0

Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

10 121 2
  • Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:57

Việc nghiên cứu sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công nghiệp. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ỐNG DẪN SÁNG GIẢI PHÁP TẬN DỤNG TỐI ĐA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN ĐỂ CHIẾU SÁNG VÀ TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG ÁNH SÁNG TIỆN NGHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG NGHIỆP TS Đ Tr n H i & CTV Vi n Nghiên c u KHKT B o h lao đ ng LỜI NÓI ĐẦU ác kết nghiên cứu triển khai ứng dụng cách rộng rãi giải pháp TẬN DỤNG ÁNH SÁNG TÁN XẠ CỦA BẦU TRỜI VÀO MỤC ĐÍCH CHIẾU SÁNG từ trước đến nước ta nước giới đem lại hiệu lớn mặt chiếu sáng, kinh tế kỹ thuật môi trường, song lượng ánh sáng cực lớn, lớn nhiều lần ánh sáng tán xạ bầu trời ánh sáng trực xạ mặt trời không sử dụng vào mục đích chiếu sáng Để tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên (bao gồm ánh sáng tán xạ bầu trời ánh sáng trực xạ mặt trời) vào mục đích chiếu sáng cách loại trừ, hạn chế tối đa xạ hồng ngoại tử ngoại có hại tia sáng trực xạ mặt trời đưa vào phịng giải pháp khoa học cơng nghệ tiên tiến triển khai ứng dụng rộng rãi thời kỳ khan lượng phạm vi toàn giới Tại Việt C 34 Nam, đất nước có nguồn tài nguyên lượng xạ mặt trời phong phú, giải pháp chưa quan tâm ứng dụng triển khai cách thỏa đáng Chính đề tài khoa học công nghệ: “Nghiên cứu đề xuất ứng dụng giải pháp chiếu sáng tự nhiên cơng trình cơng nghiệp nhằm tạo lập mơi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động, góp phần sử dụng tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường” mã số CCTĐ-2014/TLĐ thuộc chương trình trọng điểm cấp nhà nước Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tập trung nghiên cứu triển khai ứng dụng giải pháp: chiếu sáng tự nhiên nhờ ống dẫn sáng hiệu suất cao vào chiếu sáng công trình cơng nghiệp Việt Nam Bằng việc nghiên cứu có hệ thống sở lý thuyết – thực nghiệm, triển khai ứng dụng thực tế giải pháp tiếp nhận, truyền dẫn, phân bố lại ánh sáng tổng xạ ngồi trời vào phịng cơng trình cơng nghiệp đặc thù cho kết bước đầu khả quan Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN CƠ SỞ LÝ THUYẾT Như biết, độ rọi điểm mặt phẳng Trái Đất tạo nên ánh sáng tự nhiên tổng cộng (ánh sáng trực xạ mặt trời ánh sáng tán xạ bầu trời) thường tính cách chuẩn hố biểu thức: Độ rọi tạo thành mặt đất thực tế phụ thuộc nhiều vào trạng thái bầu trời, mặt trời, độ suốt khí Tv địa phương mà phụ thuộc nhiều vào độ chói bầu trời thiên đỉnh Lo Nếu tính lan truyền ánh sáng từ bầu trời (khơng tính tới ánh sáng trực xạ từ mặt trời) vào phịng thơng qua ống dẫn ánh sáng (thể Hình 1&2) độ rọi Ei,D bề mặt vô nhỏ dσ mặt tán xạ - gắn đầu ống dẫn sáng, xác định hệ trục toạ độ, xác định biểu thức sau: Hình H t a đ c a t m khu ch tán thông s c a tia t i Trong đó: (- , I , I0 , ) I0 độ chói bầu trời mà thông qua ống dẫn sáng tạo độ rọi thiết bị khuếch tán góc cực, đo từ trục x đến trục y theo hướng ngược chiều kim đồng hồ khoảng cách theo bán kính bề mặt sở mặt tán xạ tính từ trung tâm mặt tán xạ tròn - góc đỉnh biểu kiến chùm tia tới nhận dV I góc phương vị biểu kiến chùm tia tới dV Khi độ rọi một điểm