0

giáo án lớp 5 tuần 14

37 486 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Thứ Mơn Tên bài 2 Tập đọc Toán Lịch sử Đạo đức Chuỗi ngọc lam Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên… Chiến dòch việt Bắc thu- đông 1947 Tôn trọng phụ nữ 3 Chính tả Toán L.từ& câu Kó thuật Nghe- viết: Chuỗi ngọc lam Luyện tập n tập về từ loại Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn. 4 Khoa Toán k.chuyện Địa lí Gốm xây dựng: gạch, ngói Chia một số tự nhiên cho một số TP Pa-xtơ và em bé Thương mại và du lòch. 5 Tập đọc Toán Khoa học Tập L.văn Hạt gạo làng ta Luyện tập Xi măng Làm biên bản cuộc họp 6 L.từ&câu Toán Tập L.văn SHTT n tập về từ loại Chia một số thập phân cho một số thập phân Luyện tập làm biên bản cuộc họp Ngày soạn: Thứ hai ngày @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 35 Ngày dạy : Tiết 1 TẬP ĐỌC PPCT:105 Chuỗi ngọc lam I.Mục tiêu: 1.Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt lời người kể và lời các nhân vật, thể hiện được tính cách nhân vật. 2.HS hiểu các từ ngữ: Lễ Nô-en, giáo đường. Nội dung: Ca ngợi những con người nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác. 3.Luôn yêu thương, đoàn kết với mọi người. II.Chuẩn bò: HS đọc trước bài ở nhà. III.Các hoạt động dạy học 1’ 1.ổn đònh 4’ 2.Kiểm tra bài cũ -Đọc” Trồng rừng ngập mặn” + Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn ? -Đọc+ Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? -Đọc + Nêu tác dụng của rừng ngập mặn ? -GV nhận xét, ghi điểm. - Làm đầm nuôi tôm,……10 đ . - Làm tốt công tác tuyên truyền,…10 đ - Nơi cung cấp các nguồn thủy, hải sản, ….10 đ . 30’ 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài : Chuỗi ngọc lam b.Phát triển bài 12’ * Luyện đọc: -Gọi HS đọc toàn bài - 1 HS khá đọc trước lớp -Gọi HS chia đoạn - 3 đoạn -Gọi HS đọc nối tiếp, GV sửa chữa lỗi phát âm, ngắt giọng. - 3 HS đọc nối tiếp. -Gọi HS đọc mục chú giải - 1 HS đọc trước lớp. - Gọi HS đọc nối tiếp lầm 2 - 3 HS đọc nối tiếp. -Yêu cầu HS đọc theo nhóm - HS đọc theo nhóm - Gọi 1 nhóm đọc trước lớp -3 HS đọc nối tiếp trước lớp -GV đọc mẫu - HS lắng nghe. 10’ * Tìm hiểu bài: - Cô bé mua chuỗi ngọc lam để làm gì?Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc lam không? Chi tiết nào cho biết điều đó? -Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chò thân yêu nhân ngày lễ nô- en. Em không đủ tiền mua, cô bé chỉ có một nắm tiền xu trong khăn tay. @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 36 - Chò của cô bé tìm gặp Pi- e làm gì? -Chò của cô bé tìm gặp Pi- e để tìm hiểu nguyên nhân vì sao em gái mình lại có được chuỗi ngọc lam đắt tiền như thế, trong khi em chỉ có rất ít tiền tiêu vặt. - Vì sao Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc ? -Vì theo Pi-e, em đã trả bằng toàn bộ số tiền em có, bằng tấm lòng của người em đối với người chò đã nuôi em mình từ khi mẹ mất. - Em có suy nghó gì về những nhân vật trong câu chuyện này ? -Trong câu chuyện các nhân vật luôn nghó về người khác, luôn hi sinh và sắn sàng mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. - Câu chuyện nói với chúng ta điều gì? -Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm va mang lại niềm vui cho người khác. - 2 HS nhắc lại. 8’ * Đọc diễn cảm. -GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3. -Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp -HS luyện đọc với bạn -Gọi 2 cặp đọc trước lớp - HS đọc nối tiếp trước lớp -GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp - 5 HS đọc -HS khác nhậ xét, bầu chọn bạn đọc hay nhất. -GV nhận xét, ghi điểm. 3’ 4.Củng cố: -Gọi 1 HS đọc lại toàn bài -Gọi HS nhắc lại nội dung bài -GD HS luôn quan tâm đến những người xung quanh. 1’ 5.Dặn dò: -GV nhận xét giờ học -Chuẩn bò bài tiết sau:Hạt gạo làng ta. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tiết 2 TOÁN @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 37 PPCT:66 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. I.Mục tiêu: 1.Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một sooss thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn. 2.HS phát biểu được qui tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân; HS áp dụng được qui tắc vào làm BT 1(a),2. 3.Tính chính xác, khoa học. II.Chuẩn bò III.Các hoạt động dạy học 1’ 1.ổn đònh 4’ 2.Kiểm tra bài cũ - Muốn chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; . ta làm như thế nào ? -GV nhận xét, nhắc nhở HS thực hiện cho đúng qui tắc. 30’ 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: Chia một số thập phân cho một số . b.Phát triển bài 15’ * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép chia. PP đàm thoại, giảng giải, thực hành. -GV ghi ví dụ1 lên bảng - 1 HS nhắc lại -Muốn tìm cạnh của sân ta làm như thế nào ? -Muốn tìm cạnh ta lấy chu ví chia cho cạnh. -Gọi HS đặt tính và thực hiện phép chia .HS khác làm vở nháp -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét 27 30 20 0 4 6,75 ( m ) -GV ghi bảng ví dụ 2: 43 : 52 -HS tự đặt tính và thực hiện phép tính - 1 HS làm bảng lớp -HS khác làm bảng con. 43 140 52 0,826 dư 0,048 360 48 Thử lại: 0,826 x 52 + 0,048 =43 @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 38 -Muốn chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư ta làm như thế nào ? -HS phát biểu qui tắc trong SGK -2 HS nhắc lại. -Gọi HS tự cho ví dụ và thực hiện ví dụ. -HS khác nhận xét. 15’ * Hoạt động 2: Luyện tập -PP luyện tập thực hành, đàm thoại, giảng giải, thảo luận * Bài 1: HS làm bảng con -4 HS làm bảng lớp 12 :5 = 2,4 882 : 36 = 24,5 23 :4 = 5,75 75 : 12 = 6,25 -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét * Bài 2:Gọi HS đọc đề bài - 1 HS đọc trước lớp -HS tự làm bài -2 HS làm bảng nhóm -HS khác làm vở May một bộ quần áo hết 70 : 25 = 2,8 ( m vải) May 6 bộ quàn áo hết -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét. 6 x 2,8=16,8( m vải) Đáp số: 16,8 m vải @@ Bài 3 Gọi HS đọc đề bài -Yêu cầu HS làm bài theo cặp -2 HS làm bảng lớp -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét. - 1 HS đọc trước lớp 5 2 = 0,4 ; 4 3 = 0,75 ; 5 18 = 3,6 3’ 4.Củng cố: -Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư ta làm như thế nào? 1’ 5.Dặn dò: -GV nhận xét giờ học -Chuẩn bò bài tiết sau:Luyện tập. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. Tiết 3 Lòch sử @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 39 PPCT:14 Thu đông 1947 –Việt Bắc “ mồ chôn giặc pháp” I.Mục tiêu: 1.Trình bày được sơ lược diễn biến của chiến dòch Việt Bắc thu – đông năm 1947 trên lược đồ, nắm được ý nghóa của thắng lợi( phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ được căn cứ đòa kháng chiến ): + m mưu của Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh. + Quân Pháp chia làm 3 mũi( nhảy dù, đường bộ và đường thủy) tiến công lên Việt Bắc. + Quân ta phục kích chặn đánh đòch với các trận tiêu biểu: Đèo Bông Lau, Đoan Hùng, … Sau hơn một tháng bò sa lầy, đòch rút lui, trên đường rút chạy quân đòch còn bò ta chặn đánh dữõ dội. 2. nghóa của chiến dòch: Ta đánh bại cuộc tấn công qui mô của đòch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ đòa kháng chiến. 3.HS yêu thích môn học II.Chuẩn bò III.Các hoạt động dạy học 1’ 1.ổn đònh 4’ 2.Kiểm tra bài cũ -Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp ? -Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ Tòch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì ? -GV nhận xét ghi điểm. - Gửi tối hậu thư yêu cầu chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ và……10 đ . - Nhân dân ta yêu chuộng tự do và độc lập, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nền độc lập và tự do ấy.10 đ . 30’ 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài :Thu đông b.Phát triển bài -Cho HS quan sát bản đồ hành chính Việt Nam. -HS quan sát. -Việt Bắc nằm ở vò trí nào trên bản đồ trên đất nước ta ? -Việt Bắc là căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, nằm về phía đông bắc Bắc Bộ, gồm các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và một phần tỉnh Thái Nguyên. 10’ * Hoạt động 1: m mưu của đòch và chủ trương của ta. PP đàm thoại, giảng giải. -Sau khi đánh chiếm được Hà Nội và các -Thực dân Pháp có âm mưu mở cuộc tắn @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 40 thành phố lớn thực dân pháp có âm mưu gì ? công với qui mô lớn lên chiến khu Việt Bắc -vì sao chúng quyết tâm thực hiện bằng được âm mưu đó ? -Vì đây là nơi tập trung cơ quan đầu não của ta, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của ta. -Trước âm mưu của thực dân Pháp, Đảng và chính phủ ta đã có chủ trương gì ? -Trung ương đảng đã họp dưới sự chủ trì Hồ Chí Minh đã họp và quyết đònh: Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc. 15’ *Hoạt động 2:Diễn biến của chiến dòch PP nhóm, thuyết trình Hoạt động nhóm, cả lớp N 1 :Quan đòch tấn công lên việt Bắc theo mấy con đường ? Hãy kể tên ? -quân đòch tấn công lên Việt Bắc bằng một lực lượng lớn và chia thành 3 con đường. + Binh đoàn quân nhảy dù. + Bộ binh theo đường số 4 + Thủy binh từ Hà Nội ngược sông Hồng và sông Lô, qua Đoan Hùng đánh lên Tuyên Quang. N 2 :Quân ta đã tiến công đánh chặn quân đòch như thế nào ? -Quân ta chặn đánh đòch ở cả 3 đường tấn công của đòch. N 3 :Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc, quân đòch rơi vào tình thế -Đòch phải rút quân . Thế nhưng đường rút quân của chúng cũng bò ta chặn đánh như thế nào ? Dữ dội tại Bình Ca, Đoan Hùng. N 4 :Sau hơn 75 ngày đêm chiến đấu, - Ta đã tiêu diệt hơn 3000 tên đòch, bắt quân ta thu được kết quả ra sao ? giam hàng trăm tên, bắn rơi 16 máy bay Phá hủy hàng trăm xe cơ giới, tàu chiến, ca nô. -Gọi HS trình bày kết quả thảoluận -Đại diện nhóm trình bày -HS khác nhận xét, bổ xung -GV nhận xét, chốt ý đúng. 5’ *Hoạt động 3:Ý nghóa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 PPđộng não, đàm thoại -Thắng lợi đã tác động thế nào đến tinh thần chiến đấuchiến đấu của nhân dân cả nước ? Ta đã phá tan âm mưu đánh thắng nhanh của thực dân Pháp buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài, thắng lợi đã cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân trong cả nước 3’ 4.Củng cố: -Tại sao nói Việt Bắc thu – đông 1947 Là “ mồ chôn giặc pháp “ @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 41 -GD HS vững niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng. 1’ 5.Dặn dò: -GV nhận xét giờ học. -chuẩn bò : Chiến thắng Thu đông . …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. Tiết 4 ĐẠO ĐỨC PPCT:14 Tôn trọng phụ nữ CCNX I.Mục tiêu: 1.Nêu được vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. @@ Biết vì sao phải tôn trọng phụ nữ. 2.Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự tôn trọng phụ nữ. @@ Biết chăm sóc, giúp đỡ chò ưm gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày. 3. Tôn trọng, quan tâm, không phân biết đối xử với chò em gái, bạn gái và phụ nữ khác trong cuộc sống hằng ngày. II.Chuẩn bò III.Các hoạt động dạy học 1’ 1.ổn đònh 4’ 2.Kiểm tra bài cũ -Gọi HS nhắc lại nội dung ghi nhớ -GV nhận xét, đánh giá. 30’ 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài b.Phát triển bài 15’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin trong SGK PP nhóm, đàm thoại. HS thảo luận nhóm, cả lớp -Yêu cầu HS quan sát trah và thảo luận theo nhóm - N 1 :Quan sát tranh 1 và nêu nội dung của tranh. tranh 1: bà Nguyễn Thò Đònh -N 2 : Quan sát tranh 2 và nêu nội dung của tranh. tranh 2: tiến só Nguyễn Thò Trâm -N 3 : Quan sát tranh 3 và nêu nội dung của tranh. -tranh 3:Nguyễn Thúy Hiền @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 42 -N 4 : Quan sát tranh 4 và nêu nội dung của tranh. -tranh 4: mẹ đòu con đi làm nương -Gọi HS phát biểu ý kiến -HS khác nhận xét, bổ xung. → Tất cả những người phụ nữ trên không chỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp phần rất lớn vào Công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước ta trên các lónh vực quân sự, khoa học, thể thao, kinh tế. -Em hãy kể tên những công việc của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội mà em biết ? -Gia đình: nội trợ, chăm sóc con cái, làm kinh tế. -Xã hội: lãnh đạo, phó chủ tòch nước, giám đốc -Tại sao phụ nữ là những người đáng được tôn trọng ? - Vừa giỏi giang, giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. -Gọi HS đọc mục ghi nhớ -3 HS đọc trước lớp. 15’ * Hoạt động 2: Làm bài tập 1SGK PP thảo luận, đàm thoại Hoạt động cặp đôi, cả lớp -Yêu cầu HS làm bài theo cặp + Tìm hành vi biểu hiện tôn trọng phụ nữ ? -ý a,d -Gọi HS phát biểu ý kiến. -Gọi HS nhận xét Làm bài tập 2 PP bày tỏ thái độ -Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập. -Yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ tay và không giơ tay ( đồng ý và không đồng ý ) -GV nhận xét. -Đồng ý : a,d -Không đồng ý: b,c,đ vì các ý này thể hiện thiếu sự tôn trọng phụ nữ. 3’ 4.Củng cố: -Tại sao cần phải tôn trọng phụ nữ? -Hát một bài hát nói về người mẹ ? -GD HS tôn trọng, nhường bước những phụ nữ có thai, tôn trọng các bạn nữ cùng lớp. 1’ 5.Dặn dò: -GV nhận xét giờ học. -Chuẩn bò bài tiết sau: Thực hành tiết 2. Ngày soạn: Thứ ba ngày @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 43 Ngày dạy : Tiết 1 Chính tả ( Nghe viết ) PPCT:106 Chuỗi ngọc lam I.Mục tiêu: 1.Nghe- viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 2.Tìm được tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu tin theo yêu cầu của BT3; làm được BT(2)a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn. 3.HS có ý thức học tốt môn học II.Chuẩn bò: HS:Bảng con III.Các hoạt động dạy học 1’ 1.ổn đònh 4’ 2.Kiểm tra bài cũ -HS viết đúng: 30’ 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài b.Phát triển bài 20’ * Hướng dẫn chính tả: PP đàm thoại, thực hành. -Gọi HS đọc đoạn viết - 1 HS đọc trước lớp - Nội dung của đoạn văn là gì ? -Kể lại cuộc đối thoại của chú Pi-e với bé Gioan; chú biết bé Gioan đã đem toàn bộ số tiền của mình để mua quà tặng chò mình nên chú vui lòng bán cho bé Gioan chuỗi ngọc. - Yêu cầu HS tìm từ khó viết, dễ lẫn khi viết. - Ngạc nhiên, Pi-e, trầm ngâm, lúi húi, rạng rỡ. -Yêu cầu HS luyện viết đúng -HS luyện viết bảng con. -Gọi HS đọc từ đã viết -2 HS đọc lại. -GV đọc cho HS viết bài -HS viết bài vào vở -GV đọc cho HS soát lỗi chính tả. -HS soát lỗi chính tả - GV chấm điểm một số bài và sửa một số lỗi chính tả. -HS sửa lỗi chính tả. 10’ * Hoạt động 2: Luyện tập PP trò chơi học tập.Luyện tập thực hành. * Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập -HS thảo luận theo nhóm -Tổ chức thi tìm từ tiếp sức Tranh- chanh -GV gọi HS nhận xét Tranh ảnh, bức tranh; quả chanh, chanh chua @@ HS khá, giỏi Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 44 [...]... 8,6 X = 45 b) 9 ,5 x x = 399 X= 399 : 9 ,5 X=42 -1 HS đọc trước lớp Tổng số dầu ở cả hai thùng là: 21 + 15 = 36 ( lít ) Tổng số chai đã được đóng dầu là 36 : 0, 75 = 48 ( chai ) Đáp số : 48 chai - 1 HS đọc trước lớp Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật nên diện tích hình chữ nhật là: 25 x 25 = 6 25 (m2) Chiều dài của thửa ruộng là 6 25 : 12 ,5 = 50 (m ) Chu vi của thửa ruộng là: ( 12 ,5 + 50 )x... đàm thoại, thực hành, giảng giải -GV nêu ví dụ 25 :4 và ( 25 x5 ) : ( 4 x5 ) -Gọi HS thực hiện trên bảng lớp -HS khác làm vở nháp -Gọi HS nhận xét * 25 :4= 6, 25 -GV nhận xét ( 25 x5):(4x5) = 1 25 : 20 =6, 25 * GV ghi bảng ví dụ 2: 4,2 :7 và ( 4,2 x10) :(7x10) + 4,2 : 7 = 0,6 -Yêu cầu HS làm bài theo hai dãy + ( 4,2x10) :(7x10) = 42: 70= 0,6 -2 HS làm bảng lớp -Gọi HS nhận xét -Em có nhận xét gì về sự khác... = 50 (m ) Chu vi của thửa ruộng là: ( 12 ,5 + 50 )x 2 = 1 25( m ) Đáp số : 1 25 m * Bài 3: Gọi HS đọc đề bài -HS tự làm bài -2 HS làm bảng nhóm -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét 3’ a) 5 :0 ,5 = 10 ; 5x2 =10 52 :0 ,5 = 52 x 2 = 104 b) 3 :0,2 = 3x5 = 15 18 : 0, 25 = 18 x 4 =72 -Khi nhân một số với 0 ,5 ta chỉ việc lấy số đó nhân với 2 -Khi chia một số cho 0, 25 ta chỉ việc lấy số đó nhân với 4 -2 HS nhắc lại -HS làm... nêu ví dụ 2: 82 ,55 : 1,27 82 ,55 1,27 -Gọi 1 HS làm bảng lớp 6 35 65 -HS khác làm vở nháp 0 -Gọi HS nhận xét -Muốn chia một số thập phân cho một -HS phát biểu qui tắc SGK số thập phân ta làm như thế nào ? - 2 HS nhắc lại * Hoạt động 2: Luyện tập PP thực hành, động não, thảo luận * Bài 1: HS làm bảng con 19,72 :5, 8 = 3,4 ; -Gọi HS nhắc lại qui tắc 8,216 : 5, 2=1 ,58 @@ HS khá, giỏi 68 Tuần 14 (23/11 -27/11/2009... khác 0 thì thương vẫn không thay đổi -2 HS nhắc lại -GV ghi bảng: 57 :9 ,5 -Muốn thực hiện phép tính này ta làm -Đem nhân cả số bò chia và số chia với cùng như thế nào ? với 10 để thực hiện @@ HS khá, giỏi 52 Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) (57 x10):(9,5x10)= 57 0: 95 = 6 * GV hướng dẫn thực hiện chia mộ số thập phân với một số thập phân 57 0 9 ,5 0 6 -Bỏ dấu phẩy ở số chia và thêm 0 ở số bò chia và chia hư chia... hiểu khoa học II Chuẩn bò: - Giáo viên: -Sử dụng hình vẽ trong SGK trang 52 , 53 III Các hoạt động: 1’ 1.ổn đònh: - Hát 4’ 2 Bài cũ: Gốm xây dựng: Gạch, ngói - Giáo viên bốc thăm số hiệu, chọn học - Học sinh bên dưới đặt câu hỏi Học sinh sinh lên trả bài 30’ 10’ @@ HS khá, giỏi 61 Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) 15 5 1’ @@ HS khá, giỏi 62 Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) Tiết 5 Tập Làm Văn Lập biên bản cuộc... 26 : 5= 30’ 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài : Luyện tập @@ HS khá, giỏi 45 Tuần 14 (23/11 -27/11/2009 ) b.Phát triển bài PP luyện tập thực hành, đàm thoại, giảng giải, * Bài 1: HS làm bảng con -Gọi một số HS làm bảng lớp -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét a )5, 9 : 2+ 13,06= 2, 95 + 13,06 = 16,01 b) 35, 04 : 4- 6,87 = 8,76 – 6,87 = 1,89 c) 167 : 25 :4= 1,67 167 : ( 25 x 4 )= 167 : 100= 1,67 d) 8,76 x 4 : 8 = 35, 04... -27/11/2009 ) 12,88 : 0, 25 = 51 ,52 17,4 : 1, 45 = 12 -Gọi HS nhận xét * Bài 2: Gọi HS đọc đề bài -HS tự làm bài -2 HS làm bảng nhóm -Gọi HS nhận xét - GV nhận xét - 1 HS đọc trước lớp 1 lít dầu hỏa cân nặng: 3,42 : 4 ,5 = 0,67 ( kg ) 8 lít dầu hỏa cân nặng : 8 x 0,76 = 6,08 ( kg ) Đáp số : 6,08 kg - 1 HS đọc đề bài 429 ,5 m vải may được là 429 ,5 : 2,8 = 153 ( bộ quần áo) dư 1,1m vải Đáp số: 153 bộ quần áo dư 1,1m... 67,2m; 230,4m2 -1 HS đọcï trước lớp Trong giờ xe máy đi được 93 : 3 = 31 ( km) Trong 1 giờ ô tô đi được là: 103 : 2 = 51 ,5 ( km ) Mỗi giờ ô tô đi nhanh hơn xe máy là: 51 ,5 – 31 = 20 ,5 ( km ) Đáp số : 20 ,5 km * Bài 4: Gọi HS đọc đề bài -GV hướng dẫn HS làm bài -HS tự làm bài -2 HS làm bảng nhóm -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét 4.Củng cố: -Gọi HS nhắc lại cách thực hiện dãy tính 1’ 5. Dặn dò: -GV nhận xét giờ... bài -HS làm bài theo cặp -Gọi 2 HS làm bảng lớp -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét * Bài 3: Gọi HS đọc đề bài -GV hướng dẫn HS làm bài -2 HS làm bảng nhóm -HS khác làm vở -Gọi HS nhận xét -GV nhận xét a) 8,3 x 0,4= 8,3 x 10 : 25 = 3,33 b) 4,2 x 1, 25 = 4,2 x 10 : 8 = 5, 25 c) 0,24 x2 ,5 = 0,24 x 10 :4 = 0,6 - 1 HS đọc trước lớp Chiều rộng của mảnh vườn là: 24x2: 5= 9,6( m ) Chu vi của mảnh vườn là ( 24+9,6) . dụ 25 :4 và ( 25 x5 ) : ( 4 x5 ) -Gọi HS thực hiện trên bảng lớp -HS khác làm vở nháp. -Gọi HS nhận xét * 25 :4= 6, 25 -GV nhận xét ( 25 x5):(4x5) = 1 25 :. 51 ,5 ( km ) Mỗi giờ ô tô đi nhanh hơn xe máy là: 51 ,5 – 31 = 20 ,5 ( km ) Đáp số : 20 ,5 km. 3’ 4.Củng cố: -Gọi HS nhắc lại cách thực hiện dãy tính. 1’ 5. Dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 5 tuần 14, giáo án lớp 5 tuần 14,

Hình ảnh liên quan

+ GV: Bảng quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân trong SGK. - giáo án lớp 5 tuần 14

Bảng quy.

tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân trong SGK Xem tại trang 18 của tài liệu.
• Viết lên bảng tên riêng từ mượn tiếng nước ngoài: Lu-i Pa-xtơ, cậu bé Giô-dép,  thuốc vắc-xin,… - giáo án lớp 5 tuần 14

i.

ết lên bảng tên riêng từ mượn tiếng nước ngoài: Lu-i Pa-xtơ, cậu bé Giô-dép, thuốc vắc-xin,… Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Giáo viên: -Sử dụng hình vẽ trong SGK trang 52, 53. - giáo án lớp 5 tuần 14

i.

áo viên: -Sử dụng hình vẽ trong SGK trang 52, 53 Xem tại trang 27 của tài liệu.
+ GV: Bảng phân loại động từ, tính từ, quan hệ từ. - giáo án lớp 5 tuần 14

Bảng ph.

ân loại động từ, tính từ, quan hệ từ Xem tại trang 32 của tài liệu.
-Gọi 1 HS làm bảng lớp 635 65 - giáo án lớp 5 tuần 14

i.

1 HS làm bảng lớp 635 65 Xem tại trang 34 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bảng nhóm III.Các hoạt động dạy học - giáo án lớp 5 tuần 14

hu.

ẩn bị: Bảng nhóm III.Các hoạt động dạy học Xem tại trang 36 của tài liệu.