0

Giáo án tiếng việt 1_Tuần 1_Cùng học để PTNL_Huyền

24 260 2
  • Giáo án tiếng việt 1_Tuần 1_Cùng học để PTNL_Huyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 10:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN – CÙNG HỌC ĐỂ PTNL TUẦN 1: TIẾNG VIỆT Bài : Làm quen I/ Mụctiêu Kiến thức: -Nhận biết hình thức giao tiếp chữ viết, làm quen với sách - Nhận biết thao tác đọc, viết - Làm quen với thao tác ngồi viết Kĩ - Phân biệt điệu phát âm dấu ghi Thái độ: - u thích mơn Tiếng Việt, tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - GV: Bài hát “Lớp Một em”; 3-4 bóng nhỏ, tranh, thẻ ghi dấu III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạtđộngdạy Ổn định tổ chức: – Gv yêu cầu HS hát bài: Lớp Một em Bài Hoạt động1: Chào hỏi, làm quen – GV giới thiệu mình, lớp học – GV u cầu lớp chào –GV tổ chức trị chơi chuyền bóng cho bạn để HS tự giới thiệu làm quen Hoạtđộnghọc - HS hát - Hs lắng nghe - Cả lớp thực - HS chơi Hoạt động 2: Làm quen với sách, tư cách đọc sách - GV giơ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp , giới thiệu: tên sách, bìa sách, chữ hình trang sách GV: …… - HS quan sát Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV làm mẫu tư ngồi đọc sách - GV nói: Khi ngồi học, cần ngồi tư ngồi đẹp, lưng thẳng, sách để cách mắt 25 cm, mở sách, đọc trang, từ xuống dưới, từ trái sang phải - HS quan sát - HS lắng nghe - GV yêu cầu HS lên làm mẫu - GV kiểm tra nhận xét, chỉnh sửa - GV yêu cầu HS ngồi tư - GV nhận xét, tuyên dương - HS làm mẫu - HS lắng nghe Hoạt động 3: Nghe kể câu chuyện Ngày đến trường - GV hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ gì? đốn nội dung tranh - GV kể lần theo tranh Tranh 1: Bố đưa Hà đến lớn Hà khơng rời bố chưa quen bạn Tranh 2: Cơ giáo bạn đón Hà vào lớp Tranh 3: Hà thấy vui Hà cười vẫy chào bố - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi để HS nhớ câu chuyện: + Trong truyện có nhân vật ? + Ngày học, đưa Hà đến lớp? + Khi vào lớp, Hà có thấy vui khơng? - HS lắng nghe - HS trả lời Hoạt động 4: Tô, viết số nét chữ - GV nêu tư ngồi viết, cách cầm bút - HS lắng nghe - GV mời HS giỏi nhắc lại - GV hướng dẫn nét chữ, lưu ý độ rộng, độ cao, điểm đặt bút, điểm dừng bút - GV yêu cầu HS viết chữ tập - HS viết tập viết viết: nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động 5: Vỗ tay hát - GV yêu cầu lớp hát: Là Lá La - Hát tập thể Hoạt động 6: Nói tên vật, vật Nói tên dấu - GV hỏi: Có vật ? - GV yêu cầu HS vào vật nói tên vật - GV nhận xét, đánh giá - GV chốt tên dấu Hoạt động 7: Nói tên vật, nói tên dấu - GV hỏi: Có vật ? - GV yêu cầu HS vào vật nói tên vật - GV nhận xét, đánh giá - GV chốt tên dấu - Có - HS thực hiện: cà , cá , ca - HS lắng nghe Có - HS thực hiện: ngỗng, hổ, ngựa - HS lắng nghe Giáo viên nhận xét tiết học - GV mời HS nhắc lại tư ngồi học - HS lắng nghe cách cầm bút - GV nhận xét tiết học _ TIẾNG VIỆT Bài : Làm quen I/ Mụctiêu Kiến thức: -Nhận biết hình thức giao tiếp chữ viết, làm quen với sách - Nhận biết thao tác đọc, viết - Làm quen với thao tác ngồi viết Kĩ - Phân biệt điệu phát âm dấu ghi Thái độ: - Yêu thích mơn Tiếng Việt, tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - GV: Bài hát “Lớp Một em”; 3-4 bóng nhỏ, tranh, thẻ ghi dấu III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạtđộngdạy GV: …… Hoạtđộnghọc Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ổn định tổ chức: – Gv yêu cầu HS hát bài: Lớp Một em 10.2 Bài 11.Hoạt động1: Chào hỏi, làm quen 12.– GV giới thiệu mình, lớp học 13.– GV yêu cầu lớp chào cô 14.–GV tổ chức trị chơi chuyền bóng cho bạn để HS tự giới thiệu làm quen 15 Hoạt động 2: Làm quen với sách, tư cách đọc sách - GV giơ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp , giới thiệu: tên sách, bìa sách, chữ hình trang sách - HS hát - Hs lắng nghe - Cả lớp thực - HS chơi - HS quan sát - GV làm mẫu tư ngồi đọc sách - GV nói: Khi ngồi học, cần ngồi tư ngồi đẹp, lưng thẳng, sách để cách mắt 25 cm, mở sách, đọc trang, từ xuống dưới, từ trái sang phải - HS quan sát - HS lắng nghe - GV yêu cầu HS lên làm mẫu - GV kiểm tra nhận xét, chỉnh sửa - GV yêu cầu HS ngồi tư - GV nhận xét, tuyên dương - HS làm mẫu - HS lắng nghe Hoạt động 3: Nghe kể câu chuyện Ngày đến trường - GV hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ gì? đoán nội dung tranh - GV kể lần theo tranh Tranh 1: Bố đưa Hà đến lớn Hà khơng rời bố chưa quen bạn Tranh 2: Cơ giáo bạn đón Hà vào lớp Tranh 3: Hà thấy vui Hà cười vẫy chào bố - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi GV: …… - HS lắng nghe Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ để HS nhớ câu chuyện: + Trong truyện có nhân vật ? + Ngày học, đưa Hà đến lớp? + Khi vào lớp, Hà có thấy vui không? - HS trả lời Hoạt động 4: Tô, viết số nét chữ - GV nêu tư ngồi viết, cách cầm bút - HS lắng nghe - GV mời HS giỏi nhắc lại - GV hướng dẫn nét chữ, lưu ý độ rộng, độ cao, điểm đặt bút, điểm dừng bút - GV yêu cầu HS viết chữ tập - HS viết tập viết viết: nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên Hoạt động 5: Vỗ tay hát - GV yêu cầu lớp hát: Là Lá La - Hát tập thể Hoạt động 6: Nói tên vật, vật Nói tên dấu - GV hỏi: Có vật ? - GV yêu cầu HS vào vật nói tên vật - GV nhận xét, đánh giá - GV chốt tên dấu Hoạt động 7: Nói tên vật, nói tên dấu - GV hỏi: Có vật ? - GV yêu cầu HS vào vật nói tên vật - GV nhận xét, đánh giá - GV chốt tên dấu - Có - HS thực hiện: cà , cá , ca - HS lắng nghe Có - HS thực hiện: ngỗng, hổ, ngựa - HS lắng nghe Giáo viên nhận xét tiết học - GV mời HS nhắc lại tư ngồi học - HS lắng nghe cách cầm bút 16.- GV nhận xét tiết học _ GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT Bài 1A: a - b (Tiết 1+2) I/ Mụctiêu - Đọc âm a,b đọc trơn tiếng, từ ngữ học Hiểu nghĩa từ ngữ qua tranh -Viết a,b,bà -Nói tiếng từ vật chứa a,b - Cầm bút đúng, ngồi tư - Viết đẹp nét - Yêu thích mơn học, tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - Giáo viên:Tranh phóng to HĐ 1, HĐ - Học sinh:VBT Tiếng Việt, tập - Vở tập viết 1, tập III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạtđộngdạy Ổn định tổ chức(3’): 17.– Gv yêu cầu HS hát bài: Lớp đoàn kết 18.2 Bài 2.1 Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Nghe – Nói Quan sát tranh tìm nhanh vật vẽ tranh? - Các thấy tranh vẽ gì? - Môi trường sống đâu? Nhận xét – tuyên dương 2.2 Tổ chức HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động 2: Đọc a/ Đọc, tiếng, từ - GV làm mẫu: Viết chữ bà lên bảng: Đánh vần- đọc trơn tiếng bà - Giới thiệu chữ a,b in thường in hoa sách GV: …… Hoạtđộnghọc - HS hát + Làm việc nhóm đơi: - Bạn A : Bạn thấy tranh có gì? - Bạn B : Cá, ba ba,( vật nước) - Bạn A: Gà, bò, bê (các vật bờ) - 2HS kể trước lớp -HS lắng nghe - Cá nhân, cặp đánh vần đọc trơn tiếng bà Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b/ Tạo tiếng mới: - Làm mẫu đưa tiếng ba vào mơ hình: Âm đầu Vần Than Tiếng h b a ba b a ? Cả lớp: Nghe gv yêu cầu: đính thẻ chữ ba,bà,bã,bá.vào bảng phụ, Nhận xét – tuyên dương c Đọc hiểu - Nhìn tranh đọc từ ngữ phù hợp với hình - Hình vẽ gì? - Hình thấy gì? - Luyện đọc lớp - Cá nhân: ghép tiếng theo thứ tự dịng, đọc trơn tiếng ghép ba,bà,bã,bá - Nhóm : Cùng đọc trơn tiếng ghép 2-3 lần - hs nhận thẻ đính vào bảng - Con ba ba - Ba bà - Luyện đọc nhóm đơi: Đọc trơn ba ba sửa lỗi - Đính từ ngữ tranh 2.3 Tổ chức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 3: Viết -Viết ô li Hướng dẫn cách viết chữ a, b cách nối chữ ba cách đặt dấu huyền đầu âm -Chia sẻ sửa lỗi sai a Cách viết số Nhận xét – tuyên dương viết xấu – đẹp 2.4 Tổ chức HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG HĐ Nghe – nói - Hỏi – đáp: Nói tiếng chứa a, tiếng chứa b -Đây - Nhóm đơi: Đây gì? -Đây cà Nhận xét – tuyên dương -Đây bí 2.5 Tổng kết - Nhận xét tiết học -Chuẩn bị :1B : Bài c,o -Về nhà đọc lại cho ba, mẹ nghe GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Giáo viên nhận xét tiết học - GV nhận xét tiết học, tuyên dương - HS lắng nghe HS ý thức tốt TIẾNG VIỆT Bài 1B: c- o ( tiết 3, 4) I/ Mục tiêu - Đọc âm c, o đọc trơn tiếng, từ ngữ chứa c, o học - Hiểu từ ngữ qua tranh - Viết đẹp: c, o, cò - Biết hỏi - đáp với bạn bè người thân vật tên có chữ c, o - u thích mơn Tiếng Việt, lắng nghe tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - Tranh minh họa HĐ 1, HĐ - Máy tính, thẻ từ - Mẫu chữ c, o, cò III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động1: Nghe – nói (5’) Hỏi đáp tên vật hoạt động chúng tranh - GV đưa tranh học cho HS quan sát + Con vật bay bờ ruộng? + Mỏ cị cặp gì? - Gv cho hs thảo luận hỏi – đáp trước lớp - Hỏi đáp theo nội dung tranh - Hs lên bảng hỏi đáp theo cặp - Nhóm khác lên trình bày - Gv nhận xét - GV chốt: Khi hỏi đáp, nhắc đến tiếng cị, cá Đó tiếng chứa âm c, o hôm học Hoạt động 2: Đọc(15’) 2.1 Hoạt động 2a * Dạy âm c: Từ hoạt động đóng vai rút tiếng cá + GV viết “ cá” bảng: GV giới thiệu tiếng “ cá” có âm c âm a, dấu sắc đầu âm a GV: …… Hoạt động học - Hs quan sát tranh + Con cò bay bờ ruộng + Mỏ cò cặp cá + bạn hỏi, bạn trả lời (khi hỏi đáp có nhắc tới tiếng “cò, cá”) - hs nhắc lại: cá Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + GV đưa vào mơ hình - HS quan sát c a - GV: Hôm cô giáo giới thiệu với âm c - GV: Khi đọc âm c quan sát cho cô giáo miệng mở, đọc c + Vừa cô hướng dẫn âm gì? + Vừa giáo hướng dẫn âm c Âm c âm thứ - GV viết đầu c Gv: Tiếng cá có âm c ghép vần a dấu sắc GV: Âm “c” đứng trước đánh vần trước vần a đứng sau đánh vần sau đến dấu HD: Đánh vần : cờ - a- ca- sắc - cá - PT tiếng cá? - Tiếng “cá” có từ “cá” GV: viết từ: cá - GV y/c HS đọc trơn - Đưa tranh có h/a cá giới thiệu * Dạy âm o: - Cơ có tiếng “cị” - GV đưa “cị ” vào mơ hình c - Hs đọc nối hàng dọc + Âm c - HS quan sát - hs đọc mẫu Hs đọc cn, nhóm, đt - Đánh vần, đọc trơn tiếng cá - Tiếng “cá“ âm đầu “c” ghép với vần a, dấu sắc đầu âm a - Quan sát o - Nhận biết âm “o” - Âm thứ học âm gì? - GV viết đầu o Gv: Tiếng cị có âm c ghép vần o dấu huyền GV: Âm “c” đứng trước đánh vần trước vần o đứng sau đánh vần sau đến dấu HD: Đánh vần : cờ - o- co- huyền - cò - PT tiếng cá? GV: …… - bạn đọc cho cô + Âm o - hs đọc mẫu Hs đọc cn, nhóm, đt - Đánh vần, đọc trơn tiếng cá - Tiếng “cò“ âm đầu “c” ghép với Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tiếng “cá” có từ “cá” GV: viết từ: cò - GV y/c HS đọc trơn - Đưa tranh có h/a cị giới thiệu - Cho HS đọc toàn * Giải lao: Cho hs chơi trị chơi bàn tay kì diệu 2.2 Hoạt động 2b (9’) - GV gắn bảng phần 2b - Gv giới thiệu phần bảng - GV HS làm mẫu tiếng “ca” - Cho HS lên bảng ghép - y/ c đọc tiếng nhóm đơi Trị chơi: Tiếp sức ( đội đủ SL) GV: GT C c- O o 2.3 Hoạt động 2c (5’) - GV đưa tranh lên bảng - GV cho HS nêu ND tranh đưa từ mẫu - HS đọc nhận biết c, o - Trò chơi “ Kết bạn” ( 3’) - Gv phổ biến Cách chơi: ( 10 hs chơi)mỗi bạn có thẻ từ tương ứng với tranh Khi giáo hơ vd (cà) bạn có thẻ từ cà kết bạn có tranh tương ứng - Luật chơi: Đội ghép nhanh ghép đội chiến thắng - Gv tuyên dương bạn thắng - Về nhà tìm tiếng có chứa ơ, để chuẩn bị cho tiết sau Giáo viên nhận xét tiết học vần o, dấu huyền đầu âm o - HS quan sát - HS đọc nhóm đơi - HS tham gia chơi - Quan sát - Nêu - Tham gia chơi Tiết Hoạt động dạy Khởi động: Bài ngón tay nhúc nhích,nhúc nhích.(3’) Hoạt động 3: Viết *Hướng dẫn HS viết bảng (10’) + GV viết mẫu nêu qui trình viết chữ c, o, co, cách đặt vị trí dấu huyền chữ o 10 GV: …… Hoạt động học - Hoạt động tập thể bàingón tay nhúc nhích,nhúc nhích - Hs q/s GV viết bảng - HS viết bảng Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + HD viết số + Hướng dẫn viết (10’) * Lưu ý : hs tư ngồi , cách cầm bút ,cách để , khoảng cách mắt đến từ 25 đến 30 cm - Lưu ý hs điểm đặt bút , viết liền mạch nét chữ.điểm kết thúc Hoạt động 4: Đọc (13’) GV : đưa trực quan tranh vẽ ( vật thật) GV: Nêu y/c Hỏi/ đáp hình HĐ ? Đây gì? Đây gì? ? Bạn ăn chưa? ? Quả ăn ntn? + Bạn nói câu có chứa c, o - HS trình bạy cặp trước lớp GV: nhận xét- Tuyên dương - Trò chơi: Thi nói nỗi tiếp có vần c, o - GV nhận xét tuyên dương - GV y/c HS đọc lại tồn - Dặn dị: HD Làm VBT (4’) - HS viết tập viết - Nói tiếng chứa a,b trực quan tranh - HS quan sát - HS đố - Nhiều cặp lên bảng trình bày -Dãy nói nối tiếp có âm đầu c - Dãy nói nối tiếp có vần o TIẾNG VIỆT Bài 1C: ô - ( tiết 5, 6) I/ Mục tiêu - Đọc âm ô, ơ; đọc trơn tiếng, từ ngữ chứa ô, ơcủa học - Hiểu từ ngữ qua tranh - Viết đẹp: ô, ơ, cô - Biết hỏi - đáp với bạn bè lễ chào cờ; hỏi người thân tên vật, tên hoạt động có chứa ơ, - u thích mơn Tiếng Việt, lắng nghe tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - Tranh minh họa HĐ 1, HĐ - Máy tính, thẻ từ - Mẫu chữ ơ, ơ, cô III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy 11 GV: …… Hoạt động học Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động 1: Nghe – nói (5’) Hỏi đáp tên vật hoạt động chúng tranh - GV đưa tranh học cho HS quan sát + Tranh vẽ cảnh gì? + Các em quan sát kĩ chi tiết tranh nói chi tiết đó? - Gv cho hs thảo luận trước lớp - Hỏi đáp theo nội dung tranh - Hs lên bảng hỏi đáp theo cặp - Nhóm khác lên trình bày - Gv nhận xét - GV chốt: Tiếng cờ, cô tiếng chứa âm học ngày hôm Hoạt động 2: Đọc(15’) 2.1 Hoạt động 2a * Dạy âm ô: Từ hoạt động đóng vai rút tiếng + GV viết “ cô” bảng: GV giới thiệu tiếng “ cơ” có âm c âm + GV đưa vào mơ hình c - hs nhắc lại: - HS quan sát ô - GV: giới thiệu âm ô - GV:Khi đọc âm ô quan sát cho cô giáo miệng mở, đọc ô + Vừa hướng dẫn âm gì? + Vừa cô giáo hướng dẫn âm ô Âm ô âm thứ - GV viết đầu ô Gv: Tiếng cô có âm c ghép vần ô GV: Âm “c” đứng trước đánh vần trước vần ô đứng sau đánh vần sau HD: Đánh vần : cờ - ô - cô - PT tiếng cô? - Tiếng “cơ” có từ “cơ” GV: viết từ: - GV y/c HS đọc trơn 12 GV: …… - Hs quan sát tranh + Bức tranh vẽ lễ chào cờ + (lá cờ, thầy cô, học sinh) + Cặp học sinh thay nói trước lớp - bạn đọc cho cô - Hs đọc nối hàng dọc + Âm ô - HS quan sát - Tiếng cô có âm c đứng trước, vần đứng sau - hs đọc mẫu Hs đọc cn, Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đưa tranh có h/a giáo giới thiệu * Dạy âm ơ: - Cơ có tiếng “cờ” - GV đưa “cờ ” vào mơ hình c - Quan sát - Nhận biết âm “ơ” - Âm thứ học âm gì? - GV viết đầu Gv: Tiếng “cờ” có âm c ghép vần dấu huyền GV: Âm “c” đứng trước đánh vần trước vần đứng sau đánh vần sau đến dấu HD: Đánh vần : cờ - ơ- cơ- huyền – cờ - PT tiếng cờ? - Tiếng “cờ” có từ “cờ” GV: viết từ: cờ - GV y/c HS đọc trơn - Đưa tranh có h/a cờ giới thiệu - Cho HS đọc toàn * Giải lao: Cho hs chơi trị chơi bàn tay kì diệu 2.2 Hoạt động 2b (9’) - GV gắn bảng phần 2b - Gv giới thiệu phần bảng - GV HS làm mẫu tiếng “cố” - Cho HS lên bảng ghép - y/ c đọc tiếng nhóm đơi Trị chơi: Tiếp sức ( đội đủ SL) GV: GT Ơ - Ơ 2.3 Hoạt động 2c (5’) - GV đưa tranh lên bảng - GV cho HS nêu ND tranh đưa từ mẫu - HS đọc nhận biết ô, - Trò chơi “ Kết bạn” ( 3’) - Gv phổ biến Cách chơi: ( 10 hs chơi)mỗi bạn có thẻ từ tương ứng với tranh Khi giáo hơ vd (cổ) bạn có thẻ từ cổ kết 13 GV: …… nhóm, đt - Đánh vần, đọc trơn tiếng cô + Âm - hs đọc mẫu Hs đọc cn, nhóm, đt - Đánh vần, đọc trơn tiếng cờ - Tiếng “cờ” âm đầu “c” ghép với vần ơ, dấu huyền đầu âm - HS đọc - HS quan sát - HS đọc nhóm đơi - HS tham gia chơi - Quan sát - Nêu - Tham gia chơi Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bạn có tranh tương ứng - Luật chơi: Đội ghép nhanh ghép đội chiến thắng - Gv tuyên dương bạn thắng - Về nhà tìm tiếng có chứa d, đ để chuẩn bị cho tiết sau Giáo viên nhận xét tiết học Tiết Hoạt động dạy Khởi động: Bài ngón tay nhúc nhích,nhúc nhích.(3’) Hoạt động 3: Viết (10’) *Hướng dẫn HS viết bảng + GV viết mẫu nêu qui trình viết chữ c, ơ, cô + HD viết số + Hướng dẫn viết vở(10’) * Lưu ý :hs tư ngồi , cách cầm bút ,cách để , khoảng cách mắt đến từ 25 đến 30 cm - Lưu ý hs điểm đặt bút , viết liền mạch nét chữ.điểm kết thúc Hoạt động 4: Đọc (13’) GV : đưa trực quan tranh vẽ GV: Nêu y/c Hỏi/ đáp hình HĐ ? Trong tranh vẽ ai? ? Đoán xem người bà tranh đâu về? ? Vì em biết điều đó? - GV chữ, đọc chậm GV: nhận xét- Tuyên dương - Trò chơi: - Thi đọc truyền điện câu - GV nhận xét tuyên dương - GV y/c HS đọc lại tồn - Dặn dị: HD Làm VBT (4’) Hoạt động học - Hoạt động tập thể bàingón tay nhúc nhích,nhúc nhích - Hs q/s GV viết bảng - HS viết bảng - HS viết tập viết - HS quan sát - HS trả lời - Đọc trơn (cn, nhóm) - HS thi đọc TIẾNG VIỆT Bài 1D: d - đ ( tiết 7, 8) I/ Mục tiêu 14 GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đọc âm d, đ; đọc trơn tiếng, từ ngữ chứa d, đcủa học - Hiểu từ ngữ nội dung câu đọc qua tranh - Viết đúng: d, đ, đá - Đóng vai, nói lời người mua, người bán hang; biết kể hỏi người thân tên vật, hoạt động chứa d, đ - u thích mơn học, tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - Tranh minh họa HĐ 1, HĐ - Máy tính, thẻ từ - Mẫu chữ d, đ, đá III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động 1: Nghe – nói (5’) Đóng vai người bán hàng, người mua hàng - GV đưa tranh học cho HS quan sát + Các em thấy tranh? - Gv cho hs thảo luận trước lớp, yêu cầu cặp thay đóng vai người bán hàng, người mua thứ đồ da (túi da, cặp da, trang sức đính đá đỏ) - Nhóm khác lên đóng vai - Gv nhận xét - GV chốt: Trong đóng vai người mua, người bán hàng, em có nhắc đến đồ vật mà tên gọi có tiếng da, đá Hai tiếng chứa âm d, đ ngày hôm em học Hoạt động 2: Đọc(15’) 2.1 Hoạt động 2a * Dạy âm d: Từ hoạt động đóng vai rút tiếng da + GV viết “ da” bảng: GV giới thiệu tiếng “ da” có âm d âm a + GV đưa vào mơ hình d - Hs quan sát tranh + Thấy thứ đồ da, trang sức, có người bán hàng, người mua hàng) - hs nhắc lại - HS quan sát a - GV: Hôm cô giáo giới thiệu với 15 GV: …… Hoạt động học - bạn đọc cho cô Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ âm d - GV: Khi đọc, quan sát cho cô giáo miệng mở, đọc d + Vừa hướng dẫn âm gì? + Vừa cô giáo hướng dẫn âm d Âm d âm thứ - GV viết đầu d Gv: Tiếng da có âm d ghép vần a GV: Âm “d” đứng trước đánh vần trước vần a đứng sau đánh vần sau HD: Đánh vần : dờ - a - da - PT tiếng da? - Tiếng “da” có từ “da” GV: viết từ: da - GV y/c HS đọc trơn - Đưa tranh có h/a cặp da giới thiệu * Dạy âm đ: - Cơ có tiếng “đá” - GV đưa “đá ” vào mơ hình đ + Âm d - HS quan sát - Tiếng da có âm d đứng trước, vần a đứng sau - hs đọc mẫu Hs đọc cn, nhóm, đt - Đánh vần, đọc trơn tiếng da - Quan sát - Nhận biết âm “đ” - Âm thứ học âm gì? - GV viết đầu đ Gv: Tiếng “đá” có âm đ ghép vần a dấu sắc GV: Âm “đ” đứng trước đánh vần trước vần a đứng sau đánh vần sau đến dấu HD: Đánh vần : đờ - a – đa – sắc - đá - PT tiếng đá? - Tiếng “đá” có từ “đá” GV: viết từ: đá - GV y/c HS đọc trơn - Đưa tranh có h/a đá giới thiệu - Cho HS đọc tồn * Giải lao: Cho hs chơi trò chơi bàn tay kì 16 GV: …… - Hs đọc nối hàng dọc + Âm đ - hs đọc mẫu Hs đọc cn, nhóm, đt - Đánh vần, đọc trơn tiếng đá - Tiếng “đá” âm đầu “đ” ghép với vần a, dấu sắc đầu âm a - HS đọc Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ diệu 2.2 Hoạt động 2b (9’) - GV gắn bảng phần 2b - Gv giới thiệu phần bảng - GV HS làm mẫu tiếng “dạ” - Cho HS lên bảng ghép - y/ c đọc tiếng nhóm đơi Trò chơi: Tiếp sức ( đội đủ SL) GV: GT D d - Đ đ 2.3 Hoạt động 2c (5’) - GV đưa tranh lên bảng - GV cho HS nêu ND tranh đưa từ mẫu - HS đọc nhận biết d, đ - Trò chơi “ Kết bạn” ( 3’) - Gv phổ biến Cách chơi: ( 10 hs chơi)mỗi bạn có thẻ từ tương ứng với tranh Khi cô giáo hơ vd (đá) bạn có thẻ từ đá kết bạn có tranh tương ứng - Luật chơi: Đội ghép nhanh ghép đội chiến thắng - Gv tuyên dương bạn thắng - Về nhà tìm tiếng có chứa âm học để chuẩn bị cho tiết sau Giáo viên nhận xét tiết học - HS quan sát - HS đọc nhóm đơi - HS tham gia chơi - Quan sát - Nêu - Tham gia chơi Tiết Hoạt động dạy Khởi động: Bài ngón tay nhúc nhích,nhúc nhích.(3’) Hoạt động 3: Viết (10’) *Hướng dẫn HS viết bảng + GV viết mẫu nêu qui trình viết chữ đ, a, đá + HD viết số Hoạt động học - Hoạt động tập thể bàingón tay nhúc nhích,nhúc nhích - Hs q/s GV viết bảng - HS viết bảng + Hướng dẫn viết vở(10’) * Lưu ý :hs tư ngồi , cách cầm bút 17 GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ,cách để , khoảng cách mắt đến từ 25 đến 30 cm - Lưu ý hs điểm đặt bút , viết liền mạch nét chữ.điểm kết thúc Hoạt động 4: Đọc (13’) GV : đưa trực quan tranh vẽ GV: Nêu y/c Hỏi/ đáp hình HĐ ? Trong tranh vẽ gì? ? Hai bố nói chuyện gì? - GV chữ, đọc chậm GV: nhận xét- Tuyên dương - Trò chơi: - Thi đọc truyền điện câu - GV nhận xét tuyên dương - GV y/c HS đọc lại toàn - Dặn dò: HD Làm VBT (4’) - HS viết tập viết - HS quan sát - HS trả lời - Đọc trơn (cn, nhóm) - HS thi đọc TIẾNG VIỆT Bài 1E: ÔN TẬP I/ Mụctiêu -Đọc a , b , c , o , ô , , d , đ tiếng, từ ngữ tiếng khác tạo âm học - Hiểu lời đối thoại bà cháu đoạn đọc - Viết chữ , tiếng chứa âm, vần học: bơ , đỗ , - Kể ngắn gọn câu chuyện “Thư bố” II/ Chuẩn bị đồ đùng - GV: Tranh SGK phóng to, băng hình kể chuyện “Thư bố”, thẻ chữ , thẻ câu , mẫu chữ phóng to, VBT Tiếng Việt Tập 1, Tập viết III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạtđộngdạy 19.Hoạt động1: Đọc(5’) 20.Tìm bạn có tên mang âm đầu tôi: 21.– GV hướng dẫn học sinh chơi: 22.– HS cầm thẻ có âm đầu: B, C, D, Đ - Các nhóm nhận thẻ chữ, đọc tên ghi thẻ chữ - Trên bảng có bạn cầm thẻ ghi tên 18 GV: …… Hoạtđộnghọc - Hs lắng nghe - HS thực yêu cầu - HS chơi - Kết thúc trò chơi đội đọc kết đội Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B,C,D, Đ Bạn phát thẻ ghi tên có chữ mở đầu giống bạn bảng đứng sau bạn - Gv đọc tên bạn có thẻ chữ - GV nhận xét, đánh giá 23.– GV giới thiệu 1E: Ôn tập 2.1 Hoạt động 2: Tạo tiếng(10’) a Tạo tiếng: - Gv đưa bảng phụ - GV nói: Trong trị chơi vừa chơi, có bạn tên Ban, Cúc, Dũng, Đan Qua trò chơi, nhớ âm học số tiếng có âm b,c,d,đ đứng đầu - Gv yêu cầu: Với bảng ôn này, nhiệm vụ tạo tiếng từ âm đầu, vần khác nau - GV yêu cầu HS trình bày bảng ơn theo hàng dọc - Đọc cá nhân: đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng bảng ôn - Đọc nối tổ: đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng bảng ơn - Đọc đồng - GV nhận xét, tuyên dương b Đọc tiếng(10’) - Đọc trơn cá nhân - Đọc trơn đồng c Đọc đoạn(10’) - GV gắn tranh lên bảng - GV hỏi : Tranh vẽ ? - GV hỏi: Nhìn tranh, đốn xem bạn nhỏ vừa đâu ? - GV nói: Bạn đốn xem nhỏ nói với bà ? - GV đọc mẫu lần - GV yêu cầu HS giỏi đọc lại, ý ngắt sau dấu chấm 19 GV: …… - HS lắng nghe - HS quan sát - HS quan sát - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc - HS lắng nghe - HS đọc - HS quan sát - HS lắng nghe - HS trả lời - HS trả lời - HS lắng nghe - HS giỏi đọc lại Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS thảo luận cặp đôi, phân vai đọc nhân vật: bà, cháu - GV yêu cầu nhóm đọc - GV nhận xét, tuyên dương Giáo viên nhận xét tiết học.(5’) - GV mời HS đọc đọc lại toàn - GV nhận xét tiết học - HS đọc nhóm - HS đọc - HS lắng nghe - Hs lắng nghe Tiết Hoạtđộngdạy Khởi động(3’): Vận động Viết mỏi tay Ngồi mỏi lưng Thể dục Người hết mệt mỏi Hoạt động 3(7’): Viết * Trực quan: Chữ mẫu: bơ , đỗ , - GV HD Điểm đặt bút, nia bút, cách nối nét liền mạch chữ - HD cách đặt dấu râu chữ bơ, dấu chữ đỗ * Hướng dẫn HS viết bảng con(5’) - Hướng dẫn viết * Lưu ý HS tư ngồi , cách cầm bút ,cách để , khoảng cách mắt đến từ 25 đến 30 cm - Lưu ý HS điểm đặt bút , viết liền mạch nét chữ, điểm kết thúc - GV nhận xét bảng con, tuyên dương HS viết tốt Hoạt động 4: Nghe – nói(12’) Kể chuyện: Thư bố a.Tìm hiểu nội dung câu chuyện: - Trực quan ND tranh - GV đọc tên câu chuyện - GV nói: + Các có muốn nghe thầy cô kể 20 GV: …… Hoạtđộnghọc - HS khởi động động tác Theo v/động -HS quan sát vào chữ mẫu -Nêu độ cao, độ rộng chữ bơ đỗ , số -HS lắng nghe -HS viết - HS lắng nghe - HS quan sát tranh Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuyện không? Câu chuyện mà cô kể hơm có liên quan đến chiến sĩ ngồi đảo xa gửi cho hai nhân ngày khai giảng + GV kể vắn tắt nội dung đoạn 1: “Hai anh em Hải Hà vui sướng nhận thư bố gửi từ đảo Trường Sa” - GV giải thích: “Trường Sa huyện đảo, gồm hàng trăm đảo Nam Trung nước ta” + GV kể vắn tắt nội dung đoạn 2: “Trong thư, bổ kể dự lễ khai giảng năm học trường tiểu học cột mốc chủ quyền đảo Bố khen anh Hải học sinh chăm ngan mong cô gái Hà vào lớp chăm ngoan anh Bố muốn thư vật kẻ niệm để mai sau khơn lớn, tự hào có bố chiến sĩ bảo vệ quần đảo Trường Sa thân yêu Tổ Quốc b Hướng dẫn kể chuyện(10’) : * GV cho HS kể chuyện dựa vào tranh câu hỏi gợi ý SGK Tranh 1: Hai anh em nhận thư ? Tranh 2: Nhìn tranh, em thấy hai anh em nhận thư bố ? -GV cho HS nói lời thoại hai anh em * GV cho hs tập kể toàn câu chuyện dựa vào lời thoại + GV nhận xét cách kể chuyện học sinh 4.Củng cố dặn dị(3’): - Hơm kể câu chuyện gì? - Qua câu chuyện, thấy tình cảm bố dành cho hai anh em nào? Hai anh em có tự hào nghề nghiệp bố không? - Về tập kể chuyện, chuẩn bị sau - HS lắng nghe - Thư bố - Hai anh em reo mừng: “A! Thư bố” - HS nói - HS tập kể - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe _ 21 GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT PHÂN MÔN TẬP VIẾT Bài 1: Chữ a, b, c, o, ô, ơ, d , đ I/ Mục tiêu: - Viết chữ : a, b, c, o, ơ, ơ, d, đ, bà, cị, cá cị, cô, da, bơ, đá, đỗ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo Tập viết 1, tập - Biết viết liền mạch, biết lia bút hợp lí, ghi dấu phụ, dấu vị trí - Biết viết nắn nót, cẩn thận Yêu quý, học tập bạn viết chữ đẹp II/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài giảng điện tử - HS: Vở TV III/Nội dung dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức - GV ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ - HS để dồ dùng học mặt bàn dùng học tập II Bài mới: Hoạt động Khởi động: - Gv hướng dẫn cách chơi: HS ngồi thành vòng tròn Một bạn cầm - HS lắng nghe thẻ từ thẻ chữ sau lưng bạn hết thẻ Mỗi bạn đưa tay sau, nhặt thẻ đứng lên đọc chữ từ thẻ, sau dán thể lên bảng lớp - GV cho HS cho chơi thử - HS chơi thử - GV cho HS chơi - HS chơi - GV nhận xét, tuyên dương - HS lắng nghe Hoạt động Khám phá * Nhận diện chữ cái: - GV treo thẻ từ : a, b, c, o, ô, ơ, d, đ - HS quan sát - GV đọc mẫu chữ - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp - GV yêu cầu HS đọc theo bàn - HS đọc - GV yêu cầu HS đọc đồng Hoạt động Luyện tập * Viết chữ - GV hướng dẫn chữ a, b, c, d, đ để - HS quan sát giúp Hs nhớ điểm đặt bút điểm dừng bút chữ 22 GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn, phân tích: + Con chữ a, c cao li ? + Những chữ cao li ? +Độ cao chữ b nào? * Hướng dẫn cách viết a: + Từ điểm đặt bút đường kẻ dọc, viết nét cong kín rộng li rưỡi Từ điểm dừng bút nét cong kín lia bút viết nét móc ngược chạm vào nét cong kín Dừng bút đường kẻ ngang hai + Tương tự với chữ b, c, d, đ Lưu ý nét gạch ngang chữ đ viết từ trái sang phải + So sánh d , đ - GV yêu cầu HS viết bảng - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 4: Vận dụng: * Viết từ bà cò, cá cò, cô, da, bơ, đá, đỗ bà: + Từ điểm đặt bút viết nét khuyết chữ b liền nét viết nét thắt Từ điểm dừng bút chữ b lia bút sang phải li rưỡi viết chữ a cho chữ a chạm vào nét thắt Viết dấu huyền nhỏ đầu chữ a - Các chữ cò, cá cị, cơ, da, bơ, đá, đỗviết tương tự , dấu mũ chữ ô, dấu râu chữ viết nhỏ xinh - GV yêu cầu HS viết bảng - GV nhận xét, tuyên dương * Viết số , 1, 2, 3, - GV đọc mẫu số : 0, 1, 2, 3, - GV viết mẫu bảng lớp - GV yêu cầu HS viết bảng - GV nhận xét, tuyên dương - HS trả lời - HS quan sát - HS trả lời - HS viết bảng - HS lắng nghe - HS quan sát - HS viết bảng - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS quan sát - HS viết bảng - HS lắng nghe * Thực hành: HD viết Tập viết - Nêu lại quy trình viết - Nhắc nhở HS ngồi viết, cầm bút - HS viết tập viết qui định 23 GV: …… Trường………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn HS trình bày Tập viết Lưu ý HS viết nhẹ tay, li, cỡ chữ, chữ cách đường kẻ đậm - GV yêu cầu HS viết chữ số Tập viết * Chấm - GV nhận xét – - Nhận xét – tuyên dương III Củng cố- dặn dò: Nhận xét HS Nhắc nhở HS ý viết Tập viết thêm chữ học 24 GV: …… - HS lắng nghe - HS quan sát - HS viết - HS quan sát - HS lắng nghe - HS lắng nghe - HS thực Trường………………………… ... Lớp Một em 10 .2 Bài 11 .Hoạt động1: Chào hỏi, làm quen 12 .– GV giới thiệu mình, lớp học 13 .– GV yêu cầu lớp chào 14 .–GV tổ chức trị chơi chuyền bóng cho bạn để HS tự giới thiệu làm quen 15 Hoạt động... nét - u thích mơn học, tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị đồ đùng - Giáo viên:Tranh phóng to HĐ 1, HĐ - Học sinh:VBT Tiếng Việt, tập - Vở tập viết 1, tập III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạtđộngdạy... thứ học âm gì? - GV viết đầu o Gv: Tiếng cị có âm c ghép vần o dấu huyền GV: Âm “c” đứng trước đánh vần trước vần o đứng sau đánh vần sau đến dấu HD: Đánh vần : cờ - o- co- huyền - cò - PT tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1_Tuần 1_Cùng học để PTNL_Huyền, Giáo án tiếng việt 1_Tuần 1_Cùng học để PTNL_Huyền