0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

8 27 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 12:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở cung câp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái, lý thuyết ngang bằng sức mua, thị trường ngoại hối, các chế độ tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo. 29/08/2018 Những nội dung Chương 8: KINH TẾ VĨ MƠ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Mơn học: Kinh tế Vĩ mô 1 Một số khái niệm kinh tế mở Cán cân toán Tỷ giá hối đoái Lý thuyết ngang sức mua Thị trường ngoại hối Các chế độ tỷ giá hối đoái Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Mục tiêu chương • Tìm hiểu cán cân tốn thành phần • Nghiên cứu tỷ giá hối đối lý thuyết giải thích biến động • Xem xét thị trường ngoại hối chế độ tỷ giá hối đoái Một số khái niệm • Nền kinh tế mở ▪ Một kinh tế mở giao dịch với giới bên qua hai hoạt động • Mua bán hàng hố dịch vụ thị trường sản phẩm giới • Mua bán tài sản vốn thị trường tài giới Một số khái niệm • Nền kinh tế mở đóng ▪ Một kinh tế đóng kinh tế khơng có giao dịch với kinh tế khác giới • khơng có xuất nhập khẩu, khơng có chu chuyển vốn quốc tế ▪ Một kinh tế mở kinh tế có giao dịch tự với kinh tế khác giới Chu chuyển hàng hố vốn quốc tế • Nền kinh tế mở ▪ Việt Nam kinh tế nhỏ mở - nhập xuất lượng hàng hoá dịch vụ khổng lồ ▪ Trong gần hai hai thập kỉ qua, thương mại tài quốc tế ngày trở nên quan trọng 29/08/2018 Chu chuyển hàng hoá: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Xuất rịng • Xuất hàng hố dịch vụ sản xuất nước bán nước ngồi • Nhập hàng hố dịch vụ sản xuất nước bán nước • Xuất rịng (NX) giá trị xuất trừ giá trị nhập quốc gia Nó cịn gọi cán cân thương mại (trade balance) Chu chuyển hàng hoá: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Xuất rịng • Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất ròng ▪ Thị hiếu người tiêu dùng hàng nội hàng ngoại ▪ Giá hàng hố nước nước ngồi ▪ tỷ giá trao đổi nội tệ ngoại tệ Chu chuyển nguồn lực tài chính: Dịng vốn rịng • Dịng vốn rịng phản ánh giá trị mua tài sản nước người dân nước trừ giá trị mua tài sản nước người nước ngồi ▪ Một cơng dân Thái mua cổ phiếu Công ty Sabeco công dân Việt Nam mua cổ phiếu cơng ty Apple • Cơng dân Thái mua cổ phiếu Sabeco làm giảm dòng vốn rịng Việt Nam • Cơng dân Việt Nam mua cổ phiếu Apple làm tăng dòng vốn rịng Việt Nam Chu chuyển hàng hố: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Xuất rịng • Thâm hụt thương mại tình xuất rịng (NX) âm ▪ Nhập > Xuất • Thặng dư thương mại tình xuất (NX) rịng dương ▪ Xuất > Nhập • Cân thương mại phản ánh tình xuất rịng khơng – xuất nhập Chu chuyển hàng hoá: Xuất khẩu, Nhập khẩu, Xuất rịng • Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất ròng ▪ Thu nhập người tiêu dùng nước nước ngồi ▪ Chi phí vận chuyển hàng hoá từ nước sang nước khác ▪ Các sách phủ thương mại quốc tế Chu chuyển nguồn lực tài chính: Dịng vốn rịng • Các biến ảnh hưởng đến dịng vốn ròng ▪ Lãi suất thực tài sản nước ▪ Lãi suất thực tài sản nước ▪ Các rủi ro kinh tế trị việc nắm giữ tài sản nước ▪ Các sách phủ tác động đến quyền sở hữu người nước tài sản nước ▪ Kì vọng tỷ giá 29/08/2018 Tiết kiệm, đầu tư, mối quan hệ chúng chu chuyển quốc tế • Xuất rịng phận GDP: Y = C + I + G + NX • Tiết kiệm quốc gia thu nhập quốc gia trừ tiêu dùng hộ gia đình chi tiêu phủ: Y - C - G = I + NX S = I + NX Tiết kiệm, đầu tư, mối quan hệ chúng chu chuyển quốc tế • Tiết kiệm quốc gia (S) với Y - C - G vậy: S = I + NX hay Tiết kiệm S Do vậy, Cán cân tốn (BoP) • BoP bảng ghi chép hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ, tài sản tài nước với giới bên ngồi • BoP gồm hai phận chính: (1) Tài khoản vãng lai (CA): ▪ ghi chép dòng chu chuyển hàng hoá dịch vụ (2) Tài khoản vốn (K) ▪ ghi chép dòng chu chuyển tài sản/vốn Cán cân tốn • Dịch vụ bao gồm vận tải, du lịch, bảo hiểm, giáo dục, dịch vụ tài • Thu nhập đầu tư bao gồm tiền lãi, lợi nhuận, cổ tức mà người nhận từ việc sở hữu tài sản nước ngồi • Chuyển giao khơng có đối ứng xảy bên cho mà khơng nhận lại gì, ví dụ viện trợ nước ngồi, kiều hối… = Đầu tư nước + Dòng vốn ròng = I + NCO NX = NCO Cán cân tốn Bảng sau mơ tả cấu trúc chung BoP: Cán cân toán (1) Tài khoản vãng lai Xuất (Hàng hoá dịch vụ) Nhập (Hàng hoá dịch vụ) Thu nhập đầu tư nhận Thu nhập đầu tư phải trả Các khoản chuyển giao đối ứng Nợ Có + + - Cán cân tốn (2) Tài khoản vốn Có Sự gia tăng tài sản nước nắm giữ người dân nước Sự gia tăng tài sản nước nắm giữ người nước ngồi (3) Cán cân tốn (4) Quyết tốn thức Nợ - + [(1) + (2)] - [(1) + (2)] 29/08/2018 Cán cân toán • Dòng vốn vào xảy nước chủ nhà bán tài sản cho nước khác • Dịng vốn xảy nước chủ nhà mua tài sản từ nước ngồi • Cán cân tài khoản vốn = dịng vốn vào – dịng vốn • Một nước có tài khoản vốn thặng dư công dân họ bán nhiều tài sản cho người nước mua người nước Giá giao dịch quốc tế: tỷ giá hối đoái thực danh nghĩa • Các giao dịch quốc tế bị ảnh hưởng giá quốc tế • Hai loại giá quốc tế quan trọng tỷ giá hối đối danh nghĩa tỷ giá hối đoái thực Cán cân tốn • Cán cân tốn = Tài khoản vãng lai + tài khoản vốn • Thâm hụt vãng lai phải liền với thặng dư tài khoản vốn giảm sút dự trữ tài sản • Kết tốn thức, phản ánh giao dịch thực ngân hàng trung ương Nó đo lường gia tăng tài sản dự trữ quốc gia (ngoại tệ mạnh, vàng…) Tỷ giá hối đối danh nghĩa • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa tỷ lệ trao đổi đồng tiền nước với đồng tiền nước khác • Nó biểu diễn theo hai cách: ▪ theo số đơn vị ngoại tệ đơn vị nội tệ, ▪ theo số đơn vị nội tệ đơn vị ngoại tệ • Ví dụ, ▪ USD đổi 25000 VND (E = 25000VND/USD) ▪ VND đổi 1/23000USD (e = 0,00004USD/VND) Tỷ giá hối đối danh nghĩa • Sự lên giá phản ánh gia tăng giá trị đồng tiền đo lường theo đồng tiền khác • Sự giá phản ánh sụt giảm giá trị đồng tiền đo lường theo đồng tiền khác • Ví dụ, ▪ Nếu USD mua nhiều VND tức đồng USD lên giá, cịn VND giảm giá Tỷ giá hối đối thực • Tỷ giá hối đoái thực tỷ lệ trao đổi hàng hoá dịch vụ nước với hàng hố dịch vụ nước khác • Tỷ giá hối đoái thực so sánh giá hàng nội với giá hàng ngoại kinh tế nội ▪ Nếu thùng bia Đức đắt gấp hai lần bia Việt Nam tỷ giá hối đối thực tế ½ thùng bia Đức thùng bia Việt Nam 29/08/2018 Tỷ giá hối đoái thực Tỷ giá hối đoái thực • Tỷ giá hối đối thực phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái danh nghĩa giá bán hàng hoá hai nước đo lường theo nội tệ • Tỷ giá hối đoái thực tế nhân tố định quan trọng lượng xuất nhập quốc gia = EPf , Pd hoac e  Pd Pf Tỷ giá hối đối thực • Kết xuất Việt Nam tăng, nhập Việt Nam giảm, hai điều làm tăng xuất rịng Việt Nam • Ngược lại, lên giá tỷ giá hối đoái thực tế Việt Nam hàm ý hàng hoá Việt Nam trở nên đắt cách tương đối so với hàng ngoại, xuất ròng Việt Nam giảm Logic ngang sức mua • Lý thuyết ngang sức mua dựa nguyên lý quy luật giá ▪ Theo quy luật giá, hàng hố phải bán với giá đâu • Nếu quy luật giá không đúng, hội khai thác lợi nhuận tồn • Q trình lợi dụng chênh lệch giá thị trường khác gọi đầu chênh lệch giá • Sự giá (giảm giá) tỷ giá hối đoái thực Việt Nam có nghĩa hàng hố Việt Nam trở nên rẻ cách tương đối so với hàng ngoại • Điều khuyến khích người dân Việt Nam lẫn người dân giới tiêu dùng hàng hoá sản xuất Việt Nam nhiều so với hàng hoá sản xuất nước khác Một lý thuyết đơn giản xác định tỷ giá hối đoái: NGANG BẰNG SỨC MUA • Lý thuyết ngang sức mua lý thuyết đơn giản chấp nhận rộng rãi giải thích biến động tỷ giá hối đối • Theo lý thuyết này, đơn vị tiền tệ có khả mua lượng hàng hoá tất nước Logic ngang sức mua • Nếu đầu chênh lệch giá tồn tại, cuối giá khác hai thị trường hội tụ • Theo lý thuyết ngang sức mua, đồng tiền phải có sức mua tất nước, tỷ giá hối đoái biến động để đảm bảo cho điều xảy • Hay nói cách khác, tỷ giá hối đối danh nghĩa đồng tiền hai nước phải thay đổi để phản ánh khác biệt giá hai nước 29/08/2018 Ý nghĩa ngang sức mua Cung tiền, giá, tỷ giá hối đoái danh nghĩa thời kì siêu lạm phát Đức Các số (Jan 1921 100) • Khi ngân hàng trung ương in lượng lớn tiền, đồng tiền nước giá theo số đơn vị hàng hoá dịch vụ mua, lẫn theo số đơn vị đồng tiền khác mà trao đổi 1,000,000,000,000,000 Money supply 10,000,000,000 Price level 100,000 Exchange rate 00001 0000000001 1921 Những hạn chế ngang sức mua • Nhiều hàng hố khơng dễ dàng trao đổi hay vận chuyển từ nước sang nước khác • Các hàng hố trao đổi khơng phải lúc thay hoàn hảo cho chúng sản xuất nước khác Thị trường ngoại hối 1922 1923 1924 1925 Những hạn chế ngang sức mua • Cầu ngoại hối loại cầu phái sinh, tức xuất phát từ mong muốn mua hàng hóa, dịch vụ tài sản nước ngồi • Tương tự vậy, cung ngoại hối xuất phát từ mong muốn mua hàng hóa, dịch vụ tài sản nội địa • Giá ngoại tệ tỷ giá hối đối Thị trường ngoại hối 29/08/2018 Thị trường ngoại hối Chế độ tỷ giá hối đối • Chế độ tỷ giá hối đoái cách thức nước quản lý đồng tiền theo đồng tiền nước khác thị trường ngoại hối Nó có liên quan chặt chẽ đến sách tiền tệ • Có thể chia thành loại chế độ sau: ▪ Chế độ tỷ giá thả ▪ Chế độ tỷ giá cố định ▪ Chế độ tỷ giá thả có quản lý Chế độ tỷ giá hối đối • Chế độ tỷ giá thả nổi, thị trường định biến động tỷ giá; • Chế độ tỷ giá cố định: ▪ Gắn chặt giá trị nội tệ với đồng tiền khác (ngoại tệ mạnh) ▪ Chính phủ phải hy sinh việc sử dụng sách tiền tệ nước cách độc lập theo đuổi ổn định bên • Chế độ tỷ giá thả có quản lý, ngân hàng trung ương giữ cho tỷ giá dao động không xa so với mức mục tiêu Tóm tắt chương • Dịng vốn rịng kinh tế ln với xuất rịng • Tiết kiệm kinh tế sử dụng để tài trợ cho đầu tư nước mua tài sản nước ngồi Tóm tắt chương • Xuất rịng giá trị hàng hoá dịch vụ nước bán nước trừ giá trị hàng hố dịch vụ nước ngồi bán nước • Dòng vốn ròng giá trị sở hữu tài sản nước dân cư nước trừ giá trị sở hữu tài sản nước người nước ngồi Tóm tắt chương • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa giá tương đối đồng tiền hai nước • Tỷ giá hối đối thực giá tương đối hàng hoá dịch vụ hai nước • Khi tỷ giá hối đối danh nghĩa thay đổi theo cách VND mua nhiều ngoại tệ hơn, VND gọi lên giá hay mạnh lên • Khi tỷ giá hối đối danh nghĩa thay đổi theo cách VND mua ngoại tệ hơn, VND gọi giá hay yếu 29/08/2018 Tóm tắt chương • Theo lý thuyết ngang sức mua, đơn vị tiền tệ mua lượng hàng hố tất nước • Tỷ giá hối đối danh nghĩa đồng tiền hai nước phản ánh mức giá hai nước ... người nước Giá giao dịch quốc tế: tỷ giá hối đoái thực danh nghĩa • Các giao dịch quốc tế bị ảnh hưởng giá quốc tế • Hai loại giá quốc tế quan trọng tỷ giá hối đối danh nghĩa tỷ giá hối đoái thực... xa so với mức mục tiêu Tóm tắt chương • Dịng vốn rịng kinh tế ln với xuất rịng • Tiết kiệm kinh tế sử dụng để tài trợ cho đầu tư nước mua tài sản nước ngồi Tóm tắt chương • Xuất rịng giá trị hàng... giá hàng nội với giá hàng ngoại kinh tế nội ▪ Nếu thùng bia Đức đắt gấp hai lần bia Việt Nam tỷ giá hối đối thực tế ½ thùng bia Đức thùng bia Việt Nam 29/ 08/ 20 18 Tỷ giá hối đoái thực Tỷ giá hối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

• BoP là bảng ghi chép hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ, và tài sản tài chính của một nước  với thế giới bên ngoài. - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 8 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

o.

P là bảng ghi chép hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ, và tài sản tài chính của một nước với thế giới bên ngoài Xem tại trang 3 của tài liệu.