0

Giáo án tiếng việt 1 tuần 4 cùng học để PTNL huyền

25 114 1
  • Giáo án tiếng việt 1  tuần 4 cùng học để PTNL huyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 10:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN – CÙNG HỌC ĐỂ PTNL TUẦN BÀI 4A: q – qu – gi I Mục tiêu - Đọc âm: q, qu, gi; đọc trơn tiếng, từ ngữ, câu Hiểu nghĩa từ ngữ nội dung câu đọc qua tranh Trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn văn - Viết đúng: q, qu, gi, quả,giá - Biết đóng vai người bán người muahàng nói tên thức ăn thường bày bán chợ vẽ tranh HĐ1 II Đồ dùng dạy học - GV: Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình,… hoa quả, thức ăn (trong tranh HĐ1) vật có tên gọi mở đầu qu, gi - Thẻ chữ, thẻ tranh (nếu có) để đọc hiểu từ ngữ - Mẫu chữ q, qu, gi, phóng to / mẫu chữ viết bảng lớp / phần mềm hướng dẫn - Học sinh: Sách giáo khoa; Vở tập Tiếng Việt 1, tập một; Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh TIẾT 1 Hoạt động khởi động * Nghe – nói - Quan sát tranh, nêu nội dung tranh - Quan sát nêu câu hỏi để nêu tên đồ vật , - Thảo luận nhóm đơi Phân cơng người bán cối , vật , hoạt động hàng, người mua hàng Người bán hàng mời người , vật tranh khách mua mặt hàng quầy hàng Người mua hàng hỏi giá, trả giá, đưa tiền (tự làm) nhận hàng -Nêu câu hỏi (kết hợp tranh giá đỗ, - Trả lời: giá đỗ, bí bí): Đây gì? Quả gì? - Giới thiệu tiếng tranh - HS Nghe GV giới thiệu tiếng HĐ1 Trong tranh có hình ảnh tranh HĐ1; quan sát chữ q, qu, bí, giá đỗ Trong hai tiếng có chứa gi GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ âm q, qu, gi mà hôm -HS nhắc lại đầu học - Ghi đầu lên bảng: Bài 4A: q,qu,gi Hoạt động khám phá * Đọc + Đọc nối tiếp cá nhân a) Đọc tiếng, từ + Tiếng gồm có âm qu, âm a, hỏi Đọc tiếngquả: + Đọc trơn tiếng khóa thứ nhất: ? Em nêu cấu tạo tiếng - Ghi vào mơ hình qu a ' - Đọc + Phát âm nối tiếp cá nhân, tổ - Đánh vần: quờ – a – qua – hỏi – - Đọc trơn cá: cá nhân, lớp - Phát âm mẫu: qu - Đọc mẫu đánh vần: quờ – a – qua – hỏi – quả; đọc trơn: - GV viết lên bảng tiếng cá - GV đọc mẫu đánh vần: quờ – a – qua – hỏi – quả; đọc trơn: Đọc tiếng giá: (Cách làm tương tự) - HS đánh vần đọc trơn: gi – a – gia – sắc – giá → giá * Nghe GV giới thiệu chữ qu, gi in thường in hoa sách - Đọc * Giới thiệu chữ qu, gi in hoa in - Ghép tiếng thường b) Tạo tiếng - Ghép âm qu trước âm a sau, hỏi đặt - GV gắn bảng phụ âm đầu, vần, chữ a thanh, tiếng lên bảng - Cho HS đọc tiếng mẫu: - Mời lớp ghép nhanh tiếng vào - Giơ bảng bảng gài ? Em ghép tiếng nào? - Quan sát nghe - Ghép theo dãy tiếng (dãy ghép tiếng ' qu a quả; dãy tiếng giá; … - HS đọc cặp đôi: quả, giá - Gõ thước cho HS giơ bảng - Cô thấy em ghép tiếng tốt Bây em ghép tiếp GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếng lại vào bảng gài - Yêu cầu HS ghép theo dãy tiếng (Mỗi dãy tiếng) - GV cho HS đọc tiếng vừa ghép xong - GV tổ chức trị chơi Tiếp sức- Gắn chữ thích hợp vào bảng - Hai đội tham gia trò chơi Mỗi đội em thi + Bước 1: Nêu tên trò chơi Tiếp sức + Bước 2: Hướng dẫn cách chơi - GV gắn bảng phụ thẻ chữ lên bảng - Mời đại diện tham gia trò chơi Mỗi đội em - Cho HS nhận xét xem bạn gắn thẻ chưa - GV nhận xét, khen ngợi - GV mời HS đọc tiếng vừa gắn * Củng cố tiết 1: GV cho HS đọc lại - Đọc cá nhân, lớp bảng - Đọc cá nhân, đồng - Mời lớp cất đồ dùng - Đọc cá nhân, lớp TIẾT Hoạt động Luyện tập * GV cho HS hát hát: a) Đọc hiểu - Gắn tranh: Trên bảng có tranh, em quan sát cho biết: Em thấy hình 1? - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi - Nhận xét - Hs tham gia hát - Quan sát - Thảo luận cặp đôi - Đại diện nhóm trình bày Quả me/ cành me/chùm me…) - Nhận xét - Đọc cá nhân, đồng - em tham gia trò chơi - Tổ chức trò chơi Ai nhanh, + Nêu tên trò chơi + Phổ biến luật chơi - Hs nghe + Tổ chức trò chơi: HS đọc từ, HS - Đọc lại tham