0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

9 35 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:59

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 6: Tiền tệ và chính sách tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng và phân loại tiền, hệ thống tiền tệ và chức năng của NHTƯ, NHTM và quá trình tạo tiền, chính sách tiền tệ và các công cụ kiểm soát cung tiền, lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản. Mời các bạn cùng tham khảo. 29/08/2018 Những nội dung Chương 6: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Mơn học: Kinh tế Vĩ mơ Khái niệm, chức phân loại tiền Hệ thống tiền tệ chức NHTƯ NHTM q trình tạo tiền Chính sách tiền tệ cơng cụ kiểm sốt cung tiền Lý thuyết ưa thích khoản Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Mục tiêu chương • Tìm hiểu vai trị, chức hình thái tiền tệ • Xem xét cách thức tạo tiền hệ thống NHTM vai trò ngân hàng trung ương việc kiểm sốt cung tiền • Nghiên cứu thị trường tiền tệ vai trị sách tiền tệ việc định lãi suất tổng cầu kinh tế Các chức tiền • Phương tiện trao đổi ▪ Phương tiện trao đổi mà người mua trả cho người bán muốn mua hàng hoá dịch vụ • Đơn vị hạch tốn ▪ Đơn vị hạch toán thước đo người sử dụng để yết giá ghi nợ • Dự trữ giá trị Khái niệm chức tiền • Tiền tập hợp tài sản kinh tế mà người thường xuyên sử dụng để mua hàng hoá dịch vụ toán khoản nợ • Tiền có ba chức kinh tế: ▪ Phương tiện trao đổi ▪ Đơn vị hạch tốn ▪ Dự trữ giá trị Các loại tiền • Tiền hàng hoá tồn dạng hàng hoá với giá trị nội ▪ Ví dụ: Vàng, bạc, muối, thuốc • Tiền pháp lệnh tiền sử dụng theo quy định phủ ▪ Nó khơng có giá trị nội ▪ Ví dụ: Tiền xu, tiền giấy, tiền gửi ▪ Dự trữ giá trị mà người sử dụng để chuyển sức mua sang tương lai 29/08/2018 Tiền kinh tế Các thước đo cung tiền kinh tế Mỹ Tỷ đôla • Tiền mặt tiền giấy tiền xu nằm tay cơng chúng • Tiền gửi rút theo nhu cầu số dư tài khoản mà người gửi tiền rút theo yêu cầu • Tổng khoản mục gọi cung tiền hay tổng lượng tiền kinh tế • Tiền gửi tiết kiệm • Tiền gửi định kỳ nhỏ • Các quỹ thị trường tiền tệ • Một số loại không đáng kể khác ($4,276 tỷ) M1 $1.179 Các thước đo cung tiền khu vực đồng Euro M2 $5.455 • Tiền gửi rút theo nhu cầu • Séc du lịch ’ • Tiền gửi viết séc khác ($599 billion) • Tiền mặt ($580 tỷ) •Tổng M1 ($1.179 billion) Tiền kinh tế • Các thước đo cung tiền khác tính khoản • Tính khoản ▪ Tính khoản dễ dàng chuyển đổi thành phương tiện toán tài sản kinh tế ▪ Tiền mặt (M0) loại tài sản có tính khoản cao Ngân hàng trung ương hệ thống ngân hàng thương mại • Bất kinh tế cịn dựa vào tiền pháp định phải có tổ chức quản lý hệ thống • Ngân hàng trung ương tổ chức có chức giám sát hệ thống ngân hàng quản lý lượng tiền kinh tế • Quản lý cung tiền nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ▪ Giá tăng có nhiều tiền in ▪ Có đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp Một số NHTƯ giới • Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngân hàng trung ương chung cho 19 quốc gia tham gia vào Liên minh Tiền tệ châu Âu • Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England – BoE) ngân hàng trung ương lâu đời giới • Cục Dự trữ Liêng bang (Federal Reserve - Fed) ngân hàng trung ương Mĩ 29/08/2018 Một số NHTƯ giới • Một đặc tính quan trọng NHTƯ nước phát triển tính độc lập • Mục tiêu NHTƯ ổn định giá giá trị đồng nội tệ • Để đạt mục tiêu này, NHTƯ sử dụng công cụ khác để điều tiết cung tiền/lãi suất → Chính sách tiền tệ Vai trị tạo tiền hệ thống ngân hàng thương mại • Cung tiền với lượng tiền mặt cộng với khoản tiền gửi rút theo yêu cầu: MS = C + D • Do cung tiền bao gồm khoản tiền gửi rút theo yêu cầu nên hệ thống ngân hàng đóng vai trị quan trọng Các ngân hàng thương mại cung tiền • Các ngân hàng thương mại tác động đến lượng tiền gửi, cung tiền kinh tế Một vài khái niệm • Dự trữ (R ): phần tiền gửi mà ngân hàng khơng cho vay • Đối với ngân hàng, tài sản nợ bao gồm khoản tiền gửi, tài sản có bao gồm dự trữ khoản cho vay • ngân hàng có 100% dự trữ: hệ thống ngân hàng giữ tồn tiền gửi nhận dạng dự trữ • ngân hàng dự trữ phần: hệ thống ngân hàng giữ phần tiền gửi dạng dự trữ Tình 1: Khơng có ngân hàng Khi khơng có ngân hàng, D = MS = C = $1000 Tình 2: Ngân hàng với 100% dự trữ • Ban đầu C = $1000, D = $0, MS = $1000 • Bây giả sử hộ gia đình gửi $1000 vào “Ngân hàng thứ nhất” Sau gửi tiền, Bảng cân đối NGÂN HÀNG THỨ NHẤT Tài sản có dự trữ $1000 Tài sản nợ tiền gửi $1000 C = $0, D = $1000, MS = $1000 • Ngân hàng với 100% dự trữ khơng có tác động đến quy mơ cung tiền 29/08/2018 Tình 3: Ngân hàng dự trữ phần • Giả sử ngân hàng giữ 20% tiền gửi dạng dự trữ, cho vay phần cịn lại • Ngân hàng thứ cho vay $800 Bảng cân đối NGÂN HÀNG THỨ NHẤT Tài sản có dự $200 dự trữ trữ $1000 cho vay $800 Tài sản nợ tiền gửi $1000 Cung tiền $1800: Người gửi tiền có $1000 tiền gửi rút theo yêu cầu, nhiên người vay có $800 tiền mặt Tình 3: Ngân hàng dự trữ phần • Giả sử người vay gửi $800 vào Ngân hàng thứ hai • Ban đầu, bảng cân đối Ngân hàng thứ hai có dạng Bảng cân đối NGÂN HÀNG THỨ HAI Tài sản có Tài sản nợ dự trữ dự trữ $800 $160 cho vay $0 $640 tiền gửi $800 • Tuy nhiên Ngân hàng thứ hai cho vay 80% lượng tiền gửi • bảng cân đối này: Bảng cân đối NGÂN HÀNG THỨ NHẤT Tài sản có dự trữ $200 cho vay $800 Tài sản nợ tiền gửi $1000 Cung tiền $1800: Người gửi tiền có $1000 tiền gửi rút theo yêu cầu, nhiên người vay có $800 tiền mặt Tình 3: Ngân hàng dự trữ phần • Nếu $640 cuối lại gửi vào Ngân hàng thứ ba, • Ngân hàng thứ ba giữ 20% dự trữ, cho vay phần lại: Bảng cân đối NGÂN HÀNG THỨ BA Tài sản có trữ $128 ddự ự trữ $640 cho vay $512 $0 Tài sản nợ tiền gửi $640 = $1000 + Ngân hàng thứ cho vay = $ 800 + Ngân hàng thứ hai cho vay = $ 640 + Ngân hàng thứ ba cho vay = $ 512 + Do vậy, hệ thống ngân hàng dự trữ phần, ngân hàng tạo tiền Quá trình tạo tiền hệ thống ngân hàng Tìm tổng lượng tiền: Tiền gửi ban đầu Tình 3: Ngân hàng dự trữ phần và… Tổng cung tiền = (1/rr )  $1000 rr = tỷ lệ dự trữ tiền gửi Hệ thống ngân hàng dự trữ phần tạo tiền, nhiên khơng tạo cải: khoản cho vay ngân hàng mang lại cho người vay khoản tiền khoản nợ tương ứng Trong ví dụ này, rr = 0,2, MS = $5000 29/08/2018 Mô hình xác định cung tiền (trường hợp tổng quát) Tìm cung tiền: Bây giả sử cơng chúng có giữ phần tiền mặt (C  0) • tiền sở, MB = C + R kiểm soát ngân hàng trung ương m = • tỷ lệ dự trữ - tiền gửi, rr = R/D phụ thuộc vào quy định sách ngân hàng • tỷ lệ tiền mặt - tiền gửi, cr = C/D phụ thuộc vào ưu thích hộ gia đình Số nhân tiền M s = m  MB , m = Ms = C + D= = C +D  MB = m  MB MB C +D MB (C D ) + (D D ) = cr + C +D = C +R (C D ) + (R D ) cr + rr Bài tập cr + cr + rr • Nếu rr < 1, m > • Nếu tiền sở thay đổi lượng MB, MS = m  MB • m gọi số nhân tiền Lời giải Tác động gia tăng tỷ lệ tiền mặt - tiền gửi cr > Sự gia tăng cr làm tăng mẫu số m theo tỷ lệ nhiều so với tử số Do m giảm, khiến cho MS giảm Nếu hộ gia đình gửi tiền ngân hàng cho vay nhiều, hệ thống ngân hàng khơng có khả “tạo” nhiều tiền M s = m  MB , m = cr + cr + rr Giả sử hộ gia đình định giữ nhiều tiền mặt tiền gửi Xác định tác động cung tiền Giải thích hàm ý kết Chính sách tiền tệ • Chính sách tiền tệ việc điều tiết cung tiền/lãi suất nhà hoạch định sách ngân hàng trung ương • Chính sách tiền tệ thường thực ủy ban sách tiền tệ NHTƯ • Ủy ban họp định kỳ để xem xét trạng kinh tế đưa định 29/08/2018 Ba cơng cụ sách tiền tệ Hoạt động thị trường mở Dự trữ bắt buộc Lãi suất chiết khấu Dự trữ bắt buộc • định nghĩa: quy định NHTƯ yêu cầu ngân hàng giữ tỷ lệ dự trữ/tiền gửi tối thiểu • hoạt động nào: Dự trữ bắt buộc tác động đến rr m : Nếu NHTƯ giảm dự trữ bắt buộc ngân hàng cho vay nhiều “tạo” nhiều tiền từ khoản tiền gửi Công cụ hay sử dụng nhất? • Hoạt động thị trường mở: Được sử dụng thường xuyên • Những thay đổi dự trữ bắt buộc: Ít sử dụng thường xuyên • Thay đổi lãi suất chiết khấu: Chủ yếu mang tính tượng trưng; NHTƯ “người cho vay cuối cùng”, không thường xuyên đáp ứng nhu cầu vay tiền ngân hàng Hoạt động thị trường mở • định nghĩa: việc mua bán trái phiếu phủ ngân hàng trung ương • hoạt động nào: Nếu ngân hàng trung ương mua trái phiếu từ cơng chúng, họ tốn đồng tiền mới, làm tăng MB MS Lãi suất chiết khấu • định nghĩa: lãi suất mà ngân hàng phải trả cho NHTƯ vay tiền họ • hoạt động nào: Khi ngân hàng vay tiền từ NHTƯ, dự trữ họ tăng, cho phép họ cho vay nhiều “tạo” nhiều tiền NHTƯ tăng MB cách giảm lãi suất chiết khấu, khiến cho ngân hàng vay nhiều dự trữ từ NHTƯ Tại NHTƯ khơng thể kiểm sốt xác M M s = m  MB , m = cr + cr + rr • Các hộ gia đình thay đổi cr, khiến cho m MS thay đổi • Các ngân hàng thường xun có dự trữ dư thừa (dự trữ lớn mức dự trữ bắt buộc) Nếu ngân hàng thay đổi dự trữ dư thừa họ, rr, m MS thay đổi 29/08/2018 Lý thuyết ưu thích khoản (J M Keynes) • Keynes phát triển lý thuyết ưu thích khoản nhằm giải thích nhân tố tác động đến lãi suất kinh tế • Theo lý thuyết này, lãi suất điều chỉnh để làm cân cung cầu tiền Lý thuyết ưu thích khoản • Cung tiền danh nghĩa biến sách kiểm sốt NHTƯ ▪ Thông qua công cụ hoạt động thị trường mở, lãi suất chiết khấu, tỉ lệ dự trữ bắt buộc NHTƯ trực tiếp kiểm soát cung tiền danh nghĩa ▪ Cung tiền thực xác định cung tiền danh nghĩa chia cho mức giá chung – MS/P • Do cố định NHTƯ nên lượng cung tiền không phụ thuộc vào lãi suất Lý thuyết ưu thích khoản Lý thuyết ưu thích khoản • Keynes cho người có động để giữ tiền (1) Động giao dịch: Lý người giữ tiền phương tiện tốn hàng hóa dịch vụ (2) Động dự phịng: Con người có nhu cầu giữ tiền cho khoản chi tiêu bất thường, khơng dự tính trước ▪ Lượng tiền mà người lựa chọn giữ phụ thuộc vào thu nhập giá hàng hoá dịch vụ ▪ ▪ Ví dụ khoản chi tiêu phát sinh ốm đau, tai nạn, thất nghiệp… Động bị chi phối mức thu nhập, cơng việc, điều kiện xã hội trị, thói quen cá nhân Lý thuyết ưu thích khoản Lý thuyết ưu thích khoản (3) Động đầu cơ: Con người có nhu cầu giữ tiền để khai thác lợi nhuận từ thay đổi giá trái phiếu, cổ phiếu,… thị trường tài • Con người lựa chọn giữ tiền thay tài sản có lợi tức cao khác tiền sử dụng để mua hàng hóa dịch vụ • Họ giữ tài sản có tính khoản trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản sinh lời • Hàm cầu tiền danh nghĩa viết sau: M d = L (r ,Y , P ) ▪ ▪ Động phụ thuộc vào mức lãi suất Lãi suất cao lượng tiền giữ phục vụ cho động đầu thấp Lãi suất tăng làm tăng chi phí hội việc giữ tiền 29/08/2018 Cung tiền Cân thị trường tiền tệ • Lãi suất điều chỉnh để cân cung tiền cầu tiền • Khi lãi suất thay đổi dẫn đến tổng cầu sản lượng kinh tế thay đổi Cung tiền xác định NHTƯ: r lãi suất MS MS =M M M lượng tiền Cầu tiền Cân r lãi suất r MS lãi suất MS Lãi suất điều chỉnh để cân cung cầu tiền: Cầu tiền: M D = L (r ,Y , P ) M = L (r,Y,P) r1 L (r,Y,P) M r r2 r1 L (r,Y,P) M M1 M lượng tiền Tóm tắt chương lãi suất M2 M lượng tiền NHTƯ tăng lãi suất Để tăng r, NHTƯ giảm M L (r,Y,P) M • Thuật ngữ tiền phản ánh tài sản mà người thường xuyên sử dụng để mua hàng hố dịch vụ • Tiền có ba chức kinh tế: phương tiện toán, đơn vị hoạch tốn, dự trữ giá trị • Tiền hàng hố tiền có giá trị nội • Tiền pháp định tiền khơng có giá trị nội lượng tiền 29/08/2018 Tóm tắt chương • Ngân hàng trung ương quan quản lý hệ thống tiền tệ nước • Họ kiểm sốt cung tiền thông qua hoạt động thị trường mở, cách thay đổi dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu Tóm tắt chương Ngân hàng dự trữ phần tạo tiền đồng dự trữ tạo nhiều đồng tiền gửi Cung tiền phụ thuộc vào ▪ tiền sở ▪ tỷ lệ tiền mặt - tiền gửi ▪ tỷ lệ dự trữ NHTƯ kiểm sốt cung tiền với ▪ hoạt động thị trường mở ▪ dự trữ bắt buộc ▪ lãi suất chiết khấu Tóm tắt chương Tóm tắt chương • Khi ngân hàng cho vay tiền gửi huy động được, họ làm tăng lượng tiền kinh tế • Do NHTƯ khơng thể kiểm soát lượng tiền mà ngân hàng lựa chọn cho vay lượng tiền mà hộ gia đình lựa chọn gửi vào ngân hàng, nên việc kiểm sốt cung tiền NHTƯ khơng hồn hảo • Keynes đề xuất lý thuyết ưu thích khoản để giải thích nhân tố định lãi suất • Theo lý thuyết này, lãi suất điều chỉnh để cân cung tiền cầu tiền • Bằng cách thay đổi cung tiền, NHTƯ tác động đến tổng cầu sản lượng kinh tế ...29/08/2018 Tiền kinh tế Các thước đo cung tiền kinh tế Mỹ Tỷ đơla • Tiền mặt tiền giấy tiền xu nằm tay cơng chúng • Tiền gửi rút theo... •Tổng M1 ($1.179 billion) Tiền kinh tế • Các thước đo cung tiền khác tính khoản • Tính khoản ▪ Tính khoản dễ dàng chuyển đổi thành phương tiện toán tài sản kinh tế ▪ Tiền mặt (M0) loại tài sản... thương mại • Bất kinh tế cịn dựa vào tiền pháp định phải có tổ chức quản lý hệ thống • Ngân hàng trung ương tổ chức có chức giám sát hệ thống ngân hàng quản lý lượng tiền kinh tế • Quản lý cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

• Tìm hiểu vai trò, các chức năng và hình thái của tiền tệ. - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

m.

hiểu vai trò, các chức năng và hình thái của tiền tệ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng cân đối của NGÂN HÀNG THỨ NHẤT - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bảng c.

ân đối của NGÂN HÀNG THỨ NHẤT Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng cân đối của NGÂN HÀNG THỨ NHẤT - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bảng c.

ân đối của NGÂN HÀNG THỨ NHẤT Xem tại trang 4 của tài liệu.
Mô hình xác định cung tiền - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 6 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

h.

ình xác định cung tiền Xem tại trang 5 của tài liệu.