0

GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC

43 221 3
  • GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 23:11

GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC Bài 55 EM VUI HỌC TOÁN I.MỤC TIÊU - Học xong này, HS trải nghiệm hoạt động: - Chơi trị chơi, thơng qua củng cố kĩ đọc, viết số có hai chữ số - Thực hành lắp ghép, tạo hình vật liệu khác phát huy trí tưởng tượng sáng tạo HS - Thực hành đo độ dài thực tế đơn vị đo không tiêu chuẩn - Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ - Cốc giấy vừa tay cầm HS, lồng vào (đủ cốc cho HS) - Đất nặn que để tạo hình (mỗi HS bộ) - Một số đồ vật thật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương - Mỗi nhóm có sợi dây dài, gỗ nhựa để đo khoảng cách hai vị trí III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY A Hoạt động 1: Trò chơi “Đọc số” - Cho HS đố đọc số theo mẫu: 54 gồm chục đơn vị - Cho HS tiếp tục xoay cốc đọc số B Hoạt động 2: Tạo hình que đất nặn - Tạo hình theo mầu GV hướng dần gợi ý SGK - Tạo hình theo trí tưởng tượng cá nhân GV hỏi thêm để HS trả lời: Hình tạo hình nào? C Hoạt động 3: Tạo hình cách vẽ đường viền quanh đồ vật - Vẽ đường viền quanh đáy đồ vật để tạo hình phẳng D Hoạt động 4: Đo khoảng cách hai vị trí - GV chia HS theo nhóm giao cho nhóm nhiệm vụ (ghi rõ phiếu giao việc) đo khoảng cách hai vị trí xác định từ trước (khoảng cách hai cây, hai cột, chiều dài sân khấu trường, ) HOẠT ĐỘNG HỌC - Cho HS thao tác cốc giấy theo hướng dẫn trang 122 SGK - HS xoay cốc đọc số HS hoạt động theo nhóm: - Nói cho bạn nghe hình vừa ghép HS hoạt động theo nhóm: - Đưa cho bạn xem đồ vật mang theo hộp sữa tươi TH sữa tươi Vinamilk, cốc uống nước, - Nói cho bạn nghe hình dạng đồ vật nói trên, chẳng hạn: hộp sữa TH Vinamilk có dạng hình hộp chữ nhật - Nói cho bạn nghe hình dạng hình vừa tạo - Cho HS thực theo nhóm hoạt động sau: - Phân công nhiệm vụ - Đo khoảng cách hai vị trí sợi dây - Dùng gỗ đo xem sợi dây dài gỗ E Củng cố, dặn dò - HS nói cảm xúc sau học - HS nói hoạt động thích học - HS nói hoạt động cịn lúng túng dự kiến làm lại làm - HS thực theo nhóm - Ghi lại kết báo cáo - Cử đại diện nhóm trình bày Bài 56 PHÉP CỘNG DẠNG 14 + MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Biết cách tìm kết phép cộng dạng 14 + - Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng đà học vào giải số tình gắn với thực tế - Phát triển NL tốn học II CHUẨN BỊ - 20 chấm trịn đỏ, 10 chấm trịn xanh (trong đồ dùng Tốn 1) - Băng giấy kẻ 20 vng có kích thước phù hợp với chấm trịn đồ dùng để HS đặt chấm trịn vào ô I III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY A Hoạt động khởi động HS chơi trị chơi “Truyền điện” ơn lại phép cộng phạm VI 10 HS hoạt động theo nhóm (bàn) thực hoạt động sau: - Cho HS quan sát tranh (trong SGK máy chiếu) - Cho HS thảo luận nhóm bàn: + Bức tranh vẽ gì? + Viết phép tính thích họp vào bảng + Nói với bạn phép tính vừa viết Chẳng hạn: “Tớ nhìn thấy có 14 chong chóng đỏ, chong chóng xanh, tất có 17 chong chóng, tớ viết phép cộng: 14 + = 17” - GV hỏi thêm: Em làm để tìm kết phép tính 14 + = 17? B Hoạt động hình thành kiến thức 1.Cho HS tính 14 + = 17 Thảo luận nhóm cách tìm kết phép tính 14 + = ? - GV phân tích cho HS thấy dùng nhiều cách khác khau để tìm kết phép tính 2.GV hướng dẫn cách tìm kết phép tính cộng 14 + thao tác với GV: - Tay lấy 14 chấm tròn đỏ (xếp vào ô băng giấy) - Miệng nói: Có 14 chấm tròn Tay lấy chấm tròn xanh, xếp chấm trịn xanh vào băng giấy - Đếm: 15, 16,17 - Nói kết phép cộng 14 + = 17 - Cho HS thực số phép tính khác, viết kết vào bảng Chẳng hạn: 13 + HOẠT ĐỘNG HỌC - HS quan sát - HS thảo luận nhóm bàn: - HS quan sát , trả lời Đại diện nhóm trình bày HS lắng nghe nhận xét cách tính bạn nêu - HS lắng nghe - Chia sẻ cách làm = 14; 12 + = 15; C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS làm 1; Tìm kết phép cộng nêu (HS dùng chấm tròn thao tác đếm để tìm kết phép tính) - Cho HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nói cho tình cho phép tính tương ứng - GV chốt lại cách làm bài, làm mẫu phép tính Bài - Cho HS tính viết kết phép tính vào - GV chốt lại cách thực phép tính dạng 14 + cách đếm thêm kể từ 14: 15, 16,17 Bài - Cho HS tự làm 3: Chọn kết với phép cộng Lưu ý: HS tìm kết phép tính nhiều cách khác nhau, nhẩm, dùng chấm trịn, que tính, GV nên quan sát cách HS tính ý đến kết phép tính Bài - Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng Ví dụ: Đồn tàu có 15 toa tàu, nối thêm toa tàu Phép tính tìm tất số toa tàu 15 + = 18 - GV chốt lại cách làm GV khuyến khích HS suy nghĩ nói theo cách em GV khuyến khích HS lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày D Hoạt động vận dụng HS tìm số tình thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + E Củng cố, dặn dò - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng dạng 14 + để hôm sau chia sẻ với bạn - Chia sẻ trước lớp - Đổi kiếm tra chéo - HS đứng chỗ nêu cách làm - Thảo luận với bạn chọn phép tính thích hợp Chia sẻ trước lớp - Chia sẻ trước lớp - HS đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày Bài 57 PHÉP TRỪ DẠNG 17-2 I.MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Biết cách tìm kết phép trừ dạng 17-2 Vận dụng kiến thức, kĩ phép trừ học vào giải số tình gắn với thực tế - Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ 20 chấm tròn đỏ, 20 chấm tròn xanh Băng giấy kẻ 20 vng (kích thước phù hợp với chấm trịn đồ dùng để HS đặt chấm trịn vào ơ) Một số tình đơn giản có phép trừ dạng 17-2 Trị chơi, tạo khơng khí vui vẻ, phấn khởi trước vào học III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY A Hoạt động khởi động HS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại phép trừ phạm vi 10 HS hoạt động theo nhóm (bàn) thực hoạt động sau: - HS quan sát tranh - HS thảo luận nhóm bàn: + Bức tranh vẽ gì? + Viết phép tính thích hợp (bảng con) Em làm để tìm kết phép tính 17-2 = 15? B Hoạt động hình thành kiến thức HS tính 17-2 = 15 -Thảo luận nhóm cách tìm kết phép tính 17 - = ? HOẠT ĐỘNG HỌC -HS chơi “Truyền điện” -HS quan sát tranh -có 17 chong chóng, chong chóng bạn trai cầm đi, cịn lại 15 chong chóng - viết phép trừ: 172= 15” - HS chia sẻ trước lớp - Đại diện nhóm trình bày - HS lắng nghe nhận xét cách tính bạn nêu - Phân tích cho HS thấy dùng nhiều cách khác khau để tìm kết phép tính 2.Tay lấy 17 chấm trịn đỏ (xếp vào ô băng giấy) - Miệng nói: Có 17 chấm tròn Tay bớt chấm tròn (làm thao tác gạch bớt) - Đếm: 16,15 - Nói kết phép trừ 17-2=15 3.HS thực số phép tính khác, viết kết vào bảng con, chẳng hạn: 14-1 = 13; 18-3 = 15; HS lắng nghe GV hướng dẫn cách tìm kết phép trừ 17 - thao tác với GV: - HS chia sẻ cách làm C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS làm 1: Tìm kết phép trừ nêu (HS dùng chấm trịn thao tác đếm để tìm kết phép tính) - Đổi vở, đặt câu hỏi cho nói cho tình cho phép tính tuơng ứng; Chia sẻ trước lớp - GV chốt lại cách làm, làm mẫu phép tính Bài - Cho HS tính viết kết phép tính vào - GV chốt lại cách thực phép tính dạng 17 - Ngồi cách dùng chấm trịn thao tác đếm, ta tính cách đếm bớt kể từ 17: 16, 15 Bài - Cho HS tự làm 3: Chọn kết với phép trừ - Thảo luận với bạn chọn phép tính thích hợp với kết Chia sẻ trước lớp Lưu ý: Ở HS tìm kết phép tính nhiều cách khác nhau: nhẩm, dùng chấm trịn, que tính, GV nên quan sát cách HS tính ý đến kết phép tính Bài - Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ kể cho bạn nghe tình tranh đọc phép tính tương ứng Ví dụ câu b): Có tất 18 nến, có nến bị tắt Phép tính tìm số nến cịn lại là: 18 - = 12 - GV chốt lại cách làm D Hoạt động vận dụng HS tìm số tình thực tế liên quan đến phép trừ dạng 17-2 E Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép trừ dạng 17 - để hôm sau chia sẻ với bạn - Hs làm Đổi kiểm tra chéo - HS đứng chỗ nêu cách làm - - Hs tự làm - HS quan sát tranh Chia sẻ trước lớp -HS TL Bài 58 LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: -Thực cộng, phép tính dạng 14 + dạng 17-2 -Nhận biết tốn có lời văn gồm số (điều biết) câu hỏi (điều cần tìm) Nắm bắt thơng tin tốn học hữu ích tốn lựa chọn phép tính để giải vấn đề -Vận dụng kiến thức, kĩ học vào giải số tình gắn với thực tế Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ Chuẩn bị số toán gắn với thực tế sử dụng phép tính cộng, trừ học III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY A Hoạt động khởi động - HDHS chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” cộng trừ nhẩm phạm vi 10 dạng 14 + 3, 17 - học - GV nhận xét B Hoạt động thực hành, luyện tập Bài l - Cá nhân HS làm 1: Tìm kết phép cộng trừ nêu -GV nhận xét -Bài -Tranh vẽ gì? - HS đọc toán (HS nêu số đặt thẻ số thích hợp vào dấu ?) - GV hỏi: Bài tốn cho ta biết điều gì? Bài tốn hỏi gì? Hãy nói cho bạn nghe suy nghĩ em - GV giới thiệu tốn có lời văn Bài tốn gồm hai phần: phần thông tin cho biết, phần thông tin cần tìm (thường dạng câu hỏi chữ “Hỏi ”) HOẠT ĐỘNG HỌC -HS chơi trò chơi “Truyền điện”, -HS đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi nói cho kết phép tính tương ứng -HS vào tranh nói tình tranh, mơ tả điều biết, điều phải tìm HS tự đưa số ví dụ tốn có lời văn, chia sẻ nhóm cử đại điện trình bày - Bài - HDHS đọc toán, suy nghĩ xem toán cho biết gì, tốn hỏi gì? - HS thảo luận với bạn cặp bàn để tìm cách trả lời câu hỏi toán đặt - HS kiểm tra lại thơng tin biết, phép tính câu trả lời xác - GV nên khuyến khích HS suy nghĩ nói theo cách em Bài - HDHS đọc toán, suy nghĩ xem tốn cho biết gì, tốn hỏi - HDHS thảo luận với bạn cặp bàn để tìm cách trả lời câu hoi tốn đặt - GV nên khuyến khích HS suy nghĩ nói theo cách em C.Hoạt động vận dụng GV khuyến khích HS liên hệ đặt số tốn thực tế gắn với trường lớp, gia đình, cộng đồng sử dụng phép cộng phép trừ học - HS nêu HS viết phép tính thích hợp trả lời: a)Phép tính: + = Trả lời: Tổ em có tất bạn b) Phép tính: 5-1=4 Trả lời: Trên sân cịn lại bạn - HS đọc HS viết phép tính thích hợp trả lời: - Phép tính: 18 - = 14 Trả lời: Trên xe lại 14 người D.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Theo em giải tốn có lời văn -HS TL cần ý điều gì? - nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ phạm vi 20 đặt toán cho tình để hơm sau chia sẻ với bạn Bài 59 CỘNG, TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC I.MỤC TIÊU -Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: Biết cách tính nhẩm tìm kết phép cộng, phép trừ số tròn chục -Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng, phép trừ học vào giải số tình gắn với thực tế -Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ Một số thẻ mười (mỗi thẻ gồm 10 khối lập phương rời) Một số tình đơn giản có phép cộng, phép trừ số tròn chục III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động -HDHS chơi trò chơi “Truyền điện” ôn lại số tròn chục + Bức tranh vẽ gì? + HDHS Nói với bạn thơng tin quan sát từ tranh -Đặt toán liên quan đến thông tin tranh B Hoạt động hình thành kiến thức HS tính 20 + 10 = 30, 50 - 20 = 30 -HDHSThảo luận nhóm tìm kết phép tính 20 + 10 = ?, 50 - 20 = ? - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét GV chốt lại cách tính nhẩm: Chẳng hạn: 20 + 10 = ? Ta nhẩm: chục + chục = chục Vậy 20+ 10 = 30 HDHS thực số phép tính khác C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài l - HDHS tính nhẩm nêu kết phép cộng ghi phép tính vào - GV nhận xét Bài - HD HS tính nhẩm nêu kết phép trừ ghi phép tính vào -GV nhận xét Bài - Cá nhân HS tự làm 3: Tìm số thích hợp ? để có phép tính - GV nhận xét Bài Gọi HS đọc toán, nói cho bạn nghe tốn cho biết gì, tốn hỏi HDHS thảo luận với bạn cặp bàn cách trả lời câu hỏi tốn đặt - HDHS viết phép tính thích hợp trả lời - GV nhận xét -HS chơi trò chơi “Truyền điện” -Quan sát tranh -Thảo luận nhóm -“Có chục trứng”, “Có chục cà chua” -HS đặt tốn - Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày -HS tự lấy ví dụ phép cộng, phép trừ số tròn chục -HS đứng chỗ nêu cách làm -HS đổi kiểm tra chéo - HS đứng chỗ nêu cách làm - HS đổi kiểm tra chéo - HS đổi kiểm tra chéo Chia sẻ với bạn cách làm - HS đọc tốn, nói cho bạn nghe tốn cho biết gì, tốn hỏi -HS thảo luận Phép tính: 50 + 40 = 90 (hoặc chục + chục = chục = 90) Trả lời: Cả hai lớp ủng hộ 90 - HS kiểm tra lại phép tính câu trả lời D Hoạt động vận dụng - HDHS xem lại tranh khởi động -HS tìm số tình thực tế sách (hoặc bảng) nêu toán liên quan đến phép cộng, phép trừ số phép cộng, phép trừ tương ứng tròn chục E Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Về nhà, em tìm tình thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ số tròn chục, đặt tốn cho tình để hơm sau chia sẻ với bạn Bài 60 PHÉP CỘNG DẠNG 25+14 I.MỤC TIÊU -Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: -Biết cách đặt tính thực phép tính cộng phạm vi 100 (cộng khơng nhớ dạng 25 + 14) -Vận dụng kiến thức, kĩ phép cộng học vào giải số tình gắn với thực tế -Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ Các thẻ chục khối lập phương rời SGK, thẻ chục que tính thẻ que tính rời đồ dùng học tốn; bảng Một số tình đơn giản có liên quan đến phép cộng phạm vi 100 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY A Hoạt động khởi động 1.HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ cộng nhẩm phạm vi 10, cộng dạng 14 + -HDHS hoạt động theo nhóm (bàn) thực hoạt động sau: HS quan sát tranh HS thảo luận nhóm bàn: + Bức tranh vẽ gì? -GV nhận xét B Hoạt động hình thành kiến thức 1.HS tính 25 + 14 = ? -Thảo luận nhóm cách tìm kết phép tính 25 + 14 = ? -Đại diện nhóm nêu cách làm 1.GV hướng dẫn cách đặt tính tính phép cộng dạng 25 + 14 = ? -GV làm mẫu: + Đặt tính thẳng cột: hàng đơn vị thẳng hàng đơn HOẠT ĐỘNG HỌC + Nói với bạn thông tin quan sát từ tranh - Bạn nhỏ thực phép tính 25 + 14 = ? cách gộp 25 khối lập phương 14 khối lập phương -HS dùng que tính, dùng khối lập phương, tính nhẩm, -HS đọc yêu cầu: 25 + 14 = ? -HS quan sát cá nhân, chẳng hạn: Trong tranh có hình trịn Bài - Cho HS thực hoạt động sau: a) Quan sát tìm nêu đồng hồ Lưu ỷ: HS phân biệt kim phút kim Để chọn theo yêu cầu cần giữ nguyên kim phút vị trí số 12 b) Quay kim mặt đồng hồ để đồng hồ giờ; 11 c) Cho HS thực thao tác sau: + Đọc tình “Ngày sách Việt Nam" + Xem tờ lịch, đối chiếu với số ngày, nhìn vào dịng chữ chí tháng, sau đọc thứ trả lời câu hỏi - Cho HS thực thao tác sau: + Đọc tình “Tuần lễ văn hoá đọc”; “Khai mạc ngày 21 tháng tư”; “Kết thúc vào thứ mấy?” + Suy luận: tuần lễ có ngày; từ thứ tư đến thứ ba tuần sau tròn + Trả lời câu hỏi: Nếu khai mạc ngày 21 tháng tư (thứ tư) kết thúc vào ngày thứ ba tuần sau Bài 5- Gọi HS đọc tốn, nói cho bạn nghe tốn cho biết gì, tốn hỏi - Cho HS thảo luận với bạn bàn cách trả lời câu hỏi toán đặt - Cho HS viết phép tính thích hợp trả lời: Phép tính: 85 - 35 = 50 - Cho HS kiểm tra phép tính kết Nêu câu trả lời C Hoạt động vận dụng Bài - Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe tranh vẽ - Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn chiều cao vật tranh - HS nhận xét câu trả lời bạn - Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Để làm tốt tập trên, em nhắn bạn điều gì? - HS thực - HS thực - HS thực - Chia sẻ kết với bạn, kiểm tra nói kết - Hs đọc - HS thảo luận Trả lời: Thanh gỗ lại dài 50 cm - HS quan sát tranh - HS chọn vật cao lí giải theo cách suy nghĩ nhân Bài 70 EM VUI HỌC TOÁN I.MỤC TIÊU - Học xong này, HS trải nghiệm hoạt động: - Đọc vận động theo nhịp thơ, thông qua củng cố kĩ xem đồng hồ hiểu ý nghĩa thời gian Trải nghiệm động tác tạo hình đồng hồ - Thực hành lắp ghép, tạo hình phát huy trí tưởng tượng sáng tạo HS - Thực hành thiết kế, trang trí đồng hồ; gấp máy bay trang trí máy bay; phi máy bay đo khoảng cách bước chân - Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ - Một số mặt đồng hồ vẽ giấy to, máy chiếu, đồng hồ thật Mỗi nhóm có đủ đĩa giấy, số, kim đồng hồ, kéo, băng dính hai mặt, bút màu để làm đồng hồ đĩa giấy - Các hình giấy màu để ghép - Mỗi HS chuẩn bị tờ giấy (nửa tờ A4) để gấp máy bay, bút màu để trang trí máy bay III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động Đọc thơ vận động theo nhịp HS thực theo hướng dẫn GV: HS đọc thơ vận động theo nhịp HS nói cho bạn nghe qua thơ em biết thêm điều Chẳng hạn: + Bài thơ nhắc nhớ kim ngắn giờ, kim dài phút + Bài thơ nhắc chúng mình: Thời gian trơi nhanh nên em phải chăm học GV khuyến khích HS nói, diễn đạt ngơn ngữ em Nhấn mạnh: kim ngắn giờ, kim dài phút gợi cho HS quý trọng thời gian Nhắc HS nhà đọc thơ cho người thân nghe - Chơi trò chơi vận động theo kim đồng hồ - HS theo dõi GV hướng dẫn HS chơi trị chơi tạo hình theo kim đồng hồ - GV làm mẫu (có thể gọi HS lên bảng làm theo mẫu) - GV HS làm: Chơi lớp: GV nêu hiệu - HS thực lệnh (3 giờ) B Hoạt động Thiết kế đồng hồ đĩa giấy - Hướng dẫn HS làm đồng hồ đĩa giấy Khuyến khích HS sáng tạo hoạt động: - Mỗi nhóm làm đồng hồ + Trang trí đồng hồ cho đẹp nhóm mình; trang trí đồng hồ + Trình bày, giới thiệu sản phẩm đồng hồ nhóm Tổ chức nhóm xung quanh lớp quan sát bình chọn sản phẩm nhóm bạn C Hoạt động Lắp ghép, tạo hình - Cho HS ghép SGK ghép hình theo ý thích giới thiệu hình ghép - Gọi HS nói cho bạn nghe hình vừa ghép hình gì, hình tạo hình D Hoạt động Trò chơi: “Phi máy bay” a) Gấp máy bay - GV hướng dần HS gấp máy bay theo thao tác: bút màu; trình bày sản phẩm - Hoạt động theo nhóm - Hoạt động theo nhóm - Hướng dẫn HS dùng bút màu trang trí máy bay, đặt tên cho máy bay (có the viết tên em tên khác) b) Thi máy bay bay xa - GV hướng dẫn nhóm HS phi máy bay ngồi - HS tham gia sân trường (hướng dẫn nhóm làm mẫu): + Kẻ vạch xuất phát, + Từng bạn nhóm phi máy bay, + Một bạn đo bước chân, + Một bạn ghi lại kết đo, + Chọn máy bay bay xa nhóm, + So sánh với nhóm khác, + Chọn máy bay bay xa lóp - GV đặt câu hỏi HS suy nghĩ xem máy bay bạn lại bay xa (Bạn gấp đầu nhọn hơn, bạn phi mạnh hơn, ) E Củng cố, dặn dò - HS nói cảm xúc sau học - HS nói hoạt động thích học - HS nói hoạt động lúng túng, làm lại làm Bài 71 ƠN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1O I.MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Củng cố kĩ đếm, nhận biết số lượng phạm vi 10; đọc, viết, so sánh số phạm vi 10 - Thực hành vận dụng giải tình thực tế Phát triển NL toán học II.CHUẨN BỊ - Các thẻ số từ đến 10, thẻ chữ từ “khơng” đến “mười”, thẻ SGK trang 158 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A Hoạt động khởi động Bài Chơi trị chơi “Ghép thẻ” - Cho Mỗi nhóm HS nhận thẻ - HS chọn thẻ biểu diễn ương SGK số lượng, đọc số Nếu cịn thời gian, GV cho HS xếp thẻ số theo thứ tự từ bé đến lớn, đặt yêu cầu cho HS thao tác, chẳng hạn: Bắt đầu từ đếm thêm 3; chọn số bé 6, chọn số lớn 8, B Hoạt động thực hành, luyện tập Bài - Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng - HS suy nghĩ, tự so sánh dấu (>,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC, GIÁO ÁN TOÁN_CÁNH DIỀU_HK2_SOẠN DỌC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm