậm + Dưới -5oC là quá rét. Về lượng mưa : + Trên 100mm là tháng mưa( Trung bỡnh năm từ 1200 – 2500mm) + Từ 50mm – 100mm là thỏng khụ ( Trung bỡnh năm từ 600 – 1200mm) + Từ 25mm – 50mm là tháng hạn ( Trung bỡnh năm từ 300mm – 600mm) + Dưới 25 mm là tháng kiệt ( Chỉ có ở hoang mạc bán hoang mạc – Trung bỡnh năm dưới 300mm) Ví dụ 1: Bài tập thực hành số 2 trang 40: Có ba biểu đồ nhiệt dộ lượng mưa, chọn biểu đồ phù hợp với ảnh Xavan kèm theo: + Yêu cầu học sinh xem ảnh Xavan ; xác định môi trường của ảnh ( Đây là môi trường nhiệt đới) + Nhắc lại đặc điểm của môi trường nhiệt đới: Nóng lượng mưa tập trung vào một mùa, có hai lần nhiệt độ lên cao. + Đọc biểu đồ: Biểu đồ A: Nóng quanh năm, lúc nào cũng có mưa không đúng Biểu đồ B: Nóng quanh năm, hai lần nhiệt độ tăng cao, mưa theo mùa, tháng mưa lớn nhất là tháng 8 > 160mm, thời kỡ khụ ba thỏng khụng mưa đó là môi trường nhiệt đới. Biểu đồ C: nóng quanh năm, hai lần nhiệt tăng, mưa theo mùa. Tháng mưa lớn nhất là tháng 8: 40mm, thời kỳ khô hạn không mưa đó là môi trường nhiệt đới. Vậy xác định biểu đồ B hay C? Tại sao? Ta thấy biểu đồ B mưa nhiều, thời kỡ khụ hạn ngắn hơn C, lượng mưa nhiều hơn, phù hợp với xavan có nhiều cây cao hơn là C. Do đó biểu đồ B phù hợp với Xavan trong bài. Ví dụ 2. Ba biểu đồ lượng mưa trang 44 SGK Học sinh đọc ba biểu đồ trên điền số liệu vào bảng sau: Biểu đồ khí hậuNhiệt độ ( oC)Lượng mưa ( mm)Kết luận chung Tháng 1Tháng 7Tháng 1Tháng 7 Ôn đới hải dương ( Brét – 48oB)61613362Hè mát, đông ấm mưa quanh năm, nhiều vào mùa thu, đông. Ôn đới lục địa ( Matxcơva – 56oB)-10193174Đông rét, hè mát, mưa nhiều. Địa Trung Hải ( Athen – 41oB)1028699Hè nóng, mưa ít. Đông mát, mưa nhiều. 2. Cách lập biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa thể hiện nhiệt độ trung bỡnh thỏng lượng mưa trung bỡnh thỏng của cỏc thỏng trong năm trên cùng một khung biểu đồ. Muốn lập được biểu đồ trước tiên phải có bảng thống kê số liệu về thời gian lượng mưa tất cả các tháng của địa điểm ta muốn lập biểu đồ. Lập biểu đồ được tiến hành theo các bước sau: + Vẽ một khung biểu đồ gồm hai trục tung trục hoành vuông góc với nhau. + Trên trục hoành chia đều 12 khoảng cách bằng nhau lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12. + Trên các trục tung chia đều các khoảng cách bằng nhau, một trục ghi số trị nhiêt độ, thường thỡ mỗi khoảng cỏch là 5 – 10oC. Một trục ghi trị số lượng mưa, giá trị mỗi khoảng cách là 50 – 100mm. + căn cứ vào số liệu khí hậu, vẽ đường nhiệt độ các cột lượng mưa lần lượt theo các tháng trong năm. + Cuối cùng ghi tên địa điểm vào góc bên trái biểu đồ. Ví dụ 3: 3. Cách đọc biểu đồ lượng mưa Cần đọc lần lượt đường cong biểu diễn nhiệt độ các cột lượng mưa trong năm để biết thông tin về khí hậu nơi đó. * Đọc đường nhiệt độ cần khai thác: + Nhiệt độ tháng nóng nhất tháng lạnh nhất + Chênh lệch nhiệt độ ( bỡnh độ nhiệt) ? Nhiệt độ trung bỡnh năm? + Qua đó biết đặc điểm chế độ nhiệt thuộc kiểu khí hậu nào. Vớ dụ 4: Hỡnh7.3: Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của Hà Nội Nhiệt độ tháng nóng nhất là tháng 7 ( 30oC) lạnh nhất là tháng 1 ( 16oC) Chênh lệch nhiệt độ là : 14oC; nhiệt độ trung bỡnh năm khoảng 24oC Từ đó rút ra Hà Nội thuộc khí hậu nhiệt đới. * Đọc cột lượng mưa cần khai thác các thông tin sau: + Mưa nhiều tháng nào? ít tháng nào? + Mưa nhiều mùa nào? ít mùa nào? + Sự phân bố mưa như thế nào? mưa đều quanh năm hay tập trung theo mùa? + Tổng lượng mưa cả năm Các thông tin trên cho biết đặc điểm chế độ mưa của địa phương thuộc kiểu khí hậu nào? Ví dụ: Mưa vào thu đông: Khí hậu Địa Trung Hải Nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm: Môi trường xích đạo ẩm Mưa tập trung một mùa, nhiệt độ lớn hơn 22oC, thời kỳ khô hạn dài: Môi trường nhiệt đới Mùa đông ấm, hè mát, mưa quanh năm mưa nhiều vào thu đông: Môi trường ôn đới hải dương. Mùa đông rét, hè mát, mưa nhiều vào hè: Ôn đới lục địa Mưa ít, nhiệt độ cao quanh năm, đông lạnh: Môi trường hoang mạc. So sánh phân tích biểu đồ nhiệt độ biểu đồ lượng mưa để tỡm ra tớnh chất khí hậu của địa phương. Đây là vấn đề rất quan trọng, vỡ chỉ khi nào cả hai biểu đồ này thể hiện đúng các đặc trưng của một kiểu khí hậu nào đó ta mới biết địa phương đó thuộc kiểu khí hậu nào ( tuy nhiên có thể có chung đặc điểm về chế độ nhiệt ẩm của khí hậu nhiệt đới nhưng các mùa khác nhau) Ví dụ 5: Bài tập 4 trang 22 Quan sát biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của vùng nhiệt đới cho biết thuộc bán cầu nào, tại sao? Biểu đồ A: + Đường biểu diễn nhiệt độ hai lần tăng cao trong năm + Nhiệt độ các tháng lớn hơn 20oC + Mưa tập trung vào một mùa ( Tháng 5 – tháng 10) Kết luận: Khí hậu thuộc Bắc bán cầu Biểu đồ B: + Nhiệt độ các tháng lớn hơn 20OC + Bỡnh độ nhiệt năm lớn hơn 15oC + 6 tháng khô, mùa mưa từ tháng 11 – tháng 3 năm sau. Kết luận: Trái ngược A; Vậy khí hậu thuộc Nam bán cầu. C. kết luận Như vậy sách giáo khoa địa 7 khụng chỉ rốn kỹ năng đọc lập biểu đồ nhiệt độ lượng mưa mà cũn rốn kỹ năng về bản đồ, sơ đồ, hỡnh ảnh địa lý, lát cắt, lược đồ, . Nhờ vào hệ thống kênh hỡnh, học sinh cú thể khai thỏc thuận lợi những tri thức địa lí dưới sự hướng dẫn tổ chức của giáo viên. Nó phát huy trí lực của học sinh, nâng cao khả năng quan sát suy luận, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống. Kĩ năng đọc lập biểu đồ nhiệt độ lượng mưa học sinh đó được làm quen ở lớp 6, tuy nhiờn cũn ở mức độ rất sơ đẳng, lên các lớp trên, các em tiếp tục được học với mức độ cao hơn nữa. Tuy nhiên, với học sinh lớp 7, nó có vai trũ quan trọng trong việc phỏt triển tư duy địa cho các em. Với nội dung đó nờu, tụi thường vận dụng vào các tiết dạy có biểu đồ các tiết thực hành, nhỡn chung, học sinh vận dụng nhanh, đạt kết quả tốt, lớp học sôi nổi. Thụy Hải, ngày 26 tháng 11 năm 2007 . Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7 A. Đặt vấn đề Môn Địa lý 7 nhằm giúp học sinh có. tôi xin chọn đề tài : “ rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7 . Trong bài biết nhỏ này, tôi xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến Kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7, Sáng kiến Kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7,

Hình ảnh liên quan

Học sinh đọc ba biểu đồ trên và điền số liệu vào bảng sau: Biểu đồ khí hậuNhiệt độ ( oC)Lượng mưa ( mm)Kết luận chung Tháng 1Tháng 7Tháng 1Tháng 7 - Sáng kiến Kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7

c.

sinh đọc ba biểu đồ trên và điền số liệu vào bảng sau: Biểu đồ khí hậuNhiệt độ ( oC)Lượng mưa ( mm)Kết luận chung Tháng 1Tháng 7Tháng 1Tháng 7 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Muốn lập được biểu đồ trước tiên phải có bảng thống kê số liệu về thời gian và lượng mưa tất cả các tháng của địa điểm ta muốn lập biểu đồ. - Sáng kiến Kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ vàlượng mưa trong chương trỡnh địa lý cho học sinh lớp 7

u.

ốn lập được biểu đồ trước tiên phải có bảng thống kê số liệu về thời gian và lượng mưa tất cả các tháng của địa điểm ta muốn lập biểu đồ Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan