0

Giáo án tiếng việt 1 tuần 5 cùng học để PTNL huyền

18 130 0
  • Giáo án tiếng việt 1  tuần 5 cùng học để PTNL huyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 10:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN – CÙNG HỌC ĐỂ PTNL TUẦN TIẾNG VIỆT BÀI 5A: CH, TR I Mục tiêu - Đọc âm ch, tr; tiếng , từ ngữ, câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn - Trả lời câu hỏi Đọc hiểu đoạn " Thu về" - Viết : ch, tr, chợ, trê - Biết hỏi trả lời câu hỏi vật bày bán chợ II Đồ dùng dạy học - Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình, băng hình, vật thật, cần thiết để giải nghĩa từ có học - Mẫu chữ ch, tr phóng to/ mẫu chữ viết bảng lớp - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh TIẾT * Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Nghe - nói - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát - HS thảo luận nhóm đơi tranh, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi +Tranh vẽ gì? +Kể tên đồ vật, vật vẽ tranh + Nếu muốn mua thứ nơi đó, em nói với người bán hàng? - Nhận xét, khen ngợi - GV giới thiệu âm có - HS lắng nghe tiếng khóa tranh GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV ghi đầu lên bảng: Bài 5A: ch, tr * Tổ chức hoạt động khám phá Hoạt động 2: Đọc a) Đọc tiếng, từ: * Tiếng “ chợ” - Nêu cấu tạo tiếng “chợ” - 1-2 HS nêu - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - HS nhắc lại - Trong tiếng “chợ”có âm chúng - Âm “ơ” học rồi? - Vậy âm “ch” âm mà hơm - Nối tiếp đọc, đọc nhóm đơi, đồng học Nghe phát âm “ch” - GV đưa tiếng vào mơ hình - HS quan sát ch - Gv đánh vần: ch - - chơ- nặng - chợ - HS đánh vần theo( Cá nhân, nhóm đơi, đồng thanh) - HS đọc - Đọc trơn : “chợ” - GV giới thiệu từ “ chợ quê” giải thích - HS quan sát,lắng nghe - HS đọc” chợ quê” nghĩa -HS đọc cá nhân, tổ, lớp - GV gọi HS đọc trơn lượt: ch- chợchợ quê * Tiếng “ trê” - Cho HS quan sát tranh “cá trê” giới - HS đọc “ cá trê” thiệu từ “ cá trê” - Trong từ “ cá trê”, tiếng - HS nêu học, tiếng chưa học? -GV: Tiếng “ trê” tiếng khóa thứ hai - HS đọc( HS), đồng muốn giới thiệu hôm Gv viết bảng “ trê” - 1-2 HS -Nêu cấu tạo tiếng “trê” -1- HS - Trong tiếng “ trê”có âm học rồi? - Nối tiếp đọc cá nhân, nhóm đơi, - Vậy âm “tr” âm mà tổ, đồng hơm học Nghe phát âm “tr” -GV đưa tiếng “trê” vào mơ hình GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tr ê - HS đánh vần + đọc trơn - GV đánh vần + Đọc trơn : “trê” ( Cá nhân, nhóm đơi, tổ, đồng - Gọi HS đọc lại lượt: tr - trê - cá thanh) - HS đọc trê - Hãy nêu lại cho cơ: Cơ vừa dạy lớp -1-2 HS âm nào? - Gọi HS đọc lại toàn âm, tiếng, từ - 4-5 HS bảng - Tiếp theo cô giới thiệu cho lớp -HS quan sát chữ “ ch” - “ tr” in thường “ Ch” - “ Tr” in hoa c) Tạo tiếng - Gọi HS đọc tiếng có sẵn bảng “ - HS đọc chị” - Y/c HS ghép tiếng “chị” vào bảng - HS ghép - HS trả lời - Em ghép tiếng “chị” nào? - HS giơ bảng - Y/c HS giơ bảng - HS đọc nối tiếp - Y/c HS bảng đọc “chị” - Y/c dãy bàn ghép tiếng đến hết - HS ghép nối tiếp tiếng -Đọc cho nghe - Y/c HS đọc cho nghe tiếng vừa ghép - Nhận xét, khen ngợi * Trò chơi “ Tiếp sức” - HS lắng nghe GV tổ chức luật - Chia lớp làm đội, đội em GV chơi tham gia chơi chuẩn bị thẻ chữ để HS gắn - Nhận xét, đánh giá - Cho HS đọc trơn lại tiếng tìm - HS tìm *Tìm từ có tiếng chứa âm học TIẾT * Tổ chức hoạt động luyện tập c) Đọc hiểu - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơitrao đổi nội dung tranh (trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Người tranh làm gì? ) - Đọc câu sách GV:………………… - HS thực -HS đọc -HS thực Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ – Y/c HS tìm tiếng chứa âm đầu ch, tr câu + Phân tích cấu tạo đọc trơn tiếng có âm đầu ch, tr Hoạt động 3: Viết a) GV treo chữ mẫu " ch" viết thường + Quan sát chữ ch viết thường cho cô - HS quan sát biết : Chữ ch viết thường cao ô -HS nêu li? Chữ “ ch” gồm chữ ghép lại? - GV HD viết chữ” ch” - HS quan sát lắng nghe - Yêu cầu HS viết chữ “ch” viết thường -HS viết vào bảng - Gv nhận xét b) GV treo chữ mẫu "chợ" viết thường - Gọi HS đọc chữ bảng lớp -1HS đọc - Tiếng " chợ " gồm chữ -HS nêu ghép lại? - GV hướng dẫn viết “ chợ” -HS viết bảng - GV nhận xét Hướng dẫn tương tự với chữ “ tr”, “ trê” *Tổ chức hoạt động vận dụng Hoạt động 4: Đọc a Quan sát tranh - GV treo tranh đọc lên cho HS -HS quan sát tranh nêu quan sát hỏi” Tranh vẽ gì” b Luyện đọc trơn - Y/c đọc thầm đoạn đọc câu hỏi - Lớp đọc thầm - GV đọc mẫu - Lắng nghe - Cho HS luyện đọc + Nối tiếp câu cá nhân + Nối tiếp câu theo bàn + Đọc theo nhóm, lớp c Đọc hiểu - Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: - Thảo luận cặp đơi Ở chợ có gì? - Đại diện trả lời - Nhận xét, khen ngợi * Củng cố, dặn dị - 1-2 HS - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp 5B: x, y _ Tiếng Việt GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI 5B: X, Y I Mục tiêu - Đọc âm đầu x, y; tiếng, từ ngữ, câu đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn; trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn Quê Thơ - Viết đúng: x, y, xe lu, y bạ - Biết hỏi trả lời câu hỏi cảnh vật tranh vẽ công trường xây dựng II Đồ dùng dạy học - Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình, băng hình, vật thật, cần thiết để giải nghĩa từ có học - Mẫu chữ x,y phóng to/ mẫu chữ viết bảng lớp - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh TIẾT * Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Nghe - nói - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh, - HS thảo luận nhóm đơi thảo luận nhóm để hỏi – đáp nói điều biết cảnh vật, hoạt động, công việc người tranh - Nhận xét, khen ngợi - GV giới thiệu âm có - HS lắng nghe tiếng khóa tranh - GV ghi đầu lên bảng: Bài 5B: x, y * Tổ chức hoạt động khám phá Hoạt động 2: Đọc a) Đọc tiếng, từ: * Tiếng “ xe” - Nêu cấu tạo tiếng “xe” - 1-2 HS nêu - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - HS nhắc lại - Trong tiếng “xe”có âm - Âm “e” học rồi? - Vậy âm “x” âm mà hơm - Nối tiếp đọc, đọc nhóm đơi, đồng học Nghe phát âm “x” - GV đưa tiếng vào mơ hình - HS quan sát x e GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gv đánh vần: x-e -xe - HS đánh vần theo( Cá nhân, nhóm đơi, đồng thanh) - Đọc trơn : “xe” - HS đọc - GV giới thiệu từ “ xe lu” giải thích - HS quan sát,lắng nghe nghĩa - HS đọc “ xe lu” - GV gọi HS đọc trơn lượt:x -xe - xe lu -HS đọc cá nhân, tổ, lớp * Tiếng “ y” - Gv giới thiệu từ “ nghề y” - Trong từ “ nghề y”, tiếng - HS đọc “ nghề y” học, tiếng chưa học? - HS nêu -GV: Tiếng “ y” tiếng khóa thứ hai cô muốn giới thiệu hôm Gv viết bảng “ y” - HS đọc( HS), đồng -Nêu cấu tạo tiếng “y” - Vậy âm “y” âm mà hơm học Nghe cô phát âm - 1-2 HS “y” - Nối tiếp đọc cá nhân, nhóm đơi, -GV đưa tiếng “y” vào mơ hình tổ, đồng y - Gọi HS đọc lại lượt: tr - trê - cá trê - Hãy nêu lại cho cô: Cô vừa dạy lớp âm nào? - Gọi HS đọc lại toàn âm, tiếng, từ bảng - Giới thiệu chữ “ x” - “ y” in thường “ X” - “ Y” in hoa c) Tạo tiếng - Gọi HS đọc tiếng có sẵn bảng “ xa” - Y/c HS ghép tiếng “xa” vào bảng - Em ghép tiếng “xa” nào? - Y/c HS giơ bảng - Y/c HS bảng đọc “xa” - Y/c dãy bàn ghép tiếng đến hết - Y/c HS đọc cho nghe tiếng vừa ghép - Nhận xét, khen ngợi * Trò chơi “ Tiếp sức” GV:………………… - HS đọc -1-2 HS -1-2 HS - 4-5 HS -HS quan sát - HS đọc - HS ghép - HS trả lời - HS giơ bảng - HS đọc nối tiếp - HS ghép nối tiếp tiếng -Đọc cho nghe Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Chia lớp làm đội, đội em GV chuẩn bị thẻ chữ để HS gắn - HS lắng nghe GV tổ chức luật - Nhận xét, đánh giá chơi tham gia chơi - Cho HS đọc trơn lại tiếng tìm *Tìm từ có tiếng chứa âm học HS tìm TIẾT * Tổ chức hoạt động luyện tập c) Đọc hiểu - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đơitrao đổi nội dung tranh (trả lời câu hỏi: HS thực Tranh vẽ gì? Người tranh làm gì? ) - Đọc câu sách -HS đọc - Y/c HS tìm tiếng chứa âm đầu ch, tr -HS thực câu + Phân tích cấu tạo đọc trơn tiếng có âm đầu ch, tr Hoạt động 3: Viết a) Viết" x" viết thường + Quan sát chữ x viết thường cho cô biết : Chữ x viết thường cao ô - HS quan sát li? Chữ “ x” gồm nét?là nét -HS nêu nào? - GV HD viết chữ” x” - Yêu cầu HS viết chữ “x” viết thường vào - HS quan sát lắng nghe bảng -HS viết - Gv nhận xét b) Viết "xe lu" - Gọi HS đọc chữ bảng lớp - Từ “ xe lu” gồm chữ ghép lại? Nêu -1HS đọc khoảng cách hai chữ từ” xe lu”? -HS nêu - GV hướng dẫn viết “ xe lu” - GV nhận xét Hướng dẫn tương tự với chữ “ y”, “ y bạ” -HS viết bảng *Tổ chức hoạt động vận dụng Hoạt động 4: Đọc a Quan sát tranh - GV treo tranh đọc lên cho HS quan sát hỏi” Tranh vẽ gì” - HS quan sát tranh nêu GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b Luyện đọc trơn - Y/c đọc thầm đoạn đọc câu hỏi - GV đọc mẫu - Cho HS luyện đọc - Lớp đọc thầm - Lắng nghe + Nối tiếp câu cá nhân + Nối tiếp câu theo bàn + Đọc theo nhóm, lớp c Đọc hiểu - Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: Nhà bà có gì? - Thảo luận cặp đôi - Nhận xét, khen ngợi - Đại diện trả lời * Củng cố, dặn dị - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp 5C: ua, - 1-2 HS ưa, ia Tiếng Việt BÀI 5C: UA, ƯA, IA I Mục tiêu - Đọc vần (nguyên âm đôi) ua, ưa, ia; tiếng, từ ngữ, câu đoạn Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn; trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn Chờ mưa - Viết đúng: ua, ưa, ia, rùa - Nêu câu hỏi trả lời câu hỏi cảnh vật tranh II Đồ dùng dạy học - Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình, băng hình, vật thật, cần thiết để giải nghĩa từ có học - Mẫu chữ ua, ưa, ia phóng to/ mẫu chữ viết bảng lớp - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT * Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Nghe - nói - GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm để hỏi – đáp nói điều biết cảnh vật, hoạt động, công việc người tranh:Tranh vẽ cảnh gì? Trong tranh có vật nào? Cây vẽ tranh? - Nhận xét, khen ngợi - GV giới thiệu âm có tiếng khóa tranh - GV ghi đầu lên bảng: Bài 5C:ua, ưa, ia * Tổ chức hoạt động khám phá Hoạt động 2: Đọc a) Đọc tiếng, từ: * Tiếng “ rùa” - Nêu cấu tạo tiếng “rùa” - Gọi HS nhận xét - HS thảo luận nhóm đơi -HS nghe - 1-2 HS nêu - HS nhận xét - HS nhắc lại - Âm “r” - Trong tiếng “rùa”có âm học rồi? - Vậy âm “ua” âm mà hôm - Nối tiếp đọc, đọc nhóm đơi, đồng học Âm “ua” gồm chữ ghép lại gọi âm đôi Nghe cô phát âm “ua” - GV đưa tiếng vào mơ hình \ - HS quan sát r ua - Gv đánh vần: r- ua- rua-huyền - rùa - HS đánh vần theo( Cá nhân, nhóm đơi, đồng thanh) - Đọc trơn : “rùa” - HS đọc -Gv giới thiệu từ “rùa” - GV gọi HS đọc trơn lượt:r- rùa- -HS đọc -HS đọc cá nhân, tổ, lớp rùa * Tiếng “ ngựa” -Nêu cấu tạo tiếng “ngựa” - Trong tiếng “ngựa”có âm chúng - HS nêu GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ học rồi? - HS nêu - Vậy âm “ưa” âm thứ hai mà học Âm “ưa” - Nối tiếp đọc cá nhân, nhóm đơi, tổ, gồm chữ ghép lại gọi âm đôi đồng Nghe cô phát âm “ưa” -GV đưa tiếng “ngựa” vào mơ hình ng ưa - Gv đánh vần + đọc trơn: ngựa -Gv giới thiệu từ “ngựa” - GV gọi HS đọc trơn lượt:ưa ngựa- ngựa *Âm “ia” giới thiệu tương tự - Hãy nêu lại cho cô: Cơ vừa dạy lớp âm nào? - Hãy so sánh âm - Gọi HS đọc lại toàn âm, tiếng, từ bảng c) Tạo tiếng - Gọi HS đọc tiếng có sẵn bảng “ vua” - Y/c HS ghép tiếng “ua” vào bảng - Em ghép tiếng “vua” nào? - Y/c HS giơ bảng - Y/c HS bảng đọc “vua” - Y/c dãy bàn ghép tiếng đến hết - Y/c HS đọc cho nghe tiếng vừa ghép - Nhận xét, khen ngợi * Trò chơi “ Tiếp sức” - Chia lớp làm đội, đội em GV chuẩn bị thẻ chữ để HS gắn - Nhận xét, đánh giá - Cho HS đọc trơn lại tiếng tìm *Tìm từ có tiếng chứa âm học GV:………………… -HS đánh vần + đọc trơn -HS đọc -HS đọc -HS nêu -HS so sánh - HS đọc -HS đọc - HS ghép - HS trả lời - HS giơ bảng - HS đọc nối tiếp - HS ghép nối tiếp tiếng -Đọc cho nghe - HS lắng nghe GV tổ chức luật chơi tham gia chơi HS tìm Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT * Tổ chức hoạt động luyện tập c) Đọc hiểu - GV nêu yêu cầu bài:Quan sát tranh thẻ chữ Chọn từ phù hợp với chỗ trống câu) - Yêu cầu HS quan sát tranh, nói nội dung tranh - Gọi HS đọc thẻ chữ - Yêu cầu HS đọc câu (có chỗ trống), chọn từ ngữ khung phù hợp với chỗ trống câu - GV chữa + cho HS đọc lại câu - Y/c HS tìm tiếng chứa vần học câu + Phân tích cấu tạo đọc trơn tiếng Hoạt động 3: Viết a) Viết " ua” + Quan sát chữ ua cho cô biết : Chữ “ua” gồm chữ ghép lại?Nêu độ cao chữ? - GV HD viết chữ” ua” - Yêu cầu HS viết chữ “ua” vào bảng - Gv nhận xét Hướng dẫn tương tự với vần ưa, ia b) Viết "rùa" - Gọi HS đọc chữ bảng lớp - Từ “ rùa” gồm chữ ghép lại? Nêu độ cao chữ? - GV hướng dẫn viết “ rùa” - GV nhận xét *Tổ chức hoạt động vận dụng Hoạt động 4: Đọc a Phát huy trải nghiệm - Yêu cầu HS chia sẻ biết ngày nắng nóng - GV treo tranh đọc lên cho HS quan sát hỏi” Tranh vẽ gì” b Luyện đọc trơn GV:………………… - HS lắng nghe - HS nêu - HS đọc - HS thực hiện.Một vài HS trả lời - HS tìm - HS quan sát - HS nêu - HS quan sát lắng nghe - HS viết -1HS đọc -HS nêu -HS viết bảng -HS chia sẻ -HS quan sát tranh nêu Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Y/c đọc thầm đoạn đọc câu hỏi - Lớp đọc thầm - GV đọc mẫu - Lắng nghe - Cho HS luyện đọc + Nối tiếp câu cá nhân + Nối tiếp câu theo bàn + Đọc theo nhóm, lớp c Đọc hiểu - Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu - Thảo luận cặp đơi hỏi: Trưa mùa hạ, bị ngựa chờ gì? - Đại diện trả lời - Nhận xét, khen ngợi * Củng cố, dặn dị - 1-2 HS - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp 5D: Chữ thường chữ hoa _ GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiếng Việt BÀI 5D: CHỮ THƯỜNG VÀ CHỮ HOA I Mục tiêu - Phân biệt chữ in thường chữ in hoa - Đọc bảng chữ in thường in hoa, tên địa lí; đọc hiểu đoạn Hồ Ba Bể II Đồ dùng dạy học - Bộ chữ in thường, in hoa - Tranh ảnh phóng to SHS - Vở tập Tiếng Việt 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh TIẾT * Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Đâu chữ hoa? - Nêu u cầu - u cầu HS thảo luận nhóm đơi, - HS thảo luận nhóm đơi xác định chữ hoa (âm đầu), chữ thường - Gọi – cặp lên chữ hoa, chữ - HS lên HS khác nhận xét thường - Gv nhận xét GV nêu thêm ví dụ - HS nghe chữ hoa: chữ đứng đầu câu, chữ đứng đầu tên bài, tên riêng người, * Tổ chức hoạt động khám phá Hoạt động 2: Đọc chữ in thường, in hoa - GV giới thiệu bảng chữ chữ in - HS quan sát thường chữ in hoa - Yêu cầu HS đọc thầm bảng chữ - HS đọc thầm in thường in hoa - Từng HS đọc nối tiếp - Gọi HS đọc trước lớp - Gv nhận xét TIẾT * Tổ chức hoạt động luyện tập Hoạt động 3: Tìm chữ in thường, chữ in hoa - GV hướng dẫn cách làm (Xác định - Từng HS làm BT VBT Đối chiếu chữ in thường in hoa tương kết quả, nhận xét, đánh giá lẫn GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ứng, VD: Chữ a in thường nối với chữ a in hoa) - Yêu cầu HS làm - Gv chữa Hoạt động 4: Đọc tên địa lí HS quan sát, lăng nghe - Yêu cầu HS quan sát tranh GV giới thiệu hình ảnh đẹp điểm du lịch tiếng -HS thực - Yêu cầu HS đọc tên địa lí hình chữ viết hoa *Tổ chức hoạt động vận dụng Hoạt động 5: Đọc a, Quan sát tranh - HS quan sát tranh nêu - Gv yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Cảnh vật nào? - HS đọc - Gọi HS đọc tên đoạn, nói tên chữ in hoa - GV giải thích lí chữ in hoa (chữ đầu câu tên địa lí) b Luyện đọc trơn - Lớp đọc thầm - Y/c đọc thầm đoạn đọc câu hỏi - Lắng nghe - GV đọc mẫu + Nối tiếp câu cá nhân - Cho HS luyện đọc + Nối tiếp câu theo bàn + Đọc theo nhóm, lớp c Đọc hiểu - Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: Giữa Hồ Ba bể có gì? - Nhận xét, khen ngợi * Củng cố, dặn dị - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp 5E: Ôn tập - Thảo luận cặp đôi - Đại diện trả lời - 1-2 HS Tiếng Việt BÀI 5E: ÔN TẬP I Mục tiêu GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đọc âm ch, tr, x, y; vần ua, ưa, ia tiếng, từ ngữ chứa âm, vần học -Đọc lưu loát câu, đoạn; hiểu nghĩa từ ngữ; trả lời câu hỏi đọc hiểu - Viết đúng: ca múa, sửa xe, tỉa - Nói nghe công việc người tranh; nghe kể câu chuyện Kiến học trả lời câu hỏi II Đồ dùng dạy học - Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mơ hình, băng hình, vật thật,… để giải nghĩa từ ngữ có học; rối để sử dụng kể chuyện Kiến học - Thẻ chữ (nếu có) để luyện đọc hiểu từ, câu - Mẫu chữ phóng to/mẫu chữ viết bảng lớp/phần mềm hướng dẫn HS viết chữ - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh * Tổ chức hoạt động LUYỆN TẬP Nghe – nói - Yêu cầu HS quan sát tranh, làm việc - HS thảo luận nhóm đơi theo cặp trả lời câu hỏi hoạt động tranh VD: Tranh vẽ cảnh gì? Ở đâu? Mọi người làm gì? - Tìm câu trả lời/ câu - HS tìm giới thiệu nội dung tranh, tiếng / từ có chứa: ch, tr, x, y, ua, ưa, ia - Gv nhận xét Đọc a) Đọc từ ngữ -Yêu cầu HS đọc thầm từ ngữ: tre - HS đọc thầm ngà, chia quà, tỉa lá, xe - Gọi HS đọc - HS đọc cá nhân, lớp b) Đọc câu - Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc -HS quan sát + đọc câu tranh - Nêu chữ viết hoa câu - HS nêu giải thích lí chữ viết hoa - Tìm tiếng chứa ua ưa, ia - HS tìm câu Viết - GV hướng dẫn học sinh viết - HS viết GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bảng : ca múa, sửa xe, tỉa - GV nhận xét Nghe – nói - Nghe kể câu chuyện Kiến - HS quan sát tranh học - Yêu cầu HS quan sát tranh - HS nói đốn nội dung câu chuyện - Nói tên vật/nhân vật -HS nghe tranh - GV kể câu chuyện (Lần 1), kết hợp -Tập kể theo/kể GV nhìn tranh - GV kể chuyện Lần - Trả lời câu hỏi nội dung câu chuyện * Củng cố, dặn dị - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp sau GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiếng Việt TẬP VIÊT I Mục tiêu - Biết viết chữ: ch, tr, x, y, ia, ua, ưa - Biết viết từ, từ ngữ: chợ, mía, cá trê, xe lu,y bạ, rùa đá, ca múa, sửa xe, tỉa II Đồ dùng dạy học * GV - Bảng mẫu chữ tiếng Việt kiểu chữ viết thường - Bộ thẻ chữ kiểu in thường chữ viết thường, thẻ từ: ch, tr, x, y, ia, ua, ưa, chợ, mía, cá trê, xe lu, y bạ, rùa đá, ca múa, sửa xe, tỉa -Tranh ảnh: chợ, cá trê, y bạ, rùa đá, xe lu,mía, ca múa, sửa xe, tỉa * HS - Tập viết 1, tập một; bút chì cho HS III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh * Tổ chức hoạt động khởi động Hoạt động 1: Chơi trò Bỏ thẻ - Gv hướng dẫn cách chơi: Gv bỏ thẻ HS tham gia chơi vào học sinh HS đứng dậy đọc chữ ghi thẻ gắn lên bảng - Gv nhận xét * Tổ chức hoạt động khám phá Hoạt động 2: Nhận biết chữ - Gv chữ học tuần cho HS đọc cá nhân, lớp HS đọc -Gv nhận xét * Tổ chức hoạt động luyện tập Hoạt động 3: Viết chữ -GV hướng dẫn HS viết chữ ch, tr, HS viết bảng con, x, y, ia, ua, ưa -HS luyện viết - GV nhận xét *Tổ chức hoạt động vận dụng Hoạt động 4: Viết từ -GV hướng dẫn HS viết từ: chợ, mía, cá trê, xe lu, y bạ, rùa đá, ca múa, sửa xe, tỉa (mỗi từ, từ ngữ viết – lần) - GV nhận xét * Củng cố, dặn dị GV:………………… Trường: ……………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp sau: Bài 6A: â, ai, ay, ây GV:………………… Trường: ……………………… ... dị - Hơm em học gì? - Về nhà học lại xem tiếp 5C: ua, - 1- 2 HS ưa, ia Tiếng Việt BÀI 5C: UA, ƯA, IA I Mục tiêu - Đọc vần (nguyên âm đôi) ua, ưa, ia; tiếng, từ... Hồ Ba Bể II Đồ dùng dạy học - Bộ chữ in thường, in hoa - Tranh ảnh phóng to SHS - Vở tập Tiếng Việt 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh TIẾT * Tổ chức... bảng lớp/phần mềm hướng dẫn HS viết chữ - Vở tập Tiếng Việt 1, tập - Tập viết 1, tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy giáo viên Hoạt động học học sinh * Tổ chức hoạt động LUYỆN TẬP Nghe –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 tuần 5 cùng học để PTNL huyền , Giáo án tiếng việt 1 tuần 5 cùng học để PTNL huyền