0

CHUYEN DE LOP 4-DAO DUC

32 850 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

I, Lí do chọn chuyên đề : Chủ Tòch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó ”. Đối với ngành giáo dục Người căn dặn : “Dạy cũng như học, phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc quan trọng”. Giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình dạy học. Nó nhằm hình thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh Tiểu học, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối qua hệ đạo đức hàng ngày. Có thể nói, nhân cách của học sinh Tiểu học thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Điều này thể hiện qua thái độ cư xử đối với ông bà, cha mẹ, anh chò em ruột trong gia đình, với thầy giáo, cô giáo, bạn bè…qua thái độ học tập,rèn luyện hàng ngày. Trong công cuộc đổi mới hiện nay thì yếu tố con người được đặc biệt coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần và đạo đức của con người càng được đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lónh vực xã hội. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh là yêu cầu thường xuyên của công tác giáo dục, đồng thời cũng là đòi hỏi cấp thiết của nâng cao chất lượng giáo dục . Bậc tiểu học là bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thông. Bất kì mọi công dân dù công tác hay lao động ở bất cứ lónh vực nào trong xã hội đều phải trải qua trường tiểu học. Lí luận và thực tiễn đều khẳng đònh rằng, những dấu ấn của trường tiểu học có ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời của học sinh. Chính vì vậy, việc giáo dục đạo đức phải được coi trọng và tiến hành ngay từ bậc tiểu học. Và môn Đạo đức là một trong những môn học bắt buộc, nó là môn học cơ bản trang bò cho học sinh những chuẩn mực đạo đức, lối sống lành mạnh và cách sống có lý tưởng. Từ đó các em biết vận dụng hành vi, chuẩn mực đạo đức vào cuộc sống. Mục tiêu môn Đạo đức ở cấp tiểu học nói chung và lớp 4 nói riêng nh m giúp h c sinh:ằ ọ Ki n th c: Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực, hành ế ứ vi đạo đức và chuẩn mực hành vi mang tính pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ của các em với bản thân; với người khác; với công việc; với cộng đồng, đất nước, nhân loại; với môi trường tự nhiên và ý nghóa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó . K n ng: Bước đầu hình thành kó năng nhận xét, đánh giá ĩ ă hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kó năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống. Thái đ : Bước đầu hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào ộ khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; u cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. Bên cạnh đó dạy học môn Đạo đức theo chuẩn kiến thức kó năng là nhu cầu cấp thiết của Giáo dục Tiểu học hiện nay. Nói đến chuẩn kiến thức, kó năng tức là những yêu cầu mà học sinh cần đạt được sau mỗi giai đoạn học tập. Đối với môn Đạo đức thì chuẩn kiến thức, kó năng chính là những yêu cầu mà học sinh phải đạt sau mỗi phần, mỗi chủ điểm và sau mỗi năm học . Từ thực tế giảng dạy môn Đạo đức ở trường Tiểu học L c ộ Châu 2 nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo chuẩn kiến thức, kó năng các môn học và để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức lớp 4 Gv kh i 4 thực hiện : ố Chuyên đề “Dạy học theo chuẩn kiến thức, kó năng môn Đạo đức lớp 4” II, Cơ sở lí luận : 1, Đạo đức là gì ? Đạo đức là hệ thống những chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá quan hệ đạo đức của bản thân với lợi ích của người khác và của xã hội . Những chuẩn mực đạo đức đều chi phối và quyết đònh hành vi, cử chỉ của cá nhân, dường như nó gợi ý, chỉ bảo con người hành động và tự điều chỉnh hành vi của mình, nói chung các chuẩn mực đạo đức bao giờ cũng thể hiện quan niệm về cái thiện và cái ác. (Xét theo quan điểm Tâm lí học ) 2, Nhân cách là gì ? Theo Tâm lí học thì : Nhân cách là nói về con người có tư cách là một thành viên của xã hội nhất đònh; là chủ thể của các mối quan hệ, của giao tiếp và của hoạt động có ý thức; là toàn bộ những đặc điểm, phẩm chất tâm lí của cá nhân quy đònh giá trò xã hội và hành vi xã hội của người đó . Ở tiểu học nói chung và lớp 4 nói riêng, mỗi môn học đặc biệt là môn Đạo đức đều góp phần vào việc hình thành những cơ sở ban đầu về nhân cách cho trẻ . Các nhà nghiên cứu còn cho rằng: Con người vốn sinh ra chưa có nhân cách, nhân cách là cấu tạo mới do từng người tự hình thành nên và phát triển trong quá trình giao tiếp và học tập”. Đi học ở trường tiểu học là bước ngoặt trong đời sống tâm lí của trẻ. Đến trường trẻ có một hoạt động mới giữa vai trò chủ đạo quyết đònh những biến đổi tâm lý cơ bản một cách tự giác có tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng từ phía nhà trường, gia đình và xã hội. Điều đó có sự tác động đặc biệt đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Ta có thể nói: Ở lứa tuổi tiểu học hoạt động ảnh hưởng chủ đạo đến học sinh là việc giảng dạy, giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội và tổ chức Đoàn Đội, qua đó tâm lý lứa tuổi và nhân cách của các em dần dần được hình thành và phát triển một cách toàn diện. Vì vậy môn Đạo đức có vò trí đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách cho học sinh tiểu học. Giáo dục Đạo đức cho học sinh tiểu học một cách có hệ thống sẽ giúp các em hình thành được ý thức đạo đức (tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, đònh hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi và thói quen đạo đức tương ứng . 3, Chuẩn kiến thức kó năng là gì ? - Chuẩn kiến thức kó năng là những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kó năng các môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh phải và có thể đạt được . - Chuẩn kiến thức kó năng được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lónh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học . - Chuẩn kiến thức kó năng là yêu cầu về thái độ được xác đònh cho từng lớp và cho cả cấp học . - Chuẩn kiến thức kó năng là cơ sở để soạn sách giáo khoa; để quản lí dạy học; để đảm bảo tính thống nhất, khả thi; để đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học .
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE LOP 4-DAO DUC, CHUYEN DE LOP 4-DAO DUC,

Hình ảnh liên quan

Thái đ: Bước đầu hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào ộ khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của  mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong muốn đem lại  niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; yêu cái thiện, cái đúng,  cái tốt; không đồng  - CHUYEN DE LOP 4-DAO DUC

h.

ái đ: Bước đầu hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào ộ khả năng của bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; mong muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng Xem tại trang 5 của tài liệu.

Trích đoạn