0

Giáo án tiếng việt 1 tuần 3 cùng học để PTNL huyền

14 83 0
  • Giáo án tiếng việt 1  tuần 3 cùng học để PTNL huyền

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 10:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN – CÙNG HỌC ĐỂ PTNL TIẾNG VIỆT Bài 3A: L M I Mục tiêu - Đọc rõ ràng âm l,m; tiếng, từ ngữ, câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, câu; trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn văn,trả lời đươc câu hỏi đoạn đọc - Viết đúng: l, m, lá, mẹ - Nêu câu hỏi câu trả lời người, vật ,sự vật,sự việc tranh, nói tên số đồ vật, cối có tiếng mở đầu l m II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh hoạt động - Bảng phụ, chữ, tranh hoạt động HS: VTV, Vở BT, SGK, Bộ thẻ chữ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động: Khởi động Hoạt động Nghe - nói - Quan sát tranh - Quan sát - Yc thảo luận theo cặp - Thảo luận theo cặp: em hỏi em trả lịi - Bức tranh vẽ gì? - Mẹ bé làm gì? - Em bé cầm gì? - YC HS trả lời - Các căp trinh bày - Nhận xét bổ xung, đánh giá - Nhận xét Giới thiệu - GV hỏi, (kết hợp tranh: ) - Quan sát tranh + Đây gì? - Trả lời câu hỏi - GV giới thiệu tiếng tranh - Nghe GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hoạt động - Ghi đầu bài: l m Hoạt động: khám phá Hoạt động Đọc * Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng lá: - Viết mơ hình l Lá - Đọc 2-3 lần - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp - Đọc nối tiếp, đồng lớp,nhóm, cá nhân - Tiếng có âm học, âm chưa học? - Đưa âm a vào mơ hình - Giới thiệu chữ l - Đưa chữ l vào mơ hình - Đọc chữ mơ hình Lờ - a - la – sắc - GV giới thiệu tranh + Tranh vẽ gì? Rút từ khóa: - Cho HS đọc Mơ hình * Giới thiệu, đọc tiếng mẹ Mẹ m ẹ Mẹ - Tiếng mẹ có âm học, âm chưa học? - Đưa âm e vào mơ hình - Giới thiệu chữ l - Đưa chữ l vào mơ hình - Đọc chữ mơ hình mờ - e - me – nặng – mẹ - GV giới thiệu tranh + Tranh vẽ gì? GV: …………………… - HS: âm a học Âm l chưa học - Đọc nối tiếp, đồng lớp: a - Nghe - Quan sát - Đọc nhân, tổ, lớp l - Đọc nhân, tổ, lớp , đọc đánh vần, đọc trơn - Quan sát - Tranh vẽ - Đọc cá nhân, tổ, lớp - Cá nhân, tổ, lớp - Đọc nối tiếp, đồng lớp,nhóm, cá nhân - HS: âm e học Âm m chưa học - Đọc nối tiếp, đồng lớp: e - Nghe - Quan sát - Đọc nhân, tổ, lớp - Đọc nhân, tổ, lớp , đọc đánh vần, đọc trơn - Quan sát - Tranh vẽ mẹ Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đọc cá nhân, tổ, lớp Rút từ khóa: mẹ - Cho HS đọc Mơ hình * Tạo tiếng - Gắn bảng phụ, nêu y/c Từ tiếng mẫu qua có, tạo tiếng khác bảng - Nhận xét, khen ngợi - Yêu vầu HS đọc - Y/c HS tìm tiếng có âm vừa học - Giới thiệu chữ hoa, chữ thường Hoạt động Luyện tập: đọc hiểu - Treo tranh lên bảng - Trong tranh vẽ gì? - Gắn thẻ chữ - Nhận xét khen ngợi - Các em vừa học xong âm ,tiếng gì? Tiết 2: Hoạt động 3: viết - YC QS HD viết chữ l, m, lá, mẹ - Dấu đặt vị trí nào? - Hướng dẫn HS cách nhận biết chữ in hoa, in thường - Hướng dẫn cách viết chữ l, m, lá, mẹ - QS,giúp đỡ, chữa lỗi, nhận xét, khen ngợi Hoạt động vận dụng Hoạt động 4: Đọc - Đọc hiểu đoạn Mẹ dỗ bé - Quan sát tranh - Tranh vẽ gì? - Luyện đọc trơn Đọc mẫu - Đọc chậm câu - Nhận xét khen ngợi Đọc hiểu - ? Có mẹ bế, mẹ dỗ, bé hà làm gì? GV: …………………… - Thực cá nhân (ghép bảng gài) - Đọc tiếng vừa ghép - Thực tiếp nối bảng - HS nhận xét - Đọc cá nhân, nhóm, tổ, đồng - Trả lời: l,m - Theo dõi, Quan sát - Trả lời me, lọ mơ, li - Đọc từ tranh cá nhân, lớp, nhóm - Nhận xét - Trả lời: l, m, lá, mẹ - Quan sát - Đặt chữ a,e - Theo dõi, đọc, viết bảng chữ - Đọc lại chữ, tiếng bảng - Viết - Quan sât tranh - Trả lời - Theo dõi - Chỉ đọc theo (2 lần) - Đọc tiếp nỗi câu, đoạn Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đọc nhóm bàn IV Củng cố, dặn dị ? Hơm em học âm gì, - Trả lời tiếng ? - Nhận xét tiết học TIẾNG VIỆT Bài 3B: N Nh I Mục tiêu - Đọc rõ ràng âm n, nh; tiếng, từ ngữ, câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu đoạn; trả lời đươc câu hỏi đoạn đọc - Viết đúng: n nh, na, nho - Nêu câu hỏi câu trả lời loại quả,cây cối, vật, hoạt động tranh, nói tên số loại quả, vật có tiếng mở đầu n nh II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh HĐ1 - Bảng phụ, thẻ chữ, tranh HĐ2 HS: VTV, Vở BT, SGK, Bộ thẻ chữ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động: Khởi động Hoạt động Nghe - nói - Quan sát tranh - Quan sát - Yc thảo luận theo nhóm - Thảo luận theo nhóm: em hỏi em trả lịi - Bức tranh vẽ gì? - có gì? - Cá loại có vị gì? - YC HS trả lời - Các CN trình bày - Nhận xét bổ xung, đánh giá - Nhận xét HĐ lớp Giới thiệu - GV hỏi, (kết hợp tranh: ) - Quan sát tranh + Đây gì? - Trả lời na, nho - GV giới thiệu tiếng tranh - Nghe hoạt động - Ghi đầu bài: n, nh - Đọc 2-3lần GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động: Khám phá Hoạt động : Đọc * Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng na - Viết mơ hình na n a na - Tiếng na có âm học, âm chưa học? - Đưa âm a vào mô hình - Giới thiệu chữ n - Đưa chữ n vào mơ hình - Đọc chữ mơ hình - GV giới thiệu tranh + Trên có gì? Rút từ khóa: na - Cho HS đọc * Giới thiệu, đọc tiếng nho - Viết mơ hình nho nh o nho - Tiếng nho có âm học, âm chưa học? - Đưa âm o vào mơ hình - Giới thiệu chữ nh - Đưa chữ nh vào mơ hình - QS tranh rút từ khóa: nho - Đọc chữ mơ hình _ cho HS đọc trơn na, nho, nho, na,… * Tạo tiếng - Gắn bảng phụ, nêu y/c Từ tiếng mẫu GV: …………………… - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp,CN - Đọc nối tiếp, đồng lớp,nhóm, cá nhân - HS: âm a học Âm n chưa học - Đọc nối tiếp, đồng lớp: a - Nghe - Quan sát - Đọc nhân, tổ, lớp n - Đọc nhân, tổ, lớp - Đọc đánh vần,Nờ - a - na - Đọc trơn na - HS quan sát - Trên có na - Đọc cá nhân, tổ, lớp - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp,CN - Đọc nối tiếp, đồng lớp,nhóm, cá nhân - HS: âm o học Âm nh chưa học - Đọc nối tiếp, đồng lớp: o - Nghe, Quan sát - Đọc cá nhân, tổ, lớp , đọc đánh vần, đọc trơn - Đọc cá nhân, tổ, lớp - Thực cá nhân (ghép bảng gài) Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ có, tạo tiếng khác bảng - Đọc trơn tiếng vừa ghép được: nó, nơ nở… - Thực tiếp nối bảng - HS nhận xét - Nhận xét, khen ngợi - Đọc cá nhân, nhóm, tổ, đồng - Yêu vầu HS đọc - Trả lời: n, nh - Y/c HS tìm tiếng có âm vừa học - Giới thiệu chữ hoa, chữ thường C Hoạt động: Luyện tập: * Đọc hiểu - Treo tranh lên bảng - Theo dõi, Quan sát - Trong tranh vẽ gì? - Trả lời ca nơ, nhổ cỏ, nhà - Nhìn thấy tranh 2? Hình vẽ gì? - Gắn thẻ chữ - Đọc từ tranh cá nhân, nhóm, lớp - Nhận xét khen ngợi - Nhận xét - Các em vừa học xong âm ,tiếng gì? Tiết 2: Hoạt động 3: viết - YC QS HD viết chữ n, nh, na, nho - Trả lời: n, nh, na, nho - Hướng dẫn HS cách nhận biết chữ in hoa, - Quan sát mẫu viết bảng in thường - Hướng dẫn cách viết chữ n, nh, na, - Theo dõi, đọc, viết bảng chữ nho - Đọc lại chữ, tiếng bảng - QS,giúp đỡ, chữa lỗi, nhận xét, khen ngợi - Viết Hoạt động: Vận dụng Hoạt động 4: Đọc - Đọc hiểu đoạn Bé nhà bà - Quan sât tranh - Trả lời theo cặp Quan sát tranh – Nội dung tranh vẽ gì? - TL + Luyện đọc trơn Đọc mẫu - Đọc chậm câu - Theo dõi - Chỉ đọc theo (2 lần) - Nhận xét khen ngợi - Đọc tiếp nỗi câu, đoạn Đọc hiểu - Đọc lóp, nhóm bàn, cá nhân - ? mẹ để bé nhà ai? - Thảo luận theo cặp,Trả lời GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Củng cố, dặn dị ? Hơm em học âm gì, tiếng ? - Nhận xét tiết học _ TIẾNG VIỆT Bài 3C: Ng Ngh I Mục tiêu - Đọc rõ ràng âm ng, ngh; tiếng, từ ngữ, câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu; trả lời đươc câu hỏi đọc hiểu đoạn văn - Viết đúng: ng ngh, ngô, nghé - Nêu tên vật, hoạt động nối đến tranh II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh HĐ1, tranh ảnh… - Bảng phụ, thẻ chữ, tranh HĐ2 HS: VTV, Vở BT, SGK, Bộ thẻ chữ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động: Khởi động Hoạt động Nghe - nói - Quan sát tranh tìm tên cây, vật - Quan sát tranh - Yc thảo luận theo nhóm bàn - Thảo luận theo nhóm bàn: em hỏi em trả lịi - Bức tranh vẽ n gì? - có gì? - YC HS trả lời - có vật nào? - Nhận xét bổ xung, đánh giá - Các CN trả lời: na, ngô, nghé Giới thiệu - Nhận xét - GV hỏi, (kết hợp tranh: ) + Đây cây, gì? - Quan sát tranh - Giới thiệu tiếng tranh - Trả lời ngơ, nghé hoạt động ng,ngh có tiếng - Nghe ngô,nghé… - Ghi đầu bài: ng, ngh - Đọc 2-3lần II Hoạt động: Khám phá Hoạt động : Đọc GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng ngơ - Viết mơ hình ngơ ng ngơ - Tiếng ngơ có âm học, âm chưa học? - Đưa âm ôvào mô hình - Giới thiệu chữ ng - Đưa chữ ng vào mơ hình - Đọc chữ mơ hình Ngờ - – ngơ Rút từ khóa: ngơ - Cho HS đọc * Giới thiệu, đọc tiếng nghé - Viết mơ hình nghé ng é nghé - Tiếng nghé có âm học, âm chưa học? - Đưa âm e sắc vào mơ hình - Giới thiệu chữ ngh - Đưa chữ ngh vào mô hình - Đọc chữ mơ hình Ngờ - e – nghe- sắc- nghé - cho HS đọc trơn ngô, nghé, nghé, ngô * Tạo tiếng - Gắn bảng phụ, nêu y/c Từ tiếng mẫu có, tạo tiếng khác bảng - Nhận xét, khen ngợi GV: …………………… - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp,CN: ngô - HS: âm ô học Âm ng chưa học - Đọc nối tiếp, đồng lớp: ô - nghe, Quan sát - Đọc nhân, tổ, lớp : ng - Đọc cá nhân, tổ, lớp - Đọc đánh vần,Ngờ - ô - ngô - Đọc trơn: ngô - Đọc cá nhân, tổ, lớp - nghe, Quan sát - Đọc nhân, tổ, lớp : nghé - Âm e học âm ngh chưa học - nghe, Quan sát - Đọc: e cá nhân, tổ, lớp - Đọc ngờ: Cả lóp, tổ, cá nhân - Đọc đánh vần Ngờ - e – nghe- sắc nghé - Đọc trơn: nghé - Cá nhân, tổ, lớp - Thực cá nhân (ghép bảng gài) - Đọc trơn tiếng vừa ghép được: nga, ngà… - Thực tiếp nối bảng - HS nhận xét - Đọc cá nhân, nhóm, tổ, đồng - Trả lời: ng, ngh Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu vầu HS đọc - Y/c HS tìm tiếng có âm vừa học - Giới thiệu chữ hoa, chữ thường Hoạt động: Luyện tập: * Đọc hiểu - Treo tranh lên bảng - Trong tranh hình vẽ gì? - Nhìn thấy tranh 2? - Gắn thẻ chữ - Nhận xét khen ngợi - Các em vừa học xong âm ,tiếng gì? Tiết 2: Hoạt động 3: viết - YC QS HD viết chữ ng, ngh, ngô, nghé - Hướng dẫn HS cách nhận biết chữ in hoa, in thường - Hướng dẫn cách viết chữ ng, ngh, ngô, nghé - QS,giúp đỡ, chữa lỗi, nhận xét, khen ngợi Hoạt động: Vận dụng Hoạt động 4: Đọc - Đọc hiểu đoạn Ở bờ đê Quan sát tranh – Nội dung tranh vẽ gì? + Luyện đọc trơn Đọc mẫu - Đọc chậm câu - Theo dõi, Quan sát - Trả lời , nhà bà có bê, có nghé - Bố hà bẻ ngơ - Đọc câu tranh cá nhân, nhóm, lớp - Nhận xét - Trả lời: ng, ngh, ngô, nghé - Quan sát mẫu viết bảng - Theo dõi, đọc, viết bảng chữ - Đọc lại chữ, tiếng bảng - Viết tập viết - Quan sât tranh - Trả lời theo cặp - tranh vẽ cảnh vật bờ đê,… - Theo dõi - Chỉ đọc theo (2 lần) - Đọc tiếp nỗi câu, đoạn - Đọc lớp, bàn, tổ, cá nhân - Nhận xét khen ngợi Đọc hiểu - ? Ở nhà nga có ? Củng cố, dặn dị ? Hơm em học âm gì, - Thảo luận theo cặp,Trả lời tiếng ? - Nhận xét tiết học GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT Bài 3D: u I Mục tiêu - Đọc rõ ràng âm u, ư; tiếng, từ ngữ, câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ, nội dung câu; trả lời đươc câu hỏi đọc hiểu đoạn văn - Viết đúng: u,ư, nhụ, ngừ - Nói, viết tên vật mà tên gọi có vần u II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh HĐ1, tranh ảnh… - Bảng phụ, thẻ chữ, tranh HĐ2 HS: VTV, Vở BT, SGK, Bộ thẻ chữ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động: Khởi động Hoạt động Nghe - nói - Quan sát tranh tìm tên vật - Quan sát - Yc thảo luận theo nhóm bàn - Thảo luận theo nhóm bàn: em hỏi em trả lịi - tranh vẽ gì? - Cảnh vật đâu? - YC HS trả lời - Hai vật nói với nhau? - Nhận xét bổ xung, đánh giá Giới thiệu - GV hỏi, (kết hợp tranh: ) - Quan sát tranh + Đây cá gì? - Các CN trả lời: nhụ, nhừ - Giới thiệu tiếng tranh hoạt động Có tiếng nhụ, ngừ - Ghi đầu bài: u, - Đọc 2-3lần Hoạt động: Khám phá Hoạt động : Đọc * Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng nhụ - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp,CN: ngơ - Viết mơ hình Cá nhụ nh ụ - Đọc lớp, tổ, cá nhân Nhụ GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tiếng nhụ có âm học, âm chưa - HS: âm nh học Âm u chưa học học? - Đưa âm nh vào mơ hình - Đọc nối tiếp, đồng lớp: nh - Giới thiệu chữ u, dấu - nghe, Quan sát - Đưa chữ u vào mơ hình - Đọc chữ mơ hình - Đọc nhân, tổ, lớp : u - Đọc cá nhân, tổ, lớp - Đọc đánh vần: Nhờ - u – nhu- nặng – nhụ Rút từ khóa: Cá nhụ - Đọc trơn: Cá nhụ - Cho HS đọc mơ hình - Đọc cá nhân, tổ, lớp - nghe, Quan sát * Giới thiệu, đọc tiếng ngừ - Viết mơ hình Cá ngừ - Đọc nhân, tổ, lớp : ngừ ng ngừ - Tiếng ngừ có âm học, âm chưa - Âm ng học âm chưa học học? - nghe, Quan sát - Đưa âm huyền vào mơ hình - Giới thiệu chữ - Đọc: cá nhân, tổ, lớp - Đưa chữ vào mơ hình - Đọc ngờ: Cả lóp, tổ, cá nhân - Đọc chữ mơ hình - Đọc đánh vần: Ngờ - – ngư – huyền – Ngờ - – ngư – huyền – ngừ ngừ - Đọc trơn: ngừ - Xem tranh rút từ khóa: Cá ngừ - Cá nhân, tổ, lớp - Đọc mơ hình - Cả lớp, tổ, bàn ,cá nhân - cho HS đọc trơn nhụ, ngừ - Thực cá nhân (ghép bảng gài) * Tạo tiếng - Đọc trơn tiếng vừa ghép được: dù, - Gắn bảng phụ, nêu y/c Từ tiếng mẫu có, tạo tiếng khác bảng ngủ… - Thực tiếp nối bảng - Nhận xét, khen ngợi - HS nhận xét - Yêu vầu HS đọc - Đọc cá nhân, nhóm, tổ, đồng - Y/c HS tìm tiếng có âm vừa học - Trả lời: u, - Giới thiệu chữ hoa, chữ thường Hoạt động: Luyện tập: * Đọc hiểu GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Treo tranh lên bảng - Theo dõi, Quan sát - Trong tranh hình vẽ gì? - Trả lời - hổ - Nhìn thấy tranh 2? - Đu đủ… - Gắn thẻ chữ - Nhận xét, khen ngợi - Đọc câu tranh cá nhân, nhóm, lớp - Nhận xét - Các em vừa học xong âm ,tiếng gì? - Trả lời: u,ư, nhụ, ngừ… Tiết 2: Hoạt động 3: viết - YC QS HD viết chữ u,ư, nhụ, nhừ - Hướng dẫn HS cách nhận biết chữ in hoa, in thường - Hướng dẫn cách viết chữ u,ư, nhụ, ngừ - QS,giúp đỡ, chữa lỗi, nhận xét, khen ngợi Hoạt đông: vận dụng Hoạt động 4: Đọc - Đọc hiểu đoạn Cá kho Quan sát tranh – Nội dung tranh vẽ gì? + Luyện đọc trơn Đọc mẫu - Đọc chậm câu - Quan sát mẫu viết bảng - Theo dõi, đọc, viết bảng chữ - Đọc lại chữ, tiếng bảng - Viết tập viết - Quan sât tranh - Trả lời theo cặp - Theo dõi - Chỉ đọc theo (2 lần) - Đọc tiếp nỗi câu, đoạn - Đọc lớp, bàn, tổ, cá nhân - Nhận xét khen ngợi Đọc hiểu - ? mẹ làm ? - Thảo luận theo cặp,Trả lời Củng cố, dặn dị ? Hơm em học âm gì, tiếng ? - Nhận xét tiết học TIẾNG VIỆT GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 3E: Ôn tập L M – N NH - NG NH – U Ư I Mục tiêu - Đọc rõ ràng âm l , m, n, nh , ng, ngh, u, Và tiếng, từ ngữ chứa âm, vần học Đọc lưu loát câu, đoạn học - Hiểu nghĩa từ ngữ đoạn đọc trả lời câu hỏi đọc hiểu đoạn văn - Viết chữ cái, tiếng chữa âm vần học: Củ nghệ, bẹ ngô - Hỏi trả lời câu hỏi cá hoạt động thương ngày người, nghe kể chuyện Gà mẹ gà con, trả lời câu hỏi II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh HĐ1, tranh ảnh… - Mẫu tranh SGK, thẻ chữ, tranh HĐ2, HĐ4 HS: VTV, Vở BT, SGK, Bộ thẻ chữ III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định - Lớp hát Khởi động: Bài * Giới thiệu bài: - Theo dõi nghe A Hoạt động luyện tập 1: Nghe – nói - Yêu cầu QS tranh 1: HĐ theo nhóm - QS tranh Thảo luận - Nhìn thấy tranh vẽ gì? - Tranh vẽ cảnh gì? - Yêu cầu HĐ lớp - Lên giới thiệu kết hợp tranh - Đại diện trả lời - Nhận xét - Nhận xét , chốt, khen Đọc  Đọc từ ngữ - QS nêu - HĐ cá nhân YC Quan sát tranh SGK - Đọc lóp, tổ, bàn, cá nhân nói tên vật vẽ tranh - Nhận xét - YC đọc từ ngữ tranh - NX, khen  Đọc câu - HD nói hoạt động GV: …………………… - Quan sát, Theo dõi trả lời Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - tranh Trong gia đình tranh ai? Mẹ làm gì? Bé làm gi? YC đọc câu tranh YC Hoạt đơng theo nhóm bàn hình - Đọc cá nhân, bán - Thảo luận - Tranh vẽ ai? Bố làm - Đọc câu tranh - 3-4 HS - Nx Cho HS giới thiệu nhân vật hoạt động tranh - Nhận xét ,chốt Viết - DH viết từ ngữ: củ nghệ, bẹ ngô - QS mẫu, viết bảng 1-2 lần - QS giúp đỡ, , nhận xét, sữa lỗi - Viết Nghe- nói - Hướng dẫn quan sát trả lời câu chuyện - Theo dõi nghe Gà mẹ gà - Quan sát tranh, TL - Tranh vẽ gì? Gà mẹ cho gà ăn gì? - 1-2 em đọc - Nêu tên vật tranh có ? - Nghe, kể theo - Bác mèo làm gì? - Kể nhóm - Bức tranh 4.5 (Tương tự) - Đọc tên câu chuyện - Kể mẫu câu chuyện lần kết hợp - Kể trước lớp theo nhóm em tranh tranh - Kể lần 2: - NX - YC kể nhóm - Kể câu chuyện cá nhân - Theo dõi - Nx - Thi kể - Nhận xét , khen Củng cố, dặn dị: - Gà ăn ai? - TL - Nhận xét tiết học Dặn dò: Viết VBT _ GV: …………………… Trường: ………………………… ... Củng cố, dặn dị ? Hơm em học âm gì, - Trả lời tiếng ? - Nhận xét tiết học TIẾNG VIỆT Bài 3B: N Nh I Mục tiêu - Đọc rõ ràng âm n, nh; tiếng, từ ngữ, câu, đoạn... Hoạt động Đọc * Đọc tiếng, từ - Đọc tiếng lá: - Viết mơ hình l Lá - Đọc 2 -3 lần - Cá nhân nối tiếp đọc, lớp - Đọc nối tiếp, đồng lớp,nhóm, cá nhân - Tiếng có âm học, âm chưa học? - Đưa âm a vào... em học âm gì, - Thảo luận theo cặp,Trả lời tiếng ? - Nhận xét tiết học GV: …………………… Trường: ………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT Bài 3D:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 tuần 3 cùng học để PTNL huyền , Giáo án tiếng việt 1 tuần 3 cùng học để PTNL huyền