gia chơi, bạn gắn thẻ GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chữ vào tranh nhanh bạn thắng - Nhận xét, khen ngợi - Chỉ thẻ chữ, mời HS đọc b) Viết - Gắn chữ mẫu viết thường q, qu, gi - Hướng dẫn cách viết - Viết chữ mẫu q,qu,gi kết hợp hướng dẫn cách viết lần - Yêu cầu học sinh viết bảng - Nhận xét, sửa lỗi bảng HS - Nêu cách viết chữ q – qu – gi; cách nối nét chữ quả, giá cách đặt dấu hỏi chữ a, dấu sắc chữ a - Viết bảng: - Nhận xét, sửa lỗi cho HS viết hạn chế (chỉ sửa lỗi viết sai, không nhận xét viết đẹp, xấu) Hoạt động vận dụng Đọc hiểu đoạn Hồ cá nhà Kha a) Quan sát tranh - GV giao nhiệm vụ quan sát tranh, nêu nội dung tranh, đoán nội dung đoạn đọc - Y/C học sinh thảo luận cặp đôi nêu nội dung tranh trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? b) Luyện đọc trơn - GV đọc đoạn - Quan sát - Viết bảng - Hs nghe - HS thảo luận nêu nội dung tranh trả lời (Vẽ hồ cá/ao cá có nhiều loại cá bơi.) - Đọc trơn theo GV (nhìn GV chữ nghe GV đọc chậm câu đọc theo; đọc – lần) - Đọc nối tiếp câu (GV hướng dẫn - Cùng đọc trơn câu đoạn HS cách đọc) c) Đọc hiểu - GV hướng dẫn thực yêu cầu đọc - HS nghe trả lời câu hỏi hiểu: dựa vào đoạn đọc, trả lời câu hỏi Hồ cá nhà Kha có gì? + Hồ cá nhà Kha có cá mè, cá cờ, cá - Nhận xét * Kết thúc tiết học GV nhận xét đánh GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ giá kết học tập Hướng dẫn nhà - Hôm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp 4B p,ph,v GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT BÀI 4B: p- ph - v I Mục tiêu: - Đọc âm p, ph, v; tiếng, từ ngữ, câu, đoạn Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn; trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn Về quê - Viết đúng:p, ph, v, phố, vẽ - Nêu câu hỏi trả lời câu hỏi vềcảnh vật thường thấy phố dựa vào tranh HĐ1 vốn hiểu biết thân II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơhình, băng hình… cảnh, vật hoạt động đặc trưng phố Thẻ chữ (nếu có) để luyện đọc hiểu từvà câu Mẫu chữp, ph, vphóng to/mẫu chữ viếttrên bảng lớp/phần mềm hướng dẫn HS viết chữ p, ph, v (nếu có) HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Nghe- nói - Cho HS quan sát tranh nêu nội dung - HS quan sát tranh nêu tên cảnh vật phố (trả lời - HS thảo luận nhóm đơi câu hỏi Ở phố có nhỉ?) + Tranh vẽ cảnh gì, vật có phố? - Trong tranh có c tơ, nhà tầng,… + Bạn nhỏ tranh làm gì?\ - Vẽ cảnh phố giá vẽ, hè phố… - Đọc giới thiệu chữ: p (pờ), ph (phờ), v (vờ) - Trong tranh có tiếng có từ khoá hèphố, giá vẽ; quan sát chữ phố, vẽđể nhận biết âm p, ph, vmà hôm học - GV ghi đầu lên bảng: Bài 4B: p, ph, v -HS nhắc lại tên đầu HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ HĐ2 Đọc a Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng phố Viết tiếng phố lên bảng GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Đọc trơn tiếng khóa thứ nhất: phố ? Em nêu cấu tạo tiếng phố - Ghi vào mơ hình ph / - Đọc - Phát âm mẫu: ph - Đánh vần : phờ – ô – phô – sắc – phố; - Đọc trơn: phố *) Đọc tiếng vẽ : Viết tiếng vẽ lên bảng + Đọc trơn tiếng khóa thứ nhất: vẽ ? Em nêu cấu tạo tiếng vẽ - Ghi vào mơ hình v + Đọc nối tiếp cá nhân + HS nêu: Tiếng phố gồm có âm ph, âm ô sắc ẽ - Phát âm mẫu: ph - Đánh vần : vờ – e – ve – ngã – vẽ → vẽ Đọc trơn: vẽ + Phát âm nối tiếp cá nhân, tổ - Đánh vần: phờ – ô – phô – sắc – phố; - HS đọc trơn phố: cá nhân, lớp - Quan sát - HS đọc vẽ - HS ghép tiếng vẽ - HS: Ghép âm vtrước âm esau - HS giơ bảng - Phát âm v - Thực đánh vần: vờ – e – ve – ngã – vẽ → vẽ * GV giới thiệu chữ p, ph,v, in hoa in thường b Tạo tiếng - GV gắn bảng phụ âm đầu, vần, thanh, tiếng lên bảng - Cho HS đọc tiếng mẫu: pha - Mời lớp ghép nhanh tiếng pha vào bảng gài + HS nêu: Tiếng pha gồm có âm ph, ? Em ghép tiếng pha nào? âm a ph a ph o ph v e v ị v ẽ - GV gõ thước cho HS giơ bảng - HS ghép theo dãy tiếng (dãy GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cô thấy em ghép tiếng pha tốt ghép tiếng pha; dãy tiếng pho; dãy Bây em ghép tiếp tiếng cịn tiếng phơ)… lại vào bảng gài - u cầu HS ghép theo dãy tiếng (Mỗi dãy tiếng) - GV cho HS đọc tiếng vừa ghép - HS đọc cặp đơi: pha; pho; phơ.ve, vị, xong vẽ - GV tổ chức trò chơi Tiếp sức- Gắn chữ thích hợp vào bảng + Bước 1: Nêu tên trò chơi + Bước 2: Hướng dẫn cách chơi - GV gắn bảng phụ thẻ chữ lên bảng - Hai đội tham gia trò chơi Mỗi đội - Mời đại diện tham gia trò chơi Mỗi đội em thi Tiếp sức em - Cho HS nhận xét xem bạn gắn thẻ - HS nhận xét chưa - GV nhận xét, khen ngợi - GV mời HS đọc tiếng vừa gắn - HS đọc cá nhân, đồng * Củng cố tiết 1: GV cho HS đọc lại bảng - Mời lớp cất đồ dùng TIẾT HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP * GV cho HS hát hát: - Hát lớp c Đọc hiểu - GV gắn tranh: Trên bảng có tranh, - Quan sát em quan sát cho biết: ? Bức tranh vẽ gì? - Trả lời - Yêu cầu HS thảo luận cặp đơi ? Tranh vẽ gì? - GV tổ chức trò chơi Ai nhanh, + GV nêu tên trò chơi + Phổ biến luật chơi + Tổ chức trò chơi: HS đọc từ, HS lại tham gia chơi, bạn gắn thẻ chữ vào tranh nhanh bạn thắng - GV nhận xét, khen ngợi - GV thẻ chữ, mời HS đọc GV: ………………… - HS thảo luận cặp - Các cặp trả lời - Lắng nghe - Tham gia chơi trò chơi - HS đọc cá nhân, lớp Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * HĐ3 Viết - Gắn chữ mẫu viết thường p, ph, v, phố, vẽ - Hướng dẫn cách viết + Viết chữ mẫu p, ph,vcách nối nét chữ phố, vẽ kết hợp hướng dẫn cách viết lần - Yêu cầu học sinh viết bảng - Nhận xét, sửa lỗi bảng HS HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * HĐ4 Đọc Đọc hiểu đoạn Về quê a) Quan sát tranh - GV treo tranh khai thác đọc - Yêu cầu HS quan sát tranh: + Tranh vẽ gì? - Cá nhân, lớp đọc - Quan sát - Viết bảng, giơ bảng - HS quan sát tranh - Phà chở khách qua sông/Vũ mẹ phà quê…) b) Luyện đọc trơn - Để biết xem bạn đoán chưa? Các em nghe cô đọc - HS chữ theo - GV đọc mẫu - HS đọc theo cô ( lượt) - GV đọc trước - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS đọc nối tiếp - HS đọc nhóm đơi + Luyện đọc nhóm đơi (đọc trơn) + HS đọc trơn câu + Đọc cá nhân sửa lỗi cho - Từng nhóm đọc câu - Lớp đọc đồng - Cho lớp đọc c) Đọc hiểu - Dựa vào đoạn đọc, trả lời câu hỏi: - Trả lời.Khi qua phà, mẹ kể cho Vũ ? Khi qua phà, mẹ kể gì? nghe bà, dì quê - GV nhận xét - Đọc lại toàn * Củng cố, dặn dị - Hơm em học gì? - HS trả lời - Về nhà học lại xem tiếp 4C R, S _ GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT BÀI 4C: r – s I Mục tiêu: - Đọc âm r,s, tiếng, từ ngữ, câu, đoạn Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn; trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn su su - Viết đúng:r, s, rổ, su su - Nêu câu hỏi trả lời câu hỏi vềngười vật tranh HĐ1 Nêu tên số loại rau, củ, II Đồ dùng dạy học GV:Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơhình, băng hình, vật thật,… đồ vật loại rau, củ, nói đến học (VD: su su, rổ rá,…) - Thẻ chữ (nếu có) để luyện đọc hiểu từngữ, câu - Mẫu chữr, sphóng to/mẫu chữ viết trênbảng lớp/phần mềm hướng dẫn HS viết chữ r, s HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Nghe- nói - Cho HS quan sát tranh để nêu tên đồ - Quan sát vật, cối, vật, hoạt động người, vật tranh ? Tranh vẽ gì? - Thảo luận nhóm đơi.1 em hỏi – em - YC thảo luận cặp đơi trả lời, sau đổi vai - Nói thêm điều biết người vật thể tranh vẽ (rổ, rá, su su,…) - Tranh vẽ vừa quan sát có chứa tiếng khố ngày hơm học từ “ su su, rổ, rá,( GV ghi bảng từ khóa) - Gọi HS đọc - Đọc - Để nhận biết âm r, s GV giới thiệu thêm - Nghe, quan sát tranh su su, sẻ, sò, sứa,con sóc,… để nhận biết âm s ; tranh rùa, rồng rắn, rết,… => Vậy tiếng “rổ” tiếng “ su ” có chứa âm “r” “ s” ngày hôm chúng GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ học Bài 4C: “r”, “s” ( GV -HS nhắc lại tên đầu viết tên bài) - HS nối tiếp nhắc lại tên bài: Bài 4C: r,s - GV ghi đầu lên bảng: Bài 4C: r,s HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Đọc a Đọc tiếng, từ - Đọc tiếngrổ - Viết lên bảng tiếng rổ + Đọc trơn tiếng khóa thứ nhất: rổ + Đọc nối tiếp cá nhân ? Em nêu cấu tạo tiếng rổ + HS nêu: Tiếng rổ gồm có âm r, âm - Ghi vào mơ hình hỏi - Đọc r ổ -Phát âm nối tiếp cá nhân, tổ - Đánh vần: rờ – ô – rô – hỏi – rổ - Phát âm mẫu: r - HS đọc trơn rổ: CN-N-ĐT - Đánh vần : rờ – ô – rô – hỏi – rổ; - Đọc trơn:rổ + Đọc nối tiếp cá nhân *) Đọc tiếng su + HS nêu: Tiếng su gồm có âm s, âm u - Viết lên bảng tiếng su - Đọc + Đọc trơn tiếng khóa thứ nhất: su ? Em nêu cấu tạo tiếng su - Phát âm nối tiếp cá nhân, tổ - Ghi vào mơ hình - Đánh vần: sờ – u – su - Đọc trơn su: CN-N-ĐT s u - Phát âm mẫu: s - Đánh vần : sờ – u – su - Đọc trơn:su - Quan sát * GV giới thiệu chữ r,s in hoa in thường b Tạo tiếng - GV gắn bảng phụ âm đầu, vần, thanh, tiếng lên bảng - Cho HS đọc tiếng mẫu: sờ, sở, sợ - Mời lớp ghép nhanh tiếng sờ, sở, sợvào bảng gài GV: ………………… + Đọc nối tiếp cá nhân - Thực bảng gài - HS: Ghép âm s trước âm sau huyền Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ? Em ghép tiếng sờ nào? s \ s ’ s r u \ r u ’ r u - HS giơ bảng - GV gõ thước cho HS giơ bảng - Cô thấy em ghép tiếngsờ, tốt Bây em ghép tiếp tiếng - HS ghép theo dãy tiếng (dãy lại vào bảng gài - Yêu cầu HS ghép theo dãy tiếng ghép tiếng sở ; dãy tiếng sợ; ) … - HS đọc cặp đôi: sờ; sở; sợ.rù, rủ, rụ (Mỗi dãy tiếng) - GV cho HS đọc tiếng vừa ghép xong * GV tổ chức trị chơiTiếp sức- Gắn chữ thích hợp vào bảng + Bước 1: Nêu tên trò chơi + Bước 2: Hướng dẫn cách chơi - Hai đội tham gia trò chơi Mỗi đội - GV gắn bảng phụ thẻ chữ lên bảng - Mời đại diện tham gia trò chơi Mỗi đội em thi Tiếp sức - HS nhận xét em - Cho HS nhận xét xem bạn gắn thẻ chưa - GV nhận xét, khen ngợi - GV mời HS đọc tiếng vừa gắn * Củng cố tiết 1: GV cho HS đọc lại bảng - Mời lớp cất đồ dùng TIẾT HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP * GV cho HS hát hát: - HS hát c Đọc hiểu - GV gắn tranh: Trên bảng có tranh, em quan sát cho biết: - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi - Thảo luận theo cặp ? Em thấy tranh 1? - HS trả lời GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ? Tranh vẽ gì? Mẹ ru bé ngủ - Tranh vẽ giàn su su - Đọc cá nhân , đồng thanh, nhóm * GV tổ chức trò chơi Ai nhanh, + GV nêu tên trò chơi + Phổ biến luật chơi + Tổ chức trò chơi: HS đọc từ, HS - em tham gia trò chơi lại tham gia chơi, bạn gắn thẻ chữ vào tranh nhanh bạn thắng - GV nhận xét, khen ngợi - GV thẻ chữ, mời HS đọc - HS đọc cá nhân, lớp - Cá nhân, lớp đọc * HĐ3 Viết - Gắn chữ mẫu viết thường r,s su, rổ - Quan sát - Hướng dẫn cách viết + Viết chữ mẫu r,s , su, rổ cách nối nét - Viết bảng con, giơ bảng chữ su, rổ kết hợp hướng dẫn cách viết lần - Yêu cầu học sinh viết bảng - Nhận xét, sửa lỗi bảng HS HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * HĐ4 Đọc Đọc hiểu đoạn Su su a) Quan sát tranh - GV treo tranh khai thác đọc - Yêu cầu HS quan sát tranh: + Tranh vẽ gì? - Tranh vẽ su su giống mặt người: có gương mặt người già, có gương mặt trẻ con,… b) Luyện đọc trơn - Để biết xem bạn đoán chưa? Các em nghe cô đọc - GV đọc mẫu - HS chữ theo - GV đọc trước - HS đọc theo cô ( lượt) - Yêu cầu HS đọc nối tiếp - HS đọc nối tiếp + Luyện đọc nhóm đơi (đọc trơn) - HS đọc nhóm đơi + HS đọc trơn câu + Đọc cá nhân sửa lỗi cho GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho lớp đọc c) Đọc hiểu - Dựa vào đoạn đọc, trả lời câu hỏi: ? Quả su su nghĩ gì? - Từng nhóm đọc câu - Lớp đọc đồng - Trả lời:Quả su su nghĩ nhờ rễ, nhờ mà có - Đọc lại tồn - GV nhận xét * Củng cố, dặn dị - Hơm em học gì? - HS trả lời - Về nhà học lại xem tiếp 4D t,th _ TIẾNG VIỆT BÀI 4D: t - th I Mục tiêu - Đọc âm t,th; tiếng , từ ngữ, câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn - Trả lời câu hỏi Đọc hiểu đoạn " Thỏ gà" - Viết : t , th , tổ, thú - Nêu câu hỏi trả lời câu hỏi cảnh vật sở thú theo tranh hoạt động Nêu tên số thức ăn gà thỏ II Đồ dùng dạy học - Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình, băng hình, vật thật, cần thiết để giải nghĩa từ có học - Thẻ chữ để luyện đọc hiểu câu - Mẫu chữ t,th phóng to/ mẫu chữ viết bảng lớp - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu TIẾT Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Nghe - nói - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh + Tranh vẽ ? Cảnh vật đâu? + Tranh vẽ bạn nhỏ chơi + Những vật có sở thú? + Có cị mẹ cị con, voi + Các bạn nhỏ có thích sở thú khơng? + Có ạ, chơi sở thú vui GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Vì sao? - Gọi HS nhận xét + Qua phần quan sát tranh trả lời câu hỏi vừa u cầu lớp thảo luận nhóm đơi để hỏi – đáp sở thú - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét tuyên dương => Tranh vẽ vừa quan sát có chứa tiếng khố ngày hơm học từ “ tổ cò” “ sở thú” ( GV ghi bảng từ khóa) - Gọi HS đọc - HS nhận xét - HS thảo luận nhóm đơi hỏi đáp sở thú - HS nhận xét - HS lắng nghe - HS đọc: “ tổ cò” “ sở thú” ( nối tiếp, nhóm đơi, đồng thanh) - Trong từ “ tổ cị” có tiếng - HS trả lời: Tiếng “cò” học rồi, tiếng học, tiếng chưa học? “tổ” chưa học - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV ghi tiếng “ tổ” lên bảng - HS theo dõi - Gọi HS đọc - HS đọc bài: “ tổ” nối tiếp, nhóm 2, tổ, đồng thanh, - Trong từ “ sở thú” có tiếng - HS trả lời: Tiếng “sở” học rồi, tiếng học, tiếng chưa học? “thú” chưa học - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV ghi tiếng “ thú” lên bảng - HS theo dõi - Gọi HS đọc - HS đọc bài: “ thú” nối tiếp, nhóm 2, tổ, đồng thanh, => Vậy tiếng “tổ” tiếng “ thú” có - HS lắng nghe chứa âm “t” “ th” ngày hôm học Bài 4D: “ t”, “th” ( GV viết tên bài) - HS nối tiếp nhắc lại tên bài: Bài 4D: - HS nối tiếp nhắc lại tên t - th Tổ chức hoạt động khám phá Hoạt động 2: Đọc a) Đọc tiếng, từ: * Tiếng “ tổ” - Bạn giỏi cho biết cấu tạo - Tiếng “tổ” có âm “t” vần “ô” tiếng “tổ” hỏi - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Trong tiếng “tổ”có âm học rồi? - Vậy âm “t” âm mà hơm học Nghe phát âm “t” - GV đưa tiếng vào mơ hình - HS nhắc lại - Âm “ô” - Nối tiếp đọc bài, nhóm đơi, đồng - HS quan sát , t ô - Cả lớp nghe cô đánh vần : tờ - ô - tô hỏi - tổ => tổ - Đọc trơn : “tổ” - Cô mời lớp quan sát tiếp: + GV treo tranh có hình tổ cị + Tranh vẽ ? - GV: Tổ cò nơi mà cò mẹ nhặt cành khô hay khô để xếp thành tổ có hình trịn để đẻ trứng, tổ cò thường làm cành hay cao Và gọi “ tổ cò” - Trong tiếng “ tổ cị” có âm hơm học ? - GV gọi HS đọc lại từ vừa học bảng * Tiếng “ thú” - bạn nêu cấu tạo tiếng “thú” cho cô ( GV viết bảng) - Gọi HS nhắc lại - Trong tiếng “ thú”có âm học rồi? - Vậy âm “th” âm mà hơm học Nghe cô phát âm “th”( GV đưa tiếng thú vào mơ hình) ' th u - HS: tờ - - tô - hỏi - tổ => tổ.( Cá nhân, nhóm đơi, đồng thanh) - HS, đồng + HS quan sát + Tranh vẽ tổ cò - HS lắng nghe - HS : Âm “ t” - HS đọc( HS), đồng - HS : Tiếng “ thú”có âm “ th” vần “u” sắc - HS : Tiếng “ thú” có âm “ th” vần “u” sắc - Âm “u” - Nối tiếp đọc bài, nhóm đơi, tổ, đồng - Cả lớp nghe cô đánh vần : thờ - u - thu GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sắc - thú => thú - Đọc trơn : “thú” - Cô mời lớp quan sát lên bảng - Con có nhận xét tranh này? - Gọi HS nhận xét Đây tranh sở thú, sở thú có nhiều vật khác nhau: voi, khỉ, ngựa nơi mà nhiều loại động vật khác lưu giữ để người xem theo dõi hoạt động chúng Ngồi nhiều sở thú trung tâm có chức bảo tồn động vật quý nguy tuyệt chủng - Gọi HS đọc lại từ bảng - Hãy nêu lại cho cô: Cơ vừa dạy lớp âm nào? - Vậy bạn so sánh cho âm “ t” âm “ th”có điểm giống khác nào? - Gọi HS nhận xét, GV tuyên dương - Gọi HS đọc lại từ bảng * Tiếp theo cô giới thiệu cho lớp chữ “ t” - “ th” in thường “ T” - “ Th” in hoa - GV treo chữ, giới thiệu c) Tạo tiếng * GV cho HS giải lao - Lớp trưởng lên tổ chức cho bạn chơi trị chơi => Cơ giới thiệu với lớp âm “ t”, “ th”, tiếng từ khóa mời lớp nhìn lên bảng.( GV treo bảng phụ sgk) t t t e a / / té GV: ………………… th i th o th u - HS: thờ - u - thu - sắc - thú => thú ( Cá nhân, nhóm đơi, tổ, đồng thanh) + Nhóm bàn đọc trơn: “thú” + Cá nhân + Đồng - HS quan sát - HS nêu - HS nhận xét - HS đọc - HS: t - th - HS: Âm “ t” âm “ th” giống có âm “ t”, cịn khác âm “ th” có “ h” đằng sau - HS đọc, lớp đọc ĐT - HS quan sát - HS tham gia chơi - HS lắng nghe, theo dõi ? Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Trên cấu tạo tiếng biết âm đầu , phần vần, phần yêu cầu ghép tiếng - Gọi HS đọc tiếng biết : “ té” Yêu cầu HS ghép nhanh tiếng “ té” vào bảng - Con ghép tiếng “ té” nào? - HS đọc - HS ghép - HS trả lời: Con ghép âm“ t” trước sau đến vần “ e” sắc để đầu - GV nhận xét vần “ e” - Cho HS giơ bảng kiểm tra - HS lắng nghe - Gọi HS đọc nối tiếp tiếng “ té” - HS giơ bảng - Cô thấy lớp ghép tiếng “ té” tốt - HS đọc nối tiếp bạn ghép Bây tương - HS ghép nối tiếp tiếng tự cô yêu cầu dãy bàn ghép tiếng nối tiếp đến hết + Sau ghép xong đọc tiếng vừa ghép cho nghe + GV gọi nhóm đọc tiếng mà nhóm + HS đọc nhóm đơi vừa ghép - GV nhận xét: vừa cô thấy lớp + VD: tạ thỏ, thư ghép tiếng giáo u cầu, nhiên cịn số nhón ghép cịn - HS lắng nghe chận đọc nhỏ cần cố gắng - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi " tiếp sức" - GV dán bảng phụ lên bảng Cô chia lớp - HS lắng nghe GV tổ chức luật chơi làm đội, đội bạn lên tham tham gia chơi gia chơi Trên tay cô thẻ chứa tiếng cô chia cho đội, yêu cầu lên bạn cầm thẻ chứa tiếng gắn tiếng thẻ - HS lên tham gia chơi với vị trí bảng Mỗi bạn gắn tiếng sau - HS nhận xét chuyển cho bạn tiếp theo, đội gắn - HS lớp nói sai nhanh đội thắng - Cô mời tổ trực tiếp lên tham gia chơi, tổ làm ban giám khảo - HS đọc, lớp đọc đồng - Tổ nhận xét GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS lên bảng đọc từ mà bạn - HS lắng nghe vừa ghép - GV nhận xét tuyên dương - GV gọi HS đọc lại từ vừa ghép => Như vừa tìm tiếng có chứa âm “ t”và âm “ th” tốt, cô mời lớp chuyển sang tiết TIẾT Hoạt động dạy giáo viên Tổ chức hoạt động LUYỆN TẬP * GV cho HS hát hát: " Một vịt" c) Đọc hiểu * GV treo tranh thẻ chữ bảng + GV nêu yêu cầu : Đọc câu tranh - Quan sát tranh thứ thấy: + Tranh vẽ gì? + Vậy chọn từ để điền vào chỗ trống để có câu : Sở thú có sư tử - Gọi HS nhận xét - Yêu cầu HS đọc câu * GV treo tranh thứ thẻ chữ - Tương tự tranh thứ thảo luận nhóm đơi để nêu nội dung tranh 2, sau chọn từ ngữ điền vào chỗ trống câu + Bức tranh vẽ gì? + Nhà to hơn? - Qua phần thảo luận bạn, chọn từ để điền vào chỗ trống để có từ: Nhà hổ to quá? - Các quan sát xem bạn trả lời có khơng - Gọi HS đọc lại câu hoàn chỉnh GV: ………………… Hoạt động học học sinh - HS tham gia hát - Các nhóm thảo luận - HS đọc : sư tử , to + Tranh vẽ sư tử sở thú + HS : chọn Sư tử - GV nhận xét - - HS đọc: Sở thú có sư tử - HS quan sát - HS thảo luận nhóm đơi thời gian phút - nhóm lên trình bày: + Bức tranh vẽ nhà hổ nhà khỉ , nhà khỉ bé nhà hổ to - HS : từ " to" - GV chiếu lên để HS so sánh - -7 HS đọc :Nhà hổ to - HS đọc: + Sở thú có sư tử + Nhà hổ to Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS đọc câu - Cả lớp đọc đồng - Một bạn nhắc lại cho cô lớp hôm học âm nào? - HS đọc lại bảng - Lớp đọc đồng - Yêu cầu HS cất SGK lấy bảng Hoạt động 3: Viết a) GV treo chữ mẫu " t" viết thường + Quan sát chữ tờ viết thường cho cô biết : Chữ tờ viết thường cao ô li rộng ô li? - Gọi HS nhận xét - GV HD: Chữ tờ viết thường gồm nét : + Nét 1: Đặt bút đường kẻ thứ 2, viết nét hất, đến đường kẻ thứ dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét thứ 1, rê bút lên đường kẻ thứ chuyển hướng ngược lại viết nét móc ngược, dừng bút đường kẻ + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên đường kẻ viết nét thẳng ngang ngắn Chú ý nét viết trùng đường kẻ - Yêu cầu HS viết chữ t viết thường vào bảng - Gọi HS nhận xét - Gv nhận xét b) GV treo chữ mẫu " th" viết thường + Quan sát chữ thờ viết thường cho cô biết : Chữ thờ viết thường gồm chữ ghép lại, chữ ? - Các có nhận xét chữ " h" - Gọi HS nhận xét - Lắng nghe cô HD cách viết: Đầu tiên ta viết chữ tờ cao ô li rộng 1,5 ô li Từ điểm kết thúc chữ tờ rê bút viết tiếp chữ " h" cao ô li rộng 1,5 ô li - Yêu cầu HS viết chữ " th" vào bảng GV: ………………… - HS: t - th - HS đọc - Đọc đồng - HS thực theo yêu cầu GV - HS quan sát + Chữ tờ viết thường cao ô li rộng 1,5 ô li - HS nhận xét - HS quan sát lắng nghe - HS viết chữ tờ viết thường vào bảng - HS nhận xét + Chữ thờ viết thường gồm chữ ghép lại : chữ t chữ h - Con chữ " h " cao ô li rộng 1, ô li - HS nhận xét - HS quan sát - HS viết Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét tuyên dương c) GV treo chữ mẫu " tổ" viết thường - Gọi HS đọc chữ bảng lớp - Tiếng " tổ " gồm chữ ghép lại? - Gọi HS nhận xét - Quan sát cô HD viết chữ ghi tiếng " tổ" Đầu tiên ta viết chữ " t" sau nhấc bút viết tiếp chữ " ô" cuối ta thêm hỏi đầu chữ " ô" ta chữ ghi tiếng '' tổ'' - Yêu cầu HS viết bảng - HS nhận xét d) GV treo chữ mẫu " thú" viết thường - Gọi HS đọc chữ bảng lớp - Tiếng " thú " gồm chữ ghép lại? - Gọi HS nhận xét - Quan sát cô HD viết chữ ghi tiếng " thú" Đầu tiên ta viết chữ " th" sau nhấc bút viết tiếp chữ " u" cuối ta thêm sắc đầu chữ " u" ta chữ ghi tiếng '' thú'' - Yêu cầu HS viết bảng - HS nhận xét - Gọi HS đọc lại chữ vừa viết bảng Hoạt động 4: Đọc *Đọc hiểu đoạn : Thỏ gà a) Quan sát tranh: - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát cho cô biết tranh có vật nào? - GV nhận xét - Vậy bạn giỏi cho biết gà trống đứng đâu thỏ xách tay? GV: ………………… - HS đọc : tổ - Tiếng " tổ " gồm chữ " t" , chữ " ô " hỏi ghép lại - HS nhận xét - HS quan sát - HS viết bảng - HS nhận xét - HS đọc : thú - Tiếng " thú " gồm chữ " th" , chữ " u " sắc ghép lại - HS nhận xét - HS quan sát - HS viết bảng - HS nhận xét - HS đọc - HS: Con thỏ gà - Chú gà đứng đống rơm gáy, thỏ tay xách đựng cành bó kê - HS quan sát thảo luận nhóm đơi nội dung tranh Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, khen HS - Cô mời lớp tiếp tục quan sát tranh thảo luận nhóm đơi cho nội dung tranh - Gọi HS lên trình bày - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét khen ngợi HS - Đây nội dung đọc ngày hôm nay: Thỏ gà b) Luyện đọc trơn: - Cả lớp lắng nghe GV đọc mẫu - Yêu cầu HS luyện đọc nối tiếp câu - Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu theo nhóm bàn - Yêu cầu HS luyện đọc đoạn theo nhóm bàn - Yêu cầu HS đọc đoạn theo nhóm - Gv nhận xét khen HS - bạn cho cô biết có nhân vật nào? - Để đọc tốt mời lớp luyện đọc nhóm đơi thời gian phút sau mời đại diện nhóm lên thi đọc xem đội đọc hay - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét tuyên dương - Bạn đọc cho câu hỏi bài? - GV nhận xét tuyên dương - Gà ăn kê cịn ăn ? - Thỏ khơng ăn cịn ăn nữa: - GV nhận xét chốt GV: ………………… - Đại diện nhóm lên trình bày: + Xin chào bạn tớ xin trình bày nội dung tranh: Thỏ gà hai người bạn, gà gáy ị ó o thỏ bẻ Thỏ vơ bó kê cho gà, hai bạn có đồ ăn + Xin chào bạn tớ xin trình bày nội dung tranh: Thỏ gần nhà gà, sáng gà gáy ị ó o thỏ xách bẻ lá, thỏ vơ bó kê cho gà Thế thỏ có lá, gà có kê - HS nhận xét - HS nghe theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp câu ( lớp) - HS đọc nối nhóm bàn ( tổ) - HS đọc đoạn theo nhóm bàn( tổ) - HS đọc đoạn theo nhóm ( tổ) - Gà thỏ - HS luyện đọc nhóm đơi, đại diện nhóm lên thi đọc - HS nhận xét - HS đọc: + Thỏ bẻ gì?( HS tự mời bạn lớp để trả lời) + Thỏ bẻ - HS: Gà ăn thóc, ngơ, cơm… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV mời đại diện tổ lên thi đọc - Thỏ ăn cà rốt… - Gọi HS nhận xét - HS lắng nghe - GV nhận xét, tuyên dương - Đại diện tổ lên thi đọc - Gọi HS đọc lại toàn - HS nhận xét C Củng cố dặn dò: - Nhắc lại cho cô ngày hôm - HS đọc học gì? - GV nhận xét tiết học, chơi trị chơi, kết - Ngày hơm học 4D: Âm t - th thúc tiết học _ _ TIẾNG VIỆT BÀI 4E: ÔN TẬP qu, gi, ph, v,r,s I Mục tiêu - Đọc âmqu, gi, ph, v, r, s, t, thvàcác tiếng, từ ngữ chứa âm, học Đọc lưu loát câu, đoạn; hiểu nghĩa từ ngữ trả lời câu hỏi đọc hiểu - Viết chữ cái, tiếng chứa âm,vần học Viết từ ngữ câu ngắn theo hướng dẫn - Nói tên vật có câu vần học II Đồ dùng dạy học - GV: Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình, băng hình, vật thật,…thẻ chữ (nếu có) để luyện đọc hiểu từ ngữ HĐ2 Mẫu chữ phóng to/mẫu chữ viết bảng lớp/phần mềm hướng dẫn HS viết chữ - HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập Tập viết 1, tập III Hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HĐNghe- nói - Kể tên hàng hóa chở siêu thị Lớp nghe Gv hướng đẫn Hoạt động 1: Viết tên sản phẩm xe chở hàng đến siêu thị Nhóm viết viết nhiều tên sản phẩm, - Các nhóm chơi, nx thời gian nhóm thắng - Gv nhận xét, cơng bố nhóm thắng HĐ Đọc a, Tạo tiếng GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Giáo viên nói kết hợp với viết VD: Âm đầu qu ghép với vần có âm a, thêm dấu sắc, tạo thành tiếng gì? b, Đọc từ ngữ Gv cho học sinh quan sát tranh SGK c Đọc câu * Việc 1: Nói hoạt động người tranh vẽ( họ ai, họ làm gì?) * Việc 2: Đọc câu tranh - GV cho học sinh quan sát tranh, nói nội dung tranh - GV nhận xét Viết - GV Viết từ ngữ kiểu cỡ chữ lên bảng - GV nhận xét chỉnh sửa Củng cố - Dặn dị Hơm vừa học gì? - Gv nhận xét tiết học dặn học sinh làm BT BT - Lớp nghe - HS nêu - Đọc đánh vần, đọc trơn - Cá nhân tự điền tiếng qu a / gi a ? giả gi ph i v e - Đọc theo cặp - Đọc theo nhóm - HS nói tên vật - Hs đọc từ tranh - Lớp đọc - HS nói - HS thực theo cặp - Hs thực theo nhóm - Lần lượt học sinh đọc câu tranh - Lớp nghe qs GV viết - HS viết bảng TIẾNG VIỆT Bài 4: TẬP VIẾT I Mục tiêu - Biết viết chữ: q, qu, gi, p, ph, v, r, s,t, th - Biết viết từ: quả, giá, phố, vẽ, rổ, su su, tổ, thù, qua phà, gió to II Đồ dùng dạy học GV: ………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Bảng mẫu chữ Tiếng Việt kiểu chữ viết thường - Bộ thẻ chữ in thường chữ viết thường - Tranh ảnh - Vở tập viết III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Trò chơi Ai nhanh *GV hướng dẫn cách chơi - GV đọc âm HS chọn chữ giơ - HS có chữ thẻ từ lên - HS chọn chữ giơ lên, đọc Hoạt động 2: Khám phá *Nhận biết chữ - GV đọc chữ - HS đọc theo Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập - GV viết mẫu viết chữ - HS thực Nghỉ tiết Hoạt động 4: Vận dụng *Viết từ ngữ - GV đọc cho học sinh viết - Hs viết - GV nhận xét - Lớp bình chọn viết tốt Củng cố- dặn dị - Bài viết hơm vừa viết chữ nào? - Về nhà viết vào ô ly GV: ………………… Trường: ………………………… ... HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * Nghe- nói - Cho HS quan sát tranh để nêu tên... bảng lớp - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu TIẾT Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Nghe - nói -... đồng thanh) - Trong từ “ tổ cị” có tiếng - HS trả lời: Tiếng “cò” học rồi, tiếng học, tiếng chưa học? “tổ” chưa học - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV ghi tiếng “ tổ” lên bảng - HS theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 tuần 4 cùng học để PTNL huyền , Giáo án tiếng việt 1 tuần 4 cùng học để PTNL huyền