P mặt phẳng làm việc nằm ngang phịng tạo ánh sáng tán xạ tồn bầu trời xác định biểu thức sau: Trong đó: Ƥ = X’,Y’,Z’ vị trí mặt phẳng làm việc; Hình S đ v trí ng tng quan v i m t ph ng làm vi c tD, ƤD(ϑ, φ, Θ, Φ), σ tương ứng với hệ số truyền qua, hàm tán xạ chuẩn hoá tổng bề mặt mặt tán xạ; Rdσ khoảng cách từ bề mặt sở dσ mặt tán xạ tới điểm đo tuỳ chọn Ƥ Lưu ý dσcos(π − Θ)/Rdσ(Θ, Φ) thành phần góc khối nằm đối diện với Rdσ điểm Ƥ Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 35 K t qu nghiên c u KHCN Đối với mặt tán xạ tròn với bán kính R, cơng thức cho kết quả: Nếu tán xạ gắn đầu ống dẫn sáng hình trịn có đặc tính khuếch tán tn theo quy luật khuếch tán Lambertian đại lượng Pd (ϑ, φ, Θ, Φ) không phụ thuộc vào hướng chùm tia đến đi, tức Pd (ϑ, φ, Θ, Φ) ≡ 1, vậy: Nếu ánh sáng tự nhiên bao gồm ánh sáng trực xạ mặt trời trực tiếp qua thu ánh sáng vào ống dẫn sáng, phản xạ qua lại nhiều lần bề mặt ống dẫn sáng tới phân bố lại ánh sáng đầu ống, độ rọi điểm tính tốn P bề mặt làm việc tạo thành ánh sáng tổng cộng xác định biểu thức: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG SỬ DỤNG ỐNG DẪN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN CỦA CÔNG TY SOLATUBE Để kiểm chứng kết tính tốn xây dựng thí điểm hệ thống chiếu sáng sử dụng ánh sáng tự nhiên cho nhà công nghiệp, đề tài lựa chọn hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn ánh sáng tự nhiên công ty Solatube (Công ty Solatube công ty hàng đầu giới chế tạo, sản xuất thiết bị hệ thống chiếu sáng tự nhiên sử dụng ống dẫn sáng, với dịng sản phẩm có đầy đủ kích thước khác nhau), mà đại diện Việt Nam Cty Lập Nguyên lắp đặt thử nghiệm phân xưởng sản xuất thiết bị điện – điện tử thuộc nhà máy sản xuất, chế tạo biến với u cầu địi hỏi độ xác cao thị giác (tức đòi hỏi độ rọi bề mặt làm việc lớn chất lượng ánh sáng tiện nghi) Trong : PV độ rọi bề mặt nằm ngang trời thu ánh sáng ánh sáng trực xạ mặt trời tạo nên Việc tính tốn độ rọi điểm phòng tạo ánh sáng tự nhiên tổng cộng với tất điều kiện khí hậu ánh sáng địa phương cơng thức giải tích hệ tọa độ cầu hiệu quả, chi tiết, xác hữu dụng lại tốn nhiều thời gian công sức Do việc giải tốn giải tích tổng hợp đơn giản nhanh chóng cơng cụ tin học Kết tính tốn cho ta thấy rõ quan hệ toán học chặt chẽ với lan truyền ánh sáng ống dẫn sáng hình trụ tính hiệu chiếu sáng tận dụng tối đa ánh sáng trực xạ mặt trời 36 Hình S đ c u t o c a h th ng chi u sáng s d ng ng d n sáng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN 3.1 Cấu tạo chung hệ thống chiếu sáng tự nhiên sử dụng ống dẫn sáng Cấu tạo chung hệ thống chiếu sáng tự nhiên sử dụng ống dẫn sáng gồm vùng chính: vùng thu sáng, vùng dẫn truyền vùng phát, phân bố lại ánh sáng 3.1.1 Vòm thu sáng Để thực xây dựng thí điểm hệ thống sử dụng ánh sáng tự nhiên ống dẫn sáng, số sản phẩm Solatube, đề tài lựa chọn vịm thu sáng model 330 DS (Hình 4) Vòm thu sáng Model 330 DS bao gồm vòm thu sáng vật liệu nhựa suốt có đường kính đáy 530mm phụ kiện kèm để lắp đặt mái tơn, đảm bảo độ kín khít yêu cầu chống nước Vật liệu sử dụng để chế tạo vòm thu sáng nhựa acrylic, vật liệu có khả chắn tia UV cao gần loại bỏ hồn tồn Hình Ph truy n qua c a v t li u ch t o vịm thu sáng c a Solatube Hình 6: Vịm thu sáng tích h p cơng ngh Raybender 3000 Technology HÌnh 7: Hình nh ng d n sáng phần hồng ngoại, góp phần làm giảm lượng nhiệt sinh ánh sáng mặt trời trực tiếp Trên Hình biểu diễn đặc tính phổ truyền qua vịm thu sáng Từ đồ thị Hình thấy vòm thu sáng cho ánh sáng vùng khả kiến truyền qua ngăn chặn gần hết tia UV, để tăng đáng kể khả thu tia trực xạ chiếu xiên (vào thời điểm đầu sáng cuối chiều) Vòm thu sáng sử dụng công nghệ Raybender 3000 Technology, công nghệ hệ thống thấu kính Fresnel tích hợp phần mặt vịm thu sáng (Hình 6) Với hệ thống thấu kính Fresnel này, tia sáng chiếu xiên sau qua vòm bị chuyển hướng ống dẫn truyền mà khơng ngồi 3.1.2 Hình 4: Vịm thu sáng ng d n sáng (Hình 7) Vùng dẫn truyền ánh sáng có vai trị đưa ánh sáng nhận Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 37 K t qu nghiên c u KHCN từ vùng thu sáng tới vùng phát, phân bố lại ánh sáng Trong hệ thống chiếu sáng sử dụng ánh sáng tự nhiên, ống dẫn sáng Solatube sản xuất từ vật liệu nhơm a-nốt hóa bề mặt phủ lớp vật liệu đặc biệt cơng nghệ Spectralight Infinitiy Tubing có hệ số phản xạ lớn, hệ số phản xạ (specular reflectivity) đạt tới 99,7% sáng tới Do đó, ánh sáng dẫn ống dẫn sáng không bị thay đổi màu sắc, đảm bảo hệ số trả màu cao ánh sáng tự nhiên ngồi nhà vào phịng Bảng trình bày kết so sánh hệ số phản xạ ánh sáng hiệu suất dẫn sáng ống sử dụng vật liệu với ống sử dụng vật liệu phản xạ truyền thống mà đề tài trực tiếp đo đạc, đánh giá theo kích thước dài ống khác 3.1.3 Vùng phát sáng phân b l i ánh sáng Kết Bảng cho thấy vật liệu phản xạ sử dụng ống dẫn sáng Solatube cho hiệu suất sáng cao, lan truyền ánh sáng ống, có phản xạ qua lại nhiều lần, suy giảm quang thơng truyền qua cho phép thiết kế cách linh động với chiều dài ống dẫn sáng dài mà đảm bảo thông lượng ánh sáng phát Ngoài ra, hệ số phản xạ gương loại vật liệu khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh Hình 8: Hình nh t m tán x lăng kính (a) th u kính hi u ng t nhiên (b) Vùng phát sáng phân bố lại ánh sáng hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn ánh sáng tự nhiên thiết kế, lắp đặt sở kit tán xạ (diffuser kit) kết hợp với thấu kính hiệu ứng tự nhiên (natural effect lens) Solatube (Hình 8) Bộ kit bao gồm hộp chuyển đổi tán xạ lăng kính (prismatic diffuser) lắp đặt phần hộp chuyển đổi, làm cải thiện đặc tính nhiệt giảm xâm nhập khơng khí ẩm vào hệ thống Tấm tán xạ lăng kính thích hợp với hầu hết không gian, đồng thời phát hướng phần lớn ánh sáng cách đồng xuống bề mặt làm việc chiếu sáng B ng So sánh h s ph n x ánh sáng hi u su t d n sáng c a ng Solatube v i ng s d ng v t li u ph n x truy n th ng Vật liệu Hệ số phản xạ gương Hiệu suất dẫn sáng ống dài 3,048m* Spectralight® 99,7 % Infinity Bạc tăng cường 97 % Nhôm tăng cường 95 % Nhôm a-nốt hóa 84 % Số lần phản xạ tia sáng bên ống * Tính toán trường hợp góc tới 400 38 Hiệu suất dẫn sáng ống dài 6,096m* Hiệu suất dẫn sáng ống dài 9,144m* Hiệu suất dẫn sáng ống dài 12,192m* 97 % 94 % 92 % 89 % 74 % 60 % 18 % 54 % 36 % 3% 41 % 23 % 1% 31 % 14 % 0.1 % 10 20 29 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 38 K t qu nghiên c u KHCN 3.2 Cơng cụ mơ hình tính tốn mơ Trước tiến hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng ánh sáng tự nhiên ống dẫn sáng Solatube, đề tài tiến hành tính tốn, thiết kế mơ hệ thống chiếu sáng, đồng thời tính tốn xác định độ rọi bề mặt làm việc phân xưởng (ở độ cao 0,8m tính từ mặt sàn nhà xưởng) tạo ánh sáng tổng cộng khí hậu ánh sáng tự nhiên địa phương qua ống dẫn sáng tạo nên Công cụ để thiết kế tính tốn mơ sử dụng phần mềm DIALux phiên 4.12 phát triển sở hỗ trợ mạnh mẽ nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng hàng đầu giới Dạng phân bố ánh sáng phát từ tán xạ dạng tập tin IES cung cấp nhà sản xuất Hình S đ b trí đ u thu ánh sáng mái nhà x ng Các thông số đặc trưng quang học tường,sàn, mái nhà xưởng thiết bị sản xuất bố trí phân xưởng sử dụng mơ hình tính tốn xác định gần với điều kiện thực tế nhà xưởng Sơ đồ tính tốn thiết kế mơ cho kết Hình 3.3 Kết tính tốn mơ Đề tài tiến hành tính tốn mơ khả chiếu sáng hệ thống ống dẫn sáng thiết kế hai thời điểm: (i) thời điểm sáng (ii) thời điểm 11 sáng điều kiện bầu trời đầy mây có phân bố độ chói bầu trời tuân theo quy luật MoonSpencer (mơ hình bầu trời phổ biến đất nước ta) Kết mơ tính tốn độ rọi mặt phẳng làm việc thể Hình 10 Kết mơ cho thấy, độ rọi mặt phẳng làm việc thời điểm đến 11 giờ, đạt khoảng từ 350 đến 670lux ỨNG DỤNG THỰC TẾ Trên sở kết tính tốn mơ phỏng, đề tài tiến hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng tự nhiên ống dẫn sáng Solatube với cấu mơ hình mô kết đo đạc tương đối trùng với kết mô phỏng, sai khác 10 % Hình 10 Phân b đ r i m t ph ng làm vi c t i th i m (a) gi sáng t i th i m (b) 11 gi sáng Hệ thống chiếu sáng nhân tạo nhà xưởng sử Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 39 K t qu nghiên c u KHCN dụng 75 đèn highbay với nguồn sáng Sodium 250 W, khơng tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng nên hệ thống chiếu sáng nhân tạo phải làm việc liên tục ngày lẫn đêm Đề tài tiến hành khảo sát đánh giá so sánh ưu, nhược điểm hệ thống chiếu sáng, Bảng kết so sánh tính hiệu hệ thống Bảng thể rõ ưu điểm hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng so với sử dụng đèn highbay 250 W sodium (sử dụng trước lắp đặt hệ thống ống dẫn sáng) giải pháp thay chiếu sáng đèn highbay sử dụng nguồn sáng LED Có thể thấy Bảng 2, hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng cho độ rọi trung bình bề mặt làm việc cao hẳn lần so với đèn highbay, không phát sinh nhiệt, cung cấp ánh sáng tự nhiên có số hồn màu ≈ 100, tạo môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng có độ an tồn cao (do không phát sinh nhiệt), giảm thiểu tối đa nguy cháy nổ, có tuổi thọ 10 năm, gấp lần tuổi thọ đèn highbay sử dụng trước Lợi ích kinh tế Để xác định hiệu kinh tế hệ thống, đề tài tiến hành tính tốn, so sánh chủ yếu tiêu vốn đầu tư ban 40 B ng So sánh tính hi u qu gi a vi c s d ng đèn highbay sodium 250 W h th ng ng d n sáng Solatube 330DS Caùc tiêu chí Đèn highbay Ống dẫn sáng đánh giá so sánh nguồn Sodium Solatube 330DS 250 W Số lượng thiết bị chiếu dụng sáng 75 20 120 – 200 400 áp Độ rọi trung bình trênbề mặt làm việc đạt (lux) Chi phí đầu tư, ảnh hưởng chi phí đến Phát sinh nhiệt nhà xưởng chiếu sáng Chất lượng sáng ánh Chỉ số hoàn màu (CRI) An toàn Chi phí đầu tư ban đầu, Chi phí vận hành, Chi phí bảo dưỡng, Chi phí hệ thống lạnh thông gió, Chi phí trả tiền điện Rất cao Chỉ chi phí đầu tư ban đầu, Giảm chi phí hệ thống lạnh thông gió Lớn nhiệt độ môi trường |+1,50C Không chuẩn, tầm nhìn thấp Cung cấp ánh sáng tự nhiên Thấp | 70 Là ánh sáng tự nhiên – độ hoàn màu |100 Nguy hiểm, dễ phát Không sinh nhiệt nên sinh cháy nổ nhiệt khả cháy nổ độ cao Thời gian sử dụng hệ thống chiếu sáng (năm) 10 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN đầu, tiêu tiêu tốn điện chi phí bảo dưỡng thay suốt vòng đời 02 hệ thống chiếu sáng nhân tạo đèn Highbay Sodium 250W, Highbay LED 150W hệ thống chiếu sáng tự nhiên tổng cộng ống dẫn sáng Solatube 330DS thiết kế, lắp đặt phân xưởng điện – điện tử, kết cụ thể cho Bảng Kết so sánh Bảng cho thấy, hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng hồn tồn khơng tiêu thụ lượng điện hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn highbay tiêu thụ lượng điện 61.320 kWh/năm Nếu chế độ ánh sáng tự nhiên địa phương thông qua ống dẫn sáng vào phân xưởng cho phép sử dụng 50% thời gian làm việc chiếu sáng đủ ánh sáng để làm việc hiệu lượng điện tiết kiệm 30.660kWh/năm Nếu tạm tính giá điện 4000VNĐ/kWh, đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng, nhà xưởng tiết kiệm 122.640.000VNĐ /năm đồng nghĩa với việc giảm 15,330 lượng khí CO2 độc hại thải vào mơi trường Ở đây, chưa tính đến lượng điện tiêu thụ hệ thống làm mát mơi trường khơng khí làm việc sử dụng đèn highbay sodium 250W tạo nên Nếu so sánh với chi phí đầu tư ban đầu 400,000,000VNĐ cho hệ thống ống dẫn sáng cần tiền bù lại năm tiết kiệm điện Hình nh l p đ t h th ng chi u sáng t nhiên b ng ng d n sáng cho x ng s n xu t n – n t Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 41 K t qu nghiên c u KHCN B ng So sánh n tiêu th gi a đèn highbay h th ng ng d n sáng c a Solatube Số Số Điện Chi phí điện Đơn Chi phí Số lần Tổng chi Chi phí ngày sử tiêu đầu tư thay Bảo dưỡng phí giá làm dụng thụ 10 năm** thiết bị Ban 10 năm bóng 10 việc /ngày (kWh) (triệuVNĐ) (triệu (triệu đầu năm VNĐ) 10 VNĐ) (triệu (triệuVNĐ) năm VNĐ) năm*** Công suất* (W) Số lượng Highbay Sodium250W 280 75 280 47.040 1881,6 0,5 37,5 2,5 37,5 1.956,6 Highbay LED 150W 150 75 280 25.200 1008,0 150 0 1308 Ống dẫn sáng Solatube 330DS 20 280 0 20 400 0 400 Loại đèn *Cơng suất tiêu thụ=cơng suất bóng đèn + cơng suất mát chấn lưu **Tính giá điện: 2000VNĐ/kWh ***Tính thời gian sống HPS=10.000h; LED=25.000h; Solatube=10năm Hình nh hi u qu c a h th ng chi u sáng t nhiên phân x ng n – n t b ng ng d n sáng Solatube 42 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bằng việc nghiên cứu cách có hệ thống sở lý thuyết - thực nghiệm giải pháp tiên tiến tiếp nhận, truyền dẫn, phân bố lại ánh sáng tổng xạ trời vào nhà kết hợp tác nghiên cứu đề tài cán kỹ thuật Công ty Lập Nguyên, đề tài thiết kế lắp đặt thực nghiệm hệ thống ống dẫn ánh sáng tự nhiên công ty Solatube thành công phân xưởng sản xuất thiết bị điện – điện tử thuộc nhà máy sản xuất biến Kết đo đạc đánh giá khẳng định tính hiệu hệ thống, tạo môi trường ánh sáng tự nhiên tiện nghi có tiêu định lượng chất lượng ánh sáng tăng gấp 02 lần so với hệ thống chiếu sáng cũ phân xưởng, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao (bằng việc tiết kiệm lượng điện dùng cho chiếu sáng nhân tạo vào thời gian ban ngày Nếu chế độ ánh sáng tự nhiên địa phương thông qua ống dẫn sáng vào phân xưởng cho phép sử dụng 50% thời gian làm việc chiếu sáng đủ ánh sáng để làm việc hiệu lượng điện tiết kiệm 30.660kWh/năm Tương đương với tiết kiệm 122.640.000VNĐ/năm đồng nghĩa với việc giảm 15,330 lượng khí CO2 độc hại thải vào mơi trường Ở đây, chưa tính đến lượng điện tiêu thụ hệ thống làm mát mơi trường khơng khí làm việc sử dụng đèn highbay sodium 250W tạo nên Nếu so sánh với chi phí đầu tư ban đầu 400,000,000VNĐ cho hệ thống ống dẫn sáng đầu tư cần số tiền bù lại năm tiết kiệm điện để chiếu sáng đèn chiếu sáng nhân tạo bù lại TÀI LIỆU THAM KHẢO Kết bước đầu khẳng định tính đắn mục tiêu, nội dung mà đề tài lựa chọn, đồng thời mở hướng cho việc áp dụng giải pháp kỹ thuật việc tận dụng cách hiệu tối đa tiềm ánh sáng tự nhiên nước ta vào mục đích chiếu sáng, mà từ trước đến cịn lãng phí (chỉ sử dụng ánh sáng tán xạ vào mục đích chiếu sáng tự nhiên), gián tiếp góp phần đáng kể vào nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững doanh nghiệp nói riêng xã hội nói chung [4] Robbins, C.L 1986 Daylighting: Design and analysis New York: VanNostrandReinhold 5.2 Ý kiến đề xuất Với mục tiêu tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cách hiệu vào mục đích chiếu sáng cho cơng trình cơng nghiệp, đề nghị quan có thẩm quyền công tác thiết kế, thẩm duyệt thiết kế cần áp dụng kết giải pháp tiên tiến thu dẫn ánh sáng tự nhiên đề tài để thiết kế hệ thống chiếu sáng tự nhiên cho cơng trình xây dựng nói chung cơng trình cơng nghiệp nói riêng (nghĩa sử dụng ống dẫn sáng có nguyên lý hoạt động hiệu công ty Solatube) [1] Tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên TCXD 29-68 [2] Lương Minh - Phần Chiếu sáng - Giáo trình Vật lý xây dựng [3] Principlesof Natural Lighting - J.A Lynes – Elsevier,1968 [5] Hopkinson, R.G., P Petherbridge, and J Longmore 1996, Daylighting London: Heinemann [6] Phân vùng khí hậu ánh sáng lãnh thổ Việt Nam Đề tài khoa học cấp nhà nước 58A 01.01, Hà Nội1990 [7] Gorman, J., 2007 Sunlight Direct's Hybrid Solar Lighting: Fiberoptic Brilliance Popular Mechanics [8] Nguyễn Chí Ngơn, Cao Hồng Long Lưu Trọng Hiếu Một giải pháp ứng dụng lượng mặt trời Tạp chí Khoa học 2011:19b10-19 [9] Trần Đình Bắc Đánh giá đặc trưng không gian chiếu sáng tự nhiên nhà công nghiệpsử dụng chiếu sáng bên, Luận án Tiến sỹ (tiếng Nga), Moscow-1988 [10] Đỗ Trần Hải, Sử dụng hiệu lượng cho thiếtbị khai thác lượng xạ mặt trời, Luận án Tiến sỹ, Hà Nội - 2006 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 43 ... CÔNG TY SOLATUBE Để kiểm chứng kết tính tốn xây dựng thí điểm hệ thống chiếu sáng sử dụng ánh sáng tự nhiên cho nhà công nghi? ??p, đề tài lựa chọn hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn ánh sáng tự. .. so sánh tính hiệu hệ thống Bảng thể rõ ưu điểm hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng so với sử dụng đèn highbay 250 W sodium (sử dụng trước lắp đặt hệ thống ống dẫn sáng) giải pháp thay chiếu. .. phát sinh nhiệt, cung cấp ánh sáng tự nhiên có số hồn màu ≈ 100, tạo mơi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng có độ an tồn cao (do không
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. H ta đ ca tm khuch tán và thơng s ca - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Hình 1..

H ta đ ca tm khuch tán và thơng s ca Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. đv trí ng tng quan vi mt phng - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Hình 2..

đv trí ng tng quan vi mt phng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nếu tấm tán xạ gắn tại đầu ra của ống dẫn sáng hình trịn cĩ đặc tính khuếch tán tuân theo quy luật  khuếch tán Lambertian thì đại lượng Pd ( ϑ, φ, Θ, Φ) khơng phụ thuộc vào hướng của các chùm tia đến và đi, tức là Pd ( ϑ, φ, Θ, Φ) ≡ 1, và vì vậy: - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

u.

tấm tán xạ gắn tại đầu ra của ống dẫn sáng hình trịn cĩ đặc tính khuếch tán tuân theo quy luật khuếch tán Lambertian thì đại lượng Pd ( ϑ, φ, Θ, Φ) khơng phụ thuộc vào hướng của các chùm tia đến và đi, tức là Pd ( ϑ, φ, Θ, Φ) ≡ 1, và vì vậy: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Từ đồ thị Hình 5 cĩ thể thấy vịm thu sáng này chỉ cho ánh sáng trong vùng khả kiến truyền qua và ngăn chặn gần hết các tia UV, để tăng đáng kể khả năng thu các tia trực xạ chiếu xiên (vào thời điểm đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều) - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

th.

ị Hình 5 cĩ thể thấy vịm thu sáng này chỉ cho ánh sáng trong vùng khả kiến truyền qua và ngăn chặn gần hết các tia UV, để tăng đáng kể khả năng thu các tia trực xạ chiếu xiên (vào thời điểm đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1 trình bày kết quả so sánh hệ số phản xạ ánh sáng và hiệu suất dẫn sáng của ống sử dụng vật liệu này với ống sử dụng các vật liệu phản xạ truyền thống mà đề tài trực tiếp đo đạc, đánh giá theo kích thước dài ống khác nhau. - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Bảng 1.

trình bày kết quả so sánh hệ số phản xạ ánh sáng và hiệu suất dẫn sáng của ống sử dụng vật liệu này với ống sử dụng các vật liệu phản xạ truyền thống mà đề tài trực tiếp đo đạc, đánh giá theo kích thước dài ống khác nhau Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 9. đb trí các đu thu ánh sáng trên mái nhà x"ng - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Hình 9..

đb trí các đu thu ánh sáng trên mái nhà x"ng Xem tại trang 6 của tài liệu.
3.2. Cơng cụ và mơ hình tính tốn mơ phỏng - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

3.2..

Cơng cụ và mơ hình tính tốn mơ phỏng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2 thể hiện rõ các ưu điểm của hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng so với sử dụng đèn highbay 250 W sodium (sử dụng trước khi lắp đặt hệ thống ống dẫn sáng) và giải pháp thay thế chiếu sáng bằng đèn highbay sử dụng nguồn sáng LED - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Bảng 2.

thể hiện rõ các ưu điểm của hệ thống chiếu sáng sử dụng ống dẫn sáng so với sử dụng đèn highbay 250 W sodium (sử dụng trước khi lắp đặt hệ thống ống dẫn sáng) và giải pháp thay thế chiếu sáng bằng đèn highbay sử dụng nguồn sáng LED Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình nh l'p đ th thng chiu sáng t! nhiên b*ng ng dn sáng cho x"ng sn xut đin – đin t  - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Hình nh.

l'p đ th thng chiu sáng t! nhiên b*ng ng dn sáng cho x"ng sn xut đin – đin t Xem tại trang 8 của tài liệu.
LED 150W 150 75 28 08 25.200 1008, 02 150 00 1308 Ống dẫn sáng    - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

150.

W 150 75 28 08 25.200 1008, 02 150 00 1308 Ống dẫn sáng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình nh hiu qu ca h thng chiu sáng t! nhiên phân x"ng đin – đin t b*ng ng dn sáng Solatube  - Sử dụng hệ thống ống dẫn sáng giải pháp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng và tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi cho người lao động trong các công trình công

Hình nh.

hiu qu ca h thng chiu sáng t! nhiên phân x"ng đin – đin t b*ng ng dn sáng Solatube Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan