0

Giáo án tiếng việt 1 tuần 2 cùng học để PTNL huyền

15 150 1
  • Giáo án tiếng việt 1  tuần 2 cùng học để PTNL huyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 10:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN – CÙNG HỌC ĐỂ PTNL Tuần MÔN TIẾNG VIỆT Bài 2A: e, ê I Mục tiêu: - Đọc âm e,ê, đọc trơn tiếng, từ ngữ chứa e,ê Đọc hiểu từ ngữ, câu qua tranh - Viết e,e,dê - Nói, viết tên vật, tên hoạt động chứa e, ê II Chuẩn bị đồ dùng: - Hai phiếu ghi nội dung: Dế bờ đê, dế có cỏ Cị bè cá, cị có cá -Tranh chữ phóng to III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động: HĐ 1: Nghe - nói -Yêu cầu học sinh quan sát tranh -HS quan sát tranh -GV bảng, hỏi: Đây gì? -HS trả lời: Đây bè Những vật chạy nhảy bãi Con dê bê cỏ? -Yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi hỏi - HĐ cặp đôi đáp tranh -2,3 cặp hỏi đáp trước lớp -GV nhận xét, khen -GV: Qua hỏi đáp tranh, em có -HS trả lời: âm b,d nhắc đến từ ngữ bè, dê, bê Các tiếng bè, dê, bê từ ngữ có âm học? -GV: Âm e tiếng bè âm ê tiếng dê, bê nội dung học ngày hôm - GV viết tên lên bảng Hoạt động khám phá: HĐ 2: Đọc: a Đọc tiếng, từ: -GV viết từ : bè, dê bảng -HS quan sát -GV đánh vần: bờ - e – be –huyền – bè -Đọc cá nhân, cặp, tổ, lớp -GV đọc trơn: bè, dê -Đọc nhóm, lớp, cá nhân -GV giới thiệu cữ e, ê in thường in hoa - HS lắng nghe b Tạo tiếng mới: -GV treo bảng phụ, giải thích: Nhìn bảng -HS quan sát lắng nghe GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ này, em nhận âm đầu học Vần e, ê hôm kết hợp với âm đầu học tạo tiếng ví dụ : dẻ, để - GV bảng -YC hoạt động cặp đôi, đánh vần, đọc -HĐ cặp đôi trơn tiếng cặp -Tổ chức thi gắn thẻ lên bảng -2 đội nam , nữ -Nhận xét, chia sẻ, khen ngợi -GV bảng học sinh đọc trơn lại bảng Hoạt động luyện tập: c Đọc hiểu: - GV đính hình chữ lên bảng -GV hỏi để tìm hiểu tranh -HS trả lời theo ý hiểu ? Hình em thấy ai? ? Hình em thấy gì? ? Hình em thấy vật gi? -HĐ căp đôi -Yêu câu hoạt động cặp đôi đọc từ hình -YC 3,4 cặp đọc, nhận xét, chia sẻ -HS đọc cá nhân, tổ, lớp theo thước -GV bảng cô giáo - GV nhận xét, khen ngợi HĐ 3: Viết -HS quan sát, lắng nghe -GV viết mẫu chữ e, ê, dê, số -GV vừa viết vừa nêu cách viết chữ d, viết chữ e, ê, cách nối chữ dê, cách viết dấu mũ chữ ê, cách viết số -Yêu cầu viết bảng -HS viết bảng -Yêu cầu đọc -Viết xong đọc -GV nhận xét, nêu lỗi thường gặp, khen ngợi Hoạt động vận dụng: HĐ 4: Đọc -Yêu cầu học sinh quan sát tranh HĐ -Quan sát tranh trang 21 -GV hỏi: Các em thấy tranh -Trả lời theo ý hiểu này? -GV nhận xét, chốt: Trong tranh có bờ đê, -HS lắng nghe dế, bè cá, cị Những hình ảnh giúp em hiểu rõ nội dung câu mà đọc GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -GV đọc chậm mẫu câu -Lưu ý chỗ ngát chỗ nghỉ -2,3 em đọc trơn -Gọi HS đọc trơn -Yêu cầu HĐ nhóm để đọc thầm cầu -HĐ nhóm đọc thầm câu chọn đáp án chọn đáp án -Gọi vài cặp đọc chọn đáp án, nhóm khác chia sẻ, bổ sung -Cả lớp đọc lại câu -GV nhận xét, dặn dò MÔN TIẾNG VIỆT Bài 2B: h, i I Mục tiêu: - Đọc âm h, i , đọc trơn tiếng, từ ngữ chứa h, i Đọc hiểu từ ngữ, câu qua tranh - Viết h, I, hè - Nói, viết tên cây, tên vật chứa h, i II Chuẩn bị đồ dùng: - Bảng phụ thể hoạt động tạo tiếng thẻ chữ: hồ, hố, hổ, bi, bí, bị -Tranh chữ phóng to III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động giáo viên 1.Hoạt động khởi động: HĐ 1: Nghe – Nói -Yêu cầu HS quan sát tranh sách giáo khoa trang 22 -GV hỏi: ? Em nhìn thấy già tranh? ? Em qua đoạn đường có đèn giao thơng tranh chưa? ? Vì người ô to phải dừng trước vạch trắng? ? Vì người qua đường? ? Một số người khác đâu? -GV nhận xét, khen ngợi -Tổ chức hoạt động cặp đôi hỏi đáp tranh - Yêu cầu 1, cặp hỏi đáp trước lớp - GV nhận xét, khen ngợi -GV KL: Khi tham gia giao trông, phải GV: ………………… Hoạt động học sinh - HS quan sát tranh - Trả lời theo ý hiểu - Vì đèn giao thơng lên màu đỏ - Vì dèn giao thông báo màu xanh - Họ vỉa hè -HĐ cặp đôi Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thực quy định: vỉa hè, gặp đèn đỏ phải dừng, đèn xanh - GV gắn bảng tiếng : hè, hỏi: Trong tiếng có âm em học? - Âm h vần i em học ngày - HS trả lời: Âm đ, vần e học hôm - GV viết tên lên bảng Hoạt động khám phá: HĐ 2: Đọc a Đọc tiếng, từ: - GV viết bảng từ: hè, - GV đánh vần: hờ - e – he – huyền- hè - HS quan sát đờ - i – - GV đọc trơn - Cá nhân, cặp, tổ, lớp đọc - Cặp: Đánh vần, đọc trơn: hè, - Cả lớp: + Một số cặp đọc trơn: hè, +HS đọc trơn: hè, - GV giới thiệu chữ h, i in thường in - HS lắng nghe hoa * Tạo tiếng mới: - GV treo bảng phụ - Hs quan sát, lắng nghe - GV giải thích: Trong bảng âm, đầu b, vần học, âm đầu h vần I vừa học Từ âm đầu, vần học, tạo tiếng ví dụ như: hồ - Yêu cầu hoạt động theo cặp: Đánh vần, - HĐ cặp đôi đọc trơn tiếng khác - Tổ chức thi đính thẻ nhanh vào bảng - đội - Nhận xét, đội, khen ngợi - GV bảng cho học sinh đọc lại bảng - Cá nhân, cặp, nhóm, lớp *Giải lao: Chơi trị chơi chèo thuyền Hoạt động luyện tập: c Đọc hiểu: - Giáo viên đính hình chữ phóng to bảng - GV hỏi: Các em thấy hình? - HS trả lời Trong hình em thấy ai? Trong hình em thấy gì? GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu nhẩm thầm từ trao đổi cặp đơi nêu tên vật hình - HS quan sát - Yêu cầu đại diện nhóm lên đính chữ hình cho phù hợp - Nhận xét - Cho học sinh đọc lại từ HĐ 3: Viết - Giáo viên vết mẫu chữ h, i, hè số - GV vừa viết vừa nêu cách viế chữ h, chũ i, cách nối chữ h với chữ e cách đặt huyền đầu âm e, cách viết số - Yêu cầu viết bảng - Viết bảng - Quan sát, chỉnh sửa - Cá nhân, nhóm, tổ, lớp đọc - Yêu cầu đọc lại - Nhận xét, khen ngợi Hoạt động vận dụng: HĐ 4: Đọc - Yêu cầu HS quan sát tranh sách giáo khoa trang 23 - Chỉ vào trang hỏi: Các em thấy - HS quan sát tranh tranh? - GV Nhận xét, KL: Trong tranh có bị, - HS trả lời theo ý hiểu bê, hồ cá, người đàn ông, bé, bể cá Những hình ảnh giúp em hiểu - Lắng nghe roc nội dung câu mà đọc - GV đọc chậm câu cho lớp nghe - Nhắc chỗ ngát nghỉ câu - Gọi cá nhân đọc theo cô - vài HS đọc trơn - Yêu cầu hoạt động nhóm đọc thầm - Hoạt động nhóm đọc trơn chọn đáp suy nghĩ chọn đáp án án - Gọi vài cặp , bổ sung trơn chọn đáp án, cặp khác chia sẻ - GV chia sẻ, khen ngợi - Nhận xét tiết học, dặn dò nhà MÔN TIẾNG VIỆT Bài 2C: g, gh I Mục tiêu: - Đọc âm gờ - viết g gh, đọc trơn tiếng, từ ngữ, câu GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đọc hiểu từ ngữ, câu qua tranh - Viết đúng: g, gh, gà, ghẹ - Nói, viết tên đò vật chứa g, gh II Chuẩn bị đồ dùng: - Thẻ chữ gà, ghẹ - Bảng phu thể hoạt động tạo tiếng - Các thẻ chữ ghi: gô, gồ, gõ, ghế, ghè, ghi -Tranh chữ phóng to III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên 1.Hoạt động khởi động: HĐ 1: Nghe – Nói -Yêu cầu HS quan sát tranh sách giáo khoa trang 24 - GV hỏi: ? Tranh vẽ gì? ? Tranh vẽ gì? -GV nhận xét, khen ngợi -Tổ chức hoạt động cặp đôi hỏi đáp tranh xem có vật gì? Đang đâu? - Yêu cầu 1, cặp hỏi đáp trước lớp - GV nhận xét, khen ngợi - GV đính thẻ chữ tranh ( gà, ghẹ) giới thiệu: Trong tiếng gà, ghẹ, có vần âm a, e, vần em học, âm đầu g ( gờ đơn), gh ( gờ ghép) em học ngàyhôm - GV viết tên lên bảng 2.Hoạt động khám phá: HĐ 2: Đọc a Đọc tiếng, từ: -GV viết bảng từ: gà, ghẹ -GV đánh vần: gờ - a- ga – huyền - gà Gờ ( gh) – e – ghe – nặng – ghẹ -GV đọc trơn -Cặp: Đánh vần, đọc trơn: hè, -Cả lớp: + Một số cặp đọc trơn: gà, ghẹ +HS đọc trơn: gà, ghẹ GV: ………………… Hoạt động học sinh -HS quan sát tranh -Trả lời theo ý hiểu -HĐ cặp đôi hỏi đáp nội dung tranh -HS lắng nghe - HS quan sát - Cá nhân, cặp, tổ, lớp đọc Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -GV giới thiệu chữ g, gh in thường in hoa b Tạo tiếng mới: -GV treo bảng phụ -GV giải thích: Từ tiếng mẫu gơ, em tạo tiếng âm học vài cũ âm g, gh hôm -Yêu cầu hoạt động theo cặp: Đánh vần, đọc trơn tiếng khác -Tổ chức thi đính thẻ nhanh vào bảng -Nhận xét, đội, khen ngợi -GV bảng cho học sinh đọc lại bảng *Giải lao: Chơi trò chơi chèo thuyền Hoạt động luyện tập: c Đọc hiểu: - Giáo viên đính hình chữ phóng to bảng -GV hỏi: Các em thấy hình? Trong hình cậu bé làm gì? Trong hình có gì? -Yêu cầu HS GV đọc từ ngữ: gõ, ghế gỗ -Yêu cầu nhẩm thầm từ trao đổi cặp đơi nêu tên vật hình -u cầu đại diện nhóm lên đính chữ hình cho phù hợp -Nhận xét -Cho học sinh đọc lại từ HĐ 3: Viết -Giáo viên vết mẫu chữ g, gh, gà, ghẹ, số -GV vừa viết vừa hướng dẫn cách viết chữ g, cách nối chữ g với chữ a, chữ g với chữ gh, chữ h với chữ e cách đặt dấu huyền đẫu chữ a, dấu nắng chữ e, cách viết số -Yêu cầu viết bảng -Quan sát, chỉnh sửa -Yêu cầu đọc lại -Nhận xét, khen ngợi GV: ………………… -HS lắng nghe -Hs quan sát, lắng nghe -HĐ cặp đơi -2 đội - Cá nhân, cặp, nhóm, lớp -HS trả lời -HS quan sát -Viết bảng -Cá nhân, nhóm, tổ, lớp đọc Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động vận dụng: HĐ 4: Đọc -Yêu cầu HS quan sát tranh sách giáo khoa trang 25 - HS quan sát tranh -Chỉ vào trang hỏi: Các em thấy tranh? -HS trả lời theo ý hiểu -GV Nhận xét, KL: Trong tranh có người phụ nữ bờ hồ, có cây, ghế - Lắng nghe đá, có hồ Những hình ảnh giúp em hiểu roc nội dung câu mà đọc -GV đọc chậm câu cho lớp nghe -Nhắc chỗ ngắt nghỉ câu -1 vài HS đọc trơn -Gọi cá nhân đọc theo -Hoạt động nhóm đọc trơn chọn đáp -Yêu cầu hoạt động nhóm đọc thầm án suy nghĩ chọn đáp án -Gọi vài cặp , bổ sung trơn chọn đáp án, cặp khác chia sẻ -GV chia sẻ, khen ngợi -Nhận xét tiết học, dặn dò nhà TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT TUẦN ( tiết 1) I Mục tiêu: -Luyện cầm bút ngồi viết tư - Biết viết chữ: e, ê, I, h, g, gh, k, kh - Biết viết từ: dê, hè, kê, khế, gà, ghẹ, kì đà, ghế gỗ - Biết viết sô : 5,6,7,8,9 II Chuẩn bị đồ dùng: - Chữ mẫu mẫu chữ số - Bộ thẻ chữ in thường chữ viết thường, thẻ từ : e, ê, i,h,g,gh,k,kh,dê, hè, kê, khế, gà, ghẹ, kì đà, ghế gỗ - Tranh ảnh: dê, hè, kê, khế, gà, ghẹ, kì đà, ghế gỗ - Vở tập viết tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động: HĐ 1: Chơi trị chơi Ai nhanh để tìm từ học GV: ………………… Hoạt động học sinh Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -Yêu cầu hoạt động nhóm - HĐ nhóm -GV hướng dẫn cách chơi Mỗi nhóm có - Sau lần đọc âm từ nào, thẻ chữ ghi âm thẻ từ Khi nhóm chia sẻ nghe giáo viên đọc âm nhóm chọn thẻ chữ ghi âm giơ lên đọc chữ thẻ -Trong nhóm tìm đọc to -GV nhận xét, khen ngợi nhóm - Lắng nghe -Giới thiệu học Hoạt động khám phá: HĐ 2: Nhận biết chữ -GV thẻ chữ : e, ê, i, h, g, - HS đọc theo: cá nhân, cặp , lớp gh, k, kh -GV nhấn mạnh: Âm gờ ghi hai chữ - HS lắng nghe g, gh Khi liền sau âm gờ chữ e, ê,i viết âm gh -Khi liền sau âm gờ chữ a, ă, â, o, ơ, ơ, u, viết âm g -Khi liền sau chữ k viết e, ê, i 3.Hoạt động luyện tập: HĐ 3: Viết chữ: Hướng dẫn viết bảng e, ê, i, h - Gv viết mẫu bảng chữ, vừa - HS quan sát viết vừa hướng dẫn - Gọi HS đọc lại chữ GV vừa viết - Cá nhân, tổ, lớp - Yêu cầu viết bảng - GV quan sát, giúp đỡ, chỉnh sửa cho - Viết bảng theo hướng dẫn cô HS - Nx học sinh viết *Giải lao: b Hướng dẫn viết tập viết: - Gọi HS nhắc lại tư ngồi viết - 1,2 em - Că lớp nhắc lại tư - Yêu cầu mở tập viết - Gọi HS nêu yêu cầu viết - 1,2 học sinh nêu yêu cầu viết - GV nêu yêu cầu dòng cho HS viết, quan sát hướng dẫn giúp đỡ học sinh - Chấm số - Nhận xét học sinh viết bài, khen - Lắng nghe - Củng cố, dặn dị: GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ MƠN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT TUẦN ( tiết 2) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hướng dẫn viết chữ: gh, k,kh - Viết bảng - Tương tự giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng - Nhận xét, sửa chữa cho học sinh - Hướng dẫn viết - Nhận xét, khen ngợi 4.Hoạt động vận dụng: HĐ 4: Viết từ - GV đọc từ: dê, hè, kê, khế, gà, ghẹ, kì - HS đọc lại đà, ghế gỗ - Hướng dẫn viết từ - Viết vào - Yêu cầu học sinh viết - Nhận xét, sửa chữa lỗi cho học sinh *Hướng dẫn viết số: 5,6,7,8,9 - GV gọi học sinh đọc số - số học sinh đọc - GV viết mẫu -Yêu cầu học sinh viết số dòng - Viết -GV quan sát, giúp đỡ học sinh - Nhận xét học sinh, nhận xét kĩ số viết Nhận xét tiết học, dặn dò: _ TIẾNG VIỆT Bài D k kh I Mục tiêu - Đọc âm k, kh; đọc trơn tiếng, từ ngũ chứa k, kh Đọc hiểu từ ngữ, câu qua tranh - Viết đúng: k, kh, kê, khế - Nói, viết tơn vật chứa k, kh II Đồ dùng dạy học - Tranh phóng to HĐ1, thẻ chữ kê, khế - Bảng phụ thể HĐ tạo tiếng thẻ chữ kế, kè, kí, khi, khẽ, khơ (2 bộ) Tranh thẻ chữ phóng to HĐ đọc hiểu từ ngữ, HĐ4 III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ A.Khởi động Hoạt động Nghe - nói - Treo tranh HĐ - Yc thảo luận theo nhóm bàn - Quan sát tranh - Thảo luận theo nhóm bàn: em hỏi em trả lịi - Trong tranh có vật nào? - Các vật làm gì? - YC HS trả lời - Nhận xét bổ xung, đánh giá Giới thiệu - GV hỏi, (kết hợp tranh: ) - Giới thiệu tiếng tranh hoạt động - Ghi đầu k, kh B KHÁM PHÁ Hoạt động : Đọc * Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng kê - Viết mơ hình kê k ê kê - Tiếng kê có âm học, âm chưa học? - Đưa âm k vào mơ hình - Giới thiệu chữ ê, dấu - Đưa chữ ê vào mơ hình - Đọc chữ mơ hình Rút từ khóa: kê - Cho HS đọc mơ hình * Giới thiệu, đọc tiếng khế - Viết mơ hình - Quan sát tranh - Các CN trả lời - Đọc 2-3lần - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp,CN: ngô - Đọc lớp, tổ, cá nhân - HS trả lời - Đọc nối tiếp, đồng lớp k - nghe, Quan sát - Đọc nhân, tổ, lớp ê - Đọc cá nhân, tổ, lớp - Đọc đánh vần - Đọc trơn - Đọc cá nhân, tổ, lớp - nghe, Quan sát Khế kh ế Khế GV: ………………… - Đọc nhân, tổ, lớp khế - Trả lời Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tiếng khế có âm học, âm chưa học? - Đưa âm huyền vào mơ hình - Giới thiệu chữ ê - Đưa chữ ê vào mô hình - Đọc chữ mơ hình Khờ - ê – khê – sắc – khế - Xem tranh rút từ khóa: khế - Đọc mơ hình - cho HS đọc trơn kê, khế * Tạo tiếng - Gắn bảng phụ, nêu y/c Từ tiếng mẫu có, tạo tiếng khác bảng - Nhận xét, khen ngợi - Yêu vầu HS đọc - Y/c HS tìm tiếng có âm vừa học - Giới thiệu chữ hoa, chữ thường C Hoạt động: Luyện tập: * Đọc hiểu - Đính hình chữ phóng to lên bảng - Nêu câu hỏi - Gắn thẻ chữ - Nhận xét, khen ngợi - Các em vừa học xong âm ,tiếng gì? Tiết 2: Hoạt động 3: viết - YC QS HD viết chữ k, kh, kê, khế, - Hướng dẫn HS cách nhận biết chữ in hoa, in thường - - Hướng dẫn cách viết chữ k, kh, kê, khế, - QS,giúp đỡ, chữa lỗi, nhận xét, khen ngợi D VẬN DỤNG GV: ………………… - nghe, Quan sát - Đọc: ê cá nhân, tổ, lớp - Đọc kh: Cả lóp, tổ, cá nhân - Đọc đánh vần: Khờ - ê – khê – sắc – khế - Đọc trơn: khế - Cá nhân, tổ, lớp - Cả lớp, tổ, bàn ,cá nhân - Thực cá nhân (ghép bảng gài) - Đọc trơn tiếng vừa ghép được- Thực tiếp nối bảng - HS nhận xét - Đọc cá nhân, nhóm, tổ, đồng - Trả lời - Theo dõi, Quan sát - Trả lời - Đọc câu tranh cá nhân, nhóm, lớp - Nhận xét - Trả lời - Quan sát mẫu viết bảng - Theo dõi, đọc, viết bảng chữ - Đọc lại chữ, tiếng bảng - Viết tập viết Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động 4: Đọc - Đọc hiểu đoạn Quan sát tranh – Nội dung tranh vẽ gì? + Luyện đọc trơn Đọc mẫu - Đọc chậm câu, nhắc hS chỗ ngắt nghỉ câu - Nhận xét khen ngợi Đọc hiểu - ? Bà có? IV Củng cố, dặn dị ? Hơm em học âm gì, tiếng ? - Nhận xét tiết học - Quan sât tranh - Trả lời theo cặp - Nhận xét, bổ sung - Theo dõi - Chỉ đọc theo (2 lần) - Đọc tiếp nỗi câu, đoạn - Đọc lớp, bàn, tổ, cá nhân - Thảo luận theo cặp - Trả lời - Nhận xét,bổ sung - Trả lời - Lắng nghe _ GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 2E: Tiếng việt: Tiết 1+2 Ôn tâp e ê h i g gh k kh I Mục tiêu - Đọc trơn tiếng, từ ngữ, câu - Hiểu từ ngữ, câu qua tranh - Kể người bạn cho người thân nghe, - Viết được: kì đà, ghế gỗ II Đồ dùng dạy học - GV: • Bảng phụ thể HĐ1 • Tranh phóng to HĐ3 - HS: Vở tập Tiếng Việt 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định Khởi động: - Lớp hát Bài * Giới thiệu bài: - Theo dõi nghe A.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Đọc a) Tạo tiếng + Bảng trên: Cả lớp: • c, k, g, gh a, o, ô, o, e, ê, i - Nhìn GV quay bảng phụ • ca, co, cô, cơ, ke, kê, ki - Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn cách thực • ga, go, gơ, go, ghe, ghê, ghi (Cô (thầy) vào ô đọc nhanh + Bảng dưới: theo mẫu) • hộ, hồ, hổ, hỗ, hố, hộ • khe, khè, khẽ, khé b) Đọc tiếng - cá, cị, cơ, cờ, kẻ, kê, kì gị, gỗ, gỡ, ghẹ, - YC HS đọc theo thước GV ghế, ghi c) Đọc đoạn - YC Quan sát tranh SGK nói tên - Thấy cá, kì đà vật vẽ tranh - HS đọc trơn theo giáo viên - GV đọc mẫu - YC lớp đọc từ ngữ tranh - Nhận xét câu trả lời chọn ý a b - NX, khen GV: ………………… Trường: …………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Viết - Cả lớp:+ Nghe GV nêu nhiệm vụ (viết chữ kì đà, ghế gỗ) cách viết chữ, cách nối chữ, cách đặt dấu + Nghe GV hướng dẫn viết số - YC HS làm việc cá nhân: (Bảng viết vở) - Cả lớp: Nghe GV nhận xét viết (hoặc viết bảng con) Nghe – nói Nghe kể câu chuyện Gấu khỉ trả lời câu hỏi - Cả lớp: Nghe GV hướng dẫn: + Quan sát tranh đoán nội dung câu chuyện + Nói tên vật / nhân vật tranh + Đọc tên câu chuyện đoán nội dung câu chuyện + Nghe GV kể chuyện, kết hợp nhìn tranh - YC HS: Trả lời câu hỏi tranh + Gấu làm gì? + Khỉ làm gì? + Gấu nói đưa chuối cho khỉ? IV Củng cố, dặn dị: - Hơm em học gì? - NX tiết học Dặn dò: Viết VBT GV: ………………… - QS nêu - Đọc lóp, tổ, bàn, cá nhân - Viết bảng - Viết - Quan sát, theo dõi trả lời - HS trả lời - Nhiều HS nêu - Theo dõi GV kể chuyện kết hợp quan sát tranh - Gấu cặm cụi nhặt hạt dẻ rụng - Khỉ rung cành để hạt dẻ rụng xuống cho gấu - Quà bạn - 1-2 em đọc - Kể nhóm - Kể trước lớp theo nhóm em tranh - Kể câu chuyện cá nhân - Nx Trường: …………………… ... nhận âm đầu học Vần e, ê hôm kết hợp với âm đầu học tạo tiếng ví dụ : dẻ, để - GV bảng -YC hoạt động cặp đôi, đánh vần, đọc -HĐ cặp đôi trơn tiếng cặp -Tổ chức thi gắn thẻ lên bảng -2 đội nam ,... xanh - GV gắn bảng tiếng : hè, hỏi: Trong tiếng có âm em học? - Âm h vần i em học ngày - HS trả lời: Âm đ, vần e học hôm - GV viết tên lên bảng Hoạt động khám phá: HĐ 2: Đọc a Đọc tiếng, từ: - GV... nghĩ chọn đáp án án - Gọi vài cặp , bổ sung trơn chọn đáp án, cặp khác chia sẻ - GV chia sẻ, khen ngợi - Nhận xét tiết học, dặn dò nhà MÔN TIẾNG VIỆT Bài 2C: g, gh I Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 tuần 2 cùng học để PTNL huyền , Giáo án tiếng việt 1 tuần 2 cùng học để PTNL huyền