0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

11 88 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:58

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hai biến số kinh tế vĩ mô quan trọng; tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng và ứng dụng của từng biến số trên trong đánh giá kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 29/08/2018 Mục tiêu chương Chương 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ Môn học: Kinh tế Vĩ mô Phạm Thế Anh • Giới thiệu hai biến số kinh tế vĩ mơ quan trọng: • Tổng sản phẩm nước GDP • Chỉ số giá tiêu dùng CPI • Tìm hiểu định nghĩa, nội dung, cách thức đo lường, tầm quan trọng ứng dụng biến số đánh giá kinh tế vĩ mô Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Những nội dung Những nội dung TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC Định nghĩa Các phương pháp tính GDP GDP danh nghĩa, GDP thực, số điều chỉnh GDP GDP thực phúc lợi kinh tế Các thước đo khác thu nhập quốc dân Một số đồng thức thu nhập quốc dân ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG HAY THU NHẬP CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Định nghĩa Phương pháp tính CPI Những vấn đề với đo lường CPI Phân biệt CPI DGDP Những ứng dụng số giá THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA MỘT NỀN KINH TẾ • Khi đánh giá liệu kinh tế có hoạt động tốt hay kém, người ta thường nhìn vào tổng thu nhập mà người kinh tế tạo • Đối với tồn kinh tế, thu nhập phải với chi tiêu vì: ▪ Mọi giao dịch có bên mua bên bán ▪ Mỗi đồng chi tiêu người mua thu nhập người bán 29/08/2018 Định nghĩa • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thước đo thu nhập chi tiêu kinh tế • Nó tổng giá trị thị trường tất hàng hoá dịch vụ cuối sản xuất nước thời kì định Định nghĩa • “GDP giá trị thị trường ” ▪ Sản lượng định giá theo giá thị trường • “ Của HH & DV cuối ” ▪ Nó bao gồm giá trị hàng hố cuối cùng, khơng phải hàng hố trung gian (giá trị tính lần) • “ Hàng hoá dịch vụ “ ▪ Nó bao gồm hàng hố hữu hình (thực phẩm, quần áo, xe hơi) dịch vụ vơ hình (cắt tóc, lau nhà, khám bệnh) Định nghĩa • “ Được sản xuất ” ▪ Nó bao gồm hàng hố dịch vụ sản xuất thời kì tại, không gồm giao dịch liên quan đến hàng hố sản xuất q khứ • “ phạm vi nước ” ▪ Nó đo lường giá trị sản lượng phạm vi địa lý quốc gia • “ Trong thời kì định.” CÁC THÀNH PHẦN CỦA GDP • GDP bao gồm mặt hàng sản xuất kinh tế bán hợp pháp thị trường • GDP khơng bao gồm gì? ▪ GDP khơng tính hầu hết mặt hàng sản xuất tiêu thụ nhà không đem bán thị trường ▪ Nó khơng tính mặt hàng sản xuất bán ngầm, ví dụ ma tuý bất hợp pháp ▪ Nó đo lường giá trị sản lượng thời kì định, thường năm hay quý (3 tháng) Ba cách tính GDP (1) Phương pháp chi tiêu (2) Phương pháp thu nhập (3) Phương pháp giá trị gia tăng (sản xuất) Ba phương pháp tương đương cho kết Phương pháp chi tiêu • Một cách tính GDP cộng tổng tất khoản chi tiêu kinh tế Phương pháp gọi phương pháp chi tiêu, mơ tả sau: ▪ ▪ ▪ ▪ Tiêu dùng (C) Đầu tư (I) Chi tiêu phủ (G) Xuất ròng (NX) GDP = C + I + G + NX 29/08/2018 Phương pháp chi tiêu: Tiêu dùng (C) Vịng chu chuyển kinh tế vĩ mơ thu nhập Thị trường nhân Labor tố sản xuất Tiết kiệm cá nhân Hệ thống tài Tiêu dùng Thuế Chính phủ Chi tiêu phủ Thị trường hàng hố dịch vụ Xuất định nghĩa: giá trị hàng hoá dịch vụ, trừ nhà mới, mua hộ gia đình Nó bao gồm: ▪ hàng lâu bền có vịng đời dài vd: xe hơi, thiết bị gia đình Đầu tư Tiết kiệm phủ Hộ gia đình Chi trả nhân tố ▪ hàng khơng lâu bền có vịng đời ngắn vd: thực phẩm, quần áo ▪ dịch vụ công việc phục vụ Doanh nghiệp Doanh thu người tiêu dùng vd: giặt là, hàng không Nhập Người nước Phương pháp chi tiêu: Đầu tư (I) định nghĩa 1: chi tiêu cho tư [nhân tố sản xuất] định nghĩa 2: chi tiêu cho hàng hố phục vụ mục đích tiêu dùng tương lai Bao gồm: ▪ đầu tư cố định doanh nghiệp chi tiêu cho nhà xưởng thiết bị mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hàng hoá dịch vụ khác ▪ đầu tư cố định dân cư chi tiêu cho nhà người tiêu dùng chủ đất ▪ đầu tư hàng tồn kho thay đổi giá trị hàng tồn kho doanh nghiệp Phương pháp chi tiêu: Chi tiêu phủ (G) • G bao gồm khoản chi tiêu phủ cho hàng hố dịch vụ • G khơng bao gồm khoản tốn chuyển khoản (vd chi trả bảo hiểm thất nghiệp), chúng khơng tương ứng với hàng hố dịch vụ sản xuất thời kì Đầu tư Tư • Tư hay vốn nhân tố sản xuất Tại thời điểm nào, kinh tế có lượng tư định • Đầu tư chi tiêu cho tư Ví dụ (giả định khơng có hao mịn): ▪ 1/1/2017: kinh tế có 500 tỉ $ giá trị tư ▪ năm 2017: đầu tư = 37 tỉ $ ▪ 1/1/2018: kinh tế có 537 tỉ $ giá trị tư Phương pháp chi tiêu: Xuất ròng (NX = EX - IM) định nghĩa: giá trị hàng xuất (EX) trừ giá trị hàng nhập (IM) • Xuất hàng hóa dịch vụ sản xuất nước bán nước ngồi • Nhập hàng hóa dịch vụ sản xuất nước tiêu thụ nước • Chênh lệch xuất nhập gọi cán cân thương mại 29/08/2018 Tại sản lượng = chi tiêu Phương pháp thu nhập • Những sản phẩm khơng bán đưa vào kho, tính “đầu tư hàng tồn kho”… • …bất kể hàng tồn kho tăng lên có chủ đích hay khơng • GDP tương đương với tổng thu nhập nhận nhân tố tham gia vào trình sản xuất thời kì định, thường năm • Thực chất giả định doanh nghiệp mua sản phẩm họ Phương pháp giá trị gia tăng • Giá trị gia tăng (value added): Giá trị gia tăng doanh nghiệp giá trị sản lượng trừ giá trị hàng hoá trung gian mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất sản lượng Hàng hố cuối cùng, giá trị gia tăng, GDP • GDP = giá trị hàng hoá cuối = tổng giá trị gia tăng tất công đoạn sản xuất • Giá trị hàng hoá cuối bao gồm giá trị hàng hoá trung gian, vậy, tính hàng hố trung gian vào GDP tính hai lần ▪ Thu nhập từ tiền công tiền lương (w); ▪ Lợi nhuận doanh nghiệp (); ▪ Thu nhập từ cho thuê tài sản (máy móc, thiết bị, đất đai, nhà xưởng,… (r); ▪ Thu nhập từ lãi vay (i); ▪ Khấu hao tài sản (dp); ▪ Thuế gián thu ròng (te) Phương pháp giá trị gia tăng • Một nơng dân trồng lúa mì bán cho người xay bột với giá $1,00 • Người xay bột xay lúa thành bột mì bán cho người làm bánh với giá $3,00 • Người làm bánh sử dụng bột mì để làm ổ bánh mì bán cho kĩ sư với giá $6,00 • Người kĩ sư ăn bánh mì • Hãy tính • Giá trị gia tăng cơng đoạn sản xuất • GDP GDP thực danh nghĩa • GDP giá trị tất hàng hoá dịch vụ cuối sản xuất • GDP danh nghĩa (nominal) đo lường giá trị sử dụng giá hành • GDP thực (real) đo lường giá trị sử dụng giá năm sở/năm gốc 29/08/2018 GDP thực kiểm soát lạm phát Bài tập thực hành, phần • Những thay đổi GDP danh nghĩa do: ▪ thay đổi giá ▪ thay đổi sản lượng • Những thay đổi GDP thực thay đổi sản lượng, GDP thực tính sử dụng giá cố định năm sở Chỉ số điều chỉnh GDP (Deflator) • Tỷ lệ lạm phát phần trăm gia tăng mức giá chung • Một thước đo mức giá chung Chỉ số điều chỉnh GDP, tính sau: GDP danh nghia Chi so dieu chinh GDP =  100 GDP thuc Chỉ số cho biết gia tăng GDP danh nghĩa gia tăng giá cả, gia tăng sản lượng Tính tốn phần trăm thay đổi Đối với biến X Y, phần trăm thay đổi (XY )  phần trăm thay đổi X + phần trăm thay đổi Y phần trăm thay đổi (X / Y )  phần trăm thay đổi X - phần trăm thay đổi Y Ví dụ: Nếu mức lương theo bạn tăng 5% thời gian bạn làm việc tăng 7%, 2015 Hàng hoá A Hàng hoá B 2016 2017 P Q P Q P Q $30 900 $31 1,000 $36 1,050 $100 192 $102 200 $100 205 • Tính GDP danh nghĩa năm • Tính GDP thực năm sử dụng năm 2001 năm sở Bài tập thực hành, phần GDP danh nghĩa GDP thực 2001 $46,200 $46,200 2002 51,400 50,000 2003 58,300 52,000 Chỉ số GDP Tỷ lệ lạm phát n.a • Sử dụng câu trả lời bạn phần trước để tính số điều chỉnh GDP năm • Sử dụng số điều chỉnh GDP để tính tỉ lệ lạm phát từ năm 2001 đến 2002, từ 2002 đến 2003 GDP phúc lợi kinh tế • GDP thước đo phúc lợi kinh tế tốt xã hội • GDP bình qn đầu người cho biết thu nhập chi tiêu cá nhân trung bình kinh tế • GDP đầu người lớn phản ánh mức sống cao • Tuy nhiên GDP khơng phải thước đo hoàn hảo phản ánh hạnh phúc chất lượng sống tiền lương bạn tăng xấp xỉ 12% 29/08/2018 GDP phúc lợi kinh tế • Một số thứ ảnh hưởng đến phúc lợi không phản ánh GDP ▪ Giá trị nghỉ ngơi ▪ Giá trị môi trường ▪ Giá trị hầu hết hoạt động xảy ngồi thị trường, ví dụ giá trị thời gian bố mẹ dành cho cái, giá trị cơng việc tình nguyện Các thước đo thu nhập khác: GNP GDP • Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): tổng thu nhập tạo nhân tố sản xuất quốc gia, đâu • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): tổng thu nhập tạo nhân tố sản xuất nước, chủ sở hữu Các thước đo thu nhập khác • • • • • Tổng sản phẩm quốc dân (GNP); Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) Thu nhập quốc dân (NI); Thu nhập cá nhân (PI); Thu nhập cá nhân khả dụng (DPI/Yd) Các thước đo thu nhập khác: Sản phẩm quốc dân rịng (NNP) Để tính NNP, lấy GNP trừ lượng tư (nhà xưởng, máy móc, nhà dân cư) hao mòn năm: NNP = GNP – Khấu hao (Dp) GNP = GDP + thu nhập nhân tố nhận từ nước – thu nhập nhân tố người nước ngồi nước (Tìm hiểu thêm GNI!) Các thước đo thu nhập khác: Thu nhập quốc dân (NI) NI cho biết người kinh tế kiếm sau trừ thuế gián thu NI = NNP – Thuế gián thu Các thước đo thu nhập khác: Thu nhập cá nhân (PI) • PI phản ánh thu nhập đến tay cá nhân kinh tế PI = NI – Lợi nhuận giữ lại – Đóng góp bảo hiểm xã hội + Thanh tốn chuyển giao từ phủ 29/08/2018 Các thước đo thu nhập khác: Thu nhập cá nhân khả dụng (DPI hay Yd) • Nếu trừ thuế thu nhập cá nhân khỏi PI có thu nhập cá nhân khả dụng, sử dụng cho tiêu dùng và/hoặc tiết kiệm DPI (Yd) = PI – Thuế thu nhập cá nhân ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ ĐO LƯỜNG MỨC GIÁ HAY CHI PHÍ SINH HOẠT Chỉ số Giá Tiêu dùng • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thước đo chi phí chung hàng hố dịch vụ mua người tiêu dùng điển hình • Tổng Cục Thống kê (GSO) cơng bố CPI hàng tháng • Nó sử dụng để giám sát thay đổi chi phí sinh hoạt theo thời gian Một số đồng thức thu nhập quốc dân Đồng thức (identities) khác với phương trình (equation), tức hai vế mặt định nghĩa, không hàm ý mối quan hệ nhân Y = C + I + G + NX Yd = Y – T, (T = TAX – TR) Yd = C + Sp S – I = NX I + G + X = T + S + IM Đo lường Giá cả/Chi phí Sinh hoạt • Lạm phát phản ánh tình trạng gia tăng mức giá chung kinh tế • Khi mức giá chung tăng, hộ gia đình tiêu nhiều để trì mức sống cũ • Bên cạnh DGDP, số giá tiêu dùng (CPI) thước đo mức giá chung kinh tế Phương pháp tính CPI • Bước 1: Cố định giỏ hàng Xác định xem loại giá quan trọng người tiêu dùng điển hình ▪ Tổng cục Thống kê (GSO) xác định giỏ hàng hoá dịch vụ thị trường mà người tiêu dùng điển hình mua ▪ Định kì (5 năm lần), GSO thực điều tra người tiêu dùng để xác định trọng số cho giá hàng hoá dịch vụ 29/08/2018 Phương pháp tính CPI Phương pháp tính CPI • Bước 2: Xác định giá Thu thập giá hàng hoá dịch vụ giỏ hàng thời điểm • Bước 3: Tính chi phí giỏ hàng Sử dụng số liệu giá tính chi phí giỏ hàng hố dịch vụ thời điểm khác • Bước 4: Chọn năm sở tính số • Bước 5: Tính tỷ lệ lạm phát Tỷ lệ lạm phát phần trăm thay đổi số giá so với thời kỳ trước ▪ Tỷ lệ lạm phát tính sau: Ty le lam phat nam 2= ▪ Chọn năm năm sở, coi năm gốc để so sánh với năm khác ▪ Tính số cách chia giá giỏ hàng năm cho giá năm sở nhân với 100 CPI nam 2-CPI nam 100% CPI nam Một ví dụ cách tính CPI tỷ lệ lạm phát Một ví dụ cách tính CPI tỷ lệ lạm phát Bước 1: Điều tra người tiêu dùng để xây dựng giỏ hàng hoá cố định sách, bút Bước 2: Thu thập giá hàng hố năm Bước 3: Tính chi phí giỏ hàng năm 2015 1$*4 sách + 2$*2 bút = 8$ 2016 2$*4 sách + 3$*2 bút = 14$ 2017 3$*4 sách + 4$*2 bút = 20$ Bước 4: Lựa chọn năm sở (2015) Tính số giá tiêu dùng năm 2015 (8$/8$)*100 = 100 Năm Giá sách Giá bút 2015 1$ 2$ 2016 2$ 3$ 2016 (14$/8$)*100 = 175 2017 3$ 4$ 2017 (20$/8$)*100 = 250 Copyright©2004 South-Western Một ví dụ cách tính CPI tỷ lệ lạm phát Copyright©2004 South-Western Giỏ hàng CPI Việt Nam bao gồm gì? Bước 5: Sử dụng CPI để tính tỷ lệ lạm phát so với năm trước 2015 2016 (175 - 100)*100/100 = 75% 2017 (250 – 175)*100/175 = 43% Bưu viễn thơng 2.9% Giáo dục 6.0% Hàng hố dịch vụ khác 3.3% Giao thơng 9.4% Hàng ăn dịch vụ ăn uống 36.1% Thuốc dịch vụ y tế 5.0% Thiết bị đồ dùng gia đình 7.3% Nhà ở, điện, nước, chất đốt VLXD 15.7% Copyright©2004 South-Western Văn hố, giải trí du lịch 4.3% Đồ uống thuốc lḠ3.6% May mặc, mũ nón, giầy dép 6.4% Copyright©2004 South-Western 29/08/2018 Những vấn đề đo lường chi phí sinh hoạt • CPI thước đo xác hàng hố lựa chọn cấu thành giỏ hàng điển hình, nhiên khơng phải thước đo hồn hảo chi phí sinh hoạt ▪ Lệch thay ▪ Sự xuất hàng hóa ▪ Những thay đổi chất lượng không đo lường Những vấn đề đo lường chi phí sinh hoạt • Sự xuất hàng hoá ▪ Giỏ hàng hố khơng phản ánh thay đổi sức mua có xuất sản phẩm • Những sản phẩm dẫn đến lựa chọn đa dạng hơn, làm cho đồng tiền có giá • Người tiêu dùng cần tiền để trì mức sống trước Những vấn đề đo lường chi phí sinh hoạt • Lệch thay ▪ Giỏ hàng hố khơng thay đổi để phản ánh phản ứng người tiêu dùng thay đổi giá tương đối • Người tiêu dùng chuyển sang tiêu dùng hàng hoá trở nên rẻ cách tương đối • Chỉ số giá phóng đại gia tăng chí phí sinh hoạt khơng tính đến thay Những vấn đề đo lường chi phí sinh hoạt • Những thay đổi chất lượng không đo lường ▪ Nếu chất lượng mặt hàng tăng từ năm qua năm khác, giá trị đồng tiền tăng, chí giá mặt hàng khơng đổi ▪ Nếu chất lượng mặt hàng giảm từ năm qua năm khác, giá trị đồng tiền giảm, chí giá hàng hố khơng đổi Lệch thay thế, xuất hàng hoá mới, thay đổi chất lượng không đo lường khiến cho CPI phóng đại chi phí sinh hoạt thật Sự khác biệt DGDP CPI • Chỉ số điều chỉnh GDP tính sau: DGDP = GDP danh nghia 100 GDP thuc • Chỉ số giá tiêu dùng CPI tính sau: CPI= Gia gio hang nam hien hanh 100 Gia gio hang nam goc Sự khác biệt DGDP CPI • Chỉ số điều chỉnh GDP phản ánh giá hàng hoá dịch vụ sản xuất nước, trái lại số giá tiêu dùng phản ánh giá hàng hoá dịch vụ mua người tiêu dùng • Chỉ số giá tiêu dùng so sánh giá hành giỏ hàng cố định với giá giỏ hàng năm sở (hiếm GSO thay đổi giỏ hàng), trái lại số điều chỉnh GDP so sánh giá hành hàng hoá dịch vụ sản xuất với giá hàng hố dịch vụ năm sở 29/08/2018 Ứng dụng số giá: Sự khác biệt DGDP CPI Điều chỉnh ảnh hưởng lạm phát biến số kinh tế • Các nhà kinh tế nhà hoạch định sách theo dõi số điều chỉnh GDP số giá tiêu dùng để xem giá tăng nhanh • Ngồi ra, Tổng Cục Thống kê tính số giá khác Chỉ số giá sản xuất số giá nhập khẩu,… • Các số giá sử dụng để điều chỉnh ảnh hưởng lạm phát so sánh đại lượng thời điểm khác • Ví dụ, chuyển đổi tiền lương Babe Ruth năm 1931 sang đồng đôla năm 2018: Muc gia nam 2018 Muc gia nam 1931 214 = $80.000  15, = $1.126.316 Luong 2018 = Luong1931  Ví dụ: Chi phí sản xuất phim tiếng thời đại, điều chỉnh theo lạm phát Ứng dụng số giá: Chỉ số hố • Khi đại lượng điều chỉnh tự động theo lạm phát, đại lượng gọi số hố theo lạm phát Ví dụ tiền lương, tiền vay nợ,… Copyright©2004 South-Western Ứng dụng số giá: Lãi suất thực tế lãi suất danh nghĩa • Tiền lãi phản ánh khoản toán tương lai cho giao dịch tiền khứ ▪ Lãi suất danh nghĩa lãi suất niêm yết không điều chỉnh theo lạm phát • Nó lãi suất mà ngân hàng chi trả ▪ Lãi suất thực tế lãi suất danh nghĩa điều chỉnh theo ảnh hưởng lạm phát Lãi suất thực tế = Lãi suất danh nghĩa – Tỷ lệ lạm phát Tóm tắt chương • Tổng chi tiêu ln với tổng thu nhập kinh tế • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đo lường tổng chi tiêu kinh tế hàng hoá dịch vụ sản xuất, tổng thu nhập kiếm từ q trình sản xuất hàng hố dịch vụ • GDP giá trị thị trường hàng hoá dịch vụ cuối sản xuất phạm vi nước thời kì định 10 29/08/2018 Tóm tắt chương • Tổng chi tiêu với tổng thu nhập kinh tế • Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đo lường tổng chi tiêu kinh tế hàng hoá dịch vụ sản xuất, tổng thu nhập kiếm từ trình sản xuất hàng hố dịch vụ • GDP giá trị thị trường hàng hoá dịch vụ cuối sản xuất phạm vi nước thời kì định Tóm tắt chương • GDP thước đo tốt phúc lợi kinh tế người thích thu nhập cao so với thu nhập thấp • Nó khơng phải thước đo hồn hảo phản ánh phúc lợi nhiều thứ, ví dụ thời gian nghỉ ngơi mơi trường sạch, khơng tính vào GDP Tóm tắt chương • Chỉ số điều chỉnh GDP khác với CPI bao gồm hàng hố dịch vụ sản xuất khơng phải hàng hố dịch vụ tiêu dùng • Ngồi ra, CPI sử dụng giỏ hàng cố định, số điều chỉnh GDP tự động thay đổi nhóm hàng hoá dịch vụ theo thời gian thành phần GDP thay đổi Tóm tắt chương • GDP chia thành bốn thành phần chi tiêu: tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu phủ, xuất rịng • GDP danh nghĩa sử dụng giá hành để định giá sản lượng kinh tế GDP thực sử dụng giá năm sở để định giá sản lượng hành hoá dịch vụ kinh tế • Chỉ số điều chỉnh GDP – tính tỉ số GDP danh nghĩa GDP thực – đo lường mức giá chung kinh tế Tóm tắt chương • Chỉ số giá tiêu dùng so sánh chi phí hành giỏ hàng hố dịch vụ so với chi phí giỏ hàng năm sở • Chỉ số sử dụng để đo lường mức giá chung kinh tế • Phần trăm thay đổi CPI đo lường tỷ lệ lạm phát • Chỉ số giá tiêu dùng thước đo khơng hồn hảo chi phí sinh hoạt ba lý do: lệch thay thế, xuất hàng hoá mới, thay đổi chất lượng khơng đo lường Tóm tắt chương • Các số tính tiền thời điểm khác so sánh với sức mua • Nhiều điều luật hợp đồng tư nhân sử dụng số giá để điều chỉnh ảnh hưởng lạm phát • Lãi suất thực tế với lãi suất danh nghĩa trừ tỷ lệ lạm phát 11 ... 20 0 $100 20 5 • Tính GDP danh nghĩa năm • Tính GDP thực năm sử dụng năm 20 01 năm sở Bài tập thực hành, phần GDP danh nghĩa GDP thực 20 01 $46 ,20 0 $46 ,20 0 20 02 51,400 50,000 20 03 58,300 52, 000 Chỉ... phát từ năm 20 01 đến 20 02, từ 20 02 đến 20 03 GDP phúc lợi kinh tế • GDP thước đo phúc lợi kinh tế tốt xã hội • GDP bình quân đầu người cho biết thu nhập chi tiêu cá nhân trung bình kinh tế • GDP... 20 17 3$*4 sách + 4$ *2 bút = 20 $ Bước 4: Lựa chọn năm sở (20 15) Tính số giá tiêu dùng năm 20 15 (8$/8$)*100 = 100 Năm Giá sách Giá bút 20 15 1$ 2$ 20 16 2$ 3$ 20 16 (14$/8$)*100 = 175 20 17 3$ 4$ 20 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

▪ Nó bao gồm cả hàng hoá hữu hình (thực phẩm, quần áo, xe hơi) và những dịch vụ vô hình (cắt tóc, lau nhà,  khám bệnh). - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 2 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

bao.

gồm cả hàng hoá hữu hình (thực phẩm, quần áo, xe hơi) và những dịch vụ vô hình (cắt tóc, lau nhà, khám bệnh) Xem tại trang 2 của tài liệu.