0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

7 132 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:58

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo. 04/09/2018 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Loại điểm Học phần: KINH TẾ VĨ MƠ • Giảng viên: PGS TS Phạm Thế Anh • Email: pham.theanh@neu.edu.vn • Tầng – Nhà A1 – Đại học Kinh tế Quốc dân, website: www.economics.neu.edu.vn • Trợ giảng: (1) PGS TS Hà Quỳnh Hoa; (2) ThS Lưu Thị Phương; (3) ThS Phạm Thị Ngọc Quỳnh KỶ LUẬT LỚP HỌC Quy tắc 1: Đi học (Không vào lớp sau giảng bắt đầu) Quy tắc 2: Không sử dụng điện thoại, tán gẫu, cười đùa, ngủ,… lớp học) Quy tắc 3: Chuẩn bị tập trước tới thực hành Sinh viên vi phạm quy tắc bị trừ vào điểm chuyên cần tùy mức độ Lần thứ trừ điểm; lần thứ hai trừ thêm điểm; lần thứ ba trừ thêm điểm (học lại) Tỷ trọng Điểm chuyên cần (Tham dự lớp chuẩn bị tập/đóng góp thảo luận,…) 10% Điểm kiểm tra kỳ: 04 x 10% 40% Điểm thi hết mơn (Hình thức thi: Trắc nghiệm, 40 câu hỏi đáp án, 60 phút) 50% Điều kiện dự thi: Điểm chuyên cần >=5; Điều kiện hồn thành mơn học: Điểm TB >=4,5, đồng thời Điểm thi >=4,5 NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan Kinh tế học Chương 2: Đo lường Thu nhập Mức giá Chương 3: Sản xuất Tăng trưởng Chương 4: Đầu tư, Tiết kiệm Hệ thống Tài Chương 5: Thất nghiệp Chương 6: Tiền tệ Chính sách Tiền tệ Chương 7: Tiền tệ Lạm phát Chương 8: Kinh tế vĩ mô Nền kinh tế mở Chương 9: Tổng cầu Tổng cung Chương 10: Sự đánh đổi lạm phát thất nghiệp Chương 11: Một số tranh luận sách kinh tế vĩ mơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012; Principles of Economics, N Gregory Mankiw, 7th Edition, 2013; Bài tập Nguyên lý Kinh tế học Vĩ mô, Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Nxb Lao động, 2012 Slides giảng Phạm Thế Anh, https://sites.google.com/site/theanh982/principle s-of-macroeconomics-lecture-tutorial Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC Môn học: Kinh tế Vĩ mô Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD 04/09/2018 Những nội dung Định nghĩa Kinh tế học Mười nguyên lý Kinh tế học Phân nhánh Kinh tế học Phương pháp nghiên cứu Kinh tế học Nội dung nghiên cứu Kinh tế học vĩ mô Định nghĩa Kinh tế học • Paul A Samuelson định nghĩa “Kinh tế học môn học nghiên cứu cách thức xã hội sử dụng nguồn lực khan để sản xuất hàng hóa phân phối chúng cho thành viên xã hội” • G Mankiw định nghĩa “Kinh tế học môn học nghiên cứu cách thức xã hội quản lý nguồn lực khan nào” Mục tiêu chương • Chương giới thiệu tổng quan kinh tế học nói chung kinh tế học vĩ mơ nói riêng: • • • • • Hiểu Kinh tế học Giới thiệu 10 nguyên lý Kinh tế học Giới thiệu phân nhánh Kinh tế học Giới thiệu phương pháp nghiên cứu Kinh tế học Đối tượng nghiên cứu Kinh tế học vĩ mơ Định nghĩa Kinh tế học • Sự khan việc xã hội với nguồn lực hữu hạn thỏa mãn tất nhu cầu vơ hạn • Các nguồn lực bao gồm: vốn/tư vật, tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn người tiến khoa học công nghệ Định nghĩa Kinh tế học Một số nguyên lý Kinh tế học • Kinh tế học môn khoa học giúp cho người hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách thức ứng xử thành viên tham gia vào kinh tế nói riêng • Ba vấn đề kinh tế bản: • Nguyên lý “sự thật” hành vi vận hành kinh tế; • Có nhiều nguyên lý khác nhau, Gregory Mankiw, giáo sư kinh tế ĐH Harvard, Principles of Economics nêu 10 nguyên lý sau: • Sản xuất gì? • Sản xuất nào? • Sản xuất cho ai? 04/09/2018 Nguyên lý 1: Con người đối mặt với đánh đổi “Khơng có bữa ăn trưa miễn phí” (no free lunch!) Nguyên lý 1: Con người đối mặt với đánh đổi Để đạt điều đó, thường phải từ bỏ thứ khác ▪ ▪ ▪ ▪ Vũ khí bơ sữa Thực phẩm quần áo Thời gian nghỉ ngơi lao động Hiệu cơng Việc định địi hỏi đánh đổi mục tiêu lấy mục tiêu khác Nguyên lý 1: Con người đối mặt với đánh đổi • Hiệu cơng ▪ Hiệu có nghĩa xã hội tối đa hố đầu từ nguồn lực khan ▪ Cơng có nghĩa ích lợi nguồn lực phân phối thành viên xã hội Nguyên lý 2: Chi phí thứ mà bạn phải từ bỏ để có • Các định địi hỏi so sánh chi phí lợi ích phương án thay ▪ Đi học đại học hay làm việc? ▪ Học hay hẹn hò với bạn bè? ▪ Đến lớp hay ngủ? • Chi phí hội mà bạn phải từ bỏ để có Nguyên lý 2: Chi phí mà bạn phải từ bỏ để có Ngơi bóng rổ LA Laker, Kobe Bryant, chọn việc khơng học đại học để chơi bóng rổ chuyên nghiệp kiếm hàng triệu đôla Nguyên lý 3: Con người lý suy nghĩ điểm cận biên • Những thay đổi biên nhỏ, điều chỉnh thêm kế hoạch hành động thời Con người định cách so sánh chi phí lợi ích điểm cận biên 04/09/2018 Nguyên lý 4: Con người phản ứng với khuyến khích Nguyên lý 5: Thương mại làm cho người có lợi • Những thay đổi biên chi phí hay lợi ích khuyến khích người phản ứng • Quyết định lựa chọn phương án thay xảy lợi ích biên phương án lớn chi phí biên nó! • Con người có lợi từ hoạt động thương mại họ với người khác • Cạnh tranh dẫn đến lợi ích từ thương mại • Thương mại cho phép người chuyên mơn hố vào lĩnh vực mà họ có khả Nguyên lý 6: Thị trường cách thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế Nguyên lý 6: Thị trường cách thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế • Nền kinh tế thị trường kinh tế phân bổ nguồn lực thông qua định phi tập trung nhiều doanh nghiệp nhiều hộ gia đình họ tương tác với thị trường hàng hoá dịch vụ ▪ Các hộ gia đình định mua làm việc cho ▪ Các doanh nghiệp định thuê sản xuất • Adam Smith quan sát thấy hộ gia đình doanh nghiệp tương tác với thị trường hành động thể hướng dẫn “bàn tay vơ hình.” ▪ Do hộ gia đình doanh nghiệp nhìn vào giá định mua gì, bán gì, họ khơng nhận thức chi phí xã hội hành động họ ▪ Kết là, giá hướng cho người định đạt kết cục tối đa hoá phúc lợi tồn xã hội Ngun lý 7: Chính phủ đơi cải thiện kết cục thị trường Ngun lý 7: Chính phủ đơi cải thiện kết cục thị trường • Thất bại thị trường xảy thị trường thất bại việc phân bổ nguồn lực cách hiệu • Khi thị trường thất bại phủ can thiệp để làm tăng tính hiệu cơng • Thất bại thị trường ▪ Ảnh hưởng ngoại hiện, tác động định cá nhân hay doanh nghiệp đến phúc lợi người ▪ Sức mạnh thị trường, khả cá nhân hay doanh nghiệp chi phối giá thị trường 04/09/2018 Nguyên lý 8: Mức sống phụ thuộc vào sản lượng quốc gia • Mức sống đo lường theo nhiều cách: ▪ Bằng cách so sánh thu nhập cá nhân ▪ Bằng cách so sánh giá trị thị trường sản lượng quốc gia Nguyên lý 9: Giá tăng phủ in nhiều tiền • Lạm phát gia tăng mức giá chung kinh tế • Một nguyên nhân gây lạm phát gia tăng cung tiền • Khi phủ tạo lượng lớn tiền, giá trị tiền giảm Phân nhánh Kinh tế học Nguyên lý 8: Mức sống phụ thuộc vào sản lượng quốc gia • Hầu hết khác biệt mức sống giải thích khác biệt suất quốc gia • Năng suất lượng hàng hố dịch vụ sản xuất từ lao động công nhân Nguyên lý 10: Xã hội đối mặt với đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp • Đường Phillips minh hoạ đánh đổi lạm phát thất nghiệp: • Lạm phát  Thất nghiệp • Đó đánh đổi ngắn hạn! Phân nhánh Kinh tế học ➢Kinh tế vi mô Kinh tế học Economics ▪ Kinh tế vi mô môn học nghiên cứu hành vi định hộ gia đình doanh nghiệp, tương tác họ thị trường ➢Kinh tế vĩ mô Kinh tế học vi mô Microeconomics Kinh tế học vĩ mô Macroeconomics ▪ Kinh tế vĩ mô môn học nghiên cứu kinh tế góc độ tổng thể ▪ Mục tiêu nhằm giải thích thay đổi kinh tế ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp, nhiều thị trường lúc 04/09/2018 Phương pháp nghiên cứu Kinh tế học Phân nhánh Kinh tế học • Kinh tế vĩ mơ trả lời câu hỏi như: ▪ Tại thu nhập trung bình lại cao số nước thấp số nước khác? ▪ Tại giá lại tăng nhanh số thời kì lại tương đối ổn định thời kì khác? ▪ Tại sản lượng việc làm lại tăng số năm giảm năm khác? Phương pháp nghiên cứu Kinh tế học • Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc • Kinh tế học thực chứng trả lời cho câu hỏi “ gì”, nghiên cứu giới thực tế tìm cách lý giải cách khoa học tượng quan sát • Kinh tế học chuẩn tắc trả lời cho câu hỏi “nên nào”, có yếu tố đánh giá chủ quan nhà kinh tế Nội dung nghiên cứu Kinh tế học vĩ mơ • Các biến số Kinh tế vĩ mơ TĂNG TRƯỞNG Xây dựng mơ hình Quan sát Đo lường THẤT NGHIỆP LẠM PHÁT NỀN KINH TẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÃI SUẤT Kiểm định mơ hình Nội dung nghiên cứu Kinh tế học vĩ mơ • Các sách Kinh tế vĩ mơ Chính sách tài khóa Chính sách tiền tệ Chính sách thu nhập Chính sách thương mại Chính sách tỷ giá hối đối CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Tóm tắt chương • Kinh tế học mơn khoa học giúp cho người hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách thức ứng xử thành viên tham gia vào kinh tế nói riêng • Do nguồn lực khan nên phải đối mặt với đánh đổi định • Chi phí hội giá trị phương án thay tốt bị bỏ qua • Chi phí lợi ích điểm cận biên ảnh hưởng đến việc định người • Con người ln phản ứng với khuyến khích 04/09/2018 Tóm tắt chương Tóm tắt chương • Thương mại đem lại lợi ích hai chiều • Thị trường thường phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế • Đơi phủ cải thiện kết cục thị trường thị trường thất bại việc phân bổ nguồn lực hiệu cơng • Năng suất yếu tố quan trọng định mức sống • Tăng cung tiền nguồn gốc quan trọng gây lạm phát • Trong ngắn hạn, xã hội đối mặt với đánh đổi lạm phát thất nghiệp • Kinh tế học chia làm hai phân ngành: • Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi cách thức định thành viên kinh tế • Kinh tế vĩ mô nghiên cứu vấn đề kinh tế tổng thể kinh tế • Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu vận động biến số vĩ mô theo thời gian (thu nhập, lãi suất, tỷ giá, việc làm, lạm phát) sách tác động đến kinh tế (chính sách tài khóa, sách tiền tệ, sách thu nhập, sách thương mại sách tỷ giá) ... học ? ?Kinh tế vi mô Kinh tế học Economics ▪ Kinh tế vi mô môn học nghiên cứu hành vi định hộ gia đình doanh nghiệp, tương tác họ thị trường ? ?Kinh tế vĩ mô Kinh tế học vi mô Microeconomics Kinh tế. .. nghiệp • Kinh tế học chia làm hai phân ngành: • Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi cách thức định thành viên kinh tế • Kinh tế vĩ mô nghiên cứu vấn đề kinh tế tổng thể kinh tế • Kinh tế học vĩ mô nghiên...04/09/2 018 Những nội dung Định nghĩa Kinh tế học Mười nguyên lý Kinh tế học Phân nhánh Kinh tế học Phương pháp nghiên cứu Kinh tế học Nội dung nghiên cứu Kinh tế học vĩ mô Định nghĩa Kinh tế học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

(Hình thức thi: Trắc nghiệm, 40 câu hỏi 4 đáp án, trong 60 phút) - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình th.

ức thi: Trắc nghiệm, 40 câu hỏi 4 đáp án, trong 60 phút) Xem tại trang 1 của tài liệu.
mô hình1. Quan sát - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 1 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

m.

ô hình1. Quan sát Xem tại trang 6 của tài liệu.